You are on page 1of 309

ORDIN Nr.

438/295 din 18 iunie 2002
pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in
produsele alimentare pentru consum uman*)
ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
Nr. 438 din 18 iunie 2002
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
Nr. 295 din 12 iulie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 bis din 3 octombrie 2002

*) Ordinul nr. 438/295 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 722 din 3 octombrie 2002, si este reprodus si in acest numar bis.

Ministrul sanatatii si familiei si ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
in temeiul art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind
reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, a Hotararii
Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr.
362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei
si Padurilor,
vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica nr.
DB/7.185/2002 si Referatul de aprobare al Directiei de industrie alimentara,
standarde, marci si licente nr. 150.062/2002,
emit urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele
alimentare pentru consum uman, prevazute in anexa care face parte integranta
din prezentul ordin.
Art. 2
Directia generala de sanatate publica si Inspectia Sanitara de Stat din cadrul
Ministerului Sanatatii si Familiei si directiile de sanatate publica judetene si a
municipiului Bucuresti, impreuna cu Directia de industrie alimentara, standarde,
marci si licente din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si
directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a
municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin abroga cap. IV, art. 73 - 80, din Ordinul ministrului sanatatii nr.
975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente.
Art. 4
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va
intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

Ministrul sanatatii si familiei,
Daniela Bartos

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
Petre Daea,
secretar de stat

ANEXA 1*)

*) Anexa este reprodusa in facsimil.

NORME
privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru
consum uman

CAP. 1
Dispozitii generale

Art. 1
(1) Prezentele norme se aplica la aditivii alimentari ale caror categorii sunt
cuprinse in anexa I, care sunt utilizati sau destinati utilizarii sub forma de
ingrediente la fabricarea sau pregatirea unui produs alimentar si care sunt
prezenti in produsul finit ca atare sau intr-o forma modificata.
(2) In sensul prezentelor norme prin "aditivi alimentari" se intelege orice
substanta care in mod normal nu este consumata ca aliment in sine si care nu
este utilizata ca ingredient alimentar caracteristic, avand sau nu o valoare
nutritiva, prin a carei adaugare intentionata la produsele alimentare in scopuri
tehnologice pe parcursul procesului de fabricare, prelucrare, preparare,
tratament, ambalare, transport sau depozitare a unor asemenea produse
alimentare, devine sau poate deveni ea insasi sau prin derivatii sai, direct sau
indirect, o componenta a acestor produse alimentare.
(3) Prezentele norme nu se aplica in urmatoarele cazuri:
a) auxiliari tehnologici;
b) substante utilizate pentru protectia plantelor si a produselor vegetale in
conformitate cu reglementarea nationala aplicabila in domeniul fitosanitar;
c) arome destinate utilizarii in produsele alimentare conform reglementarii
nationale aplicabile in acest domeniu;
d) substante adaugate in produsele alimentare ca elemente nutritive:
elemente minerale, vitamine si altele asemenea.
Art. 2
(1) Pentru toate categoriile de aditivi alimentari din anexa I pentru care s-au
intocmit liste, pot fi utilizati la fabricarea sau pregatirea produselor alimentare
numai acei aditivi alimentari inclusi in asemenea liste si numai in conditiile de
utilizare mentionate in acestea.
(2) Includerea aditivilor alimentari in una din categoriile anexei I se va efectua
pe baza functiei principale asociate in mod normal cu aditivul alimentar in cauza.
Includerea aditivului intr-o categorie specifica nu exclude posibilitatea ca aditivul
sa fie autorizat pentru alte functii.
(3) Aditivii alimentari se vor include in liste pe baza criteriilor generale descrise
in anexa II.
Art. 3
Criteriile de puritate generale si specifice pentru anumite categorii de aditivi
alimentari sunt prevazute la art. 19.
Art. 4
In cazul in care, urmare aparitiei unor informatii noi sau a unor reevaluari a
informatiilor existente, se constata ca utilizarea aditivilor in alimente pericliteaza
sanatatea publica, desi se incadreaza in prevederile prezentelor norme, Ministerul

Sanatatii poate retrage sau suspenda temporar utilizarea aditivilor in cauza.
Art. 5
(1) Aditivii alimentari care nu sunt destinati vanzarii catre consumatorul final
pot fi comercializati numai daca ambalajul sau containerul acestora prezinta
urmatoarele informatii, scrise cu caractere usor de citit si care nu pot fi sterse:
a) - pentru fiecare aditiv alimentar vandut ca atare sau in amestec, in ordine
descrescatoare a ponderii in raport cu totalul, se vor indica numele si codul
numeric utilizat in Comunitatea Economica Europeana; in absenta acestor
prevederi, o descriere a aditivului, suficient de precisa pentru a permite
distingerea sa de alti aditivi cu care poate fi confundat;
- daca sunt incorporate in aditivi alte substante, materiale sau ingrediente
alimentare destinate facilitarii depozitarii, vanzarii, normalizarii, dilutiei sau
dizolvarii unuia sau mai multor aditivi alimentari, se vor indica numele aditivului
conform alin. (1) si denumirea fiecarui component in ordine descrescatoare a
ponderii in raport cu totalul;
b) mentiunea "pentru uz alimentar" sau mentiunea "utilizare limitata pentru
produsele alimentare" sau o indicatie specifica asupra scopului utilizarii aditivului
in aliment;
c) conditiile speciale de conservare si utilizare, daca este cazul;
d) indicatii de utilizare, in cazul in care omiterea acestora ar conduce la o
utilizare necorespunzatoare a aditivului;
e) date de identificare a lotului;
f) numele, marca si adresa fabricantului sau a firmei care a efectuat ambalarea
sau vanzarea;
g) indicatii asupra procentului fiecarui component limitat cantitativ in produsul
alimentar sau informatii adecvate privind compozitia, care permit cumparatorului
respectarea tuturor prevederilor referitoare la aliment. In cazul in care limitarea
cantitativa se aplica unui grup de componenti utilizati separat sau in amestec,
procentul de utilizare poate fi indicat printr-o singura cifra.
h) cantitatea neta;
i) alte indicatii.
(2) Prin derogare de la alin. (1), mentiunile prevazute la lit. a), liniuta a doua si
lit. d) - g) ale acestui alineat pot figura numai in documentele comerciale
referitoare la lotul distribuit, care sunt furnizate la livrare sau inainte de livrare,
cu conditia ca mentiunea "destinat fabricarii produselor alimentare si a nu se
vinde cu amanuntul" sa fie vizibila pe ambalajul sau containerul produsului in
cauza.
(3) In anexe, expresia "quantum satis" arata faptul ca nu este stabilit un nivel
maxim, aditivii fiind utilizati in conformitate cu bunele practici de fabricatie, la un
nivel care sa nu depaseasca necesarul pentru obtinerea efectului dorit si cu
conditia sa nu induca in eroare consumatorul.
Art. 6
Aditivii alimentari destinati vanzarii catre consumatorul final pot fi
comercializati numai daca ambalajele sau containerele acestora poarta
urmatoarele indicatii, cu caractere usor de citit si care nu pot fi sterse:
a) denumirea comerciala a produsului. Aceasta denumire va fi constituita din
numele indicat in prevederile nationale aplicabile produsului in cauza si codul
numeric utilizat in Comunitatea Economica Europeana sau, in absenta unor
asemenea prevederi, printr-o descriere a produsului, suficient de precisa pentru a
permite distingerea de produsele cu care poate fi confundat;

b) informatiile cuprinse in art. 5 alin. (1), lit. a) - f) si h);
c) data durabilitatii minimale.
Art. 7
Mentiunile prevazute in art. 5 si 6 se inscriu in limba romana, indiferent de tara
producatoare a aditivilor fara a impune restrictii cu privire la posibilitatea indicarii
acestora si in mai multe limbi.
Art. 8
Aditivii alimentari ce apartin categoriilor enumerate in anexa I pot fi
comercializati numai daca sunt in conformitate cu dispozitiile cuprinse in
prezentele norme si in anexele acestora.

CAP. 2
Colorantii utilizati in produsele alimentare

Art. 9
(1) In sensul prezentelor norme, se intelege prin "coloranti" orice substante
care redau sau intensifica culoarea produselor alimentare si pot fi constituenti
naturali ai produselor alimentare si/sau alte surse naturale, care in mod normal
nu sunt consumati ca alimente in sine si nu sunt utilizati ca ingrediente
caracteristice in alimentatie; de asemenea, conform prezentelor norme colorantii
sunt preparatele obtinute din produsele alimentare si alte materiale naturale
obtinute prin extractie fizica si/sau chimica conducand la o extractie selectiva a
pigmentilor in raport cu constituentii nutritivi sau aromatici.
(2) In sensul prezentelor norme nu sunt considerati coloranti:
a) produsele alimentare, uscate sau concentrate si aromele incorporate in
fabricarea produselor alimentare compuse, datorita proprietatilor lor aromatice,
gustative sau nutritive, avand si un efect colorant secundar, cum ar fi ardeiul
rosu, curcuma si sofranul;
b) colorantii utilizati pentru colorarea partilor exterioare necomestibile ale
produselor alimentare, cum ar fi straturile de acoperire la branzeturi si
membranele pentru preparatele din carne.
Art. 10
(1) Numai substantele enumerate in anexa III pot fi utilizate sub forma de
coloranti alimentari.
(2) Colorantii pot fi utilizati numai la fabricarea produselor alimentare cuprinse
in anexele IV, V, VI si in conditiile precizate in acestea; colorantii pot fi utilizati in
aceleasi produse alimentare cand sunt destinate utilizarilor nutritive speciale
conform legislatiei nationale.
(3) Colorantii nu pot fi utilizati in produsele alimentare enumerate in anexa VII,
cu exceptia produselor prevazute in anexele IV, V sau VI.
(4) Colorantii autorizati numai pentru anumite utilizari sunt enumerati in anexa
V.
(5) Colorantii autorizati in general pentru produsele alimentare precum si
conditiile lor de utilizare sunt enumerati in anexa VI.
(6) Nivelele maxime indicate in anexe:
a) fac referire la produsele alimentare gata pentru consum, preparate conform
instructiunilor de utilizare;
b) indica cantitatile principiului de colorare continute in preparatul de colorare.
(7) In scopul marcarii salubritatii si a altor marcaje cerute pe produsele din
carne, pot fi utilizati numai colorantii E 155 brun HT, E 133 bleu brillant FCF sau E

129 rosu allura AC sau un amestec corespunzator de E 133 bleu brillant FCF si de
E 129 rosu allura AC.
(8) Pentru colorarea decorativa sau stampilarea cojilor de oua se utilizeaza
numai colorantii mentionati in anexa III.
(9) Numai colorantii enumerati in anexa III, cu exceptia E 123, E 127, E 128, E
154, E 160b, E 161g, E 173 si E 180, pot fi vanduti direct consumatorilor.
(10) In sensul prezentelor norme, produsele alimentare "neprelucrate" sunt
cele care nu au suportat nici un tratament care sa duca la o schimbare
substantiala a starii lor initiale. Produsele alimentare pot fi divizate, separate,
transate, dezosate, tocate, decojite, curatate, decorticate, taiate, congelate sau
refrigerate, racite, macinate, impachetate sau despachetate.
Art. 11
Prezenta unui colorant intr-un produs alimentar este autorizata in urmatoarele
cazuri:
a) intr-un produs alimentar compus, altul decat cel mentionat in anexa VII, in
masura in care colorantul este autorizat in unul din ingredientele produsului
alimentar compus;
b) daca produsul alimentar este destinat utilizarii numai in prepararea unui
produs alimentar compus si astfel incat produsul alimentar compus sa fie in
conformitate cu prevederile prezentelor norme.

CAP. 3
Indulcitorii utilizati in produsele alimentare

Art. 12
(1) Prezentele norme se aplica la aditivii alimentari, denumiti mai jos
"indulcitori" utilizati astfel:
a) pentru a conferi un gust dulce produselor alimentare;
b) ca indulcitori de masa.
(2) In sensul prezentelor norme, expresiile "fara adaos de zahar" si "cu valoare
energetica scazuta" figurand in coloana III a anexei VIII sunt definite dupa cum
urmeaza:
a) "fara adaos de zahar": fara orice adaos de mono- sau dizaharide sau orice
alt produs alimentar utilizat pentru proprietatile sale de indulcire;
b) "valoare energetica redusa": valoare energetica redusa cu cel putin 30% in
raport cu produsul alimentar de origine sau cu un produs similar.
(3) Prezentele norme nu se aplica la produsele alimentare cu proprietati de
indulcire.
(4) Prezentele norme se aplica de asemenea produselor alimentare
corespunzatoare destinate unei alimentatii speciale conform reglementarilor in
vigoare.
Art. 13
(1) Numai indulcitorii enumerati in anexa VIII pot fi comercializati in
urmatoarele scopuri:
a) vanzarii catre consumatorul final;
b) utilizarii lor la fabricarea produselor alimentare.
(2) Indulcitorii mentionati in alin. (1) pot fi utilizati numai la fabricarea
produselor alimentare enumerate in anexa VIII si in conditiile precizate in
aceasta.
(3) Indulcitorii nu se utilizeaza in alimentele pentru sugari si copii de varsta

mica, conform reglementarilor in vigoare, inclusiv in alimentele pentru sugari si
copii de varsta mica cu sanatatea precara, exceptand cazurile stabilite prin
prevederi specifice contrare.
(4) Dozele maxime de utilizare indicate in anexa VIII se aplica la produsele
alimentare gata pentru consum, preparate conform instructiunilor de utilizare.
Art. 14
Este autorizata prezenta unui indulcitor in urmatoarele cazuri:
a) - in produsele alimentare compuse fara adaos de zahar sau cu valoare
energetica redusa;
- in produsele alimentare dietetice compuse destinate unui regim hipocaloric;
- in produsele alimentare compuse cu o durata de conservare prelungita, altele
decat cele prevazute in art. 13 alin. (3), atata timp cat indulcitorul este autorizat
in unul din ingredientele produsului alimentar compus;
b) daca produsul alimentar este destinat numai pentru prepararea unui produs
alimentar compus conform prezentelor norme.
Art. 15
(1) Denumirea sub care este vandut indulcitorul de masa cuprinde mentiunea
"indulcitor de masa pe baza de ..." urmata de numele substantelor indulcitoare ce
intra in compozitia sa.
(2) Etichetarea unui indulcitor de masa continand polioli si/sau aspartam
trebuie sa cuprinda urmatoarele avertismente:
a) pentru polioli: "consumul excesiv poate produce efecte laxative";
b) pentru aspartam: "contine o sursa de fenilalanina".

CAP. 4
Alti aditivi alimentari utilizati in produsele alimentare

Art. 16
(1) In sensul prezentelor norme, se intelege prin:
a) "conservanti", substante care prelungesc durata de conservare a produselor
alimentare, protejandu-le impotriva alterarii cauzate de microorganisme;
b) "antioxidanti", substante care prelungesc durata de conservare a produselor
alimentare, protejandu-le impotriva alterarii cauzate de oxidare, cum ar fi
rancezirea grasimilor si modificarea culorii;
c) "substante suport", inclusiv solventii purtatori, substante utilizate pentru a
dizolva, dilua, dispersa sau modifica fizic un aditiv alimentar fara a altera functiile
tehnologice ale acestuia (fara a avea un efect tehnologic ele insele) pentru a
facilita manuirea, aplicarea sau utilizarea sa;
d) "acidifianti", substante care maresc aciditatea unui produs alimentar si/sau
ii confera un gust acru;
e) "corectori de aciditate", substante care modifica sau limiteaza aciditatea sau
alcalinitatea unui produs alimentar;
f) "antiaglomeranti", substante care reduc tendinta de aglomerare a
particulelor dintr-un produs alimentar;
g) "antispumanti", substante care previn sau limiteaza formarea spumei;
h) "agenti de incarcare", substante care maresc volumul unui produs alimentar
fara a modifica valoarea sa energetica;
i) "emulsificatori", substante care permit formarea sau mentinerea unui
amestec omogen de doua sau mai multe faze imiscibile cum ar fi uleiul si apa din
produsele alimentare;

substante sau combinatii de substante care elibereaza gaze si maresc astfel volumul aluatului. x) "amelioratori de faina". amidonul albit. u) "agenti de sechestrare". altele decat aerul. n) "gelifianti". care stabilizeaza. gaze. prin actiunea unui acid diluat urmata de neutralizarea partiala cu saruri de sodiu sau potasiu ("pectina lichida"). sau favorizeaza dizolvarea unui praf intr-un mediu apos. care sunt introduse intr-un recipient inainte. m) "agenti de spumare". conserva sau intensifica culoarea existenta a unui produs alimentar. gaze. substante care permit mentinerea starii fizico-chimice a unui produs alimentar. substante care adaugate la faina sau aluat ii imbunatateste calitatile panificabile. stabilizatorii contin substante care permit mentinerea unei dispersii omogene a doua sau mai multe substante nemiscibile intr-un produs alimentar. substante care disperseaza proteinele din branzeturi si distribuie astfel omogen grasimile si alte componente. altele decat aerul. o) "agenti de glazurare" (inclusiv lubrifianti). substanta obtinuta cu ajutorul unuia sau mai multor tratamente chimice ale amidonului alimentar. compensand efectul unei umiditati atmosferice scazute. care au ca efect expulzarea unui produs alimentar din recipient. substante care confera produsului alimentar consistenta prin formarea unui gel. j) "saruri de topire". substante care previn uscarea produselor alimentare. w) "agenti de ingrosare". care a fost supusa unui tratament fizic sau enzimatic si care poate fi fluidificata prin tratament acid sau alcalin sau de albire. q) "amidon modificat". substante care permit formarea sau mentinerea ferma sau crocanta a tesuturilor fructelor sau legumelor sau care in contact cu gelifiantii formeaza sau intaresc un gel. v) "stabilizatori". p) "agenti de umezire". b) produsele cu continut de pectina si obtinute din tescovina uscata de mere sau din coji de citrice sau din amestecul ambelor. substante care formeaza complexe chimice cu ioni metalici. (2) In sensul prezentelor norme. c) bazele de guma de mestecat. s) "gaze propulsoare". pe parcursul sau dupa introducerea produsului alimentar in acel recipient. amidonul torefiat sau dextrinizat. amidonul modificat fizic . substante care permit formarea unei dispersii omogene a unei faze gazoase intr-un produs alimentar lichid sau solid. substante care aplicate pe suprafata produsului alimentar ii confera un aspect stralucitor sau ii asigura un strat protector. k) "agenti de intarire". t) "agenti de afanare". substante care maresc vascozitatea unui produs alimentar. r) "gaze de ambalare". substante care amplifica gustul existent si/sau aroma unui produs alimentar. amidonul modificat prin tratament acid sau alcalin. d) dextrina alba sau galbena. l) "potentiatori de arome". nu se vor considera aditivi alimentari urmatoarele: a) substantele utilizate pentru tratamentul apei potabile conform reglementarilor in vigoare.

uleiuri si grasimi de origine animala sau vegetala neemulsionate. . Art.sterilizare la temperatura foarte inalta. glicina. (4) Numai aditivii enumerati in anexele XI si XII pot fi utilizati in produsele alimentare mentionate in aceste anexe si in conditiile stabilite in acestea. e) clorura de amoniu. . . semi-degresata. albumina de lapte si glutenul. . (5) Numai aditivii enumerati in anexa XIII pot fi utilizati ca substante suport sau solventi purtatori de aditivi alimentari si in conditiile stabilite in aceasta anexa. . . b) alimentele pentru sugari si copii de varsta mica prevazute in reglementarile in vigoare. altul decat cel mentionat in art. cu exceptia acelor produse alimentare enumerate in anexa X. in masura in care aditivul alimentar este autorizat in unul din ingredientele .produse alimentare neprelucrate. cisteina si cistina si sarurile lor si care nu prezinta functie aditiva. Art. exclusiv cafea instant aromatizata. (1). .cafea. 16 alin. in sensul reglementarilor in vigoare. c) produsele alimentare enumerate in anexa X. XII. cu exceptia cazului in care exista o alta indicatie. conform reglementarilor in vigoare. (1).zer natural nearomatizat. exclusiv zer sterilizat. . si extracte de cafea. . (7) Valorile maxime stabilite in anexe se aplica la produsele alimentare destinate comercializarii. fac obiectul prevederilor din anexa XIV. altii/altele decat acidul glutamic. (2) Utilizarea aditivilor alimentari enumerati in anexa IX este autorizata in produsele alimentare. inclusiv alimentele pentru sugari si copii de varsta mica cu sanatate precara.apa minerala si apa de izvor. pasteurizate si sterilizate. alin. 18 (1) Prezenta unui aditiv alimentar intr-un produs alimentar este autorizata astfel: a) intr-un produs alimentar compus. f) plasma sanguina. (3) Cu exceptia prevederilor specifice. gelatina alimentara.lapte si smantana sub forma integrala. (3). hidrolizatele de proteine si sarurile lor.miere conform reglementarilor in vigoare. 16 alin.paste uscate exclusiv fara gluten si/sau paste destinate unui regim hipoprotidic. i) inulina. 17 alin. XI. g) aminoacizii si sarurile lor. . XIII pot fi utilizate in produsele alimentare in scopurile cuprinse in art. care pot contine numai aditivii prevazuti in anexa respectiva si aditivii mentionati in anexele XI si XII in conditiile specificate in acestea.unt.si amidonul tratat cu enzime amilolitice. h) cazeinatii si cazeina. in scopurile vizate in art.produse pe baza de lapte fermentat cu microorganisme vii nearomatizate. (2) nu se aplica pentru urmatoarele: a) . degresata. 17 (1) Substantele enumerate in anexele IX.zaharuri. (6) Prevederile prezentelor Norme se vor aplica de asemenea produselor destinate unei alimentatii speciale in conformitate cu reglementarile in vigoare. conform principiului "quantum satis". inclusiv sterilizare UHT . conform reglementarilor in vigoare. .ceai din frunze nearomatizate.

20 (1) Metodele de analiza pentru controlul criteriilor de puritate generale si specifice privind anumiti aditivi alimentari sunt descrise in anexa XIX.XX fac parte integranta din prezentele norme. 6 Metode de analiza pentru controlul puritatii aditivilor alimentari Art. 21 Prelevarea probelor pentru analiza cantitativa si calitativa a reziduurilor de bifenil. conform reglementarilor in vigoare. 19 Criteriile specifice de puritate sunt prevazute in: a) anexa XV pentru coloranti. (1) nu se aplica la preparatele pentru intarcarea sugarilor. cu exceptia cazului in care exista o alta indicatie. 5 Criterii de puritate pentru aditivii alimentari Art. 22 Anexele I . b) daca produsul alimentar este destinat utilizarii numai la prepararea unui produs alimentar compus si astfel incat acesta sa fie in conformitate cu prevederile prezentelor norme. CAP. b) anexa XVI pentru indulcitori. ANEXA 1 la Norme CATEGORII DE ADITIVI ALIMENTARI Colorant Conservant Antioxidant Emulgator Sare de topire Agent de ingrosare Gelifiant Stabilizator*1) Stimulator de arome Acidifiant Corector de aciditate*2) Antiaglomerant Amidon modificat Indulcitor . ortofenilfenol si ortofenilfenat de sodiu din si de pe citrice se face in conformitate cu prevederile anexei XX. Art. c) anexa XVII pentru alti aditivi alimentari decat colorantii si indulcitorii. CAP. (2) Alin. (2) Domeniul de aplicabilitate a metodelor de analiza pentru controlul criteriilor de puritate privind anumiti aditivi alimentari este definit in anexa XVIII.produsului alimentar compus. Art.

sau daca aditivul este necesar pentru producerea alimentelor destinate grupurilor de consumatori cu necesitati nutritionale speciale. cu conditia de a nu altera natura. *2) Acestea pot actiona ca regulatori de aciditate in cele doua sensuri. *3) Aceste substante includ lubrifianti. *5) Numai enzimele utilizate ca aditivi. in masura in care dovada stiintifica de care se dispune poate fi analizata. o diminuare deliberata a calitatii nutritive a produsului alimentar se justifica numai daca produsul alimentar nu constituie un element important intr-un regim normal. *4) Includerea acestor termeni in prezenta lista nu prejudiciaza o decizie eventuala sau mentionarea acestora in etichetarea produselor alimentare destinate consumatorului final. Utilizarea aditivilor alimentari poate fi luata in considerare numai daca se demonstreaza ca utilizarea propusa a aditivului comporta avantaje demonstrabile in beneficiul consumatorului. Agent de afanare Antispumant Agent de glazurare*3) Ameliorator de faina Agent de intarire Agent de umezire Agent de sechestrare (de blocare)*4) Enzime*4). b) daca nu prezinta un risc pentru sanatatea consumatorului in dozele de utilizare propuse. Aditivii alimentari pot fi aprobati numai in urmatoarele cazuri: a) daca se poate demonstra suficient necesitatea tehnologica si obiectivul nu poate fi atins prin alte mijloace utilizabile din punct de vedere economic si tehnologic. adica trebuie facuta dovada pentru care se mentioneaza in mod regulat cuvantul "necesitate". 2. *5) Agent de incarcare Gaz propulsor si gaz de ambalare ------------ *1) Aceasta categorie include de asemenea stabilizatori spumanti. destinate grupelor de consumatori cu necesitati nutritionale speciale. ANEXA 2 la Norme CRITERII GENERALE DE UTILIZARE A ADITIVILOR ALIMENTARI 1. c) daca utilizarea lor nu induce in eroare consumatorul. (c) sa imbunatateasca conservarea sau stabilitatea unui aliment sau sa-i imbunatateasca proprietatile organoleptice. (b) sa asigure ingredientele sau constituentii necesari pentru produsele alimentare fabricate.(d) si numai daca aceste obiective nu pot fi realizate prin alte mijloace utilizabile din punct de vedere economic si tehnologic si nu prezinta un risc pentru sanatatea consumatorului: (a) sa conserve calitatea nutritiva a produsului alimentar. Utilizarea aditivilor alimentari trebuie sa serveasca unuia sau mai multor obiective indicate la punctele (a) . .

sinergic sau de potentare in functie de utilizarea acestuia precum si de fenomenul de intoleranta umana la substantele straine organismului. Toti aditivii alimentari trebuie tinuti sub observatie permanenta si trebuie reevaluati de cate ori este nevoie in lumina conditiilor de utilizare schimbatoare si a noilor informatii stiintifice. de exemplu. 3. CE | Denumire comuna | Nr. prelucrarea. trebuie sa se tina cont de doza zilnica posibila a acestui aditiv alimentar pentru acest tip de consumatori. Carmin | 75470 | | E 122 | Azorubina. Pentru a determina posibilele efecte nocive ale unui aditiv alimentar sau a derivatelor din acesta. Aditivii alimentari trebuie sa fie intotdeauna in conformitate cu criteriile de puritate aprobate. 5. (c) sa tina cont de toata doza zilnica admisibila sau administrata ca echivalent. (d) sa ajute la fabricarea. Evaluarea trebuie sa ia in considerare. In cazul in care aditivul trebuie utilizat in alimente consumate de grupe speciale de consumatori. Acid carminic. Aprobarea aditivilor alimentari trebuie: (a) sa specifice produsele alimentare la care acesti aditivi pot fi adaugati si conditiile in care trebuie adaugati. transportul sau depozitarea alimentelor. (b) sa limiteze doza minima necesara pentru realizarea efectului dorit. si de aportul cotidian probabil al acestui aditiv din toate produsele alimentare. tratamentul.*1) index sau | | | | descriere culoare | |________|_________________________________________________|___________________| | E 100 | Curcumina | 75300 | | E 101 | i) Riboflavina | | | | ii) Riboflavina-5-fosfat | | | E 102 | Tartrazina | 19140 | | E 104 | Galben de chinolina | 47005 | | E 110 | Galben Sunset FCF | 15985 | | | Galben Orange S | | | E 120 | Cosenila. prepararea. stabilita pentru aditivul alimentar. Carmoizina | 14720 | | E 123 | Amarant | 16185 | | E 124 | Rosu Ponceau 4R. Rosu Cosenila A | 16255 | | E 127 | Eritrozina | 45430 | . 4. ambalarea. aditivul trebuie supus testarii si evaluarii toxicologice corespunzatoare. cu conditia ca aditivul sa nu fie folosit pentru a ascunde efectele utilizarii materiilor prime defectuoase sau a metodelor indezirabile (inclusiv neigienice) pe parcursul oricareia din aceste activitati. 6.substanta sau calitatea alimentului pentru a insela consumatorul. efectul cumulativ. ANEXA 3 la Norme LISTA CU COLORANTII ALIMENTARI AUTORIZATI NOTA: Sunt autorizate lacurile din aluminiu preparate din colorantii enumerati in prezenta anexa: ______________________________________________________________________________ | Nr.

din amendamentele . volumele 1 . a Indexului Colorantilor. capsantina. bixina. de asemenea.7. betaina | | | E 163 | Antociani | Preparate din | | | | fructe si legume | | | | prin procedee | | | | fizice | | E 170 | Carbonat de calciu | 77220 | | E 171 | Dioxid de titan | 77891 | | E 172 | Oxizi si hidroxizi de fier | 77491 | | | | 77492 | | | | 77499 | | E 173 | Aluminiu | | | E 174 | Argint | | | E 175 | Aur | | | E 180 | Litolrubin BK | | |________|_________________________________________________|___________________| *1) Numerele din indexul colorantilor sunt extrase din Editia a 3-a. 1315.| E 128 | Rosu 2G | 18050 | | E 129 | Rosu Allura AC | 16035 | | E 131 | Albastru Patent V | 42051 | | E 132 | Indigotina. capsorubina | | | E 160d | Rubixantina | | | E 160e | Beta-apocarotenal-8 (C 30) | 40820 | | E 160f | Ester etilic al acidului beta-apocarotenic-8 | | | | (C 30) | 40825 | | E 161b | Luteina | | | E 161g | Cantaxantina | | | E 162 | Rosu de sfecla. an 1982. Carmin indigo | 73015 | | E 133 | Albastru Brillant FCF | 42090 | | E 140 | Clorofile si | 75810 | | | Clorofiline: | 75815 | | | i) Clorofile | | | | ii) Clorofiline | | | E 141 | Complexe de cupru ale clorofilelor si | | | | clorofilinelor | 75815 | | | i) Complexe de cupru ale clorofilelor | | | | ii) Complexe de cupru ale clorofilinelor | | | E 142 | Verde S | 44090 | | E 150a | Caramel simplu*2) | | | E 150b | Caramel de sulfit de sodiu | | | E 150c | Caramel amoniacal | | | E 150d | Caramel cu sulfit de amoniu | | | E 151 | Negru Brilliant BN. norbixina | 75120 | | E 160c | Extract de ardei rosu. Negru PN | 28440 | | E 153 | Carbune vegetal medicinal | | | E 154 | Brun FK | | | E 155 | Brun HT | 20285 | | E 160a | Caroteni | | | | i) caroteni amestec | 75130 | | | ii) beta-caroten | 40800 | | E 160b | Annatto.

ANEXA 4 la Norme LISTA CU PRODUSELE ALIMENTARE LA CARE SE POT ADAUGA NUMAI ANUMITI COLORANTI AUTORIZATI ______________________________________________________________________________ | Produse alimentare | Colorant autorizat | Nivel maxim | |_______________________|______________________________________|_______________| | Paine din malt | E 150a Caramel simplu | Quantum satis | | | E 150b Caramel de sulfit de sodiu | | | | E 150c Caramel amoniacal | | | | E 150d Caramel cu sulfit de amoniu | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Bere | E 150a Caramel simplu | Quantum satis | | Cidru bouche | E 150b Caramel de sulfit de sodiu | | | | E 150c Caramel amoniacal | | | | E 150d Caramel cu sulfit de amoniu | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Unt (inclusiv unt cu | E 160a Caroteni | Quantum satis | | continut scazut de | | | | grasimi si unt | | | | concentrat) | | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Margarina. Bixina. si care sunt destinate colorarii. 53 la 56 (135). Norbixina | 50 mg/kg | | Branza Mimolette | E 160b Annatto. Bixina. Bixina. Norbixina | 15 mg/kg | | branza topita | | | | nearomata | | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Branza Red Leicester | E 160b Annatto. *2) Mentiunea caramel se refera la produsele a caror culoare este mai mult sau mai putin brun intens. | E 160a Caroteni | Quantum satis | | alte emulsii grase si | E 100 Curcumina | Quantum satis | | grasimi neemulsionate | E 160b Annatto. Bixina. patiserie. Nu corespunde produsului aromatic zaharos obtinut prin incalzirea zaharurilor si care este utilizat pentru aromatizarea alimentului (de exemplu: produse de cofetarie. Norbixina | 10 mg/kg | |_______________________|______________________________________|_______________| | Branza Sage Derby | E 140 Clorofile | Quantum satis | | | Clorofiline | | | | E 141 Complexe de cupru ale | | | | clorofilelor si clorofilinelor | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Branza maturata | E 160a Caroteni | Quantum satis | | portocalie. | E 160b Annatto. Norbixina | 35 mg/kg | |_______________________|______________________________________|_______________| | Branza Morbier | E 153 Carbune vegetal medicinal | Quantum satis | . galbena | E 160c Extract de ardei rosu | | | si cu sectiunea alba.37 la 40 (125). minarina. 41 (127-50). bauturi alcoolice). 49 la 50 (132-50). 45 la 48 (130).

| E 150a Caramel simplu | Quantum satis | | bauturi spirtoase din | E 150b Caramel de sulfit de sodiu | | | cereale (altele decat | E 150c Caramel amoniacal | | | Korn. | | | | Bagaceira velha | | | | conform legislatiei in| | | | vigoare | | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Bauturi aromate pe | E 150a Caramel simplu | Quantum satis | | baza de vin (exclusiv | E 150b Caramel de sulfit de sodiu | | | bitter soda) si vinuri| E 150c Caramel amoniacal | | | aromate conform | E 150d Caramel cu sulfit de amoniu | | | legislatiei in vigoare| | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Americano | E 150a Caramel simplu | Quantum satis | | | E 150b Caramel de sulfit de sodiu | | | | E 150c Caramel amoniacal | | | | E 150d Caramel cu sulfit de amoniu | | | | E 163 Antocianine | | | | E 100 Curcumina | 100 mg/l | | | E 101 (i) Riboflavina | (separat sau | | | | in combinatie)| | | (ii) Fosfat-5 de riboflavina | | | | E 102 Tartrazina | | . | | | | Weinbrand.| | | | Tsipouro de Thessalia. eau | E 150d Caramel cu sulfit de amoniu | | | de vie de seigle | | | | marque nationale | | | | luxembourgeoise) | | | | tuica. tescovina | | | | de struguri.| | | | Tsipouro de Tyrnavos. | | | | Eau-de-vie de marc | | | | marque nationale | | | | luxembourgeoise). | | | | Grappa invecchiata. Whiskey. | | | | Tsipouro de Macedonia. rom. carmin| 125 mg/kg | | | E 163 Antocianine | Quantum satis | |_______________________|______________________________________|_______________| | Otet | E 150a Caramel simplu | Quantum satis | | | E 150b Caramel cu sulfit de sodiu | | | | E 150c Caramel amoniacal | | | | E 150d Caramel cu sulfit de amoniu | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Whisky. Kornbrand. Brandy. bauturi | | | | spirtoase din | | | | tescovina de struguri | | | | (altele decat | | | | Tsikoudia de Creta. acid carminic.|_______________________|______________________________________|_______________| | Branza marmorata rosie| E 120 Cosenila.

| Quantum satis | | | Capsantina. carmin| | | | E 122 Azorubina. acid carminic. Bixina. Clorofiline | | | masline) | E 150a Caramel simplu | | | | E 150b Caramel de sulfit sodic | | | | E 150c Caramel amoniacal | | | | E 150d Caramel cu sulfit de amoniu | | | | E 141 Complexe de cupru ale | | | | clorofilelor si clorofilinelor | | | | E 160a Caroteni: | | | | i) Caroteni amestec | | | | ii) Beta-caroten | | | | E 162 Rosu de sfecla. Carmoizina | | | | E 123 Amarant | | | | E 124 Ponceau 4R | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Bitter soda. betaina | | | | E 163 Antocianine | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Cereale pentru micul | E 150c Caramel amoniacal | Quantum satis | | dejun extrudate | E 160a Caroteni | Quantum satis | | expandate si/sau cu | E 160b Annatto. acid carminic. Carmoizina | | | | E 123 Amarant | | | | E 124 Ponceau 4R. bitter | E 150a Caramel simplu | Quantum satis | | vino conform | E 150b Caramel de sulfit de sodiu | | | legislatiei in vigoare| E 150c Caramel amoniacal | | | | E 150d Caramel cu sulfit de amoniu | | | | E 100 Curcumina | 100 mg/l | | | E 101 (i) Riboflavina | (separat sau | | | | in combinatie)| | | (ii) Fosfat-5-riboflavina | | | | E 102 Tartrazina | | | | E 104 Galben de Chinolina | | | | E 110 Galben Sunset FCF | | | | Galben Orange S | | | | E 120 Cosenila. Capsorubina | | |_______________________|______________________________________|_______________| .| | E 104 Galben de Chinolina | | | | E 120 Cosenila. carmin| | | | E 122 Azorubina. Norbixina | 25 mg/kg | | aroma de fructe | E 160c Extract de ardei rosu. Rosu Cosenila A | | | | E 129 Rosu Allura AC | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Lichior de vin si | E 150a Caramel simplu | Quantum satis | | lichior de vin de | E 150b Caramel de sulfit sodic | | | calitate produse in | E 150c Caramel amoniacal | | | regiuni specifice | E 150d Caramel cu sulfit de amoniu | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Legume conservate in | E 101 (i) Riboflavina | Quantum satis | | otet. saramura sau | (ii) Fosfat-5-riboflavina | | | ulei (exclusiv de | E 140 Clorofila.

acid carminic. betaina | quantum satis | |_______________________|______________________________________|_______________| | Luncheon Meat | E 129 Rosu Allura | 25 mg/kg | |_______________________|______________________________________|_______________| | Breakfast sausages cu | E 129 Rosu Allura AC | 25 mg/kg | | un continut de minimum| | | | 6% cereale | | | | Carne tip burger cu un| E 120 Cosenila. | | | | Capsantina. jeleuri si | E 100 Curcumina | Quantum satis | | marmelade conform | E 140 Clorofile si clorofiline | | | legislatiei in vigoare| E 141 Complexe de cupru ale | | | si alte preparate | clorofilelor si clorofilinelor | | | similare din fructe | E 150a Caramel simplu | | | inclusiv produse cu | E 150b Caramel de sulfit de sodiu | | | un numar scazut de | E 150c Caramel amoniacal | | | calorii | E 150d Caramel cu sulfit de amoniu | | | | E 160a Caroteni: | | | | i) Caroteni amestec | | | | ii) Beta-caroten | | | | E 160c Extract de ardei rosu. acid carminic. acid carminic. carmin| 100 mg/kg | | continut minim de 4% | E 150a Caramel simplu | quantum satis | | legume si/sau cereale | E 150b Caramel de sulfit sodic | quantum satis | | | E 150c Caramel amoniacal | quantum satis | .| Cereale pentru micul | E 120 Cosenila. carmin| 100 mg/kg | | | E 150a Caramel simplu | quantum satis | | | E 150b Caramel de sulfit de sodiu | quantum satis | | | E 150c Caramel amoniacal | quantum satis | | | E 150d Caramel cu sulfit de amoniu | quantum satis | | | E 160a Caroteni | 20 mg/kg | | | E 160c Extract de ardei rosu. carmin| 200 mg/kg | | dejun cu aroma de | E 162 Rosu de sfecla. betaina | (separat sau | | fructe | | in combinatie)| | | E 163 Antocianine | | | | E 163 Antocianine | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Gemuri. Capsorubina | | | | E 162 Rosu de sfecla. carmin| | | | E 124 Ponceau 4R. Capsorubina | 10 mg/kg | | | E 162 Rosu de sfecla. betaina | | | | E 163 Antocianine | | | | E 104 Galben de chinolina | 100 mg/kg | | | E 110 Galben Sunset | (separat sau | | | | in combinatie)| | | E 120 Cosenila. Cosenila | | | | E 142 Verde S | | | | E 160d Rubixantina | | | | E 161b Luteina | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Carnati. pateuri si | E 100 Curcumina | 20 mg/kg | | supe | E 120 Cosenila. acid carminic. | | | | Capsantina.

acid carminic. acid carminic. Rosu Cosenila A | 200 mg/kg | |_______________________|______________________________________|_______________| | Pasturmas (membrana | E 110 Curcumina | Quantum satis | | comestibila) | E 101 (i) Riboflavina | | | | (ii) Fosfat-5-riboflavina | | | | E 120 Cosenila. | 30 mg/l | | | inclusiv produse cu o concentratie de| | | | alcool exprimata in volume de pana | | | | la 15% | | | | Icre de peste | 30 mg/kg | |_______________________|______________________________________|_______________| | E 127 Eritrozina | Cirese pentru cocktail | 200 mg/kg | | | si cirese confiate | | | | Cirese Bigarreaux in sirop si pentru | 150 mg/kg | | | cocktail | | |_______________________|______________________________________|_______________| | E 128 Rosu 2G | Breakfast Sausages cu un continut de | 20 mg/kg | | | minimum 6% cereale | | | | Carne tip burger cu un continut | | | | minim de 4% legume si cereale | | |_______________________|______________________________________|_______________| | E 154 Brun FK | Kippers | 20 mg/kg | |_______________________|______________________________________|_______________| | E 161g Cantaxantina | Saucisses de Strasbourg | 15 mg/kg | |_______________________|______________________________________|_______________| . carmin| 200 mg/kg | | Salchichon | E 124 Ponceau 4R. Rosu Cosenila A | 250 mg/kg | |_______________________|______________________________________|_______________| | Sobrasada | E 110 Galben Sunset FCF | 135 mg/kg | | | E 124 Ponceau 4R. bauturi spirtoase.| | E 150d Caramel cu sulfit de amoniu | quantum satis | |_______________________|______________________________________|_______________| | Carnati Chorizo | E 120 Cosenila. carmin| | |_______________________|______________________________________|_______________| | Granule si fulgi de | E 100 Curcumina | Quantum satis | | cartofi uscati | | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Processed mushy and | E 102 Tartrazina | 100 mg/kg | | garden peas (in | E 133 Albastru Brilliant | 20 mg/kg | | conserva) | E 142 Verde S | 10 mg/kg | |_______________________|______________________________________|_______________| ANEXA 5 la Norme LISTA CU COLORANTII AUTORIZATI NUMAI PENTRU ANUMITE PRODUSE ALIMENTARE ______________________________________________________________________________ | Colorant | Produs alimentar | Nivel maxim | |_______________________|______________________________________|_______________| | E 123 Amarant | Vinuri aperitive.

snacks-uri pe baza de cereale | | | | sau amidon: | | | | a) Snacks-uri cu diverse arome.| 25 mg/kg | | | expandate si/sau cu aroma de fructe | | |_______________________|______________________________________|_______________| ANEXA 6 la Norme . minarina. inclusiv bauturi | 10 mg/l | | | fortificate cu o concentratie de | | | | alcool exprimata in volume de pana | | | | la 15% | | | | Branza topita aromata | 15 mg/kg | | | Branza maturata portocalie. | Margarina. branza topita | | | | nearomata | | | | Deserturi | 10 mg/kg | | | "Snacks": cartofi uscati. alte emulsii | 10 mg/kg | | Bixina. | 20 mg/kg | | | extrudate sau expandate | | | | b) Alte snacks-uri cu diverse arome | 10 mg/kg | | | si alune cu diverse arome | | | | Peste afumat | 10 mg/kg | | | Coaja comestibila de branza si | 20 mg/kg | | | invelisuri comestibile | | | | Branza Red Leicester | 50 mg/kg | | | Branza Mimolette | 35 mg/kg | | | Cereale pentru micul dejun extrudate.| E 173 Aluminiu | Stratul exterior al produselor de | Quantum satis | | | cofetarie pe baza de zahar pentru | | | | ornarea prajiturilor si a produselor | | | | de patiserie | | |_______________________|______________________________________|_______________| | E 174 Argint | Stratul exterior al produselor de | Quantum satis | | | cofetarie | | | | Ornamente de ciocolata | | | | Lichioruri | | |_______________________|______________________________________|_______________| | E 175 Aur | Stratul exterior al produselor de | Quantum satis | | | cofetarie | | | | Ornamente de ciocolata | | | | Lichioruri | | |_______________________|______________________________________|_______________| | E 180 Litolrubin BK | Coaja de branza comestibila | Quantum satis | |_______________________|______________________________________|_______________| | E 160b Annatto. galbena | 15 mg/kg | | | si cu sectiunea alba. Norbixina | grase si grasimi neemulsionate | | | | Ornamente si cuverturi | 20 mg/kg | | | Produse fine de brutarie | 10 mg/kg | | | Gheata alimentara | 20 mg/kg | | | Lichioruri. cu diverse | | | | arome.

Rosu Cosenila A E 129 Rosu Allura AC E 131 Albastru Patent V E 132 Indigotina. pentru bauturile aromatice nealcoolice. E 100 Curcumina E 102 Tartrazina E 104 Galben de chinolina E 110 Galben Sunset FCF Galben Orange S E 120 Cosenila. E 122. insa cantitatile de coloranti E 110. altele decat cele enumerate in anexele IV si VII. colorantii pot fi utilizati pana la limita indicata in tabelul corespunzator. carmoizina E 124 Ponceau 4P. Totusi. Negru PN E 155 Brun HT . E 124 si E 155 nu pot depasi 50 mg/kg sau 50 mg/l. betaina E 163 Antociani E 170 Carbonat de calciu E 171 Dioxid de titan E 172 Oxid si hidroxid de fier Partea a 2-a Urmatorii coloranti pot fi utilizati separat sau in combinatie in produsele alimentare de mai jos. LISTA CU COLORANTII AUTORIZATI IN ALTE PRODUSE ALIMENTARE DECAT CELE ENUMERATE IN ANEXELE IV SI VII Partea 1 Urmatorii coloranti pot fi utilizati quantum satis in produsele alimentare mentionate in anexa VI partea a 2-a si in toate celelalte produse alimentare. pana la nivelul maxim specificat in tabel. capsantina. indigo carmin E 133 Albastru Brillant FCF E 142 Verde S E 151 Negru Brillant BN. produsele fine de patiserie si cofetarie. gheata alimentara. acid carminic. deserturile. carmin E 122 Azorubina. E 101 i) Riboflavina ii) Fosfat-5 de riboflavina E 140 Clorofila si clorofiline E 141 Complexe de cupru ale clorofilelor si clorofilinelor E 150a Caramel simplu E 150b Caramel de sulfit sodic E 150c Caramel amoniacal E 150d Caramel cu sulfit de amoniu E 153 Carbune vegetal medicinal E 160a Caroteni E 160c Extract de ardei rosu. capsorubina E 162 Rosu de sfecla.

cu diverse gusturi. expandate sau extrudate | 200 mg/kg | | b) alte snacks-uri cu diverse gusturi si alune cu diverse | 100 mg/kg | | gusturi | | |______________________________________________________________|_______________| . Chutney si Piccalilli | | |______________________________________________________________|_______________| | Mustar | 300 mg/kg | |______________________________________________________________|_______________| | Pasta de peste si de crustacee | 100 mg/kg | |______________________________________________________________|_______________| | Crustacee semipreparate | 250 mg/kg | |______________________________________________________________|_______________| | Substituenti de somon | 500 mg/kg | |______________________________________________________________|_______________| | Surimi | 500 mg/kg | |______________________________________________________________|_______________| | Icre de peste | 300 mg/kg | |______________________________________________________________|_______________| | Peste afumat | 100 mg/kg | |______________________________________________________________|_______________| | Snacks: cartofi uscati. viennoiserie. condimente (ex. snacks-uri pe | | | baza de cereale sau amidon: | | | a) snacks-uri cu diverse gusturi. E 160d Rubixantina E 160e Beta-apo-8'-carotenal (C 30) E 160f Ester etilic al acidului beta-apo-8'-carotenal (C 30) E 161b Luteina ______________________________________________________________________________ | Produs alimentare | Nivel maxim | |______________________________________________________________|_______________| | Bauturi aromate nealcoolice | 100 mg/l | |______________________________________________________________|_______________| | Fructe si legume confiate. | 500 mg/kg | | mirodenii. curry praf. | 200 mg/kg | | prajituri si napolitane) | | |______________________________________________________________|_______________| | Gheata alimentara | 150 mg/kg | |______________________________________________________________|_______________| | Branza topita aromata | 100 mg/kg | |______________________________________________________________|_______________| | Deserturi inclusiv produse lactate aromate | 150 mg/kg | |______________________________________________________________|_______________| | Sosuri. saramuri. Mostarda di frutta | 200 mg/kg | |______________________________________________________________|_______________| | Conserve de fructe rosii | 200 mg/kg | |______________________________________________________________|_______________| | Produse de cofetarie | 300 mg/kg | |______________________________________________________________|_______________| | Ornamente si cuverturi | 500 mg/kg | |______________________________________________________________|_______________| | Produse fine de brutarie (ex. biscuiti. Tandoori).

Lapte fermentat (nearomat) 6.| Coaja comestibila de branza si invelisuri comestibile | quantum satis | |______________________________________________________________|_______________| | Preparate complete pentru controlul greutatii destinate | 50 mg/kg | | inlocuirii totale a alimentelor zilnice sau a unei mese | | | individuale | | |______________________________________________________________|_______________| | Preparate complete si suplimente nutritive destinate | 50 mg/kg | | utilizarii sub supravegherea medicului | | |______________________________________________________________|_______________| | Suplimente alimentare/integratori dietetici lichizi | 100 mg/l | |______________________________________________________________|_______________| | Suplimente alimentare/integratori dietetici solizi | 300 mg/kg | |______________________________________________________________|_______________| | Supe | 50 mg/kg | |______________________________________________________________|_______________| | Produse similare din carne si peste pe baza de proteine | 100 mg/kg | | vegetale | | |______________________________________________________________|_______________| | Bauturi spirtoase (inclusiv produse cu o concentratie de | 200 mg/l | | alcool exprimata in volume de pana la 15%). bauturi aromate pe baza de vin si | 200 mg/l | | cocktail-uri aromate din produse viti-vinicole conform | | | legislatiei in vigoare. CU EXCEPTIA SPECIFICATIILOR PREVAZUTE IN ANEXELE IV. Lapte batut si zara (nearomate) . Lapte conservat (nearomat) conform legislatiei in vigoare 7. Lapte cu ciocolata 5. pasteurizat sau sterilizat (inclusiv sterilizare prin procedeul UHT) (nearomat) 4. Toate apele imbuteliate sau ambalate 3. semi-degresat si degresat. exclusiv cele | | | mentionate in anexele VII sau IV | | |______________________________________________________________|_______________| | Vinuri aromate. Produse alimentare neprelucrate 2. vinuri din fructe. cidru si rachiu de pere. exclusiv cele mentionate in | | | anexele VII sau IV | | |______________________________________________________________|_______________| | Vinuri din fructe. Lapte. | | | aromate. V SAU VI (Denumirile utilizate in anexa VII nu afecteaza principiul "raportului" in cazul in care produsul contine ingrediente care contin la randul lor coloranti autorizati) 1. cidru (exclusiv cidru bouche) si rachiu | 200 mg/l | | de pere. linistite s pumante | | |______________________________________________________________|_______________| ANEXA 7 la Norme LISTA CU PRODUSELE ALIMENTARE PENTRU CARE NU SUNT AUTORIZATI COLORANTII.

fructe. CE | Denumire | Produse alimentare |Nivel maxim de | | | | |doza admisibila| |_______|___________________|__________________________________|_______________| | E 420 | Sorbitol | Deserturi si produse similare: | Quantum satis | | | i) Sorbitol | a) Deserturi aromate pe baza de | | | | ii) Sirop de | apa. precum si preparate din acestea. tuica din fructe. Produse din cacao si componente de ciocolata in produsele pe baza de ciocolata conform legislatiei in vigoare 22. inclusiv toate mono. Sare. carne. Smantana si smantana praf (nearomata) 9. fructe si cereale pentru infuzie. preparate din ceai. legume (inclusiv cartofi) si ciuperci.si dizaharidele 15. inclusiv alimente pentru sugari si copii mici cu sanatate precara 30. Clarea si Zurra conform legislatiei in vigoare 28. legume (inclusiv cartofi) si ciuperci. Suc si nectar de fructe conform legislatiei in vigoare si suc de legume 18. Tsipouro de Macedonia. in conserva sau deshidratate. Oua si produse pe baza de oua conform legislatiei in vigoare 11. amidon si fecula 12. Kornbrand. cu valoare energetica redusa| | . plante. Ouzo. Fructe. Paste alimentare si gnocchi 14. Alimente pentru sugari si copii mici conform legislatiei in vigoare. Maraschino si Mistra conform legislatiei in vigoare 27. prelucrate 19. Grappa. jeleuri extra si piure de castane conform legislatiei in vigoare. conform legislatiei in vigoare 26. Sambuca. Gemuri extra. Pasta si conserve de tomate 16. pasari. Peste. condimente si amestecuri de condimente 24. exclusiv mese preparate continand aceste ingrediente 21. eau de vie de seigle marque nationale luxembourgeoise. extracte din ceai si cicoare. Vin si alte produse conform legislatiei in vigoare 25. substituenti de sare. vanat. Miere 31. Otet de vin 29. crema de prune uscate 20. Cafea prajita. Paine si produse similare 13. ceai. Tsipouro de Thessalia. Malt si produse din malt 32. precum si amestecuri si preparate instant din aceste produse 23. Uleiuri si grasimi de origine animala sau vegetala 10. Faina si alte produse de morarit. moluste si crustacee. London gin. Korn. Sangria. cicoare. Sosuri pe baza de tomate 17. 8. Eau-de-vie de marc marque nationale luxembourgeoise. Zahar. Branza maturata si nematurata (nearomata) 33. Tsikoudia de Creta. bauturi spirtoase din fructe. Tsipouro de Tyrnavos. Unt pe baza de lapte de oaie si capra ANEXA 8 la Norme LISTA CU PRODUSELE ALIMENTARE LA CARE SE POT ADAUGA INDULCITORI ______________________________________________________________________________ |Nr.

cu valoare | | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | j) Preparate din fructe. cu valoare | | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | c) Produse de cofetarie pe baza | | | | | de amidon. cu | | | | | valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | g) Deserturi pe baza de grasimi. marmelade si | | | | | fructe confiate. exclusiv | | | | | cele destinate fabricarii | | | | | bauturilor pe baza de suc de | | | | | fructe | | | | | | | | | | Produse de cofetarie | | | | | a) Produse de cofetarie fara | | | | | adaos de zahar | | | | | b) Produse de cofetarie pe baza | | | | | de fructe uscate. | | | | | cu valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | E 967 | Xilitol | f) Cereale sau produse pe baza de| | | | | cereale pentru micul dejun. cu valoare energetica | | | | | redusa sau fara adaos de zahar | | | | | d) Produse pe baza de cacao. jeleuri. cu | | | | | valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar.| | sorbitol | sau fara adaos de zahar | | | E 421 | Manitol | b) Preparate pe baza de lapte si | | | | | produse derivate. cu | | | | | valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | e) Paste tartinabile pe baza de | | . cu valoare | | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | i) Gemuri. cu valoare energetica | | | | | redusa sau fara adaos de zahar | | | E 965 | Maltitol | | | | | i) Maltitol | d) Deserturi pe baza de oua. | | | | | cu valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | h) Gheata alimentara. cu | | | | ii) Sirop de | valoare energetica redusa sau | | | | maltitol | fara adaos de zahar | | | E 966 | Lactitol | e) Deserturi pe baza de cereale. cu valoare | | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | E 953 | Isomalt | c) Deserturi pe baza de fructe si| | | | | legume.

| 350 mg/kg | | | | cu valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | g) Cornete si vafe. cu valoare energetica redusa| | | | | sau fara adaos de zahar | | | | | b) Bauturi pe baza de lapte si | 350 mg/l | | | | produse derivate sau pe baza de | | | | | suc de fructe. cu valoare energetica | | | | | redusa sau fara adaos de zahar | | | | | d) Deserturi pe baza de oua. fara adaos de zahar | | . lapte. cu valoare energetica | | | | | redusa sau fara adaos de zahar | | | | | f) Guma de mestecat fara adaos | | | | | de zahar | | | | | | | | | | Alte produse | | | | | a) Sosuri | | | | | b) Mustar | | | | | c) Produse fine de brutarie. fructe uscate sau | | | | | grasimi. cu | | | | | valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | d) Produse destinate unei | | | | | alimentatii speciale | | | | | e) Suplimente alimentare/ | | | | | integratori dietetici in stare | | | | | solida | | |_______|___________________|__________________________________|_______________| | E 950 | Acesulfam K | Bauturi nealcoolice | | | | | a) Bauturi aromate pe baza de | 350 mg/l | | | | apa. cu | 350 mg/kg | | | | valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | e) Deserturi pe baza de cereale. pentru | 2000 mg/kg | | | | inghetata. cu valoare energetica redusa| | | | | sau fara adaos de zahar | | | | | b) Preparate pe baza de lapte si | 350 mg/kg | | | | produse derivate.| | | cacao. | 350 mg/kg | | | | cu valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | f) Deserturi pe baza de grasimi. cu valoare | | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | c) Deserturi pe baza de fructe si| 350 mg/kg | | | | legume. cu valoare | | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | | | | | | Deserturi si produse similare | | | | | a) Deserturi aromate pe baza de | 350 mg/kg | | | | apa.

si cel putin 20% tarate.2% vol | | | | | c) "Bere de masa/Biere de table/ | 350 mg/l | | | | Tafelbier" (Concentratia initiala| | | | | a mustului pentru bere de pana la| | | | | 6%) exclusiv "Obergariges | | | | | Einfachbier" | | | | | d) Bere cu aciditate minima de 30| 350 mg/l | | | | mili-echivalenti exprimati in | | | | | 1 N NaOH | | . si continand| | | | | anumite arome | | | | | | | | | | Produse de cofetarie | | | | | a) Produse de cofetarie fara | 500 mg/kg | | | | adaos de zahar | | | | | b) Produse de cofetarie pe baza | 500 mg/kg | | | | de cacao sau fructe uscate. cu valoare energetica | | | | | redusa sau fara adaos de zahar | | | | | f) Produse de cofetarie sub forma| 500 mg/kg | | | | de tablete. | | | | | preambalate. uscate. fara adaos de zahar | | | | | h) Guma de mestecat fara adaos de| 2000 mg/kg | | | | zahar | | | | | | | | | | Alte produse | | | | | a) Cidru si rachiu de pere | 350 mg/l | | | | b) Bere nealcoolica sau cu o | 350 mg/l | | | | concentratie de alcool exprimata | | | | | in volume de pana la 1. sau | | | | | nuci si alune glasate. cu valoare energetica | | | | | redusa sau fara adaos de zahar | | | | | e) Paste tartinabile pe baza de | 1000 mg/kg | | | | cacao. lapte. fructe uscate sau | | | | | grasimi.| | | h) Gheata alimentara. cu valoare energetica| | | | | redusa | | | | | g) Dropsuri pentru improspatarea | 2500 mg/kg | | | | respiratiei. | | | | | cu valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | j) "Snacks": produse gata de | 350 mg/kg | | | | consum pe baza de amidon. cu valoare | 800 mg/kg | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | i) Cereale pentru mic dejun cu un| 1200 mg/kg | | | | continut de fibra mai mare de | | | | | 15%. cu | | | | | valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | c) Essoblaten | 2000 mg/kg | | | | d) Produse de cofetarie pe baza | 1000 mg/kg | | | | de amidon.

bauturi spirtoase sau | | | | | vin si bauturi nealcoolice | | | | | h) Bauturi spirtoase cu o | 350 mg/l | | | | concentratie de alcool functie de| | | | | volum de pana la 15% vol | | | | | i) Fructe conservate. crustacee si | | | | | moluste | | | | | o) Supe cu valoare energetica | 110 mg/l | | | | redusa | | | | | p) Sosuri | 350 mg/kg | | | | q) Mustar | 350 mg/kg | | | | r) Produse fine de brutarie | 1000 mg/kg | | | | destinate unei alimentatii | | | | | speciale | | | | | s) Preparate complete de regim | 450 mg/kg | | | | pentru controlul greutatii | | | | | destinate inlocuirii dozei | | | | | alimentare zilnice totale sau a | | | | | unei mese individuale | | | | | t) Preparate complete si aporturi| 450 mg/kg | | | | nutritionale destinate utilizarii| | | | | sub supraveghere medicala | | | | | u) Suplimente alimentare/ | 350 mg/kg | | | | integratori dietetici in stare | | | | | lichida | | | | | v) Suplimente alimentare/ | 500 mg/kg | | | | integratori dietetici in stare | | | | | solida | | | | | w) Suplimente alimentare/ | 2000 mg/kg | | | | integratori dietetici pe baza de | | | | | vitamine si/sau elemente minerale| | | | | sub forma de sirop sau | | | | | masticabile | | . cidru. rachiu de| | | | | pere.| | | e) Bere bruna de tip "oud bruin" | 350 mg/l | | | | f) Bere cu valoare energetica | 25 mg/l | | | | redusa | | | | | g) Bauturi constand intr-un | 350 mg/l | | | | amestec de bere. cu valoare | 350 mg/kg | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | j) Gemuri. jeleuri si marmelade | 1000 mg/kg | | | | cu valoare energetica redusa | | | | | k) Preparate din fructe si legume| 350 mg/kg | | | | cu valoare energetica redusa | | | | | l) Conserve de fructe si legume | 200 mg/kg | | | | dulci-acrisoare | | | | | m) Feinkostsalat | 350 mg/kg | | | | n) Conserve si semi-conserve | 200 mg/kg | | | | dulci-acrisoare de peste si | | | | | marinate de peste.

cu valoare | 800 mg/kg | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | | | | | | Produse de cofetarie | | | | | a) Produse de cofetarie fara | 1000 mg/kg | | | | adaos de zahar | | | | | b) dropsuri pentru improspatarea | 6000 mg/kg | | | | respiratiei. uscate.|_______|___________________|__________________________________|_______________| | E 951 | Aspartam | Bauturi nealcoolice | | | | | a) Bauturi aromate pe baza de | 600 mg/l | | | | apa. | | | | | preambalate. cu | 1000 mg/kg | | | | valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | e) Deserturi pe baza de cereale. cu valoare | | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | c) Deserturi pe baza de fructe si| 1000 mg/kg | | | | legume. si cel putin 20% tarate. cu valoare energetica redusa| | | | | sau fara adaos de zahar | | | | | b) Bauturi pe baza de lapte si | 600 mg/l | | | | produse derivate sau pe baza de | | | | | suc de fructe. sau | | | | | nuci si alune glasate. | 1000 mg/kg | | | | cu valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | g) "Snacks": produse gata de | 500 mg/kg | | | | consum pe baza de amidon. cu | | | | | valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | i) Gheata alimentara. cu valoare energetica redusa| | | | | sau fara adaos de zahar | | | | | b) Preparate pe baza de lapte si | 1000 mg/kg | | | | produse derivate. si | | | | | continand anumite arome | | | | | h) Cereale pentru mic dejun cu un| 1000 mg/kg | | | | continut de fibra mai mare de | | | | | 15%. cu valoare | | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | | | | | | Deserturi si produse similare | | | | | a) Deserturi aromate pe baza de | 1000 mg/kg | | | | apa. cu valoare energetica | | | | | redusa sau fara adaos de zahar | | | | | d) Deserturi pe baza de oua. fara adaos de zahar | | . | 1000 mg/kg | | | | cu valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | f) Deserturi pe baza de grasimi.

cu | | | | | valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | e) Produse de cofetarie pe baza | 2000 mg/kg | | | | de amidon. cidru. jeleuri si marmelade | 1000 mg/kg | | | | cu valoare energetica redusa | | | | | k) Preparate din fructe si legume| 1000 mg/kg | | | | cu valoare energetica redusa | | | | | l) Conserve de fructe si legume | 300 mg/kg | | | | dulci-acrisoare | | | | | m) Conserve si semi-conserve | 300 mg/kg | .2% vol | | | | | c) "Bere de masa/Biere de table/ | 600 mg/l | | | | Tafelbier" (Concentratia initiala| | | | | a mustului pentru bere de pana la| | | | | 6%) exclusiv "Obergariges | | | | | Einfachbier" | | | | | d) Bere cu aciditate minima de 30| 600 mg/l | | | | mili-echivalenti exprimata in | | | | | NaOH 1N | | | | | e) Bere bruna de tip "oud bruin" | 600 mg/l | | | | f) Bere cu valoare energetica | 25 mg/l | | | | redusa | | | | | g) bauturi constand intr-un | 600 mg/l | | | | amestec de bere. cu valoare energetica | | | | | redusa sau fara adaos de zahar | | | | | g) Guma de mestecat fara adaos de| 5500 mg/kg | | | | zahar | | | | | | | | | | Alte produse | | | | | a) Cidru si rachiu de pere | 600 mg/l | | | | b) Bere nealcoolica sau cu o | 600 mg/l | | | | concentratie de alcool exprimata | | | | | in volume de pana la 1. lapte. | | | | | fara adaos de zahar | | | | | d) Produse de cofetarie pe baza | 2000 mg/kg | | | | de cacao sau fructe uscate. cu valoare energetica | | | | | redusa sau fara adaos de zahar | | | | | f) Paste tartinabile pe baza de | 1000 mg/kg | | | | cacao. bauturi spirtoase sau | | | | | vin si bauturi nealcoolice | | | | | h) bauturi spirtoase cu o | 600 mg/l | | | | concentratie de alcool functie de| | | | | volum de pana la 15% vol | | | | | i) Fructe conservate. fructe uscate sau | | | | | grasimi. rachiu | | | | | de pere.| | | c) pastile pentru improspatarea | 2000 mg/kg | | | | respiratiei. cu valoare | 1000 mg/kg | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | j) Gemuri. puternic aromate.

cu valoare energetica redusa| | | | | sau fara adaos de zahar | | | | | b) Bauturi pe baza de lapte si | 400 mg/l | | | | produse derivate sau pe baza | | | | | de suc de fructe. cu valoare energetica redusa| | | | | sau fara adaos de zahar | | | | | b) Preparate pe baza de lapte si | 250 mg/kg | | | | produse derivate.| | | dulci-acrisoare de peste si | | | | | marinate de peste. cu valoare | | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | c) Deserturi pe baza de fructe si| 250 mg/kg | . cu valoare | | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | | | | | | Deserturi si produse similare | | | | | a) Deserturi aromate pe baza de | 250 mg/kg | | | | apa. crustacee si | | | | | moluste | | | | | n) Supe cu valoare energetica | 110 mg/l | | | | redusa | | | | | o) Sosuri | 350 mg/kg | | | | p) Feinkostsalat | 350 mg/kg | | | | q) Mustar | 350 mg/kg | | | | r) Produse fine de brutarie | 1700 mg/kg | | | | destinate unei alimentatii | | | | | speciale | | | | | s) Preparate complete de regim | 800 mg/kg | | | | pentru controlul greutatii | | | | | destinate inlocuirii dozei | | | | | alimentare zilnice totale sau a | | | | | unei mese individuale | | | | | t) Preparate complete si aporturi| 1000 mg/kg | | | | nutritionale destinate utilizarii| | | | | sub supraveghere medicala | | | | | u) Suplimente alimentare/ | 600 mg/kg | | | | integratori dietetici in stare | | | | | lichida | | | | | v) Suplimente alimentare/ | 2000 mg/kg | | | | integratori dietetici in stare | | | | | solida | | | | | w) suplimente alimentare/ | 5500 mg/kg | | | | integratori dietetici pe baza de | | | | | vitamine si/sau elemente minerale| | | | | sub forma de sirop sau | | | | | masticabile | | |_______|___________________|__________________________________|_______________| | E 952 | Acid ciclamic si | Bauturi nealcoolice | | | | sarurile sale de | a) Bauturi aromate pe baza de | 400 mg/l | | | Na si Ca | apa.

bauturi spirtoase sau vin | | | | | si bauturi nealcoolice | | | | | b) Fructe conservate. cu | | | | | valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | c) Produse de cofetarie pe baza | 500 mg/kg | | | | de amidon. fructe uscate sau | | | | | grasimi. cu valoare energetica | | | | | redusa sau fara adaos de zahar | | | | | d) Dropsuri pentru improspatarea | 2500 mg/kg | | | | respiratiei.| | | legume. cu valoare energetica | | | | | redusa sau fara adaos de zahar | | | | | f) Guma de mestecat fara adaos de| 1500 mg/kg | | | | zahar | | | | | | | | | | Alte produse | | | | | a) bauturi constand intr-un | 250 mg/l | | | | amestec de bere. | 250 mg/kg | | | | cu valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | g) Gheata alimentara. fara adaos de zahar | | | | | e) Paste tartinabile pe baza de | 500 mg/kg | | | | cacao. | | | | | cu valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | f) Deserturi pe baza de grasimi. cu valoare | 250 mg/kg | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | | | | | | Produse de cofetarie | | | | | a) Produse de cofetarie fara | 500 mg/kg | | | | adaos de zahar | | | | | b) Produse de cofetarie pe baza | 500 mg/kg | | | | de cacao sau fructe uscate. cu | 250 mg/kg | | | | valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | e) Deserturi pe baza de cereale. rachiu de| | | | | pere. cu valoare energetica | | | | | redusa sau fara adaos de zahar | | | | | d) Deserturi pe baza de oua. lapte. jeleuri si marmelade | 1000 mg/kg | | | | cu valoare energetica redusa | | | | | d) Preparate din fructe si legume| 250 mg/kg | | | | cu valoare energetica redusa | | | | | e) Produse fine de brutarie | 1600 mg/kg | | | | destinate unei alimentatii | | | | | speciale | | | | | f) Preparate complete de regim | 400 mg/kg | . cu valoare | 1000 mg/kg | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | c) Gemuri. cidru.

indulcitori | | | | | si aromatizanti | | | | | | | | | | Deserturi si produse similare | | | | | a) Deserturi aromate pe baza de | 100 mg/kg | | | | apa. cu | 100 mg/kg | | | | valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | e) Deserturi pe baza de cereale. K si Ca | apa. cu valoare energetica | | | | | redusa sau fara adaos de zahar | | | | | d) Deserturi pe baza de oua.| | | pentru controlul greutatii | | | | | destinate inlocuirii dozei | | | | | alimentare zilnice totale sau a | | | | | unei mese individuale | | | | | g) Preparate complete si aporturi| 400 mg/kg | | | | nutritionale destinate utilizarii| | | | | sub supraveghere medicala | | | | | h) Suplimente alimentare/ | 400 mg/kg | | | | integratori dietetici in stare | | | | | lichida | | | | | i) Suplimente alimentare/ | 500 mg/kg | | | | integratori dietetici in stare | | | | | solida | | | | | j) suplimente alimentare/ | 1250 mg/kg | | | | integratori dietetici pe baza de | | | | | vitamine si/sau elemente | | | | | minerale. cu valoare energetica redusa| | | | | sau fara adaos de zahar | | | | | b) Bauturi pe baza de lapte si | 80 mg/l | | | | produse derivate sau pe baza de | | | | | suc de fructe. cu valoare | | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | c) Deserturi pe baza de fructe si| 100 mg/kg | | | | legume. cu adaos de | | | | | dioxid de carbon. | 100 mg/kg | | | | cu valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | . cu valoare energetica redusa| | | | | sau fara adaos de zahar | | | | | b) Preparate pe baza de lapte si | 100 mg/kg | | | | produse derivate. de tip sirop sau | | | | | masticabile | | |_______| ___________________|__________________________________|_______________| | E 954 | Zaharina si | Bauturi nealcoolice | | | | sarurile sale de | a) Bauturi aromate pe baza de | 80 mg/l | | | Na. cu valoare | | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | c) "Gaseosa": bauturi nealcoolice| 100 mg/l | | | | pe baza de apa.

lapte. cu valoare energetica | | | | | redusa sau fara adaos de zahar | | | | | g) Guma de mestecat fara adaos de| 1200 mg/kg | | | | zahar | | | | | | | | | | Alte produse | | | | | a) Cidru si rachiu de pere | 80 mg/l | | | | b) Bere nealcoolica sau cu o | 80 mg/l | | | | concentratie de alcool exprimata | | | | | in volume de pana la 1.| | | f) Deserturi pe baza de grasimi. cu valoare energetica | | | | | redusa sau fara adaos de zahar | | | | | d) Dropsuri pentru improspatarea | 3000 mg/kg | | | | respiratiei. si cel putin 20% tarate. pentru | 800 mg/kg | | | | inghetata. | | | | | preambalate. si continand| | | | | anumite arome | | | | | | | | | | Produse de cofetarie | | | | | a) Produse de cofetarie fara | 500 mg/kg | | | | adaos de zahar | | | | | b) Produse de cofetarie pe baza | 500 mg/kg | | | | de cacao sau fructe uscate. fara adaos de zahar | | | | | e) Essoblaten | 800 mg/kg | | | | f) Paste tartinabile pe baza de | 200 mg/kg | | | | cacao.2% vol | | | | | c) "Bere de masa/Biere de table/ | 80 mg/l | | | | Tafelbier" (Concentratia initiala| | | | | a mustului pentru bere de pana la| | | | | 6%) exclusiv "Obergariges | | | | | Einfachbier" | | | | | d) Bere cu aciditate minima de | 80 mg/l | . | 100 mg/kg | | | | cu valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | g) cereale pentru mic dejun cu un| 100 mg/kg | | | | continut de fibra mai mare de | | | | | 15%. fructe uscate sau | | | | | grasimi. fara adaos de zahar | | | | | j) "Snacks": produse gata de | 100 mg/kg | | | | consum pe baza de amidon. cu | | | | | valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | c) Produse de cofetarie pe baza | 300 mg/kg | | | | de amidon. cu valoare | 100 mg/kg | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | i) cornete si vafe. uscate. sau | | | | | nuci si alune glasate. | | | | | cu valoare energetica scazuta sau| | | | | fara adaos de zahar | | | | | h) Gheata alimentara.

rachiu de| | | | | pere. cidru.| | | 30 mili-echivalenti exprimati in | | | | | NaOH 1N | | | | | e) Bere bruna de tip "oud bruin" | 80 mg/l | | | | f) Bauturi constand intr-un | 80 mg/l | | | | amestec de bere. jeleuri si marmelade | 200 mg/kg | | | | cu valoare energetica redusa | | | | | j) Preparate din fructe si legume| 200 mg/kg | | | | cu valoare energetica redusa | | | | | k) Conserve de fructe si legume | 160 mg/kg | | | | dulci-acrisoare | | | | | l) Conserve si semi-conserve | 160 mg/kg | | | | dulci-acrisoare de peste si | | | | | marinate de peste. bauturi spirtoase sau vin | | | | | si bauturi nealcoolice | | | | | g) Bauturi spirtoase cu o | 80 mg/l | | | | concentratie de alcool functie de| | | | | volum de pana la 15% vol | | | | | h) Fructe conservate. crustacee si | | | | | moluste | | | | | m) Sosuri | 160 mg/kg | | | | n) Mustar | 160 mg/kg | | | | o) Supe cu valoare energetica | 110 mg/l | | | | redusa | | | | | p) Feinkostsalat | 160 mg/kg | | | | q) Produse fine de brutarie | 170 mg/kg | | | | destinate unei alimentatii | | | | | speciale | | | | | r) Preparate complete de regim | 240 mg/kg | | | | pentru controlul greutatii | | | | | destinate inlocuirii dozei | | | | | alimentare zilnice totale sau a | | | | | unei mese individuale | | | | | s) Preparate complete si aporturi| 200 mg/kg | | | | nutritionale destinate utilizarii| | | | | sub supraveghere medicala | | | | | t) Suplimente alimentare/ | 80 mg/kg | | | | integratori dietetici in stare | | | | | lichida | | | | | u) Suplimente alimentare/ | 500 mg/kg | | | | integratori dietetici in stare | | | | | solida | | | | | v) suplimente alimentare/ | 1200 mg/kg | | | | integratori dietetici pe baza de | | | | | vitamine si/sau elemente minerale| | | | | sub forma de sirop sau | | | | | masticabile | | . cu valoare | 200 mg/kg | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | i) Gemuri.

cu valoare energetica | | | | | redusa sau fara adaos de zahar | | | | | d) Deserturi pe baza de oua. | 50 mg/kg | | | | cu valoare energetica redusa sau | | . cu | | | | | valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | c) Guma de mestecat fara adaos de| 50 mg/kg | | | | indulcitori | | | | | | | | | | Alte produse | | | | | a) Gheata alimentara. cu | 50 mg/kg | | | | valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | e) Deserturi pe baza de cereale. cu valoare | 50 mg/kg | | | | energetica scazuta sau fara adaos| | | | | de zahar | | | | | b) suplimente alimentare/ | 400 mg/kg | | | | integratori dietetici pe baza de | | | | | vitamine si/sau elemente minerale| | | | | sub forma de sirop sau | | | | | masticabile | | |_______|___________________|__________________________________|_______________| | E 959 | Neohesperidina DC | Bauturi nealcoolice | | | | | a) Bauturi aromate pe baza de | 30 mg/l | | | | apa. cu valoare | | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | c) Deserturi pe baza de fructe si| 50 mg/kg | | | | legume. cu valoare energetica redusa| | | | | sau fara adaos de zahar | | | | | b) Preparate pe baza de lapte si | 50 mg/kg | | | | produse derivate. cu valoare | | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | c) Bauturi pe baza de suc de | 30 mg/l | | | | fructe cu valoare energetica | | | | | redusa sau fara adaos de zahar | | | | | | | | | | Deserturi si produse similare | | | | | a) Deserturi aromate pe baza de | 50 mg/kg | | | | apa. cu valoare energetica redusa| | | | | sau fara adaos de zahar | | | | | b) Bauturi pe baza de lapte si | 50 mg/l | | | | produse derivate sau pe baza de | | | | | suc de fructe.|_______|___________________|__________________________________|_______________| | E 957 | Taumatina | Produse de cofetarie | | | | | a) Produse de cofetarie fara | 50 mg/kg | | | | adaos de zahar | | | | | b) Produse de cofetarie pe baza | 50 mg/kg | | | | de cacao sau fructe uscate.

cu | | | | | valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | c) Produse de cofetarie pe baza | 150 mg/kg | | | | de amidon. | | | | | preambalate. lapte. | 50 mg/kg | | | | cu valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | g) Gheata alimentara.2% vol | | | | | c) "Bere de masa/Biere de table/ | 10 mg/l | | | | Tafelbier" (Concentratia initiala| | | | | a mustului pentru bere de pana la| | | | | 6%) exclusiv "Obergariges | | | | | Einfachbier" | | | | | d) Bere cu aciditate minima de | 10 mg/l | . cu valoare energetica | | | | | redusa sau fara adaos de zahar | | | | | f) Guma de mestecat fara adaos de| 400 mg/kg | | | | zahar | | | | | | | | | | Alte produse | | | | | a) Cidru si rachiu de pere | 20 mg/l | | | | b) Bere nealcoolica sau cu o | 10 mg/l | | | | concentratie de alcool exprimata | | | | | in volume de pana la 1. fructe uscate sau | | | | | grasimi. cu valoare energetica | | | | | redusa sau fara adaos de zahar | | | | | d) Dropsuri pentru improspatarea | 400 mg/kg | | | | respiratiei. sau | | | | | nuci si alune glasate. fara adaos de zahar | | | | | e) Paste tartinabile pe baza de | 50 mg/kg | | | | cacao. uscate. si continand| | | | | anumite arome | | | | | | | | | | Produse de cofetarie | | | | | a) Produse de cofetarie fara | 100 mg/kg | | | | adaos de zahar | | | | | b) Produse de cofetarie pe baza | 100 mg/kg | | | | de cacao sau fructe uscate. | | | | | cu valoare energetica redusa sau | | | | | fara adaos de zahar | | | | | j) "Snacks": produse gata de | 50 mg/kg | | | | consum pe baza de amidon. fara adaos de zahar | | | | | i) Cereale pentru mic dejun cu un| 50 mg/kg | | | | continut de fibra mai mare de | | | | | 15%. pentru | 50 mg/kg | | | | inghetata.| | | fara adaos de zahar | | | | | f) Deserturi pe baza de grasimi. cu valoare | 50 mg/kg | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | h) Cornete si vafe. si cel putin 20% tarate.

rachiu de| | | | | pere. crustacee si | | | | | moluste | | | | | n) Sosuri | 50 mg/kg | | | | o) Mustar | 50 mg/kg | | | | p) Supe cu valoare energetica | 50 mg/l | | | | redusa | | | | | q) Feinkostsalat | 50 mg/kg | | | | r) Produse fine de brutarie | 150 mg/kg | | | | destinate unei alimentatii | | | | | speciale | | | | | s) Preparate complete de regim | 100 mg/kg | | | | pentru controlul greutatii | | | | | destinate inlocuirii dozei | | | | | alimentare zilnice totale sau a | | | | | unei mese individuale | | | | | t) Preparate complete si aporturi| 100 mg/kg | | | | nutritionale destinate utilizarii| | | | | sub supraveghere medicala | | | | | u) Suplimente alimentare/ | 50 mg/kg | | | | integratori dietetici in stare | | | | | lichida | | | | | v) Suplimente alimentare/ | 100 mg/kg | | | | integratori dietetici in stare | | | | | solida | | | | | w) suplimente alimentare/ | 400 mg/kg | | | | integratori dietetici pe baza de | | | | | vitamine si/sau elemente | | . bauturi spirtoase sau vin | | | | | si bauturi nealcoolice | | | | | h) Bauturi spirtoase cu o | 30 mg/l | | | | concentratie de alcool exprimata | | | | | in volume de pana la 15% vol | | | | | i) Fructe conservate.| | | 30 mili-echivalenti exprimati in | | | | | NaOH 1N | | | | | e) Bere bruna de tip "oud bruin" | 10 mg/l | | | | f) Bere cu valoare energetica | 10 mg/l | | | | redusa | | | | | g) Bauturi constand intr-un | 30 mg/l | | | | amestec de bere. cu valoare | 50 mg/kg | | | | energetica redusa sau fara adaos | | | | | de zahar | | | | | j) Gemuri. cidru. jeleuri si marmelade | 50 mg/kg | | | | cu valoare energetica redusa | | | | | k) Preparate din fructe si legume| 50 mg/kg | | | | cu valoare energetica redusa | | | | | l) Conserve de fructe si legume | 100 mg/kg | | | | dulci-acrisoare | | | | | m) Conserve si semi-conserve | 30 mg/kg | | | | dulci-acrisoare de peste si | | | | | marinate de peste.

ANEXA 9 la Norme LISTA CU ADITIVII ALIMENTARI GENERAL AUTORIZATI PENTRU UTILIZAREA IN PRODUSELE ALIMENTARE CU EXCEPTIA CELOR PREVAZUTE IN ARTICOLUL 17 ALINEATUL 3 NOTA: 1. 2. E 942 si E 948 pot fi de asemenea utilizate in produsele alimentare prevazute in articolul 17 alineatul 3. Substantele figurand cu numerele E 407 si E 440 pot fi normalizate cu zaharuri. cu conditia ca aceasta precizare sa apara suplimentar la numarul si denumirea acestora. Pentru substanta E 954. E | Denumire ___________|____________________________________________________________________ E 170 | Carbonati de calciu | i) Carbonat de calciu | ii) Carbonat acid de calciu E 260 | Acid acetic E 261 | Acetat de potasiu E 262 | Acetati de sodiu | i) Acetat de sodiu | ii) Acetat acid de sodiu (diacetat de sodiu) E 263 | Acetat de calciu E 270 | Acid lactic E 290 | Dioxid de carbon* E 296 | Acid malic E 300 | Acid ascorbic E 301 | Ascorbat de sodiu E 302 | Ascorbat de calciu E 304 | Esteri acizi grasi ai acidului ascorbic . 2. E 938. ________________________________________________________________________________ Nr. E 415 si E 417 nu pot fi utilizate pentru fabricarea produselor alimentare deshidratate a caror rehidratare se efectueaza in momentul ingerarii.| | | minerale. E 939. 3. dozele maxime de utilizare sunt exprimate in acid liber. Explicatia simbolurilor utilizate: * Substantele E 290. * Substantele E 410. E 941. pe baza principiului "quantum satis". dozele maxime de utilizare sunt exprimate in imida libera. zaharina si sarurile sale de Na. Pentru substanta E 952. de tip sirop sau | | | | | masticabile | | |_______|___________________|__________________________________|_______________| NOTA: 1. K si Ca. Substantele enumerate in lista de mai jos pot fi adaugate la toate produsele alimentare cu exceptia celor prevazute in articolul 17 alineatul 3. acid ciclamic si sarurile sale de Na si Ca. E 412.

| i) Palmitat de ascorbil | ii) Stearat de ascorbil E 306 | Extract bogat in tocoferol E 307 | Alfa-tocoferol E 308 | Gama-tocoferol E 309 | Delta-tocoferol E 322 | Lecitine E 325 | Lactat de sodiu E 326 | Lactat de potasiu E 327 | Lactat de calciu E 330 | Acid citric E 331 | Citrati de sodiu | i) Citrat monosodic | ii) Citrat disodic | iii) Citrat trisodic E 332 | Citrati de potasiu | i) Citrat monopotasic | ii) Citrat tripotasic E 333 | Citrati de calciu | i) Citrat monocalcic | ii) Citrat dicalcic | iii) Citrat tricalcic E 334 | Acid tartric (L(+)-) E 335 | Tartrati de sodiu | i) Tartrat monosodic | ii) Tartrat disodic E 336 | Tartrati de potasiu | i) Tartrat monopotasic | ii) Tartrat dipotasic E 337 | Tartrat dublu de potasiu si sodiu E 350 | Malati de sodiu | i) Malat de sodiu | ii) Malat acid de sodiu E 351 | Malat de potasiu E 352 | Malati de calciu | i) Malat de calciu | ii) Malat acid de calciu E 354 | Tartrat de calciu E 380 | Citrat triamonic E 400 | Acid alginic E 401 | Alginat de sodiu E 402 | Alginat de potasiu E 403 | Alginat de amoniu E 404 | Alginat de calciu E 406 | Agar-agar E 407 | Caragenan E 407a | Alge Euchema transformate E 410 | Guma carruba E 412 | Guma guar* E 413 | Tragacant (Adragante) .

si digliceridelor cu | acizi grasi E 472f | Esteri acetici si tartrici combinati ai mono.si digliceridelor cu acizi grasi E 472e | Esteri mono.si digliceridelor cu acizi grasi E 472c | Esteri citrici ai mono.si digliceridelor cu | acizi grasi E 500 | Carbonati de sodiu | i) Carbonat de sodiu | ii) Carbonat acid de sodiu | iii) Sesquicarbonat de sodiu E 501 | Carbonati de potasiu | i) Carbonat de po iu | ii) Carbonat acid de potasiu E 503 | Carbonati de amoniu | i) Carbonat de amoniu | ii) Carbonat acid de amoniu E 504 | Carbonati de magneziu | i) Carbonat de magneziu | ii) Carbonat acid de magneziu E 507 | Acid clorhidric E 508 | Clorura de potasiu E 509 | Clorura de calciu E 511 | Clorura de magneziu E 513 | Acid sulfuric E 514 | Sulfati de sodiu | i) Sulfat de sodiu .si digliceride ale acizilor grasi E 472a | Esteri acetici ai mono. E 414 | Guma de acacia (guma arabica) E 415 | Guma xantan* E 417 | Guma tara* E 418 | Guma gellan E 422 | Glicerina E 440 | Pectine | i) Pectina | ii) Pectina amidata E 460 | Celuloza | i) Celuloza microcristalina | ii) Celuloza pulbere E 461 | Metilceluloza E 463 | Hidroxipropilceluloza E 464 | Hidroxipropilmetilceluloza E 465 | Etilmetilceluloza E 466 | Carboximetilceluloza | Carboximetilceluloza de sodiu E 469 | Carboximetilceluloza hidrozata enzimatic E 470a | Saruri de sodiu.si digliceridelor cu acizi grasi E 472d | Esteri tartrici ai mono.si diacetil-tartrici ai mono. potasiu si calciu ale acizilor grasi E 470b | Saruri de magneziu ale acizilor grasi E 471 | Mono.si digliceridelor cu acizi grasi E 472b | Esteri lactici ai mono.

ANEXA 10 la Norme LISTA CU PRODUSELE ALIMENTARE IN CARE POATE FI UTILIZAT UN NUMAR LIMITAT DE ADITIVI ALIMENTARI DIN ANEXA IX ______________________________________________________________________________ | Produs alimentar | Aditiv | Doza maxima | |_______________________|______________________________________|_______________| . | ii) Sulfat acid de sodiu E 515 | Sulfati de potasiu | i) Sulfat de potasiu | ii) Sulfat acid de potasiu E 516 | Sulfat de calciu E 524 | Hidroxid de sodiu E 525 | Hidroxid de potasiu E 526 | Hidroxid de calciu E 527 | Hidroxid de amoniu E 528 | Hidroxid de magneziu E 529 | Oxid de calciu E 530 | Oxid de magneziu E 570 | Acizi grasi E 574 | Acid gluconic E 575 | Glucono-delta-lactona E 576 | Gluconat de sodiu E 577 | Gluconat de potasiu E 578 | Gluconat de calciu E 640 | Glicerina si sarea sa de sodiu E 920 | L-cisteina(*) E 938 | Argon* E 939 | Heliu* E 941 | Azot* E 942 | Protoxid de azot* E 948 | Oxigen* E 1103 | Invertaza E 1200 | Polidextroza E 1404 | Amidon oxidat E 1410 | Fosfat de amidon E 1412 | Fosfat de diamidon E 1413 | Fosfat de diamidon fosfatat E 1414 | Fosfat diamidon acetilat E 1420 | Amidon acetilat E 1422 | Adipat de diamidon acetilat E 1440 | Amidon hidroxipropilic E 1442 | Fosfat de diamidon hidroxipropilic E 1450 | Octenil succinat de amidon sodic E 1451 | Amidon oxidat acetilat ___________|____________________________________________________________________ (*) Poate fi utilizat numai ca ameliorator de faina.

5% | | cacao si ciocolata.5% | | in vigoare*1) | E 422 Glicerina | quantum satis | | | E 471 Mono. | E 322 Lecitine | quantum satis | | conform legislatiei | E 334 Acid tartric | 0.| Produse pe baza de | E 330 Acid citric | 0.si digliceride ale | quantum satis | | | acizilor grasi | | | | E 170 Carbonati de calciu |_ | | | E 500 Carbonati de sodiu | | 7% raportat| | | E 501 Carbonati de potasiu | | la materia | | | E 503 Carbonati de amoniu | | uscata | | | E 504 Carbonati de magneziu | | degresata | | | E 524 Hidroxid de sodiu | > exprimata | | | E 525 Hidroxid de potasiu | | in | | | E 526 Hidroxid de calciu | | carbonati | | | E 527 Hidroxid de amoniu | | de potasiu | | | E 528 Hidroxid de magneziu |_| | | | | | | | E 530 Oxid de magneziu | doar sub | | | | forma de | | | | agenti de | | | | glazurare | | | |_ | | || | | | E 414 Guma acacia | > quantum | | | E 440 Pectine |_| satis | |_______________________|______________________________________|_______________| | Sucuri din fructe si | E 300 Acid ascorbic | Quantum satis | | nectaruri conform | | | | legislatiei in | | | | vigoare | | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Suc de ananas conform | E 296 Acid malic | 3 g/l | | legislatiei in vigoare| | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Nectaruri conform | E 330 Acid citric | 5 g/l | | legislatiei in vigoare| E 270 Acid tactic | 5 g/l | |_______________________|______________________________________|_______________| | Suc de struguri | E 170 Carbonati de calciu | Quantum satis | | conform legislatiei | E 336 Tartrati de potasiu | Quantum satis | | in vigoare | | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Sucuri din fructe | E 330 Acid citric | 3 g/l | | conform legislatiei | | | | in vigoare | | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Gem extra si jeleu | E 440 Pectine | Quantum satis | | extra conform | E 270 Acid lactic | Quantum satis | | legislatiei in | E 296 Acid malic | | | vigoare | E 300 Acid ascorbic | | | | E 327 Lactat de calciu | | .

si digliceride ale | Quantum satis | | | acizilor grasi | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Gemuri. jeleuri si | E 440 Pectine | Quantum satis | | marmelade conform |______________________________________|_______________| | legislatiei in vigoare| E 270 Acid lactic | Quantum satis | | si alte paste si | E 296 Acid malic | | | piureuri tartinabile | E 300 Acid ascorbic | | | similare pe baza de | E 327 Lactat de calciu | | | fructe inclusiv | E 330 Acid citric | | | produsele cu un numar | E 331 Citrati de sodiu | | | scazut de calorii | E 333 Citrati de calciu | | | | E 334 Acid tartric | | | | E 335 Tartrati de sodiu | | | | E 350 Malati de sodiu | | | |______________________________________|_______________| | | E 400 Acid alginic | 10 g/kg | | | | (separat sau | | | | combinat) | | | E 401 Alginat de sodiu | | | | E 402 Alginat de potasiu | | | | E 403 Alginat de amoniu | | | | E 404 Alginat de calciu | | | | E 406 Agar-agar | | | | E 407 Caragenan | | | | E 410 Guma carruba | | | | E 412 Guma de guar | | | | E 415 Guma de xantan | | | | E 418 Guma gellan | | | |______________________________________|_______________| | | E 509 Clorura de calciu | Quantum satis | | | E 524 Hidroxid de sodiu | | | |______________________________________|_______________| | | E 471 Mono.si digliceride ale | Quantum satis | | | acizilor grasi | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Lapte partial | E 300 Acid ascorbic | Quantum satis | | deshidratat si total | E 301 Ascorbat de sodiu | | | deshidratat conform | E 304 Esteri ai acizilor grasi cu | | | legislatiei in vigoare| acid ascorbic | | | | E 322 Lecitine | | | | E 331 Citrati de sodiu | | | | E 332 Citrati de potasiu | | .| | F 330 Acid citric | | | | E 331 Citrati de sodiu | | | | E 333 Citrati de calciu | | | | E 334 Acid tartric | | | | E 335 Tartrati de sodiu | | | | E 350 Malati de sodiu | | | |______________________________________|_______________| | | E 471 Mono.

si digliceride ale | | | | acizilor grasi | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Fructe si legume | E 300 Acid ascorbic | Quantum satis | | neprelucrate.si digliceride ale | Quantum satis | | | acizilor grasi | | | | E 472a Esteri acetici ai mono. | E 301 Ascorbat de sodiu | | | inghetate si | E 302 Ascorbat de calciu | | | congelate.si digliceride ale | 10 g/l | | | acizilor grasi | | | |______________________________________|_______________| | | E 330 Acid citric | Quantum satis | | | E 331 Citrati de sodiu | | | | E 332 Citrati de potasiu | | . gata | | | | pentru consumare si | | | | cartofi neprelucrati | | | | si decojiti | | | | preambalati. | | | | refrigerate si | | | | preambalate. | | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Compot de fructe | E 331 Citrati de sodiu | Quantum satis | | Peste. crustacee si | E 332 Citrati de potasiu | | | moluste neprelucrate. | E 333 Citrati de calciu | | | inclusiv refrigerate | | | | si congelate | | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Orez de preparat rapid| E 471 Mono. fructe si | E 330 Acid citric | | | legume neprelucrate.| | E 407 Caragenan | | | | E 500 (ii) carbonat acid de sodiu | | | | E 501 (ii) carbonat acid de potasiu | | | | E 509 Clorura de calciu | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Smantana pasteurizata | E 401 Alginat de sodiu | Quantum satis | | integrala | E 402 Alginat de potasiu | | | | E 407 Caragenan | | | | E 466 Carboximetilceluloza | | | | E 471 Mono.si | | | | digliceridelor cu acizi grasi | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Uleiuri si grasimi | E 304 Esteri ai acizilor grasi cu | Quantum satis | | neemulsionate de | acid ascorbic | | | origine animala si | E 306 Extract bogat in tocoferol | | | vegetala (cu exceptia | E 307 Alfa-tocoferol | | | uleiurilor virgine si | E 308 Gama-tocoferol | | | de masline) | E 309 Delta-tocoferol | | | |______________________________________|_______________| | | E 322 Lecitine | 30 g/l | | |______________________________________|_______________| | | E 471 Mono.

si digliceride ale | 10 g/l | | | acizilor grasi | | | |______________________________________|_______________| | | E 472c Esteri glicerici ai acidului | Quantum satis | | | citric cu acizi grasi | | | | E 330 Acid citric | | | | E 331 Citrati de sodiu | | | | E 332 Citrati de potasiu | | | | E 333 Citrati de calciu | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Ulei de masline | E 307 Alfa-tocoferol | 200 mg/l | | rafinat. inclusiv | | | | ulei de turta de | | | | masline | | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Branza maturata | E 170 Carbonati de calciu | Quantum satis | | | E 504 Carbonati de magneziu | | | | E 509 Clorura de calciu | | | | E 575 Glucono-delta-lactona | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Mozzarella si zer | E 270 Acid lactic | Quantum satis | | | E 330 Acid citric | | | | E 575 Glucono-delta-lactona | | | | E 260 Acid acetic | Quantum satis | |_______________________|______________________________________|_______________| | Fructe si legume in | E 260 Acid acetic | Quantum satis | | conserva | E 261 Acetat de potasiu | | | | E 262 Acetati de sodiu | | | | E 263 Acetat de calciu | | | | E 270 Acid lactic | | | | E 300 Acid ascorbic | | | | E 301 Ascorbat de sodiu | | | | E 302 Ascorbat de calciu | | | | E 325 Lactat de sodiu | | | | E 326 Lactat de potasiu | | | | E 327 Lactat de calciu | | | | E 330 Acid citric | | .| | E 333 Citrati de calciu | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Uleiuri si grasimi | E 270 Acid lactic | Quantum satis | | neemulsionate de | E 300 Acid ascorbic | | | origine animala sau | E 304 Esteri ai acizilor grasi cu | | | vegetala (cu exceptia | acid ascorbic | | | uleiurilor virgine si | E 306 Extract bogat in tocoferol | | | de masline). | E 307 Alfa-tocoferol | | | destinate in mod | E 308 Gama-tocoferol | | | specific fierberii | E 309 Delta-tocoferol | | | sau prajirii sau |______________________________________|_______________| | pentru prepararea | E 322 Lecitine | 30 g/l | | sosurilor |______________________________________|_______________| | | E 471 Mono.

sare | E 300 Acid ascorbic | | | | E 301 Ascorbat de sodiu | | | | E 302 Ascorbat de calciu | | | | E 304 Esteri ai acizilor grasi cu | | | | acid ascorbic | | | | E 322 Lecitine | | | | E 325 Lactat de sodiu | | | | E 326 Lactat de potasiu | | | | E 327 Lactat de calciu | | | | E 471 Mono.si | | | | digliceridelor cu acizi grasi | | | | E 472d Esteri tartrici ai mono.| | E 331 Citrati de sodiu | | | | E 332 Citrati de potasiu | | | | E 333 Citrati de calciu | | | | E 334 Acid tartric | | | | E 335 Tartrati de sodiu | | | | E 336 Tartrati de potasiu | | | | E 337 Tartrat potasic de sodiu | | | | E 509 Clorura de calciu | | | | E 575 Glucono-delta-lactona | | | | E 296 Acid malic | Quantum satis | |_______________________|______________________________________|_______________| | Gehakt | E 330 Acid citric | Quantum satis | | | E 331 Citrati de sodiu | | | | E 332 Citrati de potasiu | | | | E 333 Citrati de calciu | | | |______________________________________|_______________| | | E 300 Alginat de sodiu | Quantum satis | | | E 301 Ascorbat de sodiu | | | | E 302 Ascorbat de calciu | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Preparate din carne | E 300 Acid ascorbic | Quantum satis | | tocata proaspata.si | | | | digliceridelor cu acizi grasi | | | | E 472e Esteri mono.si digliceride ale | | | | acizilor grasi | | | | E 472a Esteri acetici ai mono.si diacetil | | | | tartrici ai mono. drojdie | E 270 Acid lactic | | | sau plamadeala. | E 301 Ascorbat de sodiu | | | preambalate | E 302 Ascorbat de calciu | | | | E 330 Acid citric | | | | E 331 Citrati de sodiu | | | | E 332 Citrati de potasiu | | | | E 333 Citrati de calciu | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Paine preparata | E 260 Acid acetic | Quantum satis | | exclusiv din | E 261 Acetat de potasiu | | | urmatoarele | E 262 Acetat de sodiu | | | ingrediente: faina de | E 263 Acetat de calciu | | | grau.si | | . apa.

si digliceride ale | | | | acizilor grasi | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Paste proaspete | E 270 Acid lactic | Quantum satis | | | E 300 Acid ascorbic | | | | E 301 Ascorbat de sodiu | | | | E 322 Lecitine | | | | E 330 Acid citric | | | | E 334 Acid tartric | | | | E 471 Mono.si | | | | digliceridelor cu acizi grasi | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Pain courant francais | E 260 Acid acetic | Quantum satis | | | E 261 Acetat de potasiu | | | | E 262 Acetat de sodiu | | | | E 263 Acetat de calciu | | | | E 270 Acid lactic | | | | E 300 Acid ascorbic | | | | E 301 Ascorbat de sodiu | | | | E 302 Ascorbat de calciu | | | | E 304 Esteri ai acizilor grasi cu | | | | acid ascorbic | | | | E 322 Lecitine | | | | E 325 Lactat de sodiu | | | | E 326 Lactat de potasiu | | | | E 327 Lactat de calciu | | | | E 471 Mono. blocs de foie | E 301 Ascorbat de sodiu | | | gras | | | | Suc si nectar de | E 440 Pectine | 3 g/l | | ananas si fructele | | | | pasiunii | | | |_______________________|______________________________________|_______________| .si digliceride ale | | | | acizilor grasi | | | | E 575 Glucono-delta-lactona | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Vinuri si vinuri | Aditivi autorizati: | Pro memoria | | spumoase si must de | in conformitate cu legislatia in | | | struguri partial | vigoare | | | fermentat | | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Bere | E 270 Acid lactic | Quantum satis | | | E 300 Acid ascorbic | | | | E 301 Ascorbat de sodiu | | | | E 330 Acid citric | | | | E 414 Guma acacia | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Foie gras.| | digliceridelor cu acizi grasi | | | | E 472f Esteri tartrici si acetici | | | | combinati ai mono. foie gras | E 300 Acid ascorbic | | | entier.

E | Denumire | Abreviere | |________|_________________________________________________|___________________| | | |_ | | E 200 | Acid sorbic | | | | E 202 | Sorbat de potasiu | > Sa | | E 203 | Sorbat de calciu | _| | |________|_________________________________________________|___________________| | | |_ | | E 210 | Acid benzoic | | | | E 211 | Benzoat de sodiu | | | | E 212 | Benzoat de potasiu | > Ba*1) | | E 213 | Benzoat de calciu | | | | | | _| | |________|_________________________________________________|___________________| | | |_ | | E 214 | P-hidroxibenzoat de etil | | | | E 215 | Derivat sodic al esterului etilic al acidului | | | | | p-hidroxibenzoic | | | | E 216 | P-hidroxibenzoat de propil | | | | E 217 | Derivat sodic al esterului propilic al acidului | > PHB | | | p-hidroxibenzoic | | | | E 218 | P-hidroxibenzoat de metil | | | | E 219 | Derivat sodic al esterului metilic al acidului | | | | | p-hidroxibenzoic | _| | |________|_________________________________________________|___________________| *1) Acidul benzoic este admis in anumite produse fermentate obtinute prin procesul de fermentare conform bunei practici de fabricatie.| Branza maturata | E 170 Carbonati de calciu | Quantum satis | | feliata si rasa | E 504 Carbonati de magneziu | | | | E 509 Clorura de calciu | | | | E 575 Glucono-delta-lactona | | | | E 460 Celuloza | | |_______________________|______________________________________|_______________| | Unt de smantana acida | E 500 Carbonati de sodiu | Quantum satis | |_______________________|______________________________________|_______________| *1) Produsele din cacao si ciocolata cu valoare energetica scazuta sau fara adaos de zaharuri nu sunt enumerate in anexa X. benzoati si p-hidroxibenzoati ______________________________________________________________________________ | Nr. ANEXA 11 la Norme LISTA CU CONSERVANTII SI ANTIOXIDANTII AUTORIZATI CONDITIONAT PARTEA A Sorbati. NOTA: .

vin nealcoolic. jeleuri.. Saft | 500 | 200| | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Bere nealcoolica in butoias | | 200| | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Mied | 200 | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Bauturi cu o concentratie de | 200 | 200| | 400 | | | | alcool functie de volum de pana | | | | | | | | la 15% vol | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Ravioli si produse similare | 1000 | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Gemuri. | | | | 2000 | | | | pentru uz sacramental | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Vinuri conform legislatiei in | 200 | | | | | | | vigoare. preparate conform instructiunilor fabricantului. cidru si rachiu de | | | | | | | | pere (inclusiv nealcoolic) | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Sod . vin de | | | | | | | | fructe (inclusiv nealcoolic). Saft sau Sodet . | | | | | | | | Made wine. se raporteaza la produsele alimentare gata pentru consumare.. nefermentat.. Abrevierile utilizate in tabel au urmatoarea semnificatie: a) Sa + Ba: Sa si Ba utilizate individual sau in combinatie b) Sa + PHB: Sa si PHB utilizate individual sau in combinatie c) Sa + Ba + PHB: Sa. Dozele maxime de utilizare indicate.. | | | | | | | | bauturi aromate pe baza de vin | | | | | | | | si cocktail-uri aromate din | | | | | | | | produse vitivinicole conform | | | | | | | | legislatiei in vigoare | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Bauturi aromate nealcoolice*1) | 300 | 150| |250 Sa +| | | | | | | | 150 Ba | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Concentrate lichide de ceai si | | | | 600 | | | | infuzii pe baza de fructe si | | | | | | | | plante | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Suc de struguri. ______________________________________________________________________________ | | Doza maxima (mg/kg sau mg/l corespunzator) | | Produs alimentar |____________________________________________| | | Sa | Ba |PHB|Sa + Ba |Sa + PHB|Sa + Ba +| | | | | | | |+ PHB | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Bauturi aromate pe baza de vin | 200 | | | | | | | inclusiv vinuri aromate. Dozele tuturor substantelor mentionate mai sus sunt fara continut acid. 2. 1. marmelade cu | | 500| | 1000 | | | . Ba si PHB utilizate individual sau in combinatie 3.

| | | | 1000 | | | | cristalizate sau glasate | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Fructe uscate | 1000 | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Frugtgrod si Rote Grutze | 1000 | 500| | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Preparate din fructe si legume | 1000 | | | | | | | inclusiv sosuri pe baza de | | | | | | | | fructe. salate si produse | | | | | | | | similare. | | | | | | | | compot. uscat | | | | 200 | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| . | | | | 2000 | | | | saramura sau ulei (exclusiv de | | | | | | | | masline) | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Aluat de cartofi si felii de | 2000 | | | | | | | cartofi preprajite | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Gnocchi | 1000 | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Polenta | 200 | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Masline si preparate pe baza de | 1000 | 500| | 1000 | | | | masline | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Invelisuri din aspic ale | | | | | 1000 | | | preparatelor din carne | | | | | | | | (preparate. uscate | | | | | | satis | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Produse din peste | | | | 2000 | | | | semiconservate inclusiv produse | | | | | | | | din icre de peste | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Peste sarat.| un continut scazut de zahar si | | | | | | | | produse similare cu un numar | | | | | | | | scazut de calorii sau fara | | | | | | | | zahar si alte paste tartinabile | | | | | | | | pe baza de fructe | | | | | | | | Marmeladas | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Fructe si legume zaharisite. | | | | | | | | Pateu | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Tratarea superficiala a | | | | | | quantum | | produselor din carne. tratate sau | | | | | | | | uscate). in conserva sau | | | | | | | | sticla | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Legume conservate in otet. exclusiv piure. spuma.

bucati | 1000 | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Branza proaspata | 1000 | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Branza topita | 2000 | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Branza in coaja si branza cu | 1000 | | | | | | | adaos de produse alimentare | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Deserturi pe baza de produse | | | | 300 | | | | lactate netratate termic | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Lapte coagulat | 1000 | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Ou lichid (albus. preparati | | | | 2000 | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Crangon crangon si Crangon | | | | 6000 | | | | vulgaris. preambalata.| Creveti. preparati | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Branza. refrigerate si | | | | | | | | congelate | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Paine feliata preambalata | 2000 | | | | | | | si paine de secara | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Produse de panificatie partial | 2000 | | | | | | | coapte. preambalate destinate | | | | | | | | vanzarii cu amanuntul | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Produse de panificatie fine cu | 2000 | | | | | | | un continut de apa mai mare | | | | | | | | de 0. galbenus sau | | | | 5000 | | | | ou intreg) | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Produse din oua deshidratate. | | | | | | | | 300 PHB)| |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Guma de mestecat | | | | 1500 | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Glazuri (siropuri pentru | 1000 | | | | | | .65% | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Snacks si fructe in coaja | | | | | 1000 | | | pe baza de cereale sau cartofi | | | | |(max. | | | | | | | |300 PHB)| | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Aluaturi | 2000 | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Produse de cofetarie (exclusiv | | | | | | 1500 | | ciocolata) | | | | | | (max. | 1000 | | | | | | | concentrate.

| | | | | | | | produse similare) | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Emulsii grase (exclusiv unt) cu | 1000 | | | | | | | un continut de grasime de cel | | | | | | | | putin 60% | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Emulsii grase cu un continut de | 2000 | | | | | | | grasime mai mic de 60% | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Sosuri emulsionate cu un | 1000 | 500| | 1000 | | | | continut de grasimi de cel | | | | | | | | putin 60% | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Sosuri emulsionate cu un | 2000 |1000| | 2000 | | | | continut de grasimi de cel | | | | | | | | mult 60% | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Sosuri neemulsionate | | | | 1000 | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Salate preparate | | | | 1500 | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Mustar | | | | 1000 | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Condimente si mirodenii | | | | 1000 | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Supe si ciorbe lichide | | | | 500 | | | | (exclusiv in conserva) | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Aspic | 1000 | 500| | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Suplimente alimentare dietetice | | | | | | 2000 | | lichide | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | Alimente dietetice destinate | | | | 1500 | | | | unor scopuri medicale speciale. | 2000 | | | | | | | crustacee si cefalopode si | | | | | | | .| clatite. conform legislatiei in | | | | | | | | vigoare .... Mehu | 500 | 200| | | | | | |_______|____|___|________|________|_________| | Inlocuitori de carne. siropuri aromate | | | | | | | | pentru milkshake si inghetata. Mehu et Makeutettu .. peste.preparate dietetice | | | | | | | | pentru controlul greutatii | | | | | | | | destinate inlocuirii aportului | | | | | | | | alimentar zilnic total sau a | | | | | | | | unei mese individuale | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| | . | | | | | | | | exclusiv alimentele pentru nou | | | | | | | | nascuti si copii de varsta | | | | | | | | mica.

tinand cont de toate sursele. Un continut de SO2 pana la 10 mg/kg sau 10 mg/l nu este semnificativ.6 | | | | | | | |_________________________________|_______|____|___|________|________|_________| *1) Aceasta pozitie nu include bauturi pe baza de produse lactate. | Doza maxima (mg/kg sau Produs alimentar | mg/l in mod corespunzator) | Exprimat sub forma de SO2 ___________________________________________________|____________________________ Burger meat cu un continut de legume si/sau | 450 cereale care sa depaseasca 4% din greutate | Breakfast sausages | 450 Longaniza fresca si Butifarra fresca | 450 . si in functie de cantitatea totala.| branza pe baza de proteine | | | | | | | | |_______|____|___|________|________|_________| | Dulce de membrillo | |1000| | | | | | |_______|____|___|________|________|_________| | Marmelada | | | | 1500 | | | | |_______|____|___|________|________|_________| | Ostkaka | 2000 | | | | | | | |_______|____|___|________|________|_________| | Pasha | 1000 | | | | | | | |_______|____|___|________|________|_________| | Semmelknodelteig | 2000 | | | | | | | |_______|____|___|________|________|_________| | Branza si inlocuitori de branza |Quantum| | | | | | | (numai tratare superficiala) |satis | | | | | | | |_______|____|___|________|________|_________| | Sfecla rosie preparata | |2000| | | | | | |_______|____|___|________|________|_________| | Invelisuri pe baza de colagen |Quantum| | | | | | | cu activitatea apei mai mare |satis | | | | | | | de 0. 2. PARTEA B Anhidride sulfuroase si sulfiti Nr. E | Denumire ________|________________________ E 220 | Dioxid de sulf E 221 | Sulfit de sodiu E 222 | Sulfit acid de sodiu E 223 | Metabisulfit de sodiu E 224 | Metabisulfit de potasiu E 226 | Sulfit de calciu E 227 | Sulfit acid de calciu E 228 | Sulfit acid de potasiu NOTA 1. Dozele maxime sunt exprimate sub forma de SO2 in mg/kg sau mg/l in mod corespunzator.

ulei sau | 100 saramura (exclusiv masline si ardei grasi in | saramura) | Ardei grasi in saramura | 500 Ciuperci prelucrate (inclusiv ciuperci | 50 refrigerate) | Ciuperci deshidratate | 100 Fructe deshidratate | a) caise. piersici. refrigerate si congelate | 150* b) crustacee. cristalizate sau glasate | Gem. prune si smochine | 2000 b) banane | 1000 c) mere si pere | 600 d) altele (inclusiv fructe in coaja) | 500 Nuca de cocos deshidratata | 50 Fructe.intre 80 si 120 unitati | 200* .pana la 80 unitati | 150* . jeleu si marmelada conform legislatiei in | 50 vigoare (exclusiv gem extra si jeleu extra) si | alte paste tartinabile similare pe baza de | fructe inclusiv produse cu un numar scazut de | calorii | Jams. usturoi si salota | 300 Legume si fructe conservate in otet. | aristeidae: | . struguri. jellies si marmelades produse din fructe | 100 sulfitate | Umpluturi de placinta pe baza de fructe | 100 . angelica si coaja de citrice | 100 zaharisite.Peste uscat sarat din specia "Gadidae" | 200 Crustacee si cefalopode | a) proaspete. deshidratate | 400 Legume albe.peste 120 unitati | 300* c) preparate | 50* Biscuiti uscati | 50 Amidon (exclusiv amidon pentru preparatele de | 50 intarcare si pentru sugari) | Sago | 30 Arpacas | 30 Cartofi deshidratati | 400 Snacks pe baza de cereale si cartofi | 50 Cartofi decojiti | 50 Cartofi prelucrati (inclusiv cartofi refrigerati | 100 si congelati) | Aluat de cartofi | 100 Legume albe. prelucrate (inclusiv legume albe | 50 refrigerate si congelate) | Ghimbir deshidratat | 150 Rosii deshidratate | 200 Pasta de hrean | 800 Pasta de ceapa. familia penaeidae solenceridae. legume.

deshidratat sau nu | Sirop de glucoza. pentru uz | 70 sacramental | Produse de cofetarie pe baza de sirop de glucoza | 50 (se transfera | numai resturi de la | siropul de glucoza) Bere. in butoias | 50 Vinuri | In conformitate cu | legislatia in vigoare Vin nealcoolic | 200 Made wine | 260 Cidru. pectina | 800 lichida destinata vanzarii catre consumatorul | final | Cirese albe. in sticla | 250 Zaharuri conform legislatiei in vigoare exclusiv | 10 sirop de glucoza. inclusiv bere cu o concentratie scazuta de | 20 alcool si bere nealcoolica | Bere la a doua fermentatie. vin de | 200 fructe spumos (inclusiv produse nealcoolice) | Mied | 200 Otet de fermentatie | 170 Mustar. in sticla | Lamai feliate.Condimente pe baza de suc de citrice | 200 Suc de struguri concentrat pentru prepararea | 2000 vinului de casa | Mostarda di frutta | 100 Extract de fructe sub forma de jeleu. fructe uscate rehidratate si | 100 litchi. exclusiv mustar de Dijon | 250 Mustar de Dijon | 500 Gelatina | 50 . grapefruit. capile groselba | Bauturi aromate nealcoolice continand suc de | 20 fructe | (numai resturi de la | concentrate) Bauturi aromate nealcoolice continand cel putin | 50 235 g/l sirop de glucoza | Suc de struguri. rachiu de pere. siropuri | 40 aromate pentru milkshake si inghetata. produse | similare) | Suc de portocale. mar si ananas | 50 destinat distribuirii in vrac catre unitatile | de catering | Suc de chitra si lamaie | 350 Concentrate pe baza de suc de fructe si cu un | 350 continut mai mare de 2. vin de fructe.5% orz (barley water) | Alte concentrate pe baza de suc de fructe sau | 250 fructe zdrobite. deshidratat sau nu | 20 Glucoza alimentara si melasa | 70 Alte zaharuri | 40 Glazuri (siropuri pentru clatite. nefermentat.

| | | | | exprimata in | | | | | formaldehida | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 242 | Dicarbonat de | Bauturi aromate | 250 mg/l | | | dimetil | nealcoolice | cantitate de | .5 mg/kg | | | | topita | | | | | Clotted cream | 10 mg/kg | | | | Mascarpone | 10 mg/kg | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 235 | Netamicina | Tratamentul superficial: | | | | | _ | | | | | a) branza tare. | | 1 mg/dm^2 | | | | semitare si | | suprafata | | | | semimoale > | (absent la 5 mm | | | | b) carnati uscati. Inlocuitori de carne. peste. | | profunzime) | | | | afumati _| | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 239 | Hexametilentetramina | Branza Provolone | 25 mg/kg | | | | | cantitate | | | | | reziduala. difenil | Tratamentul superficial al | 70 mg/kg | | | | citricelor | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 231 | Ortofenilfenol | | Tratamentul superficial al | 12 mg/kg | | | | | citricelor | individual sau | | E 232 | Ortofenilfenat de >| | in combinatie | | | sodiu || | exprimat in | | | _| | | ortofenilfenol | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 234 | Nisina*1) | Budinci din gris si | 3 mg/kg | | | | tapioca si produse | | | | | similare | | | | | Branza maturata si branza | 12. E | Denumire | Produs alimentar | Doza maxima | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 230 | Bifenil. crustacee pe baza | 200 de proteine | |____________________________ Fructe in coaja marinate | 50 Porumb dulce ambalat in vid | 100 Bauturi alcoolice distilate care contin pere | 50 intregi | ___________________________________________________|____________________________ *) In portiuni comestibile PARTEA C Alti conservanti ______________________________________________________________________________ | Nr.

______________________________________________________________________________ | Nr. uscate | | | | | |______________________________|______________|___________| | E 250 | Nitrit de | Alte produse din carne | 150*2) | 100*3) | | | sodiu*1) | afumata | | | | | | Produse din carne in conserva| | | | | | Foie gras. | | | | | | blocs de foie gras | | | | | |______________________________|______________|___________| | | | Sunca afumata | | 175*3) | |_______|____________|______________________________|______________|___________| | E 251 | Nitrat de | Produse din carne afumata | 300 | 250*4) | | | sodiu | | | | | E 252 | Nitrat de | Produse din carne in conserva| | | | | potasiu | | | | | | |______________________________|______________|___________| | | | Branza tare. .| | | Vin nealcoolic | incorporare | | | | Concentrat lichid de ceai | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 284 | Acid boric | Icre de sturioni (caviar) | 4 g/kg | |_______|______________________| | exprimat in | | E 285 | Tetraborat de sodiu | | acid boric | | | (borax) | | | |_______|______________________|____________________________|__________________| *1) Aceasta substanta poate fi prezenta in mod normal in anumite branzeturi ca rezultat al procesului de fermentatie. *3) Cantitate reziduala in punctele de vanzare catre consumatorul final. afumate. | 50* | | | | | blocs de foie gras | | | |_______|____________|______________________________|______________|___________| *1) La etichetarea "pentru uz alimentar". foie gras entier. foie gras entier. E | Denumire | Produs alimentar | Cantitate | Cantitate | | | | | indicativa de| reziduala | | | | | incorporare | | | | | |______________|___________| | | | | mg/kg | |_______|____________|______________________________|__________________________| | E 249 | Nitrit de | Produse din carne netratate | 150*2) | 50*3) | | | potasiu*1) | termic. *4) Exprimata in NaNO2. exprimata in NaNO2. *2) Exprimata in NaNO2. semitare si | | 50*4) | | | | semimoale | | | | | | Branzeturi pe baza de | | | | | | produse lactate | | | | | |______________________________|______________|___________| | | | Hering si scrumbii murate | | 200*5) | | | |______________________________|______________|___________| | | | Foie gras. nitritul poate fi comercializat numai in amestec cu sare sau un inlocuitor de sare.

nitrit format din nitrat.65% || | | | | Franzele. *5) Cantitate reziduala. | | | | flutes preambalate | exprimate in | | | | | acid propionic | | | |____________________________|__________________| | | | Branza si inlocuitori de | Quantum satis | | | | branza (numai tratament | | | | | superficial) | | |________|_____________________|____________________________|__________________| | E 1105 | Lisozim | Branza maturata | Quantum satis | |________|_____________________|____________________________|__________________| *1) Acidul propionic si sarurile sale pot fi prezente in anumite produse fermentate obtinute prin procesul de fermentatie conform unei bune practici de fabricatie. boller si dansk | 2000 mg/kg. ______________________________________________________________________________ | Nr. exprimata in NaNO2. | | acid propionic | | | potasiu*1) | preambalata || | | | | Produse de panificatie | | | | | | fine preambalate || | | | | (inclusiv produse de >| | | | | cofetarie pe baza de || | | | | faina) cu un continut | | | | | | de apa mai mare de || | | | | 0. briose si pitta| | | | | | preambalate _| | | | | |____________________________|__________________| | | | Christmas pudding | 1000 mg/kg | | | | Paine preambalata | exprimat in | | | | | acid propionic | | | |____________________________|__________________| | | | Polsebrod. * Exprimat in NaNO2. trebuie reduse dozele individuale in mod . E | Denumire | Produs alimentar | Doza maxima | |________|_____________________|____________________________|__________________| | E 280 | Acid propionic*1) | Paine preambalata feliata | 3000 mg/kg | | | | si paine din secara | exprimat in | | E 281 | Propionat de | | acid propionic | | | sodiu*1) | | | | | |____________________________|__________________| | E 282 | Propionat de | Paine cu valoare _ | 2000 mg/kg | | | calciu*1) | energetica scazuta | | exprimat in | | E 283 | Propionat de | Paine partial preparata. a BHA si BHT in combinatie. PARTEA D Alti antioxidanti NO Indicele (*) din tabel face referire la regula de proportionalitate: la utilizarea galatilor.

separat | | | | | sau in | | | | | combinatie) | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 315 | Acid erithorbic | | Produse din carne | 500 | | E 316 | Erithorbat de > | semiconservate si | exprimat in acid | | | sodiu _| | conservate | erithorbic | | | |____________________________|__________________| | | | Produse din peste | 1500 | | | | conservate si | | | | | semiconservate | | | | | Peste cu carne rosie. E | Denumire | Produs alimentar | Doza maxima | | | | | (mg/kg) | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 310 | Galat de propil | | Grasimi si uleiuri pentru | 200* (galati si | | E 311 | Galat de octil | | fabricarea profesionala a | BHA.proportional. separat sau | | E 312 | Galat de dodecil | | produselor alimentare | in combinatie) | | E 320 | Butilhidroxianisol >| tratate termic | | | | (BHA) | | Ulei de gatit si grasime | 100* (BHT) | | E 321 | Butilhidroxitoluen | | de gatit. | exprimat in acid | | | | refrigerat si congelat | erithorbic | |_______|______________________|____________________________|__________________| . | ambele exprimate | | | | grasime de pasare si oaie | in grasime | | | |____________________________|__________________| | | | Amestecuri pentru patiserie| 200 (galati si | | | | Snacks pe baza de cereale | BHA. ulei de peste. separat sau | | | | | in combinatie) | | | | Lapte praf pentru automate | | | | | Supe si ciorbe deshidratate| exprimat in | | | | | grasime | | | | Sosuri | | | | | Carne deshidratata | | | | | Fructe in coaja prelucrate | | | | | Mirodenii si condimente | | | | | Cereale pre-preparate | | | | |____________________________|__________________| | | | Cartofi deshidratati | 25 (galati si | | | | | BHA. ______________________________________________________________________________ | Nr. exclusiv ulei | | | | (BHT) _| | de turta de masline | | | | | Untura. separat sau | | | | | in combinatie) | | | |____________________________|__________________| | | | Guma de mestecat | 400 (galati BHT | | | | Adaosuri dietetice | si BHA.

| | | | E 340. E 343. | | | | separat sau in combinatie (exprimate sub forma de | | | | P2O5) | | | |___________________________________________________| | | E 338 | Acid fosforic | Bauturi aromate nealcoolice| 700 mg/l*1) | | | | Lapte sterilizat si | 1 g/l | | | | preparat prin procedeul UHT| | | | | Fructe confiate | 800 mg/kg | | | | Preparate din fructe | 800 mg/kg | | E 339 | Fosfati de sodiu | Lapte partial deshidratat | 1 g/kg | . ANEXA 12 la Norme LISTA CU ALTI ADITIVI AUTORIZATI Dozele maxime de utilizare indicate se raporteaza la produsele alimentare gata pentru consumare.5 g/kg | | | | produse fine de panificatie| | | | |____________________________|__________________| | | | Produse de cofetarie din | 1 g/kg | | | | zahar | | | | |____________________________|__________________| | | | Deserturi cu aspect de | 4 g/kg | | | | jeleu | | | | | Deserturi cu aroma de | | | | | fructe | | | | | Amestecuri praf uscate | | | | | pentru deserturi | | | | |____________________________|__________________| | | | Prafuri instant pentru | 1 g/l | | | | bauturi pe baza de fructe | | | | |____________________________|__________________| | | | Produse instant pentru | 1 g/kg | | | | prepararea ceaiului aromat | | | | | si a infuziilor de plante | | | | | medicinale | | | | |____________________________|__________________| | | | Guma de mestecat | 2 g/kg | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | In urmatoarele aplicatii se pot adauga dozele | | | | maxime indicate de acid fosforic si fosfati E 339. E 341. E 451 si E 452. preparate conform instructiunilor fabricantului. ______________________________________________________________________________ | Nr. E 450. E | Denumire | Produs alimentar | Doza maxima | | | | | (mg/kg) | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 297 | Acid fumaric | (pro memoria) | | | | | Vin in conformitate cu | | | | | legislatia in vigoare | | | | |____________________________|__________________| | | | Umpluturi si glazuri pentru| 2.

5 g/kg | | | monomagnezic | | | | | ii) fosfat dimagnezic| Faina cu agenti de afanare | 20 g/kg | | | | Soda bread | 20 g/kg | | | | Ou lichid (albus.5 g/kg | | | | degresat | | | | iii) fosfat trisodic | Smantana pasteurizata.| | | cu un continut de pana | | | | | la 28% materie uscata | | | | i) fosfat monosodic | Lapte partial deshidratat | 1.5 g/kg | | | | cu un continut de peste 28%| | | | | materie uscata | | | | ii) fosfat disodic | Lapte praf si lapte praf | 2. | 5 g/kg | | | | sterilizata si preparata | | | | | conform procedeului UHT | | | | | Frisca si produse similare | 5 g/kg | | | | din grasimi vegetale | | | | | Branza proaspata (exclusiv | 2 g/kg | | | | Mozzarella) | | | E 340 | Fosfati de potasiu | Branza topita si produse | 20 g/kg | | | | similare din branza topita | | | | i) fosfat monopotasic| Produse din carne | 5 g/kg | | | ii) fosfat dipotasic | Bauturi energizante si ape | 0. galbenus | 10 g/kg | | | | sau ou intreg) | | | E 450 | Difosfati | Sosuri | 5 g/kg | | | i) difosfat disodic | Supe si ciorbe | 3 g/kg | | | ii) difosfat trisodic| Ceai si infuzii de plante | 2 g/kg | | | | medicinale | | | | iii) difosfat | Cidru si rachiu de pere | 2 g/l | | | tetrasodic | | | | | v) difosfat | Guma de mestecat | quantum satis*2) | | | tetrapotasic | | | | | | Produse alimentare sub | 10 g/kg*3) | | | | forma de praf | | | | vi) difosfat dicalcic| Bauturi din ciocolata si | 2 g/l | .5 g/l | | | | de masa preparate | | | | ii) fosfat tripotasic| Suplimente dietetice | quantum satis | | | | Sare si inlocuitorii sai | 10 g/kg | | | | Bauturi din proteine | 20 g/l | | | | vegetale | | | E 341 | Fosfati de calciu | Agent pentru spalarea | 30 g/kg | | | | instalatiei | | | | i) fosfat monocalcic | Agent pentru spalarea | 50 g/kg | | | | instalatiei destinat | | | | | dozatoarelor | | | | ii) fosfat dicalcic | Gheata alimentara | 1 g/kg | | | iii) fosfat tricalcic| Deserturi | 3 g/kg | | | | Amestecuri din prafuri | 7 g/kg | | | | pentru desert | | | E 343 | Fosfati de magneziu | Produse fine de panificatie| 20 g/kg | | | i) fosfat | Faina | 2.

| | | | | refrigerate si congelate | | | | | Produse din cartofi | 5 g/kg | | | | prelucrati (inclusiv | | | | | produse prelucrate | | | | | refrigerate. produse | | | | | similare) | | | | ii) trifosfat | Preparate speciale pentru | 5 g/kg | | | pentapotasic | uz nutritiv special | | | | | Membrane pentru produsele | 4 g/kg | | | | din carne si vegetale | | | E 452 | Polifosfati | Produse de cofetarie | 5 g/kg | | | i) polifosfat sodic | Zahar pentru glazuri | 10 g/kg | | | ii) polifosfat | Taitei | 2 g/kg | | | potasic | | | | | iii) polifosfat | Aluaturi | 5 g/kg | | | calcosodic | | | | | iv) polifosfati | File de peste neprelucrat.| | | malt pe baza de produse | | | | | lactate | | | | vii) dihidrogeno. | 5 g/kg | | | calcici | refrigerat si congelat | | | | | Moluste si crustacee | 5 g/kg | | | | neprelucrate si prelucrate. | | | | | refrigerati si congelati | | | | | Materii grase tartinabile | 5 g/kg | | | | exclusiv unt | | | | | Unt preparat. siropuri aromate | | | | | pentru milkshake si | | | | | inghetata. din smantana | 2 g/kg | | | | acida | | | | | Produse din crustacee in | 1 g/kg | | | | conserva | | | | | Emulsii apoase pe baza de | 30 g/kg | | | | apa pentru acoperirea | | | | | formelor de patiserie | | | | | Bauturi pe baza de cafea | 2 g/l | | | | pentru masini automate | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 431 | Stearat de | (pro memoria) | | | | polioxietilena (40) | Vin in conformitate cu | | . congelate. | | | | | racite si deshidratate) si | | | | | cartofi preparati.| Bauturi alcoolice | 1 g/l | | | difosfat de | (exclusiv vin si bere) | | | | calciu | Cereale pentru micul dejun | 5 g/kg | | | | Snacks | 5 g/kg | | E 451 | Trifosfati | Surimi | 1 g/kg | | | | Paste din peste si | 5 g/kg | | | | crustacee | | | | i) trifosfat | Glazuri (siropuri pentru | 3 g/kg | | | pentasodic | clatite.

| 250 mg/kg | | | calciu disodiu | legume.5 g/kg | | | | zahar | | | | | Gheata alimentara pe baza | 3 g/kg | | | | de apa | | . | Emulsii grase | 3 g/kg | | | 2-diol | Produse fine de panificatie| 2 g/kg | | | | Umpluturi.| | | legislatia in vigoare | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 353 | Acid metatartric | Vin in conformitate cu | | | | | legislatia in vigoare | | | | |____________________________|__________________| | | | Made wine | 100 mg/l | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 355 | Acid adipic | | Umpluturi si glazuri pentru| 2 g/kg | | | | | produse fine de panificatie| | | E 356 | Adipat de sodiu >| Amestecuri din prafuri | 1 g/kg | | | | | pentru desert | | | E 357 | Adipat de potasiu _| | Deserturi cu aspect de | 6 g/kg | | | | jeleu | | | | | Deserturi cu aroma de | | | | | fructe | 1 g/kg | | | | Prafuri pentru prepararea | 10 g/l | | | | de casa a bauturilor | exprimate in acid| | | | | adipic | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 363 | Acid succinic | Deserturi | 6 g/kg | | | |____________________________|__________________| | | | Supe si ciorbe | 5 g/kg | | | |____________________________|__________________| | | | Prafuri pentru prepararea | 3 g/l | | | | de casa a bauturilor | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 385 | Etilena diamina | Sosuri emulsionate | 75 mg/kg | | | tetra-acetat de | Boabe de leguminoase. glazuri si | 5 g/kg | | | | invelisuri pentru | | | | | produsele fine de | | | | | panificatie si deserturi | | | | | Produse de cofetarie din | 1. ciuperci si | | | | (calciu disodiu EDTA)| anghinare in conserva | | | | | Crustacee si moluste in | 75 mg/kg | | | | conserva | | | | | Peste in conserva | 75 mg/kg | | | | Grasimi tartinabile avand | 100 mg/kg | | | | un continut de cel | | | | | mult 41% grasimi | | | | | Crustacee refrigerate si | 75 mg/kg | | | | congelate | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 405 | Alginat de propan-1.

crustacee. glazuri si | 5 g/kg | | | | invelisuri pentru produsele| | | | | fine de panificatie | | | | | Deserturi | 6 g/kg | | | | Sosuri emulsionate | 10 g/kg | | | | Lichior pe baza de ou | 10 g/l | | | | Suplimente dietetice | quantum satis | | | | Guma de mestecat | 5 g/kg | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 420 | Sorbitol | | | | | | i) Sorbitol | | Produse alimentare in | quantum satis | | | ii) Sirop de | | general (exclusiv bauturile| | | | sorbitol | | si produsele alimentare | | | | | | mentionate in articolul 17 | | | | | | alineatul 3) | | | E 421 | Manitol | | | | | E 953 | Isomalt > | Peste.| | | Snacks pe baza de cereale | 3 g/kg | | | | si cartofi | | | | | Sosuri | 8 g/kg | | | | Bere | 100 mg/l | | | | Guma de mestecat | 5 g/kg | | | | Preparate din fructe si | 5 g/kg | | | | legume | | | | | Bauturi aromate nealcoolice| 300 mg/l | | | | Lichior emulsionat | 10 g/l | | | | Alimente dietetice | 1. moluste | (in alte scopuri | | E 965 | Maltitol | | si cefalopode neprelucrate. | | | | | Preparate dietetice de | | | | | regim pentru controlul | | | | | greutatii destinate | | | | | inlocuirii aportului | | | | | alimentar zilnic total sau | | | | | a unei mese individuale | | | | | Suplimente dietetice | 1 g/kg | | | | Cidru exclusiv cidru bouche| 100 mg/l | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 416 | Guma Karaya | Snacks pe baza de cereale | 5 g/kg | | | | si cartofi | | | | | Nuci si alune glasate | 10 g/kg | | | | Umpluturi.| decat indulcire) | | | | | refrigerate si congelate | | | | i) Maltitol | | | | | | ii) Sirop de | | Lichioruri | | | | maltitol | | | | | E 966 | Lactitol | | | | | E 967 | Xilitol _| | | | | | _ | | | .2 g/kg | | | | utilizate in scopuri | | | | | medicale speciale .

| E 432 | Monolaurat de | | Produse fine de panificatie| 3 g/kg | | | polioxietilena | | Emulsii grase utilizate | 10 g/kg | | | sorbitan | | pentru patiserie | | | | (polisorbat 20) | | | | | E 433 | Monooleat de | | Produse similare din lapte | 5 g/kg | | | polioxietilena | | si smantana | | | | sorbitan | | Gheata alimentara | 1 g/kg | | | (polisorbat 60) | | | | | E 434 | Monopalmitat de | | Deserturi | 3 g/kg | | | polioxietilena | | Produse de cofetarie | 1 g/kg | | | sorbitan > | | | | | (polisorbat 40) | | | | | E 435 | Monostearat de | | Sosuri emulsionate | 5 g/kg | | | polioxietilena | | Supe | 1 g/kg | | | sorbitan | | | | | | (polisorbat 60) | | | | | E 436 | Tristearat de | | Guma de mestecat | 5 g/kg | | | polioxietilena | | Suplimente dietetice | quantum satis | | | sorbitan | | Alimente dietetice | 1 g/kg | | | (polisorbat 65) _| | utilizate in scopuri | | | | | medicale speciale . conform | | | | | legislatiei in vigoare | | | | | inclusiv umpluturi | | | | |____________________________|__________________| | | | Produse de cofetarie pe | 10 g/kg | | | | baza de produsele | | | | | mentionate mai sus | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 444 | Acetat izobutirat de | Bauturi tulburi aromate | 300 mg/l | | | zaharoza | nealcoolice | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 445 | Esteri glicerici din | Bauturi tulburi aromate | 100 mg/l | | | rasini lemnoase | nealcoolice | | | | | Tratamentul superficial al | 50 mg/kg | | | | citricelor | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 468 | Carboximetilceluloza | Suplimente alimentare | 30 g/kg | | | de sodiu reticular | solide | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 473 | Sucroesteri ai | | Cafea lichida ambalata | 1 g/l | . | | | | | Preparate dietetice de | separat sau in | | | | regim pentru controlul | combinatie | | | | greutatii destinate | | | | | inlocuirii dozei alimentare| | | | | zilnice totale sau a unei | | | | | mese individuale | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 442 | Fosfatide de amoniu | Produse pe baza de cacao si| 10 g/kg | | | | ciocolata.

tratament| quantum satis | | | | superficial | | | | | Bauturi nealcoolice pe baza| 5 g/l | | | | de anason | | | | | Bauturi nealcoolice din | 5 g/l | | | | cocos si migdale | | | | | Bauturi spirtoase (exclusiv| 5 g/l | | | | bere si vin) | | | | | Prafuri pentru prepararea | 10 g/l | | | | bauturilor nealcoolice | | | | | calde | | | | | Bauturi pe baza de produse | 5 g/l | | | | lactate | | | | | Suplimente dietetice | quantum satis | | | | Alimente dietetice | 5 g/kg | | | | utilizate in scopuri | | | | | medicale speciale . | | | | | Preparate dietetice de | | | | | regim pentru controlul | | | | | greutatii destinate | | | | | inlocuirii aportului | | | | | alimentar zilnic total | | | | | sau a unei mese individuale| | | | | Guma de mestecat | 10 g/kg | | | | | separat dau in | | | | | combinatie | | | | Inlocuitori de smantana | 5 g/kg | | | | Smantana sterilizata si | 5 g/kg | | | | smantana sterilizata cu | | | | | un continut scazut de | | | | | grasimi | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 475 | Esteri poliglicerici | Produse fine de panificatie| 10 g/kg | | | ai acizilor grasi | Lichioruri emulsionate | 5 g/l | | | | Produse pe baza de oua | 1 g/kg | | | | Clarificare pentru bauturi | 0.5 g/kg | .| | acizilor grasi > | | | | E 474 | Sucrogliceride _| | Produse din carne tratate | 5 g/kg | | | | termic | (per grasime) | | | | Emulsii grase utilizate | 10 g/kg | | | | pentru patiserie | | | | | Produse fine de panificatie| 10 g/kg | | | | Bautura racoritoare | 20 g/kg | | | | opalescenta de culoare alba| | | | | Gheata alimentara | 5 g/kg | | | | Produse de cofetarie cu | 5 g/kg | | | | zahar | | | | | Deserturi | 5 g/kg | | | | Sosuri | 10 g/kg | | | | Supe si ciorbe | 2 g/kg | | | | Fructe proaspete.

altele decat frisca| | | | | Alimente dietetice | 1 g/kg | | | | utilizate in scopuri | | | | | medicale speciale . | | | | | Preparate dietetice de | | | | | regim pentru controlul | | | | | greutatii destinate | | . inclusiv | 5 g/kg | | | | ciocolata | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 477 | Esteri de propan-1.| | | Guma de mestecat | 5 g/kg | | | | Emulsii grase | 5 g/kg | | | | Produse similare din lapte | 5 g/kg | | | | si smantana | | | | | Produse de cofetarie cu | 2 g/kg | | | | zahar | | | | | Deserturi | 2 g/kg | | | | Suplimente dietetice | quantum satis | | | | Alimente dietetice | 5 g/kg | | | | utilizate in scopuri | | | | | medicale speciale . | Produse fine de panificatie| 5 g/kg | | | 2-diol ai acizilor | Emulsii grase pentru | 10 g/kg | | | grasi | patiserie | | | | | Produse similare din lapte | 5 g/kg | | | | si smantana | | | | | Clarificare pentru bauturi | 1 g/kg | | | | racoritoare | | | | | Gheata alimentara | 3 g/kg | | | | Produse de cofetarie cu | 5 g/kg | | | | zahar | | | | | Deserturi | 5 g/kg | | | | Glazuri batute pentru | 30 g/kg | | | | desert. | | | | | Preparate dietetice de | | | | | regim pentru controlul | | | | | greutatii destinate | | | | | inlocuirii dozei alimentare| | | | | zilnice totale sau a unei | | | | | mese individuale | | | | | Cereale tip Granola pentru | 10 g/kg | | | | micul dejun | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 476 | Poliricinoleat de | Grasimi tartinabile cu un | 4 g/kg | | | poliglicerina | continut de cel mult 41% | | | | | grasimi | | | | | Produse tartinabile | 4 g/kg | | | | similare cu un continut de | | | | | cel mult 10% grasimi | | | | | Sosuri pentru salate | 4 g/kg | | | | Produse de cofetarie pe | | | | | baza de cacao.

| | Produse fine de panificatie| 5 g/kg | | | lactilat de sodiu | | | | | E 482 | Stearoil-2. >| Orez pentru gatit rapid | 4 g/kg | | | lactilat de || | | | | calciu _| | Cereale pentru micul dejun | 5 g/kg | | | | Lichior emulsionat | 8 g/l | | | | Spirtoase cu o concentratie| 8 g/l | | | | de alcool per volum de pana| | | | | la 15% | | | | | Snacks pe baza de cereale | 2 g/kg | | | | Guma de mestecat | 2 g/kg | | | | Emulsii grase | 10 g/kg | | | | Deserturi | 5 g/kg | | | | Produse de cofetarie cu | 5 g/kg | | | | zahar | | | | | Clarificare pentru bauturi | 3 g/kg | | | | racoritoare | | | | | Snacks pe baza de cereale | 5 g/kg | | | | si cartofi | | | | | Produse din carne tocata si| 4 g/kg | | | | taiata bucati. | | | | | Preparate dietetice de | | | | | regim pentru controlul | | | | | greutatii destinate | | | | | inlocuirii aportului | | | | | alimentar zilnic total sau | | | | | a unei mese individuale | | | | | Paine (exclusiv mentionata | 3 g/kg | | | | in anexa X) | | | | | Mostarda di frutta | 2 g/kg | | | | | separat sau in | | | | | combinatie | |_______|______________________|____________________________|__________________| .si | | | | | digliceridele | | | | | acizilor grasi | | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 481 | Stearaoil-2. in conserva | | | | | Prafuri pentru prepararea | 2 g/l | | | | bauturilor nealcoolice | | | | | calde | | | | | Alimente dietetice | 2 g/kg | | | | utilizate in scopuri | | | | | medicale speciale .| | | inlocuirii aportului | | | | | alimentar zilnic total sau | | | | | a unei mese individuale | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 479b| Ulei de soia oxidat | Emulsii grase pentru prajit| 5 g/kg | | | termic in interactie | | | | | cu mono.

| | | | | Preparate dietetice de | | | | | regim pentru controlul | | | | | greutatii destinate | | | | | inlocuirii aportului | | | | | alimentar zilnic total sau | | | | | a unei mese individuale | | | | | (pro memoria) numai pentru | separat sau in | | | | E 491.| E 483 | Tartrat de stearil | Produse de panificatie | 4 g/kg | | | | (exclusiv paine mentionata | | | | | in anexa X) | | | | | Deserturi | 5 g/kg | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 491 | Monostearat de | | Produse fine de panificatie| 10 g/kg | | | sorbitan | | | | | E 492 | Tristearat de | | Glazuri si invelisuri | 5 g/kg | | | sorbitan | | pentru produsele fine de | | | E 493 | Monolaurat de | | brutarie | | | | sorbitan > | Marmelade tip jeleu | 25 mg/kg*4) | | E 494 | Monooleat de | | Emulsii grase | 10 g/kg | | | sorbitan | | Produse similare din lapte | 5 g/kg | | E 495 | Monopalmitat de | | si smantana | | | | sorbitan _| | Clarificare pentru bauturi | 5 g/kg | | | | nealcoolice | | | | | Concentrate lichide din | 0. | 200 mg/kg | .5 g/kg | | | | Deserturi | 5 g/kg | | | | Produse de cofetarie cu | 5 g/kg | | | | zahar | | | | | Produse de cofetarie pe | 10 g/kg*5) | | | | baza de cacao. vin in conformitate | combinatie | | | | cu legislatia in vigoare | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 512 | Clorura stanoasa | Asparagus alb in conserva | 25 mg/kg ca Sn | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 520 | Sulfat de aluminiu | | Albus | 30 mg/kg | | E 521 | Sulfat de aluminiu | | Fructe si legume confiate.5 g/l | | | | ceai si concentrate lichide| | | | | cu infuzii de fructe si | | | | | plante | | | | | Gheata alimentara | 0. inclusiv | | | | | ciocolata | | | | | Sosuri emulsionate | 5 g/kg | | | | Suplimente dietetice | quantum satis | | | | Drojdie pentru panificatie | quantum satis | | | | Guma de mestecat | 5 g/kg | | | | Alimente dietetice | 5 g/kg | | | | utilizate in scopuri | | | | | medicale speciale .

| | Inlocuitori din branza de | | | | sodic | | ras sau felii si | | | | | | inlocuitori din branza | | | | > | topita | | | E 555 | Silicat alumino. | 10 g/kg | | | | | semitare si topita feliata | | | | | | sau pentru ras | | | E 554 | Silicat alumino.| | Guma de mestecat | quantum satis*7) | | | potasic | | | | | E 556 | Silicat alumino. acid | (numai scones si produse | ca aluminiu | | | | din drojdie) | | | | | | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 535 | Ferocianura de | | Sare si substituentii sai | Separat sau in | | | sodiu | | | combinatie. | | E 536 | Ferocianura de > | | 20 mg/kg | | | potasiu | | | ca ferocianura | | E 538 | Ferocianura de | | | de potasiu | | | calciu _| | | anhidra | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 551 | Dioxid de siliciu | | Prafuri de produse | 10 g/kg | | | | | alimentare deshidratate | | | | | | (inclusiv zaharuri) | | | E 552 | Silicat de calciu >| Sare si substituentii sai | 10 g/kg | | E 553a| i) Silicat de | | Suplimente dietetice | quantum satis | | | magneziu || | | | | ii) Trisilicat*6) | | Produse alimentare sub | quantum satis | | | de magneziu _| | forma de tablete.| | sodic | | cristalizate si glasate | separat sau in | | E 522 | Sulfat de aluminiu >| | combinatie. | | | potasic || | exprimat ca | | E 523 | Sulfat de aluminiu | | | aluminiu | | | amoniacal _| | | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 541 | Fosfat de aluminiu | Produse fine de panificatie| 1 g/kg exprimat | | | sodic.| | Orez | | | | calcic | | | | | E 559 | Silicat de | | Carnati (numai tratament | | | | aluminiu | | superficial) | | | | (kaolin) _| | Jeleuri (numai tratamentul | | | | | superficial) | | | | | Condimente | 30 g/kg | | | | Produse de cofetarie | quantum satis | | | | exclusiv ciocolata (numai | | | | | tratamentul superficial)* | | | | | Grasimi tartinabile pentru | 30 g/kg | | | | ungerea formelor de | | . pastile | | | | _ | si drajeuri | | | E 553b| Talc*6) | | Branza din pasta tare.

| | | patiserie | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 579 | Gluconat de fier | | Masline innegrite prin | 150 mg/kg ca Fe | | | > | oxidare | | | E 585 | Lactat de fier _| | | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 620 | Acid glutamic | Produse alimentare in | 10 g/kg | | E 621 | Glutamat monosodic | general (exclusiv cele | separat sau in | | | | mentionate in articolul 17 | combinatie | | E 622 | Glutamat monopotasic | alineatul 3) | | | | |____________________________|__________________| | E 623 | Diglutamat de calciu | Condimente si mirodenii | Quantum satis | | E 624 | Glutamat monoamidonic| | | | E 625 | Diglutamat de | | | | | magneziu | | | | | Diglutamat de | | | | | magneziu | | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 626 | Acid guanilic | | Produse alimentare in | 500 mg/kg. inclusiv | | | | | produse cu un numar redus | | | | | de calorii | | | | | Supe si ciorbe | 10 mg/kg | | | | Uleiuri si grasimi pentru | 10 mg/kg | | | | prajit | | | | | Produse de cofetarie | 10 mg/kg | | | | (exclusiv ciocolata) | | | | | Bauturi nealcoolice | 10 mg/l | | | | aromate | | | | | Suc de ananas | 10 mg/l | . jeleuri si | 10 mg/kg | | | | marmelade conform | | | | | legislatiei in vigoare si | | | | | paste tartinabile similare | | | | | din fructe. | | E 627 | Guanilat disodic | | general (exclusiv cele | separat sau in | | E 628 | Guanilat dipotasic >| mentionate in articolul 17 | combinatie. | | E 629 | Guanilat de calciu | | alineatul 3) | exprimat ca | | | _| | | acid guanilic | | | _ | | | | E 630 | Acid inozinic || | | | E 631 | Inozinat disodic | | | | | E 632 | Inozinat dipotasic | | | | | E 633 | Inozinat de calciu >| Condimente si mirodenii | quantum satis | | E 634 | 5'-ribonucleotide | | | | | | de calciu || | | | E 635 | 5'-ribonucleotide | | | | | | disodice _| | | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 900 | Dimetil polisiloxan | Gemuri.

mere si | | | | | pere proaspete (numai | quantum satis | | | | tratamentul superficial) | | | | | Piersici si ananas (numai | quantum satis | | | | tratamentul superficial) | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 912 | Esteri ai acidului | Citrice proaspete (numai | quantum satis | | | montanic | tratamentul superficial) | | | E 914 | Ceara de polietilena | Pepeni.lactate si | 5 mg/kg | | | | nelactate | (numai sub forma | | | | | de intensificator| . mango. pepeni. galbena | | numai pentru urmatoarele | | | | | | produse: | | | E 902 | Ceara Candelilla | | Produse de cofetarie | | | | > | (inclusiv ciocolata) | | | E 903 | Ceara Carnauba | | Produse fine de panificatie| | | | | | de dimensiuni mici in strat| | | | | de ciocolata | | | E 904 | Shellac _| | Snacks | | | | | Fructe in coaja | | | | | Boabe de cafea | | | | | Suplimente dietetice | quantum satis | | | | Citrice. papaya...5 mg/l | | | | pe baza de apa | | | | | Deserturi . | | Ca agenti de glazurare | quantum satis | | | alba.| | | Fructe si legume in | 10 mg/kg | | | | conserva | | | | | Guma de mestecat | 100 mg/kg | | | | (pro memoria) Vin in | | | | | conformitate cu legislatia | | | | | in vigoare | | | | | Sod . | quantum satis | | | oxidata | avocado si ananas (numai | | | | | tratamentul superficial) | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 927b| Carbamida | Guma de mestecat fara adaos| 30 g/kg | | | | de zaharuri | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 950 | Acesulfam-K | Guma de mestecat cu adaos | 800 mg/kg | | | | de zaharuri | | | E 951 | Aspartam | | 2500 mg/kg | | E 957 | Taumatina | | 10 mg/kg | | | | | (numai ca | | | | | stimulator de | | | | | aroma)*8) | | | | Bauturi aromate nealcoolice| 0. saft | 10 mg/l | | | | Aluaturi | 10 mg/kg | | | | Cidru exclusiv cidre bouche| 10 mg/l | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 901 | Ceara de albine.

papaya.| | | | | dona | | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 1505| Citrat de trietil | Albus deshidratat | quantum satis | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 905 | Ceara microcristalina| Tratamentul superficial | Quantum satis | | | | pentru | | | | | a) produse de cofetarie | | | | | exclusiv ciocolata | | | | | b) guma de mestecat | | | | | c) pepeni.| | | | de arome) | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 959 | Neohesperidina DC | Guma de mestecat cu adaos | 150 mg/kg*8) | | | | de zaharuri | | | | | Grasimi tartinabile | 5 mg/kg (numai | | | | Produse din carne | ca stimulator | | | | Jeleuri din fructe | de aroma) | | | | Proteine vegetale | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | | _ | | | E 999 | Extract de Quillaia | Bauturi aromate | | 200 mg/l | | | | nealcoolice pe baza de | | calculat ca | | | | apa > | extract anhidric | | | | Cidru exclusiv cidre | | | | | | bouche _| | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 1201| Polivinilpirolidona | Suplimente dietetice sub | quantum satis | | | | forma de tablete si | | | | | drajeuri | | | E 1202| Polivinilpolipiroli. mango si| | | | | avocado | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 1518| Triacetat de gliceril| Guma de mestecat | Quantum satis | | | (triacetina) | | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 459 | Beta-ciclodextrina | Produse alimentare sub | Quantum satis | | | | forma de tableta sau | | | | | drajeuri | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 425 | Konjac (*) | Produse alimentare in | 10 g/kg | | | i) Guma de konjac | general (exclusiv cele | separat sau in | | | ii) Glucomanan de | enumerate in | combinatie | | | konjac | articolul 17 alineatul 3) | | |_______|______________________|____________________________|__________________| *1) Numai E 338 *2) Numai E 341 (ii) *3) Numai E 341 (iii) *4) Numai E 493 *5) Numai E 492 *6) Fara azbest .

E 957 si E 959 sunt utilizate in combinatie in guma de mestecat. emulgatori. 2. 3. 2-diol | | | E 406 | Agar-agar | | | E 407 | Caragenan | | | E 410 | Guma carruba | | | E 412 | Guma de guar | | | E 413 | Tragacant (adragante) | | | E 414 | Guma acacia (guma arabica) | | | E 415 | Guma de xantan | | | E 440 | Pectine | | |_____________|_______________________________________|________________________| . | | | | antioxidanti si enzime | | | | (doza maxima de 1 g/kg | | | | in produsul alimentar) | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 422 | Glicerina | | | E 420 | Sorbitol | | | E 421 | Manitol | | | E 953 | Isomalt | | | E 965 | Maltitol | | | E 966 | Lactitol | | | E 967 | Xilitol | | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 400 . 2-diol (propilen glicol) | Coloranti. ______________________________________________________________________________ | Nr. Cele considerate in general produse alimentare. Cele care au in principal o functie de acidifiant sau corector de aciditate. Cele mentionate in articolul 16 alineatul 2. *) Denumirea "Produse de cofetarie exclusiv ciocolata (numai tratamentul superficial)" inlocuieste denumirea Bomboane in forme pe baza de gelifianti (numai tratamentul superficial) din Capitolul IV *7) Numai E 553b *8) Daca E 950. E | Denumire | Utilizare limitata | |_____________|_______________________________________|________________________| | | Propan 1. E 951. potasiu. cum ar fi acidul citric si hidroxidul de amoniu. calciu si amoniu | | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 405 | Alginat de propan 1. ANEXA 13 la Norme LISTA CU SUBSTANTELE SUPORT SI SOLVENTII PURTATORI AUTORIZATI NOTA: In lista de mai jos nu sunt incluse urmatoarele substante: 1. doza maxima a fiecareia se reduce proportional.404 | Acid alginic si sarurile sale de | | | | sodiu. (*) Aceste substante pot fi utilizate pentru producerea produselor alimentare deshidratate a caror rehidratare se efectueaza in momentul ingerarii.

si | Coloranti si | | | digliceridelor cu acizi grasi | antioxidanti solubili | | | | in grasimi | | E 472e | Esteri mono.si | Coloranti si | | | digliceridelor cu acizi grasi | antioxidanti solubili | | | | in grasimi | | E 472c | Esteri citrici ai mono.| | |_ | | E 432 | Monolaurat de polioxietilena sorbitan | | | | | (polisorbat 20) | | | | E 433 | Monooleat de polioxietilena sorbitan | | | | | (polisorbat 80) | | | | E 434 | Monopalmitat de polioxietilena | | Agenti | | | sorbitan (polisorbat 40) | > antispumanti | | E 435 | Monostearat de polioxietilena sorbitan| | | | | (polisorbat 60) | | | | E 436 | Tristearat de polioxietilena sorbitan | | | | | (polisorbat 65) | _| | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 442 | Fosfatide de amoniu | Antioxidanti | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 460 | Celuloza (microcristalina sau praf) | | | E 461 | Celuloza metilica | | | E 463 | Celuloza hidroxipropilica | | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 464 | Celuloza metilica hidroxipropilica | | | E 465 | Celuloza metilica etilica | | | E 466 | Celuloza carboxi-metilica | | | | Celuloza carboxi-metilica de sodiu | | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 322 | Lecitine | Coloranti si | | | | antioxidanti solubili | | | | in grasimi | | E 432 . 60.si digliceride ale acizilor | Coloranti si | | | grasi | antioxidanti solubili | | | | in grasimi | | E 472a | Esteri acetici ai mono. 65 si 80 | Coloranti si | | | | antioxidanti solubili | | | | in grasimi | | E 470b | Saruri de magneziu ale acizilor grasi | Coloranti si | | | | antioxidanti solubili | | | | in grasimi | | E 471 | Mono.si diacetiltartrici ai | Coloranti si | | | mono. 40.si digliceridelor cu acizi grasi| antioxidanti solubili | | | | in grasimi | | E 473 | Sucroesteri ai acizilor grasi | Coloranti si | | | | antioxidanti solubili | | | | in grasimi | | E 475 | Esteri poliglicerici ai acizilor grasi| Coloranti si | | | | antioxidanti solubili | .436 | Polisorbati 20.

5% | | E 558 | Bentonita | | | E 559 | Silicat de aluminiu (caolina) | | |_____________|_______________________________________|________________________| . max. 5% | | E 552 | Silicat de calciu | | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 553b | Talc | Coloranti. max.| | | in grasimi | | E 491 | Monostearat de sorbitan | Coloranti si agenti de | | | | spumare | | E 492 | Tristearat de sorbitan | Coloranti si agenti de | | | | spumare | | E 493 | Monolaurat de sorbitan | Coloranti si agenti de | | | | spumare | | E 494 | Monooleat de sorbitan | Coloranti si agenti de | | | | spumare | | E 495 | Monopalmitat de sorbitan | Coloranti si agenti de | | | | spumare | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 1404 | Amidon oxidat | | | E 1410 | Fosfat monoamidonic | | | E 1412 | Fosfat diamidonic | | | E 1413 | Fosfat de diamidon fosfatat | | | E 1414 | Fosfat de diamidon acetilat | | | E 1420 | Amidon acetilat | | | E 1422 | Adipat de diamidon acetilat | | | E 1440 | Amidon hidroxipropilat | | | E 1442 | Fosfat de diamidon hidroxipropilat | | | E 1450 | Octenil succinat de amidon sodic | | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 170 | Carbonati de calciu | | | E 263 | Acetat de calciu | | | E 331 | Citrati de sodiu | | | E 332 | Citrati de potasiu | | | E 341 | Fosfati de calciu | | | E 501 | Carbonati de potasiu | | | E 504 | Carbonati de magneziu | | | E 508 | Clorura de potasiu | | | E 509 | Clorura de calciu | | | E 511 | Clorura de magneziu | | | E 514 | Sulfat de sodiu | | | E 515 | Sulfat de potasiu | | | E 516 | Sulfat de calciu | | | E 517 | Sulfat de amoniu | | | E 577 | Gluconat de potasiu | | | E 640 | Glicina si sarea sa de sodiu | | | E 1505 | Citrat trietilic | | | E 1518 | Triacetat de glicerina (triacetin) | | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 551 | Dioxid de siliciu | Emulgatori si | | | | coloranti.

Cantitatea de E 414 care trece in produsul gata pentru consum nu trebuie sa depaseasca 10 mg/kg. Preparatele si alimentele de intarcare pentru sugari si copii de varsta mica pot . guma arabica) si E 551 (dioxid de siliciu) care rezulta din adaosul preparatelor nutritive ce contin cel mult 150 g/kg substanta E 414 si 10 g/kg substanta E 551 precum si substanta E 421 (manitol) utilizata ca suport pentru vitamina B12 (cel putin o parte vitamina B12 pentru 1000 parti manitol).436 | Polisorbati | | | E 470a | Saruri de sodiu. potasiu si calciu ale| | | | acizilor grasi | | | E 471 | Mono.495 | Sorbitani | | | E 570 | Acizi grasi | | | E 900 | Polidimetilsiloxilan | | |_____________|_______________________________________|________________________| | | Polietilenglicol 6000 | Indulcitori | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 425 | Konjac | | | | i) Guma de konjac | | | | ii) Glucomanan de konjac | | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 459 | Beta-ciclodextrina | 1 g/kg | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 1451 | Amidon oxidat acetilat | | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 468 | Carboximetilceluloza de sodiu | Indulcitori | | | reticulata | | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 469 | Carboximetilceluloza hidrolizata de | | | | tip enzimatic | | |_____________|_______________________________________|________________________| ANEXA 14 la Norme LISTA CU ADITIVII ALIMENTARI AUTORIZATI IN ALIMENTELE PENTRU SUGARI SI COPII DE VARSTA MICA NOTA: Preparatele si alimentele de intarcare pentru sugari si copii de varsta mica pot contine substantele E 414 (guma acacia.si digliceride ale acizilor | | | | grasi | | | E 491 .| E 901 | Ceara de albine | Coloranti | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 1200 | Polidextroza | | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 1201 | Polivinilpirolidona | Indulcitori | | E 1202 | Polivinilpolipirolidona | | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 322 | Lecitine | Agenti de glazurare | | | | pentru fructe | | E 432 .

Dozele maxime de utilizare indicate se raporteaza la produsele alimentare gata pentru consumare preparate conform instructiunilor fabricantului. Daca se adauga la un produs alimentar mai mult de una din substantele E 322. Utilizarea agentilor nepatogeni. producatori de acid lactic L(+). utilizata la doza quantum satis pentru invelisurile preparatelor nutritive ce contin acizi grasi polinesaturati. E | Denumire | Doza maxima | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 270 | Acid lactic (numai sub forma L(+)) | quantum satis | | E 330 | Acid citric | quantum satis | | E 338 | Acid fosforic | in conformitate cu | | | | legislatia in vigoare | |_____________|_______________________________________|________________________| | | _ | | | E 306 | Extract bogat in tocoferol | | | | E 307 | Alfa-tocoferol > | 10 mg/l separat sau in | | E 308 | Gama-tocoferol | | combinatie | | E 309 | Delta-tocoferol _| | | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 322 | Lecitine | 1 g/l | | E 471 | Mono. cantitatea maxima stabilita in cazul produsului respectiv pentru fiecare din substantele in cauza scade proportional cu cea cumulata a altor substante din produs. 2.si digliceride | 4 g/l | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 304 | Palmitat de L-ascorbil | 10 mg/l | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 331 | Citrati de sodiu | 2 g/l | | E 332 | Citrati de potasiu | separat sau in | | | | combinatie si in | | | | conformitate cu | | | | legislatia in vigoare | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 339 | Fosfati de sodiu | 1 g/l exprimat in P2O5 | | E 340 | Fosfati de potasiu | separat sau in | | | | combinatie si este | | | | conform legislatiei in | | | | vigoare | . ______________________________________________________________________________ | Nr.contine substanta E 301 (L-ascorbat de sodiu). PARTEA 1 LISTA CU ADITIVII ALIMENTARI AUTORIZATI IN PREPARATELE PENTRU SUGARII SANATOSI NOTA: 1. E 471. Cantitatea de E 301 care trece in produsul gata pentru consum nu trebuie sa depaseasca 75 mg/l. E 472c si E 473. este autorizata la fabricarea laptelui acidifiat.

in cazul in care| | | | produsul lichid contine| | | | proteine partial | | | | hidrolizate si este in | | | | conformitate cu | | | | legislatia in vigoare | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 472c | Esteri citrici ai mono. producatori de acid lactic L(+). Daca se adauga la un produs alimentar mai mult de una din substantele E 407. peptide | | | | sau aminoacizi | |_____________|_______________________________________|________________________| PARTEA a 2-a LISTA CU ADITIVII ALIMENTARI AUTORIZATI IN PREPARATELE POST-INTARCARE PENTRU SUGARI SANATOSI NOTA: 1. Utilizarea agentilor nepatogeni. cantitatea maxima stabilita in cazul produsului respectiv pentru fiecare din substantele in cauza scade proportional cu cea cumulata a altor substante din produs. este autorizata la fabricarea laptelui acidifiat. Daca se adauga la un produs alimentar mai mult de una din substantele E 322. doza maxima stabilita pentru fiecare substanta din produsul alimentar respectiv se reduce cu acea parte relativa existenta in celelalte substante din produsul alimentar respectiv.si | 7. E 410 si E 412. ______________________________________________________________________________ | Nr. E | Denumire | Doza maxima | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 270 | Acid lactic (numai sub forma L(+)) | quantum satis | | E 330 | Acid citric | quantum satis | |_____________|_______________________________________|________________________| | | _ | | | E 306 | Extract bogat in tocoferol | | 10 mg/l separat sau in | .|_____________|_______________________________________|________________________| | E 412 | Guma de guar | 1 g/l. E 472c si E 473. 2. 3. peptide | | | | sau aminoacizi si sunt | | | | conform legislatiei in | | | | vigoare | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 473 | Sucroesteri ai acizilor grasi | 120 mg/l in produsele | | | | care contin proteine | | | | hidrolizate.5 g/l comercializate | | | digliceridelor cu acizi grasi | sub forma de praf 9 g/l| | | | comercializate sub | | | | forma lichida in cazul | | | | in care produsele | | | | contin proteine partial| | | | hidrolizate. E 471.

si | 7.| | | | combinatie | | E 307 | Alfa-tocoferol | | 10 mg/l separat sau in | | | > | combinatie | | E 308 | Gama-tocoferol | | 10 mg/l separat sau in | | | | | combinatie | | E 309 | Delta-tocoferol _| | 10 mg/l separat sau in | | | | combinatie in | | E 338 | Acid fosforic | conformitate cu | | | | legislatia in vigoare | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 440 | Pectine | 5 g/l numai in | | | | preparatele acidifiate | | | | pentru post intarcare | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 322 | Lecitine | 1 g/l | | E 471 | Mono. peptide | | | | sau aminoacizi si sunt | | | | conform legislatiei in | | | | vigoare | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 473 | Sucroesteri ai acizilor grasi | 120 mg/l in produsele | | | | care contin proteine | | | | hidrolizate.5 g/l comercializate | | | digliceridelor cu acizi grasi | sub forma de praf | | | | 9 g/l comercializate | | | | sub forma lichida in | | | | cazul in care produsele| | | | contin proteine partial| | | | hidrolizate.3 g/l | | E 410 | Guma carruba | 1 g/l | | E 412 | Guma guar | 1 g/l | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 304 | Palmitat de L-ascorbil | 10 mg/l | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 331 | Citrati de sodiu | 2 g/l | | E 332 | Citrati de potasiu | separat sau in | | | | combinatie si sunt | | | | conform legislatiei in | | | | vigoare | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 339 | Fosfati de sodiu | 1 g/l exprimat in P2O5 | | E 340 | Fosfati de potasiu | separat sau in | | | | combinatie si este | | | | conform legislatiei in | | | | vigoare | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 472c | Esteri citrici ai mono. peptide | | | | sau aminoacizi | .si digliceride | 4 g/l | |_____________|_______________________________________|________________________| | E 407 | Caragenan | 0.

sucuri si alimente| Separat sau in | | E 301 | L-ascorbat de | | pentru sugari pe baza de | combinatie. E | Denumire | Produs alimentar | Doza maxima | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 170 | Carbonati de | | Alimente pentru intarcare | Quantum satis | | | calciu || | (numai pentru | | E 260 | Acid acetic || | reglarea pH-ului)| | E 261 | Acetat de potasiu | | | | | E 262 | Acetat de sodiu | | | | | E 263 | Acetat de calciu | | | | | E 270 | Acid lactic* || | | | E 296 | Acid malic* || | | | E 325 | Lactat de sodiu* | | | | | E 326 | Lactat de potasiu* >| | | | E 327 | Lactat de calciu* | | | | | E 330 | Acid citric || | | | E 331 | Citrati de sodiu | | | | | E 332 | Citrati de potasiu | | | | | E 333 | Citrati de calciu _| | | | | | | | | | E 507 | Acid clorhidric _ | | | | E 524 | Hidroxid de sodiu | | | | | E 525 | Hidroxid de potasiu >| | | | E 526 | Hidroxid de calciu | | | | | | _| | | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 500 | Carbonati de sodiu | | Alimente pentru intarcare | Quantum satis | | E 501 | Carbonati de || | (numai ca agenti | | | potasiu >| | de afanare) | | E 503 | Carbonati de || | | | | amoniu _| | | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 300 | Acid L-ascorbic | | Bauturi.2 g/kg | | | | cu continut de grasimi | | | | | inclusiv biscuiti si | | | | _ | pesmeti | | . | | | sodiu > | fructe si legume | exprimat in acid | | E 302 | L-ascorbat de | | ascorbic | 0.3 g/kg | | | calciu _| | | | | | | Alimente pe baza de cereale| 0.|_____________|_______________________________________|________________________| PARTEA a 3-a LISTA CU ADITIVII ALIMENTARI AUTORIZATI IN ALIMENTELE PENTRU SUGARI SI COPII DE VARSTA MICA SANATOSI ______________________________________________________________________________ | Nr.

| | | | | exprimat sub | | | | | forma de P2O5 | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | | _ | | | E 322 | Lecitine | Biscuiti si pesmeti | | | | | | Alimente pe baza de | | | | | | cereale > | 10 g/kg | | | | Alimente pentru sugari | | | | | | _| | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 471 | Mono. pesmeti | 0.si | | | | | | digliceride ale | | | | | | acizilor grasi | | | | | E 472a| Esteri acetici ai | | | | | | mono.si | | | | | | digliceridelor cu | | _ | | | | acizi grasi | | Biscuiti si pesmeti | | | | E 472b| Esteri lactici ai > | Alimente pe baza de | | 5 g/kg | | | mono.1 g/kg | | | tocoferol > | si alimente pentru sugari | separat sau in | | E 307 | Alfa-tocoferol | | cu continut de grasimi | combinatie | | E 308 | Gama-tocoferol | | | | | E 309 | Delta-tocoferol _| | | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 338 | Acid fosforic | Alimente pentru intarcare | 1 g/kg P2O5 | | | | | (numai pentru | | | | | reglarea pH-ului)| |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 339 | Fosfati de sodiu | | | 1 g/kg | | E 340 | Fosfati de potasiu >| Cereale | separat sau in | | E 341 | Fosfati de calciu _| | | combinatie.si | | cereale > | separat sau in | | | digliceridelor cu | | Alimente pentru sugari | | combinatie | | | acizi grasi | | _| | | | E 472c| Esteri citrici ai | | | | | | mono. biscuiti.si | | | | | | digliceridelor cu | | | | | | acizi grasi _| | | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 400 | Acid alginic || _ | | | E 401 | Alginat de sodiu | | Deserturi | | 0.5 g/kg | | E 402 | Alginat de potasiu >| Budinci > | separat sau in | | E 404 | Alginat de calciu | | _| | combinatie | | | _| | | | |_______|______________________|____________________________|__________________| .| E 304 | Palmitat de | | | | | | L-ascorbil | | | | | E 306 | Extract bogat in | | Cereale.

| | _ | | | | E 410 | Guma carruba | | Alimente pentru intarcare | 10 g/kg | | E 412 | Guma guar | | | separat sau in | | | | | | combinatie | | | | |____________________________|__________________| | E 414 | Guma acacia (guma > | Alimente pe baza de cereale| 20 g/kg | | | arabica) | | fara gluten | separat sau in | | E 415 | Guma xantan | | | combinatie | | E 440 | Pectine | | | | | | _| | | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 551 | Dioxid de siliciu | Cereale deshidratate | 2 g/kg | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 334 | Acid tartric* | | | | | E 335 | Tartrat de | | | | | | sodiu* | | | | | E 336 | Tartrat de | | | | | | potasiu* | | | | | E 354 | Tartrat de > | Biscuiti si pesmeti | 5 g/kg | | | calciu* | | | ca reziduu | | E 450a| Difosfat disodic | | | | | E 575 | Glucono-delta | | | | | | -lactona | | | | | | _| | | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | | _ | | | | E 1404| Amidon oxidat | | | | | E 1410| Fosfat | | | | | | monoamidonic | | | | | E 1412| Fosfat | | | | | | diamidonic | | | | | E 1413| Fosfatat de | | | | | | diamidon fosfatat | | | | | E 1414| Fosfat de > | Alimente pentru intarcare | 50 g/kg | | | diamidon acetilat | | | | | E 1420| Amidon acetilat | | | | | E 1422| Adipat de | | | | | | diamidon acetilat | | | | | E 1450| Octenil succinat | | | | | | de amidon sodic | | | | | | _| | | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 333 | Citrati de calciu(*) | Produse pe baza de fructe | Quantum satis | | | | cu un continut scazut de | | | | | zahar | | |_______|______________________|____________________________|__________________| | E 341 | Fosfat tricalcic(*) | Deserturi pe baza de fructe| 1 g/kg exprimat | | | | | in P2O5 | |_______|______________________|____________________________|__________________| .

in cadrul | | | 2-diol | | regimurilor speciale destinate | | | | | copiilor de varsta mica care | | | | | sufera de intoleranta la laptele| | | | | de vaca sau de erori ale | | | | | metabolismului din nastere | |_______|______________________|_____________|_________________________________| | E 410 | Guma carruba | 10 g/l | De la nastere. E | Denumire | Doza maxima | Conditii speciale | |_______|______________________|_____________|_________________________________| | E 401 | Alginat de sodiu | 1 g/l | De la patru luni in produsele | | | | | alimentare speciale cu | | | | | compozitia adaptata. in produsele sub | | | | | forma de preparate lichide care | | | | | contin proteine. malabsorbtie | | | | | a proteinelor sau erori de | | | | | metabolism din nastere | . necesare | | | | | pentru tratarea disfunctiilor | | | | | metabolice si pentru o | | | | | alimentatie cu ajutorul sondei | | | | | gastrice | |_______|______________________|_____________|_________________________________| | E 405 | Alginat de propan-1.2 g/l | De la nastere. PARTEA a 4-a LISTA CU ADITIVII ALIMENTARI AUTORIZATI IN PREPARATELE PENTRU SUGARI SI COPII DE VARSTA MICA IN SCOPURI MEDICALE SPECIALE Vezi tabelele din partea 1.| E 1451| Amidon oxidat | Alimente de intarcare | 50 g/kg | | | acetilat | | | |_______|______________________|____________________________|__________________| *) Numai ca L(+) (*) Nota din Partea a 4-a nu se aplica. peptide sau | | | | | aminoacizi hidrolizati in | | | | | conformitate cu legislatia in | | | | | vigoare | |_______|______________________|_____________|_________________________________| | E 415 | Guma xantan | 1. in produsele | | | | | destinate reducerii refluxului | | | | | gastro-esofagian | |_______|______________________|_____________|_________________________________| | E 412 | Guma guar | 10 g/l | De la nastere. ______________________________________________________________________________ | Nr. pentru utilizarea| | | | | in produsele pe baza de | | | | | aminoacizi sau peptide destinate| | | | | pacientilor care sufera de | | | | | insuficienta a tractusului | | | | | gastro-intestinal. | 200 mg/l | De la 12 luni. partea 2 si partea 3 ale anexei XIV.

Galben de curcuma. obtinuta prin reactia | sulfatului de aluminiu sau clorurii de aluminiu cu | carbonat sau bicarbonat de sodiu sau calciu sau | amoniac.CURCUMINA Sinonime | Galben Natural CI 3.5% HCl | Substante extrase in | Maxim 0.|_______|______________________|_____________|_________________________________| | E 440 | Pectine | 10 g/l | De la nastere. spalat cu apa si uscat. B. Substante insolubile in | Maxim 0. in cadrul | | | ale acizilor grasi | | regimurilor specializate. in produsele | | | | | utilizate in cazul problemelor | | | | | gastro-intestinale | |_______|______________________|_____________|_________________________________| | E 466 | Carboximetilceluloza | 10 g/l | De la nastere. CRITERII SPECIFICE DE PURITATE E 100 . produsul este | filtrat. Specificatii generale pentru lacurile de aluminiu preparate cu ajutorul colorantilor Definitie | Lacurile de aluminiu sunt preparate prin reactia | colorantilor care respecta criteriile de puritate | stabilite in monografia corespunzatoare cu alumina in | mediu apos. in produsele | | | de sodiu | sau kg | destinate tratamentului dietetic| | | | | al problemelor metabolice | |_______|______________________|_____________|_________________________________| | E 471 | Mono. Alumina este in general o substanta | neuscata. Dupa formarea lacurilor. in | | | | | special in cadrul regimurilor | | | | | fara proteine | |_______|______________________|_____________|_________________________________| | E 1450| Amidon succinat de | 20 g/l | In preparatele pentru sugari si | | | sodiu | | in preparatele post-intarcare | | | | | pentru sugari | |_______|______________________|_____________|_________________________________| ANEXA 15 la Norme CRITERII SPECIFICE DE PURITATE PENTRU COLORANTI A. Diferoilmetan | .2% (in mediu neutru) eter | Se aplica criterii de puritate specifice | corespunzatoare pentru diferiti coloranti. Alumina care nu | a intrat in reactie poate fi de asemenea prezenta in | produsul finit.si digliceride | 5 g/l | De la nastere. proaspat preparata.

n-butanol.Definitie | Curcumina se obtine prin extractia cu solvent a | turmerolului. 368. de exemplu din rizomii nemacinati ai | varietatilor naturale de Curcuma longa L.5-diona | c) 1. Produsul | este in principal compus din curcumina.39 Compozitie | Contine minim 90% total coloranti | | 1% | E1 cm 1607 la cca 426 nm in etanol Descriere | Pudra cristalina de culoare galben-portocaliu | Identificare | A. 308.5-diona Formula chimica | a) C21H20O6 | b) C20H18O5 | c) C19H16O4 Masa moleculara | a.39 b. de exemplu: | principiul de colorare [1.6-dien-3. Pentru | obtinerea prafului de curcumina concentrata.39 c.6-dien-3. 338. | 75300 Einecs | 207-280-5 Denumire chimica | a) 1.182 grade C | Puritate | _ Reziduuri de solventi | Acetat de etil | | Acetona | | n-butanol > maxim 50 mg/kg separat sau in | Metanol | combinatie | Etanol | | Hexan _| | Diclormetan maxim 10 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg . etanol.7-Bis-(4-hidroxi-3-metoxifenil) | hepta-1. Interval de topire | 179 .6-dien-3.5-diona] si cei doi | derivati dimetoxi ai sai in proportii variate. | Numai urmatorii solventi pot fi utilizati in | extractie: acetat de etil. hexan. | diclorometan.6-dien-3. metanol.7-bis-(4-hidroxi-3- | metoxifenil)hepta-1. Pot | aparea cantitati mici de uleiuri si rasini naturale | prezente in curcuma. dioxid de carbon.7-Bis(4-hidroxifenil)hepta-1. Spectrometrie | Absorbtie maxima in etanol la cca 426 nm B. acetona. Clasa | Dicinamoilmetanici Index culoare nr. | extractul se purifica prin cristalizare.5-diona | b) 1-(4-hidroxifenil)-7-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil) | hepta-1.

4(3H.39 | | _| | Absorbtie maxima in apa la cca 375 nm | | 20 B.8-Dimetil-10-(D-ribo-2.37 Compozitie | Continut minim 98% raportat la substanta uscata | | 1% | E1 cm 328 la cca 444 nm in solutie apoasa Descriere | Pudra cristalina de culoare galben spre | galben-portocaliu. Spectrometrie | Raportul A375/A267 este intre | | 0.1% Amine aromatice primare | Maxim 100 mg/kg (exprimate sub forma de anilina) Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 101 (ii) .31 si 0.33 | | Raportul A444/A267 este intre > in solutie apoasa | 0.RIBOFLAVINA Sinonime | Lactoflavina | Clasa | Izoalloxazine Einecs | 201-507-1 Denumire chimica | 7.RIBOFLAVINA-5'-FOSFAT Sinonime | Riboflavina-5'-fosfat de sodiu | Definitie | Prezentele specificatii se aplica la | riboflavina 5'-fosfat impreuna cu cantitati mici de | riboflavina libera si riboflavina difosfat .3.8-Dimetil-10-(1'-D-ribitil)-izoalloxazina Formula chimica | C17H20N4O6 Masa moleculara | 376.05 N | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 1. 10H)-diona | 7.E 101 (i) .5-tetrahidroxipentil) | benzo(g)pteridina-2. cu un miros usor | Identificare | _ A. Rotatie specifica | [alfa] intre -115 grade si -140 grade intr-o | D | solutie hidroxid de sodiu de 0.5% dupa uscare la 105 grade C pentru 4 ore Cenusa sulfatata | Maxim 0.36 si 0.4.

cu un miros usor si un gust amar | Identificare | _ A.34 | | Raportul A444/A267 este intre > in solutie apoasa | 0. Spectrometrie | Raportul A375/A267 este intre | | 0. Rotatie specifica | [alfa] intre +38 grade si +42 grade intr-o | D | solutie de 5 m HCl | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 8% (100 grade C pentru 5 ore in vid peste P2O5) | pentru forma dihidrata Cenusa sulfatata | Maxim 25% Fosfat anorganic | Maxim 1% (calculat sub forma de P2O5 raportat la | substanta anhidra) Coloranti auxiliari | Riboflavina (libera): maxim 6% | Difosfat de riboflavina: maxim 6% Amine aromatice primare | Maxim 70 mg/kg (calculate sub forma de anilina) Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 102 .30 si 0.36 Compozitie | Continut minim de 95% total coloranti exprimate in | C17H20N4NaO9P 2H2O | | 1% | E1 cm 250 la cca 375 nm in solutie apoasa Descriere | Pudra cristalina higroscopica.8'-dimetil- | 2'.35 si 0.4S)-5-(3')10'-dihidro-7'. | Sare monosodica a 5'-monofosfat ester al riboflavinei Formula chimica | Pentru forma dihidrata: C17H20N4NaO9P 2H2O | Pentru forma anhidra: C17H20N4NaO9P Masa moleculara | 541. de culoare galben spre | portocaliu.40 | | _| | Absorbtia maxima in apa la cca 375 nm | | 20 B.3.TARTRAZINA Sinonime | Colorant alimentar galben CI 4 | .3R.4- | trihidroxipentil fosfat.Clasa | Izoalloxazine Einecs | 204-988-6 Denumire chimica | Monosodiu (2R.4'-dioxo-10'-benzo[gamma]pteridinil)-2.

Spectrometrie | Absorbtie maxima in apa la cca 426 nm | B. | > Total maxim 0.37 Compozitie | Continut minim de 85% total coloranti calculate sub | forma de sare sodica | | 1% | E1 cm 530 la cca 426 nm in solutie apoasa Descriere | Pudra sau granule de culoare portocaliu deschis | Identificare | A. sarea de calciu si | potasiu.4'-diazoaminodi | | (benzensulfonic) | | Acid | | tetrahidroxisuccinic | _| Amine aromatice primare | nesulfonatate | Maxim 0. Clasa | Monoazoici Index culoare nr.| | sulfonic | | Acid 4-aminobenzen-1.5% pirazolina-3-carboxilic | | Acid 4. Solutie apoasa | galbena | | Puritate | Substante insolubile | in apa | Maxim 0.2% in mediu neutru .| | sulfonic | | Acid 5-oxo-1. | | (4-sulfofenil)-2. | 19140 Einecs | 217-699-5 Denumire chimica | Trisodiu 5-hidroxi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4- | sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-carboxilat Formula chimica | C16H9N4Na3O9S2 Masa moleculara | 534. | Tartrazina descrisa este sub forma de sare de sodiu. de asemenea. | Sunt autorizate.Definitie | Tartrazina contine in principal trisodiu 5-hidroxi-1- | (4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol- | 3-carboxilat si coloranti auxiliari impreuna cu | clorura de sodiu si/sau sulfatul de sodiu in calitate | de componente principale incolore.2% Coloranti auxiliari | Maxim 1% | Alti compusi organici | decat colorantii: |_ Acid 4-hidrazinobenzen.01% (calculate sub forma de anilina) Substanta extractabila | in eter | Maxim 0.

| Galbenul de chinolina descris este sub forma de sare | de sodiu.3-diona. Spectrometrie | Absorbtie maxima in solutie apoasa de acid acetic cu | pH 5 la cca 411 nm .Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 104 .3-diona | c) maxim 7% derivati trisulfonati trisodici ai | 2-(2-chinolil) indan-1.38 (componenta principala) Compozitie | Continut minim de 70% total coloranti calculati sub | forma de sare sodica | Galbenul de chinolina trebuie sa aiba urmatoarea | compozitie: | Totalul de coloranti prezenti trebuie sa cuprinda: | a) minim 80% derivati disulfonati disodici ai | 2-(2-chinolil) indan-1. Sarurile de calciu si potasiu sunt de | asemenea autorizate. un amestec de derivati disulfonati | (in principal). | 47005 Einecs | 305-897-5 Denumire chimica | Saruri disodice ale derivatilor disulfonati ai | 2-(2-chinolil) indan-1. monosulfonati si trisulfonati ai | compusului mai sus mentionat si coloranti auxiliari | impreuna cu clorura de sodiu si/sau sulfatul de sodiu | sub forma de componente principale necolorate.3-diona (componenta | principala) Formula chimica | C18H9N Na2 O8S2 (componenta principala) Masa moleculara | 477.3-diona | b) maxim 15% derivati monosulfonati monosodici ai | 2-(2-chinolil) indan-1.GALBEN DE CHINOLINA Sinonime | Colorant alimentar Food CI 13 | Definitie | Galben de chinolina este preparat prin sulfonarea | 2-(2-chinolil) indan-1. | Galbenul de chinolina consta in principal din | sarurile de sodiu.3-diona | | 1% | E1 cm 865 (componenta principala) la cca 411 nm in | solutie apoasa si o solutie de acid acetic Descriere | Pudra sau granule galbene | Identificare | A. Clasa | Chinoftalone Index culoare nr.

Sarurile de calciu si potasiu sunt de |asemenea autorizate. | 15985 Einecs | 220-491-7 Denumire chimica | Disodiu 2-hidroxi-1-(4-sulfonatofenilazo)-naftalin- | 6-sulfonat Formula chimica | C16H10N2 Na2 O7S2 (componenta principala) Masa moleculara | 452.2% Coloranti auxiliari | Maxim 4.6-dimetil | | chinolin sulfonic | _| 2-(2-chinolil) | indan-1.0% | Alti compusi organici | decat colorantii: |_ 2-Metilchinolina | | Acid 2-metilchinolin.3-diona | Maxim 4 mg/kg Amine aromatice primare | nesulfonatate | Maxim 0.37 . Clasa | Monoazoici Index culoare nr. Solutie apoasa | galbena | | Puritate | Substante insolubile in | apa | Maxim 0.5% 2.6-Dimetil chinolina | | Acid 2. |Galben Portocaliu FCF descris este sub forma de sare |de sodiu. Galben Portocaliu S | Definitie | Galben Portocaliu FCF contine in principal disodiu |2-hidroxi-1-(4-sulfonatofenilazo)-naftalin-6-sulfonat |si coloranti auxiliari impreuna cu clorura de sodiu |si/sau sulfatul de sodiu sub forma de componente |incolore principale. | B.01% (calculate sub forma de anilina) Substanta extractabila | in eter | Maxim 0.| | sulfonic | | Acid ftalic | > Total maxim 0.2% in mediu neutru Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 110 .GALBEN PORTOCALIU FCF Sinonime | Colorant alimentar CI 3.

0% | Alti compusi organici | decat colorantii: |_ Acid 4-aminobenzen-1.4'-diazoaminodi | | (benzen sulfonic) | | Acid 6.| | 1. | continut de carapacea uscata a insectei femela | Dactylopius coccus Costa.| | sulfonic | | Acid 3-hidroxinaftalin.| | 2-sulfonic | > Total maxim 0.01% (calculate sub forma de anilina) Substanta extractabila | in eter | Maxim 0.Compozitie | Continut minim 85% total coloranti calculati sub | forma de sare sodica | | 1% | E1 cm 555 la cca 485 nm in solutie apoasa la pH 7 Descriere | Pudra sau granule de culoare rosu-portocaliu | Identificare | A.3-disulfonic | | Acid 4. Principiul de colorare este | acidul carminic.6'-oxidi | | (naftalin-2-sulfonic) | _| Amine aromatice primare | nesulfonatate | Maxim 0.7-disulfonic | | Acid 6-hidroxinaftalin.2% in mediu neutru Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 120 . . ACID CARMINIC. alcoolo-apoase sau alcoolice din Cosenila.COSENILA.| | 2.2% Coloranti auxiliari | Maxim 5. Solutie apoasa | portocalie | | Puritate | Substante insolubile | in apa | Maxim 0. CARMINE Definitie | Carminele si acidul carminic se obtin din extractele | apoase. Spectrometrie | Absorbtie maxima in apa la cca 485 nm la pH 7 | B.5% Acid 7-hidroxinaftalin.

Extractul de Cosenila este in general un | lichid de culoare rosu inchis dar care poate fi uscat | pentru obtinerea unei pudre. |Produsele comercializate pot contine de asemenea |substante proteice provenind din insectele de origine |si pot contine carminate libere sau un reziduu |nesemnificativ de cationi de aluminiu nelegati.10-dioxoantracen-2-carboxilic (acid | carminic). potasiu sau |sodiu.39 (acid carminic) Compozitie | Continut minim de 2% acid carminic in extractele care | contin acid carminic. acid carminic: 215-023-3. acesti cationi pot |fi de asemenea prezenti in exces. CARMOIZINA Sinonime | Colorant Alimentar Rosu CI 3 | Definitie | Azorubina consta in principal in disodiu 4-hidroxi-3- | (4-sulfonato-1-naftilazo) naftalin-1-sulfonat si | coloranti auxiliari impreuna cu clorura de sodiu . |In produsele comerciale. calciu.AZORUBINA. Clasa | Antrachinone Index culoare nr. | carmine: 215-724-4 Denumire chimica | Acid 7-beta-D-glucopiranozil-3. | 75470 Einecs | Cosenila: 215-680-6. principiul de colorare este |asociat cu cationi de amoniu. separat sau in combinatie. Descriere | Solid friabil sau pudra de culoare rosie spre rosu | inchis. |Se pot forma lacurile de aluminiu ale acidului |carminic (carmine) in care sunt prezente aluminiu si |acidul carminic in raport molar de 1:2.6. | Identificare | Spectrometrie | Absorbtie maxima in solutie apoasa amoniacala | la cca 518 nm | Absorbtie maxima in solutie de acid clorhidric | diluata la cca 494 nm pentru acidul carminic | Puritate | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 122 . carmina este chelatul hidrat de aluminiu | hidrat al acestui acid. Formula chimica | C22H20O13 (acid carminic) Masa moleculara | 492.5.8-tetrahidroxi-1- | metil-9. minim 50% acid carminic in | chelati.

0% | Alti compusi organici | decat colorantii: |_ Acid 4-aminonaftalin-1.AMARANT Sinonime | Colorant alimentar Rosu CI 9 | . Spectrometrie | Absorbtie maxima in apa la cca 516 nm | B.2% Coloranti auxiliari | Maxim 2. | Sarurile de calciu si potasiu pot fi de asemenea | autorizate. Solutie apoasa rosie | | Puritate | Substante insolubile | in apa | Maxim 0.44 Compozitie | Continut minim de 85% total coloranti calculati sub | forma de sare sodica | | 1% | E1 cm 510 la cca 516 nm in solutie apoasa Descriere | Pudra sau granule de culoare rosie sau castanie | Identificare | A.5% Acid 4-hidroxinaftalin.| | 1-sulfonic | _| Amine aromatice primare | nesulfonatate | Maxim 0. | Azorubina este descrisa sub forma de sare de sodiu.01% (calculate sub forma de anilina) Substanta extractabila | in eter | Maxim 0.| | sulfonic | > Total maxim 0.2% in mediu neutru Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 123 . | si/sau sulfatul de sodiu in calitate de componente | principale incolore. Clasa | Monoazoici Index culoare nr. | 14720 Einecs | 222-657-4 Denumire chimica | Disodiu 4-hidroxi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo) | naftalin-1-sulfonat Formula chimica | C20H12N2 Na2 O7S2 Masa moleculara | 502.

6-disulfonat Formula chimica | C20H11N2 Na3 O10S3 Masa moleculara | 604.Definitie | Amarantul contine in principal trisodiu 2-hidroxi-1- | (4-sulfonato-1-naftilazo) naftalin-3.| | 2-sulfonic | > Total maxim 0. Spectrometrie | Absorbtie maxima in apa la cca 520 nm | B.48 Compozitie | Continut minim de 85% total coloranti calculati sub | forma de sare sodica | | 1% | E1 cm 440 la cca 520 nm in solutie apoasa Descriere | Pudra sau granule de culoare maro-rosiatica | Identificare | A.2% Coloranti auxiliari | Maxim 3.3-disulfonic | | Acid 7-hidroxinaftalin.5% Acid 6-hidroxinaftalin. | Sarurile de calciu si potasiu sunt de asemenea | autorizate.01% (calculate sub forma de anilina) Substanta extractabila | in eter | Maxim 0.0% | Alti compusi organici | decat colorantii: |_ Acid 4-aminonaftalin-1.| | 1.| | 1.| | sulfonic | | Acid 3-hidroxinaftalin.3-6-trisulfonic | _| Amine aromatice primare | nesulfonatate | Maxim 0.| | 2. Solutie apoasa rosie | | Puritate | Substante insolubile in | apa | Maxim 0.7-disulfonic | | Acid 6-hidroxinaftalin.2% in mediu neutru Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg . Clasa | Monoazoici Index culoare nr. | 16185 Einecs | 213-022-2 Denumire chimica | Trisodiu 2-hidroxi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo) | naftalin-3.6-disulfonat si | coloranti auxiliari impreuna cu clorura de sodiu | si/sau sulfatul de sodiu sub forma de componente | incolore principale. | Amarantul este descris sub forma de sare de sodiu.

48 Compozitie | Continut minim 80% total coloranti calculati sub | forma de sare sodica | | 1% | E1 cm 430 la cca 505 nm in solutie apoasa Descriere | Pudra sau granule de culoare rosiatica | Identificare | A.7-disulfonic | | Acid 6-hidroxinaftalin.Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 124 .| | 2-sulfonic | > Total maxim 0.8-disulfonat Formula chimica | C20H11N2 Na3 O10S3 Masa moleculara | 604.| | . ROSU COSENILA A Sinonime | Colorant alimentar Rosu CI 7. Sarurile de calciu si potasiu sunt de asemenea |autorizate. Solutie apoasa rosie | | Puritate | Substante insolubile in | apa | Maxim 0.0% | Alti compusi organici | decat colorantii: |_ Acid 4-aminonaftalin-1. Clasa | Monoazoici Index culoare nr.8- |disulfonat si coloranti auxiliari impreuna cu clorura |de sodiu si/sau sulfatul de sodiu sub forma de |componente incolore principale. |Rosu Ponceau 4R este descris sub forma de sare de |sodiu.PONCEAU 4R. trisodiu |2-hidroxi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo) naftalin-6.| | 2. Coccine nou | Definitie | Rosu Ponceau 4R contine. in principal. | 16255 Einecs | 220-036-2 Denumire chimica | Trisodiu 2-hidroxi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo) | naftalin-6.2% Coloranti auxiliari | Maxim 1.| | sulfonic | | Acid 3-hidroxinaftalin. Spectrometrie | Absorbtie maxima in apa la cca 505 nm | B.5% Acid 7-hidroxinaftalin.

1.3-disulfonic | | Acid 7-hidroxinaftalin.4.3-6-trisulfonic | _| Amine aromatice primare | nesulfonatate | Maxim 0. Spectrometrie | Absorbtie maxima in apa la cca 526 nm la pH 7 | B. | clorura de sodiu si/sau sulfatul de sodiu sub forma | de componente incolore principale.7- | tetraiodo-3-oxido-6-oxoxanten-9-il) benzoat | monohidrat si coloranti auxiliari impreuna cu apa.| | 1. | Eritrozina este descrisa sub forma de sare de sodiu. | 45430 Einecs | 240-474-8 Denumire chimica | Disodiu 2-(2. | Sarurile de calciu si potasiu sunt de asemenea | autorizate.4.1% .01% (calculate sub forma de anilina) Substanta extractabila | in eter | Maxim 0.88 Compozitie | Continut minim 87% total coloranti calculati sub | forma de sare sodica anhidra | | 1% | E1 cm 1100 la cca 526 nm in solutie apoasa la pH 7 Descriere | Pudra sau granule de culoare rosie | Identificare | A. Clasa | Xantene Index culoare nr.5.2% in mediu neutru Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 127 .7-tetraiodo-3-oxido-6- | oxoxanten-9-il) benzoat monohidrat Formula chimica | C20H6I4Na2O5 H2O Masa moleculara | 897.ERITROZINA Sinonime | Colorant alimentar Rosu CI 14 | Definitie | Eritrozina contine in principal disodiu 2-(2.5. Solutie apoasa rosie | | Puritate | Ioduri anorganice | calculate sub forma de | ioduri de sodiu | Maxim 0.

Este inlocuita cu o substanta insolubila | in hidroxid de sodiu. Azogeranina | Definitie | Rosu 2G contine in principal disodiu 8-acetamido-1- | hidroxi-2-fenilazonaftalin-3.5-diiodobenzoil).43 Compozitie | Continut minim 80% total coloranti calculati sub | forma de sare sodica | | 1% | E1 cm 620 la cca 532 nm in solutie apoasa Descriere | Pudra sau granule de culoare rosie | . Clasa | Monoazoici Index culoare nr. numai pentru | aceasta culoare.6-disulfonat si | coloranti auxiliari impreuna cu clorura de sodiu | si/sau sulfatul de sodiu sub forma de componente | incolore principale.| 3.Substante insolubile | in apa | Maxim 0. maxim 0.4-dihidroxi. | 18050 Einecs | 223-098-9 Denumire chimica | Disodiu 8-acetamido-1-hidroxi-2-fenilazonaftalin- | 3.5%. maxim 0.2% Coloranti auxiliari | (fara fluoresceina) | Maxim 4. | Sarurile de calciu si potasiu sunt de asemenea | autorizate.0% Fluoresceina | Maxim 20 mg/kg Alti compusi organici | decat colorantii: | Tri-iodoresorcinol | Maxim 0.2% Substanta extractabila | Dintr-o solutie cu pH-ul de la 7 la 8.2% in eter | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg Lacuri din aluminiu | Nu se aplica metoda substantei insolubile in acid | clorhidric.6-disulfonat Formula chimica | C18H13N3Na2O8S2 Masa moleculara | 509.ROSU 2G Sinonime | Colorant alimentar Rosu CI 10. | benzoic | Maxim 0. | Rosu 2G este descris sub forma de sare de sodiu. E 128 .2% Acid 2-(2.

| | hidroxinaftalin-2.7. | 16035 Einecs | 247-368-0 Denumire chimica | Disodiu 2-hidroxi-1-(2-metoxi-5-metil-4-sulfonato- | fenilazo)-naftalin-6-sulfonat Formula chimica | C18H14N2Na2O8S2 Masa moleculara | 496.42 Compozitie | Continut minim 85% total coloranti calculati sub | forma de sare sodica . Spectrometrie | Absorbtie maxima in apa la cca 532 nm | B. | | hidroxinaftalin-2.Identificare | A.7. Clasa | Monoazoici Index culoare nr. Sarurile de calciu si potasiu sunt de asemenea |autorizate.2% in mediu neutru Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 129 . |Rosu Allura AC este descris sub forma de sare de |sodiu.0% | Alti compusi organici | decat colorantii: |_ Acid 5-acetamido-4.01% (calculate sub forma de anilina) Substanta extractabila | in eter | Maxim 0.| | disulfonic | > Total maxim 0.2% Coloranti auxiliari | Maxim 2.5% Acid 5-amino-4. Solutie apoasa rosie | | Puritate | Substante insolubile | in apa | Maxim 0.ROSU ALLURA AC Sinonime | Colorant alimentar Rosu CI 17 | Definitie | Rosu Allura AC contine in principal disodiu 2- |hidroxi-1-(2-metoxi-5-metil-4-sulfonatofenilazo)- |naftalin-6-sulfonat si coloranti auxiliari impreuna |cu clorura de sodiu si/sau sulfatul de sodiu sub |forma de componente incolore principale.| | disulfonic | _| Amine aromatice primare | nesulfonatate | Maxim 0.

01% (calculate sub forma de anilina) Substanta extractabila | Dintr-o solutie cu pH 7.4-disulfofenil-metilidena)2. maxim 0.2% Coloranti auxiliari | Maxim 3.2 in mediu neutru in eter | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 131 . | | 1% | E1 cm 540 la cca 504 nm in solutie apoasa la pH 7 Descriere | Pudra sau granule de culoare rosu inchis | Identificare | A.3% acid 4-amino-5-metoxi-2-| -metilbenzen sulfonic | Maxim 0. | 42051 . | Sarea de potasiu este de asemenea autorizata. Solutie apoasa rosie | | Puritate | Substante insolubile | in apa | Maxim 0. Clasa | Triarilmetani Index culoare nr.| naftalin sulfonic | Maxim 0.ALBASTRU PATENT V Sinonime | Colorant alimentar Albastru CI 5 | Definitie | Albastru Patent V contine in principal compusi de | calciu sau sodiu ale [4-((alfa)-(4-dietilaminofenil)- | 5-hidroxi-2.0% | Alti compusi organici | decat colorantii: | sare de sodiu a | acidului 6-hidroxi-2.6'-oxibis (2-naftalin | sulfonic) | Maxim 1.2% sare disodica a acidului| 6.0% Amine aromatice primare | nesulfonatate | Maxim 0.5- | ciclohexadiena-1-ilidena]-dietilamoniu hidroxid sare | interna si coloranti auxiliari impreuna cu clorura de | sodiu si/sau sulfatul de sodiu si/sau sulfatul de | calciu sub forma de componente incolore principale. Spectrometrie | Absorbtie maxima in apa la cca 504 nm | B.

0% |_ Alti compusi organici | | decat colorantii: | | 3-Hidroxi-benzaldehida | | Acid 3-hidroxi benzoic | > Total maxim 0.Einecs | 222-573-8 Denumire chimica | Compusi de calciu sau sodiu ale [4-((alfa)-(4- | dietilaminofenil)-5-hidroxi-2. Solutie apoasa | albastra | | Puritate | Substante insolubile | in apa | Maxim 0.4-disulfofenil- | metilidena)2.5-ciclohexadiena-1-ilidena]- | dietilamoniu hidroxid sare interna Formula chimica | Compus de calciu: C27H31N2O7S2Ca172 | Compus de sodiu: C27H31N2O7S2Na Masa moleculara | Compus de calciu: 579.2% in eter | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 132 .INDIGOTINA.| | benzen sulfonic | | | _| Leuco baza | Maxim 4% Amine aromatice primare | nesulfonatate | Maxim 0.2% Coloranti auxiliari | Maxim 2. CARMIN INDIGO Sinonime | Colorant alimentar Albastru CI 1 | .5% Acid N.N-dietilamino.72 | Compus de sodiu: 582. Spectrometrie | Absorbtie maxima in apa la cca 638 nm la pH 5 | B.01% (calculate sub forma de anilina) Substanta extractabila | Dintr-o solutie cu pH 5 maxim 0.67 Compozitie | Continut minim 85% total coloranti calculati sub | forma de sare sodica | | 1% | E1 cm 2000 la cca 638 nm in solutie apoasa la pH 5 Descriere | Pudra sau granule de culoare albastru inchis | Identificare | A.

36 Compozitie | Continut minim 85% total coloranti calculati sub | forma de sare sodica | Continut maxim 18% disodiu 3.5% Acid antranilic | _| Amine aromatice primare | nesulfonatate | Maxim 0.0% | Alti compusi organici | decat colorantii: |_ Acid isatin-5-sulfonic | | Acid 5-sulfoantranilic | > Total maxim 0.7'- | disulfonat si coloranti auxiliari impreuna cu clorura | de sodiu si/sau sulfatul de sodiu sub forma de | componente incolore principale.3'-dioxo-2.7'- | disulfonat: maxim 1.2'-bi-indolilidena-5.3'-dioxo-2.7'-disulfonat | | 1% | E1 cm 480 la cca 610 nm in solutie apoasa Descriere | Pudra sau granule de culoare albastru inchis | Identificare | A.3'dioxo-2.2% Coloranti auxiliari | Fara disodiu 3.Definitie | Indigotina contine in principal un amestec de disodiu | 3. | 73015 Einecs | 212-728-8 Denumire chimica | Disodiu 3.2% in mediu neutru Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg . Clasa | Indigoide Index culoare nr. | Indigotina este descrisa sub forma de sare de sodiu.5'-disulfonat si | disodiu 3.2'-bi-indolilidena-5.3'dioxo-2.2'-bi-indolilidena-5.5'- | disulfonat Formula chimica | C16H8N2Na2O8S2 Masa moleculara | 466. Solutie apoasa | albastra | | Puritate | Substante insolubile | in apa | Maxim 0. | Sarurile de calciu si potasiu sunt de asemenea | autorizate.2'-bi-indolilidena-5. Spectrometrie | Absorbtie maxima in apa la cca 610 nm | B.3'-dioxo-2.2'-bi- | indolilidena-5.01% (calculate sub forma de anilina) Substanta extractabila | in eter | Maxim 0.

5- |dieniliden) toluen-2-sulfonat si izomerii sai |precum si coloranti auxiliari impreuna cu clorura de |sodiu si/sau sulfatul de sodiu sub forma de |componente incolore principale.ALBASTRU BRILLANT FCF Sinonime | Colorant alimentar Albastru CI 2 | Definitie | Albastru Brillant FCF contine in principal disodiu |alfa-[4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)-fenil]-alfa- |(4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino)-ciclohexa-2. 3-. | 42090 Einecs | 223-339-8 Denumire chimica | Disodiu alfa-[4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)- | fenil]-alfa-(4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino)- | ciclohexa-2. |Sarurile de calciu si potasiu sunt asemenea |autorizate. |Albastru Brillant FCF este descris ca sare de sodiu.3% Leuco baza | Maxim 5% . Clasa | Triarilmetani Index culoare nr. Spectrometrie | Absorbtie maxima in apa la cca 630 nm | B.5-dieniliden) toluen-2-sulfonat Formula chimica | C37H34N2Na2O9S3 Masa moleculara | 792. Solutie apoasa | albastra | | Puritate | Substante insolubile | in apa | Maxim 0.84 Compozitie | Continut minim 85% total coloranti calculati sub | forma de sare sodica | 1% | E1 cm 1630 la cca 630 nm in solutie apoasa Descriere | Pudra sau granule de culoare albastru rosiatic | Identificare | A.5% Acid 3-[(etil) | (4-sulfofenil)amino] | metil benzen sulfonic | Maxim 0.0% | Alti compusi organici | decat colorantii: | Suma de acizi 2-.Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 133 .2% Coloranti auxiliari | Maxim 6. 4-| formil benzen sulfonic | Maxim 1.

18-tetrahidrociclopenta(at)- | porfirin-17-il]-propionat. clorofila cu magneziu.17S. | 75810 Einecs | Clorofile: 215-800-7 | Clorofila a: 207-536-6 | Clorofila b: 208-272-4 Denumire chimica | Principiile de colorare importante sunt urmatoarele: | 2 2 | a) fitil (13 R. sau complexe cu | magneziu corespunzatoare (clorofila b) . sau | complexe cu magneziu corespunzatoare (clorofila a) | 2 2 | b) fitil (13 R.18-tetrahidrociclopenta(at)-porfirin- | 17-il]-propionat. Clasa | Porfirine Index culoare nr.CLOROFILE Sinonime | Verde natural CI 3.12. (feofitin b). iarba.12.2% la pH 7 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 140 (i) .18-trimetil-13'-oxo-3-vinil- | 1 2 | 13 -13 -17.7. Indepartarea treptata a solventului poate | duce la o separare partiala sau totala a magneziului | natural legat prin coordinare cu clorofile si la | formarea feoftinelor corespunzatoare. produsul | extras contine alti pigmenti cum ar fi carotenoidele | si uleiurile. etanol. 18S)-[8-etil-13 - | metoxicarbonil-2. metanol. | diclormetan.18S)-[8-etil-7-formil-13 - | metoxicarbonil-2. 17S. lucerna si | urzica. Numai urmatorii solventi pot fi | utilizati pentru extractie: acetona. feofitin | cu magneziu | Definitie | Clorofilele se obtin prin extractia cu solvent din | specii de plante comestibile. grasimile si ceara provenind din | materia prima. Dupa eliminarea solventului.Amine aromatice primare | nesulfonatate | Maxim 0.18-tetrametil-13'-oxo-3- | 1 2 | vinil-13 -13 -17. metiletilcetona.01% (calculate sub forma de anilina) Substanta extractabila | in eter | Maxim 0. Colorantii | principali sunt feofitina si clorofilele de | magneziu. (feofitin a). | propanol-2 si hexan. dioxid de carbon.

iarba. clorofilina | potasica | Definitie | Sarurile bazice ale clorofilinelor se obtin prin | saponificarea produsului de extractie cu solvent din | specii de plante comestibile. metiletilcetona. propanolul-2 .51 | Clorofila a: 871. | Numai urmatorii solventi pot fi utilizati la | extractie: acetona.22 | Clorofila b (complex de magneziu): 907. metanolul. Grupele acide sunt neutralizate pentru | a forma sarurile de potasiu si/sau sodiu. lucerna si | urzica.Formula chimica | Clorofila a (complex de magneziu): C55H72MgN4O5 | Clorofila a: C55H74N4O5 | Clorofila b (complex de magneziu): C55H70MgN4O6 | Clorofila b: C55H72N4O6 Masa moleculara | Clorofila a (complex de magneziu): 893. clorofilina sodica. | dioxidul de carbon. diclormetanul. Procesul de saponificare elimina grupele de | metil si ester fitol si poate taia partial ciclul | ciclopentenil.20 Compozitie | Continut total de clorofile combinate si complexele | lor de magneziu este de minim 10% | | 1% | E1 cm 700 la cca 409 nm in cloroform Descriere | Solid ceros de culoare variabila de la verde masliniu | la verde inchis in functie de continutul de magneziu | coordinat | Identificare | Spectrometrie | Absorbtie maxima in cloroform la cca 409 nm | Puritate | _ Reziduuri de solventi | Acetona | | Metiletilcetona | | Metanol > maxim 50 mg/kg separat sau in | Etanol | combinatie | Propanol-2 | | Hexan _| | Diclormetan maxim 10 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 140 (ii) .49 | Clorofila b: 885.CLOROFILINE Sinonime | Verde natural CI 5. etanolul.

66 | Fiecare masa poate creste cu 18 daltoni daca ciclul | ciclopentenil este scindat. Formula chimica | Clorofilina a (forma acida): C34H34N4O5 | Clorofilina b (forma acida): C34H32N4O6 Masa moleculara | Clorofilina a: 578. | si hexanul. | Complexele de magneziu pot fi de asemenea prezente.3.5. ciclul | ciclopentenil poate fi scindat rezultand a treia | functie carboxil. | | 1% | E1 cm 700 la cca 405 nm in solutie apoasa la pH 9 | | 1% | E1 cm 140 la cca 653 nm in solutie apoasa la pH 9 Descriere | Pudra de culoare verde inchis spre albastru-negru | Identificare | Spectrometrie | Absorbtie maxima in solutie tampon de fosfat apos la | pH 9 la cca 405 nm si la cca 653 nm | Puritate | _ Reziduuri de solventi | Acetona | | Metiletilcetona | | Metanol > maxim 50 mg/kg separat sau in | Etanol | combinatie | Propanol-2 | | Hexan _| | Diclormetan maxim 10 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg . | 75815 Einecs | 287-483-3 Denumire chimica | Principalii coloranti sub forma acida sunt urmatorii: | a) 3-(10-carboxilato-4-etil-1. Compozitie | Continut total de clorofiline este de minim 95% din | proba uscata la cca 100 grade C pentru 1 ora.5.68 | Clorofilina b: 592. Clasa | Porfirine Index culoare nr.8-tetrametil-9-oxo- | 2-vinilforbin-7-il)-propionat (clorofilina a) | si | b) 3-(10-carboxilato-4-etil-3-formil-1.8-trimetil- | 9-oxo-2-vinilforbin-7-il) propionat | (clorofilina b) | In functie de gradul de hidroliza.

iarba.73 Compozitie | Continutul total de clorofile de cupru este de minim | 10% . metiletilcetona. propanolul-2 | si hexanul.12.COMPLEXE DE CUPRU ALE CLOROFILELOR Sinonime | Verde natural CI 3. | | 1% | E1 cm 540 la cca 422 nm in cloroform | | 1% | E1 cm 300 la cca 652 nm in cloroform Descriere | Solid ceros al carui culoare variaza de la . grasimile si ceara provenind din | materia prima.18S)-3-(8-etil-13 - | metoxicarbonil-2. feofitin de | cupru | Definitie | Clorofilele de cupru se obtin prin adaosul unei sari | de cupru la substanta obtinuta prin extractie cu | solvent din specii de plante comestibile.17S. Principalii coloranti sunt feofitinele | de cupru. | Numai urmatorii solventi pot fi utilizati la | extractie: acetona.18-tetrahidrociclopenta(at)-porfirin-17-il) | propionat] cupru (II) | (clorofila de cupru b) Formula chimica | Clorofila de cupru a: C55H72CuN4O5 | Clorofila de cupru b: C55H70CuN4O6 Masa moleculara | Clorofila de cupru a: 932. | lucerna si urzica.75 | Clorofila de cupru b: 946.18-trimetil-13'-oxo-3-vinil-13 - | 2 | 13 -17. etanolul.E 141 (i) .17S.7. | dioxidul de carbon.12. Produsul din care a fost extras | solventul contine alti pigmenti cum ar fi | carotenoidele. Clasa | Porfirine Index culoare nr.18-tetrahidrociclopenta(at)-porfirin- | 17-il) propionat] cupru (II) | (clorofila de cupru a) | | 2 2 | b) [fitil (13 R. metanolul. diclorometanul. clorofila de cupru. | 75815 Einecs | Complexe de cupru clorofila a: 239-830-5 | Complexe de cupru clorofila b: 246-020-5 | 2 2 Denumire chimica | a) [fitil-(13 R.18-tetrametil-13'-oxo-3-vinil- | 1 2 | 13 -13 -17.18S)-3-(8-etil-7-formil-13 - | 1 | metoxicarbonil-2.

8-tetrametil-9-oxo- | 2-vinilforbin-7-il) propionat.5. metiletilcetona. | dioxidul de carbon. | verde-albastru la verde inchis in functie de materia | prima. Dupa adaosul cuprului la | clorofilinele purificate.COMPLEXE DE CUPRU ALE CLOROFILINELOR Sinonime | Complexe de cupru ale clorofilinei sodice. metanolul. propanolul-2 | si hexanul. complexe | de cupru ale clorofilinei potasice. Clasa | Porfirine Index culoare nr. | Numai urmatorii solventi pot fi utilizati la | extractie: acetona. complexe de cupru | (clorofilina de cupru a) si . lucerna si | urzica. grupele acide sunt | neutralizate pentru a forma sarurile de potasiu | si/sau sodiu. procesul de saponificare elimina grupele de | ester si metil si fitol si poate scinda partial | ciclul ciclopentenil. | verde natural CI 5 | Definitie | Sarurile bazice ale complexelor de cupru din | clorofiline se obtin prin adaos de cupru la produsul | obtinut prin saponificarea unui extract cu solvent | din specii de plante comestibile. etanolul. | Identificare | Spectrometrie | Absorbtie maxima in cloroform la cca 422 nm si la | cca 652 nm | Puritate | _ Reziduuri de solventi | Acetona | | Metiletilcetona | | Metanol > maxim 50 mg/kg separat sau in | Etanol | combinatie | Propanol-2 | | Hexan _| | Diclormetan maxim 10 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Ioni de cupru | Maxim 200 mg/kg Cupru total | Maxim 8. iarba. | 75815 | Einecs | Denumire chimica | Principalii coloranti sub forma acida sunt urmatorii: | a) 3-(10-carboxilato-4-etil-1. diclorometanul.0% din feofitinele de cupru totale E 141 (ii) .3.

| Identificare | Spectrometrie | Absorbtie maxima in solutie tampon de fosfat apos la | pH 7.5 | | 1% | E1 cm 145 la cca 630 nm in solutie tampon de | fosfat apos la pH 7. Compozitie | Continutul total de clorofiline de cupru este de | minim 95% pentru proba uscata la 100 grade C pentru 1 | ora.5 la cca 405 nm si la cca 630 nm | Puritate | | _ Reziduuri de solventi | Acetona | | Metiletilcetona | | Metanol > maxim 50 mg/kg separat sau in | Etanol | combinatie | Propanol-2 | | Hexan _| | | Diclormetan maxim 10 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Ioni de cupru | Maxim 200 mg/kg Cupru total | Maxim 8.VERDE S Sinonime | Colorant alimentar Verde CI 4.5.18 | Fiecare masa poate creste cu 18 daltoni daca ciclul | ciclopentenil este scindat.8-trimetil- | 9-oxo-2-vinilforbin-7-il) propionat. | b) 3-(10-carboxilato-4-etil-3-formil-1.5 Descriere | Pudra de culoare verde inchis spre albastru-negru.6- | disulfo-1-naflalenil)metilen]-2. Verde Brillant BS Definitie | Verde S contine in principal sodiu | N-[4-dimetilamino)fenil]-2-hidroxi-3. complexe de | cupru (clorofilina de cupru b) Formula chimica | Clorofilina de cupru a (forma acida): C34H32CuN4O5 | Clorofilina de cupru b (forma acida): C34H30CuN4O6 Masa moleculara | Clorofilina de cupru a: 640. | | 1% | E1 cm 565 la cca 405 nm in solutie tampon de | fosfat apos la pH 7.5-ciclohexadien- | 1-iliden]-N-metilmetanaminium si coloranti auxiliari .0% din clorofiline de cupru totale E 142 .20 | Clorofilina de cupru b: 654.

1% 4.4'-bis(dimetilamino).6- | disulfo-1-naflalenil)-metilen]-2. Sarurile de |calciu si potasiu sunt de asemenea autorizate. Spectrometrie | Absorbtie maxima in apa la cca 632 nm | B.2% Leuco baza | Maxim 5% Amine aromatice primare | nesulfonatate | Maxim 0.7-disulfonic | Maxim 0. |Verde S este descris ca sare de sodiu.1% Acid 3-hidroxinaftalin.| 2.5-dieniliden)benzil]-6- | hidroxi-7-sulfonato-naflalin-2-sulfonat) (denumire | chimica alternativa) Formula chimica | C27H25N2NaO7S2 Masa moleculara | 576. | benzhidrilic | Maxim 0.5-ciclohexadien-1- | iliden]-N-metilmetanaminium | Sodiu 5-[4-dimetilamino-alfa-(4- | dimetiliminociclohexa-2.| benzofenona | Maxim 0.01% (calculate sub forma de anilina) Substanta extractabila | in eter | Maxim 0.63 Compozitie | Continut minim 80% total coloranti calculati sub | forma de sare sodica | | 1% | E1 cm 1720 la cca 632 nm in solutie apoasa Descriere | Pudra sau granule de culoare albastru inchis sau | verde inchis | Identificare | A. Solutie apoasa | albastra | | Puritate | Substante insolubile in | apa | Maxim 0.0% | Alti compusi organici | decat colorantii: | Alcool 4.2% Coloranti auxiliari | Maxim 1. Clasa | Triarilmetani Index culoare nr.4'-bis | (dimetilamino).2% in mediu neutru Arsen | Maxim 3 mg/kg . |impreuna cu clorura de sodiu si/sau sulfatul de |sodiu sub forma de componente incolore principale. | 44090 Einecs | 221-409-2 Denumire chimica | Sodiu N-[4-[[4-(dimetilamino)fenil](2-hidroxi-3.

0. | alcatuiti din monomeri de glucoza si fructoza si/sau | polimerii lor.2% Arsen | Maxim 1 mg/kg Plumb | Maxim 2 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 25 mg/kg ------------ *1) Intensitatea culorii este definita ca absorbanta unei solutii apoase de caramel solid 0. masurata intr-o cuva de 1 cm la 610 nm. sulfit de .01 . | Pentru favorizarea caramelizarii. compusi din monomerii de glucoza si fructoza | si/sau polimerii lor. in prezenta | compusilor de sulfit (acid sulfuros. zaharoza si/sau siropurile invertite si | dextroza) cu sau fara acizi sau alcali.1% (greutate/volum). E 150b . de exemplu siropurile de | glucoza.12 Azot total | Maxim 0.CARAMEL DE SULFIT CAUSTIC Definitie | Caramelul de sulfit caustic este preparat prin | incalzirea controlata a carbohidratilor (indulcitori | nutritivi de calitate alimentara. disponibili in | comert.1% Sulf total | Maxim 0. bazele si sarurile cu exceptia compusilor de | amoniu si a sulfitilor.CARAMEL SIMPLU Definitie | Caramelul simplu este preparat prin incalzirea | controlata a carbohidratilor (indulcitori nutritivi | de calitate alimentara disponibili in comert. Einecs | 232-435-9 Descriere | Lichide sau solide de culoare maro inchis spre negru | Puritate | Materii colorante | retinute de celuloza | DEAE | Maxim 50% Materii colorante | retinute de fosforil | celuloza | Maxim 50% Intensitatea culorii*1) | 0. pot fi utilizati | acizii. de exemplu siropurile de glucoza. | zaharoza si/sau siropurile invertite si dextroza).Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 150a .

Einecs | 232-435-9 Descriere | Lichide sau solide de culoare maro inchis spre negru | Puritate | Colorant retinut de | . de exemplu in raport cu un produs avand intensitatea culorii 0. nu sunt utilizati compusi | amoniacali. sulfit de sodiu si | bisulfit de sodiu). zaharoza si/sau siropurile invertite si | dextroza) cu sau fara acizi sau alcali in prezenta | compusilor de amoniu (amoniac.CARAMEL AMONIACAL Definitie | Caramelul amoniacal este preparat prin incalzirea | controlata a carbohidratilor (indulcitori alimentari | nutritivi de calitate alimentara disponibili in | comert.2%*2) Sulf total | 0. compusi din monomerii de glucoza si fructoza | si/sau polimerii sai.3%*2) Dioxid de sulf | Maxim 0. | bicarbonat de amoniu si fosfat de amoniu).1% (greutate/volum).34 Raport de absorbanta | (A 280/560) | Peste 50 Arsen | Maxim 1 mg/kg Plumb | Maxim 2 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 25 mg/kg ------------ *1) Intensitatea culorii este definita ca absorbanta unei solutii apoase de caramel solid de 0.1 unitati de absorbtie.05 . E 150c .5*2) Sulf retinut de celuloza| DEAE | Minim 40% Procent al absorbantei | retinuta de celuloza | DEAE | 19 . masurata intr-o cuva de 1 cm la 610 nm.3 . bisulfit de potasiu.13 Azot total | Maxim 0. carbonat de amoniu. | potasiu.0.3. de exemplu siropurile de | glucoza. nu sunt | utilizati compusi sulfitici. Einecs | 232-435-9 Descriere | Lichide sau solide de culoare maro inchis spre negru | Puritate | Materii colorante | retinute de celuloza | DEAE | Minim 50% Intensitatea culorii*1) | 0. *2) Exprimat in raport cu intensitatea culorii echivalente.

carbonat de amoniu.3%*2) Procentaj al absorbantei| retinuta de | fosforilceluloza | 13 . in prezenta | compusilor de sulfit si amoniu (acid sulfuros.2%*2) Metil-4-imidazol | Maxim 250 mg/kg*2) .08 .3. bisulfit de potasiu.10 .| imidazol | Maxim 10 mg/kg*2) Sulf total | Maxim 0.3%*2) Metil-4-imidazol | Maxim 250 mg/kg*2) Acetil-2.7 . masurata intr-o cuva de 1 cm la 610 nm. sulfit de amoniu si bisulfit de amoniu).1 unitati de absorbtie.6%*2) Dioxid de sulf | Maxim 0. sulfit de sodiu.2%*2) Azot total | 0. zaharoza si/sau siropurile invertite si | dextroza) cu sau fara acizi sau alcali. fosfat de amoniu. de exemplu in raport cu un produs avand intensitatea culorii 0.CARAMEL CU SULFIT DE AMONIU Definitie | Caramelul cu sulfit de amoniu este preparat prin | incalzirea controlata a carbohidratilor (indulcitori | nutritivi de calitate alimentara disponibili in | comert. amoniac. *2) Exprimat in raport cu intensitatea culorii echivalente.0. compusi din monomerii de glucoza si fructoza | si/sau polimerii lor.35 Arsen | Maxim 1 mg/kg Plumb | Maxim 2 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 25 mg/kg ------------ *1) Intensitatea culorii este definita ca absorbanta unei solutii apoase de caramel solid 0. | bicarbonat de amoniu. sulfat de | amoniu. de exemplu siropurile de | glucoza. Einecs | 232-435-9 Descriere | Lichide sau solide de culoare maro inchis spre negru | Puritate | Colorant retinut de | celuloza DEAE | Minim 50% Intensitatea culorii*1) | 0. | tetrahidroxibutil-4. sulfit | de potasiu. | bisulfit de sodiu.0.36 Azot amoniacal | Maxim 0. celuloza DEAE | Maxim 50% Colorant retinut de | fosforilceluloza | Minim 50% Intensitatea culorii*1) | 0.60 Azot amoniacal | Maxim 0. E 150d .1% (greutate/volum).

69 Compozitie | Continut minim 80% total coloranti calculati sub | forma de sare sodica | | 1% | E1 cm 530 la cca 570 nm in solutie Descriere | Pudra sau granule de culoare neagra .1 unitati de absorbtie. *3) Raportul absorbantei precipitatului in alcool este definit ca absorbanta precipitatului la 280 nm impartita la absorbanta la 560 nm (intr-o cuva de 1 cm).NEGRU BRILLANT BN.7- | disulfonat si coloranti auxiliari impreuna cu clorura | de sodiu si/sau sulfatul de sodiu sub forma de | componente incolore principale. E 151 .14 Raport de absorbanta | (A 280/560) | Maxim 50 Arsen | Maxim 1 mg/kg Plumb | Maxim 2 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 25 mg/kg ------------ *1) Intensitatea culorii este definita ca absorbanta unei solutii apoase de caramel solid 0.3 . masurata intr-o cuva de 1 cm la 610 nm.1% (greutate/volum). *2) Exprimat in raport cu intensitatea culorii echivalente.7-disulfonat Formula chimica | C28H17N5Na4O14S4 Masa moleculara | 867.2.7 Raport de absorbanta al | precipitatului in | alcool*3) | 8 . Sarurile de calciu si potasiu sunt de asemenea | autorizate. de exemplu raportat la un produs avand o intensitate a culorii 0.1. Clasa | Bisazoici Index culoare nr.7%*2) Sulf total | 0. | 28440 Einecs | 219-746-5 Denumire chimica | Tetrasodiu-4-acetamido-5-hidroxi-6-[7-sulfonato-4- | (4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo]-naftalin- | 1.2. Azot total | 0. | Negru Brillant BN este descris sub forma de sare de | sodiu.5%*2) Raport azot/sulf al | precipitatului in alcool| 0.7 . NEGRU PN Sinonime | Colorant alimentar Negru CI 1 Definitie | Negru Brillant BN contine in principal tetrasodiu-4- | acetamido-5-hidroxi-6-[7-sulfonato-4- | (4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo]-naftalin-1.8 .

02% in mediu neutru Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 153 .| > Total maxim 0. turba. Carbonul vegetal este compus | in mod esential din particule fine de carbon.| | disulfonic | | Acid 4-amino-5. | | hidroxinaftalin-1.CARBON MEDICINALIS VEGETALIS Sinonime | Carbon vegetal | Definitie | Carbonul vegetal se produce prin carbonizarea | substantei vegetale ca lemnul. | Produsul finit poate absorbi umezeala. nuca de cocos si alte invelisuri | vegetale.8% disulfonic | | Acid 8-aminonaftalin-2.7.2% Coloranti auxiliari | Maxim 10% (raportat la substanta uscata) | Alti compusi organici | decat colorantii: | | _ Acid 4-acetamido-5. Materialul brut este carbonizat la | temperaturi inalte.4'-diazoaminodi.| | sulfonic | | Acid 4. | Identificare | A. Poate | contine mici cantitati de azot. Solutie apoasa de | culoare | negru-albastrui | | Puritate | Substante insolubile in | apa | Maxim 0. | | hidroxinaftalin-1.01% (calculate ca aniline) Substanta extractabila | in eter | Maxim 0.| | (benzensulfonic) | _| | Amine aromatice primare | nesulfonatate | Maxim 0. Spectrometrie | Absorbtie maxima in apa la cca 570 nm | B. hidrogen si oxigen.7. reziduurile de | celuloza. .

6-diamino-1.4'-(2. Pierdere la uscare | Maxim 12% (120 grade C. | 77266 Einecs | 215-609-9 Denumire chimica | Carbon Formula chimica |C Masa moleculara | 12. 4 ore) Substanta solubila in | alcali | Filtratul obtinut prin fierberea a 2 g proba in 20 ml | hidroxid de sodiu N si dupa filtrare trebuie sa | devina incolor E 154 . fierbe incet fara | flacara | Puritate | Cenusa (total) | Maxim 4.4-diaminofenilazo)benzensulfonat | b) sodiu 4-(4.Index culoare nr.01 Compozitie | Continut minim 95% carbon raportat la substanta | anhidra si fara cenusa Descriere | Pudra de culoare neagra. Combustie | La incalzire spre inrosire.4''-(2.0% (temperatura de aprindere: 625 grade C) Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg Hidrocarburi | poliaromatice | Extractul obtinut prin extractia unui gram de produs | cu ajutorul a 10 g ciclohexan pur intr-un aparat de | extractie continua trebuie sa fie incolor si | fluorescenta extractului expus in ultraviolet nu | trebuie sa fie mai intensa decat cea a unei solutii | de 0.1 mg sulfat de chinina in 1.3-fenilenbisazo)di | (benzensulfonat) | e) disodiu 4.4-diamino-5-metil-1.4-diamino-1.01 M acid | sulfuric.3- | fenilenbisazo)di(benzensulfonat) | f) trisodiu 4.4'-(4.000 ml 0.4-diaminobenzen- . Solubilitate | Insolubil in apa si solventi organici B.BRUN FK Sinonime | Colorant alimentar Brun CI 1 Definitie | Brun FK contine in principal un amestec din | urmatoarele: | a) sodiu 4-(2.6-diamino-m-tolilazo)benzensulfonat | c) disodiu 4.4'.4'-(2. inodora si insipida | Identificare | A.3-fenilenbisazo)di | (benzensulfonat) | d) disodiu 4.

4''-(2.6-diamino-1.3- | fenilenbisazo)di(benzensulfonat) | f) trisodiu 4.6-diamino-m-tolilazo)benzensulfonat | c) disodiu 4. | Brun FK este descris ca sare de sodiu.4-diamino-1.47 | f) 726.59 Compozitie | Continut minim 70% total coloranti | Din totalul de coloranti.3.33 | c) 520.si | triazoice) | Einecs | Denumire chimica | Amestec de: | a) sodiu 4-(2.5-trisazo)tri(benzensulfonat) | si coloranti auxiliari impreuna cu clorura de sodiu | si/sau sulfatul de sodiu constituind principalii | componenti incolori.3.3-fenilenbisazo)di | (benzensulfonat) | e) disodiu 4.4'.4-diaminobenzen-1. | 1.4'-(2.4-diamino-5-metil-1. bis.30 | b) 328. Clasa | Azoici (un amestec de culori mono-.46 | e) 534.4-diaminofenilazo)benzensulfonat | b) sodiu 4-(4. proportia de componente nu | va depasi urmatoarele valori: | a) 26% | b) 17% | c) 17% | d) 16% | e) 20% | f) 16% Descriere | Pudra sau granule de culoare maro-roscat | Identificare | Solutie de culoare | portocalie spre roscat | | Puritate | Substante insolubile in | .4'-(2.3-fenilenbisazo)di | (benzensulfonat) | d) disodiu 4.5- | trisazo)tri(benzensulfonat) Formula chimica | a) C12H11N4NaO3S | b) C13H13N4NaO3S | c) C18H14N6Na2O6S2 | d) C18H14N6Na2O6S2 | e) C19H16N6Na2O6S2 | f) C24H17N8Na3O9S3 Masa moleculara | a) 314.4'-(4.46 | d) 520. Sunt | autorizate de asemenea sarurile calciu si potasiu.

57 Compozitie | Continut minim 70% total coloranti calculati sub | forma de sare sodica | | 1% | E1 cm 403 la cca 460 nm in solutie apoasa la pH 7 Descriere | Pudra sau granule de culoare maro-roscat | Identificare | . maxim 0. | Brun HT este descris ca sare de sodiu.| sulfonic | Maxim 0.007% (calculate ca aniline) Substanta extractabila | in eter | Dintr-o solutie cu pH 7.2% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 155 .apa | Maxim 0.BRUN HT Sinonime | Colorant alimentar Brun CI 3 Definitie | Brun HT contine in principal disodiu 4.4- | dihidroxi-5-hidroximetil-1. Sarurile de | calciu si potasiu sunt de asemenea autorizate.3-fenilenbisazo)di | (naftalin-1-sulfonat) si coloranti auxiliari impreuna | cu clorura de sodiu si/sau sulfatul de sodiu si/sau | sulfatul de calciu sub forma de componente incolore | principale.7% m-fenilendiamina si | 4-metil-4-m.35% | Alti compusi organici | decat colorantii: | Acid 4-aminobenzen-1.4'-(2. | 20285 Einecs | 224-924-0 Denumire chimica | Disodiu 4.4'-(2.5% Alte amine aromatice | primare nesulfonatate | decat m-fenilen diamina | si 4-metil-m-fenilen | diamina | Maxim 0.2% Coloranti auxiliari | Maxim 0.3- | fenilenbisazo)di(naftalin-1-sulfonat) Formula chimica | C27H18N4Na2O4S2 Masa moleculara | 652. | fenilendiamina | Maxim 3.4-dihidroxi-5-hidroximetil-1. Clasa | Bisazoici Index culoare nr.

A. Spectrometrie | Absorbtie maxima in apa cu pH 7 la cca 460 nm
|
B. Solutie apoasa maro |
|
Puritate |
Substante insolubile in |
apa | Maxim 0,2%
Coloranti auxiliari | Maxim 10% (metoda CCM)
Alti compusi organici |
decat colorantii: |
Acid 4-aminonaftalin-1- |
sulfonic | Maxim 0,7%
Amine aromatice primare |
nesulfonatate | Maxim 0,01% (calculate ca aniline)
Substante extractabile |
cu eter | Maxim 0,2% intr-o solutie cu pH 7
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 10 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 40 mg/kg

E 160a (i) - AMESTEC DE CAROTENI

Sinonime | Colorant alimentar portocaliu CI 5
Definitie | Amestecul de caroteni se obtine prin extractia cu
| solvent din speciile de plante comestibile, morcovi,
| uleiuri vegetale, iarba, lucerna si urzica.
| Principiul de colorare de baza consta in carotenoide
| din care beta-carotenul reprezinta o parte majora.
| Pot fi prezenti alfa, gama-caroten si alti
| pigmenti. Pe langa pigmentii de culoare, aceasta
| substanta poate contine uleiuri, grasimi si ceara
| prezente in mod natural in materia prima.
| Numai urmatorii solventi pot fi utilizati la
| extractie: acetona, metiletilcetona, metanol, etanol,
| propanol-2, hexan, diclorometan si dioxid de carbon.
Clasa | Carotenoide
Index culoare nr. | 75130
(Einecs | 230-636-6
Formula chimica | beta-caroten: C40H56
Masa moleculara | beta-caroten: 536,88
Compozitie | Contine minim 5% caroteni (calculati sub forma de
| beta-caroten). Pentru produsele obtinute prin
| extractia uleiului vegetal: continutul este de minim
| 0,2% exprimat in grasimi comestibile
|
| 1%
| E1 cm 2500 la cca 440 - 457 nm in ciclohexan

|
Identificare |
A. Spectrometrie | Maxim in ciclohexan la 440 - 457 nm si 470 - 486 nm
|
Puritate |
| _
Reziduuri de solventi | Acetona |
| Metiletilcetona |
| Metanol > maxim 50 mg/kg separat sau in
| Propanol-2 | combinatie
| Hexan |
| Etanol _|
|
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 10 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 40 mg/kg

2. CAROTENI ALGALI

Definitie | Carotenii se pot produce din algele Dunaliella
| salina, care cresc in marile lacuri sarate situate in
| Whyalla, sudul Australiei. Beta-carotenul este extras
| prin utilizarea unui ulei esential. Preparatul este
| 20 - 30% suspensie in ulei de soia care contine
| tocoferoli naturali (pana la 0,3%). Raportul
| trans-cis izomeri variaza intre 50/50 si 71/29.
| Principiul major de colorare consta in carotenoide
| din care beta-carotenul reprezinta o parte majora.
| Pot fi prezente alfa-carotenul, luteina, zeaxantinul
| si beta-criptoxantinul. Pe langa pigmentii de
| colorare, aceasta substanta poate contine uleiuri,
| grasimi si ceara care sunt prezente in mod natural in
| materia prima.
Clasa | Carotenoide
Index culoare nr. | 75130
Compozitie | Continut de caroteni (calculati sub forma de
| beta-caroten) este de minim 20%
|
Identificare |
A. Spectrometrie | Maxim in ciclohexan la 448 - 457 nm si 474 - 486 nm
|
Puritate |
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 10 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |

in Pb) | Maxim 40 mg/kg

E - 160a (ii) BETA-CAROTEN

Sinonime | Colorant alimentar Portocaliu CI 5
Definitie | Prezentele mentiuni se aplica in mod predominant la
| toti izomerii trans ai beta-carotenului impreuna cu
| mici cantitati de alte carotenoide. Preparatele
| diluate si stabilizate pot prezenta diferite
| proportii de izomeri cis/trans.
Clasa | Carotenoide
Index culoare nr. | 40800
Einecs | 230-636-6
Denumire chimica | beta-caroten, beta, beta-caroten
Formula chimica | C40H56
Masa moleculara | 536,88
Compozitie | Continut minim 96% total coloranti (exprimati sub
| forma de beta-caroten)
| 1%
| E1 cm 2500 la cca 453 - 456 nm in ciclohexan
|
Descriere | Cristale sau pudra cristalina de culoare rosie spre
| rosu-maroniu
|
Identificare |
Spectrometrie | Absorbtie maxima in ciclohexan la cca 453 - 456 nm
|
Puritate |
Cenusa sulfatata | Maxim 0,2%
Coloranti auxiliari | Alte carotenoide decat beta-carotenul: maxim 3% din
| colorantii totali
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 10 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 40 mg/kg

E 160b - EXTRACTE DE ANNATTO, BIXINA, NORBIXINA

Sinonime | Portocaliu Natural CI 4
Definitie |
Clasa | Carotenoide
Index culoare nr. | 75120
Einecs | Annatto: 215-735-4, extract de samanta de annatto:
| 289-561-2; bixina: 230-248-7
Denumire chimica | Bixina: 6'-metilhidrogen-9'-cis-6,6'-diapocaroten-
| 6,6'-dioat
| 6'-metilhidrogen-9'-trans-6,6'-diapocaroten-
| 6,6'-dioat

| Norbixina: acid 9'-cis-6,6'-diapocaroten-6,6'-dioic
| acid 9'-trans-6,6'-diapocaroten-6,6'-dioic
Formula chimica | Bixina: C25H30O4
| Norbixina: C24H28O4
Masa moleculara | Bixina: 394,51
| Norbixina: 380,48
Descriere | Pudra, suspensie sau solutie de culoare maro-roscat
|
Identificare |
Spectrometrie | Bixina: absorbtie maxima in cloroform la cca 502 nm
| Norbixina: absorbtie maxima in solutie de KOH diluata
| la cca 482 nm
|
(i) Bixina si norbixina |
extrase cu solventi |
Definitie | Bixina este preparata prin extractia din invelisul
| exterior al semintelor arborelui de annatto (Bixa
| orellana L.) cu ajutorul unora sau mai multor
| solventi, cum ar fi: acetona, metanol, hexan sau
| diclormetan, dioxid de carbon, urmata de indepartarea
| solventului.
| Norbixina se prepara prin hidroliza cu ajutorul unei
| solutii apoase alcaline a bixinei extrase in modul
| prezentat mai sus.
| Bixina si norbixina pot contine alte substante
| extrase din samanta de annatto.
| Praful de bixina contine cateva componente colorate,
| bixina fiind singurul colorant major care poate fi
| prezenta atat sub forma cis, cat si sub forma trans.
| Produsul poate contine de asemenea produse obtinute
| prin degradarea termica a bixinei.
| Praful de norbixina contine produsul de hidroliza al
| bixinei, sub forma de saruri de sodiu sau potasiu,
| constituind colorantii principali. Pot fi prezente
| atat formele cis, cat si cele trans.
Compozitie | Praful de bixina trebuie sa contina minim 75% total
| carotenoide exprimate in bixina.
| Praful de norbixina trebuie sa contina minim 25%
| total carotenoide exprimate in norbixina.
|
| 1%
| Bixina: E1 cm 2870 la cca 502 nm in cloroform
|
| 1%
| Norbixina: E1 cm 2870 la cca 482 nm in solutie de
| KOH
|
Puritate |
| _
Reziduuri de solventi | Acetona |

| Metanol > maxim 50 mg/kg separat sau in combinatie
| Hexan _|
|
| Diclormetan maxim 10 mg/kg
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 10 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 40 mg/kg
|
(ii) Extracte alcaline |
de annatto |
Definitie | Un extract de annatto solubil in apa este preparat
| prin extractia cu ajutorul unei solutii apoase
| alcaline (hidroxid de sodiu sau potasiu) din
| invelisul exterior al semintelor arborelui annatto
| (Bixa orellana L.)
| Extractul de annatto solubil in apa contine
| norbixina, produsul de hidroliza al bixinei, sub
| forma de saruri de sodiu sau potasiu, constituind
| colorantii principali. Pot fi prezente atat forma
| cis, cat si forma trans.
Compozitie | Continut minim 0,1% total carotenoide exprimate sub
| forma de norbixina
|
| 1%
| Norbixina: E1 cm 2870 la cca 482 nm in solutie de
| KOH
|
Puritate |
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 10 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 40 mg/kg
|
(iii) Extracte uleioase |
de annatto |
Definitie | Extractele uleioase de annatto, sub forma de solutie
| sau suspensie, se prepara prin extractia din
| invelisul exterior a semintelor arborelui annatto
| (Bixa orellana L.) cu ajutorul uleiului vegetal
| comestibil. Extractul uleios de annatto contine
| cateva componente colorate, colorantul individual
| major fiind bixina, care poate fi prezenta atat in
| forma cis, cat si in forma trans. Pot fi prezente
| produsele de degradare termica ale bixinei.
| Contine minim 0,1% total carotenoide exprimate in

| bixina
|
| 1%
Compozitie | Bixina: E1 cm 2870 la cca 502 nm in cloroform
|
Puritate |
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 10 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 40 mg/kg

E 160c - EXTRACT DE ARDEI ROSU, CAPSANTINA, CAPSORUBINA

Sinonime | Oleorasina de ardei rosu
Definitie | Extractul de ardei rosu se obtine prin extractia cu
| solvent din specii de ardei rosu, care constau din
| pastaile fructelor, cu sau fara seminte, ale plantei
| Capsicum annuum L., si contine principalii coloranti
| ale acestui condiment, capsantina si capsorubina. Pot
| fi prezente o varietate de alte componente colorate.
| Doar urmatorii solventi pot fi utilizati in procesul
| de extractie: metanol, etanol, acetona, hexan,
| diclormetan, acetat de etil si dioxid de carbon.
Clasa | Carotenoide
Einecs | Capsantina: 207-364-1, capsorubina: 207-425-2
Denumire chimica | Capsantina: (3R,3'S,5'R)-3,3'-dihidroxi-beta,k-
| carotenona-6

| Capsorubina: (3S,3'S,5R,5'R)-3,3'-dihidroxi-k,k-
| caroten-6,6'-diona
Formula chimica | Capsantina: C40H56O3
| Capsorubina: C40H56O4
Masa moleculara | Capsantina: 584,85
| Capsorubina: 600,85
Compozitie | Extract de ardei rosu: minim 7% carotinoide
| Capsantina/capsorubina: minim 30% total carotenoide
|
| 1%
| E1 cm 2100 la cca 462 nm in acetona
|
Descriere | Lichid vascos de culoare rosu-inchis
|
Identificare |
A. Spectrometrie | Absorbtie maxima in acetona la cca 462 nm
B. Reactie la colorare | Se obtine o culoare albastru intens prin adaosul unei
| picaturi de acid sulfuric la o picatura de proba in
| 2 - 3 picaturi de cloroform
|

psi. acesta poate contine uleiuri. Pe langa alti pigmenti de | colorare a produsului. | acetat de etil. Clasa | Carotenoide Index culoare nr. | hexan. propanol-2.). metanol. etanol. Numai urmatorii solventi | pot fi utilizati: diclormetan. urmata | de indepartarea solventului. psi-caroten Formula chimica | C40H56 Masa moleculara | 536. | 75125 Denumire chimica | Licopen.LICOPEN Sinonime | Galben Natural 27 Definitie | Licopenul se obtine prin extractia cu solvent din | soiuri de tomate (Lycopersicon esculentum L. pot fi prezente cantitati mici de alti | pigmenti ai carotenoidei.85 Compozitie | Contine minim 5% total coloranti | | 1% | E1 cm 3450 la cca 472 nm in hexan Descriere | Lichid vascos de culoare rosu inchis | Identificare | Spectrometrie | Absorbtie maxima in hexan la cca 472 nm | Puritate | | _ Reziduuri de solventi | Acetat de etil | | Metanol | | Etanol > maxim 50 mg/kg separat sau in . ceara si componente aromatice naturale | prezente in tomate. dioxid de carbon. Principiul major de colorare a tomatelor este | licopenul. acetona.Puritate | | _ Reziduuri de solventi | Acetat de etil | | Metanol | | Etanol > maxim 50 mg/kg separat sau in | Acetona | combinatie | Hexan _| | | Diclormetan maxim 10 mg/kg Capsaicin | Maxim 250 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 160d . | grasimi.

462 nm | Puritate | Cenusa sulfatata | Maxim 0. | 40820 Einecs | 214-171-6 Denumire chimica | (beta-apo-8'-carotenal. | Aceste preparate pot avea diferite rapoarte de | izomeri cis/trans.1% Coloranti auxiliari | Alte carotenoide decat beta-apo-8'-carotenal: | maxim 3% total coloranti Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg .462 nm in ciclohexan | Descriere | Cristale de culoare violet inchis cu un luciu metalic | sau pudra cristalina | Identificare | Spectrometrie | Absorbtie maxima in ciclohexan la 460 . trans-beta-apo-8'caroten- | aldehida Formula chimica | C30H40O Masa moleculara | 416. emulsii si prafuri dispersabile in apa. Clasa | Carotenoide Index culoare nr. Formele diluate si stabilizate | sunt preparate din beta-apo-8'-carotenal conform cu | prezentele mentiuni si includ solutii sau suspensii | de beta-apo-8'-carotenal in grasimi sau uleiuri | comestibile.65 Compozitie | Contine minim 96% total coloranti | | 1% | E1 cm 2640 la 460 . | Acetona | combinatie | Hexan | | Propanol-2 _| | | Diclormetan maxim 10 mg/kg Cenusa sulfatata | Maxim 0.1% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 160e .BETA-APO-8'-CAROTENAL (C 30) Sinonime | Colorant alimentar Portocaliu CI 6 Definitie | Mentiunile prezente se aplica la toti izomerii trans | ai beta-apo-8'-carotenal impreuna cu mici cantitati | de alte carotenoide.

ESTER ETILIC AL ACIDULUI BETA-APO-8'-CAROTENOIC (C 30) Sinonime | Colorant alimentar Portocaliu CI 7. esterul beta-apo- | 8'-carotenoic Definitie | Mentiunile prezente se aplica in special la toti | izomerii trans ai esterului etilic al acidului | beta-apo-8'-carotenoic impreuna cu mici cantitati de | alte carotenoide. Clasa | Carotenoide Index culoare nr. Aceste preparate pot avea diferite rapoarte | de izomeri cis/trans. | 40825 Einecs | 214-173-7 Denumire chimica | Esterul etilic acid beta-apo-8'-carotenoic.LUTEINA . Formele diluate si stabilizate | sunt preparate din esterul etilic al acidului | beta-apo-8'-carotenoic conform cu prezentele mentiuni | si includ solutii sau suspensii de ester etilic al | acidului beta-apo-8'-carotenoic in grasimi sau | uleiuri comestibile. emulsii si prafuri dispersabile | in apa.70 Compozitie | Contine minim 96% total coloranti | | 1% | E1 cm 2550 la cca 449 nm in ciclohexan | Descriere | Cristale sau pudra cristalina rosie spre rosu-violet | Identificare | Spectrometrie | Absorbtie maxima in ciclohexan la 449 nm | Puritate | Cenusa sulfatata | Maxim 0.1% Coloranti auxiliari | Alte carotenoide decat esterul etilic al acidului | beta-apo-8'-carotenoic: | maxim 3% din total coloranti Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 161b . etil | 8'-apo-beta-carotenoat-8' Formula chimica | C32H44O2 Masa moleculara | 460.Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 160f .

Luteina poate | contine grasimi. maro-galbui | Identificare | Spectrometrie | Absorbtie maxima in cloroform/etanol (10 + 90) la cca | 445 nm | Puritate | | _ Reziduuri de solventi | Acetona | | Metiletilcetona | | Metanol | | Etanol > maxim 50 mg/kg separat sau in | Propanol-2 | combinatie | Hexan _| | | Diclormetan maxim 10 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 161g .CANTAXANTINA Sinonime | Colorant alimentar Portocaliu CI 8 .3'-dihidroxi-d-caroten Formula chimica | C40H56O2 Masa moleculara | 568. metiletilcetona. | acetona. hexan.Sinonime | Amestec de carotenoide. Xantofile Definitie | Luteina se obtine prin extractia cu solvent din | specii de fructe si plante comestibile. prezente in | mod natural in planta. etanol. Principalii coloranti sunt | carotenoidele din care luteina si esterii sai cu | acizi grasi constituie partea majoritara. Clasa | Carotenoide Einecs | 204-840-0 Denumire chimica | 3.88 Compozitie | Contine minim 4% total coloranti. | lucerna si tagetes erecta. | Numai urmatorii solventi pot fi utilizati pentru | extractie: metanol. Sunt | prezente diverse cantitati de caroteni. iarba. propanol-2. calculati sub forma | de luteina | | 1% | E1 cm 2550 la cca 445 nm in cloroform/etanol | (10 + 90) sau in hexan/etanol/acetona (80 + 10 + 10) Descriere | Lichid inchis la culoare. diclormetan si dioxid de | carbon. uleiuri si ceara.

Aceste | preparate pot avea diferite rapoarte de izomeri | cis/trans. sau prin | extractia apoasa a radacinilor de sfecla taiate si .472 nm | Absorbtie maxima in eter petrol la 464 . | 40850 Einecs | 208-187-2 Denumire chimica | beta-caroten-4. Clasa | Carotenoide Index culoare nr. Formele diluate si | stabilizate sunt preparate din cantaxantina conform | prezentelor mentiuni si includ solutii sau suspensii | de cantaxantina in grasimi sau uleiuri comestibile.1% Coloranti auxiliari | Alte carotenoide decat cantaxantina: | Maxim 5% din total coloranti Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 162 .472 nm in ciclohexan | La 464 . rubra) prin presarea sfeclei | zdrobite pana la obtinerea sucului. | Definitie | Mentiunile prezente se aplica in special la toti | izomerii trans ai cantaxantinei impreuna cu mici | cantitati de alte carotenoide. cantaxantina.467 nm | Puritate | Cenusa sulfatata | Maxim 0. BETANINA Sinonime | Rosu sfecla | Definitie | Rosu sfecla se obtine din soiuri de sfecla rosie | (Beta vulgaris L.4'-dioxo- | beta-caroten Formula chimica | C40H52O2 Masa moleculara | 564. | emulsii si prafuri dispersabile in apa.467 nm in eter de petrol Descriere | Cristale sau pudra cristalina violet intens | Identificare | Spectrometrie | Absorbtie maxima in cloroform la cca 485 nm | Absorbtie maxima in ciclohexan la 468 .4'-dione. 4.86 Compozitie | Contine minim 96% total coloranti (exprimati in | cantaxantina) | | 1% | E1 cm 2200 la cca 485 nm in cloroform | La 468 . var.ROSU SFECLA.

R')-4-(2-(2-carboxi-5(beta-D- | glucopiranoziloxi)-2. sarurilor si a proteinelor.48 Compozitie | Contine minim 0. Antocianinele contin componente comune | din materia prima. Pot fi prezente cantitati mici de |betaxantina (galben) si produsele de degradare ale |betalainelor (maro deschis). pudra sau solid rosu sau rosu inchis | Identificare | Spectrometrie | Absorbtie maxima in apa cu pH 5 la cca 535 nm | Puritate | Nitrat | Maxim 2 g anioni nitrat/g colorant rosu (calculat | conform compozitiei) Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 163 . sucul sau extractul |contin zaharuri.ANTOCIANINE Definitie | Antocianinele se obtin prin extractia cu apa | sulfatata. sarurile minerale .95% . | 1-(2-(2. cum ar fi antocianina. acizii | organici. saruri si/sau proteine prezente in |mod natural in sfecla.4% culoare rosie (exprimata in | betanina) | | 1% | E1 cm 1120 la cca 535 nm in solutie apoasa la pH 5 Descriere | Lichid. |imbogatirea ulterioara in principiu activ. Solutia poate fi concentrata |iar unele produse pot fi rafinate pentru eliminarea |majoritatii zaharurilor. dioxid de carbon. pasta. Colorantul |se compune din diferiti pigmenti care apartin clasei |betalaina.4-tetrahidro-4-piridilena)- | 5-beta-D-glucopiranoziloxi)-6-hidroxiindolium-2- | carboxilat Formula chimica | Betanina: C24H26N2O13 Masa moleculara | 550. zaharurile.3-dihidro-2.6-piridin-dicarboxilic. taninele. Principiul major de colorare consta in |betacianina (rosu).3.3-dihidro-6-hidroxi-1H-indol-1- | il)etenil)-2.6-dicarboxi-1. metanol | sau etanol din specii de fructe si plante | comestibile. Clasa | Betalaine Einecs | 231-628-5 Denumire chimica | Acid (S-(R'.2. din care betanina reprezinta |75 . apa acidifiata. |Pe langa pigmentii coloranti.

Clasa | Antocianine Einecs | 208-438-6 (cianidina).535 nm | la pH 3 Descriere | Lichid. HCl | Cianidina: 535 nm | Peonidina: 532 nm | Malvidina: 542 nm | Delfinidina: 546 nm | Petunidina: 543 nm | Pelargonidina: 530 nm | Puritate | _ Reziduuri de solventi | Metanol | | Etanol > maxim 50 mg/kg separat sau in combinatie | _| Dioxid de sulf | Maxim 1000 mg/kg % pigment . dar nu in mod necesar in aceeasi proportie ca in | materia prima.7-pentahidroxi-flavilium | (cianidina) | Clorura de 3.7-trihidroxi-2-(3. | 208-437-0 (delfinidina).7 | Pelargonidina: 306.7-pentahidroxi-5'-metoxiflavilium | (petunidina) | Clorura de 3.5'- | dimetoxiflavilium (malvidina) | Clorura de 3.5.7-tetrahidroxi-3'-metoxiflavilium | (peonidina) | Clorura de 3.4.5.4'.01% conc. | 211-403-8 (malvidina).7-tetrahidroxi-3'.4'. | etc.6 | Petunidina: 352. 205-127-7 (pelargonidina) Denumire chimica | Clorura de 3.4'.5.6 | Peonidina: 336.7 | Delfinidina: 340. pasta.5.3'.5.5- | trihidroxifenil)-1-benzopirilium (delfinidina) | Clorura de 3.7-trihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-1- | benzopirilina (pelargonidina) Formula chimica | Cianidina: C15H11O6Cl | Peonidina: C16H13O6Cl | Malvidina: C17H15O7Cl | Delfinidina: C15H11O7Cl | Petunidina: C16H13O7Cl | Pelargonidina: C15H11O5Cl Masa moleculara | Cianidina: 322. pudra sau solid rosu purpuriu.3'4'5. 205-125-6 (peonidina). cu un | miros caracteristic usor Identificare | Spectrometrie | Absorbtie maxima in metanol cu 0.7 | | 1% Compozitie | E1 cm 300 pentru pigment pur la 515 .7 | Malvidina: 366.

4 ore) Substante insolubile in | acid | Maxim 0. | 77220 Einecs | Carbonat de calciu: 207-439-9 | Calcar: 215-279-6 Denumire chimica | Carbonat de calciu Formula chimica | CaCO3 Masa moleculara | 100. Clasa | Anorganic Index culoare nr.DIOXID DE TITAN . Se dizolva cu | efervescenta in acid acetic diluat. dupa fierbere. in acid | clorhidric diluat si acid azotic diluat. iar | solutiile rezultante.Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 170 . inodora si insipida | Identificare | Solubilitate | Practic insolubil in apa si alcool.1 Compozitie | Contine minim 98% raportat la substanta anhidra Descriere | Pudra cristalina alba sau amorfa. separat sau in combinatie Zinc (Zn) | | Bariu (Ba) | _| | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg E 171 .2% Saruri de magneziu si | bazice | Maxim 1.5% Fluorura | Maxim 50 mg/kg |_ Stibiu (Sb) | | Cupru (Cu) | | Crom (Cr) | > Maxim 100 mg/kg.CARBONAT DE CALCIU Sinonime | Pigment alb CI 18. dau rezultate | pozitive pentru testele de verificare pentru calciu. creta | Definitie | Carbonatul de calciu este produsul obtinut din calcar | brut sau prin precipitarea ionilor de calciu cu ioni | de carbonat. | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 2% (200 grade C.

5% Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Stibiu | Maxim 50 mg/kg prin dizolvare totala Arsen | Maxim 3 mg/kg prin dizolvare totala Plumb | Maxim 10 mg/kg prin dizolvare totala Mercur | Maxim 1 mg/kg prin dizolvare totala Zinc | Maxim 50 mg/kg prin dizolvare totala E 172 .88 Compozitie | Contine minim 99% raportat la substanta fara alumina | si siliciu Descriere | Pudra alba amorfa | Identificare | Solubilitate | Insolubil in apa si solventi organici. | 77891 Einecs | 236-675-5 Denumire chimica | Dioxid de titan Formula chimica | TiO2 Masa moleculara | 79.5% raportat la substanta fara alumina si | siliciu in HCl 0.5 N si.OXIZI DE FIER SI HIDROXIZI DE FIER Sinonime | Oxid de fier Galben: Pigment Galben CI 42 si 43 | Oxid de fier Rosu: Pigment Rosu CI 101 si 102 | Oxid de fier Negru: Pigment Negru CI 11 | Definitie | Oxizii de fier si hidroxizii de fier se obtin prin | sinteza si contin in principal oxizi de fier anhidri . | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 0.5% | raportat la produsul vandut ca atare. 3 ore) Pierdere la ardere | Maxim 1% raportat la produsul fara substanta volatila | (800 grade C) Oxid de aluminiu si/sau | dioxid de siliciu | Total maxim 2% Substanta solubila in | HCl 0. Substanta solubila in | apa | Maxim 0. maxim 1.Sinonime | Pigment Alb CI 6 | Definitie | Dioxidul de titan consta in principal din dioxid de | titan pur anatase care poate fi acoperit cu cantitati | mici de alumina si/sau siliciu pentru a imbunatati | proprietatile tehnologice ale produsului. in plus. Se dizolva | usor in acid fluorhidric si in acid sulfuric | concentrat fierbinte. pentru produsele | care contin alumina si/sau siliciu.5% (105 grade C. Clasa | Anorganic Index culoare nr.5 N | Maxim 0.

rosu. exprimat sub forma de fier Descriere | Pudra de culoare galben. Clasa | Anorganice Index culoare nr. III) Formula chimica | Oxid de fier Galben: FeO(OH). oxid de fier | anhidru (III) | Oxid de fier Negru: oxid feroso-feric. rosu si negru: minim 68% total | fier. | Solubil in acizi minerali concentrati | Puritate | Substanta solubila in | _ apa | Maxim 1% | Arsen | Maxim 5 mg/kg | Bariu | Maxim 50 mg/kg | Cadmiu | Maxim 5 mg/kg | Crom | Maxim 100 mg/kg > prin dizolvare totala Cupru | Maxim 50 mg/kg | Plumb | Maxim 20 mg/kg | Mercur | Maxim 1 mg/kg | Nichel | Maxim 200 mg/kg | Zinc | Maxim 100 mg/kg _| E 173 .55: FeO. oxid de fier | hidrat (III) | Oxid de fier Rosu: oxid feric anhidru. | si/sau hidrati. maro si negru.xH2O | Oxid de fier Rosu: Fe2O3 | Oxid de fier Negru: FeO. | Oxid de fier Galben: 77492 | Oxid de fier Rosu: 77491 | Oxid de fier Negru: 77499 Einecs | Oxid de fier Galben: 257-098-5 | Oxid de fier Rosu: 215-168-2 | Oxid de fier Negru: 235-442-5 Denumire chimica | Oxid de fier Galben: oxid feric hidrat.ALUMINIU . Gama de nuante cuprinde culorile | rosu.70: Fe2O3 | 231. Aceasta se | realizeaza prin selectarea si controlul sursei de | fier si/sau prin gradul de purificare chimica din | cursul procesului de fabricatie. maro sau negru | Identificare | Solubilitate | Insolubil in apa si solventi organici. oxid de fier | (II.Fe2O3 Masa moleculara | 88.85: FeO(OH) | 159.Fe2O3 Compozitie | Galben: minim 60%. | Oxizii de fier de calitate alimentara se disting de | cei de calitate tehnica in principal prin gradul lor | relativ mic de contaminare cu alte metale. galben.

Solutia rezultanta duce la | obtinerea rezultatelor pozitive pentru testele de | verificare a aluminiului. Ag | Clasa | Anorganic Index culoare nr. Pulverizarea se poate efectua in prezenta | sau in absenta uleiurilor vegetale comestibile si/sau | a acizilor grasi utilizati ca aditivi de calitate | alimentara. | 77000 Einecs | 231-072-3 Denumire chimica | Aluminiu Formula chimica | Al Masa moleculara | 26.5% Ag Descriere | Pudra de culoare argintie sau foi subtiri E 175 .5% (105 grade C. | 77820 Einecs | 231-131-3 Denumire chimica | Argint Formula chimica | Ag Masa atomica | 107. Al | Definitie | Pudra de aluminiu este compusa din particule fine de | aluminiu. Aurum.98 Compozitie | Contine minim 99% exprimat in Al pe baza de produs | fara ulei Descriere | Pudra gri-argintie sau foi subtiri | Identificare | Solubilitate | Insolubil in apa si solventi organici.Sinonime | Pigment metalic CI. Au | .87 Compozitie | Contine minim 99. | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 0. Index culoare nr. Nu contine adaosuri de alte substante | decat uleiurile vegetale comestibile si/sau acizii | grasi de calitate alimentara.ARGINT Sinonime | Argentum.AUR Sinonime | Pigment metalic 3. la greutate constanta) Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg E 174 . Solubil in | acid clorhidric diluat.

Clasa | Monoazoic Index culoare nr.Clasa | Anorganic Index culoare nr.0 Compozitie | Contine minim 90% Au Descriere | Pudra de culoare aurie sau foi subtiri | Puritate | _ Argint | Maxim 7% | Cupru | Maxim 4% > dupa dizolvare completa | _| E 180 . clorura de | calciu si/sau sulfatul de calciu in calitate de | componente principale incolore. Carmin 6B | Definitie | Litolrubina BK contine in principal calciu 3-hidroxi- | 4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalincarboxilat | si coloranti auxiliari impreuna cu apa. | 77480 Einecs | 231-165-9 Denumire chimica | Aur Formula chimica | Au Masa atomica | 197.5% | Alti compusi organici | decat colorantii: | Sare de calciu a | acidului 2-amino-5. Pigment rubin.2% Sare de calciu a | acidului 3-hidroxi-2. Spectrometrie | Absorbtie maxima in dimetilformamida la cca 442 nm | Puritate | Coloranti auxiliari | Maxim 0. | 15850:1 Einecs | 226-109-5 Denumire chimica | Calciu 3-hidroxi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)- | -2-naftalincarboxilat Formula chimica | C18H12CaN2O6S Masa moleculara | 424.45 Compozitie | Continut minim de 90% total coloranti | | 1% | E1 cm 200 la cca 442 nm in dimetilformamida Descriere | Pudra rosie | Identificare | A. | metilbenzensulfonic | Maxim 0.LITOLRUBINA BK Sinonime | Pigment Rosu CI 57.4% .| naftalincarboxilic | Maxim 0.

SORBITOL Sinonime | D-glucitol. se filtreaza prin aspiratie. monobenziliden al | 1 ml benzaldehida si 1 ml acid clorhidric. raportat la substanta uscata | Poliolii sunt compusi care au formula structurala | CH2OH-(CHOH)n-CH2OH. unde "n" este un numar intreg.Amine aromatice primare | Maxim 0. Se filtreaza | prin aspiratie. Derivat de | La 5 g de proba se adauga 7 ml metanol. Cristalele astfel obtinute | se topesc la temperaturi cuprinse intre 173 si 179 | grade C.01% (exprimate sub forma de anilina) nesulfonatate | Substanta extractabila | Dintr-o solutie cu pH 7. D-sorbitol | Definitie | Denumirea chimica | D-glucitol Einecs | 200-061-5 Numar E | E 420 (i) Formula chimica | C6H14O6 Masa moleculara relativa| 182. se raceste solutia | filtrata. Intervalul de topire | 88 la 102 grade C C. | Puritate | . usor solubila in etanol B. maxim 0. se spala cu | 5 ml amestec metanol si apa (1 vol metanol la 2 vol | apa) si se usuca in aer.17 Compozitie | Minim 97% continut de polioli totali si D-sorbitol | minim 91%. Solubilitate | Foarte solubila in apa. se | filtreaza cat este inca fierbinte. Descriere | Pudra higroscopica alba. se dizolva cristalele in 20 ml apa | fiarta care contine 1 g bicarbonat de sodiu. sorbitolului | Se amesteca si se agita solutia intr-un agitator | mecanic pana cand se formeaza cristale. fulgi sau | granule cu gust dulce | Identificare | A. pudra cristalina.2% cu eter | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 40 mg/kg ANEXA 16 la Norme CRITERII SPECIFICE DE PURITATE PENTRU INDULCITORI E 420 (i) .

Cristalele astfel . se raceste solutia | filtrata.3%. | Pot fi prezente si mici cantitati de polioli. Derivat de | La 5 g de proba se adauga 7 ml metanol. unde "n" este un numar intreg. glicerina si propan-1. raportat la substanta uscata Sulfati | Maxim 100 mg/kg. | Poliolii sunt compusi care au formula structurala | CH2OH-(CHOH)n-CH2OH. raportat la substanta uscata Metale grele | Maxim 10 mg/kg. exprimate in glucoza. monobenziliden al | 1 ml benzaldehida si 1 ml acid clorhidric.1%. Se filtreaza | prin aspiratie.2-diol. raportat la | substanta uscata Zaharuri totale | Maxim 1%. raportat la substanta | uscata Cloruri | Maxim 50 mg/kg. raportat la substanta uscata Plumb | Maxim 1 mg/kg. se filtreaza prin aspiratie. Se sorbitolului | amesteca si se agita solutia intr-un agitator mecanic | pana cand se formeaza cristale. raportat la substanta uscata Nichel | Maxim 2 mg/kg. Solubilitate | Miscibil in apa. Einecs | 270-337-8 Numar E | E 420 (ii) Compozitie | Continutul de substanta uscata totala este de minim | 69% si cel de D-sorbitol este de minim 50% raportat | la substanta uscata Descriere | Solutie apoasa. se | filtreaza cat este inca fierbinte. raportat la substanta uscata Zaharuri reducatoare | Maxim 0. raportat la substanta uscata Arsen | Maxim 3 mg/kg. B.SORBITOL SIROP Sinonime | Sirop D-glucitol | Definitie | Denumirea chimica | Siropul de sorbitol format prin hidrogenarea | siropului de glucoza are in componenta D-sorbitol. se dizolva cristalele in 20 ml apa | fiarta care contine 1 g bicarbonat de sodiu. exprimate in glucoza. incolora si cu gust dulce | Identificare | A. se spala cu | 5 ml amestec metanol si apa (1 vol metanol la | 2 vol apa) si se usuca in aer. limpede. | unde n </= 4. exprimate in Pb. raportat la | substanta uscata E 420 (ii) . | Procentul din acest produs care nu este D-sorbitol | este compus in primul rand din oligozaharide | hidrogenate formate prin hidrogenarea siropului de | glucoza utilizat ca materie prima (in acest caz | siropul nu se cristalizeaza) sau manitol. | D-manitol si zaharuri (zaharide) hidrogenate.Continut de apa | Maxim 1% (metoda Karl Fischer) Cenusa sulfatata | Maxim 0.

| Puritate | Continut de apa | Maxim 31% (metoda Karl Fischer) Cenusa sulfatata | Maxim 0. raportat la | substanta uscata Zaharuri totale | Maxim 1%. raportat la | substanta uscata Cloruri | Maxim 50 mg/kg. raportat la substanta uscata Zaharuri reducatoare | Maxim 0.3%. raportat la substanta . | | 20 Rotatie specifica | (alfa) | D | Rotatia specifica intr-o solutie borata. calculata | raportat la substanta uscata are valori intre 23 si | 25 grade Cenusa sulfatata | Maxim 0. dulce | Identificare | A. raportat la substanta uscata Plumb | Maxim 1 mg/kg.3% (105 grade C. exprimate in glucoza. inodora. raportat la substanta uscata Nichel | Maxim 2 mg/kg. raportat la substanta uscata Arsen | Maxim 3 mg/kg.5 ml solutie saturata de clorura de potasiu apoi se | masoara pH-ul.1%. exprimate in Pb.MANITOL Sinonime | D-manitol | Definitie | Denumirea chimica | D-manitol Einecs | 200-711-8 Numar E | E 421 Formula chimica | C6H14O6 Masa moleculara relativa| 182. exprimate in glucoza. 4 ore) pH | intre 5 si 8 | La 10 ml solutie 10% gr/vol de mostra se adauga | 0. raportat la substanta uscata Metale grele | Maxim 10 mg/kg.3%. raportat la substanta uscata Sulfati | Maxim 100 mg/kg. raportat | la substanta uscata Descriere | Pudra cristalina alba. | obtinute se topesc la temperaturi cuprinse intre | 173 si 179 grade C. raportat la | substanta uscata E 421 .2 Compozitie | Continutul de D-manitol este de minim 96%. Solubilitate | Solubil | Puritate | Pierderi la uscare | Maxim 0.1%. exprimate in glucoza. raportat la substanta uscata Zaharuri reducatoare | Maxim 0.

Cromatografie in | Se examineaza prin cromatografie in strat subtire. Solubilitate | Solubil in apa. Descriere | Substanta cristalina foarte higroscopica.2H2O Masa moleculara relativa| 6-O-alfa-D-glucopiranozil-D-sorbitol: 344.1-GPM) Formula chimica | 6-O-alfa-D-glucopiranozil-D-sorbitol: C12H24O11 | Dihidrat de 1-O-alfa-D-glucopiranozil-D-manitol: | C12H24O11 . raportat la substanta uscata Nichel | Maxim 2 mg/kg. inodora.05%.2 mm. raportat la substanta uscata Arsen | Maxim 3 mg/kg. raportat la | substanta uscata Nichel | Maxim 2 mg/kg. strat subtire | prin utilizarea unei placute acoperite cu un strat de | silica gel cromatografic. raportat la | substanta uscata E 953 . raportat la substanta uscata D-manitol | Maxim 3% D-sorbitol | Maxim 6% Zaharuri reducatoare | Maxim 0. solubilitate foarte redusa in etanol B.32 Analiza | Peste 98% monozaharide si dizaharide hidrogenate si | peste 86% amestec de 6-O-alfa-D-glucopiranozil- | D-sorbitol si dihidrat de 1-O-alfa-D-glucopiranozil- | D-manitol. de aproximativ 0. raportat la substanta uscata Metale grele | Maxim 10 mg/kg. | Principalele pete de pe cromatograma sunt cele care | corespund punctelor 1. raportat la substanta uscata Sulfati | Maxim 100 mg/kg.1-GPM si 1. exprimate in Pb.3%. raportat la substanta uscata Arsen | Maxim 3 mg/kg. exprimate in glucoza. | Puritate | Continut de apa | Maxim 7% (metoda Karl Fischer) Cenusa sulfatata | Maxim 0. | uscata Cloruri | Maxim 70 mg/kg. determinate raportat la substanta anhidra.IZOMALT Sinonime | Izomaltutoza hidrogenata. palatinoza hidrogenata | Definitie | Denumirea chimica | Izomaltul este un amestec de monozaharide si | dihazaride hidrogenate ai caror principali componenti | sunt dizaharidele: | 6-O-alfa-D-glucopiranozil-D-sorbitol (1. de | culoare alba | Identificare | A.6-GPS. raportat la substanta uscata .32 | Dihidrat de 1-O-alfa-D-glucopiranozil-D-manitol: | 380. raportat la substanta uscata Plumb | Maxim 1 mg/kg.6-GPS) si | Dihidrat de 1-O-alfa-D-glucopiranozil-D-manitol | (1.

cu solubilitate redusa in | etanol B. maltoza hidrogenata | Definitie | Denumirea chimica | (alfa)-D-glucopiranozil-1. exprimate in Pb. cu gust dulce | Identificare | A. exprimate in Pb. raportat la substanta uscata Metale grele | Maxim 10 mg/kg.1%.5 grade (solutie | D | 5% gr/v) Puritate | Continut de apa | Maxim 1% (metoda Karl Fischer) Cenusa sulfatata | Maxim 0. de minim 98% Descriere | Pudra cristalina alba. sirop de glucoza hidrogenat. Rotatia specifica | 20 | (alfa) = + 105. raportat la | substanta uscata E 965 (ii) . raportat la substanta uscata Sulfati | Maxim 100 mg/kg. raportat la substanta uscata Nichel | Maxim 2 mg/kg.1%. raportat la substanta uscata Arsen | Maxim 3 mg/kg.SIROP DE MALTITOL Sinonime | Sirop de glucoza hidrogenat cu concentratie mare de | maltoza.MALTITOL Sinonime | D-maltitol.Plumb | Maxim 1 mg/kg. Se .4-D-glucitol Einecs | 209-567-0 Numar E | E 965 (i) Formula chimica | C12H24O11 Masa moleculara relativa| 344.5 grade la + 108. raportat la substanta uscata Zaharuri reducatoare | Maxim 0. Interval de topire | 148 la 151 grade C | C. Solubilitate | Foarte solubila in apa. raportat la | substanta uscata [1] E 965 (i) . raportat la | substanta uscata Cloruri | Maxim 50 mg/kg. exprimate in glucoza. | Definitie | Denumirea chimica | Un amestec care consta in principal din maltitol cu | sorbitol. raportat la substanta uscata Plumb | Maxim 1 mg/kg. raportat la substanta uscata Metale grele | Maxim 10 mg/kg. oligozaharide si polizaharide hidrogenate. | Se obtine prin hidrogenarea catalitica a siropului de | glucoza cu continut mare de maltoza.31 Compozitie | Continut de D-manitol C12H24O11 raportat la substanta | anhidra.

raportat la | substanta uscata Cloruri | Maxim 50 mg/kg. | comercializeaza sub forma de sirop si produs solid. strat subtire | prin utilizarea unei placute acoperite cu un strat de | 0. raportat la | substanta uscata E 966 .1%. raportat la substanta uscata Zaharuri reducatoare | Maxim 0. inodore sau mase cristaline | albe. raportat la substanta uscata Nichel | Maxim 2 mg/kg. | incolore.25 mm. | . monohidrati si | dihidrati. lactozitol. cu gust dulce Descriere | Pudra cristalina alba. de silica gel cromatografic. Cromatografie in | Se examineaza prin cromatografie in strat subtire. | Puritate | Continut de apa | Maxim 31% (metoda Karl Fischer) Cenusa sulfatata | Maxim 0.3%. raportat la substanta uscata Arsen | Maxim 3 mg/kg. exprimate in Pb. cu gust dulce | Identificare | A. raportat la substanta uscata Plumb | Maxim 1 mg/kg. lactobiozit | Definitie | Denumirea chimica | 4-O-alfa-D-galactopiranozil-D-glucitol Einecs | 209-566-5 Numar E | E 966 Formula chimica | C12H24O11 Masa moleculara relativa| 344.LACTITOL Sinonime | Lactit. raportat la substanta uscata Metale grele | Maxim 10 mg/kg. dulci. usor solubil in etanol B. exprimate in glucoza. raportat la substanta uscata Sulfati | Maxim 100 mg/kg.32 Compozitie | Minim 95%. Solubilitate | Foarte solubil in apa. raportat la substanta anhidra Descriere | Pudra cristalina dulce sau solutie incolora | Produsele cristaline apar ca anhidre. Einecs | 270-337-8 Numar E | E 965 (ii) Compozitie | Se aplica urmatoarele proportii raportat la substanta | uscata: | Maltitol minim 50% | Sorbitol maxim 8% | Maltotriltol maxim 25% | Polizaharide hidrogenate care contin | peste trei unitati de glucoza sau | glucitol maxim 30% | Lichide vascoase limpezi.

XILITOL Sinonime | Xilitol | Definitie | Denumirea chimica | D-xilitol Einecs | 201-788-0 Numar E | E 967 Formula chimica | C5H12O5 Masa moleculara relativa| 152. exprimate in Pb. raportat la substanta uscata Sulfati | Maxim 200 mg/kg. Interval de topire | 92 la 96 grade C C. Rotatia specifica | 20 | (alfa) = + 13 la + 16 grade | D | (solutie apoasa 10% gr/v).5% raportat la substanta uscata Zaharuri reducatoare | Maxim 0. raportat la substanta uscata Arsen | Maxim 3 mg/kg.15 Compozitie | Minim 98.Identificare | A. raportat la substanta | uscata Nichel | Maxim 2 mg/kg. raportat la substanta uscata Metale grele | Maxim 10 mg/kg.1%. raportat la | substanta uscata Alti alcooli polihidrici| Maxim 1%. Se usuca 0. pe fosfor | la 60 grade. inodora si foarte dulce | Identificare | A. Solubilitate | Foarte solubila in apa. raportat la substanta | uscata Puritate | Continut de apa | Produse cristaline. raportat la substanta uscata Cenusa sulfatata | Maxim 0. raportat la substanta uscata Plumb | Maxim 1 mg/kg. mai putin solubila in etanol B.5% ca xilitol raportat la substanta uscata Descriere | Pudra cristalina alba. Solubilitate | Foarte solubila in apa | B. Maxim 10. exprimate in glucoza. raportat la substanta uscata Zaharuri reducatoare | Maxim 0. Cenusa sulfatata | Maxim 0. raportat la substanta uscata Arsen | Maxim 3 mg/kg.5 g proba in vid. raportat la | substanta uscata Cloruri | Maxim 100 mg/kg. raportat la substanta uscata Nichel | Maxim 2 mg/kg.2%. exprimate in glucoza.5% (metoda Karl Fischer) Alti polioli | Maxim 2. exprimate in glucoza.2%. raportat la substanta uscata .5% . pH | De la 5 la 7 (solutie apoasa 10% gr/v) | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 0. raportat la | substanta uscata E 967 . timp de 4 ore.1%.

acesulfam. inodora.2-dioxid | Definitie | Denumirea chimica | Sare de potasiu a 6-metil-1.24 Compozitie | Minim 99% C4H4NO4SK raportat la substanta uscata Descriere | Pudra cristalina alba. Absorbtie | Maxim 227 +/. | Puritate | Pierderi la uscare | Maxim 1% (105 grade C.3-oxatiazin-4(3H)- | on-2. raportat la substanta uscata Metale grele | Maxim 10 mg/kg.3-oxatiazin-4-on-2.31 Compozitie | Minim 98% si maxim 102% C14H18N2O5 raportat la .2 nm pentru o solutie de 10 mg in ultraviolete | 1000 ml de apa. raportat la substanta uscata Sulfati | Maxim 200 mg/kg. exprimate in Pb. raportat la substanta uscata Plumb | Maxim 1 mg/kg raportat la substanta uscata Metale grele | Maxim 10 mg/kg.2. ca Pb raportat la substanta uscata E 951 .ASPARTAM Sinonime | Esterul metilic al aspartil fenilalaninei | Definitie | Denumirea chimica | Ester N-metilic al-N-L-alfa-aspartil-L-fenilalanina | Ester N-metilic al acidului 3-amino-N- | (alfa-carbometoxi-fenetil)succinamic Einecs | 245-261-3 Numar E | E 951 Formula chimica | C14H18N2O5 Masa moleculara relativa| 294. raportat la substanta uscata E 950 . cu un gust foarte | dulce. | Identificare | A. Solubilitate | Foarte solubila in apa. doua ore) Arsen | Maxim 3 mg/kg raportat la substanta uscata Seleniu | Maxim 30 mg/kg raportat la substanta uscata Fluor | Maxim 3 mg/kg.Plumb | Maxim 1 mg/kg. raportat la | substanta uscata Cloruri | Maxim 100 mg/kg. sarea de potasiu a | 3.ACESULFAM K Sinonime | Acesulfam de potasiu.4-dihidro-6-metil-1.2. B. foarte putin solubila in | etanol.2-dioxid Einecs | 259-715-3 Numar E | E 950 Formula chimica | C4H4NO4SK Masa moleculara relativa| 201. Este de aproximativ 200 de ori mai dulce decat | sucroza.

Putere de indulcire de aproximativ 40 de ori | mai mare decat zaharoza | . patru ore) Cenusa sulfatata | Maxim 0.5% (105 grade C. acid | ciclohexil-aminosulfonic Einecs | 202-898-1 Numarul E | E 952 Formula chimica | C6H13NO3S Masa moleculara relativa| 179.2% raportat la substanta uscata pH | intre 4. Descriere | Pudra cristalina alba. cu un | spectometru adecvat. este de minim 0. ca Pb raportat la substanta uscata Acid 5-benzil-3.0 (solutie de 1 la 125) Transmitanta | Transmitanta unei solutii de 1% in acid clorhidric | 2 N. determinata intr-o cuva de 1 cm la 430 nm. raportat la substanta | uscata.50 | 20 | Se determina intr-o solutie de 4 in 100/15 N de acid | formic. incolora cu un gust dulce | acrisor. Putere | de indulcire de 200 de ori mai mare decat sucroza.6-dioxo-| Maxim 1.022. Arsen | Maxim 3 mg/kg raportat la substanta uscata Plumb | Maxim 1 mg/kg raportat la substanta uscata Metale grele | Maxim 10 mg/kg. utilizand acidul clorhidric | 2 N ca solutie de referinta.24 Compozitie | Acidul ciclohexil-sulfamic contine minim 98% si maxim | 102% echivalent al C6H12NO3S.5% raportat la substanta uscata 2-piperazin-acetic | E 952 . | substanta uscata Descriere | Pudra cristalina alba. | Identificare | Solubilitate | Putin solubila in apa si in etanol | Puritate | Pierderi la uscare | Maxim 4. inodora.ACIDUL CICLAMIC SI SARURILE SALE DE Na si Ca (I) ACIDUL CICLAMIC Sinonime | Acid ciclohexil-sulfamic. in 30 de minute de la prepararea solutiei din | proba. | | D Rotatie specifica | (alfa) de la + 14.95.5 la + 16. | echivalentul unui coeficient de absorbanta care sa nu | depaseasca aproximativ 0.5 si 6. ciclamat | Definitie | Denumirea chimica | Acid ciclohexan-sulfamic. cu gust dulce.

Solubilitate | Solubila in apa si in etanol.22 calculat pe baza hidratata Compozitie | Minim 98% si maxim 102% raportat la substanta uscata. | Puritatea | Pierderile la uscare | Maxim 1% (105 grade C. Solubilitate | Solubila in apa.22 raportat la substanta uscata | 237.2% (105 grade C. sarea de sodiu a acidului ciclamic | Definitie | Denumirea chimica | Ciclohexan-sulfamat de sodiu. ciclohexil-sulfamat de | sodiu Einecs | 205-348-9 Numarul E | E 952 Formula chimica | C6H12NNaO3S si dihidratul de C6H12NNaO3S 2H2O Masa moleculara relativa| 201. Testul de precipitare| La o solutie de 2% se adauga acid clorhidric.Identificare | A. albe incolore. raportat la | substanta uscata Arsen | Maxim 3 mg/kg raportat la substanta uscata Ciclohexil-amina | Maxim 10 mg/kg raportat la substanta uscata Diciclohexil-amina | Maxim 1 mg/kg raportat la substanta uscata Anilina | Maxim 1 mg/kg raportat la substanta uscata (II) CICLAMAT DE SODIU Sinonime | Ciclamat. o ora) | Maxim 15. doua ore) pentru forma | dihidrat Seleniu | Maxim 30 mg/kg. | Puritatea | Pierderi la uscare | Maxim 1% (105 grade C. o ora) Seleniu | Maxim 30 mg/kg exprimat in seleniu raportat la | substanta uscata Plumb | Maxim 1 mg/kg raportat la substanta uscata Metale grele | Maxim 10 mg/kg exprimate ca plumb. insolubila in etanol. raportat la | substanta uscata Arsen | Maxim 3 mg/kg raportat la substanta uscata . La solutia limpede se adauga 1 ml solutie | 10% nitrit de sodiu. | Forma dihidrat: minim 84% raportat la substanta | uscata Descriere | Cristale pudra cristalina. B. exprimat in seleniu. apoi se | adauga 1 ml de solutie molara de clorura de bariu in | apa si se filtreaza in caz ca se tulbura sau se | precipita. Se formeaza un precipitat de | culoare alba. Putere de | indulcire de aproximativ 30 de ori mai mare decat | zaharoza | Identificare | A.

| Puritate | Pierderi la uscare | Maxim 1% (105 grade C. raportat la substanta | uscata Ciclohexil-amina | Maxim 10 mg/kg raportat la substanta uscata Diciclohexil-amina | Maxim 1 mg/kg raportat la substanta uscata Anilina | Maxim 1 mg/kg raportat la substanta uscata (III) CICLAMAT DE CALCIU Sinonime | Ciclamat. o ora) | Maxim 8.18 Compozitie | Minim 99% si maxim 101. patru ore) pentru forma | dihidrata Seleniu | Maxim 30 mg/kg raportat la substanta uscata Arsen | Maxim 3 mg/kg raportat la substanta uscata Plumb | Maxim 1 mg/kg raportat la substanta uscata Metale grele | Maxim 10 mg/kg sub forma de plumb.0% C7H5NO3S raportat la .5% (140 grade C. 1. Putere de | indulcire de aproximativ 30 de ori mai mare decat | zaharoza.57 Compozitie | Minim 98% si maxim 100% raportat la substanta uscata Descriere | Cristale pudra cristalina. K si Ca. ciclohexil-sulfamat de | calciu Einecs | 205-349-4 Numarul E | E 952 Formula chimica | C12H24CaN2O6S2 2H2O Masa moleculara relativa| 432. | Identificare | A. Solubilitate | Solubila in apa. albe.Plumb | Maxim 1 mg/kg raportat la substanta uscata Metale grele | Maxim 10 mg/kg exprimate in Pb. (I) ZAHARINA Definitie | Denumirea chimica | 3-oxo-2.1-dioxid Einecs | 201-321-0 Numarul E | E 954 Formula chimica | C7H5NO3S Masa moleculara relativa| 183.3 dihidro-benzo(d)izotiazol. usor solubila in etanol. raportat la | substanta uscata Ciclohexil-amina | Maxim 10 mg/kg raportat la substanta uscata Diciclohexil-amina | Maxim 1 mg/kg raportat la substanta uscata Anilina | Maxim 1 mg/kg raportat la substanta uscata E 954-ZAHARINA SI SARURILE SALE DE Na. sarea de calciu a acidului ciclamic | Definitie | Denumirea chimica | Ciclohexan-sulfamat de calciu. incolore.

Descriere | Cristale albe sau pudra cristalina alba | efluorescenta. cu gust dulce chiar in | solutiile foarte diluate. la care s-au adaugat salicilic | anterior 5 picaturi de acid acetic. Plumb | Maxim 1 mg/kg raportat la substanta uscata. doua ore) Intervalul de topire | 226 . inodora sau cu un miros slab | aromatizat. | Puritate | Pierderi la uscare | Maxim 1% (105 grade C.2-benzizotiazolin-3-on. raportat la substanta uscata Cenusa sulfatata | Maxim 0. o-toluen-sulfonamida | Maxim 10 mg/kg raportat la substanta uscata p-toluen-sulfonamida | Maxim 10 mg/kg raportat la substanta uscata acid p-sulfonamido.3-dihidro-3-oxo-benzizo-sulfonazol.1-dioxid Einecs | 204-886-1 Numarul E | E 954 Formula chimica | C7H4NNaO3S . se adauga trei | picaturi de solutie apoasa aproximativ molara de | clorura ferica.2H2O Masa moleculara relativa| 241. Putere de indulcire de aproximativ 300 . sarea de sodiu a | 2.2% raportat la substanta uscata Acid benzoic si | La 10 ml solutie 1 la 20.500 de ori mai mare decat zaharoza | Identificare | A. | Oxobenzizosulfonazol | Sare de sodiu dihidrata a 1. inodora sau | cu un miros slab aromatizat. Nu se obtine un precipitat sau o | coloratie violeta. | Maxim 25 mg/kg raportat la substanta uscata benzoic | Substante usor | Absente carbonizabile | (II) ZAHARINAT DE SODIU Sinonime | Zaharina. Putere de indulcire de | aproximativ 300 . | 1. Seleniu | Maxim 30 mg/kg raportat la substanta uscata.19 Compozitie | Minim 99% si maxim 101% C7H4NNaO3S raportat la | substanta uscata.230 grade C Arsen | Maxim 3 mg/kg raportat la substanta uscata. sarea de sodiu a zaharinei | Definitie | Denumirea chimica | o-benzosulfimida de sodiu. solubila in solutiile bazice si | usor solubila in etanol. Metale grele | Maxim 10 mg/kg ca plumb.500 . Solubilitate | Usor solubila in apa. | substanta uscata Descriere | Cristale albe sau pudra cristalina alba. cu gust dulce chiar in solutiile foarte | diluate.

| Puritatea | Pierderi la uscare | Maxim 13. raportat la substanta uscata Acid benzoic si | La 10 ml de solutie 1/20.1-dioxid Einecs | 229-349-0 Numarul E | E 954 Formula chimica | C14H8CaN2O6S2 . sarea de calciu a zaharinei | Definitie | Denumirea chimica | o-benzosulfimida de calciu. patru ore) Arsen | Maxim 3 mg/kg raportat la substanta uscata Seleniu | Maxim 30 mg/kg raportat la substanta uscata Plumb | Maxim 1 mg/kg raportat la substanta uscata Metale grele | Maxim 10 mg/kg ca plumb. Solubilitate | Foarte solubila in apa. solubila in etanol. sarea de calciu a | 2. cu gust dulce chiar in | solutiile foarte diluate. patru ore) Arsen | Maxim 3 mg/kg raportat la substanta uscata . inodora sau | cu un miros slab aromatizat.2-benzizoliazolin-3-on. Putin solubila in etanol | Puritatea | Pierderi la uscare | Maxim 15% (120 grade C. | de ori mai mare decat zaharoza in solutii diluate | Identificare | A.5% (120 grade C. o-toluen-sulfonamida | Maxim 10 mg/kg raportat la substanta uscata p-toluen-sulfonamida | Maxim 10 mg/kg raportat la substanta uscata Acid p-sulfonamido. Descriere | Cristale albe sau pudra alba cristalina. | Maxim 25 mg/kg raportat la substanta uscata benzoic | Substante usor | Absente carbonizabile | (III) ZAHARINAT DE CALCIU Sinonime | Zaharina. raportat la substanta | uscata. Nu se precipita si nu se coloreaza in | violet. Solubilitate | Foarte solubila in apa. Putere de indulcire de | aproximativ 300 .3-dihidro-3-oxo-benzizo-sulfonazol.48 Compozitie | Minim 95% de C14H8CaN2O6S2. se adauga trei | picaturi de solutie apoasa aproximativ molara de | clorura ferica. la care s-au adaugat salicilic | anterior 5 picaturi de acid acetic.3 1/2 H2O Masa moleculara relativa| 467. | Sare de calciu hidrata (2:7) a | 1. 1.500 de ori mai mare decat zaharoza | in solutii diluate | Identificare | A.

| Puritatea | Pierderi la uscare | Maxim 8% (120 grade C. se adauga trei | picaturi de solutie apoasa aproximativ molara de | clorura ferica. la care s-au adaugat salicilic | anterior 5 picaturi de acid acetic. se adauga trei | picaturi de solutie apoasa aproximativ molara de .Seleniu | Maxim 30 mg/kg raportat la substanta uscata Plumb | Maxim 1 mg/kg raportat la substanta uscata Metale grele | Maxim 10 mg/kg ca plumb.1-dioxid Einecs | Numarul E | E 954 Formula chimica | C7H4KNO3S . Nu se precipita si nu se coloreaza in | violet o-toluen-sulfonamida | Maxim 10 mg/kg raportat la substanta uscata p-toluen-sulfonamida | Maxim 10 mg/kg raportat la substanta uscata Acid p-sulfonamido. | Maxim 25 mg/kg raportat la substanta uscata benzoic | Substante usor | Absente carbonizabile | (IV) ZAHARINAT DE POTASIU Sinonime | Zaharina. raportat la substanta uscata Acid benzoic si | La 10 ml de solutie 1 la 20.500 de ori mai mare | decat zaharoza | Identificare | A.77 Compozitie | Minim 99% si maxim 101% de C7H4KNO3S raportat la | substanta uscata Descriere | Cr ale albe sau pudra alba cristalina.2-benzisoliazolin-3-on. | sarea de potasiu monohidrata a | 1. patru ore) Arsen | Maxim 3 mg/kg raportat la substanta uscata Seleniu | Maxim 30 mg/kg raportat la substanta uscata Plumb | Maxim 1 mg/kg raportat la substanta uscata Metale grele | Maxim 10 mg/kg sub forma de plumb. 1. sarea de potasiu a zaharinei | Definitie | Denumirea chimica | o-benzo-sulfimida de potasiu. Putin solubila in etanol. Putere de | indulcire de aproximativ 300 .3-dihidro-3-oxobenziso-sulfonazol. inodora sau | cu un miros slab aromatizat. Solubilitate | Foarte solubila in apa. raportat la | substanta uscata Acid benzoic si | La 10 ml de solutie 1 la 20. cu gust dulce intens | chiar in solutiile foarte diluate. la care s-au adaugat salicilic | anterior 5 picaturi de acid acetic.H2O Masa moleculara relativa| 239. sarea de potasiu a | 2.

| clorura ferica.000/g. Solubilitate | Foarte solubila in apa. Nu se precipita si nu se coloreaza in | violet. | Escherichia coli: absent la 1 g E 959 . Einecs | 258-822-2- Numarul E | E 957 Formula chimica | Polipeptida de 207 aminoacizi Masa moleculara relativa| Taumatina I 22209 | Taumatina II 22293 Compozitie | Minim 16% azot raportat la substanta uscata.5-4) a fructului din familia Thaumatococcus | daniellii (Benth) si se formeaza in principal din | proteinele de taumatina I si taumatina II si din | cantitati neinsemnate de constituenti ai | plantelor provenind din materii prime. insolubila in acetona.3000 de ori mai mare decat zaharoza | Identificare | A. | Maxim 25 mg/kg raportat la substanta uscata benzoic | Substante usor | Absente carbonizabile | E 957 .TAUMATINA Sinonime | | Definitie | Denumirea chimica | Taumatina se obtine prin extractia apoasa | (pH 2. hesperidina | dihidrochalcon-4'-beta-neohesperidosita. Putere de indulcire de aproximativ | 2000 . NHDC.8) Descriere | Pudra de culoarea smantanii. | echivalent cu minim 94% proteine (N x 5. | neohesperidina DC | . Puritatea | | Pierderi la uscare | Maxim 9% (105 grade C la greutate constanta) Carbohidrati | Maxim 3% raportat la substanta uscata Cenusa sulfatata | Maxim 2% raportat la substanta uscata Aluminiu | Maxim 100 mg/kg raportat la substanta uscata Arsen | Maxim 3 mg/kg raportat la substanta uscata Plumb | 3 mg/kg raportat la substanta uscata Criterii microbiologice | Numar total de aerobi: max 1. o-toluen-sulfonamida | Maxim 10 mg/kg raportat la substanta uscata p-toluen-sulfonamida | Maxim 10 mg/kg raportat la substanta uscata Acid p-sulfonamido. inodora si cu gust dulce | intens.DIHYDROCHALCON DE NEOHESPERIDINA Sinonime | Neohesperidina dihydrochalcon.

4-dienoic Einecs | 203-768-7 Formula chimica | C6H8O2 Masa moleculara | 112.2% raportat la substanta uscata Arsen | Maxim 3 mg/kg raportat la substanta uscata Plumb | Maxim 2 mg/kg raportat la substanta uscata Metale grele | Maxim 10 mg/kg ca Pb. | Puritatea | Pierderi la uscare | Maxim 11% (105 grade C. se obtine prin | hidrogenarea catalitica a neohesperidinei Einecs | 243-978-6 Numarul E | E 959 Formula chimica | C28H36O15 Masa moleculara relativa| 612. trei ore) Cenusa sulfatata | Maxim 0. 1% de 2-aminoetil difenil borat. se adauga 1 ml de solutie | metanolica.Definitie | Denumirea chimica | 2-O-alfa-L-ramnopiranozil-4'-beta-D-glucopiranosil | hesperidina dihidrocalcon. Pulbere de indulcire de aproximativ | 1000 .6 Compozitie | Minim 96% raportat la substanta uscata Descriere | Pudra cristalina de culoare alba. Se | obtine culoarea galben deschis.ACID SORBIC Definitie | Denumirea chimica | Acid sorbic | Acid trans. inodora si cu gust | dulce intens. putin solubil in apa | rece.283 nm pentru o solutie de 2 mg in 100 ml ultraviolet | metanol C. cu un miros caracteristic usor si care nu | prezinta modificari de culoare dupa 90 minute de | incalzire la 105 grade C | Identificare | .1800 de ori mai mare decat zaharoza | Identificare | A. raportat la substanta uscata ANEXA 17 la Norme CRITERII SPECIFICE DE PURITATE PENTRU ALTI ADITIVI ALIMENTARI E 200 .12 Compozitie | Minim 99% raportat la substanta anhidra Descriere | Cristale incolore in forma de ac sau pudra pulbere | alba. Solubilitate | Foarte solubila in apa calda. trans-hexa-2. Absorbtia maxima in | 282 . Testul Neu | Se dizolva aproximativ 10 mg neohesperidina DC in | 1 ml de metanol. insolubila in eter si benzen B.

2 nm C.A. Intervalul de topire | Intre 133 si 135 grade C.SORBAT DE POTASIU Definitie | Denumirea chimica | Sorbat de potasiu | (E. | trans-hexa-2.135 grade C | dupa uscare in vid | intr-un desicator de | acid sulfuric | B. Intervalul de topire | a acidului sorbic | izolat prin | acidifiere si | nerecristalizat la | 133 . Teste pozitive ale | potasiului si ale | legaturilor duble | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 1% (105 grade C.5% (metoda Karl Fischer) Cenusa sulfatata | Maxim 0. dupa uscare in vid timp de | patru ore intr-un desicator de acid sulfuric B.000.E)-hexa-2.1% (exprimate in formaldehida) Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 202 . Spectrometrie | O solutie de izopropanol (1 in 4.4-dienoat de potasiu | Sare de potasiu a acidului trans. Rezultat pozitiv | pentru legaturile | duble | D.000) are | absorbtie maxima la 254 +/. Punct de sublimare | 80 grade C | Puritate | Continut de apa | Maxim 0.22 Compozitie | Minim 99% raportat la substanta uscata Descriere | Pudra cristalina alba care nu prezinta modificari de | culoare dupa 90 de minute de incalzire la 105 grade C | Identificare | A.4-dienoic Einecs | 246-376-1 Formula chimica | C6H7O2K Masa moleculara | 150.2% Aldehide | Maxim 0. 3 ore) Aciditate sau | Maxim 1% (exprimata in acid ascorbic sau K2CO3) .

| trans-hexa-2.ACID BENZOIC Definitie | . Intervalul de topire | a acidului sorbic | izolat prin | acidifiere si | nerecristalizat | la 133 .SORBAT DE CALCIU Definitie | Denumirea chimica | Sorbat de calciu | Saruri de calciu ale acidului trans. exprimate in formaldehide Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 203 .alcalinitate | Aldehide | Maxim 0.32 Compozitie | Minim 98%.135 grade C | dupa uscare in vid | intr-un desicator de | acid sulfuric | B.1%.4-dienoic Einecs | 231-321-6 Formula chimica | C12H14O4Ca Masa moleculara | 262. Teste pozitive ale | calciului si ale | legaturilor duble | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 2%. raportat la substanta uscata Descriere | Pudra fina alba cristalina care nu prezinta | modificari de culoare dupa 90 minute de incalzire la | 105 grade C | Identificare | A.1% (exprimate in formaldehide) Fluoruri | Maxim 10 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 210 . determinata prin uscare in vid timp de | patru ore intr-un desicator de acid sulfuric Aldehide | Maxim 0.

3 ml de clorura de | fier STC*2).5 ml de acid sulfuric. cantarit cu o precizie de mg. Teste pozitive de | sublimare si pentru | determinarea | benzoatului | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 0. pana se obtine culoarea roz | care persista timp de 30 secunde. raportat la substanta anhidra Descriere | Pudra alba cristalina | Identificare | A.3%. se | incalzeste pana la punctul de fierbere si se adauga | picaturi de 0. Interval de topire | 121. exprimati in clor corespunzand unui clorurati | procent de 0. primul precipitat nu trebuie sa aiba un | punct de topire diferit de cel al acidului benzoic Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | ------------ *1) Clorura de cobalt STC: se dizolva aproximativ 65 grame clorura de cobalt CoCl2 6H2O intr-un amestec de 25 ml acid clorhidric si 975 ml apa. Substante usor | O solutie la rece de 0. in solutia | incalzita.95.1 ml de sulfat de cupru STC*3) si | 4.5 g de acid benzoic carbonizabile | in 5 ml de acid sulfuric de 94. calculat in acid monoclorobenzoic Substante usor oxidabile| La 100 ml apa se adauga 1.2 ml | de clorura de cobalt STC*1). suficient pentru a obtine un volum total de 1 litru.Denumirea chimica | Acid benzoic | Acid benzencarboxilic | Acid fenilcarboxilic Einecs | 200-618-2 Formula chimica | C7H6O2 Masa moleculara | 122. | Nu este necesar mai mult de 0.5 ml. 0.07%.5% dupa uscare cu acid sulfuric timp de trei | ore pH | Aproximativ 4 (solutie apoasa) Cenusa sulfatata | Maxim 0.4 ml apa.5 grade C B.05% Compusi organici | Maxim 0.5%.5 .5 .123.5% nu trebuie | sa prezinte o culoare mai intensa decat cea a | lichidului de referinta continand 0.1 N KMnO4 pana se | obtine culoarea roz care persista timp de 15 secunde. si se titreaza cu 0.1 N KMnO4. Se dizolva 1 g de | proba.12 Compozitie | Minim 99. Se introduc exact 5 ml din aceasta . Acizi policiclici | La acidifierea fractionata a solutiei neutralizate de | acid benzoic. 0.

4 mg de CuSO4 5H2O pe ml. se lasa la racit. Se fierbe timp de cateva minute.1 N) in prezenta amidonului ST*). Dupa dizolvarea totala a precipitatului. 1 ml de tiosulfat de sodiu (0. aproape inodora.BENZOAT DE SODIU Definitie | Denumirea chimica | Benzoat de sodiu | Sare de sodiu a acidului benzencarboxilic | Sare de sodiu a acidului fenilcarboxilic Einecs | 208-534-8 Formula chimica | C7H5O2Na Masa moleculara | 144.solutie intr-un balon cu baza rotunda. *2) Clorura ferica STC: se dizolva aproximativ 55 g de clorura ferica intr-un amestec de 25 ml acid clorhidric si 975 ml apa. amestecand permanent. Se ajusteaza volumul final al solutiei adaugand un amestec de acid clorhidric si apa. suficient pentru a obtine o solutie care sa contina 62. se titreaza iodul cu tiosulfat de sodiu (0. suficient pentru a obtine un volum total de 1 litru. *) Amidon ST: se titreaza 0. suficient pentru a obtine o solutie care sa contina 59.1 N) in prezenta amidonului ST*). Se dilueaza cu 100 ml apa apoi se titreaza iodul eliberat cu tiosulfat de sodiu (0.1N) corespunde unei cantitati de 23. *3) Sulfat de cupru STC: se dizolva aproximativ 65 g sulfat de cupru CuSO4 5H2O intr-un amestec de 25 ml acid clorhidric si 975 ml de apa. continand 250 ml solutie de iod. Se fierbe timp de 10 minute. continand 250 ml solutie iodata. 1 ml tiosulfat de sodiu (0. Se ajusteaza volumul final al solutiei adaugand un amestec de acid clorhidric si apa.1 N) corespunde unei cantitati de 27.5 mg de CoCl2 6H2O pe ml.03 mg FeCl3 6H2O. se lasa la racit si se filtreaza.5 g amidon (amidon de cartof.11 Compozitie | Minim 99% din C7H5O2Na dupa uscare la 105 grade C | timp de patru ore Descriere | Pudra alba.1 N) corespunde unei cantitati de 24. Se introduc 10 ml din aceasta solutie intr-un balon cu baza rotunda. continand 250 ml solutie de iod. Amidonul trebuie preparat recent.80 mg CoCl2 6H2O. amidon de porumb din amidon solubil) cu 5 ml apa. apoi 15 ml solutie hidroxid de sodiu de 20% . 4 ml acid acetic si 3 g iodura de potasiu. amestecul se lasa timp de 15 minute in repaus. Se ajusteaza volumul final al solutiei adaugand un amestec de acid clorhidric si apa. se adauga la pasta rezultata o cantitate suficienta de apa pentru a obtine un volum total de 100 ml. cristalina sau granule | Identificare | A. Intervalul de topire | Intervalul de topire a acidului benzoic izolat prin pentru acidul benzoic| acidifiere si nerecristalizat este .97 mg CuSO4 5H2O. Se introduc 10 ml din aceasta solutie intr-un balon cu baza rotunda. suficient pentru a obtine o solutie care sa contina 45 mg de FeCl3 6H2O pe ml. suficient pentru a obtine un volum total de 1 litru. se adauga 40 ml apa.1 N) in prezenta amidonului ST*). 1 ml tiosulfat de sodiu (0. la care se adauga 5 ml peroxid de hidrogen de 3%. se adauga 15 ml apa si 3 g iodura de potasiu. greu solubil in etanol B. Se titreaza iodul liber cu tiosulfat de sodiu (0. Solubilitate | Usor solubil in apa. E 211 . se adauga 2 g iodura de potasiu si 20 ml de acid sulfuric de 25% .

123. Intervalul de topire | a acidului benzoic | izolat prin | acidifiere si | nerecristalizat la | .1 N KMnO4 pana | se obtine culoarea roz care persista timp de 15 | secunde.1 N HCl. dupa uscare la 105 grade C timp de 4 ore Substante usor oxidabile| La 100 ml apa se adauga 1.1 N NaOH sau 0. Se dizolva 1 g de | proba. pana se obtine culoarea roz | care persista timp de 30 secunde. Nu este necesar mai mult de 0. cantarit cu o precizie de mg.5%. se | incalzeste pana la punctul de fierbere si se adauga | picaturi de 0.06%. in alcalinitate | prezenta fenolftaleinei nu necesita mai mult de | 0.5 . Teste pozitive ale | benzoatului si | sodiului | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 1. primul precipitat nu trebuie sa | aiba un interval de topire diferit de cel al acidului | benzoic. si se titreaza cu 0.5 grade C.25%. dupa uscare intr-un desicator | de acid sulfuric C. calculat in acid monoclorobenzoic Grad de aciditate sau | Neutralizarea unui gram de benzoat de sodiu. | 121. Compusi organici | Maxim 0. exprimati in clor corespunzand unui clorurati | procent de 0.5 ml de acid sulfuric. Acizi policiclici | La acidifierea fractionata a solutiei neutralizate de | benzoat de sodiu.BENZOAT DE POTASIU Definitie | Denumirea chimica | Benzoat de potasiu | Sare de potasiu a acidului benzencarboxilic | Sare de potasiu a acidului fenilcarboxilic Einecs | 209-481-3 Formula chimica | C7H5KO2 3H2O Masa moleculara | 214.5 ml. Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 212 .25 ml de 0. in solutia | incalzita.27 Compozitie | Minim 99% C7H5O2K dupa uscare la 105 grade C la | greutate constanta Descriere | Pudra alba cristalina | Identificare | A.1 N KMnO4.

pana se obtine culoarea roz | care persista timp de 30 secunde.2 ml de clorura de cobalt STC.1 N NaOH sau 0. Se dizolva 1 g de | proba.1 N KMnO4. primul | precipitat nu trebuie sa aiba un interval de topire | diferit de cel al acidului benzoic.5 ml. cantarit cu o precizie de mg.5% nu trebuie sa prezinte | o culoare mai intensa decat cea a lichidului de | referinta continand 0.1 N KMnO4 pana se | obtine culoarea roz care persista timp de 15 secunde. Substante usor | O solutie la rece de 0.5%. | 0.123. se | incalzeste pana la punctul de fierbere si se adauga | picaturi de 0. in alcalinitate | prezenta fenolftaleinei nu necesita mai mult de | 0. exprimati in clor corespunzand unui clorurati | procent de 0. si se titreaza cu 0. in solutia | incalzita.5 g de acid benzoic in 5 ml de carbonizabile | acid sulfuric de 94.25 ml de 0. Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 213 . Grad de aciditate sau | Neutralizarea unui gram de benzoat de potasiu. Teste pozitive ale | benzoatului si ale | potasiului | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 26. | Nu este necesar mai mult de 0.1 N HCl.06%.5 .5 . 0.5 grade C| dupa uscare in | vid intr-un desicator| de acid sulfuric | B.95.3 ml de clorura de fier STC.25%. determinata prin uscare la 105 grade C Compusi organici | Maxim 0.4 ml apa.BENZOAT DE CALCIU Sinonime | Benzoat de monocalciu | Definitie | Denumirea chimica | Benzoat de calciu | Dibenzoat de calciu Einecs | 218-235-4 Formula chimica | Anhidra: C14H10O4Ca | Monohidrat: C14H10O4Ca H2O | Trihidrat: C14H10O4Ca 3H2O .1 ml de sulfura de | cupru STC si 4. calculat in acid monoclorobenzoic Substante usor oxidabile| La 100 ml apa se adauga 1. Acizi policiclici | La acidifierea fractionata a unei solutii | (neutralizate) de benzoat de potasiu.5 ml de acid sulfuric. 121.

5%. calculat in acid monoclorobenzoic Substante usor oxidabile| La 100 ml apa se adauga 1.1 ml de sulfura de | cupru STC si 4. Se dizolva 1 g de | proba. determinata prin uscare la 105 grade C | la greutate constanta Materie insolubila in | Maxim 0.2 ml de clorura de cobalt STC.25 ml de 0. 0.31 | Monohidrat: 300.3% apa | Compusi organici | Maxim 0. sau pudra alba | Identificare | A.1 N KMnO4.1 N KMnO4 pana se | obtine culoarea roz care persista timp de 15 secunde.5% nu trebuie sa prezinte | o culoare mai intensa decat cea a lichidului de | referinta continand 0. primul | precipitat nu trebuie sa aiba un interval de topire | diferit de cel al acidului benzoic.3 ml de clorura de fier STC. Grad de aciditate sau | Neutralizarea unui gram de benzoat de calciu.06%.95.123. si se titreaza cu 0.5 ml de acid sulfuric. se | incalzeste pana la punctul de fierbere si se adauga | picaturi de 0.5 .1 N HCl. cantarit cu o precizie de mg. Intervalul de topire | a acidului benzoic | izolat prin | acidifiere si | nerecristalizat este | 121.5 ml.5 g de acid benzoic in 5 ml de carbonizabile | acid sulfuric de 94. Acizi policiclici | La acidifierea fractionata a unei solutii | (neutralizate) de benzoat de calciu.5 grade C| dupa uscare in vid | intr-un desicator de | acid sulfuric | B. Teste pozitive ale | benzoatului si ale | calciului | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 17. | Nu este necesar mai mult de 0.36 Compozitie | Minim 99% dupa uscare la 105 grade C Descriere | Cristale albe sau incolore. exprimati in clor corespunzand unui clorurati | procent de 0.32 | Trihidrat: 336. | 0. in solutia | incalzita.1 N NaOH sau 0. Fluorura | Maxim 10 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg .Masa moleculara | Anhidra: 282. in alcalinitate | prezenta fenolftaleinei nu necesita mai mult de | 0. pana se obtine culoarea roz | care persista timp de 30 secunde.5 .25%.4 ml apa. Substante usor | O solutie la rece de 0.

Interval de topire | 115 .05% Acid p-hidroxibenzoic | Maxim 0. Test pozitiv pentru | Intervalul de topire a acidului p-hidroxibenzoic p-hidroxibenzoat | izolat prin acidifiere si nerecristalizat la | 213 . Test pozitiv pentru | alcool | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 0. sau pudra | cristalina.5% dupa uscare timp de doua ore la 80 grade C Cenusa sulfatata | Maxim 0. aproape inodore.5% dupa uscare timp de doua ore la | 80 grade C Descriere | Cristale mici incolore.8 Compozitie | Minim 99.35% exprimate in acid p-hidroxibenzoic si acid salicilic | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 215 .8 . alba | Identificare | A.118 grade C B.SAREA DE SODIU A p-HIDROXIBENZOATULUI DE ETIL Definitie | Denumirea chimica | Etil p-hidroxibenzoat de sodiu | Derivat de sodiu al esterului etilic al acidului | p-hidroxibenzoic Einecs | 252-487-6 Formula chimica | C9H9O3Na Masa moleculara | 188.Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 214 .217 grade C dupa uscare in vid intr-un | desicator de acid sulfuric C.p-HIDROXIBENZOAT DE ETIL Sinonime | Etilparaben | p-oxibenzoat de etil Definitie | Denumirea chimica | p-hidroxibenzoat de etil | Ester etilic al acidului p-hidroxibenzoic Einecs | 204-399-4 Formula chimica | C9H10O3 Masa moleculara | 166.

Interval de topire | 115 .217 grade C | Puritate | .35% exprimate in acid p-hidroxibenzoic si acid salicilic | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 216 .p-HIDROXIBENZOAT DE PROPIL Sinonime | Propilparaben | p-oxibenzoat de propil Definitie | Denumirea chimica | p-hidroxibenzoat de propil | Ester n-propilic al acidului p-hidroxibenzoic Einecs | 202-307-7 Formula chimica | C10H12O3 Masa moleculara | 180. sau pudra | cristalina.39% Acid p-hidroxibenzoic | Maxim 0. Test pozitiv pentru | Intervalul de topire a acidului p-hidroxibenzoic p-hidroxibenzoat | derivat din proba este de 213 . alba | Identificare | A.5% dupa uscare timp de doua ore la | 80 grade C Descriere | Cristale mici. Test pozitiv pentru | Intervalul de topire a acidului p-hidroxibenzoic p-hidroxibenzoat | derivat din proba este de 213 . aproape inodore. Test pozitiv pentru | sodiu | D. dupa uscare in vid intr-un | desicator de acid sulfuric B. determinata de uscare in vid intr-un | desicator de acid sulfuric Cenusa sulfatata | 37 . alba | Identificare | A.118 grade C.Compozitie | Minim 83% ester etilic al acidului p-hidroxibenzoic | raportat la substanta uscata Descriere | Pudra cristalina higroscopica.217 grade C C.1% | trebuie sa se situeze| intre 9. pH-ul unei solutii | apoase de 0.21 Compozitie | Minim 99.3 | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 5%. Interval de topire | 95 .97 grade C dupa uscare timp de doua ore la | 80 grade C B.9 si 10. incolore.

35% exprimate in acid p-hidroxibenzoic si acid salicilic | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg . Test pozitiv pentru | sodiu | C. Intervalul de topire | a esterului izolat | prin acidifiere si | nerecristalizat este | 94 . Solutia apoasa de | 0.97 grade C dupa | uscare in vid intr-un| desicator de acid | sulfuric | B.05% Acid p-hidroxibenzoic | Maxim 0.21 Compozitie | Minim 85% ester n-propilic al acidului | p-hidroxibenzoic raportat la substanta anhidra Descriere | Pudra cristalina higroscopica alba sau albicioasa | Identificare | A.35% exprimate in acid p-hidroxibenzoic si acid salicilic | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 217 .SAREA DE SODIU A p-HIDROXIBENZOATULUI DE PROPIL Definitie | Denumirea chimica | Propil p-hidroxibenzoat de sodiu | Derivat de sodiu al esterului n-propilic al acidului | p-hidroxibenzoic Einecs | 252-488-1 Formula chimica | C10H11O3Na Masa moleculara | 202.5% dupa uscare timp de doua ore la 80 grade C Cenusa sulfatata | Maxim 0.2 | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 5%. determinat prin uscare in vid intr-un | desicator de acid sulfuric Cenusa sulfatata | 34 .1% trebuie sa aiba | un pH intre 9.8 | si 10.36% Acid p-hidroxibenzoic | Maxim 0.Pierdere la deshidratare| Maxim 0.

| .5%.5% raportat la substanta anhidra Descriere | Pudra higroscopica.in Pb) | E 218 . alba | Identificare | A.05% Acid p-hidroxibenzoic | Maxim 0.SAREA DE SODIU A p-HIDROXIBENZOATULUI DE METIL Definitie | Denumirea chimica | Metil p-hidroxibenzoat de sodiu | Derivat de sodiu al esterului metilic al acidului | p-hidroxibenzoic Formula chimica | C8H7O3Na Masa moleculara | 174.128 grade C B.15 Compozitie | Minim 99% dupa uscare timp de doua ore la 80 grade C Descriere | Cristale mici incolore.35% exprimate in acid p-hidroxibenzoic si acid salicilic | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 219 .p-HIDROXIBENZOAT DE METIL Sinonime | Metilparaben | p-oxibenzoat de metil | Definitie | Denumirea chimica | p-hidroxibenzoat de metil | Ester metilic al acidului p-hidroxibenzoic Einecs | 243-171-5 Formula chimica | C8H8O3 Masa moleculara | 152.217 grade C dupa | uscare timp de doua ore la 80 grade C | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 0. Dupa spalare in apa | si uscare timp de | 2 ore la 80 grade C. dupa uscare timp de doua ore la | 80 grade C Cenusa sulfatata | Maxim 0.15 Compozitie | Minim 99. aproape inodore sau pudra | cristalina alba | Identificare | A. Test pozitiv pentru | Intervalul de topire pentru acidul p-hidroxibenzoat p-hidroxibenzoat | derivat din proba este de 213 . Interval de topire | 125 .

5% raportat la substanta anhidra Acid p-hidroxibenzoic | Maxim 0.128 | grade C. Solutia apoasa de | 0. precipitatul alb | obtinut prin | acidifiere cu acid | clorhidric a unei | solutii apoase de 10%| (greutate/volum) a | derivatului de sodiu | al esterului metilic | al acidului | p-hidroxibenzoic | (utilizand o hartie | de turnesol ca | indicator) are un | interval de topire | intre 125 .ANHIDRIDA SULFUROASA Definitie | Denumirea chimica | Dioxid de sulf | Anhidrida a acidului sulfuros Einecs | 231-195-2 Formula chimica | SO2 Masa moleculara | 64.7 si 10.07 Compozitie | Minim 99% Descriere | Gaz incolor neinflamabil cu un miros sufocant | Identificare | A.1% care nu contine | dioxid de carbon are | pH-ul cuprins intre | 9. Test pozitiv pentru | sodiu | C. | B.35% exprimate in acid p-hidroxibenzoic si acid salicilic | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 220 .3 | | Puritate | Continut de apa | Maxim 5% (metoda Karl Fischer) Cenusa sulfatata | 40 . Test pozitiv pentru | substantele | sulfuroase | .44.

Solutia (anhidra) de | 10% sau solutia | (heptahidrata) de 20%| are pH-ul cuprins | intre 8.5 si 11. | Puritate | Continut de apa | Maxim 0. Teste pozitive pentru| sulfit si sodiu | B.SULFIT DE SODIU Definitie | Denumirea chimica | Sulfit de sodiu (anhidru sau heptahidrat) Einecs | 231-821-4 Formula chimica | Anhidru: Na2SO3 | Heptahidrat: Na2SO3 7H2O Masa moleculara | Anhidru: 126.BISULFIT DE SODIU Definitie | .16 Compozitie | Anhidru: Minim 95% Na2SO4 si Minim 48% SO2 | Heptahidrat: Minim 48% Na2SO4 si Minim 24% SO2 Descriere | Pudra alba cristalina sau cristale incolore | Identificare | A.05% Reziduuri nevolatile | Maxim 0.04 | Heptahidrat: 252.1% raportat la continutul de SO2 Fier | Maxim 50 mg/kg raportat la continutul de SO2 Seleniu | Maxim 10 mg/kg raportat la continutul de SO2 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 222 .01% Trioxid de sulf | Maxim 0.1% Seleniu | Maxim 10 mg/kg Alte gaze care in mod | Absente normal nu intra in | compozitia aerului | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 221 .5 | | Puritate | Tiosulfat | Maxim 0.

Solutia apoasa de 10%| are pH-ul cuprins | intre 4.5 | | Puritate | Fier | Maxim 50 mg/kg Na2SO3 raportat la continutul de SO2 Seleniu | Maxim 10 mg/kg raportat la continutul de SO2 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 223 .06 Compozitie | Minim 32% g/g NaHSO3 Descriere | Solutie limpede incolora spre galbena | Identificare | A. Teste pozitive pentru| sulfit si sodiu | B. Solutia apoasa de 10%| are pH-ul cuprins | intre 2.Denumirea chimica | Bisulfit de sodiu | Hidrogensulfit de sodiu Einecs | 231-921-4 Formula chimica | NaHSO3 in solutie apoasa Masa moleculara | 104.METABISULFIT DE SODIU Sinonime | Pirosulfit | Pirosulfit de sodiu | Definitie | Denumirea chimica | Disulfit de sodiu | Pentaoxodiosulfat disodic Einecs | 231-673-0 Formula chimica | Na2S2O5 Masa moleculara | 190. Teste pozitive pentru| sulfit si sodiu | B.1% raportat la continutul de SO2 Fier | Maxim 50 mg/kg raportat la continutul de SO2 Seleniu | Maxim 10 mg/kg raportat la continutul de SO2 Arsen | Maxim 3 mg/kg .11 Compozitie | Minim 95% Na2S2O5 si Minim 64% SO2 Descriere | Cristale sau pudra cristalina alba | Identificare | A.0 si 5.5 si 5.5 | | Puritate | Tiosulfat | Maxim 0.

Teste pozitive pentru| sulfit si calciu | | Puritate | Fier | Maxim 50 mg/kg raportat la continutul de SO2 Seleniu | Maxim 10 mg/kg raportat la continutul de SO2 Arsen | Maxim 3 mg/kg .METABISULFIT DE POTASIU Sinonime | Pirosulfit de potasiu Definitie | Denumirea chimica | Disulfit de potasiu | Pentaoxodiosulfat potasic Einecs | 240-795-3 Formula chimica | K2S2O5 Masa moleculara | 222.1% raportat la continutul de SO2 Fier | Maxim 50 mg/kg raportat la continutul de SO2 Seleniu | Maxim 10 mg/kg raportat la continutul de SO2 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 226 . Teste pozitive pentru| sulfit si potasiu | | Puritate | Tiosulfat | Maxim 0.8% SO2.17 Compozitie | Minim 95% CaSO3 2H2O si minim 39% SO2 Descriere | Cristale albe sau pudra cristalina alba | Identificare | A.33 Compozitie | Minim 90% K2S2O5 si minim 51. restul fiind | compus aproape in totalitate din sulfat de potasiu Descriere | Cristale incolore sau pudra cristalina alba | Identificare | A.Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 224 .SULFIT DE CALCIU Definitie | Denumirea chimica | Sulfit de calciu Einecs | 218-235-4 Formula chimica | CaSO3 2H2O Masa moleculara | 156.

5% (greutate/volum) dioxid de calciu | corespunzand unui procent de 10 .8% (greutate/volum) dioxid de sulf si | 2.BISULFIT DE POTASIU Definitie | Denumirea chimica | Bisulfit de potasiu | Hidrogensulfit de potasiu Einecs | 231-870-1 Formula chimica | KHSO3 in solutie apoasa Masa moleculara | 120. Teste pozitive pentru| sulfit si calciu | | Puritate | Fier | Maxim 50 mg/kg raportat la continutul de SO2 Seleniu | Maxim 10 mg/kg raportat la continutul de SO2 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) E 228 .3.5 .22 Compozitie | 6 .Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 227 . Teste pozitive pentru| sulfit si potasiu | | Puritate | Fier | Maxim 50 mg/kg raportat la continutul de SO2 .17 Compozitie | Minim 280 g KHSO3 per litru (sau 150 g SO2 per litru) Descriere | Solutie apoasa incolora limpede | Identificare | A.BISULFIT DE CALCIU Definitie | Denumirea chimica | Bisulfit de calciu | Hidrogensulfit de calciu Einecs | 237-423-7 Formula chimica | Ca(HSO3)2 Masa moleculara | 202.14% | (greutate/volum) de bisulfit de calciu Ca(HSO3)2 Descriere | Solutie apoasa verde-galbena limpede avand un miros | distinct de dioxid de sulf | Identificare | A.

95.3 ml de clorura de fier STC.BIFENIL Sinonime | Difenil | Definitie | Denumirea chimica | 1.257.5 g de bifenil in 5 ml de acid carbonizabile | sulfuric de 94.2% polifenilici superiori | Hidrocarburi aromatice | Absente policiclice | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 231 .2 ml de clorura de cobalt STC.4 ml apa.5 grade C | Puritate | Benzen | Maxim 10 mg/kg Amine aromatice | Maxim 2 mg/kg (exprimate in anilina) Derivati fenolici | Maxim 5 mg/kg (exprimate in fenol) Substante usor | O solutie la rece de 0. Interval de topire | 68.Seleniu | Maxim 10 mg/kg raportat la continutul de SO2 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 230 .5 grade C | cuprins intre 252.5 .5 .5% nu trebuie sa prezinte o | culoare mai intensa decat cea a lichidului de | referinta continand 0. | 0.70. Trifenil si derivati | Maxim 0.5 .ORTOFENILFENOL Sinonime | Ortoxenol | . 0.8% Descriere | Cristale albe sau galben deschis spre chihlimbar | avand un miros caracteristic | Identificare | A.20 Compozitie | Minim 99.1'-bifenil | Fenilbenzen Einecs | 202-163-5 Formula chimica | C12H10 Masa moleculara | 154. Interval de distilare| Se distileaza complet intr-un interval de 2.1 ml de sulfura de | cupru STC si 4.5 grade C B.

58 | . Test pozitiv pentru | La adaugarea unei solutii de clorura ferica de 10% fenolat | la o solutie de etanol (1 g in 10 ml) se obtine o | culoare verde | Puritate | Cenusa sulfatata | Maxim 0.1% 1-naftol | Maxim 0.ORTOFENILFENOL DE SODIU Sinonime | Ortofenilfenat de sodiu | Sare de sodiu de ortofenilfenol | Definitie | Denumirea chimica | Ortofenilfenol de sodiu Einecs | 205-055-6 Formula chimica | C12H9ONa 4H2O Masa moleculara | 264.3% p-fenilfenol | Maxim 0.20 Compozitie | Minim 99% Descriere | Pudra cristalina alba sau galbui deschis | Identificare | A.05% Oxid de fenil | Maxim 0. Intervalul de topire | a ortofenilifeonului | izolat prin | acidifiere si | nerecristalizat | derivat din proba.01% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 232 .Definitie | Denumirea chimica | (1. | este de 56 . Teste pozitive pentru| fenolat si sodiu | B.58 grade C B.1'-bifenil)-2-ol | 2-hidroxidifenil | o-hidroxidifenil Einecs | 201-993-5 Formula chimica | C12H10O Masa moleculara | 170.26 Compozitie | Minim 97% C12H9ONa 4H2O Descriere | Pudra cristalina alba sau galbui deschis | Identificare | A. Interval de topire | 56 .

1 N HCl | (0.47 la 0. 258 nm si 243 nm | | 1% | E la 302 nm +/.0005% greutate-volum) la 302 nm.THIABENDAZOL Definitie | Denumirea chimica | 4-(2-benzimidazolil) thiazol | 2-(4-thiazolil)-1H-benzimidazol Einecs | 1205-725-8 Formula chimica | C10H7N3S Masa moleculara | 201.53 | Raportul de absorbtie 258 nm/302 nm = 0.303 grade C B. Interval de topire | 296 .01% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 233 . Solutia apoasa de 2% | trebuie sa aiba un pH| cuprins intre 11.14 la 0. grade C dupa uscare | in vid intr-un | desicator de acid | sulfuric | C. Spectrometrie | Absorbtie maxima in 0.18 | .1% 1-naftol | Maxim 0.2 nm: aproximativ 620 | 1 cm | | Raportul de absorbtie 243 nm/302 nm = 0.2 nm: aproximativ 1230 | 1 cm | | 1% | E la 258 nm +/.1 | si 11.3% p-fenilfenol | Maxim 0.2 nm: aproximativ 200 | 1 cm | | 1% | E la 243 nm +/.26 Compozitie | Minim 98% raportat la substanta anhidra Descriere | Pudra inodora alba sau aproape alba | Identificare | A.8 | | Puritate | Oxid de fenil | Maxim 0.

2% Seleniu | Maxim 3 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 234 . Culorimetrie | Daca pe o placa de proba se adauga cateva cristale | de natamicina la un strop de | .Acid clorhidric concentrat.12 Compozitie | Concentratul de nisina contine minim 900 unitati | per mg intr-un amestec de solide din lapte degresat | avand un continut minimum de clorura de sodiu de 50% Descriere | Pudra alba | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 3% cand se usuca la greutate constanta la | 102 . se obtine o culoare | albastra. produsa din susele naturale ale | Streptomyces natalensis sau ale Streptococcus lactis Einecs | 231-683-5 Formula chimica | C33H47O13N Masa moleculara | 665.Puritate | Continut de apa | Maxim 0. | . produsa din susele naturale ale Streptococcus | lactis.103 grade C Arsen | Maxim 1 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 235 . Lancefield. grupa N Einecs | 215-807-5 Formula chimica | C143H230N42O37S7 Masa moleculara | 3354.NISINA Definitie | Nisina este constituita din polipeptide strans | legate.NATAMICINA Sinonime | Piramicina Definitie | Natamicina este un fungicid din grupa poliene | macrolide.5% (metoda Karl Fischer) Cenusa sulfatata | Maxim 0.Acid fosforic concentrat. se obtine o culoare .74 Compozitie | Minim 95% raportat la substanta anhidra Descriere | Pudra cristalina alba sau alb-crem | Identificare | A.

303 nm si | 318 nm. pH | 5.0005% greutate/volum intr-o solutie de | acid acetic metanolic de 1%. | verde.1 ]-decan.7 Denumire chimica | 1. | hexametilentetramina Einecs | 202-905-8 Formula chimica | C6H12N4 Masa moleculara | 140. | Care se transforma in rosu deschis dupa cateva | minute B.5.5 . | 295.HEXAMETILENTETRAMINA Sinonime | Hexamina | Metenamina | Definitie | | 3. Rotatie specifica | 20 | [alfa] = +250 grade la +295 grade | D | (o solutie de 1% greutate/volum in acid acetic | cristalizabil (glacial) la 20 grade C si calculata | raportat la substanta uscata) | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 8% (peste P2O5.19 Compozitie | Minim 99% raportat la substanta anhidra Descriere | Pudra cristalina alba sau incolora | Identificare | A. prezinta un coeficient | de absorbtie maxima de aproximativ 290 nm.5 (o solutie de 1% greutate/volum intr-un | amestec preneutralizat de 20 volume dimetilformamida | si 80 volume apa) | D. un prag de aproximativ 280 nm si prezinta un | coeficient de absorbtie minima de aproximativ 250 nm.5 nm si 311 nm C.3. Spectrometrie | O solutie de 0.1.7.7-tetraazatriciclo [3. Teste pozitive pentru| .3. in vid la 60 grade C la | greutate constanta) Cenusa sulfatata | Maxim 0.5% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | Criterii microbiologice:| Maxim 100/g numar de organisme | viabile | E 239 .

formaldehida si | amoniac | B.DICARBONAT DE DIMETIL Sinonime | DMDC | Pirocarbonat de dimetil | Definitie | Denumire chimica | Dicarbonat de dimetil | Ester dimetilic al acidului pirocarbonic Einecs | 224-859-8 Formula chimica | C4H6O5 Masa moleculara | 134. Descompunere | Dupa diluare.005% exprimate in Cl Saruri de amoniu | Nedetectabile Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 242 .05% Sulfati | Maxim 0. Densitate 20 grade C | Aproximativ 1. Punct de sublimare | aproximativ | 260 grade C | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 0.2% Clor.25 g/cmc D.8% Descriere | Lichid incolor. teste pozitive pentru CO2 si metanol B. Punct de topire | 17 grade C Punct de fierbere | 172 grade C cu descompunere C.09 Compozitie | Minim 99. Este | coroziv pentru piele si ochi si toxic la inhalare si | ingerare | Identificare | A. Spectru infrarosu | Maxim la 1156 si 1832 cmc | Puritate | Carbonat de dimetil | Maxim 0.5 dupa uscare timp de 2 ore in vid la | 105 grade C peste P2O5 Cenusa sulfatata | Maxim 0. se descompune in solutie apoasa.005% exprimate in SO4 Cloruri | Maxim 0. total | Maxim 3 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | .

E 249 . Teste pozitive pentru| nitrit si potasiu | B.25% dupa uscare timp de 4 ore peste gel de | siliciu Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg . pH-ul unei solutii | Minim 6.0 si maxim 9.11 Compozitie | Minim 95% raportat la substanta anhidra*4) Descriere | Granule higroscopice albe sau galben deschis | Identificare | A.NITRIT DE POTASIU Definitie | Denumire chimica | Nitrit de potasiu Einecs | 231-832-4 Formula chimica | KNO2 Masa moleculara | 85. Teste pozitive pentru| nitrit si sodiu | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 0.00 Compozitie | Minim 97% raportat la substanta anhidra*5) Descriere | Pudra cristalina alba sau fragmente galbui | Identificare | A. E 250 .NITRIT DE SODIU Definitie | Denumire chimica | Nitrit de sodiu Einecs | 231-555-9 Formula chimica | NaNO2 Masa moleculara | 69. nitritul poate fi vandut numai in amestec cu sarea sau cu un substituent de sare.0 de 5% | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 3% dupa uscare timp de 4 ore peste gel de | siliciu Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) ------------ *4) La etichetarea cu mentiunea "pentru uz alimentar".

in Pb) | ------------ *5) La etichetarea cu mentiunea "pentru uz alimentar".3 de 5% | C. pH-ul unei solutii | Minim 5.NITRAT DE POTASIU Sinonime | Salpetru de Chile | Salpetru cubic | Definitie | Denumire chimica | Nitrat de potasiu Einecs | 231-818-8 Formula chimica | KNO3 Masa moleculara | 101. sarat. Punct de topire | +/. picant | Identificare | A. E 251 .308 grade C | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 2% dupa uscare timp de 4 ore la 105 grade C Nitriti | Maxim 30 mg/kg exprimate in NaNO2 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 252 .11 Compozitie | Minim 99% raportat la substanta anhidra Descriere | Pudra cristalina alba sau prisme transparente cu un | gust racoritor.NITRAT DE SODIU Sinonime | Salpetru de Chile | Salpetru cubic | Definitie | Denumire chimica | Nitrat de sodiu Einecs | 231-554-3 Formula chimica | NaNO3 Masa moleculara | 85. nitritul poate fi vandut numai in amestec cu sarea sau cu un substituent de sare. Teste pozitive pentru| .5 si maxim 8. Teste pozitive pentru| nitrat si sodiu | B.00 Compozitie | Minim 99% dupa uscare timp de 4 ore la 105 grade C Descriere | Pudra cristalina alba usor higroscopica | Identificare | A.

cu un miros caracteristic | intepator | Identificare | A.ACID ACETIC Definitie | Denumire chimica | Acid acetic | Acid etanoic Einecs | 200-580-7 Formula chimica | C2H4O2 Masa moleculara | 60. incolor. O solutie din trei da| rezultate pozitive | pentru acetat | D. formiati si| Maxim 1000 mg/kg exprimate in acid formic alte substante oxidabile| Substante usor oxidabile| Se dilueaza 2 ml de proba intr-un recipient prevazut | cu un dop de sticla continand 10 ml apa si se adauga | 0.5 si maxim 8. Gravitate specifica | Aproximativ 1.1 N permanganat de potasiu.049 C. Culoarea roz | nu se schimba in brun timp de 30 de minute. Arsen | Maxim 1 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 261 . nitrat si potasiu | B. Punct de solidificare| Minim 14.05 Compozitie | Minim 99. pH-ul unei solutii | Minim 4.1 ml de 0.8% Descriere | Lichid limpede.5 de 5% | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 1% dupa uscare timp de 4 ore la 105 grade C Nitriti | Maxim 20 mg/kg exprimate in KNO2 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 260 . Punct de fierbere | 118 grade C la 760 mm coloana de mercur B.5 grade C | Puritate | Reziduuri nevolatile | Maxim 100 mg/kg Acid formic.ACETAT DE POTASIU .

uscat | Identificare | A. granulata | Trihidrat: cristale incolore. cat si pentru cea trihidrata) Descriere | Anhidru: pudra higroscopica alba.03 | Trihidrat: 136. pH-ul unei solutii | Minim 7. inodora. transparente sau pudra | cristalina granulata.5% raportat la substanta anhidra (atat | pentru forma anhidra. | Eflorescenta in aer cald. pH-ul unei solutii | Minim 8. inodora sau cu un slab miros | acetic. formiati si| Maxim 1000 mg/kg exprimate in acid formic alte substante oxidabile| Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 262 (i) . Teste pozitive pentru| acetat si potasiu | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 8% dupa uscare timp de 2 ore la 150 grade C Acid formic. Teste pozitive pentru| acetat si sodiu | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Anhidru: maxim 2% (120 grade C.08 Compozitie | Minim 98.Definitie | Denumire chimica | Acetat de potasiu Einecs | 204-822-2 Formula chimica | C2H3O2K Masa moleculara | 98. inodora sau cu un slab miros acetic | Identificare | A. 4 ore) .5 si maxim 9 apoase de 5% | B.ACETAT DE SODIU Definitie | Denumire chimica | Acetat de sodiu Einecs | 204-823-8 Formula chimica | C2H3NaO2 nH2O (n = 0 sau 3) Masa moleculara | Anhidru: 82. 4 ore) | Trihidrat: intre 36 si 42% (120 grade C.5 apoase de 1% | B.14 Compozitie | Minim 99% raportat la substanta anhidra Descriere | Cristale higroscopice incolore sau pudra cristalina | alba.0 si maxim 9.

DIACETAT DE SODIU Definitie | Diacetatul de sodiu este compus molecular din acetat | de sodiu si acid acetic Denumire chimica | Hidrogenodiacetat de sodiu Einecs | 204-814-9 Formula chimica | C4H7NaO4 nH2O (n = 0 sau 3) Masa moleculara | 142.09 (anhidra) Compozitie | 39 . formiati si| Maxim 1000 mg/kg exprimate in acid formic alte substante oxidabile| Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) E 262 (ii) . Teste pozitive pentru| acetat si sodiu | | Puritate | Continut de apa | Maxim 2% (metoda Karl Fischer) Acid formic.41% acid acetic liber si 58 .5 si maxim 5.0 apoase de 10% | B.18 Compozitie | Minim 98% raportat la substanta anhidra Descriere | Acetatul de calciu anhidru este un solid cristalin | alb higroscopic si voluminos avand un gust usor amar.17 | Monohidrat: 176.ACETAT DE CALCIU Definitie | Denumire chimica | Acetat de calciu Einecs | 200-540-9 Formula chimica | Anhidru: C4H6O4Ca | Monohidrat: C4H6O4Ca H2O Masa moleculara | Anhidru: 158. | Se poate detecta de asemenea un miros usor de acid . pH-ul unei solutii | Minim 4.Acid formic. formiati si| Maxim 1000 mg/kg exprimate in acid formic alte substante oxidabile| Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 263 .60% acetat de | sodiu Descriere | Solide cristaline higroscopice albe cu un miros | acetic | Identificare | A.

| granule sau pudra | Identificare | A. | cu un gust acid.3% in apa | Acid formic. Teste pozitive pentru| acetat si calciu | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 11% dupa uscare (155 grade C la greutate | constanta.0 apoase de 10% | B. pH-ul unei solutii | Minim 6.| se hidrolizeaza in acid | lactic | | Identificare | .ACID LACTIC Definitie | Denumire chimica | Acid lactic | Acid 2-hidroxipropionic | 1-acid hidroxietan-1-carboxilic Einecs | 200-018-0 Formula chimica | C3H6O3 Masa moleculara | 90. | NOTA: | Acidul lactic este | higroscopic si cand este| concentrat prin | fierbere. se condenseaza| pentru a forma lactatul | acidului lactic care. aproape inodor. | Se obtine prin fermentatia lactica a zaharurilor sau | se prepara sintetic. Monohidratul poate aparea sub forma de ace. constituit dintr-un amestec de acid | lactic (C3H6O3) si lactat de acid lactic (C6H10O5).0 si maxim 9. | acetic. pentru monohidrat) Substante insolubile | Maxim 0. formiati si| Maxim 1000 mg/kg exprimate in acid formic alte substante oxidabile| Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 270 . incolor sau galbui.08 Compozitie | Minim 76% si maxim 84% Descriere | Lichid vascos. | la diluare si incalzire.

Interval de distilare| 138. se calculeaza | valoarea ce corespunde | continutului lor | in acid lactic | E 280 .5 .142. pentru | solutii apoase mai | slabe. Test pozitiv pentru | lactat | | Puritate | Cenusa sulfatata | Maxim 0.25% Fier | Maxim 10 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | | NOTA: | Aceasta specificatie se | refera la o solutie | apoasa de 80%.2% Sulfat | Maxim 0.5 grade C | Puritate | Reziduuri nevolatile | Maxim 0.ACID PROPIONIC Definitie | Denumire chimica | Acid propionic | Acid propanoic Einecs | 201-176-3 Formula chimica | C3H6O2 Masa moleculara | 74.08 Compozitie | Minim 99. Punct de topire | 22 grade C B.01% dupa uscare la 140 grade C la greutate | constanta Aldehide | Maxim 0.A.5% Descriere | Lichid uleios incolor sau galbui avand un miros usor | intepator | Identificare | A.1% Clorura | Maxim 0.1% exprimate in formaldehide Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | .

pH-ul unei solutii | Minim 7.PROPIONAT DE SODIU Definitie | Denumire chimica | Propionat de sodiu | Propanoat de sodiu Einecs | 205-290-4 Formula chimica | C3H5O2Na Masa moleculara | 96.PROPIONAT DE CALCIU Definitie | Denumire chimica | Propionat de calciu Einecs | 223-795-8 Formula chimica | C6H10O4Ca Masa moleculara | 186. Teste pozitive pentru| propionat si sodiu | B.5 si maxim 10.0 apoase de 10% | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 4% determinate prin uscare timp de 2 ore la | 105 grade C .22 Compozitie | Minim 99% dupa uscare timp de 2 ore la 105 grade C Descriere | Pudra cristalina alba | Identificare | A.1% in apa | Fier | Maxim 50 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 282 .E 281 .5 apoase de 10% | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 4% determinate prin uscare timp de 2 ore la | 105 grade C Substante insolubile | Maxim 0.06 Compozitie | Minim 99% dupa uscare timp de 2 ore la 105 grade C Descriere | Pudra cristalina higroscopica alba sau o pudra fina | alba | Identificare | A.0 si maxim 9. pH-ul unei solutii | Minim 6. Teste pozitive pentru| propionat si calciu | B.

3% in apa | Fier | Maxim 50 mg/kg Fluorura | Maxim 10 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 283 . inodore sau granule | albe sau pudra alba. in .17 Compozitie | Minim 99% dupa uscare timp de 2 ore la 105 grade C Descriere | Pudra cristalina alba | Identificare | A. usor uleios la atingere. Teste pozitive pentru| propionat si potasiu | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 4% determinat prin uscare timp de 2 ore la | 105 grade C Substante insolubile | Maxim 0.Substante insolubile | Maxim 0.5% Descriere | Cristale transparente incolore.84 Compozitie | Minim 99.3% in apa | Fier | Maxim 30 mg/kg Fluorura | Maxim 10 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | Maxim 10 mg/kg in Pb) | E 284 .PROPIONAT DE POTASIU Definitie | Denumire chimica | Propionat de potasiu | Propanoat de potasiu Einecs | 206-323-5 Formula chimica | C3H5KO2 Masa moleculara | 112.ACID BORIC Sinonime | Acid boric | Acid ortoboric | Borofax Definitie | Einecs | 233-139-2 Formula chimica | H3BO3 Masa moleculara | 61.

DIOXID DE CARBON Sinonime | Gaz al acidului carbonic | Gheata uscata (forma solida) | Anhidrida carbonica | Definitie | Denumire chimica | Dioxid de carbon .27 Descriere | Pudra sau foi asemanatoare cu sticla. devenind opace | la expunerea la aer. Punct de topire | Aproximativ 171 grade C B. | stare naturala apare sub forma de sasolit mineral. La combustie flacara | este verde | C.8 si 4. Interval de topire | Intre 171 si 175 grade C cu descompunere | Puritate | Peroxizi | Nu apare nici o culoare la adaugarea solutiei de Kl Arsen | Maxim 1 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 290 .3% | Puritate | Peroxizi | Nu apare nici o culoare la adaugarea solutiei de Kl Arsen | Maxim 1 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 285 . usor solubil in apa | Identificare | A.TETRABORAT DE SODIU (BORAX) Sinonime | Borat de sodiu | Definitie | Denumire chimica | Tetraborat de sodiu | Biborat de sodiu | Piroborat de sodiu | Tetraborat de disodiu anhidru Einecs | 215-540-4 Formula chimica | Na2B4O7 | Na2B4O7 10H2O Masa moleculara | 201. Identificare | A. pH-ul unei solutii | intre 3.8 apoase de 3.

cum ar fi | propilenglicolul sau uleiul mineral.01 N) Substante reducatoare.Einecs | 204-696-9 Formula chimica | CO2 Masa moleculara | 44. se produce un precipitat alb care | se dizolva cu efervescenta in acidul acetic diluat | Puritate | Aciditate | Barbotarea a 915 ml de gaz prin 50 ml de apa recent | adusa la punctul de fierbere nu trebuie sa-i confere | celei din urma o aciditate fata de metilorange | superioara celei de 50 ml de apa recent adusa la | punctul de fierbere la care s-a adaugat 1 ml de acid | clorhidric (0.3-didehidro-L-treo-hexono-1. avand un | miros usor intepator.1 mg/l E 300 .13 Compozitie | Dupa uscare intr-un desicator in vid de acid sulfuric | timp de 24 ore.193 grade C cu descompunere B. Interval de topire | 189 . nu trebuie sa tulbure sau sa innegreasca | solutia Monoxid de carbon | Maxim 10 micro l/l Continut de ulei | Maxim 0. | Identificare | A. Teste pozitive pentru| . acidul ascorbic contine minim 99% | C6H8O6 Descriere | Solid cristalin inodor alb spre galben deschis | Identificare | A. | Barbotarea a 915 ml de gaz prin 25 ml de reactiv cu fosfura si sulfura de | nitrat de argint amoniacal.ACID ASCORBIC Definitie | Denumire chimica | Acid L-ascorbic | Acid ascorbic | 2. sau in blocuri solide comprimate de "gheata | uscata".-4-lactona | 3-ceto-L-gulofuranolactona Einecs | 200-066-2 Formula chimica | C6H8O6 Masa moleculara | 176. Formele solide (gheata uscata) contin in | general agenti de legatura.01 Compozitie | Minim 99% volum/volum sub forma gazoasa Descriere | Un gaz incolor in conditii de mediu normale. la care s-au adaugat 3 ml hidrogen | de amoniac. Precipitare (formarea| La trecerea unei parti de proba intr-o solutie de unui precipitat) | hidroxid de bariu. Dioxidul de carbon comercial | este transportat si manevrat sub forma de lichid in | cilindrii presurizati sau in sisteme de depozitare | in vrac.

3-didehidro-L-treo-hexono-1.+106 grade C | D | (solutie apoasa de 10% greutate/volum) pH-ul unei solutii | .+21.25% dupa uscare intr-un desicator in vid de | acid sulfuric timp de 24 ore | | 20 Rotatie specifica | [alfa] intre +103 . Teste pozitive pentru| ascorbat si sodiu | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 0.4-lactona | Enolat de sodiu 3-ceto-L-gulofuranolactona Einecs | 205-126-1 Formula chimica | C6H7O6Na Masa moleculara | 198.1% | | 20 Rotatie specifica | [alfa] intre +20.11 Compozitie | Dupa uscare intr-un desicator in vid de acid sulfuric | timp de 24 ore.8 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 301 .5 grade C | D | (solutie apoasa de 10% greutate/volum) pH-ul unei solutii | apoase de 2% | Intre 2. acidul ascorbic | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 0.ASCORBAT DE SODIU Definitie | Denumire chimica | Ascorbat de sodiu | L-ascorbat de sodiu | Enolat de sodiu | 2.4 si 2.4% dupa uscare intr-un desicator in vid de | acid sulfuric timp de 24 ore Cenusa sulfatata | Maxim 0. ascorbatul de sodiu contine minim 99% | C6H7O6Na Descriere | Solid cristalin inodor alb sau aproape alb care se | innegreste la lumina | Identificare | | A.5 .

+97 grade C | D | (solutie apoasa de 5% greutate/volum) pH-ul unei solutii | apoase de 10% | Intre 6.3-didehidro-L-treo-hexono-1. Teste pozitive pentru| ascorbat si calciu | | Puritate | Fluoruri | Maxim 10 mg/kg (exprimate in fluor) | | 20 Rotatie specifica | [alfa] intre +95 .5 Substanta volatila | Maxim 0.4-lactona dihidrat Einecs | 227-261-5 Formula chimica | C12H14O12Ca 2H2O Masa moleculara | 426.apoase de 10% | Intre 6.ASCORBAT DE CALCIU Definitie Denumire chimica | Ascorbat de calciu dihidrat | Sare de calciu a | 2.5 si 8.35 Compozitie | Minim 98% raportat la substanta fara materii volatile Descriere | Pudra cristalina inodora alba spre galben cenusiu | deschis | Identificare | | A.0 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 302 .0 si 7.PALMITAT DE ASCORBIL Definitie | Denumire chimica | Palmitat de ascorbil | L-palmitat de ascorbil | Palmitat de 2.4-lactona-6 | 6-palmitoil-3-ceto-L-gulofuranolactona .3-didehidro-L-treo-hexono-1.3% determinata prin uscare la temperatura | camerei timp de 24 ore intr-un desicator de acid | sulfuric sau pentoxid de fosfor Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 304 (i) .

Einecs | 205-305-4 Formula chimica | C22H38O7 Masa moleculara | 414. Punct de topire | Aproximativ 116 grade C | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 2% dupa uscare intr-un cuptor in vid la | 56 .55 Compozitie | Minim 98% raportat la substanta uscata Descriere | Solid alb sau alb-galbui cu un miros de citrice | Identificare | A.4-lactona | 6-stearoil-3-ceto-L-gulofuranolactona Einecs | 246-944-9 Formula chimica | C24H42O7 Masa moleculara | 442. Interval de topire | Intre 107 si 117 grade C | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 2% dupa uscare intr-un cuptor in vid la o | temperatura cuprinsa intre 56 grade C si 60 grade C | timp de 1 ora Cenusa sulfatata | Maxim 0.STEARAT DE ASCORBIL Definitie | Denumire chimica | Stearat de ascorbil | L-stearat de ascorbil | Stearat de 2.6 Compozitie | Minim 98% Descriere | Solid alb sau alb galbui cu un miros de citrice | Identificare | A.60 grade C timp de 1 ora Cenusa sulfatata | Maxim 0.3-didehidro-L-treo-hexono-1.1% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg .+24 grade C | D | (solutie de metanol de 5% greutate/volum) Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 304 (ii) .1% | | 20 Rotatie specifica | [alfa] intre +21 .

galben .E 306 . continand tocoferoli si tocotrienoli | concentrati.71 (d-alfa-tocoferol) Compozitie | Minim 34% din tocoferoli totali Descriere | Ulei vascos. Teste de solubilitate| Insolubil in apa.EXTRACT BOGAT iN TOCOFEROL Definitie | Produs obtinut prin distilare in vid cu vapori de apa | a produselor oleaginoase comestibile de origine | vegetala.12'-trimetiltridecil) | -6-cromanol Einecs | 200-412-2 Formula chimica | C29H50O2 Masa moleculara | 430.8-Trimetiltocol | dl-2.8-tetrametil-2-(4'. d-beta-. rosu-brun spre rosu avand un | miros si un gust caracteristic.1% | | 20 Rotatie specifica | [alfa] minim + 20 grade | D Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 307 .7. | d-gamma-.ALFA-TOCOFEROL Sinonime | dl-alfa-Tocoferol | Definitie | Denumire chimica | dl-5. | Contine tocoferoli cum ar fi d-alfa-.7. limpede si aproape inodor.5.71 Compozitie | Minim 96% Descriere | Ulei vascos. d-dzeta Masa moleculara | 430. Solubil in etanol.8'. Metoda | corespunzatoare de | cromatografie de | separare gaz-lichid | B. limpede. Miscibil in | eter. | Puritate | Cenusa sulfatata | Maxim 0. Poate aparea o usoara | separare de constituenti parafinosi sub forma | microcristalina | Identificare | | A.

GAMA-TOCOFEROL Sinonime | dl-gamma-Tocoferol | Definitie | Denumire chimica | 2. absorbtia maxima este de | aproximativ 292 nm.1. usor solubil in etanol.05 grade (1 la 10 solutie | D | in cloroform) Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 308 .257 nm . absorbtia maxima este de | aproximativ 298 .01 g in 200 ml etanol absolut) | Cenusa sulfatata | Maxim 0. aproape fara miros. Spectrofotometrie | In etanol absolut.12'.7. care se | oxideaza si se innegreste la expunerea in aer sau la | lumina | Identificare | A. Teste de solubilitate| Insolubil in apa.76 E in etanol |E 1 cm | 1 cm (0.503 .trimetiltridecil) | -6-cromanol Einecs | 231-523-4 Formula chimica | C28H48O2 Masa moleculara | 416.8'. | Puritate | | | 20 Indice de refractie | n 1. Spectrometrie | In etanol absolut.507 | D | Absorbtie specifica | 1% | 1% (292 nm) 72 .8-trimetil-2-(4'.1% | | 20 Rotatie specifica | [alfa] 0 grade +/. | deschis spre chihlimbar. miscibil | in eter B. care se oxideaza | si se innegreste la expunerea in aer sau la lumina | Identificare | A.69 Compozitie | Minim 97% Descriere | Ulei vascos limpede galben deschis.0.

1. absorbtia maxima este de | aproximativ 298 . Spectrometrie | In etanol absolut.1.7 Compozitie | Minim 97% Descriere | Ulei vascos.8-dimetil-2-(4'.503 .500 .1% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg .504 | D | Cenusa sulfatata | Maxim 0.12'-trimetiltridecil) | -6-cromanol Einecs | 204-299-0 Formula chimica | C27H46O2 Masa moleculara | 402.DELTA-TOCOFEROL Definitie | Denumire chimica | 2.0 si 8.8'.1% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 309 .0 | | 20 Indice de refractie | n 1.507 | D | Cenusa sulfatata | Maxim 0.257 nm | Puritate | | Absorbtie specifica | 1% | 1% (298 nm) intre 89 si 95 E in etanol |E 1 cm | 1 cm (257 nm) intre 3. | care se oxideaza si se innegreste la expunerea in | aer sau la lumina | Identificare | A. | Puritate | | Absorbtie specifica | 1% | 1% (298 nm) intre 91 si 97 E in etanol |E 1 cm | 1 cm (257 nm) intre 5.0 si 6. limpede galbui deschis sau portocaliu.0 | | 20 Indice de refractie | n 1.

4.1% Acid liber | Maxim 0.5% (exprimate in acid galic) Compus organoclorat | Maxim 100 mg/kg (exprimate in Cl) | Absorbtie specifica | 1% | 1% E in etanol | E (275 nm) minim 485 si maxim 520 1 cm | 1 cm | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 311 . Interval de topire | Intre 146 si 150 grade C dupa uscare la 110 grade C | timp de 4 ore | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 1.20 Compozitie | Minim 98% raportat la substanta anhidra Descriere | Solid cristalin inodor alb spre alb-crem | Identificare | A.Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 310 . total solubil in etanol. eter | si propan-1. 4 ore) Cenusa sulfatata | Maxim 0.0% (110 grade C.4.GALAT DE OCTIL Definitie | Denumire chimica | Galat de octil | Ester octilic al acidului galic | Ester n-octilic al acidului 3.5-trihidroxibenzoic Einecs | 213-853-0 Formula chimica | C15H22O5 Masa moleculara | 282.5-trihidroxibenzoic Einecs | 204-498-2 Formula chimica | C10H12O5 Masa moleculara | 212. Teste de solubilitate| Usor solubil in apa.GALAT DE PROPIL Definitie | Denumire chimica | Galat de propil | Ester propilic al acidului galic | Ester n-propilic al acidului 3.2-diol B.34 Compozitie | Minim 98% dupa uscare la 90 grade C timp de 6 ore Descriere | Solid inodor alb spre alb-crem .

2-diol B. 6 ore) Cenusa sulfatata | Maxim 0. Interval de topire | Intre 99 si 102 grade C dupa uscare la 90 grade C | timp de 6 ore | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 0.GALAT DE DODECIL Sinonime | Lauril galat | Definitie | Denumire chimica | Galat de dodecil | Ester dodecilic al acidului galic | Ester n-dodecilic (sau lauril) al acidului | 3.45 Compozitie | Minim 98% dupa uscare la 90 grade C timp de 6 ore Descriere | Solid inodor alb sau alb-crem | Identificare | A. total solubil in etanol si eter B.5-trihidroxibenzoic Einecs | 214-620-6 Formula chimica | C19H30O5 Masa moleculara | 338. total solubil in etanol.5% (90 grade C. Interval de topire | Intre 95 si 98 grade C dupa uscare la 90 grade C timp | de 6 ore | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 0. Teste de solubilitate| Insolubil in apa.05% Acid liber | Maxim 0. 6 ore) Cenusa sulfatata | Maxim 0. eter si | propan-1. Teste de solubilitate| Insolubil in apa. | Identificare | A.05% Acid liber | Maxim 0.5% (exprimat in acid galic) Compus organoclorat | Maxim 100 mg/kg (exprimat in Cl) | Absorbtie specifica | 1% | 1% E in etanol | E (275 nm) minim 375 si maxim 390 1 cm | 1 cm | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 312 .4.5% (exprimate in acid galic) Compus organoclorat | Maxim 100 mg/kg (exprimate in Cl) | .5% (90 grade C.

ACID ERITHORBIC Sinonime | Acid izoascorbic | Acid D-araboascorbic | Definitie | Denumire chimica | Acid D-eritro-hexenic-2-gamma-lactona | Acid izoascorbic | Acid D-izoascorbic Einecs | 201-928-0 Formula chimica | C6H8O6 Masa moleculara | 176. Interval de topire | Aproximativ 164 . Solutia trebuie sa | ramana limpede.172 grade C cu descompunere | B. se adauga | 2 picaturi de acid acetic glaciar si 5 ml de solutie | de acetat de calciu de 10% . Test pozitiv pentru | acidul ascorbic in | culorimetrie | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 0.Absorbtie specifica | 1% | 1% E in etanol | E (275 nm) minim 300 si maxim 325 1 cm | 1 cm | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 10 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 30 mg/kg E 315 . Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg .4% dupa uscare sub presiune scazuta pe gel | de siliciu timp de 3 ore Cenusa sulfatata | Maxim 0.3% | | 20 Rotatie specifica | [alfa] intre -16.5 si 18.13 Compozitie | Minim 98% raportat la substanta anhidra Descriere | Solid cristalin alb spre galben care se innegreste | treptat prin expunerea la lumina | Identificare | A.0 grade (solutie apoasa | D | de 10% greutate/volum) Oxalat | Intr-o solutie de 1 g in 10 ml de apa.

8. Teste de solubilitate| Foarte solubil in apa.Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 316 .5 . Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg .25% dupa uscare intr-un desicator in vid | peste acidul sulfuric timp de 24 ore | | 20 Rotatie specifica | [alfa] intre +95 si 98 grade (solutie apoasa de | D | 10% greutate/volum) pH-ul unei solutii | apoase de 10% | 5.0 Oxalat | Intr-o solutie de 1 g in 10 ml de apa. Solutia trebuie sa | ramana limpede. Test pozitiv pentru | sodiu | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 0. Test pozitiv pentru | acidul ascorbic in | culorimetrie | C.13 Compozitie | Minim 98% dupa uscare intr-un desicator in vid de | acid sulfuric timp de 24 de ore. foarte usor solubil in etanol B. raportat la | substanta monohidrata Descriere | Solid cristalin alb | Identificare | A.4-lactona | Enolat de sodiu monohidrat de | 3-ceto-D-gulofurano-lactona Einecs | 228-973-9 Formula chimica | C6H7O6Na H2O Masa moleculara | 216.ERITHORBAT DE SODIU Sinonime | Izoascorbat de sodiu | Definitie | Denumire chimica | Izoascorbat de sodiu | Acid D-izoascorbic de sodiu | Sare de sodiu de | 2.3-didehidro-D-eritro-hexono-1. se adauga | 2 picaturi de acid acetic glaciar si 5 ml de solutie | de acetat de calciu de 10% .

E 320 .BUTILHIDROXITOLUEN (BHT) Sinonime | BHT | Definitie | Denumire chimica | 2. Teste de solubilitate| Insolubil in apa B. inodor | sau cu un miros caracteristic slab aromatic | Identificare | .5% C11H16O2 si minim 85% izomer | 3-tert-butil-4-hidroxianizol Descriere | Cristale albe sau galben deschis sau solid cu aspect | parafinos si cu un miros usor aromatic | Identificare | A.05% dupa calcinare la 800 +/.25 grade C Impuritati fenolice | Maxim 0.25 Compozitie | Minim 98.36 Compozitie | Minim 99% Descriere | Solid cristalin sau sub forma de fulgi. alb.6-butilditert-p-cresol | 4-metil-2.BUTILHIDROXIANIZOL (BHA) Sinonime | BHA | Definitie | Denumire chimica | 3-tert-butil-4-hidroxianizol | un amestec de 2-tert-butil-4-hidroxianizol si | 3-tert-butil-4-hidroxianizol Einecs | 246-563-8 Formula chimica | C11H16O2 Masa moleculara | 180. Interval de topire | Intre 48 si 55 grade C | Puritate | Cenusa sulfatata | Maxim 0.5% | Absorbtie specifica | 1% | 1% (290 nm) minim 190 si maxim 210 E in etanol |E 1 cm | 1 cm (228 nm) minim 326 si maxim 345 | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 321 .6-butilditertfenol Einecs | 204-881-4 Formula chimica | C15H24O Masa moleculara | 220.

0% de substante | insolubile in acetona Descriere | Lecitine: lichid brun sau semi-lichid vascos sau | pudra vascoasa | Lecitine hidrolizate: lichid vascos sau pasta de | culoare brun deschis spre brun | Identificare | A. Teste pozitive pentru| . Punct de topire | La 70 grade C C. | | Lecitinele pot fi usor decolorate in mediu apos cu | ajutorul peroxidului de hidrogen. Teste de solubilitate| Insolubil in apa si propan 1. acestea | includ de asemenea produse hidrolizate obtinute prin | utilizarea enzimelor inofensive corespunzatoare. | Produsul final nu trebuie sa prezinte nici un semn | de activitate enzimatica reziduala. Einecs | 232-307-2 Compozitie | Lecitine: minim 60.A.2-diol | Foarte solubil in etanol B.005% Impuritati fenolice | Maxim 0.000 in etanol | anhidru prezinta un maximum numai la 278 nm | Puritate | Cenusa sulfatata | Maxim 0.320 nm a unui strat de | 2 cm al unei solutii de 1 la 100. Absorbanta maxima | Absorbanta in intervalul 230 .0% de substante insolubile in | acetona | Lecitine hidrolizate: minim 56. Aceasta oxidare nu | trebuie sa modifice din punct de vedere chimic | fosfatidele de lecitina.5% | Absorbtie specifica | 1% | 1% E in etanol | E (278 nm) minim 81 si maxim 88 1 cm | 1 cm | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 322 LECITINE Sinonime | Fosfatide | Fosfolipide Definitie | Lecitinele sunt amestecuri sau fractiuni de fosfatide | obtinute prin procedee fizice din produsele | alimentare de origine animala sau vegetala.

fosfor si | acizi grasi | B.3% Indice de aciditate | Lecitine: maxim 35 mg hidroxid de potasiu per gram | Lecitine hidrolizate: maxim 45 mg hidroxid de potasiu | per gram Indice de peroxid | Egal cu sau maxim 10 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 325 .5% dupa uscare.35 grade C) intr-un | pahar de laborator de 800 ml.LACTAT DE SODIU Definitie | Denumirea chimica | Lactat de sodiu | 2-hidroxipropanoat de sodiu Einecs | 200-772-0 Formula chimica | C3H5NaO3 Masa moleculara | 112. Teste pozitive pentru| potasiu | | Puritate | Aciditate | Maxim 0.0% dupa uscare la 105 grade C timp de 1 ora Substante insolubile in | toluen | Maxim 0. Teste pozitive pentru| lecitina hidrolizata | Se adauga 500 ml apa (30 .06 (anhidru) Compozitie | Minim 57% si maxim 66% Descriere | Lichid transparent incolor si inodor sau cu un miros | usor caracteristic | Identificare | A. Lecitina hidrolizata | va forma o emulsie omogena. Teste pozitive pentru| lactat | B. colina. Se adauga incet 50 ml | de proba amestecand continuu. exprimat in acid lactic pH-ul unei solutii | apoase de 20% | 6.7.5 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg .5 . Lecitina nehidrolizata | va forma un precipitat de aproximativ 50 g | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 2.

Nu este necesar mai mult de 0. Substante reducatoare | Solutia de lactat de potasiu nu poate duce la | reducerea solutiei lui Fehling | Nota: | Aceasta specificatie se | refera la o solutie | apoasa de 60% | 327 . Culorimetrie | Se acopera cu 2 ml solutie lactat de potasiu 5 ml | solutie de 1 la 100 catechina in acid sulfuric. In | zona de contact se produce o culoare rosu intens C. aproape inodor sau cu un | miros caracteristic usor | Identificare | A.LACTAT DE CALCIU Definitie | . B.2 ml. Calcinare | Se arde o solutie de lactat de potasiu pana la | calcinare.Substante reducatoare | Nici o reducere a solutiei lui Fehling | Nota: | Aceasta specificatie se | refera la o solutie | apoasa de 60% | E 326 .LACTAT DE POTASIU Definitie | Denumirea chimica | Lactat de potasiu | 2-hidroxipropanoat de potasiu Einecs | 213-631-3 Formula chimica | C3H5O3K Masa moleculara | 128. Cenusa este alcalina si se observa o | efervescenta la adaugarea unui acid.17 (anhidru) Compozitie | Minim 57% si maxim 66% Descriere | Lichid limpede usor vascos.1 N. se adauga 3 picaturi solutie de proba de | fenolftaleina ST si se titreaza cu hidroxid de sodiu | 0. Teste pozitive pentru| potasiu si lactat | | Puritate | Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg Aciditate | Se dizolva 1 g solutie de lactat de potasiu in 20 ml | apa.

15 (monohidrat) Compozitie | Acidul citric exista sub forma anhidra sau cu | 1 molecula de apa.0% | . raportat la substanta anhidra Descriere | Pudra cristalina sau granule albe aproape inodore | Identificare | A.13 (anhidru) | b) 210.Cu 4.0 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg Substante reducatoare | Nici o reducere a solutiei lui Fehling E 330 . Teste de solubilitate| Foarte solubil in apa. usor solubil in etanol. Acidul citric contine minim 99. Teste de solubilitate| Solubil in apa si practic insolubil in etanol | Puritate | Pierdere la deshidratare| Determinat prin uscare la 120 grade C timp de 4 ore: | .5) Masa moleculara | 218.0% Aciditate | Maxim 0. calculate raportat la substanta anhidra Descriere | Acidul citric este un solid cristalin alb sau | incolor.Cu 3 molecule de apa: maxim 20.3-propan tricarboxilic | Acid beta-hidroxitricarbalitic Einecs | 201-069-1 Formula chimica | a) C6H8O7 (anhidru) | b) C6H8O7 H2O (monohidrat) Masa moleculara | a) 192. | Monohidratul se descompune in aer uscat.ACID CITRIC Definitie | Denumirea chimica | Acid citric | Acid 2-hidroxi-1.Cu 1 molecula de apa: maxim 8. cu un gust puternic acid. Teste pozitive pentru| lactat si calciu | B.0% | .5% materie uscata exprimata in acid lactic Fluoruri | Maxim 30 mg/kg (exprimate in fluor) pH-ul unei solutii de 5%| Intre 6.22 (anhidru) Compozitie | Minim 98%. .5% | de C6H8O7.5 molecule de apa: maxim 27. inodor.0 si 8.2.Denumirea chimica | Dilactat de calciu | Dilactat de calciu hidrat | Sare de calciu a acidului 2-hidroxipropionic Einecs | 212-406-7 Formula chimica | (C3H5O2)2 Ca nH2O (n = 0 .0% | . | Identificare | A.Anhidru: maxim 3.

E 331 (i) .0% | .11 (anhidru) | b) 232.3-propantricarboxilic Formula chimica | a) C6H7O7Na (anhidru) | b) C6H7O7Na H2O (monohidrat) Masa moleculara | a) 214.25 grade C Arsen | Maxim 1 mg/kg Plumb | Maxim 1 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 5 mg/kg Oxalati | Maxim 100 mg/kg exprimate in acid oxalic.8% Oxalati | Maxim 100 mg/kg exprimate in acid oxalic. | acidul citric monohidrat contine maxim 8.8% apa | (metoda Karl Fischer) Cenusa sulfatata | Maxim 0.2.23 (monohidrat) Compozitie | Minim 99% raportat la substanta anhidra Descriere | Pudra cristalina alba sau cristale incolore | Identificare | A.Monohidrat: maxim 8. | solubil in eter | Puritate | Continut in apa | Acidul citric anhidru contine maxim de 0.8 Arsen | Maxim 1 mg/kg Plumb | Maxim 1 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | . Teste pozitive pentru| citrat si sodiu | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Determinat prin uscare la 180 grade C timp de 4 ore: | .5% apa.Anhidru: maxim 1.05% dupa calcinare la 800 +/. dupa uscare pH-ul unei solutii | apoase de 1% | Intre 3.5 si 3. dupa uscare Substante usor | carbonizabile | Se incalzeste 1 g de proba pulbere in 10 ml acid | sulfuric de 98% minimum la bain-marie la 90 grade C | in intuneric timp de o ora. Solutia trebuie sa aiba o | culoare brun deschis (lichid de control K).CITRAT MONOSODIC Sinonime | Citrat monosodic | Citrat de sodiu monobazic | Definitie | Denumirea chimica | Citrat monosodic | Sarea monosodica a acidului | 2-hidroxi-1.

sub forma anhidra.5H2O Masa moleculara | 263.2. Teste pozitive pentru| citrat si sodiu | | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 13.CITRAT DISODIC Sinonime | Citrat disodic | Citrat de sodiu dibazic | Definitie | Denumirea chimica | Citrat disodic | Sarea disodica a acidului | 2-hidroxi-1.CITRAT TRISODIC Sinonime | Citrat trisodic | Citrat de sodiu tribazic | Definitie | Denumirea chimica | Citrat trisodic | Sarea trisodica a acidului | 2-hidroxi-1.3-propantricarboxilic | Sarea disodica a acidului citric cu 1.0% prin uscare la 180 grade C timp de 4 ore Oxalati | Maxim 100 mg/kg exprimate in acid oxalic.2.5 molecule de | apa Einecs | 205-623-3 Formula chimica | C6H6O7Na2 1.in Pb) | Maxim 5 mg/kg E 331 (ii) .11 Compozitie | Minim 99% raportat la substanta anhidra Descriere | Pudra alba cristalina sau cristale incolore | Identificare | A.2 Arsen | Maxim 1 mg/kg Plumb | Maxim 1 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 5 mg/kg E 331 (iii) .07 (anhidru) Compozitie | Minim 99% raportat la substanta anhidra .3-propantricarboxilic | Sarea trisodica a acidului citric. dupa uscare pH-ul unei solutii | apoase de 1% | Intre 4.9 si 5. | dihidrata sau pentahidrata Einecs | 200-675-3 Formula chimica | a) Anhidru: C6H5O7Na3 | b) Hidrat: C6H5O7Na3 nH2O (n = 2 sau 5) Masa moleculara | 258.

Descriere | Pudra alba cristalina sau cristale incolore
|
Identificare |
A. Teste pozitive pentru|
citrat si sodiu |
|
Puritate |
Pierdere la deshidratare| Determinat prin uscare la 180 grade C timp de 4 ore:
| - Anhidru: maxim 1,0%
| - Dihidrat: maxim 13,5%
| - Pentahidrat: maxim 30,3%
Oxalati | Maxim 100 mg/kg exprimate in acid oxalic, dupa uscare
pH-ul unei solutii |
apoase de 5% | Intre 7,5 si 9,0
Arsen | Maxim 1 mg/kg
Plumb | Maxim 1 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 5 mg/kg

E 332 (i) - CITRAT MONOPOTASIC

Sinonime | Citrat monopotasic
| Citrat de potasiu monobazic
|
Definitie |
Denumirea chimica | Citrat monopotasic
| Sarea monopotasica a acidului
| 2-hidroxi-1,2,3-propantricarboxilic
| Sarea monopotasica anhidra a acidului citric
Einecs | 212-753-4
Formula chimica | C6H7O7K
Masa moleculara | 230,21
Compozitie | Minim 99% raportat la substanta anhidra
Descriere | Pudra granulata sau cristale transparente
| higroscopice, albe
|
Identificare |
A. Teste pozitive pentru|
citrat si potasiu |
|
Puritate |
Pierdere la deshidratare| Maxim 1,0% determinata prin uscare la 180 grade C
| timp de 4 ore
Oxalati | Maxim 100 mg/kg exprimati in acid oxalic, dupa uscare
pH-ul unei solutii |
apoase de 1% | Intre 3,5 si 3,8
Arsen | Maxim 1 mg/kg
Plumb | Maxim 1 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg

Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 5 mg/kg

E 332 (ii) - CITRAT TRIPOTASIC

Sinonime | Citrat tripotasic
| Citrat de potasiu tribazic
|
Definitie |
Denumirea chimica | Citrat tripotasic
| Sarea tripotasica a acidului
| 2-hidroxi-1,2,3-propantricarboxilic
| Sarea tripotasica monohidrata a acidului citric
Einecs | 212-755-5
Formula chimica | C6H5O7K3 H2O
Masa moleculara | 324,42
Compozitie | Minim 99% raportat la substanta anhidra
Descriere | Pudra granulata higroscopica alba sau cristale
| transparente
|
Identificare |
A. Teste pozitive pentru|
citrat si potasiu |
|
Puritate |
Pierdere la deshidratare| Maxim 6,0% determinat prin uscare la 180 grade C timp
| de 4 ore
Oxalati | Maxim 100 mg/kg exprimat in acid oxalic, dupa uscare
pH-ul unei solutii |
apoase de 5% | Intre 7,5 si 9,0
Arsen | Maxim 1 mg/kg
Plumb | Maxim 1 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 5 mg/kg

E 333 (i) - CITRAT MONOCALCIC

Sinonime | Citrat monocalcic
| Citrat de calciu monobazic
|
Definitie |
Denumirea chimica | Citrat monocalcic
| Sarea monocalcica a acidului
| 2-hidroxi-1,2,3-propantricarboxilic
| Sarea monocalcica monohidrata a acidului citric
Formula chimica | (C6H7O7)2 Ca H2O
Masa moleculara | 440,32
Compozitie | Minim 97,5% raportat la substanta anhidra
Descriere | Pudra alba fina

|
Identificare |
A. Teste pozitive pentru|
citrat si calciu |
|
Puritate |
Pierdere la deshidratare| Maxim 7,0% determinate prin uscare la 180 grade C
| timp de 4 ore
Oxalati | Maxim 100 mg/kg exprimate in acid oxalic, dupa uscare
pH-ul unei solutii |
apoase de 1% | Intre 3,2 si 3,5
Fluoruri | Maxim 30 mg/kg (exprimate in fluor)
Arsen | Maxim 1 mg/kg
Plumb | Maxim 1 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 5 mg/kg
Carbonati | Dizolvarea unui gram de citrat de calciu in 10 ml de
| acid clorhidric 2N trebuie sa degaje numai cateva
| bule izolate.

E 333 (ii) - CITRAT DICALCIC

Sinonime | Citrat dicalcic
| Citrat de calciu dibazic
|
Definitie |
Denumirea chimica | Citrat dicalcic
| Sarea dicalcica a acidului
| 2-hidroxi-1,2,3-propantricarboxilic
| Sarea dicalcica trihidrata a acidului citric
Formula chimica | (C6H7O7)2 Ca2 3H2O
Masa moleculara | 530,42
Compozitie | Minim 97,5% raportat la substanta anhidra
Descriere | Pudra alba fina
|
Identificare |
A. Teste pozitive pentru|
citrat si calciu |
|
Puritate |
Pierdere la deshidratare| Maxim 20,0% determinat prin uscare la 180 grade C
| timp de 4 ore
Oxalati | Maxim 100 mg/kg exprimat in acid oxalic, dupa uscare
Fluoruri | Maxim 30 mg/kg (exprimat in fluor)
Arsen | Maxim 1 mg/kg
Plumb | Maxim 1 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 5 mg/kg

Carbonati | Dizolvarea unui gram de citrat de calciu in 10 ml de
| acid clorhidric 2N trebuie sa degaje numai cateva
| bule izolate

E 333 (iii) - CITRAT TRICALCIC

Sinonime | Citrat tricalcic
| Citrat de calciu tribazic
|
Definitie |
Denumirea chimica | Citrat tricalcic
| Sarea tricalcica a acidului
| 2-hidroxi-1,2,3-propantricarboxilic
| Sarea tricalcica tetrahidrata a acidului citric
Einecs | 212-391-7
Formula chimica | (C6H6O7)2 Ca3 4H2O
Masa moleculara | 570,51
Compozitie | Minim 97,5% raportat la substanta anhidra
Descriere | Pudra alba fina
|
Identificare |
A. Teste pozitive pentru|
citrat si calciu |
|
Puritate |
Pierdere la deshidratare| Maxim 14,0% determinat prin uscare la 180 grade C
| timp de 4 ore
Oxalati | Maxim 100 mg/kg exprimati in acid oxalic, dupa uscare
Fluoruri | Maxim 30 mg/kg (exprimate in fluor)
Arsen | Maxim 1 mg/kg
Plumb | Maxim 1 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 5 mg/kg
Carbonati | Dizolvarea unui gram de citrat de calciu in 10 ml de
| acid clorhidric 2N trebuie sa degaje numai cateva
| bule izolate

E 334 - ACID L(+) TARTRIC

Definitie |
Denumirea chimica | Acid L-tartric
| Acid L-2,3-dihidroxibutandioic
| Acid d-alfa,beta-dihidroxisuccinic
Einecs | 201-766-0
Formula chimica | C4H6O6
Masa moleculara | 150,09
Compozitie | Minim 99,5% raportat la substanta anhidra
Descriere | Solid cristalin incolor sau translucid sau pudra
| cristalina alba

|
Identificare |
A. Interval de topire | Intre 168 si 170 grade C
B. Teste pozitive pentru|
tartrat |
|
Puritate |
Pierdere la deshidratare| Maxim 0,5% (peste P2O5 timp de 3 ore)
Cenusa sulfatata | Maxim 1000 mg/kg dupa calcinare la 800 +/- 25 grade C
|
Rotatie optica specifica|
a unei solutii apoase de|
20% greutate/volum | 20
| [alfa] intre +11,5 si 13,5 grade
| D
|
Plumb | Maxim 5 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 10 mg/kg
Oxalati | Maxim 100 mg/kg exprimati in acid oxalic, dupa uscare

E 335 (i) - TARTRAT MONOSODIC

Sinonime | Sarea monosodica a acidului L(+)tartric
|
Definitie |
Denumirea chimica | Sarea monosodica a acidului L-2,3-dihidroxibutandioic
| Sarea monosodica monohidrata a acidului L(+)tartric
Formula chimica | C4H5O6 Na H2O
Masa moleculara | 194,05
Compozitie | Minim 99% raportat la substanta anhidra
Descriere | Cristale incolore transparente
|
Identificare |
A. Teste pozitive pentru|
tartrat si sodiu |
|
Puritate |
Pierdere la deshidratare| Maxim 10,0% determinat prin uscare la 105 grade C
| timp de 4 ore
Oxalati | Maxim 100 mg/kg exprimati in acid oxalic, dupa uscare
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 5 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 10 mg/kg

E 335 (ii) - TARTRAT DISODIC

Definitie |
Denumirea chimica | L-tartrat disodic
| (+)- tartrat disodic
| Acid (+) -2,3-dihidroxibutandioic disodic
| Sare disodica deshidratata a acidului L-(+)tartric
Einecs | 212-773-3
Formula chimica | C4H4O6 Na2 2H2O
Masa moleculara | 230,8
Compozitie | Minim 99% raportat la substanta anhidra
Descriere | Cristale incolore transparente
|
Identificare |
A. Teste pozitive pentru|
tartrat si sodiu |
B. Teste de solubilitate| 1 gram este insolubil in 3 ml apa. Insolubil in
| etanol
|
Puritate |
Pierdere la deshidratare| Maxim 17,0% determinat prin uscare la 150 grade C
| timp de 4 ore
Oxalati | Maxim 100 mg/kg exprimati in acid oxalic, dupa uscare
pH-ul unei solutii |
apoase de 1% | Intre 7,0 si 7,5
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 5 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 10 mg/kg

E 336 (i) - TARTRAT MONOPOTASIC

Sinonime | Tartrat de potasiu monobazic
|
Definitie |
Denumirea chimica | Sarea monopotasica a acidului
| L-2,3-dihidroxibutandioic
| Sarea monopotasica anhidra a acidului L(+)-tartric
Formula chimica | C4H5O6K
Masa moleculara | 188,16
Compozitie | Minim 98% raportat la substanta anhidra
Descriere | Pudra alba cristalina sau granulata
|
Identificare |
A. Teste pozitive pentru|
tartrat si potasiu |
B. Punct de topire | 230 grade C
|
Puritate |
pH-ul unei solutii |
apoase de 1% | 3,4

3-dihidroxibutandioic | Sarea dipotasica cu 0.TARTRAT DIPOTASIC Sinonime | Tartrat de potasiu dibazic | Definitie | Denumirea chimica | Sarea dipotasica a acidului L-2. Teste pozitive pentru| tartrat si potasiu | | Puritate | pH-ul unei solutii | apoase de 1% | Intre 7.TARTRAT DUBLU DE SODIU SI POTASIU Sinonime | L(+) Tartrat de sodiu si potasiu | Sare de Rochelle | Sare de Seignette | Definitie | Denumirea chimica | Sare dubla de sodiu si potasiu a acidului | L-2.3-dihidroxibutandioic | L(+) Tartrat de sodiu si potasiu Einecs | 206-156-8 .Pierdere la deshidratare| Maxim 1.2 Compozitie | Minim 99% raportat la substanta anhidra Descriere | Pudra alba cristalina sau granulata | Identificare | A.0% determinat prin uscare la 105 grade C timp | de 4 ore Oxalati | Maxim 100 mg/kg exprimati in acid oxalic. dupa uscare Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 337 . dupa uscare Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 336 (ii) .0 Pierdere la deshidratare| Maxim 4.0 si 9.0% determinat prin uscare la 150 grade C timp | de 4 ore Oxalati | Maxim 100 mg/kg exprimati in acid oxalic.5 molecula de apa a acidului | L(+)tartric Einecs | 213-067-8 Formula chimica | C4H4O6 K2 1/2H2O Masa moleculara | 235.

0% determinat prin uscare la | 150 grade C timp de 3 ore pH-ul unei solutii | apoase de 1% | 3.Formula chimica | C4H4O6 KNa 4H2O Masa moleculara | 282. insolubil in etanol C. Interval de topire | Intre 70 si 80 grade C | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 26.23 Compozitie | Minim 99% raportat la substanta anhidra Descriere | Cristale incolore sau pudra alba cristalina | Identificare | A.0% si minim 21.00 Compozitie | Minim 71% si maxim 83% Descriere | Lichid vascos limpede incolor | Identificare | A. dupa uscare Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 338 . Teste pozitive pentru| tartrat.4 Oxalati | Maxim 100 mg/kg exprimati in acid oxalic.ACID FOSFORIC Sinonime | Acid ortofosforic | Acid monofosforic Definitie | Denumirea chimica | Acid fosforic Einecs | 231-633-2 Formula chimica | H3PO4 Masa moleculara | 98. Teste de solubilitate| 1 gram este solubil in 1 ml apa. potasiu si | sodiu | B. Teste pozitive pentru| acid si fosfat | | Puritate | Acizi volatili | Maxim 10 mg/kg (exprimati in acid acetic) Cloruri | Maxim 200 mg/kg (exprimate in clor) Nitrati | Maxim 5 mg/kg (exprimati in NaNO3) Sulfati | Maxim 1500 mg/kg (exprimati in CaSO4) Fluoruri | Maxim 10 mg/kg (exprimate in fluor) Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | .

Insolubil in etanol. contine minim 97% NaH2PO4 Descriere | Pudra.0% | Puritate | Pierdere la deshidratare| Sarea anhidra pierde maxim 2%.0 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg .1 si 5.98 | Monohidrat: 138.FOSFAT MONOSODIC Sinonime | Monofosfat monosodic | Monofosfat monosodic acid | Ortofosfat monosodic | Fosfat de sodiu monobazic | Definitie | Denumirea chimica | Dihidrogeno-monofosfat de sodiu Einecs | 231-449-2 Formula chimica | Anhidru: NaH2PO4 | Monohidrat: NaH2PO4 H2O | Dihidrat: NaH2PO4 2H2O Masa moleculara | Anhidru: 119.00 | Dihidrat: 156.2% raportat la substanta anhidra Fluoruri | Maxim 10 mg/kg (exprimate in fluor) pH-ul unei solutii | apoase de 1% | Intre 4. eter sau | cloroform C.01 Compozitie | Dupa uscare la 6. apoi la 105 grade C timp de 4 ore Substante insolubile in | apa | Maxim 0.in Pb) | Maxim 10 mg/kg | Nota: | Aceasta specificatie se | refera la o solutie | apoasa de 75% | E 339 (i) . monohidratul maxim | 15. Continut de P2O5 | Intre 58.0% si dihidratul maxim 25% dupa uscare la 60 grade | C timp de 1 ora. Teste de solubilitate| Foarte solubil in apa. Teste pozitive pentru| sodiu si fosfat | B.0 grade C timp de o ora si apoi la | 105 grade C timp de 4 ore.0% si 60. cristale sau granule albe inodore usor | lichefiate | Identificare | A.

dodecahidratul: pudra sau | cristale inodore eflorescente albe.6 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 339 (iii) .98 Compozitie | Dupa uscare la 40 grade C timp de 3 ore si apoi la | 105 grade C timp de 5 ore.7 sau 12) Masa moleculara | Anhidru: 141. | heptahidratul: pudra granulata sau cristale albe. Continut de P2O5 | Intre 49% si 51% (anhidru) | Puritate | Pierdere la deshidratare| Dupa uscare la 40 grade C timp de 3 ore apoi la | 105 grade C timp de 5 ore. contine minim 98% Na2HPO4 Descriere | Hidrogeno-fosfatul disodic anhidru este o pudra alba | higroscopica inodora.4 si 9.2% raportat la substanta anhidra Fluoruri | Maxim 10 mg/kg (exprimate in fluor) pH-ul unei solutii | apoase de 1% | Intre 8. | Identificare | A. Teste pozitive pentru| sodiu si fosfat | B. | pentru dihidrat maxim 22%. pentru dodecahidrat maxim 61% Substante insolubile in | apa | Maxim 0.FOSFAT DISODIC Sinonime | Monofosfat disodic | Fosfat de sodiu secundar | Ortofosfat disodic | Fosfat disodic acid | Definitie | Denumirea chimica | Hidrogeno-monofosfat disodic | Hidrogeno-ortofosfat disodic Einecs | 231-448-7 Formula chimica | Anhidru: Na2HPO4 | Hidrat: Na2HPO4 nH2O (n = 2. pentru heptahidrat maxim | 50%.E 339 (ii) .FOSFAT TRISODIC Sinonime | Fosfat de sodiu . Insolubil in etanol C. | inodore. Formele hidratate cuprind | dihidratul: un solid cristalin alb inodor. pierderile in greutate | sunt matoarele: pentru forma anhidra maxim 5%. Teste de solubilitate| Foarte solubil in apa. eflorescente.

pierderile in greutate sunt urmatoarele: | pentru forma anhidra maxim 2%. Dodecahidratul include 1/4 molecula | de hidroxid de sodiu.5 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 340 (i) .5. pentru dodecahidrat intre 45% si 58% Substante insolubile in | apa | Maxim 0.FOSFAT MONOPOTASIC Sinonime | Fosfat de potasiu monobazic | Monofosfat de monopotasiu | Fosfat de potasiu acid . | Formele hidratate cuprind semi si monohidratele.2% raportat la substanta anhidra Fluoruri | Maxim 10 mg/kg (exprimate in fluor) pH-ul unei solutii | apoase de 1% | Intre 11. calculate | pe baza de materie calcinata Descriere | Cristale. granule sau pudra cristalina alba inodora.5% si 43. Teste de solubilitate| Foarte solubil in apa. | Identificare | A. Dodecahidratul de | fosfat de sodiu contine minim 92% Na3PO4. | hexahidratul.5% (anhidru) | Puritate | Pierdere la calcinare | Dupa uscare la 120 grade C timp de 2 ore urmata de | calcinare la aproximativ 800 grade C timp de | 30 minute. Continut de P2O5 | Intre 40. Teste pozitive pentru| sodiu si fosfat | B. | Fosfat de sodiu tribazic | Ortofosfat trisodic | Definitie | Denumirea chimica | Monofosfat trisodic | Fosfat trisodic | Ortofosfat trisodic Einecs | 231-509-8 Formula chimica | Anhidru: Na3PO4 | Hidrat: Na3PO4 nH2O (n = 0. pentru monohidrat | maxim 11%.5 si 12.94 Compozitie | Fosfatul de sodiu anhidru. octahidratul. precum si formele semi si | monohidrate contin minim 97% Na3PO4. Insolubil in etanol C. calculate | raportat la substanta anhidra. decahidratul si | dodecahidratul. 1 sau 12) Masa moleculara | Anhidru: 163.

2% raportat la substanta anhidra Fluoruri | Maxim 10 mg/kg (exprimate in fluor) pH-ul unei solutii | apoase de 1% | Intre 4. Teste pozitive pentru| potasiu si fosfat | B. Continut de P2O5 | Intre 51% si 53% | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 2% determinate prin uscare la 105 grade C timp | de 4 ore Substante insolubile in | apa | Maxim 0. inodora | Identificare | A.09 Compozitie | Minim 98% dupa uscare la 105 grade C timp de 4 ore Descriere | Cristale incolore sau pudra cristalina sau granulata | alba.FOSFAT DIPOTASIC Sinonime | Monofosfat dipotasic | Fosfat de potasiu secundar | Fosfat dipotasic acid | Ortofosfat dipotasic | Fosfat de potasiu dibazic | Definitie | Denumirea chimica | Hidrogeno-monofosfat dipotasic | Hidrogeno-fosfat dipotasic | Hidrogeno-ortofosfat dipotasic Einecs | 231-834-5 Formula chimica | K2HPO4 Masa moleculara | 174.8 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 340 (ii) . Teste de solubilitate| Foarte solubil in apa. Insolubil in etanol C.2 si 4.18 Compozitie | Minim 98% dupa uscare la 105 grade C timp de 4 ore Descriere | Pudra granulata. higroscopica. cristale sau pasta incolora sau . | Ortofosfat potasic | Definitie | Denumirea chimica | Dihidrogeno-fosfat de potasiu | Dihidrogeno-ortofosfat monopotasic | Dihidrogeno-monofosfat monopotasic Einecs | 231-913-4 Formula chimica | KH2PO4 Masa moleculara | 136.

Insolubil in etanol C. Continut de P2O5 | Intre 30. | Identificare | A. Teste pozitive pentru| potasiu si fosfat | B.2% raportat la substanta anhidra Fluoruri | Maxim 10 mg/kg (exprimate in fluor) pH-ul unei solutii | apoase de 1% | Intre 8. Teste de solubilitate| Foarte solubil in apa. In cele doua | cazuri se determina dupa uscare la 105 grade C timp .4 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 340 (iii) .27 (anhidru) Compozitie | Minim 97% raportat la substanta calcinata Descriere | Cristale sau granule incolore sau albe inodore si | higroscopice. Teste de solubilitate| Foarte solubil in apa.FOSFAT TRIPOTASIC Sinonime | Fosfat de potasiu tribazic | Ortofosfat tripotasic | Definitie | Denumirea chimica | Monofosfat tripotasic | Fosfat tripotasic | Ortofosfat tripotasic Einecs | 231-907-1 Formula chimica | Anhidru: K3PO4 | Hidrat: K3PO4 nH2O (n = 1 sau 3) Masa moleculara | 212.3% si 41.7 si 9. Continut de P2O5 | Intre 40. lichefiata | Identificare | A.5% | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 2% determinate prin uscare la 105 grade C timp | de 4 ore Substante insolubile in | apa | Maxim 0. Teste pozitive pentru| potasiu si fosfat | B. Insolubil in etanol C.5% si 33% (anhidru raportat la substanta | calcinata) | Puritate | Pierdere la calcinare | Anhidru: maxim 3% hidrat: maxim 23% . Formele hidratate sunt monohidratul si | trihidratul. | alba.

08 (monohidrat) Compozitie | Minim 95% raportat la substanta anhidra Descriere | Pudra granulata sau cristale sau granule albe | lichefiate | Identificare | A.3 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 341 (i) .25 grade C timp de 30 minute Substante insolubile in | apa | Maxim 0.2% raportat la substanta anhidra Fluoruri | Maxim 10 mg/kg (exprimate in fluor) pH-ul unei solutii | apoase de 1% | Intre 11.25 grade C | timp de 30 minute (monohidrat) Fluoruri | Maxim 30 mg/kg (exprimate in fluor) Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg .FOSFAT MONOCALCIC Sinonime | Fosfat de calciu monobazic | Ortofosfat monocalcic | Definitie | Denumirea chimica | Dihidrogeno-fosfat de calciu Einecs | 231-837-1 Formula chimica | Anhidru: Ca(H2PO4)2 | Monohidrat: Ca(H2PO4)2 H2O Masa moleculara | 234. | apoi la 105 grade C timp de 4 ore (monohidrat) Pierdere la calcinare | Maxim 17.5% (anhidru) | Intre 19% si 24.05 (anhidru) | 252. Continut de CaO | Intre 23% si 27.5% dupa uscare la 60 grade C timp de 1 ora. | de 1 ora urmata de calcinare la aproximativ | 800 grade C +/.5% si 61.5 si 12.250 grade C timp de 30 minute | (anhidru) | Maxim 25% dupa uscare la 105 grade C timp de 1 ora.1% (anhidru) C.5% dupa calcinare la | 800 grade C +/. | urmata de calcinare la 800 grade C +/.8% (monohidrat) | Puritate | Pierdere la deshidratare| Maxim 14% dupa uscare la 105 grade C timp de 4 ore | (anhidru) | Maxim 17. Continut de P2O5 | Intre 55. Teste pozitive pentru| calciu si fosfat | B.

0% si 52.5% (anhidru) sau 26.Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 341 (ii) .06 (anhidru) | 172.FOSFAT DICALCIC Sinonime | Fosfat de calciu dibazic | Ortofosfat dicalcic | Definitie | Denumirea chimica | Monohidrogeno-fosfat de calciu | Hidrogeno-ortofosfat de calciu | Fosfat de calciu secundar Einecs | 231-826-1 Formula chimica | Anhidru: CaHPO4 | Monohidrat: CaHPO4 2H2O Masa moleculara | 136.FOSFAT TRICALCIC Sinonime | Fosfat de calciu tribazic | Ortofosfat de calciu | Definitie | Denumirea chimica | Monofosfat tricalcic Einecs | 231-840-8 Formula chimica | Ca3(PO4)2 Masa moleculara | 310.5% (dihidrat) dupa | calcinare la 800 grade C +/. Teste de solubilitate| Usor solubil in apa. Teste pozitive pentru| calciu si fosfat | B.09 (dihidrat) Compozitie | Fosfatul dicalcic. pudra granulata sau pudra alba | Identificare | A. dupa uscare la 200 grade C timp de | 3 ore.5% (anhidru) | Puritate | Pierdere la calcinare | Maxim 8. contine minim 98% si maxim echivalentul a 102% | CaHPO4 Descriere | Cristale.25 grade C timp de | 30 minute Fluoruri | Maxim 50 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 341 (iii) . Continut de P2O5 | Intre 50. Insolubil in etanol C. granule.17 .

31 Compozitie | Minim 97% raportat la substanta anhidra Descriere | Granule cristaline inodore albe sau pudra alba sau | alburie.13% (metoda Karl Fischer) . Continut de P2O5 | Intre 38.25 grade C.O'.SAREA DE CALCIU SI DISODIU A ACIDULUI ETILENDIAMINTETRAACETAT Sinonime | EDTA de calciu disodiu | Edetat de calciu disodiu | Definitie | Denumirea chimica | N.N'-1.5% si 48. O solutie de 1% | prezinta un pH intre | 6. insolubil in etanol.0% (anhidru) | Puritate | Pierdere la calcinare | Maxim 8% dupa calcinare la | 800 grade C +/. O . O ] calciat (2)-disodiu | Etilendiamintetraacetat de calciu disodiu | (etilen-dinitrilo)-tetra acetat de calciu disodiu Einecs | 200-529-9 Formula chimica | C10H12O8CaN2N2 2H2O Masa moleculara | 410. Teste pozitive pentru| calciu si fosfat | B. Teste pozitive pentru| sodiu si calciu | B.2-Etandilbis [N-(carboximetil)-glicinat] | N N | [(4-)-O. Activitate de | ciclizare cu ioni | metalici pozitivi | C. la greutate constanta Fluoruri | Maxim 50 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 385 . | solubil in acid clorhidric si nitric diluat C. usor higroscopica | Identificare | A. Teste de solubilitate| Practic insolubil in apa.5 si 7.Compozitie | Minim 90% raportat la substanta calcinata Descriere | Pudra alba inodora si insipida stabila in aer | Identificare | A.5 | | Puritate | Continut de apa | 5 .

5% proba si | o solutie de hidroxid de sodiu 1 mol. caragenanul. Este de culoare alba spre | maro-galbui si aproape inodor | Identificare | A. guma | ghatti.4 si L-guluronic |legat in alfa-1.5% acid alginic (C6H8O6)n (calculat pe | baza de greutate echivalenta de 200) Descriere | Acidul alginic se prezinta sub forma filamentoasa. | carboximetilceluloza de sodiu. Solubilitate | Insolubil in apa si solventii organici. Test de precipitare | cu sulfat de amoniu | Se adauga la un amestec de o solutie de 0. | granulara si de praf.000 (medie tipica) Compozitie | Substanta anhidra degaja minim 20% si maxim 23% | dioxid de carbon (CO2). E 400 . Nu se formeaza un precipitat. Acest | test permite distingerea acidului alginic de guma | acacia. | metilceluloza si guma tragacant C. hidroxid de sodiu | si fosfat trisodic B. Test de precipitare | cu clorura de calciu | Se adauga la un amestec de solutie de 0. guma din seminte de carruba. gelatina. |Hidrat de carbon hidrofil extras cu ajutorul |alcalului diluat provenind din legaturile naturale |ale diverselor specii de alge marine brune |(Phaeophyceae) Einecs | 232-680-1 Formula chimica | (C6H8O6)n Masa moleculara | 10. | Se formeaza un precipitat voluminos.ACID ALGINIC Definitie | Glicuronoglicanul linear contine in principal unitati |de acid D-manuronic legat in beta-1. pectina . o jumatate din | volumul sau unei solutii saturate de sulfat de | amoniu.Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg 'Oxidul de etilena nu poate fi utilizat in scopuri de sterilizare in aditivii alimentari.5% clorura de calciu. echivalent cu minim 91% si | maxim 104. gelatinos. caragenan. usor solubil | in solutii de carbonat de sodiu.5% proba si o | solutie de hidroxid de sodiu 1 mol. guma karaya.000 . | carboximetilamidonul. o cincime din | volumul sau unei solutii de 2.4 sub forma de inel de piranoza. Acest test | permite distingerea acidului alginic de agar-agar. carboximetilceluloza de sodiu.600.

000 (medie tipica) Compozitie | Substanta anhidra degaja minim 18% si maxim 21% | dioxid de carbon (CO2).600. de | culoare alb-galbui | Identificare | A. In | 5 minute apare o coloratie rosu-visiniu care devine | in final purpuriu intens. 4 ore) Substanta insolubila in | apa | Maxim 2% raportat la substanta anhidra Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg . Test pozitiv pentru | sodiu si acidul | alginic | | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 15% (105 grade C. | Puritate | pH-ul unei suspensii de | 3% | Intre 2 si 3. Culorimetrie | Se dizolva cat mai complet posibil 0. | dezesterificata.5 Pierdere la uscare | Maxim 15% (105 grade C.1N si se | adauga 1 ml de solutie acida de sulfat feric. metilceluloza si amidonul D.15 ml de hidroxid de sodiu 0.01 g proba | agitand cu 0. gelatina.000 . 4 ore) Cenusa sulfatata | Maxim 8% raportat la substanta anhidra Hidroxid de sodiu (1 mol| solutie) | Maxim 2% raportat la substanta anhidra Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg Indicator total placa | Maxim 5000 colonii per gram Drojdie si mucegai | Maxim 500 colonii per gram E. guma din seminte de | carruba.ALGINAT DE SODIU Definitie | Denumire chimica | Sare sodica a acidului alginic Formula chimica | (C6H7NaO6)n Masa moleculara | 10.8% si | maxim 106% alginat de sodiu (calculat pe baza de | greutate echivalenta de 222) Descriere | Pudra fibroasa sau granulara aproape inodora. echivalent cu minim 90. | Negativ in 10 grame E 401 . coli | Negativ in 5 grame Salmonella spp.

coli | Negativ in 5 grame Salmonella spp. 4 ore) Substanta insolubila in | apa | Maxim 2% raportat la substanta anhidra Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg Indicator total placa | Maxim 5000 colonii per gram Drojdie si mucegai | Maxim 500 colonii per gram E.Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg Indicator total placa | Maxim 5000 colonii per gram Drojdie si mucegai | Maxim 500 colonii per gram E. echivalent cu minim 88.6% si maxim 19.000 (medie tipica) Compozitie | Substanta anhidra degaja minim 18% si maxim 21% | dioxid de carbon (CO2). | Negativ in 10 grame E 402 . coli | Negativ in 5 grame Salmonella spp. Test pozitiv pentru | potasiu si acidul | alginic | | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 15% (105 grade C.000 (medie tipica) Compozitie | Substanta anhidra degaja minim 16. | Negativ in 10 grame E 403 .600.2% si | maxim 105.600.ALGINAT DE POTASIU Definitie | Denumire chimica | Sare potasica a acidului alginic Formula chimica | (C6H7KO6)n Masa moleculara | 10. de | culoare alb-galbui | Identificare | A.5% alginat de potasiu (calculat pe baza de | greutate echivalenta de 238) Descriere | Pudra fibroasa sau granulara aproape inodora. echivalent cu minim 89.000 .000 .5% | dioxid de carbon (CO2).7% si .ALGINAT DE AMONIU Definitie | Denumire chimica | Sare amoniacala a acidului alginic Formula chimica | (C6H11NO6)n Masa moleculara | 10.

de | culoare alb-galbui | Identificare | A. Test pozitiv pentru | calciu si acidul | alginic | | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 15% (105 grade C. 4 ore) Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg .6% alginat de amoniu (calculat pe baza de | greutate echivalenta de 217) Descriere | Pudra fibroasa sau granulara de culoare alb-galbui | Identificare | A. echivalent cu minim 89.000 .600.6% si | maxim 104. Test pozitiv pentru | amoniu si acidul | alginic | | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 15% (105 grade C. 4 ore) Cenusa sulfatata | Maxim 7% raportat la materia uscata Substanta insolubila in | apa | Maxim 2% raportat la substanta anhidra Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg Indicator total placa | Maxim 5000 colonii per gram Drojdie si mucegai | Maxim 500 colonii per gram E. coli | Negativ in 5 grame Salmonella spp.ALGINAT DE CALCIU Sinonime | Sare calcica a alginatului | Definitie | Denumire chimica | Sare calcica a acidului alginic Formula chimica | (C6H7Ca1/2O6)n Masa moleculara | 10.000 (medie tipica) Compozitie | Substanta anhidra degaja minim 18% si maxim 21% | dioxid de carbon (CO2). | Negativ in 10 grame E 404 . | maxim 103.5% alginat de calciu (calculat pe baza de | greutate echivalenta de 219) Descriere | Pudra fibroasa sau granulara aproape inodora.

2-DIOL Sinonime | Alginat de hidroxipropil | Ester de propan-1. | Compozitia variaza in functie de gradul sau de | esterificare si de procentul de grupe de carboxili | liberi si neutralizati din molecula Formula chimica | (C9H14O7)n | (esterificat) Masa moleculara | 10.2-diol al acidului alginic | Alginat de propilen glicol | Definitie | Denumire chimica | Esterul de propan-1.2-diol al acidului alginic. coli | Negativ in 5 grame Salmonella spp.2-diol si | acid alginic dupa | hidroliza | | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 20% (105 grade C.2-diol | Maxim 15% si maxim 45% Continut de | propan-1.Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg Indicator total placa | Maxim 5000 colonii per gram Drojdie si mucegai | Maxim 500 colonii per gram E.ALGINAT DE PROPAN-1.2-diol liber | Maxim 15% Substante insolubile in | apa | Maxim 2% raportat la substanta anhidra Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg Indicator total placa | Maxim 5000 colonii per gram Drojdie si mucegai | Maxim 500 colonii per gram . | Negativ in 10 grame E 405 . Test pozitiv pentru | propan-1.600. 4 ore) Continut total de | propan-1. de | culoare alb-galbui | Identificare | A.000 (medie tipica) Compozitie | Substanta anhidra degaja minim 16% si maxim 20% | dioxid de carbon (CO2) Descriere | Pudra fibroasa sau granulara aproape inodora.000 .

La examenul in apa la microscop. 5 ore) Cenusa | Maxim 6. coli | Negativ in 5 grame Salmonella spp. Se extrage din anumite legaturi | naturale ale algelor marine din familiile Gelidiaceae | si Sphaerococcaceae si ale algelor rosii inrudite din | clasa Rhodophyceae Einecs | 232-658-1 Compozitie | Concentratia maxima de gel nu trebuie sa depaseasca | 0. Pot aparea cateva fragmente de spicule | de burete si cateva frustule de diatomi. | Negativ in 10 grame E 406 .AGAR-AGAR Sinonime | Geloza | Agar de Japonia | Isinglass de Bengal. | unghiulara si contine uneori frustule de diatomi. Solubilitate |Insolubil in apa rece. In | aproximativ 10% din unitatile de D-galactopiranoza. | membranoase. | Identificare | A. solubil in apa fierbinte | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 22% (105 grade C.E.5% raportat la substanta anhidra la | 550 grade C . fulgi sau granule.25% Descriere | Agar-agar-ul este inodor sau are un miros usor | caracteristic. | Rigiditatea gelului poate fi normalizata prin adaos | de dextroza si maltodextrine sau zaharoza. | potasiu sau sodiu. | agar-agar-ul apare sub forma granulara si usor | filamentoasa. Este rezistent la umezeala. | friabilitate. | una din grupele de hidroxili se esterifica cu acid | sulfuric care se neutralizeaza cu calciu. Poate fi de culoare | portocaliu-galbui. Intr-o | solutie de hidrat de cloral. magneziu. cenusiu-galbui deschis spre galben | deschis sau incolor. striata. Agar-agar-ul sub forma | de praf are culoarea alba spre alb-galbui sau galben | deschis. mai mult | sau mai putin sub forma granulara. Agar-agar-ul nemacinat se prezinta in | general sub forma de fascicule de benzi fine. China sau Japonia | Layor Carang | Definitie | Denumire chimica | Agar-agar-ul este o polizaharida coloidala hidrofila | care contine in principal unitati de D-galactoza. agar-agar-ul sub forma | de praf apare mai transparent decat in apa. in mediu uscat. Ceylon. aglutinate sau sub forma de portiuni | taiate.

Caragenan (de la Chondrus si Gigartina spp. etanol si propanol-2. Nu se formeaza nici o coloratie albastra Gelatina si alte | proteine | Se dizolva aproximativ 1 g agar-agar in 100 ml apa | fierbinte si se lasa la racit pana la aproximativ | 50 grade C. | Nu se utilizeaza nici un precipitat organic in afara | de metanol. Se obtin maxim 75 ml apa Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg E 407 . La 5 ml solutie se adauga 5 ml solutie de | trinitrofenol (1 g trinitrofenol anhidru/100 ml apa | fierbinte).spuma de Irlanda | . Caragenanul | consta in principal din sarurile de potasiu. Nu apare nici o turbiditate in 10 minute Absorbtia de apa | Se introduc 5 g agar-agar intr-un cilindru gradat de | 100 ml. sodiu.6-anhidrogalactozei.Cenusa insolubila in | acid clorhidric | Maxim 0. se umple cu apa pana la semn.) Definitie | Caragenanul se obtine prin extractia apoasa din | legaturile naturale ale algelor din familiile | Gigartinaceae.Furcellaran sau agar de Danemarca (de la | Furcellaria fastigiata) | .Eucheman (de la Euchema spp. se amesteca si | se lasa in repaus timp de 24 ore la 25 grade C. Hypneaceae si | Furcellariaceae din clasa Rhodophyceae (alge rosii).Iridophycan (de la Irdidaea spp. Se | toarna continutul din cilindru prin vata de sticla | umezita si se lasa apa sa se scurga in al doilea | cilindru gradat de 100 ml. Caragenanul | nu trebuie hidrolizat si nici supus unei degradari | chimice. | magneziu si calciu ale esterilor sulfati de | polizaharide care prin hidroliza duc la formarea | galactozei si a 3. .) | .) | .CARAGENAN Sinonime | Produsele comerciale sunt valorificate sub diferite | denumiri: | .5% raportat la substanta anhidra la (aproximativ 3N) | 550 grade C Substante insolubile | (in apa fierbinte) | Maxim 1% Amidon | Nu se poate detecta prin metoda de mai jos: se adauga | la o solutie de 1/10 proba cateva picaturi solutie de | iod.Hypnean (de la Hypnea spp.) | . Solieriaceae.

Einecs | 232-524-2 Descriere | Pudra grunjoasa spre fina de culoare galbuie spre | incolora.1% separat sau in combinatie Vascozitatea unei | solutii de 1. propanol-2 | Maxim 0.ALGA EUCHEMA PRELUCRATA Sinonime | PES (acronim pentru alga euchema prelucrata) Definitie | Alga euchema prelucrata se obtine prin tratamentul | alcalin apos (KOH) al legaturilor naturale ale | algelor Euchema cottonii si Euchema spinosum din | clasa Rhodophyceae (alge rosii) pentru indepartarea | impuritatilor si extragerea produsului prin spalare | cu apa proaspata si prin uscare. Purificarea se poate | continua prin spalare cu metanol. Teste pozitive pentru| galactoza. etanol sau | propanol-2 si prin uscare. 4 ore) Sulfat | Minim 15% si maxim 40% raportat la substanta anhidra | (sub forma de SO4) Cenusa | Minim 15% si maxim 40% raportat la substanta anhidra | la 550 grade C Cenusa insolubila in | acid | Maxim 1% raportat la substanta anhidra (insolubila in | acid clorhidric 10%) Substante insolubile in | acid | Maxim 2% raportat la substanta anhidra (insolubila in | acid sulfuric 1% v/v) Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg Indicator total placa | Maxim 5000 colonii per gram Drojdie si mucegai | Maxim 300 colonii per gram E.s Pierdere la uscare | Maxim 12% (105 grade C. | etanol. | anhidrogalactoza si | sulfat | | Puritate | Continut de metanol.5% la | 75 grade C | Minim 5 mPa. coli | Negativ in 5 grame Salmonella spp. Produsul cuprinde in | principal sarurile de potasiu ale sulfatilor . practic inodora | Identificare | A. | Negativ in 10 grame E 407a .

Caragenanul din | alga euchema prelucrata nu se hidrolizeaza si nici nu | se supune unei degradari chimice Descriere | Pudra grunjoasa spre fina de culoare galbuie spre | incolora. propanol-2 | Maxim 0. calciu si magneziu ale sulfatilor | esterificati ai polizaharidelor sunt prezente in | cantitati mai mici. | Sarurile de sodiu. coli | Negativ in 5 grame Salmonella spp. Insolubil in | etanol | Puritate | Continut de metanol. | anhidrogalactoza si | sulfat | B. Solubilitate | Forme de suspensii vascoase in apa. 4 ore) Sulfat | Minim 15% si maxim 40% raportat la substanta anhidra | (sub forma de SO4) Cenusa | Minim 1% si maxim 40% raportat la substanta anhidra | la 550 grade C Cenusa insolubila in | acid | Maxim 1% raportat la substanta anhidra (insolubila in | acid clorhidric 10%) Substante insolubile in | acid | Minim 8% si maxim 15% raportat la substanta uscata | (insolubile in acid sulfuric 1% v/v) Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg Indicator total placa | Maxim 5000 colonii per gram Drojdie si mucegai | Maxim 300 colonii per gram E.1% separat sau in combinatie Vascozitatea unei | solutii de 1. | etanol. Teste pozitive pentru| galactoza.5% la | 75 grade C | Minim 5 mPa.GUMA DIN SEMINTE DE CARRUBA Sinonime | Guma de carruba . | esterificati de polizaharide care prin hidroliza duc | la obtinerea galactozei si a anhidrogalactozei-3.6.s Pierdere la uscare | Maxim 12% (105 grade C. practic inodora | Identificare | A. | Negativ in 10 grame E 410 . Este de asemenea prezenta in | produs si celuloza algala de 15% .

| (familia Leguminosae).000 . Elementele sale maro se formeaza cu | mult mai putina regularitate in guma de guar. Examen la microscop | Se introduce o proba macinata intr-o solutie apoasa | care contine iod de 0.25) | Maxim 7% Substante insolubile in | acid | Maxim 4% Amidon | Nu se poate detecta prin metoda de mai jos: se adauga | la o solutie de 1/10 proba cateva picaturi solutie de | iod. Contine in principal o | polizaharida hidrocoloidala cu o masa moleculara | ridicata. 5 ore) Cenusa | Maxim 1. insolubil in etanol | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 15% (105 grade C. aproape inodora | Identificare | A.5% si iodura de potasiu de 1% | pe o lamela de sticla si se examineaza la microscop. Elementele sale au culoarea | galben spre maro C. Nu se formeaza nici o coloratie albastra Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg Etanol si propanol-2 | Maxim 1% separat sau in combinatie E 412 .) Taub. | care pot fi descrise din punct de vedere chimic sub | forma de galactomannani Masa moleculara | 50.3. | Guma din seminte de carruba contine celule lungi | intinse sub forma tubulara separate sau cu mici | spatii intre ele.000. Aceasta | prezinta grupuri apropiate de celule de forma | circulara sau de para. Cerationia siliqua (L.GUMA DE GUAR Sinonime | Guma cyamopsis .000 Einecs | 232-541-5 Compozitie | Continut in galactomannani de minim 75% Descriere | Pudra alba spre alb-galbui. | Guma algaroba Definitie | Guma din seminte de carruba reprezinta endosperma | macinata a boabelor din legaturile naturale ale | arborelui de carob. compusa din unitati de galactopiranoza si | manopiranoza combinate prin legaturi glucosidice.2% determinata la 800 grade C Proteina (N x 6. Teste pozitive pentru| galactoza si manoza | B. Solubilitate | Solubil in apa fierbinte.

care pot fi | descrise din punct de vedere chimic sub forma de | galactomannani Einecs | 232-536-0 Masa moleculara | 50. Nu se formeaza nici o coloratie albastra Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg E 413 . Teste pozitive pentru| galactoza si manoza | B.000 Compozitie | Continut in galactomannani de minim 75% Descriere | Pudra alba spre alb-galbui. (familia | Leguminosae). xilozei si | fucozei. Solubilitate | Solubil in apa fierbinte | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 15% (105 grade C.000 . Cyamopsis tetragonolobus (L.5% determinata la 800 grade C Substante insolubile in | acid | Maxim 7% Proteina (N x 6. aproape inodora | Identificare | A.GUMA ADRAGANTE Sinonime | Guma adragante | Tragacant Definitie | Guma adragante este un exudat uscat obtinut din | tulpinile si ramurile legaturilor naturale ale | Astragalus gummifer Labillardiere si alte specii | asiatice ale Astragalus (familia Leguminosae). Pot aparea mici cantitati de ramnoza si | glucoza (provenind din urmele de amidon si/sau .8. | Faina de guar Definitie | Guma de guar reprezinta endosperma macinata a | boabelor din legaturile naturale ale arborelui de | guar. arabinozei. Consta | in principal din polizaharide cu o masa moleculara | ridicata (galactoarabani si polizaharide acide) | care prin hidroliza duc la formarea acidului | galacturonic. 5 ore) Cenusa | Maxim 1.25) | Maxim 10% Amidon | Nu se poate detecta prin metoda de mai jos: se adauga | la o solutie de 1/10 proba cateva picaturi solutie | de iod.) Taub. galactozei. compusa | din unitati de galactopiranoza si manopiranoza | combinate prin legaturi glucosidice.000. Contine in principal o polizaharida | hidrocoloidala cu o masa moleculara ridicata.

GUMA DE ACACIA Sinonime | Guma arabica Definitie | Guma acacia este un exudat uscat obtinut din | tulpinile si ramurile legaturilor naturale ale Acacia | senegal (L) Wildenow sau specii inrudite ale Acacia | (familia Leguminosae).2.5 mm grosime si pana la 3 cm lungime. solutiile | au un gust mucilaginos insipid. 5 ore) Cenusa totala | Maxim 4% Cenusa insolubila in | acid | Maxim 0. Tragacantul praf este | de culoare alba spre galben deschis sau maro | trandafiriu (ocru pal) | Identificare | A. Consta in principal din | polizaharide cu o masa moleculara ridicata si | sarurile lor de calciu. Are | culoarea alba spre galben deschis dar unele elemente | pot prezenta o tenta rosie.5 . magneziu si potasiu. Elementele prezinta o | textura aspra si microfisuri. Nu se | formeaza nici o coloratie permanenta roz sau rosu Pierdere la uscare | Maxim 16% (105 grade C. Este inodor. coli | Negativ in 5 grame E 414 . insolubil in | etanol si nu creste in etanol apos de 60% | (greutate/volum) | Puritate | Test negativ pentru | guma de Karaya | Se fierbe 1 g in 20 ml apa pana la formarea unui | mucilagiu. Solubilitate | 1 g proba in 50 ml apa creste pentru a forma un | mucilagiu neted. rectilinii sau | curbate sau sub forma de elemente spiralate de | 0.5% Substante insolubile in | acid | Maxim 2% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg Salmonella spp. opalescent. | celuloza) Masa moleculara | Aproximativ 800. Se adauga 5 ml acid clorhidric si | amestecul se fierbe din nou timp de 5 minute. lamelare. care . | Negativ in 10 grame E. tare.000 Einecs | 232-252-5 Descriere | Guma adragante nemacinata apare sub forma de | fragmente aplatizate.

GUMA DE XANTAN Definitie | Guma de xantan este o polizaharida de masa moleculara | ridicata produsa prin fermentarea in cultura pura a | unui carbohidrat prin legaturile naturale ale . 5 ore) pentru forma granulara | si maxim 10% (105 grade C. Nu se | formeaza o coloratie albastruie sau rosiatica. xiloza si acidul galacturonic sunt absente | (determinate prin cromatografie) Salmonella spp. granule. 4 ore) pentru materia | uscata prin pulverizare Cenusa totala | Maxim 4% Cenusa insolubila in | acid | Maxim 0.000 Einecs | 232-519-5 Descriere | Guma de acacia nemacinata se prezinta sub forma de | picaturi sferice de culoare alba sau alb-galbuie de | dimensiuni variabile sau sub forma de fragmente | unghiulare si este amestecata uneori cu fragmente mai | inchise la culoare. Solubilitate | 1 g se dizolva in 2 ml apa rece pentru a forma o | solutie care curge cu usurinta si este acida pe | hartie de turnesol.5% Substante insolubile in | acid | Maxim 1% Amidon sau dextrina | Se fierbe o solutie de 1/50 guma si se lasa la racit. praf sau materie uscata prin | pulverizare. | Negativ in 10 grame E.1 ml | solutie apoasa de clorura ferica (9 g de FeCl3 6H2O | se completeaza pana la 100 ml solutie cu apa). Nu se | formeaza o coloratie negricioasa sau un precipitat | negricios Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg Produse de hidroliza | Manoza. | prin hidroliza duc la formarea arabinozei. | Se adauga la 5 ml o picatura solutie iodata. | galactozei. Apare de asemenea sub forma de | fulgi. ramnozei si a acidului glucuronic Masa moleculara | Aproximativ 350. insolubila in etanol | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 17% (105 grade C. de culoare alba sau alb-galbuie | Identificare | A. Tanin | La 10 ml de 1/50 solutie se adauga aproximativ 0. coli | Negativ in 5 grame E 415 .

5% Azot | Maxim 1. coli | Negativ in 6 grame Salmonella spp. guma karaya | Kullo | Kuterra Definitie | Guma de Karaya este un exudat uscat obtinut din | tulpinile si ramurile legaturilor naturale ale: | Sterculia urens Roxburgh si alte specii ale Sterculia | (familia Sterculiaceae) sau din Cochlospermum | gossypium A. insolubila in etanol | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 15% (105 grade C.2% si maxim | 5% CO2 care corespunde intervalului 91% . Contine | D-glucoza si D-manoza ca unitati principale de | hexoza. uscat si macinat. potasiu sau | calciu. | Negativ in 10 grame Xanthomonas campestris | Celule viabile absente E 416 .5% Propanol-2 | Maxim 500 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg Indicator total placa | Maxim 10. | Xanthomonas campestris. purificata prin extractie cu | etanol sau propanol-2.P. 2 1/2 ore) Cenusa totala | Maxim 16% raportat la substanta anhidra determinata | la 650 grade C dupa uscare la 105 grade C timp de | 4 ore Acid piruvic | Minim 1. Solutiile sale sunt neutre Masa moleculara | Aproximativ 1.000.GUMA DE KARAYA Sinonime | Katilo | Kadaya | Guma sterculia | Sterculia | Karaya. De Candolle sau alte specii ale .108% guma | de xantan Descriere | Pudra de culoare crem | Identificare | A.000 Einecs | 234-394-2 Compozitie | Degaja raportat la materia uscata minim 4. acid D-glucuronic si acid piruvic si se | prepara sub forma de saruri de sodiu.000 colonii per gram Drojdie si mucegai | Maxim 300 colonii per gram E. Solubilitate | Solubila in apa.

| Negativ in 10 grame E. Componenta principala | consta dintr-un lant linear de unitati de | (1-4)-beta-D-manopiranoza la care se ataseaza unitati | de alfa-D-galactopiranoza prin legaturi de (1-6). distingandu-se | de alte gume | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 20% (105 grade C.GUMA TARA Definitie | Guma tara se obtine prin macinarea endospermei din | semintele legaturilor naturale ale Caesalpinia | spinosa (familia Leguminosae). coli | Negativ in 5 grame E 417 . | Cochlospermum (familia Bixaceae). 5 ore) Cenusa totala | Maxim 8% Cenusa insolubila in | acid | Maxim 1% Substante insolubile in | acid | Maxim 3% Acid volatil | Minim 10% (exprimat in acid acetic) Amidon | Nu poate fi detectat Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg Salmonella spp. a acidului galacturonic cu mici | cantitati de acid glucuronic Einecs | 232-539-4 Descriere | Guma de Karaya se prezinta sub forma de picaturi cu | dimensiuni variabile si de fragmente neregulate avand | un aspect semicristalin caracteristic. | (pentru guma din seminte de carruba raportul este de . | Raportul manoza/galactoza in guma tara este de 3 : 1. Guma are un miros | caracteristic de acid acetic | Identificare | A. Guma de Karaya praf are culoarea cenusiu | deschis spre maro trandafiriu. Solubilitate | Insolubila in etanol B. ramnozei. Consta in principal | din polizaharide acetilate cu o masa moleculara | ridicata care prin hidroliza duc la formarea | galactozei. Are culoarea | galben deschis spre maro trandafiriu. Contine in principal | polizaharide cu o masa moleculara ridicata compusa in | principal din galactomanani. translucid si | intarit. Umflare intr-o | solutie de etanol | Guma de Karaya se umfla etanol de 60%.

uscat si macinat.3% si maxim | 6. calciu si magneziu Einecs | 275-117-5 Masa moleculara | Aproximativ 500. cum ar fi esterii legati prin O-glucosideri. | 4 : 1 si pentru guma de guar este de 2 : 1) Einecs | 254-409-6 Descriere | Un praf alb spre alb-galbui inodor | Identificare | A. Se formeaza un gel | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 15% Cenusa | Maxim 1. | Acidul glucuronic este neutralizat intr-un amestec de | saruri de potasiu. 2 1/2 ore) . | Insolubila in etanol | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 15% dupa uscare (105 grade C.8% CO2 Descriere | Pudra de culoare crem | Identificare | A. formand o solutie vascoasa.7) Amidon | Nu poate fi detectat Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg E 418 .5% Substante insolubile in | acid | Maxim 2% Proteina | Maxim 3. Solubilitate | Solubila in apa. un acid glucuronic si doua | glucoze si inlocuita cu grupe de acil (gliceril si | acetil).000 Compozitie | Degaja raportat la materie uscata minim 3.GUMA GELLAN Definitie | Guma gelan este o guma de polizaharide de masa | moleculara ridicata produsa prin fermentarea in | cultura pura a unui carbohidrat prin legaturile | naturale ale Pseudomonas elodea. purificata prin | extractie cu alcool izopropil. | Polizaharida de o masa moleculara ridicata se compune | in principal dintr-o unitate repetabila de | tetrazaharide: o ramnoza. sodiu. Gelificare | Se adauga mici cantitati de borat de sodiu la o | solutie apoasa de proba. Solubilitate | Solubila in apa | Insolubila in etanol B.5% (factor N x 5.

000 colonii per gram Drojdie si mucegai | Maxim 400 colonii per gram E. higroscopic si siropos care | prezinta numai un miros caracteristic.2. Formarea acroleinei | la incalzire | Se incalzesc cateva picaturi de proba intr-o eprubeta | care contine aproximativ 0.25 grade C Butan trioli | Maxim 0.2% Compusi de acroleina.257 C. coli | Negativ in 5 grame Salmonella spp.474 | Puritate | Apa | Maxim 5% (metoda Karl Fischer) Cenusa sulfatata | Maxim 0. incolor. Amestecul nu capata nici o culoare . | Apar vapori caracteristici de acroleina cu un miros | intepator B.10 Compozitie | Contine minim 98% glicerina raportat la substanta | anhidra Descriere | Lichid limpede.5 g bisulfat de potasiu.471 si 1.Azot | Maxim 3% Propanol-2 | Maxim 750 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 2 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg Indicator total placa | Maxim 10.GLICERINA Sinonime | Trihidroxipropan | Glicerina | Definitie | Denumiri chimice | Propan-1. | Negativ in 10 grame E 422 .01% determinata la 800 +/. | glucoza si amoniu | Se incalzeste un amestec de 5 ml glicerina si 5 ml | solutie hidroxid de potasiu (1/10) la 60 grade C timp | de 5 minute. Indice de refractie | [n]D20 | Intre 1. Gravitate specifica | (25/25 grade C) | Minim 1.3-triol | Glicerol | Trihidroxipropan Einecs | 200-289-5 Formula chimica | C3H8O3 Masa moleculara | 92. care nu este | nici tare nici dezagreabil | Identificare | A.

Interval de congelare| 39 .4-dioxan | Maxim 5 mg/kg Oxid fara etilena | Maxim 1 mg/kg Etilenglicoli (mono si | di) | Maxim 0. Spectru de absorbtie | in infrarosu | Caracteristic unui acid gras partial esterificat de | polialcool polioxietilat | Puritate | Apa | Maxim 3% (metoda Karl Fischer) Indice acid | Maxim 1 Indice de saponificare | Minim 25 si maxim 35 Indice de hidroxil | Minim 27 si maxim 40 1.si di-esteri ai acidului stearic | comercial comestibil si dioli de polioxietilena | amestecati (avand o lungime medie a polimerului de | aproximativ 40 unitati oxietilena) cu polialcool | liber Compozitie | Minim 97. metanol si acetat de etil.44 grade C C. Monostearat de polioxietilena | (40) Definitie | Un amestec de mono. | galbena si nici nu emite un miros amoniacal Acizi grasi si esteri ai| acizilor grasi | Maxim 0. | Insolubil in ulei mineral B.MONOLAURAT DE POLIOXIETILENA SORBITAN (POLISORBAT 20) .25% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 432 . Solubilitate | Solubil in apa.STEARAT DE POLIOXIETILENA (40) Sinonime | Polioxil (40) stearat. etanol.1% exprimate sub forma de acid butiric Compusi clorati | Maxim 30 mg/kg (exprimati sub forma de clor) Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 2 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 5 mg/kg E 431 .5% raportat la substanta anhidra Descriere | Fulgi de culoare crem sau solid din ceara la | 25 grade C avand un miros usor | Identificare | A.

Solubilitate | Solubil in apa. Spectru de absorbtie | in infrarosu | Caracteristic unui acid gras partial esterificat de | polialcool polioxietilat | Puritate | Apa | Maxim 3% (metoda Karl Fischer) Indice acid | Maxim 2 Indice de saponificare | Minim 40 si maxim 50 Indice de hidroxil | Minim 96 si maxim 108 1.MONOOLEAT DE POLIOXIETILENA SORBITAN (POLISORBAT 80) Sinonime | Polisorbat 80 | Monooleat de polioxietilena (20) sorbitan Definitie | Un amestec de sorbitol partial esterificat si mono | si dianhidridele sale cu acidul oleic comercial | comestibil. metanol si acetat de etil si | dioxan | Insolubil in ulei mineral si eter de petrol B. echivalent cu | minim 96. condensat cu aproximativ 20 moli oxid de | etilena pentru un mol de sorbitol si anhidridele sale Compozitie | Contine minim 65% grupe de oxietilena.3% monolaurat de polioxietilena sorbitan | (20) raportat la substanta anhidra Descriere | Lichid uleios de culoarea lamaii spre chihlimbar la | 25 grade C cu un usor miros caracteristic | Identificare | A.5% monooleat de polioxietilena sorbitan (20) | raportat la substanta anhidra Descriere | Lichid uleios de culoarea lamaii spre chihlimbar la | 25 grade C cu un usor miros caracteristic | . etanol.25% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 433 .4-dioxan | Maxim 5 mg/kg Oxid fara etilena | Maxim 1 mg/kg Etilenglicoli (mono si | di) | Maxim 0. condensat cu aproximativ 20 moli oxid de | etilena pentru un mol de sorbitol si anhidridele sale Compozitie | Contine minim 70% grupe de oxietilena.Sinonime | Polisorbat 20 | Monolaurat de polioxietilena (20) sorbitan Definitie | Un amestec de sorbitol partial esterificat si mono | si dianhidridele sale cu acidul lauric comercial | comestibil. echivalent cu | minim 97.

etanol.4-dioxan | Maxim 5 mg/kg Oxid fara etilena | Maxim 1 mg/kg Etilenglicoli (mono si | di) | Maxim 0. Spectru de absorbtie | in infrarosu | Caracteristic unui acid gras partial esterificat de | polialcool polioxietilat | Puritate | Apa | Maxim 3% (metoda Karl Fischer) Indice acid | Maxim 2 Indice de saponificare | Minim 41 si maxim 52 . condensat cu aproximativ 20 moli oxid de | etilena pentru un mol de sorbitol si anhidridele sale Compozitie | Contine minim 66% grupe de oxietilena. metanol. echivalent cu | minim 97% monopalmitat de polioxietilena sorbitan | (20) raportat la substanta anhidra Descriere | Lichid uleios de culoarea lamaii spre chihlimbar la | 25 grade C cu un usor miros caracteristic | Identificare | A. Solubilitate | Solubil in apa. metanol si acetat de etil si | toluen | Insolubil in ulei mineral si eter de petrol B.Identificare | A. etanol.25% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 434 . Spectru de absorbtie | in infrarosu | Caracteristic unui acid gras partial esterificat de | polialcool polioxietilat | Puritate | Apa | Maxim 3% (metoda Karl Fischer) Indice acid | Maxim 2 Indice de saponificare | Minim 45 si maxim 55 Indice de hidroxil | Minim 65 si maxim 80 1. Solubilitate | Solubil in apa. acetat de etil si | acetona | Insolubil in ulei mineral si eter de petrol B.MONOPALMITAT DE POLIOXIETILENA SORBITAN (POLISORBAT 40) Sinonime | Polisorbat 40 | Monopalmitat de polioxietilena (20) sorbitan Definitie | Un amestec de sorbitol partial esterificat si mono- | si dianhidridele sale cu acidul palmitic comercial | comestibil.

Solubilitate | Solubil in apa.Indice de hidroxil | Minim 90 si maxim 107 1. condensat cu aproximativ 20 moli oxid de | etilena pentru un mol de sorbitol si anhidridele sale Compozitie | Contine minim 65% grupe de oxietilena. acetat de etil si toluen | Insolubil in ulei mineral si uleiuri vegetale B.4-dioxan | Maxim 5 mg/kg Oxid fara etilena | Maxim 1 mg/kg Etilenglicoli (mono si | di) | Maxim 0.25% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 435 .MONOSTEARAT DE POLIOXIETILENA SORBITAN (POLISORBAT 60) Sinonime | Polisorbat 60 | Monostearat de polioxietilena (20) sorbitan Definitie | Un amestec de sorbitol partial esterificat si mono- | si dianhidridele sale cu acidul stearic comercial | comestibil.4-dioxan | Maxim 5 mg/kg Oxid fara etilena | Maxim 1 mg/kg Etilenglicoli (mono si | di) | Maxim 0.25% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg . Spectru de absorbtie | in infrarosu | Caracteristic unui acid gras partial esterificat de | polialcool polioxietilat | Puritate | Apa | Maxim 3% (metoda Karl Fischer) Indice acid | Maxim 2 Indice de saponificare | Minim 45 si maxim 55 Indice de hidroxil | Minim 81 si maxim 96 1. echivalent cu | minim 97% monostearat de polioxietilena sorbitan (20) | rapor la substanta anhidra Descriere | Lichid uleios de culoarea lamaii spre chihlimbar la | 25 grade C cu un usor miros caracteristic | Identificare | A.

E 436 . etanol si | propanol . sodiu. acetona. condensat cu aproximativ 20 moli oxid de | etilena pentru un mol de sorbitol si anhidridele sale Compozitie | Contine minim 46% grupe de oxietilena.33 grade C | Puritate | Apa | Maxim 3% (metoda Karl Fischer) Indice acid | Maxim 2 Indice de saponificare | Minim 88 si maxim 98 Indice de hidroxil | Minim 40 si maxim 60 1. | etanol si metanol B. echivalent cu | minim 96% tristearat de polioxietilena sorbitan (20) | raportat la substanta anhidra Descriere | Solid de ceara de culoare galbuie la 25 grade C cu un | miros caracteristic usor | Identificare | A.TRISTEARAT DE POLIOXIETILENA SORBITAN (POLISORBAT 65) Sinonime | Polisorbat 65 | Tristearat de polioxietilena (20) sorbitan Definitie | Un amestec de sorbitol partial esterificat si mono- | si dianhidridele sale cu acidul stearic comercial | comestibil. Spectru de absorbtie | in infrarosu | Caracteristic unui acid gras partial esterificat de | polialcool polioxietilat C. uleiuri | vegetale. dioxan. eter de petrol.PECTINA Definitie | Pectina este formata in primul rand din esterii | metilici partiali ai acidului poligalacturonic si din | sarurile lor de amoniu. acestea fiind de obicei | citricele sau merele. Se | obtine prin extragerea intr-un mediu apos a | legaturilor naturale ale produselor vegetale | comestibile corespunzatoare. Nu va fi utilizat alt | precipitat organic in afara de metanol. eter.25% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 440 (i) . Solubil in ulei mineral. Interval de congelare| 29 . potasiu si calciu. Solubilitate | Dispersabil in apa.2 .4-dioxan | Maxim 5 mg/kg Oxid fara etilena | Maxim 1 mg/kg Etilenglicoli (mono si | di) | Maxim 0.

formeaza o solutie coloidala. acestea fiind de obicei citricele sau | merele si tratamentul cu amoniac in mediu alcalin. gri deschis sau maro | deschis | Identificare | A. Insolubila in etanol. singure sau in combinatie. raportat la | substanta uscata Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg E 440 (ii) . formand o solutie coloidala. Solubilitate | Solubila in apa.0% dupa spalarea cu acid si etanol Metanol. | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 12% (105 grade C. Descriere | Praf alb. etanol si propan 2-ol Compozitie | Continut de minim 65% acid galacturonic raportat la | substanta uscata fara cenusa dupa spalarea cu acid si | alcool | Descriere | Praf alb. gri deschis sau maro | deschis | Identificare | A.Einecs | 232-553-0 Compozitie | Continut de minim 65% acid galacturonic raportat la | substanta uscata fara cenusa dupa spalarea cu acid si | alcool. | opalescenta. Nu | va fi utilizat alt precipitant organic in afara de | metanol. Insolubila in etanol. Se obtine prin extragerea in mediu | apos a legaturilor naturale ale produselor vegetale | comestibile. sodiu. | potasiu si calciu.PECTINA AMIDATA Definitie | Pectina amidata este formata in primul rand din | esterii metilici partiali si din amidele acidului | poligalacturonic si sarurile lor din amoniu. etanol si | propan-2-ol libere | Maxim 1%. | . Solubilitate | Solubila in apa. 2 ore) Cenusa insolubila in | acid | Maxim 1% (insolubila in acid clorhidric de | aproximativ 3N) Dioxid de sulf | Maxim 50 mg/kg raportat la substanta uscata Continut de azot | Maxim 1. galben deschis. galben deschis. | opalescenta.

acid gras | si fosfat | | Puritate | Substante insolubile in | eter de petrol | Maxim 2. In plus.Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 12% (105 grade C. Teste pozitive pentru| glicerina.5% (calculat in N) Descriere | Semisolid uleios | Identificare | A. singure sau in combinatie. Partial | solubile in etanol si acetona. etanol si | Maxim 1%. Continutul de amoniu este de | minim 1.FOSFATIDE DE AMONIU Sinonime | Sarurile de amoniu ale acidului fosfatidic. 2 ore) Cenusa insolubila in | acid | Maxim 1% (insolubila in acid clorhidric de | aproximativ 3N) Grad de amidare | Maxim 25% din grupele de carboxil totale Reziduu de dioxid de | sulf | Maxim 50 mg/kg raportat la substanta uscata Continut de azot | Maxim 2. Una sau doua sau trei parti | indivizibile ale gliceridelor se pot adauga | fosforului. Insolubile in apa. sarurile | amestecate de amoniu ale gliceridelor fosforilate Definitie | Un amestec de compusi de amoniu ai acizilor | fosfatidici derivati din grasimile si uleiurile | alimentare (de obicei uleiul din seminte de rapita | partial hidrogenat).4% | in functie de greutate. pe baza de propanol-2 liberi | substanta lipsita de materii volatile Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg E 442 .2% si maxim 1.5% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg . pot fi legati impreuna doi | esteri de fosfor ca fosfatide de fosfatidil Compozitie | Continutul de fosfor este de minim 3% si maxim 3. Solubilitate | Solubile in grasimi.5% dupa spalarea cu acid si etanol Metanol. B.

Densitate | [d] D: 1.E 444 . limpede si fara | sedimente.151 | Puritate | Triacetina | Maxim 0. exudatul .9 Compozitie | Continutul este de minim 98.si di-glicerina | ai acizilor rezinici din rasini de lemn. urmata de distilare. cu un miros caracteristic | Identificare | A.4504 | | 25 C.ACETAT DE IZOBUTIRAT DE ZAHAROZA Sinonime | SAIB Definitie | Acetatul de izobutirat de zaharoza este un amestec de | produsi de reactie format prin esterificarea | zaharozei alimentare cu anhidrida de acid acetic si | anhidrida izobutirica. Amestecul | contine toate combinatiile posibile de esteri in care | raportul molar acetat/butirat este de aproximativ |2:6 Einecs | 204-771-6 Denumire chimica | Diacetat hexaizobutirat de zaharoza Formula chimica | C40H62O19 Masa moleculara | 832 . C40H62O19.141 . Indice de refractie | [n] D: 1.1% Indice de aciditate | Maxim 0. Solubilitate | Insolubil in apa. In afara acestor specificatii sunt | substantele derivate din guma de rasina.9% de | C40H62O19 Descriere | Lichid de culoare galben deschis.1. | | 40 B. Rasina se | obtine prin extractia solventilor din butucii vechi | de pin urmata de procesul de rafinare a solventului | lichid-lichid.856 (aproximativ).ESTERII GLICERICI AI RASINILOR DE LEMN Sinonime | Guma de ester Definitie | Un amestec complex de esteri de tri.8% si maxim 101.1. Solubil in majoritatea solventilor | organici.4492 .2 Indice de saponificare | Minim 524 si maxim 540 Arsen | Maxim 3 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Plumb | Maxim 3 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 5 mg/kg E 445 . 846.

84) Intervalul de inmuiere | prin metoda bilei si | clopotelului | Intre 82 grade C si 90 grade C Indice de aciditate | Minim 3 si maxim 9 Indice de hidroxil | Minim 15 si maxim 45 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 2 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg Test pentru detectarea | absentei acidului | rezinic de ulei de tall | (testul sulfului) | La incalzirea compusilor organici cu continut de | sulf in prezenta formatului de sodiu.5 . solubili in acetona. sulful este | transformat in sulfura de hidrogen care poate fi usor | detectata prin utilizarea hartiei de acetat de plumb.DIFOSFAT DISODIC Sinonime | Dihidrogeno. Solubilitate | Insolubili in apa. | Produsul final este format din aproximativ 90% acizi | rezinici si 10% substante neutre (compusi neacizi). un produs secundar obtinut din prelucrarea | pulpei de hartie rezistenta tip sulfat (hartie). si substantele derivate din rasina | lichida. | pinilor verzi. Substanta este purificata prin | procedeul de stripping al aburului sau prin | distilarea aburului in contracurent.difosfat de disodiu | Dihidrogeno. | Fractia de acid rezinic este un amestec complex de | acizi monocarboxilici diterpenoizi izomerici cu | formula moleculara empirica C20H30O2.pirofosfat de disodiu . E 450 (i) .176 grade C. B. d 4: 0. punct de fierbere | 20 | 175. | Testul pozitiv indica utilizarea acidului rezinic de | ulei de tall in locul rasinii de lemn. Descriere | Solid dur.935 cand se determina in solutie de | 50% in d-limonene (97%. Spectrul de absorbtie| in infrarosii | Caracteristica a compusului | Puritate | | 20 Densitatea solutiei | [d] 25 minim 0. in principal | din acid abietic. de culoare galbena pana la culoarea | chihlimbarului deschis | Identificare | A.

94 Compozitie | Continut de difosfat disodic minimum 95% si intre 63% | si 64. 4 ore) Substanta insolubila in | apa | Maxim 1% Fluorura | Maxim 10 mg/kg (exprimat in fluor) Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg E 450 (ii) .93 Compozitie | Continut de minimum 95% exprimat in substanta | anhidra si intre 57% si 59% exprimat in P2O5 Descriere | Pudra alba sau albe.DIFOSFAT TRISODIC Sinonime | Pirofosfat trisodic acid | Hidrogeno-difosfat-trisodic | Definitie | Einecs | 238-735-6 Formula chimica | Monohidrata: Na3HP2O7H2O | Anhidra: Na3HP2O7 Masa moleculara | Monohidrata: 261.5% exprimat in P2O5 Descriere | Pudra alba sau granule albe | Identificare | A.0 Pierdere la uscare | Maxim 0.95 | Anhidra: 243.7 si 5. sub forma anhidra sau | monohidrata | Identificare | A. Teste pozitive | pentru sodiu si | pentru fosfat | . Teste pozitive | pentru sodiu si | pentru fosfat | B. Solubilitatea | Solubil in apa | Puritate | pH-ul unei solutii de 1%| Intre 3. | Pirofosfat de sodiu acid | Definitie | Denumirea chimica | Dihidrogeno.5% (105 grade C.difosfat de disodiu Einecs | 231-835-0 Formula chimica | Na2H2P2O7 Masa moleculara | 221.

B.5% componenta anhidra si 11.09 Compozitie | Continut de minimum 95% de Na4P2O7 pe baza de | substanta calcinata si intre 52. | Identificare | A. Solubilitate | Solubil in apa. Insolubil in etanol | Puritate | pH-ul unei solutii 1% | Intre 9. Solubil in apa | | Puritate | pH-ul unei solutii de 1%| Intre 6.8 si 10.5% pentru sarea anhidra. in ambele cazuri | determinata dupa uscare la 105 grade C.5% raportat la | componenta monohidrata Pierderea la uscare | Maximum 0. Test pozitiv pentru | sodiu si pentru | fosfat | B.3 Pierderea la calcinare | 4. Substanta insolubila in | .94 | Decahidrata: 446. urmata de calcinare la 550 grade C timp de | 30 minute.7 si 7.DIFOSFAT TETRASODIC Sinonime | Pirofosfat tetrasodic | Pirofosfat de sodiu | Definitie | Denumire chimica | Difosfat de tetrasodiu Einecs | 231-767-1 Formula chimica | Anhidra: Na4P2O7 | Decahidrata: Na4P2O7 10H2O Masa moleculara | Anhidra: 265. timp de patru | ore.8 Pierdere la calcinare | Maximum 0.5% (105 grade C.5% si 54% exprimat | in P2O5 Descriere | Cristale incolore sau albe. sau pudra cristalina alba | sau granulata. minimum 38% si | maximum 42% pentru decahidrat.2% Fluoruri | Maximum 10 mg/kg exprimat in fluor Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg E 450 (iii) . 4 ore) Substanta insolubila in | apa | Maxim 0. Decahidratul se descompune usor in | aerul uscat.

8 Pierdere la calcinare | Maxim 2% dupa uscare la 105 grade C timp de 4 ore si | apoi calcinare la 550 grade C timp de 30 minute Substanta insolubila in | apa | Maxim 0.DIFOSFAT TETRAPOTASIC Sinonime | Pirofosfat de potasiu | Pirofosfat de tetrapotasiu | Definitie | Denumire chimica | Difosfat de tetrapotasiu Einecs | 230-785-7 Formula chimica | K4P2O7 Masa moleculara | 330.2% Fluorura | Maxim 10 mg/kg exprimata in fluor Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg E 450 (vi) .apa | Maxim 0. insolubil in etanol | Puritate | pH-ul unei solutii de 1%| Intre 10.34 (anhidra) Compozitie | Continut de minimum 95% exprimat pe baza de substanta | calcinata si intre 42% si 43. pudra foarte higroscopica | Identificare | A. Test pozitiv pentru | potasiu si pentru | fosfat | B. Solubilitate | Solubil in apa.DIFOSFAT DICALCIC Sinonime | Pirofosfat de calciu | Definitie | Denumirea chimica | Difosfat dicalcic | Pirofosfat dicalcic .7% exprimat in P2O5 Descriere | Cristale incolore sau albe.0 si 10.2% Fluorura | Maximum 10 mg/kg exprimata in fluor Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg E 450 (v) .

Einecs | 232-221-5 Formula chimica | Ca2P2O7 Masa moleculara | 254.25 grade C (pentru 30 minute) Fluorura | Maxim 50 mg/kg exprimata ca fluor Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg E 450 (vii) DIFOSFAT BIACID DE CALCIU Sinonime | Pirofosfat de calciu acid | Dihidrogeno-pirofosfat monocalcic | Definitie | Denumirea chimica | Dihidrogeno-difosfat de calciu Einecs | 238-933-2 Formula chimica | CaH2P2O7 Masa moleculara | 215. Solubilitate | Insolubil in apa. de culoare alba.12 Compozitie | Continut de minim 96% si minim 55% si maxim 56% | exprimat ca P2O5 Descriere | Pudra fina.4% Fluorura | Maxim 30 mg/kg exprimata ca fluor Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg . fara miros | Identificare | A.5 si 7. Teste pozitive pentru| calciu si fosfat | | Puritate | Substanta insolubila in | acid | Maxim 0.5% la 800 +/. 0 Pierdere prin calcinare | Maxim 1. Teste pozitive pentru| calciu si fosfat | B. Solubil in acizii clorhidric si | azotic diluati | Puritate | pH-ul unei suspensii de | 10% in apa | Intre 5.97 Compozitie | Continut de minim 90% raportat la substanta anhidra | si de minim 61% si maxim 64% exprimat ca P2O5 Descriere | Pudra sau cristale de culoare alba | Identificare | A.

Solubilitate | Usor solubil in apa.xH2 (x = 0 sau 6) Masa moleculara | 367. pH-ul unei solutii | de 1% | Intre 9.2 | Puritate | Pierdere prin uscare | Anhidru: maxim 0.5% (60 grade C. B. usor higroscopice | Identificare | A.86 Compozitie | Continut minim 85% | Continut de P2O5 de minim 56% si maxim 58% (anhidru) | sau minim 43% si maxim 45% (hexahidrat) Descriere | Pudra sau granule de culoare alba.7% (105 grade C.1% Polifosfati superiori | Maxim 1% Fluorura | Maxim 10 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg E 451 (ii) TRIFOSFAT PENTAPOTASIC Sinonime | Tripolifosfat de pentapotasiu | Trifosfat de potasiu | Tripolifosfat de potasiu | Definitie | Denumirea chimica | Trifosfat de pentapotasiu . 1 ora.1 si 10. Teste pozitive pentru| sodiu si fosfat | C. | Insolubil in etanol. 4 ore) Substanta insolubila in | apa | Maxim 0. 1 ora) | Hexahidrat: maxim 23.Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg E 451 (i) TRIFOSFAT PENTASODIC Sinonime | Tripolifosfat de pentasodiu | Tripolifosfat de sodiu | Definitie | Denumirea chimica | Trifosfat de pentasodiu Einecs | 231-838-7 Formula chimica | Na2O10P3. urmata de | uscare la 105 grade C.

42 Compozitie | Continut de minim 85% raportat la substanta uscata | Continut de P2O5 de minim 46. Aceste substante sunt de obicei identificate | prin raportul Na2O/P2O5 sau prin continutul lor de | P2O5. B.1 pentru sarea Graham. higroscopice | Identificare | A.3 pentru | tetrapolifosfat de sodiu. POLIFOSFAT SOLUBIL Sinonime | Hexametafosfat de sodiu | Tetrapolifosfat de sodiu | Sarea Graham | Polifosfat de sodiu. | compusi din lanturi liniare de unitati de metafosfati | (NaPO3)x. cu x >/= 2. Teste pozitive pentru| potasiu si fosfat | Insolubil in etanol. | Tripolifosfat de pentapotasiu Einecs | 237-574-9 Formula chimica | K5O10P3 Masa moleculara | 448.4% (105 grade C.2 si 10. sticlos | Polimetafosfat de sodiu | Metafosfat de sodiu | Definitie | Polifosfatii de sodiu solubili sunt obtinuti prin | fusiunea si racirea ulterioara a ortofosfatilor de | sodiu. 4 ore.5 | Puritate | Pierdere prin calcinare | Maxim 0. Acesti compusi formeaza o clasa care contine | mai multi polifosfati amorfi. cu x = aproximativ 4. pH-ul unei solutii | de 1% | Intre 9. urmata de calcinare | la 550 grade C. terminati prin grupari de | Na2PO4. 30 minute) Substanta insolubila in | apa | Maxim 2% Fluorura | Maxim 10 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg E 452 (i) POLIFOSFAT DE SODIU 1. Solubilitate | Foarte solubil in apa. C. la | 1. solubili in apa. denumita in general . Raporturile Na2O/P2O5 variaza de la 1.5% si maxim 48% Descriere | Pudra sau granule de culoare alba.

pH-ul unei | suspensii de 1 la 3 in apa este de aproximativ 6. pudra sau granule de culoare alba sau | incolore. transparente | Identificare | A. si la 1.1% Fluorura | Maxim 10 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg 2.0 si 9. unde x = 20 la 100 sau mai mult.5. Solubilitate | Foarte solubil in apa.0 | Puritate | Pierdere prin calcinare | Maxim 1% Substanta insolubila in | apa | Maxim 0.0.0. | hexametafosfat de sodiu. pentru "n" minim 2 Masa moleculara | (102)n Compozitie | Continut de P2O5 de minim 60% si de maxim 71% pe baza | calcinata Descriere | Placi. pH-ul unei solutii | de 1% | Intre 3. Raportul Na2O/P2O5 este de 1. Denumirea chimica | Polifosfat de sodiu Einecs | 272-808-3 Formula chimica | Amestecuri eterogene de saruri de sodiu ale acizilor | polifosforici condensati liniari cu formula generala | H(n+2)P(n)O(3n+1). cu x = 13 la 18. B. POLIFOSFAT INSOLUBIL Sinonime | Metafosfat de sodiu insolubil | Sare de Maddrell | Polifosfat de sodiu insolubil.0 si 9.0 | pentru polifosfatii de sodiu cu masa moleculara | ridicata. pH-ul | solutiilor corespunzatoare variaza intre 3. Denumirea chimica | Polifosfat de sodiu Einecs | 272-808-3 Formula chimica | Amestecuri eterogene de saruri de sodiu ale acizilor | polifosforici condensati liniari cu formula generala . IMP | Definitie | Metafosfatul de sodiu insolubil este un polifosfat de | sodiu cu masa moleculara ridicata compus din doua | lanturi lungi de metafosfat (NaPO3)x care se rasucesc | in spirala in directii opuse in jurul unei axe | comune. Teste pozitive pentru| sodiu si fosfat | C.

| H(n+2)P(n)O(3n+1) unde "n" este de minim 2
Masa moleculara | (102)n
Compozitie | Minim 68,7% si maxim 70% de P2O5
Descriere | Pudra cristalina de culoare alba
|
Identificare |
A. Solubilitate | Insolubil in apa, solubil in acizi minerali si in
| solutii de potasiu si cloruri de amoniu (dar nu
| sodiu)
B. Teste pozitive pentru|
sodiu si fosfat |
C. pH intr-o suspensie |
de 1 la 3 in apa | Aproximativ 6,5
Puritate |
Fluorura | Maxim 10 mg/kg
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 5 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 10 mg/kg

E 452 (ii) POLIFOSFAT DE POTASIU

Sinonime | Metafosfat de potasiu
| Polimetafosfat de potasiu
| Sare de Kurrol
|
Definitie |
Denumirea chimica | Polifosfat de potasiu
Einecs | 232-212-6
Formula chimica | (KPO3)n
| Amestecuri eterogene de saruri de potasiu ale
| acizilor polifosforici condensati liniari cu formula
| generala H(n + 2)P(n)O(3n + 1) pentru "n" minim 2
Masa moleculara | (134)n
Compozitie | Continut in P2O5 de minim 53,5% si maxim 61,5% pe
| baza calcinata
Descriere | Pudra sau cristale fine de culoare alba sau placi de
| sticla incolore
|
Identificare |
A. Solubilitate | 1 g se dizolva in 100 ml solutie de 1 la 24 acetat de
| sodiu.
|
B. Teste pozitive pentru|
potasiu si fosfat |
C. pH-ul unei solutii de|
1% | Maxim 7,8
|

Puritate |
Pierdere prin calcinare | Maxim 2% (105 grade C, 4 ore urmata de ardere la
| 550 grade C, 30 minute)
Substanta insolubila in |
apa | Maxim 0,2%
Fosfat ciclic | Maxim 8% din continutul de P2O5
Fluorura | Maxim 10 mg/kg
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 5 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 20 mg/kg

E 452 (iv) - POLIFOSFAT DE CALCIU

Sinonime | Metafosfat de calciu
| Polimetafosfat de calciu
|
Definitie |
Denumirea chimica | Polifosfat de calciu
Einecs | 236-769-6
Formula chimica | (CaP2O6)n
| Amestecuri eterogene de saruri de calciu ale acizilor
| polifosforici condensati cu formula generala
| H(n + 2)PnO(n + 1), pentru "n" minim 2
Masa moleculara | (198)n
Compozitie | Continut in P2O5 de minim 53,5% si maxim 61,5% pe
| baza calcinata
Descriere | Cristale incolore sau pudra alba, inodora
|
Identificare |
A. Solubilitate | In general usor solubil in apa. Solubil in mediu acid
|
B. Teste pozitive pentru|
calciu si fosfat |
C. Continut de CaO | 27 - 29,5%
|
Puritate |
Pierdere prin calcinare | Maxim 2% (105 grade C, 4 ore urmata de ardere la
| 550 grade C, 30 minute)
Fosfat ciclic | Maxim 8% din continutul de P2O5
Fluorura | Maxim 300 mg/kg
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 5 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 20 mg/kg

E 460 (i) - CELULOZA MICROCRISTALINA

Sinonime | Gel de celuloza
Definitie | Celuloza microcristalina este purificata, partial
| depolimerizata, preparata prin tratamentul cu acizi
| minerali a alfa-celulozei, obtinuta din pulpa
| varietatilor naturale de material vegetal fibros.
| Gradul de polimerizare este in general mai mic de
| 400.
Denumirea chimica | Celuloza
Einecs | 232-674-9
Formula chimica | (C6H10O5)n
Masa moleculara | Aproximativ 36.000
Compozitie | Minim 97% calculata ca celuloza raportat la substanta
| anhidra
Descriere | Pudra fina de culoare alba sau aproape alba, inodora
|
Identificare |
A. Solubilitate | Insolubil in apa, etanol, eter si acizi minerali
| diluati. Usor solubil in solutie de hidroxid de
| sodiu.
B. Culorimetrie | La 1 mg de proba, se adauga 1 ml de acid fosforic si
| se incalzeste intr-o baie de apa pentru 30 minute. Se
| adauga 4 ml de solutie de 1/4 de pirocatechol in acid
| fosforic si se incalzeste pentru 30 de minute. Se
| obtine o culoare rosie.
C. Se identifica prin |
spectroscopie IR |
D. Test de suspensie | Se amesteca 30 g de proba cu 270 ml de apa la viteza
| mare (12.000 turatii/minut) intr-un mixer electric
| pentru 5 minute. Amestecul rezultat va constitui fie
| o suspensie cu fluiditate ridicata, fie o suspensie
| greoaie si neomogena cu fluiditate scazuta sau nula,
| care nu se stabilizeaza decat intr-o mica masura si
| care contine numeroase bule de aer. Daca se obtine o
| suspensie de fluiditate ridicata, se toarna 100 ml
| intr-un cilindru gradat de 100 ml si se lasa in
| repaus timp de 1 ora. Partile solide se stabilizeaza
| si apare un lichid supernatant.
|
Puritate |
Pierdere prin |
deshidratare | Maxim 7%, (105 grade C, 3 ore)
Substanta solubila in |
apa | Maxim 0,24%
Cenusa sulfatata | Maxim 0,5% determinata la 800 +/- 25 grade C
pH-ul unei suspensii de |
10% in apa | pH-ul unui lichid supernatant este intre 5,0 si 7,5
Amidon | Nedetectabil.
| La 20 ml de dispersie obtinuta la testul de

| identificare D, se adauga cateva picaturi de solutie
| de iod si se amesteca. Nu trebuie sa apara culoarea
| albastra sau albastru purpuriu.
Dimensiunea particulei | Minim 5 micrometri (maxim 10% din particule mai mici
| de 5 micrometri)
Grupe de carboxil | Maxim 1%
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 5 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 10 mg/kg

E 460 (ii) - CELULOZA PUDRA

Definitie | Celuloza purificata, dezintegrata mecanic, preparata
| prin prelucrarea alfa-celulozei obtinuta ca pulpa din
| varietatile naturale ale materialului vegetal fibros.
Denumirea chimica | Celuloza
| Polimerul liniar al reziduurilor de glucoza legata in
| 1:4
Einecs | 232-674-9
Formula chimica | (C6H10O5)n
Masa moleculara | (162)n (n este in general egal sau mai mare decat
| 1.000)
Compozitie | Continut de minim 92%
Descriere | Pudra de culoare alba, inodora
|
Identificare |
A. Solubilitate | Insolubil in apa, etanol, eter si acizi minerali
| diluati. Usor solubil in solutie de hidroxid de
| sodiu.
B. Test de suspensie | Se amesteca 30 g de proba cu 270 ml de apa la viteza
| mare (12.000 turatii/minut) intr-un mixer electric
| pentru 5 minute. Amestecul rezultat va constitui fie
| o suspensie cu fluiditate ridicata, fie o suspensie
| greoaie si neomogena cu fluiditate scazuta sau nula,
| care nu se stabilizeaza decat intr-o mica masura si
| care contine numeroase bule de aer. Daca se obtine o
| suspensie de fluiditate ridicata, se toarna 100 ml
| intr-un cilindru gradat de 100 ml si se lasa in
| repaus timp de 1 ora. Partile solide se stabilizeaza
| si apare un lichid supernatant.
|
Puritate |
Pierdere prin |
deshidratare | Maxim 7% (105 grade C, 3 ore)
Substanta solubila in |
apa | Maxim 1,0%
Cenusa sulfatata | Maxim 0,3% determinata la 800 +/- 25 grade C

pH-ul unei suspensii de |
10% in apa | pH-ul unui lichid supernatant este intre 5,0 si 7,5
Amidon | Nedetectabil.
| La 20 ml de dispersie obtinuta la testul de
| identificare B, se adauga cateva picaturi de solutie
| de iod si se amesteca. Nu trebuie sa apara culoarea
| albastra sau albastru purpuriu.
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 5 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 10 mg/kg
Dimensiunea particulei | Minim 5 micrometri (maxim 10% din particule mai mici
| de 5 micrometri)

E 461 - METILCELULOZA

Sinonime | Eter metilic de celuloza
Definitie | Metilceluloza este celuloza obtinuta direct din
| varietatile naturale ale materialului vegetal fibros
| si partial esterificate cu grupari metilice.
Denumirea chimica | Eterul metilic al celulozei
Formula chimica | Polimerii contin unitati de anhidroglucoze
| substituite care prezinta urmatoarea formula
| generala:
| C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) unde fiecare dintre R1, R2, R3
| poate fi:
|-H
| - CH3 sau
| - CH2CH3
Masa moleculara | De la aproximativ 20.000 la 380.000
Compozitie | Continut de minim 25% si de maxim 33% grupe de
| metoxil
| (-OCH3) si de maxim 5% grupe de hidroxietoxil
| (-OCH2CH3OH)
Descriere | Pudra fibroasa sau granulara de culoare alba usor
| higroscopica sau de culoare usor galbuie sau gri,
| inodora si insipida.
|
Identificare |
A. Solubilitate | Se umfla in apa si formeaza o solutie coloidala,
| vascoasa, clara la opalescenta.
| Insolubila in etanol, eter si cloroform.
| Solubila in acid acetic glacial.
|
Puritate |
Pierdere prin |
deshidratare | Maxim 10% (105 grade C, 3 ore)
Cenusa sulfatata | Maxim 1,5% determinata la 800 +/- 25 grade C

pH-ul unei solutii |
coloidale de 1% | Minim 5,0 si maxim 8,0
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 5 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 20 mg/kg

E 463 - HIDROXIPROPILCELULOZA

Sinonime | Eter hidroxipropilic de celuloza
Definitie | Hidroxipropilceluloza este celuloza obtinuta direct
| din varietatile naturale de material vegetal fibros
| si partial esterificata cu grupari hidroxipropilice.
Denumirea chimica | Eterul hidroxipropilic de celuloza
Formula chimica | Polimerii contin unitati de anhidroglucoze
| substituite care prezinta urmatoarea formula
| generala:
| C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) unde fiecare dintre R1, R2, R3
| poate fi:
|-H
| - CH2CHOHCH3
| - CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3
| - CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3
Masa moleculara | De la aproximativ 30.000 la 1.000.000
Compozitie | Continut de minim 80,5% grupe de hidroxipropoxil
| (-OCH2CHOHCH3) echivalent cu maxim 4,6 grupe de
| hidroxipropil pe unitatea de anhidroglucoza raportat
| la substanta anhidra
Descriere | Pudra fibroasa sau granulara de culoare alba usor
| higroscopica sau de culoare usor galbuie sau gri fara
| miros si gust.
|
Identificare |
A. Solubilitate | Se umfla in apa si formeaza o solutie coloidala,
| vascoasa, clara la opalescenta. Solubila in etanol.
| Insolubila in eter.
B. Cromatografie cu gaz | Se determina substituentii prin cromatografie cu gaz.
|
Puritate |
Pierdere prin |
deshidratare | Maxim 10% (105 grade C, 3 ore)
Cenusa sulfatata | Maxim 0,5% determinata la 800 +/- 25 grade C
pH-ul unei solutii |
coloidale de 1% | Minim 5,0 si maxim 8,0
Propilenclorhidrine | Maxim 0,1 mg/kg
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 5 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg

R3 | poate fi: |-H | . | Identificare | A. | Puritate | Pierdere prin | deshidratare | Maxim 10% (105 grade C. clara la opalescenta.000 la 200.CH3 | .CH2CHOHCH3 | . 3 ore) Cenusa sulfatata | Maxim 1. Denumirea chimica | Eter 2-hidroxipropilic de metilceluloza Formula chimica | Polimerii contin unitati de anhidroglucoza | substituita care prezinta urmatoarea formula | generala: | C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) unde fiecare dintre R1. Solubilitate | Se umfla in apa si formeaza o solutie coloidala.HIDROXIPROPILMETILCELULOZA Definitie | Hidroxipropilmetilceluloza este celuloza obtinuta | direct din varietatile naturale de material vegetal | fibros si partial esterificata cu grupari metilice | care contin intr-o mica masura grupari | hidroxipropilice de substitutie.CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3 | .s pH-ul unei solutii | coloidale de 1% | Minim 5.0 Propilenclorhidrine | Maxim 0.s | Maxim 3% pentru produse cu vascozitate mai mica de | 50m Pa. Insolubila in etanol.Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg E 464 .CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3 Masa moleculara | De la aproximativ 13.000 Compozitie | Continut de minim 19% si de maxim 30% grupe de | metoxil | (-OCH3) si minim 3% si maxim 12% grupe de | hidroxipropoxil | (-OCH2CHOHCH3). raportat la substanta anhidra Descriere | Pudra fibroasa sau granulara de culoare alba usor | higroscopica sau de culoare usor galbuie sau gri fara | miros si gust.0 si maxim 8. | vascoasa. Cromatografie cu gaz | Se determina substituentii prin cromatografie cu gaz.1 mg/kg Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg .5% pentru produsele cu vascozitate egala sau | mai mare de 50 mPa. B. R2.

CARBOXIMETILCELULOZA DE SODIU Sinonime | Carboximetilceluloza . alba. inodora si incolora | Identificare | A. producand o solutie limpede pana la | opalescenta. | galbuie sau gri. Solubila in | etanol. calculate in metoxili. Insolubila in eter. vascoasa si coloidala.5% si maxim 19% din grupele de etoxil (-OCH2CH3) | si minim 13.0 si maxim 8.6% pH-ul unei solutii | coloidale de 1% | Minim 5. R2.6% din grupele de | alcoxili totali. Solubilitate | Se umfla in apa.000 Compozitie | Continut raportat la substanta uscata de minim 3. R3 poate fi fiecare unul dintre urmatoarele | substante: |-H | .2% si maxim 19.ETIL METIL CELULOZA Sinonime | Etil metil celuloza Definitie | Etil metil celuloza este celuloza obtinuta direct din | legaturile naturale ale materialelor vegetale | fibroase si esterificata partial cu grupuri de metil | si etil Denumirea chimica | Etil metil eter din celuloza Formula chimica | Polimerii contin unitati de anhidroglucoza | substituita cu urmatoarea formula generala: | C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3). | Puritate | Pierdere la uscare | Maxim 15% pentru forma fibroasa si maxim 10% pentru | forma de pudra (105 grade C la greutate constanta) Cenusa sulfatata | Maxim 0. unde: | R1.000 la 40.5% din grupele de metoxil (-OCH3) si minim | 14.CH2CH3 Masa moleculara | De la aproximativ 30.0 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg E 466 .Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg E 465 .5% | si maxim 6. Descriere | Pudra higroscopica granulata sau fibroasa.CH3 | .

1% proba. Denumirea chimica | Sare de sodiu a eterului carboximetilic de celuloza Formula chimica | Polimerii contin unitati de anhidroglucoza | substituita cu urmatoarea formula generala: | C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3). astfel incat sa se | formeze un strat inferior. Descriere | Pudra higroscopica granulata sau fibroasa. inodora si incolora | Identificare | A. usor | galbuie sau gri.5% . cu apa. celuloza fiind | obtinuta direct din legaturile naturale ale | materialelor vegetale fibroase. Este | insolubila in etanol. Va aparea un precipitat. R3 poate fi fiecare unul dintre urmatoarele | substante: |-H | . Testul cu spuma | Se agita puternic o solutie de 0. (Acest test permite | distingerea corboximetilcelulozei de sodiu | carboximetilica de alti eteri de celuloza) C. | CMC | NaCMC | Sodiu CMC | Guma de celuloza Definitie | Carboximetilceluloza este sarea de sodiu partiala a | eterului carboximetilic de celuloza. (Acest test | permite distingerea carboximetilcelulozei de sodiu de | alti eteri de celuloza precum si de gelatina. Nu va | aparea nici un strat de spuma. B. amestecandu-se | continuu pentru producerea unei dispersii uniforme. Se inclina eprubeta si se toarna cu | atentie 2 ml de acid sulfuric. unde: | R1. Formarea | precipitatului | La 5 ml de solutie de 0. alba.000 (grad de | polimerizare de aproximativ 100) Compozitie | Continut raportat la substanta uscata de minim | 99.CH2COOH Masa moleculara | Mai mare decat aproximativ 17. Solubilitate | Rezulta o solutie coloidala vascoasa. R2.5 g de pudra de celuloza de sodiu | carboximetilica la 50 ml de apa.CH2COONa | . La interfata apare | culoarea rosu-purpuriu. guma | din seminte de carruba si de tragacant) D. | Se amesteca in continuare pana se obtine o solutie | limpede care se va folosi pentru urmatorul test: La 1 | mg de proba diluat cu un volum egal de apa intr-o | eprubeta mica se adauga 5 picaturi de solutie de | 1-naftanol. Culorimetrie | Se adauga 0.5% proba se adauga 5 ml de | solutie de 5% de sulfat de cupru sau sulfat de | aluminiu. | .

5 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 20 mg/kg Glicolat total | Maxim 0. Teste pozitive pentru| cationi si acizii | grasi | | Puritate | Sodiu | Minim 9% si maxim 14% exprimat ca Na2O Potasiu | Minim 13% si maxim 21.2% (doar saruri de sodiu si potasiu) . Solubilitate | Sarurile de sodiu si potasiu: solubile in apa. | care sunt obtinute din grasimi si uleiuri alimentare | sau din acizi grasi alimentari distilati. Compozitie | Continut raportat la substanta uscata de minim 95% .1% exprimati ca NaOH Substante insolubile in | alcool | Maxim 0. Descriere | Prafuri. POTASIU SI CALCIU A ACIZILOR GRASI Definitie | Sarurile de sodiu. | B.5 grupe de carboximetili | (-CH2COOH) per unitatea de anhidroglucoza.5% si maxim 13% exprimat ca CaO Substante | nesaponificabile | Maxim 2% Acizi grasi liberi | Maxim 3% exprimati ca acid oleic Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg Alcali liberi | Maxim 0.SARURILE DE SODIU. iar | sarurile de calciu etanol: insolubile in apa.Puritate | Gradul de substituire | Minim 0. | Identificare | A. etanol | si eter.4% raportat la substanta uscata E 470a .4% calculat ca glicolat de sodiu raportat la | substanta uscata Sodiu | Maxim 12. fulgi sau semisolide albe sau crem deschis.5% exprimat ca K2O Calciu | Minim 8.2 si maxim 1. potasiu si calciu ale acizilor | grasi care apar in uleiurile si grasimile alimentare. Pierdere la uscare | Maxim 12% (105 grade C la greutate constanta) pH-ul unei solutii | coloidale de 1% | Minim 5.0 si maxim 8.

Descriere | Prafuri.MONO.SARURILE DE MAGNEZIU ALE ACIZILOR GRASI Definitie | Sarurile de magneziu ale acizilor grasi prezente in | mod natural in uleiurile si grasimile alimentare.5% si maxim 11% exprimat ca MgO Alcali liberi | Maxim 0. Solubilitate | Insolubile in apa.1% exprimati ca MgO Substante | nesaponificabile | Maxim 2% Acizi grasi liberi | Maxim 3% exprimati ca acid oleic Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 471 . di. | GMS (pentru monostearat de glicerina) Definitie | Mono.si digliceridele acizilor grasi contin | amestecuri de mono-. monopalmitin. prafuri sau mici bile. Compozitie | Continut mono. Ele pot contine mici cantitati de acizi | grasi liberi si glicerina.E 470b .si diesteri: minim 70% Descriere | Produsul variaza de la lichide uleioase de culoare | galben deschis pana la maro deschis la solide ceroase | dure de culoare alba sau crem deschis. Teste pozitive pentru| magneziu si acizi | grasi | | Puritate | Magneziu | Minim 6. | Monostearin. partial solubile in etanol si | eter | B. | Identificare | A.SI DIGLICERIDELE ACIZILOR GRASI Sinonime | Monostearat de glicerina | Monopalmitat de glicerina | Monoleat de glicerina etc. Solidele pot | avea forme de fulgi. | fiind obtinute din grasimi sau uleiuri alimentare | sau din acizii grasi alimentari distilati. Compozitie | Continut raportat la substanta uscata de minim 95% .si triesteri de glicerina ai | acizilor grasi prezenti in uleiurile si grasimile | alimentare. | . monoolein etc. fulgi sau semisolide de culoare alba sau | crem deschis.

acizi | grasi si acid acetic | . potasiu si calciu ale acizilor grasi. cu variatii | de culoare de la alb la galben deschis. Teste pozitive pentru| glicerina.SI DIGLICERIDELE ACIZILOR GRASI Sinonime | Esterii acidului acetic cu mono. Solubilitate | Insolubile in apa.si digliceride | Acetogliceride | Mono.si digliceride acetilate | Esterii acidului acetic si acizilor grasi cu | glicerina Definitie | Esterii glicerinei cu acid acetic si acizi grasi | prezenti in uleiurile si grasimile alimentare. fluide pana la solide. Ei pot | contine mici cantitati de glicerina libera. solubile in etanol si toluen | Puritate | Continut de apa | Maxim 2% (metoda Karl Fischer) Indice de aciditate | Maxim 6 Glicerina libera | Maxim 7% Poliglicerine | Maxim 4% diglicerina si maxim 1% poliglicerine | superioare. ambele pe baza de continutul total de | glicerina. acizi | grasi liberi.Identificare | A.5% determinata la 800 +/. Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg Glicerine totale | Minim 16% si maxim 33% Cenusa sulfatata | Maxim 0. Teste pozitive pentru| glicerina si acizi | grasi | C. E 472a .ESTERII ACIDULUI ACETIC CU MONO.25 grade C Criteriile de puritate se aplica aditivilor fara sarurile de sodiu. Spectrul de | infrarosii | Caracteristica a esterului partial al acidului gras | al unui poliol | B. desi aceste substante pot fi prezente pana la un nivel maxim de 6% (exprimate in oleat de sodiu). | Identificare | | A. acizi acetici liberi si gliceride | libere Descriere | Lichide limpezi.

Solubile in etanol | Puritate | Alti acizi decat acizii | acetici si acizii grasi | Nedetectabili Glicerine libere | Maxim 2% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg Acid acetic total | Minim 9% si maxim 32% Acizi grasi liberi | (inclusiv acid acetic) | Maxim 3% estimati in acid oleic Glicerina totala | Minim 14% si maxim 31% Cenusa sulfatata | Maxim 0. cu variatii de culoare de la | alb la galben deschis. dar dispersabili in apa | fierbinte | Puritate | Alti acizi decat acizii | lactici si acizii grasi | Nedetectabili Glicerine libere | Maxim 2% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg . potasiu si calciu ale acizilor grasi. | Identificare | | A. Solubilitate | Insolubili in apa rece. acizi | grasi liberi. Ei pot | contine mici cantitati de glicerina libera. Teste pozitive pentru| glicerina.si digliceridele acizilor grasi esterificati cu | acid lactic Definitie | Esterii glicerinei cu acid lactic si acizi grasi | prezenti in uleiurile si grasimile alimentare. fluide pana la solide ceroase de | consistenta variabila.si digliceridelor | Lactogliceride | Mono.ESTERI GLICERICI AI ACIDULUI LACTIC CU ACIZI GRASI Sinonime | Esterii lactici ai mono. E 472b . acid lactic liber si gliceride libere Descriere | Lichide limpezi.5% determinata la 800 +/. Solubilitate | Insolubile in apa. desi aceste substante pot fi prezente pana la nivelul maxim de 6% (exprimate in oleat de sodiu).B.25 grade C Criteriile de puritate se aplica aditivilor care nu contin sarurile de sodiu. acizi | grasi si acid lactic | B.

acizi | grasi liberi.25 grade C Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg . Ei pot fi neutralizati total sau partial cu | hidroxid de sodiu sau hidroxid de potasiu. Ei pot | contine mici cantitati de glicerina libera. potasiu si calciu ale acizilor grasi.5% determinata la 800 +/. E 472c . acizi | grasi si acid citric | B. Solubilitate | Insolubili in apa rece | Dispersabili in apa fierbinte | Solubili in uleiuri si grasimi | Insolubili in etanol rece | Puritate | Alti acizi decat acizii | citrici si acizii grasi | Nedetectabili Glicerine libere | Maxim 2% Glicerine totale | Minim 8% si maxim 33% Acid citric total | Minim 13% si maxim 50% Cenusa sulfatata | Maxim 0. | Identificare | | A. Teste pozitive pentru| glicerina.ESTERI GLICERICI AI ACIDULUI CITRIC CU ACIZI GRASI Sinonime | Esterii citrici ai mono.si digliceridele acizilor grasi esterificati cu | acid citric Definitie | Esterii glicerinei cu acid citric si acizi grasi | prezenti in uleiurile si grasimile alimentare. acizi citrici liberi si gliceride | libere.si digliceridelor | Citrogliceride | Mono.Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg Acid lactic total | Minim 13% si maxim 45% Acizi grasi liberi | (inclusiv acid lactic) | Maxim 3% exprimati in acid oleic Glicerina totala | Minim 13% si maxim 30% Cenusa sulfatata | Maxim 0.5% determinata la 800 +/.25 grade C Criteriile de puritate se aplica aditivilor care nu contin sarurile de sodiu. Descriere | Lichide galbui sau maro deschis pana la solide | ceroase sau semisolide. desi aceste substante pot fi prezente pana la nivelul maxim de 6% (exprimate in oleat de sodiu).

si digliceridele acizilor grasi esterificati cu .si digliceridelor | Mono. desi aceste substante pot fi prezente pana la nivelul maxim de 6% (exprimate in oleat de sodiu). Ei pot | contine mici cantitati de glicerina libera. Teste pozitive pentru| glicerina.Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg Acizi grasi liberi | Maxim 3% exprimati in acid oleic Criteriile de puritate se aplica aditivilor care nu contin sarurile de sodiu. E 472d . acizi | grasi liberi. potasiu si calciu ale acizilor grasi. acid tartric liber si gliceride libere.si digliceridele acizilor grasi esterificati cu | acid tartric Definitie | Esterii glicerinei cu acid tartric si acizi grasi | prezenti in uleiurile si grasimile alimentare. E 472e . potasiu si calciu ale acizilor grasi. Descriere | Lichide vascoase lipicioase galbui pana la sortimente | de ceara dura galbena | Identificare | | A.ESTERI G ERICI AI ACIDULUI DIACETILTARTRIC CU ACIZI GRASI Sinonime | Esterii diacetiltartrici ai mono.ESTERI GLICERICI AI ACIDULUI TARTRIC CU ACIZI GRASI Sinonime | Esterii tartrici ai mono.25 grade C Criteriile de puritate se aplica aditivilor care nu contin sarurile de sodiu. acizi | grasi si acid tartric| | Puritate | Alti acizi decat acizii | tartrici si acizii grasi| Nedetectabili Glicerine libere | Maxim 2% Glicerine totale | Minim 12% si maxim 29% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg Acizi tartrici totali | Minim 15% si maxim 50% Acizi grasi liberi | Maxim 3% exprimati in acid oleic Cenusa sulfatata | Maxim 0. desi aceste substante pot fi prezente pana la nivelul maxim de 6% (exprimate in oleat de sodiu).5% determinata la 800 +/.si digliceridelor | Mono.

desi aceste substante pot fi prezente pana la nivelul maxim de 6% (exprimate in oleat de sodiu).25 grade C Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg Acizi tartrici totali | Minim 10% si maxim 40% Acizi acetici totali | Minim 8% si maxim 32% Acizi grasi liberi | Maxim 3% exprimati in acid oleic Criteriile de puritate se aplica aditivilor care nu contin sarurile de sodiu. acizi acetici | si tartrici liberi si combinatiile acestora. E 472f . pana la sortimente de ceara galbena care | se hidrolizeaza in aer umed pentru a elibera acidul | acetic | Identificare | | A.si | diacetiltartrici (obtinuti din acidul tartric) si cu | acizii grasi prezenti in grasimile si uleiurile | alimentare.si digliceridele acizilor grasi esterificati cu | acid acetic si acid tartric Definitie | Esterii glicerinei cu acizi acetici si tartrici si . Teste pozitive pentru| glicerina. TARTRIC CU ACIZI GRASI Sinonime | Mono. potasiu si calciu ale acizilor grasi.AMESTEC DE ESTERI GLICERICI AI ACIDULUI ACETIC. tartrici si | grasi | Nedetectabili Glicerine libere | Maxim 2% Glicerine totale | Minim 11% si maxim 28% Cenusa sulfatata | Maxim 0. acizi grasi liberi. Descriere | Lichide vascoase lipicioase pana la consistenta | grasimilor.si diacetiltartrici | Esterii acizilor diacetiltartrici si grasi ai | glicerinei Definitie | Esterii amestecati ai glicerinei cu acizii mono. Au in continut si esteri | tartrici si acetici ai acizilor grasi. acizi | grasi si acid tartric| si acid acetic | | Puritate | Alti acizi decat acizii | acetici. | acizi mono. Ei pot contine mici cantitati de | glicerina libera. precum | si gliceride libere.5% determinata la 800 +/.

| dimetilformamida. Teste pozitive pentru| glicerina.si triesterii esentiali ai zaharozei cu | acizii grasi prezenti in grasimile si uleiurile | alimentare. Pot | contine esterii mono. variind in culoare | de la alb la galben pal | Identificare | | A. acizi | grasi si acid tartric| si acid acetic | | Puritate | Alti acizi decat acizii | acetici.ESTERII ZAHAROZEI CU ACIZII GRASI Sinonime | Zaharoesteri | Esterii zaharului Definitie | Mono-. potasiu si calciu ale acizilor grasi. propanol-2. desi aceste substante pot fi prezente pana la nivelul maxim de 6% (exprimate in oleat de sodiu).si diacetiltartrici ai mono. | Pentru prepararea lor nu poate fi folosit nici un alt | solvent organic in afara de dimetilsulfoxida. E 473 . acetat etilic. | 2-metil-1-propanol.25 grade C Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg Acizi acetici totali | Minim 10% si maxim 20% Acizi tartrici totali | Minim 20% si maxim 40% Acizi grasi liberi | Maxim 3% exprimati in acid oleic Criteriile de puritate se aplica aditivilor care nu contin sarurile de sodiu.5% determinata la 800 +/. Ei pot contine mici cantitati de | glicerina libera. acizi acetici | si tartrici liberi precum si gliceride libere. acizi grasi liberi. tartrici si | grasi | Nedetectabili Glicerine libere | Maxim 2% Glicerine totale | Minim 12% si maxim 27% Cenusa sulfatata | Maxim 0. propilen-glicol si metil etil . | acizii grasi prezenti in grasimile si uleiurile | alimentare. di.si | digliceridelor acizilor grasi Descriere | Lichide lipicioase pana la solide. Ei pot fi preparati din zaharoza si | esterii metilici si etilici ai acizilor grasi | alimentari sau prin extractia din zaharogliceride.

potasiu si calciu ale acizilor grasi. solide moi sau prafuri albe pana la | alb-gri | Identificare | | A. Descriere | Geluri rigide. Compozitie | Continut de minim 80% . Solubilitate | Greu solubili in apa | Solubili in etanol | Puritate | Cenusa sulfatata | Maxim 2% determinata la 800 +/. Pentru | prepararea lor nu se vor folosi alti solventi | organici in afara de ciclohexan. separat sau in combinatie Propilen glicol | | _| | | Metil etil cetona | Maxim 10 mg/kg Criteriile de puritate se aplica aditivilor care nu contin sarurile de sodiu.25 grade C Zahar liber | Maxim 5% Acizi grasi liberi | Maxim 3% exprimati in acid oleic Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg Metanol | Maxim 10 mg/kg Dimetilsulfoxida | Maxim 2 mg/kg Dimetilformamida | Maxim 1 mg/kg 2-metil-1-propanol | Maxim 10 mg/kg | _ | Acetat etilic | | Propan-2-ol > | Maxim 350 mg/kg. Teste pozitive pentru| zaharuri pentru | acizii grasi | B. di.SUCROGLICERIDE Sinonime | Gliceridele zaharului Definitie | Zaharogliceridele se obtin prin reactia zaharozei cu | o grasime sau ulei alimentar care da nastere la un | amestec de mono-.si triesteri esentiali de | zaharoza si acizilor grasi cu mono-. dimetilformamida. E 474 . desi aceste substante pot fi prezente pana la nivelul maxim de 6% (exprimat in oleat de sodiu). .si | trigliceride reziduale din grasime sau ulei. | cetona. di.

potasiu si calciu ale acizilor grasi. | acetat de etil.ESTERI POLIGLICERICI AI ACIZILOR GRASI Sinonime | Esterii poliglicerici ai acizilor grasi | Esterii poliglicerici ai esterilor acizilor grasi Definitie | Esterii poliglicerici ai acizilor grasi se produc | prin esterificarea poliglicerinei cu grasimile si | uleiurile alimentare sau cu acizii grasi prezenti in | grasimile si uleiurile alimentare. Partea | indivizibila a poliglicerinei contine in principal . desi aceste substante pot fi prezente pana la nivelul maxim de 6% (exprimate in oleat de sodiu). separat sau in combinatie _| | | _ | Acetat etilic | | Propan-2-ol > | Maxim 350 mg/kg. Teste pozitive pentru| zaharuri si pentru | acizii grasi | B. 2-metil-1-propanol si propan-2-ol. geluri rigide sau prafuri albe pana | la crem | Identificare | | A.25 grade C Zahar liber | Maxim 5% Acizi grasi liberi | Maxim 3% exprimati in acid oleic Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg Metanol | Maxim 10 mg/kg Dimetilformamida | Maxim 1 mg/kg | _ | 2-metil-1-propanol | | Ciclohexan > | Maxim 10 mg/kg. E 475 . separat sau in combinatie _| | Criteriile de puritate se aplica aditivilor care nu contin sarurile de sodiu. Solubilitate | Insolubili in apa rece | Solubili in etanol | Puritate | Cenusa sulfatata | Maxim 2% determinata la 800 +/. Compozitie | Continut de minim 40% si maxim 60% din sucroesterii | acizilor grasi Descriere | Mase solide moi.

| di-, tri- si tetraglicerina si contine maxim 10%
| poliglicerine egale sau mai mari decat
| heptaglicerina.
Compozitie | Continut total esteri ai acidului gras: minim 90%
Descriere | Lichide uleioase pana la foarte vascoase, de la
| culoarea galben deschis la culoarea chihlimbarului;
| solide plastice sau moi, de la culoarea negru deschis
| la maro de intensitate medie; solide ceroase, dure,
| de culoare de la negru deschis la maro
|
Identificare |
|
A. Teste pozitive pentru|
glicerina, |
poliglicerina si |
acizi grasi |
B. Solubilitate | Esterii variaza de la foarte hidrofilici la foarte
| lipofilici, dar din punct de vedere al clasei tind sa
| fie dispersabili in apa si solubili in solventi si
| uleiuri organice
|
Puritate |
Cenusa sulfatata | Maxim 0,5% determinata la 800 +/- 25 grade C
Alti acizi decat acizi |
grasi | Nedetectabili
Acizi grasi liberi | Maxim 6% exprimati in acid oleic
Continut total glicerina|
si poliglicerina | Minim 18% si maxim 60%
Glicerine si |
poliglicerine libere | Maxim 7%
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 5 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 10 mg/kg

Criteriile de puritate se aplica aditivilor care nu contin sarurile de sodiu,
potasiu si calciu ale acizilor grasi, desi aceste substante pot fi prezente pana la
nivelul maxim de 6% (exprimate in oleat de sodiu).

E 476 - POLIRICINOLEAT DE POLIGLICERINA

Sinonime | Esterii de glicerina ai acizilor grasi condensati din
| uleiul de ricin
| Esterii de poliglicerina ai acizilor grasi
| policondensati din uleiul de ricin
| Esterii de poliglicerina ai acidului ricinoleic
| interesterificat
| PGPR

Definitie | Poliricinoleatul de poliglicerina se obtine prin
| esterificarea poliglicerinei cu acizi grasi
| condensati din ulei de ricin.
Descriere | Lichid limpede, foarte vascos
|
Identificare |
A. Solubilitate | Insolubil in apa si etanol.
| Solubil in eter, hidrocarburi si hidrocarburi
| halogenate
|
B. Teste pozitive pentru|
glicerina, |
poliglicerina si acid|
ricinoleic |
C. Indice de refractie |
65 |
[n] D | Intre 1,4630 si 1,4665
|
Puritate |
Poliglicerina | Partea indivizibila a poliglicerinei se compune din
| minim 75% di-, tri- si tetraglicerine si contine
| maxim 10% poliglicerine mai mari sau egale cu
| heptaglicerina.
Indice de hidroxid | Minim 80 si maxim 100
Indice acid | Maxim 6
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 5 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 10 mg/kg

E 477 - ESTERI AI PROPILENGLICOLULUI CU ACIZI GRASI

Sinonime | Esterii propilenglicolului cu acizi grasi
Definitie | Sunt formati din amestecuri de mono- si diesteri de
| propan-1,2-diol ai acizilor grasi prezenti in
| grasimile si uleiurile alimentare. Partea
| indivizibila de alcool se compune exclusiv din
| propan-1,2-diol impreuna cu dimer precum si urme de
| trimer. Nu sunt prezenti alti acizi organici decat
| acizii grasi alimentari.
Compozitie | Continutul de esteri totali ai acizilor grasi este
| minim 85% .
Descriere | Lichide limpezi sau fulgi din ceara albi, bile sau
| solide avand un usor miros specific.
|
Identificare |
|
A. Teste pozitive pentru|

propilen glicol si |
pentru acizi grasi |
|
Puritate |
Cenusa sulfatata | Maxim 0,5% determinata la 800 +/- 25 grade C
Alti acizi decat acizi |
grasi | Nedetectabili
Acizi grasi liberi | Maxim 6% exprimati in acid oleic
Total propan 1,2-diol | Minim 11% si maxim 31%
Propan-1,2-diol liber | Maxim 5%
Dimerul si trimerul |
propilen glicolului | Maxim 0,5%
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 5 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 10 mg/kg

Criteriile de puritate se aplica aditivilor care nu contin sarurile de sodiu,
potasiu si calciu ale acizilor grasi, desi aceste substante pot fi prezente pana la
nivelul maxim de 6% (exprimate in oleat de sodiu).

E 479b - ULEI DE SOIA OXIDAT TERMIC INTERACTIONAT CU MONO- SI
DIGLICERIDELE ACIZILOR GRASI

Sinonime | TOSOM
Definitie | Uleiul de soia oxidat termic in interactie cu mono-
| si digliceridele acizilor grasi este un amestec
| complex de esteri de glicerina si acizi grasi
| prezenti in grasimile alimentare si acizi grasi din
| uleiul de soia oxidat termic. Se obtine prin
| interactiunea si dezodorizarea in vid, la 130 grade C
| a 10% ulei de soia oxidat termic si 90% mono- si
| digliceride ale acizilor grasi alimentari. Uleiul de
| soia se obtine in exclusivitate din varietati
| naturale de soia.
Descriere | Solid sau de consistenta cerii, de culoare galben
| deschis spre maro deschis
|
Identificare |
A. Solubilitate | Insolubil in apa. Solubil in grasime sau ulei
| fierbinte.
|
Puritate |
Intervalul de topire | 55 - 65 grade C
Acizi grasi liberi | Maxim 1,5% exprimati in acid oleic
Glicerina libera | Maxim 2%
Acizi grasi totali | 83% - 90%
Total glicerina | 16 - 22%

Esterii metilici ai |
acizilor grasi care nu |
formeaza un produs de |
adaos cu ureea | Maxim 9% din esterii metilici totali ai acizilor
| grasi
Acizi grasi insolubili |
in eter de petrol | Maxim 2% din acizii grasi totali
Indice de peroxid | Maxim 3
Epoxizi | Maxim 0,03% oxigen oxiran
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 5 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 10 mg/kg

E 481 - STEAROIL-2-LACTILAT DE SODIU

Sinonime | Stearoil lactilat de sodiu
| Stearoil lactat de sodiu
Definitie | Un amestec de saruri de sodiu ai acizilor stearoil
| lactilici si polimerii sai si de mici cantitati de
| saruri de sodiu ai altor acizi asemanatori, obtinut
| prin reactia acidului stearic cu acidul lactic. Pot
| fi prezenti si alti acizi grasi alimentari, liberi
| sau esterificati, datorita prezentei lor in acidul
| stearic utilizat.
Denumiri chimice | Lactat di-2-stearoil de sodiu
| Propionat di(2-stearoiloxi) de sodiu
Einecs | 246-929-7
Formula chimica | C21H39O4Na
(componente principale) | C19H35O4Na
Descriere | Praf alb sau galbui sau solide sfaramicioase cu un
| miros caracteristic
|
Identificare |
|
A. Teste pozitive pentru|
sodiu, acizi grasi si|
acid lactic |
B. Solubilitate | Insolubil in apa. Solubil in etanol
|
Puritate |
Sodiu | Minim 2,5% si maxim 5%
Indice de ester | Minim 90 si maxim 190
Indice de aciditate | Minim 60 si maxim 130
Acid lactic total | Minim 15% si maxim 40%
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 5 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg

Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 10 mg/kg

E 482 - STEAROIL-2-LACTILAT DE CALCIU

Sinonime | Stearoil lactat de calciu
Definitie | Un amestec de saruri de calciu ai acizilor stearoil
| lactilici si polimerii sai si de mici cantitati de
| saruri de calciu ai altor acizi asemanatori, obtinut
| prin reactia acidului stearic cu acidul lactic. Pot
| fi prezenti si alti acizi grasi alimentari, liberi
| sau esterificati, datorita prezentei lor in acidul
| stearic utilizat.
Denumiri chimice | Lactat di-2-stearoil de calciu
| Propionat di(2-stearoiloxi) de calciu
Einecs | 227-335-7
Formula chimica | C42H78O8Ca
| C38H70O8Ca
Descriere | Praf alb sau galbui sau solide sfaramicioase cu un
| miros caracteristic
|
Identificare |
|
A. Teste pozitive pentru|
calciu, acizi grasi |
si acid lactic |
B. Solubilitate | Usor solubil in apa fierbinte.
|
Puritate |
Calciu | Minim 1% si maxim 5,2%
Indice de ester | Minim 125 si maxim 190
Acid lactic total | Minim 15% si maxim 40%
Indice de aciditate | Minim 50 si maxim 130
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 5 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 10 mg/kg

E 483 - TARTRAT STEAROIL

Sinonime | Palmitiltartrat stearoil
Definitie | Produs prin esterificarea acidului tartric cu
| alcoolul de stearil comercial, care contine in
| principal alcooli de stearil si palmitil. Este format
| in primul rand din diester, cu mici cantitati de
| monoester si materii prime netransformate.
Denumiri chimice | Tartrat de distearil

| Tartrat de dipalmitil
Formula chimica | C38H74O6 la C40H78O6
Masa moleculara | 627-655
Compozitie | Continutul de esteri totali de minim 90% care
| corespunde unui indice de esteri de minim 163 si
| maxim 180
Descriere | Solide uleioase de culoare crem (la 25 grade C)
|
Identificare |
|
A. Teste pozitive pentru|
tartru |
B. Intervalul de topire | Intre 67 grade C si 77 grade C. Dupa saponificare,
| alcoolii grasi saturati cu lant lung au un interval
| de topire intre 49 grade C si 55 grade C.
|
Puritate |
Indice de hidroxil | Minim 200 si maxim 220
Indice de aciditate | Maxim 5,6
Continut total de acid |
tartric | Minim 18% si maxim 35%
Cenusa sulfatata | Maxim 0,5% determinata la 800 +/- 25 grade C
Arsen | Maxim 3 mg/kg
Plumb | Maxim 5 mg/kg
Mercur | Maxim 1 mg/kg
Cadmiu | Maxim 1 mg/kg
Metale grele (exprimate |
in Pb) | Maxim 10 mg/kg
Substante |
nesaponificabile | Minim 77% si maxim 83%
Indice de iod | Maxim 4 (Wijs)

E 491 - MONOSTEARAT DE SORBITAN

Definitie | Amestec de esteri partiali ai sorbitolului si
| anhidridele sale cu acidul stearic comercial
| comestibil
Einecs | 215-664-9
Compozitie | Continut de minim 95% dintr-un amestec de sorbitol,
| sorbitan si esteri izosorbidici
Descriere | Bile crem deschis, colorate in negru sau fulgi sau
| solide dure, ceroase cu un miros caracteristic
|
Identificare |
A. Solubilitate | Solubil la temperaturi mai mari decat punctul de
| topire in toluen, di-oxan, tetraclorura de carbon,
| eter, metanol, etanol si anilina; insolubil in eter
| de petrol si acetona, insolubil in apa rece dar
| dispersabil in apa calda; solubil cu turbiditate la
| temperaturi de peste 50 grade C in uleiuri minerale

Solubilitate | Usor solubil in toluen. Intervalul de | congelare | 47 grade C . ceroase cu un miros caracteristic | Identificare | A. C. | si acetat de etil B. | ulei mineral. colorate in negru sau fulgi sau | solide dure. Intervalul de | congelare | 50 grade C si 52 grade C. | sorbitan si esteri izosorbidici Descriere | Bile crem deschis. Spectrul de absorbtie| in infrarosii | Caracteristic unui ester partial al acidului gras al | unui poliol | Puritate | Apa | Maxim 2% (metoda Karl Fischer) Cenusa sulfatata | Maxim 0. metanol si etanol B. | insolubil in apa.TRISTEARAT DE SORBITAN Definitie | Amestec de esteri partiali ai sorbitolului si | anhidridele sale cu acidul stearic comercial | comestibil Einecs | 247-891-4 Compozitie | Continut de minim 95% dintr-un amestec de sorbitol. acetona si dioxan. dispersabil in eter de petrol.5% Indice de aciditate | Maxim 15 Indice de saponificare | Minim 176 si maxim 188 Indice de hidroxil | Minim 66 si maxim 80 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg . eter. tetraclorura de carbon | si acetat de etil. uleiuri vegetale.50 grade C. Spectrul de absorbtie| in infrarosii | Caracteristic unui ester partial al acidului gras al | unui poliol | Puritate | Apa | Maxim 2% (metoda Karl Fischer) Cenusa sulfatata | Maxim 0.5% Indice de aciditate | Maxim 10 Indice de saponificare | Minim 147 si maxim 157 Indice de hidroxil | Minim 235 si maxim 260 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 492 . C.

MONOOLEAT DE SORBITAN Definitie | Amestec de esteri partiali ai sorbitolului si | anhidridele sale cu acidul oleic comercial | comestibil. | sorbitan si esteri izosorbidici Descriere | Lichide vascoase uleioase de culoarea chihlimbarului.4-sorbitan Einecs | 215-665-4 Compozitie | Continut de minim 95% dintr-un amestec de sorbitol. ceroase. | sub forma de bile sau fulgi de culoare crem deschis | pana la negru. | sorbitan si esteri izosorbidici Descriere | Lichide vascoase de culoarea chihlimbarului.Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 493 . sau solide dure.MONOLAURAT DE SORBITAN Definitie | Amestec de esteri partiali ai sorbitolului si | anhidridele sale cu acidul lauric comercial | comestibil Einecs | 215-663-3 Compozitie | Continut de minim 95% dintr-un amestec de sorbitol. cu un usor miros | caracteristic . ceroase. sub | forma de bile sau fulgi de culoare crem deschis pana | la negru. sau solide dure. cu miros | caracteristic | Identificare | A.5% Indice de aciditate | Maxim 7 Indice de saponificare | Minim 155 si maxim 170 Indice de hidroxil | Minim 330 si maxim 358 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 494 . B. Spectrul de absorbtie| in infrarosii | Caracteristic unui ester partial al acidului gras al | unui poliol | Puritate | Apa | Maxim 2% (metoda Karl Fischer) Cenusa sulfatata | Maxim 0. Constituentul major este monooleatul de | 1. Solubilitate | Dispersabil in apa rece si fierbinte.

dioxan. are un | indice de iod intre 80 si 100. acetat de etil. Insolubil in apa rece. eter. eter. anilina. eter de petrol si |tetraclorura de carbon. Intervalul de | congelare | 45 grade C . B.47 grade C C.MONOPALMITAT DE SORBITAN Sinonime | Palmitat de sorbitan Definitie | Amestec de esteri partiali ai sorbitolului si | anhidridele sale cu acidul palmitic comercial. obtinut din saponificarea | monoleatului de sorbitan din compozitie. dioxan. Insolubil in apa rece. | comestibil Einecs | 247-568-8 Compozitie | Continut de minim 95% dintr-un amestec de sorbitol. |anilina. dispersabil in apa | calda. Solubilitate | Solubil la temperaturi superioare punctului sau de |topire in etanol. | sau solide dure. | Puritate | Apa | Maxim 2% (metoda Karl Fischer) Cenusa sulfatata | Maxim 0. Solubilitate | Solubil la temperaturi superioare punctului sau de | topire in etanol. cu un usor miros | caracteristic | Identificare | A. acetat de etil. dar |dispersabil in apa calda B. eter de petrol si tetraclorura de | carbon. toluen. Indice de iod | Reziduul de acid oleic. metanol. Spectrul de absorbtie| in infrarosii | Caracteristic unui ester partial al acidului gras al | unui poliol | Puritate | .5% Indice de aciditate | Maxim 8 Indice de saponificare | Minim 145 si maxim 160 Indice de hidroxil | Minim 193 si maxim 210 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 495 . | sorbitan si esteri izosorbidici Descriere | Bile sau fulgi de culoare crem deschis pana la negru. | toluen. ceroase. | Identificare | A.

Insolubila in etanol. alungite.GLUCONAT DE FIER Definitie | Denumirea chimica | Di-D-gluconat feros dihidrat | Di-D-gluconat de fier (II) dihidrat Einecs | 206-076-3 Formula chimica | C12H22FeO14x2H2O Masa moleculara | 482. prismatice sau cubice | sau praf alb granulat.5 Indice de saponificare | Minim 140 si maxim 150 Indice de hidroxil | Minim 270 si maxim 305 Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 508 .5% Indice de aciditate | Maxim 7. Solubilitate | Foarte solubila in apa. Inodora | Identificare | A.56 Compozitie | Continut de minim 99% raportat la substanta uscata Descriere | Cristale incolore.17 . Teste pozitive pentru| potasiu si clorura | | Puritate | Pierderi la uscare | Maxim 1% (105 grade C.Apa | Maxim 2% (metoda Karl Fischer) Cenusa sulfatata | Maxim 0.CLORURA DE POTASIU Sinonime | Silvina | Silvita | Definitie | Denumirea chimica | Clorura de potasiu Einecs | 231-211-8 Formula chimica | KCl Masa moleculara | 74. 2 ore) Sodiu | Test negativ Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg E 579 . | B.

LACTAT DE FIER Sinonime | Lactat de fier (II) | 2-hidroxi-propanoat de fier (II) | Acid propanic. Solubilitate | Solubil daca se incalzeste usor cu apa. Practic insolubil in etanol | B. Teste pozitive pentru| ionii de fier si | lactat | .Compozitie | Continut de minim 95% raportat la substanta uscata Descriere | Praf sau granule galben-verzui sau galben-gri. Solubilitate | Solubil in apa.03 (trihidrat) Compozitie | Continut de minim 96% raportat la substanta uscata Descriere | Cristale alb-verzui sau praf de culoare verde deschis | care are un miros caracteristic | Identificare | A. Formarea derivatelor | de fenilhidrazina ale| acidului gluconic | pozitiv | D. pH-ul unei solutii de| 10% | Intre 4 si 5.xH2O (x = 2 sau 3) Masa moleculara | 270.hidroxi-fier(2+) | Definitie | Denumirea chimica | 2-hidroxi-propanoat feros Einecs | 227-608-0 Formula chimica | C6H10FeO6 . sare (2:1) de 2. | B. care | pot avea un miros usor de zahar ars | Identificare | A.5% exprimate in glucoza E 585 .5 | Puritate | Pierderi la uscare | Maxim 10% (105 grade C. 16 ore) Acid oxalic | Nedetectabil Fier (Fe III) | Maxim 2% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg Substante reducatoare | Maxim 0.02 (dihidrat) | 288. Practic | insolubil in etanol. Teste pozitive pentru| ionii de fier | | C.

aproximativ 700 mm | Hg) Fier (Fe III) | Maxim 0.5% Azot | Minim 16.6% Arsen | Maxim 3 mg/kg Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Cadmiu | Maxim 1 mg/kg E 1105 .6 | | C. in special in | organismele gram-pozitiv.2.0 si 3.0% (metoda Karl Fischer) (numai sub forma de | pudra) Reziduu la calcinare | Maxim 1. Punct izoelectric | 10.000 Compozitie | Minim 950 mg/g raportat la substanta anhidra Descriere | Pudra alba inodora cu un gust usor dulce | Identificare | | A.LISOZIM Sinonime | Hidroclorura de lisozim | Muramidase Definitie | Lisozimul este o polipeptida lineara obtinuta din | albusuri de gaina compuse din 129 aminoacizi. O solutie apoasa de | 2% are pH-ul cuprins | intre 3.17 Einecs | 232-620-4 Masa moleculara | Aproximativ 14.8% Arsen | Maxim 1 mg/kg . in vid.pH-ul unei solutii de 2%| Intre 4 si 6 | Puritate | Pierderi la uscare | Maxim 18% (100 grade C. Absorbtia maxima | intr-o solutie apoasa| (25 mg/100 ml) la | 281 nm.1.7 | | B.8% si maxim 17. Se obtine in general sub | forma de hidroclorura Denumirea chimica | Enzima (CE) Nr: 3. | Prezinta o activitate enzimatica si are posibilitatea | de a hidroliza legaturile beta (1 . absorbtia | minima la 252 nm | | Puritate | Continut de apa | Maxim 6.4) intre acidul | N-acetilmuramic si N-acetilglucozamin in membranele | exterioare ale speciilor bacteriene.

Determinarea substantelor nevolatile continute in acid propionic (E 280). III. in sorbatii de sodiu. E 202. in p-hidroxibenzoatul de propil (E 216).4. III. III. Testul pentru determinarea limitei aldehidelor in acidul sorbic (E 200). a formiatilor si a altor impuritati oxidabile in acid acetic (E 260). anexa XIX.3. metoda 6. de potasiu si de calciu (E 201. Plumb | Maxim 5 mg/kg Mercur | Maxim 1 mg/kg Metale grele (exprimate | in Pb) | Maxim 10 mg/kg | Criterii microbiologice | | 4 Numar total de bacterii | Maxim 5 x 10 col/g Salmonellae | Absenta in 25 g Staphylococcus aureus | Absenta in 1 g Escherichia coli | Absenta in 1 g _________________________|______________________________________________________ ANEXA 18 la Norme DOMENIUL DE APLICARE A METODELOR DE ANALIZA PENTRU CONTROLUL CRITERIILOR DE PURITATE PRIVIND ANUMITI ADITIVI ALIMENTARI I. metoda 3. III. in derivatul sodic al esterului propilic al acidului p-hidroxibenzoic (E 217). E 203) si in acidul propionic (E 280). metoda 7. metoda 8.6.2. in p-hidroxibenzoatul de metil (E 218) si in derivatul sodic al esterului metilic al acidului p-hidroxibenzoic (E 219). anexa XIX.1. metoda 4. Determinarea acidului acetic liber in diacetatul de sodiu (E 262). III. III. metoda 5. COLORANTI II. anexa XIX. in diacetat de sodiu (E 262) si in acetat de calciu (E 263). Testul pentru determinarea limitei acidului salicilic in eterul etilic al acidului p-hidroxibenzoic (E 214). anexa XIX. anexa XIX. Determinarea substantelor care se pot extrage cu ajutorul eterului dietilic din colorantii organo-sulfonati solubili in apa destinati alimentatiei umane. . INTRODUCERE II. in derivatul sodic al esterului etilic al acidului p- hidroxibenzoic (E 215). metoda 1. anexa XIX.5. in acetat de potasiu (E 261). Determinarea acetatului de sodiu in diacetatul de sodiu (E 262).1. Determinarea acidului formic. III. metoda 2.7. anexa XIX. anexa XIX. CONSERVANTI III. Determinarea pierderilor de masa la uscarea nitritului de sodiu (E 250).

V. Determinarea indicelui de peroxid al lecitinelor (E 322). Analiza cantitativa a reziduurilor de ortofenilfenol si ortofenilfenat de sodiu in citrice.1. Pregatirea probei Proba trebuie omogenizata inainte de analiza. Determinarea acizilor volatili in acidul ortofosforic (E 338). Analiza cantitativa a reziduurilor de bifenil in citrice. disodici. 1. anexa XIX. 1. E 340 ii. metoda 15. ortofenilfenol si ortofenilfenat de sodiu in stratul superficial al citricelor. se face referire la apa distilata sau demineralizata de puritate cel putin echivalenta. E 327). metoda 18.2. metoda 9. metoda 14.4. metoda 11.2. VI. dipotasici. anexa XIX. anexa XIX. Apa 2. IV. Determinarea substantelor insolubile in apa care sunt prezente in ortofosfati: monosodici. de potasiu si de calciu (E 325. IV. Testul pentru determinarea limitei substantelor reducatoare in lactatul de sodiu. anexa XIX.1.1. E 340 i. Conservare Proba preparata trebuie mentinuta in permanenta intr-un recipient ermetic pentru prevenirea alterarii. metoda 12. ANTIOXIDANTI IV.1. E 326. IV. tripotasici (E 339 i. 2. metoda 13. Testul pentru determinarea limitei nitratilor in acidul ortofosforic (E 338). E 339 iii. trisodici si in ortofosfati: monopotasici. Cand se mentioneaza apa pentru solutii.3. IV. anexa XIX.6. anexa XIX. E 339 ii. IV.1.1.3.3. Generalitati Masa probei de laborator destinata analizei trebuie sa fie in mod normal de 50 g in afara de cazul in care este necesara o cantitate mai mare pentru o determinare specifica. E 340 iii).5. metoda 16. GENERALITATI V. Reactivi 2. Determinarea in lecitine (E 322) a substantelor insolubile in toluen. Determinarea pH-ului aditivilor alimentari.1. . anexa XIX. VI. ANEXA 19 la Norme METODE DE ANALIZA PRIVIND CRITERIILE DE PURITATE REFERITOARE LA ADITIVII ALIMENTARI INTRODUCERE 1. metoda 10. anexa XIX. diluari sau spalari.2. Analiza cantitativa si calitativa a reziduurilor de bifenil. IV. VI. Prepararea probei pentru analiza 1. anexa XIX. anexa XIX. metoda 17.

Principiu Se extrage colorantul cu ajutorul eterului dietilic si se masoara reziduul extras dupa evaporarea eterului. 5.2.2. 4. METODA 1 DETERMINAREA SUBSTANTELOR CE POT FI EXTRASE CU AJUTORUL ETERULUI DIETILIC DIN COLORANTII ORGANOSULFONATI SOLUBILI IN APA DESTINATI ALIMENTATIEI UMANE 1. 3. Prezentarea rezultatelor 4.1. Definitie Continutul in substantele ce se pot extrage cu ajutorul eterului dietilic se obtine prin metoda descrisa mai jos. rezultatele sunt exprimate in procente de masa ce se refera la proba originala. Rezultate Rezultatul scris pe buletinul de analiza reprezinta valoarea medie obtinuta din cel putin doua determinari a caror repetabilitate este satisfacatoare. sub forma primita de laborator.3. 4. Aparatura 3. Numar de cifre semnificative Rezultatul comporta un numar de cifre semnificative in functie de precizia metodei. Reactivi Eterul dietilic uscat. Cand se mentioneaza o solutie sau o diluare.1. Obiectivul si domeniul de aplicare Metoda permite determinarea substantelor ce pot fi extrase cu ajutorul eterului dietilic din colorantii organosulfonati solubili in apa care nu au fost amestecati cu nici un suport.2. Lista cu aparatura Lista cu aparatura contine numai piese destinate utilizarii specializate si care prezinta specificatii speciale. Aparat Soxhlet cu balon. 3. Aparatura 5.1. se face referire la o solutie apoasa. 4.1. 4. Balanta analitica Se intelege prin balanta analitica o balanta care are o precizie de cel putin 0. Exicator continand gel de siliciu proaspat activat sau un deshidratant .1 mg.2. fara alta indicatie asupra reactivului. Calculul procentului Cu exceptia unor prevederi speciale. Reactivi chimici Toti reactivii chimici trebuie sa fie de calitate analitica cu exceptia unor specificatii contrare. 2.2. 2. fara peroxid (uscat cu clorura de calciu proaspat calcinata) 5. 3. 2.

Formula si modul de calcul Continutul de substante ce pot fi extrase cu ajutorul eterului. exprimata in grame 7. exprimate sub forma de acid formic in: . efectuate simultan sau in succesiune rapida. se introduce intr-un manson de hartie si se obtureaza capatul cu ajutorul unei bucati de bumbac fara grasime. formiati si alte impuritati oxidabile se determina prin metoda specificata mai jos. controlata termostatic la 85 +/. Balanta analitica. Obiectivul si domeniul de aplicare Metoda permite determinarea acidului formic.3. Se extrage timp de 6 ore cu ajutorul eterului dietilic (4. Mod de operare Se cantareste o proba de aproximativ 10 g colorant.5 mg.acid acetic (E 260). impreuna cu reziduu.2 grade C timp de 20 minute. ACETAT DE POTASIU (E 261). 7. a formiatilor ai altor impuritati oxidabile. Definitie Continutul in acid formic. 5. .diacetat de sodiu (E 262). 5.acetat de calciu (E 263). in procent de proba.2. cu o precizie de 10 mg. pe o bucata de hartie de filtru.acetat de potasiu (E 261).4. se ia in calcul cifra inregistrata cea mai scazuta.2). Se transfera balonul intr-un exicator (5.2 grade C. DIACETAT DE SODIU (E 262) SI ACETAT DE CALCIU (E 263) 1.4) balonul aparatului Soxhlet anterior cantarit. 2. . . nu trebuie sa depaseasca 20 mg pentru 100 g proba. METODA 2 DETERMINAREA ACIDULUI FORMIC. Se pliaza hartia.1) intr-un aparat de extractie Soxhlet (5. In ipoteza ca are loc o crestere a masei. de catre acelasi analist. Etuva. se acopera cu un capac fara garnitura si se lasa la racit. Se cantaresc balonul si reziduul. A FORMIATILOR SI A ALTOR IMPURITATI OXIDABILE IN ACID ACETIC (E 260). Se usuca la 85 +/.echivalent prevazut cu un indicator de umiditate. Repetabilitate Diferenta intre rezultatele celor doua determinari ale aceleasi probe. exprimata in grame m0 = masa initiala a probei prelevate. . Prezentarea rezultatelor 7. in aceleasi conditii. Se introduce in etuva (5. este dat de urmatoarea formula: (m1 x 100) / m0 unde m1 = masa de reziduu dupa evaporare. 6.1).1. Eterul se evapora la o temperatura cat mai scazuta. Se repeta operatiunile de uscare si cantarire pana cand doua cantariri succesive difera cu cel putin 0.

Mod de operare Daca proba de analizat este acid liber. cu o precizie de 10 mg si se dilueaza cu 70 ml apa. Principiu Proba de analizat se trateaza cu un exces de permanganat de potasiu standard in mediu alcalin pentru a forma dioxidul de mangan.1. 5. 0.02 mol/l (4.4. Se agita amestecul pana la dizolvarea intregii cantitati de dioxid de mangan precipitat. 7. cu o precizie de 10 mg. Acid sulfuric diluat: 90 ml acid sulfuric (p20 = 1. Se adauga cateva picaturi de solutie de amidon (4.5) si se continua titrarea pana in momentul in care solutia devine incolora. Dupa racire.6) si 0. 3.1. exprimate in acid formic. exprimat in ml . Prezentarea rezultatelor 7. 5. si se dizolva in 100 ml apa. Carbonat de sodiu (anhidru) 4.3) in 30 ml apa.3) si se agita pana la dizolvare. Excesul de permanganat de potasiu se determina prin iodometrie in mediu acid si concentratia impuritatilor oxidabile se exprima in acid formic.4) pana in momentul in care solutia se coloreaza in galben deschis.x (----. Formula si modul de calcul Procentul de acid formic. 4. Balanta analitica. Baie de apa. Solutie de amidon (aproximativ 1% m/v) 4.2) si se incalzesc intr-o baie cu apa fierbinte timp de 15 minute. se cantareste o proba de aproximativ 10 g.1.5 g iodura de potasiu (4. exprimata in grame V = volumul de 0.5. este dat de urmatoarea formula: 2 x 3b 100a -----.2. Se adauga o solutie ce contine 10 g de carbonat de sodiu anhidru (4.V) m0 b unde a = molaritatea permanganatului de potasiu b = molaritatea tiosulfatului de sodiu m0 = masa initiala a probei prelevate. 6. Se adauga 1 g de carbonat de sodiu anhidru (4.1 mol/l de tiosulfat de sodiu utilizat pentru titrare. 0. Aparatura 5.1 mol/l 4. se cantareste o proba de aproximativ 10 g.02 mol/l 4.6. Permanganat de potasiu.84 g/ml) se dilueaza in apa pana la un volum de 1 l. Reactivi 4.3.1). Tiosulfat de sodiu. se adauga 50 ml acid sulfuric diluat (4.2.1 mol/l tiosulfat de sodiu (4.. formiati si alte impuritati oxidabile. Se adauga 200 ml de permanganat de potasiu 0. Daca proba este o sare. Iodura de potasiu 4. Se titreaza cu 0.

4. Etuva. de catre acelasi analist. 3. Se evapora pe baie la fierbere intr-o hota de tiraj (4.1 g. Exicator. se va utiliza pentru calcul cea mai mica cifra inregistrata. 4. 4.3 ml tiosulfat de sodiu 0. intr-un vas de evaporare anterior uscat si cantarit (4.2% acid formic intr-o proba de 10 g. incalzita electric.2 grade C. Un volum de 11. Vas de evaporare. In acest caz se repeta determinarea utilizand o cantitate mai mica de proba.3. 8. excesul de permanganat de potasiu va fi insuficient si se va obtine un volum minim de 8 ml. In ipoteza unei cresteri a masei. 5.1. Obiectivul si domeniul de aplicare Metoda permite determinarea substantelor nevolatile in acidul propionic (E 280). efectuate simultan sau in succesiune rapida. volumul necesar este de 20 ml. Se introduce intr-un exicator si se lasa la racit dupa care se cantareste. racire si cantarire pana ce diferenta dintre doua cantariri succesive este mai mica de 0. Repetabilitate Diferenta intre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe.4. Dupa evaporarea in intregime a acidului proprionic.2) la 103 +/. 6. Prezentarea rezultatelor . 8. se introduce in etuva (4.4). continand gel de siliciu proaspat activat sau un deshidratant echivalent cu un indicator de umiditate. Mod de operare Se cantaresc aproximativ 100 g proba de acid propionic. din siliciu sau platina si cu dimensiunea suficient de mare pentru a contine o proba de 100 g. In absenta formiatului.2.2. 7.1 mol/l este echivalent cu 0. cu o precizie de 0.27% (m/m).2.1).2 grade C timp de o ora. nu trebuie sa depaseasca 5 mg pentru 100 g proba. Baie de apa. 4. dar daca cantitatea de acid formic este mai mare de 0.5 mg. METODA 3 DETERMINAREA SUBSTANTELOR NEVOLATILE IN ACIDUL PROPIONIC (E 280) 1. controlata din punct de vedere termostatic la 103 +/. Definitie Continutul de substante nevolatile in acidul propionic se determina prin metoda specificata mai jos. Se repeta operatiunile de incalzire.5. 2. Comentarii 8. Balanta analitica.1.2 grade C si reziduul se determina prin gravimetrie. in aceleasi conditii. Principiu Proba se evapora si se usuca la 103 +/. 4. Aparatura 4.

Se acopera vasul din nou cu capac si se . METODA 4 DETERMINAREA PIERDERII DE MASA LA USCAREA NITRITULUI DE SODIU (E 250) 1. Aparatura 4. nu trebuie sa depaseasca 5 mg pentru 100 g proba.2) cu o precizie de 10 mg. 6.1) timp de o ora la 103 +/. de catre acelasi analist. Mod de operare Se indeparteaza capacul de pe vasul de cantarire (4.2) din nou cu capac si se introduce in exicator (4.2. cantarire si calcularea pierderii de masa. prevazut cu un capac. avand diametrul de 60-80 mm si inaltimea de cel putin 25 mm. 2. 4. Se acopera vasul (4. in aceleasi conditii. Balanta analitica. 4. Principiu Pierderea de masa la uscare se determina prin incalzire in etuva la 103 +/.1. Se cantaresc aproximativ 10 g proba.1. 3. efectuate simultan sau in succesiune rapida. Repetabilitate Diferenta intre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe. 5.2 grade C. 4.2 grade C.2) si se incalzesc vasul si capacul in etuva (4.4. in vasul acoperit. Se cantareste vasul acoperit (4. exprimat in procente de proba. Definitie Continutul de umiditate din nitritul de sodiu reprezinta pierderea de masa la uscare care se determina prin metoda descrisa mai jos. 4. cu o precizie de 10 mg. este dat de urmatoarea formula: 100 x m1 ------- m0 unde m1 = masa neta a reziduului dupa evaporare. continand gel de siliciu proaspat activat sau un deshidratant echivalent prevazut cu un indicator de umiditate. Obiectivul si domeniul de aplicare Metoda permite determinarea pierderii de masa la uscarea nitritului de sodiu (E 250). cat si capacul timp de o ora la 103 +/. Etuva. incalzita electric. exprimata in grame 6. Se indeparteaza capacul si se introduc in etuva (4.2 grade C.2. controlata din punct de vedere termostatic la 103 +/. Formula si modul de calcul Continutul de substante nevolatile.2 grade C.3) dupa care se raceste la temperatura ambianta. exprimata in grame m0 = masa initiala a probei prelevate.3. Vas de cantarire din sticla cu fundul plat.1) atat vasul. Exicator.

se va utiliza pentru calcul cea mai mica cifra inregistrata. METODA 5 TEST PENTRU DETERMINAREA LIMITEI ACIDULUI SALICILIC IN ESTERUL ETILIC AL ACIDULUI p-HIDROXIBENZOIC (E 214) IN DERIVATUL SODIC AL ESTERULUI ETILIC AL ACIDULUI p-HIDROXIBENZOIC (E 215). E 217.1. este data de urmatoarea formula: 100 x (m2 . 4. Obiectivul si domeniul de aplicare Metoda permite determinarea acidului salicilic in p-hidroxibenzoatul de etil (E 214).2 g de sulfat .2% (m/v) de sulfat dublu de amoniu si fier (III). 2. IN DERIVATUL SODIC AL ESTERULUI METILIC AL ACIDULUI p- HIDROXIBENZOIC (E 219) 1. E 219). Se repeta operatiunile de incalzire. p-hidroxibenzoatul de n-propil (E 216). Se cantareste cu o precizie de 10 mg. Definitie Testul pentru determinarea limitei concentratiei de acid salicilic se determina prin metoda descrisa mai jos. p-hidroxibenzoatul de metil (E 218) si in derivatii sai sodici (E 215. de catre acelasi analist. 3. exprimata in grame m3 = masa vasului si a probei dupa uscare.m1 unde m1 = masa vasului. exprimata in grame m2 = masa vasului si a probei inainte de uscare.2. efectuate simultan sau in succesiune rapida. in aceleasi conditii. nu trebuie sa depaseasca 100 mg pentru 100 g proba. Prezentarea rezultatelor 6. exprimata in grame 6. Reactivi Solutia de 0. 0. 6.m3) -------------- m2 . Repetabilitate Diferenta intre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe. In ipoteza unei cresteri a masei. IN p-HIDROXIBENZOATUL DE METIL (E 218).raceste la temperatura ambianta intr-un exicator (4.3). Principiu In urma reactiei dintre o solutie de acid salicilic cu sulfat dublu de amoniu si fier (III) se obtine o coloratie violeta a carei intensitate se compara cu cea obtinuta pentru o solutie de referinta. exprimata in procente de masa proba. IN ESTERUL n-PROPILIC AL ACIDULUI p-HIDROXIBENZOIC (E 216). IN DERIVATUL SODIC AL ESTERULUI n- PROPILIC AL ACIDULUI p-HIDROXIBENZOIC (E 217). Formula si modul de calcul Pierderea de masa la uscare. racire si cantarire pana ce diferenta dintre doua cantariri succesive este mai mica de 10 mg.

3). in aceleasi conditii. Mod de operare 6. METODA 6 DETERMINAREA ACIDULUI ACETIC LIBER IN DIACETATUL DE SODIU (E 262) 1. Tub Nessler cu capacitatea totala de aproximativ 60 ml. 4.1 acidificand cu acid sulfuric de 1 mol/l (4.2.1.2. Prezentarea rezultatelor 7.3.1. 7. Se agita si se lasa in repaus timp de 1 minut. Observatii Rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe.1.2.3.1) si se completeaza pana la 50 ml cu apa. 2. de catre acelasi analist.1. inainte de diluarea pana la 50 ml. 6.dublu de amoniu si fier (III) cu 12 molecule de apa pentru cristalizare.1.1). Solutie de acid salicilic. 6.2. etil si n-propil 6. Se repeta operatia de la punctul 6. 95% (v/v). Sensibilitate Testul de determinare a limitei este de 30 mg acid salicilic pentru 100 g proba.1.1.1 g. si se dizolva in 10 ml etanol 95% (v/v) (4.4) pana la pH-ul 5.2. gradat la 50 ml.1.3. 6. 6. 6. 5.1. 6. 7.1. se prepara o solutie de referinta repetand operatia de la punctul 6. Dupa adaugarea a 10 ml de acid nitric 10% (v/v). Obiectivul si domeniul de aplicare Metoda permite determinarea acidului acetic liber in diacetatul de sodiu (E 262).1. 4.1.1.1 g de proba.1% acid salicilic. testul este pozitiv iar proba contine peste 0.3. solutia se dilueaza cu apa pana la 100 ml. In acelasi timp. Probe de p-hidroxibenzoat de etil. 1 mol/l. Definitie Continutul de acid acetic se determina prin metoda descrisa mai jos. Se cantaresc 0.3. cu o precizie de 0. .2. se dizolva in 50 ml de apa. 4. Se repeta operatia de la punctul 6. 7.1 g de proba cu 1 ml solutie de acid salicilic (4.2). p-hidroxibenzoat de n-propilena si p- hidroxibenzoat de metil.2.1 g/l. trebuie sa fie identice. 0. Se agita si se adauga 1 ml solutie de sulfat dublu de amoniu si fier (III) (4.2. 6.4.2. Acid sulfuric. Aparatura 5. Se compara coloratia probei de analizat cu cea a solutiei de referinta. Probe de derivati sodici ai p-hidroxibenzoatului de metil. Solutia astfel obtinuta se transfera intr-un tub Nessler gradat (5. Se repeta operatia de la punctul 6. Interpretarea testului pentru determinarea limitei Daca coloratia rosu-violet din eprubeta ce contine proba de analizat este mai intensa decat cea a solutiei de referinta. dar inlocuind 0. efectuate simultan sau in succesiune rapida. Etanol.

Formula si modul de calcul Continutul in acid acetic. exprimat in acetat de sodiu.1.005 x V x c ------------- m0 unde V = volumul solutiei de hidroxid de sodiu (4. exprimat in ml c = molaritatea solutiei de hidroxid de sodiu. Balanta analitica. efectuate simultan sau in succesiune rapida. Reactivi 4. Prezentarea rezultatelor 7.2. Definitie .2. cu o precizie de 1 mg. 4. exprimata in mol/l m0 = masa initiala a probei. in aceleasi conditii. METODA 7 DETERMINAREA ACETATULUI DE SODIU IN DIACETATUL DE SODIU (E 262) 1. 3.2) pana in momentul in care coloratia rosie persista timp de cinci secunde. exprimata in grame 7. Repetabilitate Diferenta intre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe. Principiu Neutralizarea acidului acetic utilizand hidroxid de sodiu in prezenta fenolftaleinei. 8. 5.1) si se titreaza cu hidroxid de sodiu de 1 mol/l (4. 2. de catre acelasi analist. Comentarii Este necesar un volum de 20 ml hidroxid de sodiu 1 mol/l pentru titrarea unei probe de 3 g care contine 40% acid acetic. Solutie de fenolftaleina 1% (m/v) in etanol. 4. exprimat in procente de masa proba.2) utilizat pentru titrare. este dat de urmatoarea formula: 6. si se dizolva in aproximativ 50 ml apa. Hidroxid de sodiu 1 mol/l. Obiectivul si domeniul de aplicare Metoda permite determinarea continutului acetatului de sodiu si a apei. Mod de operare Se cantaresc aproximativ 3 g proba de analizat. 6. nu trebuie sa depaseasca 500 mg pentru 100 g proba. in diacetatul de sodiu (E 262). Se adauga doua sau trei picaturi de solutie indicator de fenolftaleina (4. Aparatura 5.1.1. 7.

Se prepara si se etaloneaza dupa cum urmeaza: Se cantaresc P g solutie de acid percloric intr-un balon cotat cu volumul de 1000 ml prevazut cu un dop de sticla. apoi se adauga suficient acid acetic glacial pentru a obtine 1000 ml solutie. se determina prin metoda descrisa mai jos. si se dizolva in 25 ml acid acetic glacial intr-un balon de titrare.1. . Violet cristalizat.42 mg ftalat acid de potasiu este echivalenta cu 1 ml de acid percloric 0.049 g/ml (pentru titrare in mediu neapos) 4.1 mol/l. 3. C8H5KO4 4.5695 Q = ---------------- a unde: P = cantitatea de acid percloric cantarita in grame a = concentratia (procente m/m) de anhidrida acetica. 42555. incalzind incet. Continutul de acetat de sodiu si apa. Principiu Se dizolva in prealabil proba in acid acetic glacial si se titreaza cu o solutie de referinta de acid percloric.5. Amestecul se agita si se raceste fara intrerupere pe parcursul adaugarii substantelor.2% (m/m) de violet cristalizat (4. solutie de 0.1 mg.72% (m/m) este concentratia de acid corespunzatoare).2% (m/v) in acid acetic glacial 4. cu o precizie de 0.2) in acid acetic glacial si se titreaza cu solutie de acid percloric pana ce culoarea indicatorului devine verde deschis.4. Se adauga aproximativ 100 ml acid acetic glacial si apoi Q g. 4. Anhidrida acetica (CH3CO)2O 4.3. Se cantaresc aproximativ 0. utilizand violet cristalizat ca indicator. anterior uscate la 110 grade C timp de doua ore. Acid acetic glacial p20c = 1. Fiecare cantitate de 20. Cantitatea Q se calculeaza cu formula: (567 x P) . Solutia astfel preparata este practic anhidra.1 mol/l in acid acetic glacial. Acid percloric 0. Cantitatea P se calculeaza cu formula: 1004. Ftalat acid de potasiu. in cantitati mici succesive de anhidrida acetica. Se raceste. Se efectueaza o titrare oarba utilizand acelasi volum de solvent si se deduce valoarea oarba din valoarea obtinuta din actuala determinare. exprimat in acetat de sodiu. Reactivi 4. Se etaloneaza solutia cu ftalat acid de potasiu dupa cum urmeaza. Se acopera balonul cu dop si se lasa in repaus timp de 24 ore intr-un loc intunecat. se adauga doua picaturi solutie 0.2.6 P = ------ m unde m = concentratia de acid percloric (procente (m/m)) determinata prin titrare alcalimetrica (70 .2 g ftalat acid de potasiu. solutie indicator CI nr.

Acid sorbic (E 200). pana la punctul final indicat de aparitia unei coloratii verde deschis. Balanta analitica 6. E 203) SI IN ACIDUL PROPIONIC (E 280) 1.2. Comentarii Reactivii utilizati in prezenta metoda sunt toxici si explozivi si trebuie manipulati cu atentie. potasiu si calciu (E 201. exprimat in procente de greutate proba. in aceleasi conditii. efectuate simultan sau in succesiune rapida. Formula si modul de calcul Continutul de acetat de sodiu. E 202.Sorbati de sodiu. 8.1. cu o precizie de 0. E 203). exprimat in ml c = molaritatea solutiei de acid percloric (4. IN SORBATII DE SODIU. in: .Acid propionic (E 280). Se adauga cateva picaturi de solutie indicator violet cristalizat (4.5 mg. si se dizolva in 50 ml acid acetic glacial (4. 7.5) m0 = masa initiala a probei. Definitie Testul pentru determinarea limitei concentratiei: limita concentratiei in aldehide se obtine prin metoda descrisa mai jos. exprimata in grame 7. este dat de urmatoarea formula: 8.1).023 x V x c ------------- m0 unde: V = volumul solutiei de acid percloric (4. 2. Mod de operare Se cantaresc aproximativ 0. Obiectivul si domeniul de aplicare Metoda permite determinarea aldehidelor. Prezentarea rezultatelor 7.2 g proba de analizat. de catre acelasi analist. Aparatura 5. nu trebuie sa depaseasca 1.5). Repetabilitate Diferenta intre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe. E 202. conform sectiunii 2 (definitie). . . POTASIU SI CALCIU (E 201. . 5.2) si se titreaza cu o solutie de referinta de acid percloric de 0.1 mol/l (4.1.5) utilizate pentru titrare. METODA 8 TEST PENTRU DETERMINAREA LIMITEI ALDEHIDELOR IN ACIDUL SORBIC (E 200). exprimate in formaldehide.5 g pentru 100 g proba.

4.2). Reactivi 4. se trateaza 1 ml solutie de referinta continand formaldehida (4.2). testul este pozitiv si proba contine peste 0. Se compara coloratia probei de analizat cu cea a solutiei de referinta. si formaldehida din o solutie de referinta. Se filtreaza solutia daca este necesar si se trateaza 1 ml de filtrat sau solutie de referinta cu 1 ml reactiv Schiff (4. Prezentarea rezultatelor 6. 3.01 mg/ml) preparata prin diluarea unei solutii concentrate de formaldehida (400 mg/ml).2. Cloroform 4.3. Principiu Aldehidele din solutia de analiza. Obiectivul si domeniul de aplicare Metoda permite determinarea indicelui de peroxid al lecitinelor (E 322). in aceleasi conditii. Principiu Oxidarea iodurii de potasiu cu peroxizii lecitinelor si titrarea iodului liber cu ajutorul solutiei etalon de tiosulfat de sodiu.2. trebuie sa fie identice. cu o precizie de 1 mg. Reactivi 4. Mod de operare 5. Observatii Rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe. Solutie de referinta continand formaldehida (0. Sensibilitate Testul pentru determinarea limitei este de 30 mg formaldehida pentru 100 g proba.1. si se adauga 100 ml apa si se agita. Acid acetic glacial 4. comparandu-se intensitatile acestora. 4. 6. 3. Iodura de potasiu .1.1. reactioneaza cu reactivul Schiff pentru obtinerea complexelor de culoarea rosie. Se cantareste aproximativ 1 g proba de analizat. METODA 9 DETERMINAREA INDICELUI DE PEROXID AL LECITINELOR (E 322) 1.1) cu 1 ml reactiv Schiff (4. In acelasi timp. de catre acelasi analist. 4. Reactiv Schiff 5.2. Interpretarea testului pentru determinarea limitei Daca coloratia rosie a eprubetei continand solutia de analiza este mai intensa decat cea a eprubetei continand solutia de referinta. 6. 5. exprimate in formaldehide. Definitie Indicele de peroxid al lecitinelor se determina prin metoda descrisa mai jos. 2.3. efectuate simultan sau in succesiune rapida.2. 6.1% aldehide.1.

patru minute.2.50 mm) 6. Se introduc 10 ml acid acetic glacial (4. Se opreste fierberea si se deconecteaza imediat refrigerentul (5. Amestecul se incalzeste usor timp de 2 minute pentru eliminarea aerului dizolvat.1. Se fixeaza tubul de sticla (5.01 mol/l 4. Aparatura 5.2. Formula si modul de calcul Indicele de peroxid din proba. analiza nu este valabila si trebuie repetata cu reactivi proaspat preparati. Se adauga rapid 50 ml de apa prin tubul de sticla (5.2. Figura 1.3) si se raceste balonul (5. Se obtine o valoare de titrare oarba prin repetarea procedurii complete conform paragrafelor 6. Se cantareste o proba de aproximativ 1 g.1 mol/l sau 0. Se continua fierberea pentru trei .1.2.5 mg.1 si 6. 7.1). se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei.3) prevazut cu o tija de sticla.2.2.2) intr-un balon de 100 ml.4) pana ce stratul apos devine galben deschis. la pagina 149. Pahar de laborator (dimensiunea externa: diametrul 20 mm si inaltimea 35 .3) in 1 .3. 4. 6. reprezentand Separatorul de tip Clevenger. Prezentarea rezultatelor 7.5) si se continua titrarea pana la disparitia coloratiei albastre.2). (5.2. Mod de operare 6.2. Balanta analitica. Tub din sticla. proba trebui ntrodusa intr-un pahar de laborator (5.2.2) poate fi deconectat pentru un timp scurt.2). Refrigerentul (5.2. cu o precizie de 0.1) avand grija ca fierberea sa aiba loc continuu.1 mol/l sau 0.4) care poate fi coborat in balon cu ajutorul unui tub de sticla (5.4. In acest scop. alcatuit din: 5. 0.3). a carei extremitate inferioara se poate adapta corespunzator (vezi figura).2.1) si 10 ml cloroform (4.1.2.2.2. Solutie de amidon (aproximativ 1% m/v) 5.3. Balon cu fundul rotund avand capacitatea de 100 ml 5.1) sub jet de apa la temperatura ambianta.5. nr.2. Se adauga 1 ml solutie de amidon (4.2 dar fara adaugarea probei.1) avand grija sa nu se intrerupa fierberea. cu lungimea de 250 mm si diametrul intern de 22 mm. Se indeparteaza tubul de sticla (5.3 ml apa si solutia astfel obtinuta se adauga la amestecul din balon (5.V2) -------------------- . Tiosulfat de sodiu. Se titreaza cu tiosulfat de sodiu (0. Se dizolva 1 g de iodura de potasiu (4.2. 722 bis din 3 octombrie 2003.4. si dupa doua minute de fierbere se adauga proba cantarita la continutul balonului (5.1) in timpul titrarii pentru asigurarea extractiei complete a iodului din stratul neapos. exprimat in miliechivalenti/kg. 6. este dat de urmatoarea formula: 1000 x a x (V1 .2.01 mol/l) (4. Daca apare o coloratie galbena.2.2. prevazut cu imbinari din sticla rodate 5.2. Aparat (vezi figura). Partea I.1. Se agita bine balonul (5.3) si refrigerentul cu reflux (5. Refrigerent cu reflux 5. 5.

5 (exprimate in miliechivalenti/kg de proba). Comentarii 8. de catre acelasi analist. 5.5. 3. Alegerea concentratiei de tiosulfat de sodiu utilizata depinde de valoarea de titrare anticipata. METODA 10 DETERMINAREA SUBSTANTELOR INSOLUBILE IN TOLUEN DIN LECITINE (E 322) 1.1 mol/l. Repetabilitate Diferenta intre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe.6.2. cu capacitatea de 30 ml sau cu porozitate echivalenta 5. Analiza trebuie efectuata in lumina puternica. Obiectivul si domeniul de aplicare Metoda permite determinarea substantelor insolubile in toluen din lecitine (E 322). incalzita electric si controlata termostatic la 103 +/- 2 grade C 5. 8. efectuate simultan sau in succesiune rapida.2. Balanta analitica .3. exprimat in ml a = concentratia solutiei de tiosulfat de sodiu in mol/l m0 = masa initiala a probei.1. Balon conic de 500 ml 5.2). 4.1.1.2. se filtreaza si reziduul se usuca si se cantareste. Definitie Continutul de substante insolubile in toluen se determina prin metoda descrisa mai jos. 5.01 mol/l. 8. se repeta determinarea utilizand tiosulfat de sodiu 0.4. exprimata in grame 7. Creuzet filtrant din sticla G3. Etuva pentru uscare.5 ml tiosulfat de sodiu 0. exprimat in ml V2 = volumul solutiei de tiosulfat utilizat pentru titrarea probei oarbe (6. Baie de apa la o temperatura ce nu depaseste 60 grade C 5.3). in aceleasi conditii. Daca sunt utilizati cel putin 0. Aparatura 5. Exicator continand gel de siliciu proaspat activat sau deshidratant echivalent prevazut cu un indicator de umiditate. Principiu Proba se dizolva in toluen. Pompa in vid 5. nu trebuie sa depaseasca 0.7. Reactivi 4. Toluen. m0 unde: V1 = volumul solutiei de tiosulfat utilizat pentru titrarea probei (6. 2.

2 grade C (5.1. Se adauga 100 ml de toluen (4. Se repeta operatiunea din paragraful 6. Definitie Testul pentru determinarea limitei substantelor reducatoare se efectueaza .Lactatul de calciu (E 327) 2. Se spala balonul conic (5.2). nu trebuie sa depaseasca 30 mg pentru 100 g proba. METODA 11 TEST PENTRU DETERMINAREA LIMITEI SUBSTANTELOR REDUCATOARE IN LACTATII DE SODIU. Obiectivul si domeniul de aplicare Metoda permite determinarea calitativa a substantelor reducatoare in urmatoarele substante: .2. Se transfera creuzetul in exicator (5.1) si se filtreaza solutiile de spalare prin creuzet.5).1.4) si se raceste. E 326. Formula si modul de calcul Continutul de substante insolubile in toluen este dat de urmatoarea formula: 100 x (m2 . In ipoteza cresterii masei. 6. se raceste si se cantareste. Mod de operare 6. Se repeta operatia cu o noua cantitate de 25 ml toluen (4. dupa incalzire intr-o baie de apa (5.2 grade C timp de doua ore.3) daca este necesar. Se amesteca proba de lecitina. Se filtreaza solutia prin creuzetul filtrant din sticla (5. efectuate simultan sau in succesiune rapida.2) la 103 +/.1) si se agita amestecul pana ce toata lecitina se dizolva. Se indeparteaza excesul de toluen din creuzet (5. E 327) 1. Se introduce intr-un exicator (5. in aceleasi conditii.1) intr-o etuva la 103 +/.Lactatul de potasiu (E 326) . Dupa racire. intr- un balon conic (5.1). 6. Se usuca creuzetul (5. Prezentarea rezultatelor 7. exprimata in grame m0 = masa initiala a probei. cu o precizie de 10 g.1) prin aspiratie in vid.1) in etuva de uscare (5. Repetabilitate Diferenta intre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe. de catre acelasi analist.1).5 mg. se va utiliza pentru calcul valoarea inregistrata cea mai mica.5) cu 25 ml toluen (4. exprimata in grame 7.m1) --------------- m0 unde: m1 = masa creuzetului gol (6. Se usuca un creuzet filtrant din sticla (5.Lactatul de sodiu (E 325) . 7.4). 6.4. Se cantaresc aproximativ 10 g de proba.1). 6. POTASIU SI CALCIU (E 325. se cantaresc creuzetul si reziduul. exprimata in grame m2 = masa creuzetului si a reziduurilor (6.4).3 pana ce diferenta in greutate dintre doua cantariri succesive este mai mica de 0.3.2.

exprimati in acid acetic. Rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe. Prezentarea rezultatelor 6. Reactivi 4. 6. Principiu Solutia Fehling se reduce cu substante reducatoare. Toate solutiile Fehling reactioneaza daca proba contine 2% glucoza. Principiu Se dilueaza proba si se distileaza solutia astfel obtinuta.2) dupa care se fierbe amestecul timp de un minut si se observa daca se modifica culoarea.3. cu o precizie de 1 mg.2. 6.1) si 2 ml solutie Fehling B (4. 4. 6. Asemenea substante sunt alcatuite din zaharuri reducatoare. exprimati in acid acetic. Se titreaza distilatul cu o solutie etalon de hidroxid de sodiu si se calculeaza aciditatea exprimata in acid acetic. in acidul ortofosforic (E 338) 2.6 g tartrat dublu de sodiu si potasiu si 10 g hidroxid de sodiu in apa si se adauga apa pana la 100 ml.1.93 g sulfat de cupru cu 5 molecule H2O in apa si se adauga apa pana la 100 ml.3. 5. 3. Obiectivul si domeniul de aplicare Metoda permite determinarea acizilor volatili. 3. nu interfereaza. de catre acelasi analist. Observatii 6. Solutia Fehling B: se dizolva 34. Mod de operare Se cantareste aproximativ 1 g proba. Se adauga 2 ml solutie Fehling A (4.1. 6. care poate avea loc uneori. trebuie sa fie identice. si se dizolva in 10 ml apa calda.2. efectuate simultan sau in succesiune rapida.2.3. Solutia Fehling A: se dizolva 6. 4. testul este pozitiv ceea ce indica prezenta substantelor reducatoare.1. Definitie Continutul de acizi volatili. METODA 12 DETERMINAREA ACIZILOR VOLATILI IN ACIDUL ORTOFOSFORIC (E 338) 1. Precipitarea sulfatului de calciu. in aceleasi conditii. Sensibilitate Limita de determinare a substantelor reducatoare este de 100 mg glucoza pentru 100 g proba. Reactivi . 4. Interpretarea testului pentru determinarea limitei Daca se modifica culoarea dupa fierbere (5). se determina prin metoda descrisa mai jos.printr-o determinare cu o metoda specifica.

Se titreaza distilatul cu solutie etalon de hidroxid de sodiu (4.1.01 mol/l utilizand fenolftaleina (4. se determina prin metoda descrisa mai jos. utilizata pentru neutralizare. Se continua titrarea pana ce prima nuanta de rosu persista timp de 10 secunde. efectuate simultan sau in succesiune rapida. Se amesteca si se distileaza aproximativ 50 ml solutie. Balon de distilare prevazut cu o alonja de distilare 6. Hidroxid de sodiu.01 mol/l.1. Definitie Continutul limita de nitrat. 7. de catre acelasi analist. Coloratia albastra se datoreaza substantelor oxidante in prezenta nitratilor. METODA 13 TEST PENTRU DETERMINAREA LIMITEI NITRATILOR IN ACIDUL ORTOFOSFORIC (E 338) 1. Formula si modul de calcul Continutul de acizi volatili. nu trebuie sa depaseasca 1 mg pentru 100 g proba. 4. exprimata in grame 7. Prezentarea rezultatelor 7. exprimat in mg/kg de acid acetic. Se adauga 75 ml apa proaspat fiarta si racita.2. Principiu Se adauga o solutie de indigo carmin la proba intr-un mediu de acid sulfuric concentrat. .01 mol/l. Aparatura 5. 1% (m/v) in etanol.2. 0. 4. 2. Repetabilitate Diferenta intre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe. in aceleasi conditii. 3. Obiectivul si domeniul de aplicare Metoda permite determinarea nitratilor in acidul ortofosforic (E 338).1) ca indicator. este dat de urmatoarea formula: 600 x V ------- m0 unde: V = volumul in ml solutie de hidroxid de sodiu 0. 5.1). Mod de operare Se cantaresc aproximativ 60 g proba.1. exprimat in nitrat de sodiu. cu o precizie de 50 mg. m0 = masa probei de acid ortofosforic.2) 0. si se introduc in balonul de distilare prevazut cu o alonja de distilare (5. Solutie de fenolftaleina.

Se efectueaza un test blanc. E 340 i.cu 3.2. E 340 iii) 1.1. Mod de operare Se masoara 2 ml de proba si se dilueaza cu 10 ml solutie clorura de sodiu (4.4. Dupa spalare si uscare.3). 6. E 339 ii.2.Ortofosfat disodic (E 339 ii) . 6. Acid sulfuric concentrat (p20 = 1. Se adauga 0. 6. este mai mare de 5 mg/kg.05% (m/v). DISODICI. Solutia de indigo carmin trebuie preparata cu cel mult 60 zile inainte de utilizare. care sunt prezente in urmatoarele substante: .1.3.Ortofosfat monopotasic (E 340 i) . Sensibilitate 6.2."Acid fosforic pentru uz industrial (inclusiv produse alimentare) . Rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe.1.metoda spectrometrica .Ortofosfat trisodic (E 339 iii) .Ortofosfat monosodic (E 339 i) . METODA 14 DETERMINAREA SUBSTANTELOR INSOLUBILE IN APA CARE SUNT PREZENTE IN ORTOFOSFATII MONOSODICI. se cantareste reziduul si se exprima in .3. Definitie Continutul de materii insolubile in apa se obtine prin metoda descrisa mai jos. DIPOTASICI SI TRIPOTASICI (E 339 i. exprimati in nitrat de sodiu. iar testul trebuie repetat utilizand metoda ISO 3709 (1976) . E 339 iii. testul este pozitiv si continutul de agenti oxidanti. Prezentarea rezultatelor 6. efectuate simultan sau in succesiune rapida. Reactivi 4. 0. TRISODICI SI IN ORTOFOSFATII MONOPOTASICI. Interpretarea testului pentru determinarea limitei Daca coloratia albastra dispare in cinci minute. Solutie clorura de sodiu. Solutie de indigo carmin. Obiectivul si domeniul de aplicare Metoda permite determinarea substantelor insolubile in apa.1 ml solutie de indigo carmin (4. Daca se obtine un rezultat pozitiv. 0.2). 6.2. racind solutia pe parcursul adaugarii substantelor. Principiu Se dizolva proba in apa si se filtreaza printr-un creuzet de portelan corespunzator. 4. 4.2.18 g indigotina disulfonat de sodiu in apa si se adauga apa pana la 100 ml.18% (m/v): se dizolva 0.determinarea continutului de oxizi de azot . de catre acelasi analist.4-xilenol".Ortofosfat tripotasic (E 340 iii) 2. 4. trebuie sa fie identice.1) si 10 ml de acid sulfuric concentrat (4.84 g/ml) 5. E 340 ii.2.Ortofosfat dipotasic (E 340 ii) . 3. 6. in aceleasi conditii. proba contine nitrati si alti agenti oxidanti.2. Trebuie notat daca coloratia albastra persista timp de cinci minute.

METODA 15 DETERMINAREA pH-ului ADITIVILOR ALIMENTARI 1. In ipoteza cresterii masei. Formula si modul de calcul Continutul de substante insolubile. Mod de operare Se cantaresc aproximativ 10 g proba de fosfat. si se dizolva in 100 ml apa fierbinte dintr-un pahar de laborator din propilena (4.4. Exicator continand gel de siliciu proaspat activat prevazut cu un indicator de umiditate sau un deshidratant echivalent.1) anterior curatat. Repetabilitate Diferenta intre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe. Se repeta uscarea. 4. Se filtreaza solutia printr- un creuzet (4.2. 6. se va utiliza pentru calcul cifra inregistrata cea mai mica. .2. racirea si cantarirea pana ce diferenta dintre doua cantariri succesive nu depaseste 0. se raceste si se cantareste.x 100 m0 unde: m1 = masa de reziduu dupa uscare.1. 4. 5.4) mentinand pe baie la fierbere (4.5. Reactivi 4.substante insolubile in apa. 2. Obiectivul si domeniul de aplicare Metoda prezinta instructiuni generale privind modul de determinare a pH-ului aditivilor alimentari. 4. Pahar de laborator cu capacitatea de 400 ml. efectuate simultan sau in succesiune rapida. Prezentarea rezultatelor 6. uscat si cantarit si se usuca la 103 +/. cu porozitate G3 sau echivalent. exprimat in proba. nu trebuie sa depaseasca 10 mg pentru 100 g proba. de catre acelasi analist.1. este dat de urmatoarea formula: m1 ---. Creuzet filtrant de portelan.3.5 mg.2 grade C timp de doua ore. controlata termostatic la 103 + 2 grade C 4. Baie de apa. Definitie pH-ul unui aditiv alimentar se determina prin metoda descrisa mai jos. exprimata in grame m0 = masa probei. in aceleasi conditii. cu precizia de 10 mg. Se introduce creuzetul in exicator. exprimata in grame 6.5) timp de 15 minute. 4. Etuva.

de catre acelasi analist.1. Etalonarea pH-metrului Electrozii din sticla trebuie montati conform instructiunilor fabricantului.88 (4. . Principiu Valoarea pH-ului unei solutii apoase din proba dizolvata sau catalizata se determina in mod conventional utilizand un electrod de sticla.1.01 unitati de pH 5. Apa distilata.2.1.1. Electrozi. 3. 6. 4. Solutie tampon cu pH 4 la 20 grade C.1.05 unitate pH. 5.1.1.3. destinata umplerii electrozilor de referinta sau a altei solutii corespunzatoare prescrise de fabricantul electrodului. solutiile tampon utilizate pentru verificarea pH-ului trebuie sa fie cele cu pH 4 (4. Solutie tampon cu pH 6. constand din volume egale de fosfat monopotasic (KH2PO4) 0. constand din ftalat acid de potasiu (C8H5KO4) 0.1). fara dioxid de carbon. Dupa agitare se introduc in solutie electrozi din sticla si dupa doua minute se citeste pH-ul pe pH-metru (5. fie un lant de electrozi de sticla fie electrod unic din sticla si electrod de referinta cu cleme corespunzatoare 5. Daca proba are un pH acid.1).1.3) si pH 6.88 la 20 grade C. Instrumentele se etaloneaza utilizand urmatoarele solutii tampon: 4. Termometru.05 mol/l. un electrod de referinta si un pH-metru.1). efectuate simultan sau in succesiune rapida.1. Solutie de clorura de potasiu (KCl) saturata sau de 3 mol/l.2) si pH 6.4. nu trebuie sa depaseasca 0. apoi de doua ori cu prima solutie de proba/solutie etalon inainte de a fi introdusi in urmatoarea solutie de analizat/solutie etalon. 4. Aparatura 5.05 mol/l si ortofosfat disodic (Na2HPO4 2H2O) 0. constand din borat de sodiu (Na2B4O7 10H2O).2.1. 4.1. Mod de operare 6.3. solutiile tampon utilizate pentru verificarea pH-ului trebuie sa fie cele cu pH 9.3. are pH-ul cuprins intre 5 si 6.1. 4.88 (4.2.3) la 20 grade C agitand continuu. pH-metru. Determinarea propriu-zisa Concentratia probei de analizat sau prepararea probei trebuie sa fie in conformitate cu Directiva Comunitatii referitoare la aditivi alimentari.22 (4. Daca proba are un pH alcalin. Etalonarea electrozilor din sticla trebuie verificata in mod constant pe scala pH- metrului cu ajutorul solutiilor tampon al caror pH exact este cunoscut.05 mol/l. 4.2. Prezentarea rezultatelor 7.22 la 20 grade C. Reactivi 4. Solutie tampon cu pH 9. Agitator magnetic prevazut cu un dispozitiv de incalzire 5. in aceleasi conditii. 7. Repetabilitate Diferenta intre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe. gradat de la 0 la 100 grade C 6. cu o precizie de 0. Se prepara proba de analizat prescrisa utilizand apa distilata (4. Electrozii trebuie spalati cu apa si apoi curatati cu grija cu o carpa moale sau trebuie spalati cu apa.

2. 4. sau echivalent) (TNF) in acetona 0. Astfel.G.R.) Diclormetan (A. ortofenilfenolului sau a ortofenilfenatului de sodiu este pusa in evidenta prin fluorescenta si reactii de culoare. utilizand silicagel. 6-dibrom-benzochinona-4-clorimida in etanol (durata maxima de conservare: o saptamana in frigider) Solutie concentrata de amoniac: S. La tratamentul citricelor cu produsele mai sus mentionate. in conditii absolute.5% solutie de 2.) Acid clorhidric de 25% (greutate/volum) Silicagel GF 254 Merck sau echivalent 0. Extractul este concentrat si separat prin cromatografie in strat subtire.D. utilizand diclormetanul intr-un mediu acid. Limita de sensibilitate a acestei metode. B.R. este de aproximativ 5 micrograme pentru bifenil si 1 miligram pentru OPP sau ortofenilfenat de sodiu.:0. Reactivi Ciclohexan (A. ortofenilfenol (OPP) si ortofenilfenat de sodiu in stratul superficial al citricelor. 8. cu gat de sticla si refrigerent cu reflux Evaporator cu presiune redusa Micro-pipete Aparat de cromatografie in strat subtire cu placi de 20 X 20 cm .H.9 Solutie etalon de bifenil pur de 1% in ciclohexan Solutie etalon de ortofenilfenol pur de 1% in ciclohexan 4. 7-trinitrofluorenona (Fluka. analiza cantitativa a unor asemenea reziduuri in fructele intregi poate fi necesara numai in cazul in care acestea se afla in stratul superficial.1% solutie de 2. Comentarii Aceasta metoda se aplica numai pentru criteriile de pH din cadrul directivelor Comunitatii privind aditivii alimentari. unde aditivul este dizolvat sau decantat in apa. Aparatura Mixer Balon de 250 ml. ORTOFENILFENOL SI ORTOFENILFENAT DE SODIU IN STRATUL SUPERFICIAL AL CITRICELOR 1. ceea ce reprezinta echivalentul a 5 micrograme de bifenil (5 ppb) si respectiv 1 mg de OPP (1 ppb) in stratul superficial al unui kg de citrice. 3. Principiu Se prepara un extract din stratul superficial. METODA 16 ANALIZA CANTITATIVA SI CALITATIVA A REZIDUURILOR DE BIFENIL. Prezenta bifenilului. reziduurile depozitate se gasesc in mare parte in stratul superficial al citricelor. Obiectivul si domeniul de aplicare Metoda descrisa mai jos permite verificarea prezentei reziduurilor de bifenil.

la aproximativ 1.6-dibrom-benzochinona-4-clorimida. Amestecul este incalzit sub reflux timp de 10 minute. Solutia se concentreaza la presiune redusa la o temperatura de 60 grade C la un volum final de aproximativ 10 ml. c) Detectare si identificare Prezenta bifenilului si a ortofenilfenolului este marcata de aparitia unor pete in lumina U. Dupa racirea si spalarea refrigerentului cu aproximativ 5 ml diclormetan. (254 nm): intensitatea trebuie sa fie astfel incat o pata de 5 micrograme bifenil sa fie vizibila Echipament pentru reactivi de pulverizare Etuva 5. Solutia se transfera in evaporator si se adauga cateva granule poroase. urmata de o trecere rapida printr-un curent de aer cald si expunere intr-o atmosfera saturata cu amoniac. zdrobite in mixer si introduse in balonul de 250 ml. Placile acoperite cu un astfel de strat sunt supuse timp de 15 minute unui curent de aer cald si apoi se introduc intr-o etuva timp de 30 minute la o temperatura de 110 grade C.5 cm de margine si in serie de picaturi alaturate. Dupa racire. ii) ortofenilfenolul determina aparitia unei pete albastre prin pulverizare cu o solutie de 2. (254 nm). prin linii paralele care penetreaza stratul de acoperire pana la suprafata placii.250 mm. Aceste fragmente sunt taiate. Mod de operare a) Prepararea probei si extractia Fructele constituind totalitatea probei prelevate pentru control sunt taiate in doua. Daca se utilizeaza un evaporator rotativ. prezenta sa nu se distinge de cea a ortofenilfenolului.V. Placile cromatografice se developeaza intr-un amestec de ciclohexan si diclormetan (25:95) in cuve prevazute in interior cu hartie de filtru. amestecul se filtreaza printr-un filtru cutat. fiecare placa este divizata in benzi de 2 cm latime. Se amesteca un minut. Sunt prelevate straturile superficiale din alte fragmente de fructe pentru obtinerea unei probe de aproximativ 80 de grame. O jumatate din fiecare fruct este pastrata pentru determinarea cantitativa a reziduurilor de bifenil si (sau) ortofenilfenol.V. Ortofenilfenatul de sodiu fiind transformat in ortofenilfenol pe parcursul extractiei intr-un mediu acid. Identificarea produselor se efectueaza dupa cum urmeaza: i) bifenilul determina aparitia unei pete galbene la lumina zilei prin pulverizare cu solutie de TNF. METODA 17 ANALIZA CANTITATIVA A REZIDUURILOR DE BIFENIL IN CITRICE . balonul trebuie mentinut in pozitie fixa pentru evitarea pierderilor de bifenil prin formarea unei pelicule de produs pe partea superioara a balonului. se adauga 1 ml acid clorhidric de 25% si 100 ml diclormetan. Lampa U. Se spoteaza 50 microlitri de extract pentru analiza pe fiecare banda. constand intr-o spotare de 1 microlitri (adica 10 micrograme) de solutii etalon de bifenil si ortofenilfenol. b) Cromatografie Se introduc intr-un mixer 30 g de silicagel si 60 ml de apa. dupa care amestecul se toarna pe placi cromatografice si se distribuie pentru a forma un strat cu o grosime de aproximativ 0. Se pastreaza cel putin o banda pentru control.

5.R. Obiectivul si domeniul de aplicare Metoda descrisa mai jos permite o analiza cantitativa a reziduurilor de bifenil din citrice (fruct intreg). 1. Etanol Sulfat de sodiu anhidru Silicagel GF 254 Merk sau echivalent Solutie etalon de bifenil pur de 1% in ciclohexan: se dilueaza cu ciclohexanul pentru obtinerea urmatoarelor solutii: a) 0. dupa care se amesteca timp de 5 minute la viteza maxima. 3. Celelalte fragmente de fructe sunt adunate. O jumatate din fiecare fruct este pastrata pentru analiza calitativa a reziduurilor de bifenil. Reactivi Solutie concentrata de acid sulfuric Emulsie antispumanta pe baza de siliciu Ciclohexan A. extractul este cromatografiat in strat subtire pe silicagel. tocate intr-o rasnita sau zdrobite pana se obtine un amestec omogen. Pasta astfel obtinuta este transferata intr-un balon de distilare cu . Se adauga o cantitate de apa pana cand volumul amestecului atinge trei sferturi din capacitatea mixerului. Din acesta se preleveaza cel putin doua sub-probe de 200 grame pentru analiza dupa cum urmeaza. Hexan A. Marja de eroare a rezultatelor este de +/. Fiecare sub-proba se introduce intr-un mixer cu 100 ml apa si se amesteca la viteza mica pentru cateva secunde.V. ------------ *1) Vezi Figura 1.10% pentru un continut de bifenil mai mare de 10 miligrame pe kilogram de fruct (10 ppm). se analizeaza bifenilul prin elutie si se determina din punct de vedere spectrometric la 248 nm. Principiu Dupa distilare in mediu acid si extractie cu ciclohexan. Mod de operare a) Prepararea probei si extractia Fructele constituind totalitatea probei prelevate pentru control sunt taiate in doua. OPP sau ortofenilfenat de sodiu.R. 2.6 micrograme/microlitru b) 1 microgram/microlitru c) 1.4 micrograme/microlitru 4. Se developeaza cromatograma. Aparatura Mixer cu capacitatea de 1 litru Balon de distilare cu capacitatea de 2 litri cu separator de tip Clevenger*1) modificat si cu un refrigerent cu reflux Balon gradat de 10 ml Micro-pipete de 50 microlitri Aparat de cromatografie in strat subtire cu placi de 20 X 20 cm Etuva Centrifuga cu tuburi conice de 15 ml Spectrometru U.

50 si respectiv 70 micrograme de bifenil. Daca se efectueaza analizele in serie. Suprafetele astfel delimitate sunt imediat inlaturate cu o spatula pe intreaga grosime a stratului de sustinere. d) Determinarea spectrometrica Se decanteaza lichidul supernatant in celulele spectrometrului si se determina extinctia la 248 nm prin comparatie cu un extract de control provenind dintr-o zona cromatografica fara bifenil. la aproximativ 1. prin linii paralele care penetreaza stratul de acoperire pana la suprafata placii.capacitatea de 2 litri. se preleveaza pe una din benzile acoperite cu o solutie etalon situata sub zona care contine bifenilul. La amestec se adauga 2 ml de acid sulfuric. Se preleveaza in mod similar o zona etalon de aceeasi dimensiune. Zonele in care se localizeaza bifenilul sunt reperate in lumina U. . 50 si 70 micrograme si extinctiile corespunzatoare. dupa care amestecul se toarna pe 5 placi cromatografice si se distribuie pentru a forma un strat cu o grosime de aproximativ 0. Se toarna 50 microlitri de extract pentru analiza pe una din benzi. 1 ml de emulsie antispumanta si cateva granule poroase. Se distileaza timp de aproximativ 2 ore.250 mm. Se amesteca un minut. Pe fiecare din celelalte trei placi se spoteaza in mod similar 50 microlitri de solutii etalon (a). Dupa racire.V (254 nm) si delimitate in dreptunghiuri de suprafete egale. in cuve prevazute in interior cu hartie de filtru. Placile sunt uscate in aer. Separatorul si refrigerentul se fixeaza pe balon. c) Detectare si identificare Cromatogramele se developeaza la o inaltime de 17 cm cu hexan. Acest grafic permite citirea directa in ppm a continutului in bifenil al probelor fata de valoarea de extinctie a extractelor lor. nu este necesara depunerea solutiilor etalon pe fiecare placa si se poate realiza o curba standard din media de valori obtinute din cel putin 5 placi cu aceleasi cantitati etalon. Continutul separatorului se colecteaza apoi in balonul gradat de 10 ml. Placile acoperite cu acest strat sunt supuse timp de 15 minute unui curent de aer cald si apoi se introduc intr-o etuva timp de 30 minute la o temperatura de 110 grade C. Curba astfel obtinuta este o linie dreapta care trece prin origine. In final. separatorul se spala cu aproximativ 1 .5 cm de marginea placii. fiecare placa este divizata in 4 benzi de 4 .5 ml ciclohexan si solutia obtinuta se adauga la continutul balonului si se aduce la un semn cu ciclohexanul. corespunzand dozelor de 30. se introduce o cantitate mica de sulfat de sodiu anhidru si amestecul se agita. b) Cromatografie Se introduc intr-un mixer 30 g de silicagel si 60 ml de apa. 6. Bifenilul se extrage din acesta cu ajutorul a 10 ml de etanol timp de 10 minute. (b) si (c). dupa care se adauga 7 ml ciclohexan. Se introduce apa distilata in separator pana ce nivelul apei depaseste bratul inferior al tubului lateral de intoarcere. si in serie de picaturi alaturate. (Cantitatea totala de apa ce trebuie utilizata pentru amestec si spalare este de 1 l). Mixerul se spala cu apa si solutia obtinuta se adauga la continutul balonului. Calculul rezultatelor Se traseaza o curba etalon avand drept coordonate dozele de bifenil de 30.5 cm latime. agitand din cand in cand. Amestecul se transfera in tuburi centrifuge si se centrifugheaza timp de 5 minute la 2500 rpm. aceasta zona se preleveaza pe o banda noua a placii. In cazul analizelor in serie. determinate pe spectrometru. Daca analizele se efectueaza individual.

R.1 ml de solutie de hidroxid de sodiu 1N. se spala de trei ori cu apa distilata Solutie de hidroxid de sodiu 4% Solutie tampon cu pH de 10. Pentru solutia etalon.1 N. Obiectivul si domeniul de aplicare Metoda descrisa mai jos permite efectuarea unei analize cantitative a reziduurilor de ortofenilfenol (OPP) si ortofenilfenat de sodiu din citrice (fruct intreg). Reactivii I si II trebuie conservati in baloane de sticla maro si sunt stabili numai pentru aproximativ 14 zile Silicagel Solutie etalon: se dizolva 10 mg de OPP pur in 1 ml de NaOH 0. se dilueaza la 1:10 cu solutia tampon. Aparatura Rasnita pentru tocat si zdrobit Mixer Balon de distilare cu capacitatea de 1 litru cu separator de tip Clevenger*1) modificat si cu un refrigerent cu reflux Bec in infrarosu Palnie pentru separare de 200 ml Cilindri gradati de 25 si 100 ml Baloane gradate de 25 si 100 ml Pipete de 1 la 10 ml Pipete gradate de 0. Reactivi Acid fosforic 70% Emulsie antispumanta pe baza de siliciu Eter di-izopentilic A. METODA 18 ANALIZA CANTITATIVA A REZIDUURILOR DE ORTOFENILFENOL SI ORTOFENILFENAT DE SODIU IN CITRICE 1.5 ml .3-dimetil-4-aminopirazolona (5) (= 4- aminoantipirina). extractul este purificat si tratat cu o solutie de 1-fenil-2. 8. 2. Principiu Dupa distilare in mediu acid si extractie cu eter di-izopentilic.3-dimetil-4-aminopirazolona (5) (= 4- aminoantipirina) in 100 ml de apa distilata Reactiv II: se dizolva 2 grame de ferocianura de potasiu in 100 ml de apa distilata. 4. Se formeaza o coloratie rosie a carei intensitate se masoara prin spectrometrie la 510 nm. pentru un continut de OPP si ortofenilfenat de sodiu de ordinul 12 ppm. Metoda ofera rezultate cu o eroare mica a caror valoare medie se situeaza intre 10% si 20%.4: se introduc 64 grame de acid boric intr-un balon gradat de 2 litri. 3. se amesteca si se aduc la nivelul etalon cu apa distilata Reactiv I: se dizolva 1 gram de 1-fenil-2. se dilueaza in 100 ml cu o solutie de borat de sodiu 0.2 m (1 ml = 100 micrograme). Ciclohexan purificat: se agita de trei ori cu o solutie de hidroxid de sodiu de 4%.00 grame de clorura de potasiu si 93.

se masoara cu spectrometrul extinctia culorii rosii la 510 nm in comparatie cu o proba fara continut de extract. Prin aceasta metoda. Amestecul se agita bine si dupa separarea fazelor se decanteaza si se elimina faza apoasa. 5. Mod de operare Fructele constituind totalitatea probei prelevate pentru control sunt taiate in doua. continutul separatorului se toarna in palnia de separare de 200 ml. se adauga 0. citricele netratate dau valori in "blanc" pana la 0. cu solutia etalon a OPP. Amestecul se aduce la nivelul etalon cu solutia tampon si se agita bine.5 ml reactiv II.5 ppm pentru portocale si 0.5 la 10 ml solutie. Fiecare sub-proba se introduce intr-un mixer cu 500 ml apa si se amesteca pana se obtine o pasta omogena foarte fina in care celulele uleioase sunt imperceptibile. Dupa cinci minute. se preleveaza cu ajutorul unei pipete o parte alicota de 0. Se introduc in separator 10 ml de eter di-izopentilic si balonul se incalzeste lent la bec in infrarosu. se neutralizeaza la pH 9 . Din acesta se preleveaza cel putin doua sub-probe de 250 grame pentru analiza dupa cum urmeaza. Apoi se agita si se filtreaza printr-un filtru uscat. Solutiile alcaline se combina. Dupa adaugarea a 10 ml de acid ortofosforic de 70%. se spala separatorul si refrigerentul cu 60 ml de ciclohexan si apoi. OPP sau ortofenilfenat de sodiu. in functie de continutul de OPP presupus si se introduc intr-un balon de distilare cu capacitatea de 1 litru la care se adauga o cantitate de apa suficienta pentru a dilua amestecul de 500 grame din balon. ANEXA 20 la Norme . Dupa distilare timp de 6 ore. 10 ml solutie tampon si apoi 0. Se adauga putin silicagel pentru a limpezi solutia care prezinta aspect usor tulbure. tocate intr-o rasnita sau zdrobite pana se obtine un amestec omogen. cu 60 ml de apa. Proba se introduce intr-un balon gradat de 25 ml. cu acidul ortofosforic in prezenta hartiei de fenolftaleina. evitand fierberea pastei sau formarea unei spume. tinand cont de cantitatile de OPP ce pot fi intalnite. faza organica se agita bine de cinci ori. Evaluarea se efectueaza in functie de valorile curbei de etalonare trasate in conditii similare. Culoarea nu isi pierde din intensitate timp de 30 de minute. a unui numar mic de granule poroase si a 0. si se completeaza cu 100 ml de apa distilata. Se preleveaza 150 la 300 grame de pasta. O jumatate din fiecare fruct se pastreaza pentru analiza calitativa a reziduurilor de bifenil. se fixeaza separatorul si refrigerentul cu reflux pe balon. de fiecare data cate 3 minute.5 ml de emulsie antispumanta. Observatii Pentru fiecare analiza. Pentru extragerea OPP.10. Celelalte fragmente de fructe sunt adunate. cu 10 ml de hidroxid de sodiu de 4% . cu granule fine.5 reactiv I. Considerand ca maximum de acuratete si precizie pentru formarea culorii se obtine utilizand cantitati de OPP cuprinse intre 10 si 70 micrograme. Solutia obtinuta se adauga la continutul palniei de separare. 6.8 ppm pentru lamai. Spectrometru cu cuve de 5 cm ------------ *1) Vezi Figura 1. se recomanda determinarea spectrofotometrica in duplicat cu volume diferite de extract alcalin neutralizat.

tip de ambalaj.000 | | in lot | | si 500 | si 1. exprimata in kg | | | | | |____________________________|____________|__________|___________|_____________| 2. Ambalarea si transmiterea probelor 1.000 | | |____________________________|____________|__________|___________|_____________| | Numarul minim de recipiente| 1 | 2 | 3 | 4 | | ce trebuie prelevate | | | | | |____________________________|____________|__________|___________|_____________| | Masa de fructe ce trebuie | 2 | 2 | 2 | 2 | | prelevate pentru un | | | | | | recipient. cum ar fi: varietate. | 2 | 4 | 8 | | exprimata in kg | | | | |_____________________________|____________|__________|___________| Se intelege prin "lot": o parte a unei livrari care prezinta aceleasi caracteristici. 3. cutii de carton si recipiente similare) ______________________________________________________________________________ | Numarul de recipiente | Pana la 20 | Intre 21 | Intre 501 | Peste 1. Prelevare I. Probele astfel ambalate sunt transmise laboratoarelor de control cat mai repede posibil. 2. Probele sunt introduse in recipiente ermetice. Prelevarile se efectueaza utilizand metode stiintifice care sa asigure obtinerea probelor reprezentative pentru lotul de analizat. Marfuri in vrac _________________________________________________________________ | Masa lotului in kg | Pana la 20 | Intre 21 | Peste 500 | | | | si 500 | | |_____________________________|____________|__________|___________| | Masa ce trebuie prelevata. II. Recipientele sunt sigilate. . MODALITATI DE PRELEVARE A CITRICELOR PENTRU CONTROLUL CONSERVANTILOR A. Marfuri in ambalaj (lazi. Probele trebuie sa corespunda cel putin urmatoarelor exigente: 1. grad de maturare.