You are on page 1of 9

Τι είναι ο έλεγχος της ενσυνειδητότητας στον

καταναλωτισμό;

Ενσυνειδητότητα είναι να είσαι ενήμερος ανά πάσα στιγμή . Η
κατανάλωση σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι προμηθεύεσαι /
ξοδεύεις χρήματα, σε τρόφιμα , υπηρεσίες κ.λ.π. ούτως ώστε ενσυνείδητα
σχετικά με την κατανάλωση που κάνει, σημαίνει ότι είσαι σταθερά
ενήμερος για τις αποφάσεις που ξοδεύεις τα χρήματα σου που έχουν
κάποια επίπτωση στην κοινωνία και τον πλανήτη. Όταν προμηθεύεσαι
κάτι ψηφίζεις στο πως θέλεις να γίνει ο κόσμος που ζείς.

Έτσι πριν προμηθευθείς τα φθηνά μαζικά παραγόμενα προϊόντα από τον
διεθνή προμηθευτή λιανικής π.χ. ιματισμού, σκέψου σε ποιά περιοχή
κατασκευάσθηκαν, εάν αυτά ρυπαίνουν με χημικές τοξικές ουσίες τους
ωκεανούς , θάλασσες , ποτάμια, λίμνες , εάν στο εργοστάσιο τους
εκμεταλλεύονται τους υπαλλήλου ς με χαμηλούς μισθούς κ.λπ. και αυτό
επίσης σημαίνει σαν καταναλωτής θα πρέπει να προσπαθήσεις το
καλύτερο να επιμορφώνεσαι σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά
θέματα.

Πολλοί από εμάς έχουν αυτή την συνήθεια των αγορών σαν χόμπι, αλλά
δεν συνειδητοποιούν πόσο κακό κάνει στην ζωή μας. Τα μηνύματα
μάρκετινγκ μας πιέζουν καθημερινά ώστε δεν μπορούμε πλέον να λέμε τι
υγιή ζωή διάγουμε μέσα στην καταναλωτική τρέλα της κοινωνίας που
ζούμε.

Όταν αρχίσουμε να είμαστε πιο προσεχτικοί σχετικά με το τι
καταναλώνουμε, έχουμε τη δύναμη με τα χρήματα μας να ψηφίζουμε για
μία πιο δυνατή τοπική οικονομία ένα κόσμο απαλλαγμένο από ανθυγιεινές
ολιστικές εμμονές και ένα πιο βιώσιμο πλανήτη.

Όταν δεν παρατηρούμε , σπαταλούμε χρήματα, πόρους, χρόνο και
σπαταλούμε τη ζωή μας. Όταν δεν έχουμε την επίγνωση της
στιγμής σπαταλούμε. Ένεκα τούτου, δίδοντας προσοχή
(παρατηρώντας) και προσπαθώντας να μην σπαταλάμε αποτελεί
μία απλή άσκηση ενσυνειδητότητας που μπορούμε να κάνουμε όλη
την ημέρα. Η απλή άσκηση του να έχεις επίγνωση (mindful) και
προσπαθώντας να μην σπαταλάς μπορούν αμφότερα να μας
βοηθήσουν για να έχουμε καλύτερη ζωή και να βοηθήσουμε τον
κόσμο.

Το 80% των παγκοσμίως παραγομένων προιόντων
κατασκευάζονται για μία χρήση . Σκεφτείτε τα απόβλητα, τα
εργατικά, τα χρήματα, τον ανθρώπινο χρόνο, τους πόρους που
χρησιμοποιούνται για να κάνουν τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται
μόνο μία φορά.
http://colinbeavan.com

Η συμβολή της Εσυνειδητότητα στη μείωση των αποβλήτων

Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων πιστεύει ότι αν κάποιος
άλλος μπορεί να κάνει κάτι, τότε μπορώ και εγώ. Αυτό με έκανε να
σκεφθώ ότι ήταν δυνατό να επιτευχθεί , έτσι άρχισα ένα ταξείδι για
την μείωση των αποβλήτων.

Ενσυνειδητότητα

Υπάρχει το σκεπτικό στη Βουδιστική παράδοση, της
Ενσυνειδητότητας. Με απλά λόγια αναφέρεται ότι πρέπει να
παρατηρείς (δίνεις προσοχή)σε ότι κάνεις. Η ενσυνειδητότητα
είναι σχετική και με τω πως τρώμε, σπανίως δίνουμε σημασία σε
κάθε σημείο που τρώμε.

Διαπίστωσα ότι η συνειδητότητα αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα
για τη μείωση των αποβλήτων.

Θα πρέπει να μάθεις να λες όχι αν και ενοχλεί τους άλλους οι οποίοι
θέλουν να σου προσθέσουν κάτι που δεν μπορεί να το διαχειριστείς
και καταλήγει σαν απόβλητο σε ταφή.

Ας κάνουμε μαζί την επανάσταση για το 2017 για το πως μπορούμε
να μειώσουμε τα απόβλητα άλλως παρακαλώ να είστε περισσότερο
προσεχτικοί.

Κείμενα σε χαρτί: Ολοι θέλουν να σου δώσουν κάποιο σημείωμα
πουθα σου δίνει κάποιες γραμμένες πληροφορίες. Πείτε όχι, ή
τραβήξτε μία φωτογραφία με το κινητό σας αν χρειάζεσθαι την
πληροφορία και επιστρέψτε το έντυπο. Το κάνω με τις
επιχειρηματικές κάρτες (business cards) για δύο χρόνια. Συνήθισα
να χρησιμοποιώ την evernote που διαβάζει τις παραπάνω κάρτες
και σου δίνει επίσης την δυνατότητα να ψάξεις (search) για τις
πληροφορίες που ζητάς .

Exploring the Concept Mindfulness of Consumption

Sabrina Helm, University of Arizona, USA

Introduction: Motivation
Hyper-consumption has been identified as one of the dominant
drivers of environmental degradation and climate change. Hyper-
consumption accelerates when individuals acquire and use a
product/service for the sake of consuming and further intensifies
when consumers (and producers) pay little attention to the natural
environment from which the resources for goods and service
production are drawn. Habituated consumption patterns or
behavioral routines are a main driver of resource-inefficient
consumption.

2

An Example: Food Waste

Household food waste refers to losses of foods in households that
were "potentially recoverable for human consumption" (Hodges et
al., 2011, p. 38) Global food shortages pose a grave threat to
humanity which is further challenged by population increase,
drought and a changing climate. (UN, 2011; Escaler& Teng, 2011)
Estimates on food wasted in the United States: -40% of the total
available food supply (Hall, Guo, Dore & Chow, 2009) -$90-100
billion per year (Jones, 2006 cited in Parfitt& Barthel, 2010) -34
million tons (EPA, 2012) -25% of the total fresh water consumed in
the United States is being used to grow crops that ultimately get
discarded. (Hall et al., 2009) -300 million barrels of oil were required
to grow the food that was thrown away in the US in 2003. (Hall et
al., 2009) -1 billion dollars spent per year disposing of discarded
food in landfills. (EPA, 2012) 3

An Example: Food Waste

http://foodfighters2013.wordpress.com/2013/02/03/fight-for-food-
famine-and-food-waste/

4

Consumers and Their Food Waste

Consumers are waste averse and dislike the experience of throwing
away food. (Bolton & Alba, 2012; Stefan, 2013). Demographic and
cultural factors are related to food waste. Behavioral patterns drive
increases or decreases in food waste volume for households:
planning activities, inventory management and appropriate storage
procedures. (Quested et al., 2013)

5
Consumer Routines and Food Waste

Pre-shopping planning is negatively correlated with food waste as
people who make (and stick to) shopping lists and evaluate current
inventory before shopping tend to buy fewer unnecessary items.
(Corrado, 2007; Stefan, 2011) Overbuying is a major contributor to
overall food waste generation and is driven by: -shopping
infrequently (less than once a week) -stocking up on bargains or
discounted items -plentiful kitchen storage space including backup
freezers -impulse shopping and -purchasing in bulk, particularly of
perishable goods (Corrado, 2007; Stefan, 2011; Morisaki, 2011).
Poor food storage techniques contribute to greater waste such as ad
hoc refrigerator cleaning systems, the absence of food rotation
techniques or storing goods in inappropriate containers. (Glanz,
2007) 6

Mindfulness: Motivation for Research Project

More mindfulness of consumers engaged in consumption behaviors
may help to break with established routines and lead to an
adaptation or change in routines in direction of more sustainable
consumption patterns. The goal of the current research is to better
understand how mindfulness may be conceptualized in the context
of overconsumption and environmental sustainability (Mindful
Consumption), and how increased consumer mindfulness can
contribute to behavioral changes in consumption practices.

7

Conceptual Background: Mindfulness

Mindfulness is a mode of consciousness capability enhanced by
actively attending to and being aware of present moment reality. It
signifies “keeping one’s consciousness alive to the present reality.”
(Hanh, 1976, p.11) It is an innate, naturally occurring capacity that
is prevalent among individuals at different degrees. (Brown and
Ryan, 2004) Mindfulness has been studied and practiced mainly
through two different approaches.

8

Four Principles of the Socio-Cognitive Approach Langer, 1992

searching for newness in all aspects

propensity to view things from multiple perspectives.
paying continuous attention and being aware of changes in the
environment

having ability to generate new ideas and options

Mindfulness is explained from the perspective of mindlessness
(avoiding novelty or by being unaware of changes that occur).
Mindfulness is characterized by flexible and open ‘‘mindset’’ and is
defined as “a state of openness to novelty in which the individual
actively constructs categories and distinctions.” (Langer, 1992; p.
289)

9

Affective/Cognitive Attitudes Inherent in the Eastern-Buddhist
Approach Kabat-Zinn, 2003

Mindfulness is defined as the awareness that emerges through
paying attention on purpose, in the present moment, and
nonjudgmentally to the unfolding of experience moment by
moment.

10

Outcomes of Mindfulness

Both socio-cognitive and meditation-based mindfulness have been
found to lead to beneficial outcomes in -learning (Langer, 1997)
-mental and physical health (Kabat-Zinn, 1982; Grossman et al.,
2004) -well-being (Langer, 2002; Brown and Ryan, 2003) -behavioral
regulation (Shapiro and Schwartz, 2000; Bishop et al., 2004) It is
further argued that mindfulness may tend to induce creativity,
insight making, cognitive flexibility, self-acceptance, personal
responsibility and authenticity in individuals. (Carson and Langer,
2006; Langer, 2006)

11

Mindful Consumption: A Working Definition

Mindful consumption encompasses consumer behaviors where an
individual with a compassionate concern towards self, community
and environment, carefully attends to and be aware of his/her
consumption needs, while adopting flexible options and novel
approaches in the purchase, usage and disposal of goods in order to
reduce his/her overall consumption.

12
Concept Components of Mindful Consumption (Shethet al. 2011)

MINDFUL CONSUMPTION

CARING CONSUMPTION

CARING MINDSET

REDUCE/RECONSIDER

REUSE/REPAIR

RECYCLE/RE-IMAGINE

SELF

SOCIETY

NATURE

13

Mindful Consumption and Hyperconsumption

Mindful consumption relates to consumption avoidance and
selective acquisition and usage of goods and services that avoids
routine/habituation (overcoming auto-pilot behavior). While
considering the extant sustainable options, a mindful consumer
should also be able to generate his/her own sustainable alternatives
relating to consumption and to adopt an impartial view of
consumerist lifestyle. This may further drive them to avoid the
consumer treadmill by finding novelty and value in things that they
already own (consumption avoidance). More mindful consumers
may have a tendency to take personal responsibility for
consumption-related decisions which might ultimately lead them
towards sustainable consumption.

14

A StepwiseModel ofBehavioralChange DahlstrandandBiel, 1997

Activating values with regard to environment and or community

Attending present behavior

Considering alternative solutions

Planning new behavior

Testing new behavior
Evaluating new behavior

BarrierstoBehaviorChange

Facilitators ofBehaviorChange

15

Mindfulness and Food Waste: Theoretical Implications

Identify decision-making biases and routines that lead to food waste
(planning activities, inventory management and appropriate storage
procedures) as well as barriers, facilitators and points of
intervention. Understand how mindfulness-interventions serve to
break with routine. Do messaging, nudges, pledges, competitions
increase food waste awareness and motivate consumers to change
wasteful routines? Analyze the interplay of actors in production,
retailing, consumption, waste.

16

Mindfulness and Food Waste: Managerial Implications

Manufacturers’ aggressive marketing tactics result in encouraging
mindless consumption. Retailers’ underpricing, bundle pricing, and
other price-volume strategies increase food waste. Retailers need to
find new ways to deliver value to consumers. How can retailers aid
consumers in reducing food waste? (e.g., food purchase
transparency; shopping lists; adaptive couponing) How can
technological developments aid consumers in reducing food waste?
(e.g., online menu planning; IoT–“smart” fridge) How can decreased
food consumption (increased household food efficiency) and
economic development be aligned? (e.g., price increases to account
for external effects vs. decreased purchase per household) 17

Mindfulness and Food Waste: Policy Implications

How can decreased food consumption (increased household food
efficiency) and economic development be aligned? (e.g., price
increases to account for external effects vs. decreased purchase per
household) What infrastructure developments lead to reduced or
increased food waste on the household level? (e.g., composting;
taxes/subsidies; legal frameworks such as expiration date labeling)
Paradigm shift from optimization of agricultural production efficiency
(with diminishing marginal utility) to optimization of household
consumption efficiency. Is the concept of mindfulness of consumers
aligned with current perspective on responsible consumers?
18

Dr. Sabrina Helm Associate Professor of Retailing and Consumer
Sciences The University of Arizona email: helm@email.arizona.edu

“Everythingiscreatedtwice, firstin themindandthenin reality.” Robin
S. Sharma

19

=========================================
===================

3 Πράγματα Για Να Ξεκινήσετε Την Ημέρα
Σας Με Ενσυνειδητότητα.
24.08.2016

|

Elisha Goldstein, Ph.D.

Λίγη «ευγένεια» και προσοχή στο σώμα και τις αισθήσεις μας, μπορούν απλά και
εύκολα να κάνουν την διαφορά για το υπόλοιπο της ημέρας μας!

Το πώς ξυπνάμε το πρωί, έχει σημαντική επίπτωση στο πώς ξεδιπλώνεται η ημέρα
μας. Υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορούμε να ενσωματώσουμε στην πρωινή
μας ρουτίνα και που μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στο να είμαστε
περισσότερο συνειδητοί, νηφάλιοι και παραγωγικοί κατά διάρκεια της ημέρας.
Αφήστε για λίγο κατά μέρος τις απόψεις ή τις κρίσεις σας για τον αν θα έχει
αποτέλεσμα ή όχι και δοκιμάστε τις παρακάτω τεχνικές κατά τη διάρκεια της
υπόλοιπης εβδομάδας ως ένα πείραμα... επιτρέποντας την εμπειρία σας να είναι ο
οδηγός σας.

1. Επιμεληθείτε Τον Πρώτο Σας Ήχο

Αντί να ξεκινήσετε την ημέρα με ένα ξυπνητήρι-συναγερμό που κάνει το σώμα σας
ταραγμένο και τεταμένο, επιλέξτε έναν ηπιότερο και «ευγενικότερο» ήχο ή μια
χαλαρωτική μουσική. Αυτό, θα επιτρέψει στο σώμα σας να λάβει και να νιώσει κάτι
χαλαρωτικό, στο ξεκίνημα της ημέρα σας.

2. Ενυδάτωση Πριν Την Καφεΐνη

Αντί να πάτε κατ’ ευθείαν στον καφέ ή το τσάι, δοκιμάστε να πιείτε ένα μεγάλο
ποτήρι νερό. Το σώμα σας είναι αφυδατωμένο - το σώμα χρειάζεται νερό, δεν έχει
πιει νερό όλη τη νύχτα. Στη συνέχεια, απολαύστε τον καφέ ή το τσάι σας.

3. Παρατηρήστε Την Φύση

Αντί να «αρπάξετε» αμέσως την τεχνολογία στα χέρια σας, βγείτε στο μπαλκόνι ή
στον κήπο και «ρουφήξτε» λίγο χρώμα από τον ουρανό και ίσως άρωμα από τα
λουλούδια. Δώστε λίγο χρόνο στις αισθήσεις σας για να τα νιώσουν!

Καλή σας μέρα :)

Επιλεγμένες

http://www.mindfulness360.net/single-post/2016/11/01/what-is-
mindfulness