You are on page 1of 5

-Takbiratul Ihram

-

ALLAHU AKBAR
Artitnya:
Allah Maha Besar

- Bacaan Do’a Iftitah -

ALLAHU AKBAR, KABIERAW WALHAMDULILLAHI KATSIERA. WASUBHANALLAHI BUKRATAW
WA-ASHILA.
WAJJAHTU WAJHIA LILLADZIE FATHARAS SAMAWATI WAL ARDLA HANIEFAN
MUSLIMAWWAMA ANAMINAL MUSYRIEKIEN. INNA SHALATI WANUSUKI WAMAHYAYA
WAMAMATI LILLAHI RABBIL’ALAMIEN. LASYARAKIEKA LAHU WABIDZALIKA UMIRTU WA ANA
MINAL MUSLIMIEN.
Artinya :
Maha besar Allah, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maha Suci Allah pagi dan sore.
Saya menghadapkan muka saya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dengan rendah hati dan
sejujur-jujurnya sebagai seorang muslim, bukan sebagai seorang musyrik. Sesungguhnya shalatku,
ibadahku, hidup dan matiku bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tiada sekutu bagiNya. Begitulah
saya diperintah, dan saya sebahagian dari orang islam.

Yang menguasai hari kemudian. Tuhan seru sekalian alam. . ALHAMDU LILLAHI-ROBBIL ‘ALAMIN. Yang pengasih dan penyayang. IYYAKA NA’BUDU WAIYYA-KANASTA’IN IHDINASH-SHIRA-THAL MUSTAQIM.Ruku - . Bukan jalan mereka yang pernah Engkau murkai. MALIKI YAUMIDDIN. Bagaikan jalannya orang-orang yang telah Engkau beri ni’mat. ARRAHMA NIRRAHIM. dan kepada-Mulah aku meminta pertolongan.atau jalannya orang-orang yang sesat. WALADL DLAALLIIN.Surat Al Fatihah - BISMILLA-HIRRAHMA-NIRRAHIM. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. AMIN Artinya : Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada- Mulah aku menyembah. -Membaca Surat Al-Quran- Bagi yang sholat sendirian atau menjadi imam setelah membaca alfatiha di sunahkan membaca surat Al-Quran . Segala puji bagi Allah. SHIRATHALLADZINA AN’AMTA’ALAIHIM GHAIRIL MAGHDHUBI ‘ALAIHIM.

. Pada waktu berdiri tegak ( I’tidal ) terus membaca : RABBANAA LAKAL HAMDU MIL USSAMAWAATI WAMI UL ARDLI WAMIL UMAA SYI’TA MIN SYAI’IN BA’DU Artinya : Ya Allah Tuhan kami! Bagi-Mu segala puji. serta memujilah aku kepada-Nya.I’tidal - SAMI’ALLAAHU LIMAN HAMIDAH. sepenuh langit dan bumi. SUBHAANA RABBIYAL ADZIIMI WABIHAMDIHII ( 3 kali ) Artinya : Mahasuci Allah Maha Agung serta memujilah aku kepadaNya. . dan sepenuh barang yang Kau kehendaki sesudah itu . Artinya : Allah mendengar orang yang memujiNya.Duduk diantara dua sujud - .Sujud - SUBHAANA RABBIYAL A’LAA WABIHAMDIHII ( 3 kali ) Artinya : Maha Suci Allah.

ampunilah dosaku.Tahiyat awal - ATTAHIYYATUL MUBARAKAATUSH SHOLAWAATUTH THAYYIBATU LILLAAH. – Ya Allah aku bersumpah dan berjanji bahwa tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. sholawat dan kebaikan hanya milik-Mu ya Allah. belas kasihanilah aku dan cukupkanlah segala kekurangan dan angkatlah derajat kami dan berilah rizqi kepadaku. Artinya : Ya Allah. Artinya : Ya Allah. keberkahan. segala penghormatan.Semoga salam sejahtera tercurah kepada kami dan hamba-hamba-Mu yang sholeh. ASSALAAMU’ALAINA WA’ALAA ‘IBAADILLAAHISH SHOOLIHIIN. WAASYHADU ANNA MUHAMMADAN RASUULULLAAH. ALLAHHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAIDINA MUHAMMAD WA ‘ALA AALIHI SAIDINA MUHAMMAD. dan berilah aku petunjuk dan berilah kesehatan kepadaku dan berilah ampunan kepadaku. limpahkan . ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH. – semoga juga Rahmat Allah dan Berkah-Nya pun tercurah kepadamu wahai Nabii. . RABBIGHFIRLII WARHAMNII WAJBURNII WARFA’NII WARZUQNII WAHDINII WA’AAFINI WA’FUANNII.- Wahai Nabi selamat sejahatera semoga tercurah kepada Engkau wahai Nabi Muhammad. – Ya Allah.. ASSALAAMU’ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH. dan aku bersumpah dan berjanji sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan-Mu Ya Allah.

FIL ALAMINA INNAKA HAMIIDUM MAJIID.Tahiyat akhir - Setelah baca seperti tahiyat awal dilanjutkan dengan . .. KAMAA BAARAKTA ‘ALA SAIDINA IBRAHIIM WA ‘ALA AALIHI SAIDINA IBRAHIIM. Sesungguhnya Engkau Ya Allah Maha Terpuji lagi Maha Mulia.KAMAA SHOLAITA ‘ALA SAIDINA IBRAHIIM WA ‘ALA AALIHI SAIDINA IBRAHIIM. dan berkatilah Ya Allah Nabi Muhammad dan berkatilah juga keluarga Nabi Muhammad. WA BAARIK ‘ALA SAIDINA MUHAMMAD WA ‘ALA AALIHI SAIDINA MUHAMMAD. .. Artinya : …sebagaimana Engkau telah limpahkan shalawat kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada keluarga Nabi Ibrahim. shalawat-Mu kepada Nabi Muhammad dan limpahkan juga shalawat kepada keluarga Nabi Muhammad. . Artinya : Keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kamu sekalian.Salam - ASSALAAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAAHI. sebagaimana Engkau telah memberkati Nabi Ibrahim dan juga kepada keluarga Nabi Ibrahim.