You are on page 1of 11

UNIVERZITET U SARAJEVU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SARAJEVO

Rad iz seminara: Suvremena politička teorija

Ur – fašizam
Umberto Eco

Student: Josip Marković Profesor: doc.dr.sc. Pavle Mijović

Sarajevo, veljača 2017.

Uvod

a zatim se osvrnuti na njegov esej i ukratko ga predstaviti. Za temu iz seminara dobio sam obraditi esej talijanskog romanopisca i filozofa Umberta Eca – „Ur . a koju ću pokušati prenijeti u što originalnijem smislu.fašizam“. Fašizam 2 . Poseban naglasak stavit ću na njegovu listu općih vrijednosti fašizma koje objašnjava kroz 14 točaka. Prvo ću malo nešto napisati o samom pojmu fašizma.

335-341.srce. hijerarhija i disciplina". Prema rječniku stranih riječi od Klaića i Anića. istinu. Obnovljeni život : časopis za filozofiju i religijske znanosti. kada Socijalisti dobivaju u novom parlamentu 156 zastupničkih mjesta. ali je uskoro nastalo opće razočarenje. Facta izjavljuje da će njegova vlada u svemu biti neutralna. A. Fašizam.3 1 KLAIĆ Nikola. antidemokratska i apsolutistička ideologija i politika koju je u Italiji sprovodio Benito Mussolini. ANIĆ Šime.). imperijalistička. nego red. Niče vojska „crnih košulja“ Vođa postaje Mussolini. imovinom i krvlju. 2 S. (Beograd: Zodijak. zapravo jedna velika obmana. a svoje sudjelovanje u nekim nezapamćenim zločinima nisu mogli opravdati. str.(6.. individualna sloboda treba se utopiti u svemoći države i njezinog vođe: "ne sloboda.2 Srpski književnik i novinar Maksimilijan Erenrajh u predgovoru knjige „Fašizam i intelektualci 1919 – 1945“ od Alastera Hamiltona kaže da je fašizam. Nastupili su izbori 1919. htijenje i djelovanje prvenstveno posvetiti cjelini i služiti joj tijelom i dušom. Dolazi do nemira u državi. pojam fašizma definiran je kao sustav državnog kapitalizma i nacionalistička.hr/60935 3 HAMILTON Alaster. Preuzeto s http://hrcak. predstavljen kao posljednja šansa Zapada. 6. 1978) 12. (Zagreb: Sani-plus. pojedinac je samo državni građanin. str. te kako su se intelektualci često pri usuglašavanju s fašizmom obično kasno prenuli zbog svojih zabluda. DOMOVIĆ Želimir. dio nacije utjelovljene u državi te mora svoje mišljenje. a fašizam se širi na sve strane. 3 . Također napomenuo je i to kako se fašizam okomio na slobodu. osjećaje. (1925). pravdu. fašistička država želi biti "gospodar nad svima radi dobra sviju“ 1 Fašizam je započeo u Italiji gdje su se iza rata očekivale mnoge blagodati.. jednakost i ljudsko dostojanstvo. 1998) 429.

ali je ipak ostao heroj njegova djetinjstva. stranku itd. vjeru. Dočuo je i to da je Franchi. pretjerana odanost ili revnost. Jednom prilikom. fanaticus zanesen) zanos. republikancima i partizanima. mješavina kultura… Umberto se pita zašto se u svijetu Drugi svjetski rat 4 (grč. Smatrao je da se totalitarističke vlade koje su vladale Europom prije Drugog svjetskog rata ne bi mogle ponovo pojaviti u istom obliku u drugačijim povijesnim okolnostima. osjećanja. počela je vika i paljba iz partizanskih puški. pa je za njega postao heroj. poslije rata se pridružio ultradesničarskim grupama. počeo je s osvajanjem nagrada. Jer ako je Mussolinijev fašizam bio zasnovan na ideji karizmatičnog vođe. Zabrinutost zbog pojavljivanja nacoidnih pokreta ne dovodi ga do mišljenja da će se nacizam ponovo javiti kao svenarodni pokret. odgovorio je pozitivno. Franchi je je bio monarhist. poslije partizanskog osvajanja Milana 1945. Kada su čuli da je rat završen. Umberto je provodio noći pred radiom i slušao poruke koje su partizanima slane preko Voice of London. bio vođa neke ilegalne mreže u sjeverozapadnoj Italiji. a prilikom obrade teme „Trebamo li umrijeti za slavu Mussolinija i besmrtnost Italije“. iza njih uvijek ostaju načini mišljenja. Postojali su i oni u Italiji koji su govorili da je rat bio tragično vrijeme. Kako nitko nije bio naviknut na to jer je Mussolini uvijek imao duge govore. samovolja. narodnost. Vidio je kako izgleda Holokaust iako je već prije znao značenje te riječi i shvatio od čega su bili oslobođeni. SS-ovcima. volji za osvajanjem novih teritorija. pretjerana zaslijepljenost (za neku ideju. da je jedino što im je potrebno – nacionalno pomirenje. regionalni partizanski vođa Mima obratio se s balkona gradske vijećnice veoma kratko.Umberto svoj esej počinje mišlju da može skicirati listu tipičnih elemenata za ur – fašizam koji ne mogu biti sastavni dio sistema. antisemitizmu 6…onda bi mogao reći da je tadašnja Alleanza Nazionale nastala iz postratne fašističke stranke MSI. tiranstvo 5 (lat. i duhovnom životu 4 . političkom. Preko svoje školske kolegice upoznao je i jednog oficira – Muddyja od kojeg je dobio svoj prvi Wrigley Spearmint koji je žvakao svaki dan. kasnije optužen zbog državnog udara…. godine. Također kaže i da su ti elementi međusobno kontradiktorni i tipični za druge vrste despotizma 4 ili fanatizma5. ta kako je samo jedan dovoljan da otvori prozor fašizmu.) 6 pokret kojem je cilj borba protiv sudjelovanja Židova u privrednom. shvatio je da je ratovanje prirodno stanje za svakog mladog Talijana. Već u ranom djetinjstvu. despotes) neograničena vladavina. U Italiji je u to vrijeme bilo mnogo ljudi koji su govorili da je Otpor bila samo jedna od mnogih komunističkih laži. Ali je mišljenja da iako politički režimi mogu biti srušeni. Nekoliko godina je proveo i među fašistima.

U početku je fašizam bio i republikanski. Kad je kralj otpustio Mussolinija 1943. a ne totalitarizam jer je imao filozofskih slabosti ideologije. pa čak i mjesečinu želio ubiti. Kao prvo govori da to nije zbog toga što je fašizam sadržavao neke elemente kasnijih totalitarnih režima. Ovu nagradu kontrolirao je fašist Roberto Farinacci. partija se ponovo javila s podrškom Njemačke. Nažalost ta je knjiga postala priručnik njemačkim nacistima. Talijanski fašizam bio je prva desničarska diktatura koja je zavladala jednom europskom zemljom. Režim je tolerirao njihovu različitost u mišljenju jer nisu obraćali pažnju na njihove hermetične jezike.definira ili je bio definiran kao borba protiv fašizma!? Kroz svoji knjigu Mein Kampf Hitler je predstavio svijet kao rasnu borbu za prevlast gdje je europska arijevska rasa superiorna drugima. Za futurizam se može reći da je bio nešto poput ekspresionizma. Mussolini nikada nije imao nikakvu filozofiju. U to vrijeme članom Talijanske akademije postaje Marinetti koji je tvrdio da je automobil ljepši od Nike sa Samotrake. Mnogi partizani i budući intelektualci. ali je preživio javno ispoljavajući svoju odanost kraljevskoj porodici. Proglašen je režimskim bardom zbog nacionalizma i kulta herojstva. školovali su se na GUF-u. Nadalje on želi objasniti zašto je riječ fašizam postala sinegdoha za različite totalitarističke pokrete. Rani talijanski futuristi bili su nacionalisti a lako ih se moglo povezati s fašističkim kultom mladosti. a sponzorirao je Giuseppe Bottai koji je štitio koncept umjetnosti i mnoge avangardne koncepte koji su u Njemačkoj bili proglašeni izopačenima. on je bio kolaž filozofskih i političkih ideja. Poezija Montalea i drugih pjesnika koji su bili okupljeni oko grupe „Ermetici“ bila je reakcija na bombastičan stil režima. U Italiji su u to vrijeme postojali fašistički arhitekti kraj čijih su pseudokolseuma stajale građevine inspirirane modernim racionalizmom. folklor. U ovom svom eseju kaže da je talijanski fašizam zasigurno bio diktatura. U to vrijeme postojala je u Italiji umjetnička nagrada: Premio Cermonu – umjetnost podržavana kao propaganda. Prvi su osnovali vojnu liturgiju. boem kojega bi u Njemačkoj ili Rusiji poslali pred streljački odred. Nije bilo onoga tko bi zadao jasan kulturni pravac fašizmu. fašističkoj organizaciji studenata gdje su se rađale nove ideje bez ikakve stvarne ideološke kontrole. 5 . I do danas ostaje ne odgovoreno zbog čega je to učinjeno i zašto je ljudima smetao drugi pored njih. kubizma i nadrealizma. uvijek se oslanjao na svoju retoriku. način odijevanja. Nacionalni pjesnik u Italiji bio je D'Annunzio.

Čista jedna politička i ideološka neuravnoteženost i raspršenost. anti kršćanski. Sada Umberto počinje jednu važnu točku. Toliko o tome kako je talijanski režim gajio toleranciju. Gramsci je držan u zatvoru sve do smrti. jer iz njega možemo ukloniti jedan ili više elemenata. Kaže kako ne možemo Francov hiperkatolički falangizam označiti kao nacizam jer je on u biti poganski. Eko kaže da je fašizam postao sve namjenski pojam. imat ćete balkanski fašizam ustaša … 6 . raspušteni sindikati. Matteotti i braća Rosselli su ubijeni. sama donosi nove zakone…. kolonijalizam. Ali za njega se fašistička igra može igrati na više načina. On daje i nekoliko primjera: Ako oduzmete imperijalizam imat ćete Franca i Salazara. ali se naziv igre ne mijenja. Izvršna vlast preuzima na sebe ovlasti pravosuđa. Govori da nije postojao samo jedan nacizam. ali opet će biti prepoznatljiv kao fašistički. ukida se sloboda štampe. politeistički. Igre su različite aktivnosti koje pokazuju jednu istu porodičnu sličnost kako Wittgenstein kaže.

Ako u američkim knjižarama istražujete police koje su označene kao „New Age“. alegorički. U svojoj se suštini ur- fašizam može definirati kao iracionalizam. 2. Ali. I fašisti i nacisti su obožavali tehnologiju dok su je tradicionalisti obično odbacivali kao negaciju tradicionalnih vrijednosti. Odbacivanje modernog svijeta bilo je zamaskirano odbijanjem kapitalističkog načina života. naći ćete tamo čak i Svetog Augustina. Zvanični fašistički intelektualci uglavnom su bili zaduženi za napade na modernu kulturu i liberalnu inteligenciju koja je. koliko ja znam. U 7 . Sinkretizam nije „kombinacija različitih oblika vjerovanja i praksi“.. navodno. Neslaganje kao izdaja: nijedno sinkretističko vjerovanje ne može podnijeti analitički kritiku. Svaka izvorna poruka nosi bljesak mudrosti i kad se čini da svaka od njih govori drukčije i nespojive stvari to se samo čini jer svaka od njih aludira. Nova kultura trebala bi biti sinkretička. naravno). Rođen je u kasnom helenističkom periodu kao reakcija na klasični grčki racionalizam. Odbacivanje modernizma: Tradicionalizam podrazumijeva odbacivanje modernizma. Čin lijep sam po sebi mora biti pred uzet prije ili bez bilo kakvog razmišljanja. kombiniranje Svetog Augustina i Stonehengea – to je simptom ur-fašizma. Kritički duh izvodi razlike.Četrnaest elemenata koji čine sistem po Umbertu i njegova objašnjenja istih 1. Nepovjerenje prema intelektualnom svijetu uvijek je bio simptom ur-fašizma. nije bio fašist. Dovoljno je samo pogledati program bilo kojeg fašističkog pokreta kako bi se pronašli glavni fašistički mislioci. na jednu te istu iskonsku istinu. izdala tradicionalne vrijednosti. Kult tradicije: Prvi element ur-fašizma po Umbertu je kult tradicije. Tradicionalizam je stariji od fašizma. 4. Međutim. Iracionalizam: opstoji na kultu čina zarad čina samog. koji. a uviđanje razlike je znak modernizma. jer takva kombinacija mora tolerirati određene kontradikcije. ali je u biti podrazumijevalo odbacivanje Duha 1789. iako je nacizam bio ponosan na svoja industrijska dostignuća. 3. njegova pohvala modernizmu bila je tek površina ideologije zasnovane na krvi i tlu (Blut und Boden). (i 1776.

5. Dok sam bio dječak naučili su me da Engleze vidim kao narod pet dnevnih obroka. 8. dovodi do kompleksa Armagedona. Zlatno doba. po definiciji. Pristaše. Pristaše se moraju osjećati opkoljenim. takvo „konačno rješenje“ podrazumijeva neki duži period mira. Oni su jeli češće nego li siromašni ali smjerni Talijani. Za ur-fašizam neslaganje je izdaja. nakon koje će pokret imati potpunu kontrolu nad svijetom. moraju biti uvjereni da mogu savladati neprijatelje. međutim. Otuda je pacifizam trgovina s neprijateljem. fašizam sutrašnjice svoju će publiku pronaći u ovoj novoj većini. 9. 6. Tako u korijenima ur-fašističke psihologije leži opsesija zavjerom. kada su stari proleteri postali malograđanima. onda mora postojati i posljednja bitka. Fašističke vlade osuđene su na ratne poraze jer su ustavno nesposobne točno procijeniti snage neprijatelja. po mogućnosti međunarodnom. U naše vrijeme. jedini koji narodu mogu priuštiti njegov identitet jesu njegovi neprijatelji. neslaganje je znak raznolikosti. No. Ur-fašizam je tako. zavjera također mora dolaziti i iznutra: Židovi su uglavnom najbolja meta jer donose tu prednost da su istovremeno i vani i unutra. No. Židovi su bogati i jedni drugima pomažu kroz mrežu uzajamne podrške. Ako neprijatelji moraju biti poraženi. što se suprotstavlja principu permanentnog rata. modernoj kulturi naučna zajednica cijeni neslaganje kao način unaprjeđenja znanja. Život je permanentno ratovanje: U ur-fašizmu nema borbe za život nego se. Osim toga. rasistički. Zato je jedan od tipičnih elemenata povijesnog fašizma bio poziv frustriranoj srednjoj klasi. Neprestanim mijenjanjem retoričkog fokusa neprijatelji su čas slabi čas jaki. Opsesija zavjerom: ljudima koji osjećaju da im je oduzet njihov društveni identitet ur-fašizam kao jedinu privilegiju dodjeljuje činjenicu da su rođeni u istoj zemlji. Ur-fašizam ojačava i pridobiva podršku time što iskorištava i raspiruje prirodni strah od razlike. Osjećaj poniženja zbog moći neprijatelja: pristaše se moraju osjećati poniženima zbog očiglednog bogatstva i moći svojih neprijatelja. Strah od razlike: nadalje. 8 . prije će biti. Pacifizam je loš jer život je permanentno ratovanje. 7. Najlakši način rješavanja problema zavjere jeste poziv na ksenofobiju. Ovo. Ovo je korijen nacionalizma. živi da bi se borilo. međutim. uplašena pritiskom nižih socijalnih grupa. klasi koja je trpjela ekonomsku krizu ili patila od osjećaja političkog poniženja. Nijedan fašistički vođa nije uspio riješiti ovaj problem. Prvi znak jednog fašističkog ili pred fašističkog pokreta upravo je strah od došljaka. Individualna ili socijalna frustracija: fašizam potječe iz individualne ili socijalne frustracije.

koji zna da mu moć nije demokratski data nego je silom uzeta. Ovaj kult heroizma tijesno je povezan s kultom smrti. op. U demokratiji građani imaju individualna prava. U svakoj mitologiji heroj je iznimno biće. što je surogat falusnog prakticiranja. članovi partije najbolji su među svim građanima. Vođa se nadaje kao njihov tumač.10. a svaki građanin može (ili bi morao) pristupiti partiji. 13. Ovo je izvor machizma. Nije slučajno parola falangista bila Viva la Muerte (Živjela smrt!. prev. 12. Machizam: kako su i permanentni rat i heroizam teške igre. Kult heroizma i herojska smrt: u takvoj perspektivi svakoga se obrazuje da postane heroj. Za ur-fašizam individue kao individue nemaju prava. Kako je grupa hijerarhijski organizirana (prema vojnom modelu) svaki od podređenih vođa prezire svoje potčinjene. Nasuprot tome. U ne fašističkim društvima široj javnosti govori se da je smrt neugodna ali da se s njom mora suočiti dostojanstveno a vjernicima je rečeno da je smrt bolan način dosezanja nadnaravne sreće. Ali patriciji ne mogu postojati bez plebejaca. koje su toliko slabe da zaslužuju gospodara. U svojoj nestrpljivosti često druge ljude šalje u smrt. a ur-fašizam herojstvo postavlja kao normu. ur-fašistički heroj se tako igra oružjem. Ur-fašizam može zagovarati samo pučki elitizam. Ur-fašistički heroj nestrpljivo čeka smrt. Selektivni/kvalitativni populizam: ur-fašizam je zasnovan na selektivnom populizmu. a Narod se poima kao kvalitet. a svaki od njih. ur-fašistički heroj žudi za herojskom smrću. na jednom. Kako niti jedna velika količina ljudskih bića ne može imati zajedničku volju. od čednosti do homoseksualnosti. Upravo to pojačava svijest o masovnom elitizmu. kao monolitni entitet koji izražava Zajedničku Volju.). Kako je čak i seks teška igra. takoreći. Izgubivši moć demokratskog delegiranja. Vođa. kvalitativnom populizmu. koji podrazumijeva i prezir prema ženama i osudu neuobičajenih seksualnih navika. nadalje. a aristokratski i militaristički elitizam krvnički podrazumijevaju prezir prema slabijem. koju se reklamira kao najbolju nagradu za herojski život. Prezir prema slabijem: Elitizam. tipičan je aspekt svake reakcionarne ideologije. koji je u osnovi aristokratski. 11. Svaki građanin pripada najboljem narodu na svijetu. ali građani u cjelini imaju politički utjecaj samo s količinskog aspekta jer pojedinac se mora povinovati odlukama većine. prezire one koji su njemu potčinjeni. također zna i da je njegova snaga osnovana na slabosti masa. građani ne djeluju nego se od njih traži da igraju ulogu 9 . U stvari. ur-fašista svoju volju za moć prenosi na seksualni nivo.

14. engleskog socijalizma. Kao dobar primjer kvalitativnog populizma ne moramo više uzimati Piazza Veneziju u Rimu ili Nurnberški stadion. tu se može namirisati ur-fašizam. tobože. Svi nacistički ili fašistički udžbenici služili su se osiromašenim vokabularom i elementarnom sintaksom s ciljem da ograniče sredstva za kompleksno i kritičko razmišljanje. elementi ur-fašizma zajednički su različitim oblicima diktature. Naroda. jer nas u budućnosti čeka svojevrstan TV-populizam ili internetski populizam u kojem će emocionalna reakcija određene odabrane grupe biti predstavljena i prihvaćena kao glas Naroda. Ur-fašizam govori novogovorom: Novogovor je izmislio Orwell u 1984. više ne predstavlja glas Naroda. Upravo zbog toga narod nije ništa drugo do teatralna izmišljotina. Moramo biti spremni prepoznati nove forme novogovora. Gdje god političar iskazuje sumnju u legitimnost parlamenta jer. čak i kad se pojavljuju u potpuno nevinom obliku talk showa. 10 . No. kao zvanični jezik Ingsoca.

7. On smatra da se ur – fašizam i danas može vratiti pod markom. Dok nije u nasumično izabranim novinama vidio da postoje i druge partije. ali da ga mi moramo razotkriti. Svoj esej završava rečenicom: Sloboda i oslobođenje zadaci su kojima nikada nema kraja! 11 . Na naslovnoj strani novina bio je proglas o kraju diktature i slobodi. Ujutro 27. Majka ga je poslala po novine. prvi put čuje za te riječi i rađa se kao slobodan čovjek Zapada. saznaje da je fašizam pao i da je Mussolini uhapšen. Umberto nastavlja svoju povijest. Nakon ovih 14 točaka.1943. vjerovao je da postoji samo jedna koja se u Italiji zvala Partito Nazionale Fascista. a on se iznenadio različitim natpisima na svakim novinama.