You are on page 1of 5

 In VFP actualizarea automata a valorilor unui camp din tabela curenta se

realizeaza cu optiunea:
REPLACE FIELD….din meniul Table

 Care este efectul clauzei NODELETE din cadrul lui BROWSE ?
NU PERMITE STERGEREA UNEI INREGISTRARI

 Ce effect are clauza ADDITIVE din comanda INDEX a VFP?
Pastreaza indecsii deschisi

 Comanda VFP; INDEX ON Disc TO Fact_discount idx desc
ORDONEAZA DESCRESCATOR DUPA DISCOUNT TABELA CURENTA

 Pentru a deschide fereastra Database Designer in VFP se poate folosi:
Comanda MODIFY DATABASE

 Clauza ALL din comanda CLOSE DATABASES ALL din VFP, are rolul de a
inchide:
TOATE BAZELE DE DATE DESCHISE LA ACEL MOMENT

 In cadrul tabelelor care apartin unei baze de date VFP, lungimea maxima a
denumirii unui camp :
Maxim 128 caractere

 Comanda ADD TABLE <TABEL> permite:
ADAUGAREA unui table in cadrul unei baze de date

 Optiunea CleanUp Project din meniul Project in VFP realizeaza:
ELIMINA LEGATURILE INTRE FISERE STERSE

 Care din urmatoarele proprietati ale datelor NU reprezinta dezavantaje ale
fisierelor clasice in raport cu bazele de date ?
IREDUCTIBILITATEA

 Inconsistenta este acea proprietate a informatiei :
DE A FI MEMORATA DIFERIT IN DIVERSE LOCATI

 In teoria relationala COLOANA reprezinta :
ATRIBUTUL

 Intr-o baza de date relationala putem avea o serie de restrictii. Care din
urmatoarele NU reprezinta o astfel de restrictive?
INTEGRITATEA FILTRARII

 Obiectul de control LIST BOX
ESTE UN OBIECT INTALNIT IN AMBELE MEDII DE PROGRAMARE

 Obiectul de control Combo Box

denumirea unui camp in cadrul tabelelor libere NU poate sa… CONTINA CARACTERE SPECIALE  Domeniul implicit al comenzii VFP LIST ESTE TABELA CURENTA  Obiectele ce pot fi incluse intr-un raport pot fi: TABEL/FIELD/TEXTBOX/RECTANGLE/PICTURE  Benzile pentru Titlu si pentru calcul din sume se selecteaza din: DIN MENIUL CONTEXTUAL AL RAPORTULUI  Meniul system reprezinta in Visual FoxPro un meniu de tip: CONTEXTUAL  Parasirea unui meniu se realizeaza prin COMANDA CLOSE MENU  Option Group ESTE UN BUTON INTALNIT IN AMBELE MEDII DE PROGRAMARE  Caseta de text (TEXT BOX) SE POATE UTILIZA DOAR IMPREUNA CU ELEMENTE DE TIP SIR DE CARACTERE. ESTE UN OBIECT INTALNIT IN AMBELE MEDII DE PROGRAMARE  Containerele de date sunt de urmatoarele tipuri CAMPURI/CONSTANTE/VARIABILE/MASIVE SI TABLOURI DE VARIABILE  In VFP. DATA CALENDARISTICA SAU TIMP  Eticheta (Label) este un control cu proprietatea: NU POATE FI EDITAT MANUAL IN TIMPUL FAZEI DE EXECUTIE  Obiectul de control Spinner SE FOLOSESTE DOAR PENTRU VALORI NUMERICE  Obiectul de control List Box ESTE UN OBIECT INTALNIT IN AMBELE MEDII DE PROGRAMARE  Obiectul de control Page Frame/Tab Control ESTE UN OBIECT INTALNIT IN AMBELE MEDII DE PROGRAMARE   Obiectele de control OLEBound. (Un)Bound Object Frame. Image ESTE UN BUTON INTALNIT INDIVIDUAL DOAR IN ACCES  Obiectul de tip Lista derulanta ESTE UN OBIECT INTALNIT IN AMBELE MEDII DE PROGRAMARE .

 In VFP in functie de specif …. ce comanda se va folosi pentru pozitionarea pe prima inregistrare care indeplineste conditia Salariu=300 ? LOCATE SAU GOTO  Data 3-Apr-93 este scrisa in format: MEDIUM DATE  Limitarea accesului la anumite inregistrari poarta denumirea de: FILTRARE . Lor ……sunt generale: INDEX  Secventa de cod din evenimentul When atasat unei casete de text se executa:  Pentru un formular Release este : O FUNCTIE  Care din optiunile urmatoare din fila Create/grupul Forms (Acces 2007) ne permite crearea unui formular interactiv care genereaza o tabela pivot. comanda de deschidere a unei tabele este: SE ([<BAZA DE DATE>]) <TABELA>  Care dintre urmatoarele comenzi VFP adauga o intregistrare necomplatata in tabela curenta? APPEND BLANK  In VFP. din fila Form Design Tools/DESIGN se allege optiunea: TEXTBOX  In ACCES criteriul “BETWEEN Date0 and Date+6” determina: EXTRAGE ACELE INREGISTRARI CARE AU CAMPUL IN DATA_C VALOAREA CUPRINSA DE LA DATA CURENTA INCA O SAPTAMANA  In VFP. PIVOT TABLE  Care din optiunile urmatoare din fila Create/grupul Forms (Acces 2007) ne permite crearea unui formular rezultat in urma parcurgerii unui utilitar de asistenta? FORM WIZARD  Pentru a adauga o expresie variabila (un calcul arithmetic) in cadrul unui formular din acces 2007.

 Pentru mentinerea integritatii referentiala in cadrul unei baze de date relationale. permite introducerea de: CIFRE  Codul A scris in rubric Format din Table Designer VFP. permite introducerea de: DOAR CARACTERE ALFABETICE  In fereastra managerului de proiecte in VFP avem un numar de file: 6  Un proiect Acces este: UN FISIER ACCES CARE SE CONECTEAZA LA O BAZA DE DATE MICROSOFT SQL Server si se foloseste pentru crearea de aplicatii client-server  In VFP constantele sunt un tip particular de variabile. cu EXCEPTIA: VALIDARE  Controlul de tip CommandGroup ESTE UN OBIECT COMPLEX DERIVAT DIN BUTONUL DE COMANDA  Option Button si Toggle Button: SUNT BUTOANE INTALNITE INDIVIDUAL DOAR IN ACCES . ele nemodificandu-se in cursul executiei unui program: DAAAA   In VFP structurile secventiale de cod nu au comenzi subordinate :DAAAAA  Inconsistenta este acea proprietate a informatiei: DE A FI MEMORATA DIFERIT IN DIVERSE LOCATII  Intr-o baza de date relationala putem avea o serie de restricitii. Care din urmatoarele NU reprezinta o astfel de restrictie ? INTEGRITATEA FILTRARII  Constrangerile de domeniu… INTEGRITATEA REFERENTIALA……. Comanda din Visual FoxPro prin care se creaza o baza de date cu numele STUDENT este: CREATE DATABASE STUDENT  Comanda folosita la deschiderea unei baze de date cu numele ANGAJATI in VFP este : OPEN DATABESE ANGAJATI  Codul 9 scris in rubric Format din Table Designer al VFP.. la operatiunea de actualizare se pot stabili urmatoareleregului.

NUMARUL DE CIFRE AL UNUI NUMAR. coloana Width la campurile numerice se completeaza cu…. INCLUZAND SI SEMNUL . in fereastra Table Designer.  Variabilele definite de utilizator: NU ESTE OBLIGATORIU SA FIE DECLARATE EXPLICIT  In VFP.