You are on page 1of 2

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE
LICEUL TEHNOLOGIC „GH.RUSET ROZNOVANU”, ROZNOV
Loc. Roznov, jud. Neamt, Str.Tineretului, nr. 647, 617390
Tel / fax 0233 665694, e-mail grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.grupscolar.roznov.ro

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

În conformitate cu metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru
anul şcolar 2017-2018, dacă numărul cererilor de înscriere de la părinţii al căror
domiciliu se află în afara circumscripţiei şcolare, este mai mare decât numărul de locuri
libere, pentru departajare se vor aplica criterii generale şi specifice elaborate de
unitatea noastră. Vă prezentăm criteriile specifice stabilite pentru înscriere în clasa
pregătitoare la Liceul Tehnologic” Gh. Ruset Roznovanu” Roznov.

CRITERII SPECIFICE:

1. Copilul a urmat învăţământul preşcolar în unitatea noastră, chiar dacă domiciliul
părinţilor nu se află în cadrul circumscripţiei şcolare aferente liceului
2. Existenţa unui frate/surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea noastră şcolară.
Părinţii vor ataşa la dosarul de înscriere şi dovada – adeverinţa – prin care dovedesc cele
mai sus menţionate!
3. Copilul are unul sau ambii părinţi cadre didactice la unitatea noastră.

INFORMAŢII SE POT GĂSI:
NUMĂR DE TELEFON: TELVERDE - 0 800 816 233 - apel gratuit

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

- Fotocopie act de identitate părinţi;
- Fotocopie certificat naştere copil;
- Copie a evaluării psihosomatice (dacă este cazul)

În anul şcolar 2017- 2018, în cadrul Liceului Tehnologic” Gh. Ruset Roznovanu”
Roznov, vor funcţiona 3 clase pregătitoare (2 la Roznov şi 1 la structura Slobozia).

Cadrele didactice ce vor prelua clasele pregătitoare: prof. înv. primar Drîngu Maria
(gradul I), prof. înv. primar Vasile Alina (gradul I) şi înv. Enache Anca (def.) la structura
Slobozia.
Discipline opţionale propuse:

- Atelier de creativitate (Roznov)
- Dezvoltarea abilităţilor pentru viaţă “Noi înşine” (Slobozia)

Circumscripţia şcolară aferentă Liceului Tehnologic” Gh. Ruset Roznovanu” Roznov,
învăţământ primar, are arondate următoarele străzi în vederea înscrierii copiilor în
clasa pregătitoare:

Roznov: Arinilor, Baltagului, Bistriţei, Bradului, Bujorului, Caisului, Câmpului, Crăiţelor,
Crinului, Crizantemei, Fagului, Gării, Garoafelor, Gutuiului, Jderului, Lemnarului,
Libertăţii, Luminii, Magnoliei, Nucului, Paltinului, Pieţei, Plopilor, Rapsodiei, Rozelor, N.
Roznovanu, Speranţei, Teiului, Tineretului, Trandafirilor, Viitorului, Zorilor.
Chintinici: Chintinici Deal, Chintinici Fund, Luncii, Calea Tazlăului, Şcolii, Ţărnii.
Slobozia: Aviator Magdalena, Bărboşi, Cracăului, Dispensarului, Eternității, Fermei,
Islazului, Morii, Nucilor, Parohia II (Fosta Str. Principală), Preot Cozma, Preot Doloiu,
Principală (Fosta Str. Gării), Răculeşti, Salcâmului, Salciei, Șes, Șes Canal, Sub Deal, Vale
Bran, Zamfir Magdalena.

În data de 27.02.2017 - ora 11.00, se va organiza „Ziua porţilor deschise”

Obiective:
1) Vizitarea de către părinţi şi alte persoane interesate a spaţiilor ce vor fi dedicate
funcţionării claselor pregătitoare;
2) Informarea şi consilierea părinţilor privind metodologia şi calendarul de înscriere;
3) Prezentarea comisiei de înscriere şi a cadrelor didactice care vor prelua clasele
pregătitoare.

Preşedinte comisie de înscriere,
Prof. Înv. primar Ioan STROEA