You are on page 1of 54

Ghiduri privind sănătatea şi siguranţa

,
utilizarea şi îngrijirea şi instalarea

www.whirlpool.eu/register

ROMÂNĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .3

2

RO
ROMÂNĂ
GHIDURI PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SIGURAN-
ŢA, UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA şi INSTALAREA
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.
Pentru a beneficia de servicii complete de asistenţă,
vă rugăm să vă înregistraţi aparatul pe www.whirlpool.eu/register

Cuprins

Ghid privind sănătatea şi siguranţa

RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ghid de utilizare şi îngrijire

DESCRIEREA PRODUSULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

APARATUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

DOZATORUL DE DETERGENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

PANOUL DE COMANDĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

DATE TEHNICE PENTRU RACORDAREA LA REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

UŞA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ILUMINAREA TAMBURULUI (dacă este disponibilă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ACCESORII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

UTILIZAREA APARATULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

PRIMA UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

UTILIZAREA ZILNICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3

SORTAREA RUFELOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

UTILIZAREA MAŞINII DE SPĂLAT RUFE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

PROGRAME ŞI OPŢIUNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

FUNCŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

INDICATORI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

AJUTOR LA DOZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

AJUTOR LA DOZARE/UTILIZARE ZILNICĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

RECOMANDĂRI PENTRU ECONOMISIRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

CURĂŢAREA EXTERIORULUI MAŞINII DE SPĂLAT RUFE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

VERIFICAREA FURTUNULUI DE ALIMENTARE CU APĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

CURĂŢAREA FILTRELOR CU SITĂ METALICĂ ALE FURTUNULUI DE ALIMENTARE CU APĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

CURĂŢAREA DOZATORULUI DE DETERGENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

CURĂŢAREA FILTRULUI DE APĂ/EVACUAREA APEI REZIDUALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

TRANSPORT ŞI MANEVRARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

DEPANARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

GHID DE INSTALARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4

RO
Ghid privind sănătatea şi siguranţa

RECOMANDĂRI
PRIVIND SIGURANŢA
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ de rănire, de deteriorare şi de pentru copii.
ŞI A CELORLALŢI ESTE FOARTE electrocutare, care pot rezulta în
IMPORTANTĂ. urma utilizării necorespunzătoare Scoaterea bolţurilor de transport
a aparatului. Respectaţi cu stricteţe Maşina de spălat este prevăzută
În acest manual şi pe aparat, există următoarele instrucţiuni. cu bolţuri de transport, pentru a
avertizări importante referitoare Nerespectarea acestor instrucţiuni evita orice posibilă deteriorare a
la siguranţă, care trebuie citite şi poate determina apariţia interiorului în timpul transportului.
respectate întotdeauna. pericolelor. Înainte de a folosi maşina de
Producătorul nu îşi asumă nicio spălat, bolţurile pentru transport
răspundere pentru vătămările trebuie îndepărtate obligatoriu.
corporale suferite de persoane sau După înlăturarea acestora,
animale, respectiv pentru daunele acoperiţi orificiile cu cele 4 capace
Acesta este simbolul unui avertis- asupra bunurilor, de plastic furnizate.
ment privind siguranţa. rezultate din nerespectarea Nu deschideţi niciodată uşa cu
Acest simbol vă avertizează în ceea recomandărilor şi măsurilor de forţa şi nu o folosiţi ca pe o treaptă.
ce priveşte potenţialele riscuri care precauţie menţionate mai sus.
pot provoca decesul sau rănirea DOMENIUL DE UTILIZARE
dumneavoastră şi a celorlalţi. Păstraţi aceste instrucţiuni la A PRODUSULUI
Toate mesajele de siguranţă apar îndemână pentru a le consulta şi Acest aparat este destinat exclusiv
în urma simbolului avertismentului pe viitor. uzului casnic. Utilizarea aparatului
privind siguranţa şi a cuvântului în scop profesional este interzisă.
PERICOL sau AVERTISMENT. Nu depozitaţi substanţe explozive, Producătorul nu îşi asumă nicio
Aceste cuvinte indică următoarele: cum ar fi doze de aerosoli, nu responsabilitate pentru folosirea
amplasaţi şi nu utilizaţi benzină improprie sau pentru reglarea
PERICOL sau alte materiale inflamabile
în interiorul sau în apropierea
incorectă a butoanelor.

Indică o situaţie periculoasă care, aparatului: aparatul ar putea lua Aparatul nu trebuie să fie pus în
dacă nu este evitată, va cauza foc dacă este pus în funcţiune funcţiune prin intermediul unui
vătămări grave. accidental. temporizator extern sau al unui
sistem separat de comandă de la
AVERTISMENT Atunci când eliminaţi aparatul distanţă.
uzat, faceţi-l inutilizabil tăind
Indică o situaţie periculoasă care, cablul de alimentare şi scoţând Nu utilizaţi aparatul în aer liber.
dacă nu este evitată, ar putea uşile şi grătarele (dacă intră în
cauza vătămări grave. dotare), astfel încât copiii să nu Această maşină de spălat este
poată pătrunde cu uşurinţă în destinată în mod exclusiv tratării
interior şi să rămână blocaţi. Nu rufelor care pot fi spălate în
Toate avertizările privind siguranţa lăsaţi aparatul nesupravegheat nici maşină, în cantităţi specifice
oferă detalii specifice despre măcar pentru câteva zile, deoarece gospodăriilor private.
riscul potenţial existent şi indică reprezintă un potenţial pericol
modalităţi de reducere a riscului
5

care să fie fixată de intermediul serviciului nostru de vânzare. Nu instalaţi aparatul într-un loc ex. sau distribuitorul dumneavoastră finalizată. de la reţeaua de alimentare camerei câteva ore înainte de a-l cu energie electrică înainte de pune în funcţiune. asiguraţi. cu excepţia cazului în inferioară a maşinii. asistenţă tehnică post-vânzare sau al distribuitorului dumneavoastră În timpul instalării. deoarece. vă că cele patru picioruşe sunt Valorile de alimentare cu energie stabile şi se sprijină pe podea. cu dimensiunile de cel puţin folosind un kit de suprapunere distribuitorul sau cel mai apropiat 60 x 60 cm şi cu grosimea de cel corespunzător. partea superioară. în conformitate este perfect orizontal. Asiguraţi. disponibil prin serviciu de asistenţă tehnică post. dumneavoastră. folosind o cu reglementările companiei locale Normele în vigoare impun ca nivelă cu bulă de aer. în conformitate partea inferioară. anumite tipuri de lucru este permis numai dacă asiguraţi-vă că acesta nu a fost parchet sau podele laminate). uscătorul este fixat pe maşina deteriorat în timpul transportului. şi asiguraţi-vă că aparatul alimentare cu apă. Acest După despachetarea aparatului. temperaturi sub 5 de asistenţă tehnică post-vânzare când procedura de instalare a fost °C sau peste 35 °C. precum: contactaţi mai întâi serviciul nostru Activaţi aparatul numai atunci ventilaţie slabă. puţin 3 cm. tehnician calificat. în caz ventilare de la baza maşinii de expres în manualul de utilizare. puneţi aparatul pe o foaie de dumneavoastră de spălat rufe Dacă apar probleme. Dacă doriţi să montaţi un efectuarea oricărei operaţii de uscător de rufe deasupra maşinii instalare. aparatul să nu deterioreze cablul racordarea aparatului la sursa de de alimentare. (de exemplu. efectuaţi toate operaţiunile de despachetare şi instalare.INSTALARE Îndepărtaţi protecţia din partea Pentru modelele cu alimentare Instalarea şi reparaţiile trebuie inferioară înclinând şi rotind exclusivă cu apă rece: Nu conectaţi să fie efectuate de către un maşina de spălat într-un colţ din la sursa de alimentare cu apă caldă. Furtunurile AVERTIZĂRI PRIVIND ALIMEN- Manevrarea şi instalarea aparatului uzate nu trebuie să mai fie utilizate. înlocuiţi nicio componentă a ambalaj şi nu ataşată de partea aparatului. pus unor condiţii extreme. de furnizare a apei. Asiguraţi-vă că tensiunea indicată sau mai multe persoane. TAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ trebuie să fie efectuate de două ci trebuie aruncate. contrar. Nu reparaţi sau nu în dotarea modelului) rămâne în mai mare de 60 °C. podea. 6 . spate. partea din plastic poate spălat rufe (dacă există la modelul deteriora maşina de spălat în dumneavoastră) nu sunt acoperite Folosiţi mănuşi de protecţie când timpul funcţionării. aveţi grijă ca Utilizaţi numai furtunuri noi pentru specializat. alimentare cu apă. dumneavoastră de spălat rufe. Racordaţi furtunul (furtunurile) electrică sunt indicate pe plăcuţa reglându-le după cum este de alimentare cu apă la sursa de cu date tehnice. contactaţi placaj. Dacă aparatul a fost expus la o Presiunea de alimentare cu apă temperatură joasă înainte de trebuie să fie cuprinsă în intervalul Aparatul trebuie să fie deconectat livrare. Acest aspect Asiguraţi-vă că orificiile de care acest lucru este indicat în mod este important. În cazul podelelor din lemn sau al specializat pentru a verifica dacă aşa-numitelor „podele flotante” acest lucru este posibil. aparatul să fie împământat. Pentru modelele cu alimentare cu cu instrucţiunile producătorului vă că partea din plastic a protecţiei apă caldă: apa caldă de alimentare şi reglementările locale privind din partea inferioară (dacă intră nu trebuie să aibă o temperatură siguranţa. de covor sau de alte materiale. ţineţi-l la temperatura 0. pe plăcuţa cu date tehnice Mutaţi aparatul fără a-l ridica de corespunde tensiunii din locuinţa La instalarea aparatului. necesar.1-1 MPa.

ştanţat în relief la baza ştecherului. contacte. dacă nu care conţin solvenţi. Ţineţi cablul la colorate sau după numele culorii distanţă de minim 3 mm între distanţă de suprafeţele fierbinţi. siguranţei trebuie să fie montat uz. contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare pentru Cablul de alimentare trebuie să fie instrucţiuni suplimentare. pentru a schimba siguranţa la acest tip de ştecher. urmează: pentru maşinile de spălat rufe 1.S. În cazul în care cablul de tehnician calificat. folosiţi o UTILIZAREA CORECTĂ Nu utilizaţi adaptoare de priză siguranţă aprobată de A. este prevăzut cu un ştecher cu şi cu reglementările standard în siguranţă de tip BS 1363A de 13 vigoare referitoare la siguranţă. Nu Capacele de schimb adecvate siguranţă în vigoare. Această alimentare cu energie electrică. se aplică informaţiile alimentare trebuie să fie efectuată referitoare la Marea Britanie. vă rugăm să să mai fie accesibile utilizatorului. dacă siguranţei şi scoateţi siguranţa (B). RO Pentru ca instalarea să fie în funcţionează corect sau dacă a fost potrivit. tabelul cu programe. contactaţi în capacul siguranţei. de Folosiţi numai detergenţi şi/sau multiple în cazul în care aparatul tip BS 1362 şi procedaţi după cum aditivi care sunt concepuţi special este prevăzut cu un ştecher. dacă a fost deteriorat cablul de montaţi un capac de schimb terebentină. Nu trageţi de cablul de alimentare. Contactaţi un centru de service Priză/ştecher (valabil pentru autorizat. acesta nu este adecvat pentru 2. praf de 7 . cel cu 2 borne şi cu instrucţiunile producătorului şi cu BRITANIE ŞI IRLANDA împământare laterală. este necesar introduceţi cablul de alimentare pot fi recunoscute după inserţiile un întrerupător omnipolar cu o sau ştecherul în apă. Verificaţi valoarea un tehnician calificat. alimentare este deteriorat.T. Îndepărtaţi capacul (A) al şi/sau uscătoarele de rufe de uz În cazul aparatelor cu ştecher.A. permisă. A. conformitate cu normele de deteriorat sau a căzut pe jos. dar se exclusiv de către un tehnician CONEXIUNI ELECTRICE mai foloseşte şi un al treilea tip de calificat. Remontaţi ambele componente maximă permisă a încărcăturii în în ştecher. Montaţi noua siguranţă de 13 A Nu depăşiţi încărcătura maximă priza dumneavoastră. Înlocuirea siguranţei procedură trebuie efectuată de un după ce a fost încastrat în mobilă. în conformitate alimentare al acestui aparat cu instrucţiunile producătorului Nu utilizaţi prelungitoare. acesta specialitate. Vă suficient de lung pentru a putea rugăm să nu încercaţi să schimbaţi conecta aparatul la reţeaua de ştecherul pe cont propriu. detergenţi alimentare sau ştecherul. acesta trebuie să fie obligatoriu marcat cu trebuie să fie înlocuit cu unul simbolul Numai pentru Republica Irlanda identic. normele de siguranţă în vigoare. Nu atingeţi aparatul cu părţi Important: umede ale corpului şi nu-l utilizaţi După înlocuirea siguranţei. ambele ţări) Dacă ştecherul montat nu După terminarea instalării. la loc. nu Nu puneţi în funcţiune acest aparat utilizaţi ştecherul până când nu Nu utilizaţi solvenţi (de exemplu. Capacele de schimb sunt Când utilizaţi un întrerupător de disponibile la magazinele de În cazul în care cablul de curent rezidual (RCCB). în conformitate cu EXCLUSIV PENTRU MAREA ştecher şi priză. capacul Închideţi robinetul când nu este în atunci când sunteţi desculţi. este adecvat pentru priza componentele electrice nu trebuie dumneavoastră. casnic. benzen). 3. Înlocuirea cablului de În general. dacă pierdeţi capacul.

cu excepţia cazurilor în care sunt supravegheaţi în permanenţă.curăţat. bucăţi de polistiren etc. Nu folosiţi niciodată aparate de curăţat cu aburi. Copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu aparatul.) la îndemâna copiilor. senzoriale sau mintale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe pot folosi acest aparat doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg riscurile implicate. agenţi de curăţare a sticlei sau universali şi lichide inflamabile. MĂSURI DE SIGURANŢĂ PENTRU COPII Copiii foarte mici (0-3 ani) şi copiii mici (3-8 ani) nu trebuie lăsaţi să se apropie de aparat. CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA Aparatul trebuie să fie deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie electrică înainte de a se efectua orice operaţie de curăţare sau întreţinere. nu spălaţi la maşină ţesături care au fost tratate cu solvenţi sau cu lichide inflamabile. 8 . Operaţiile de curăţare şi întreţinere nu trebuie să fie efectuate de copiii nesupravegheaţi. Copiii cu vârsta de peste 8 ani şi persoanele cu capacităţi fizice. Nu lăsaţi ambalajele (saci din plastic.

de autorităţile locale privind valorificarea şi reciclarea eliminarea deşeurilor. Simbolul de pe produs sau de pe documentele care îl însoţesc indică faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deşeu menajer. aparatelor electrocasnice. contactaţi autorităţile locale competente. consecinţe care ar putea fi cauzate de eliminarea necorespunzătoare a acestui produs. 9 . Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect. Eliminaţi-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea Prin urmare. diferitele părţi ale deşeurilor. contribuiţi la prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii persoanelor. serviciul de colectare a deşeurilor menajere sau magazinul de unde aţi achiziţionat aparatul. ambalajului trebuie eliminate în mod corespunzător şi în Pentru informaţii suplimentare conformitate cu normele stabilite referitoare la tratarea. ci trebuie predat la centrul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE). RO RECOMANDĂRI PENTRU PROTEC- ŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ELIMINAREA AMBALAJULUI ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE UZATE Ambalajul este reciclabil 100% şi este marcat cu simbolul reciclării: Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile.


 › cerinţele de protecţie ale Directivei privind compatibilitatea electromagnetică 2004/108/ CE.
Siguranţa electrică a aparatului este garantată numai atunci când este conectat corect la un sistem omologat de împământare. 10 . fabricat şi comercializat în conformitate cu:
 › obiectivele de siguranţă ale Directivei privind joasa tensiune 2006/95/CE (care înlocuieşte Directiva 73/23/CEE şi modificările ulterioare).DECLARAŢIE DE CONFORMITATE Acest aparat a fost proiectat.

8.în spatele soclului - 5. 2. Picioruşe reglabile (4) 6. Mânerul uşii 4. 1. DOZATORUL DE DETERGENT 1. 7. Compartiment pentru balsam • Balsam de rufe • Apret lichid Turnaţi balsamul de rufe sau apretul lichid numai până la marcajul „MAX”. 7. Soclu (detaşabil) 8. Butonul de deblocare (apăsaţi pentru a demonta şi a curăţa dozatorul de detergent) 11 . Filtru de apă/furtun pentru evacuare de urgenţă (dacă este disponibil) . Dozatorul de detergent 3. Compartiment pentru spălarea principală • Detergent pentru spălarea principală • Agent pentru îndepărtarea petelor • Substanţă pentru dedurizarea apei 2. 3. Panoul de comandă 4. RO Ghid de utilizare şi îngrijire DESCRIEREA PRODUSULUI APARATUL 1. 4. Compartiment pentru prespălare • Detergent pentru prespălare 3. Uşa 6. Blatul de lucru 2. 5.

Butonul Opţiuni (blocare butoane dacă se apasă lung) 11. 1. 10. delicate (rece-40 °C) Detergenţi neutri cu înălbitori şi/sau agenţi de strălucire Culori deschise/pastelate (rece-60 °C) Detergenţi cu înălbitori şi/sau agenţi de strălucire Detergenţi pentru rufe colorate fără înălbitori/agenţi Culori intense (rece-60 °C) de strălucire Negru/culori închise (rece-60 °C) Detergenţi speciali pentru rufe negre/închise la culoare PANOUL DE COMANDĂ 13. 12. Butonul Temperatură 9. Butonul Împrospătare 5. Selectorul (Rotiţi pentru a selecta/ Apăsaţi pentru a confirma) 7. 3. Butonul Culori 15° 4.Recomandări privind detergentul utilizat pentru diferite tipuri de rufe Rufe albe. 9. 7. Butonul Pornire cu întârziere 8. rezistente (rece-95 °C) Detergenţi cu putere mare de spălare Rufe albe. 4. 5. Zona pentru programe 12 . Afişaj 13. Butonul Program 3. 11. Butonul Start/Pauză 12. 8. 2. Butonul Viteză de centrifugare 10. Butonul Ajutor la dozare (setările pentru Ajutor la dozare dacă se apasă lung) 6. 30’ MAX 60° 40° 1. 6. Butonul Pornire/Oprire (Resetare/ Evacuare dacă se apasă lung) 2.

RO DATE TEHNICE PENTRU RACORDAREA LA REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ RACORDUL LA REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ ALIMENTARE CU APĂ Rece ROBINET DE APĂ racord filetat de 3/4" pentru furtun PRESIUNE MINIMĂ DE ALIMENTARE CU APĂ 100 kPa (1 bar) PRESIUNE MAXIMĂ DE ALIMENTARE CU APĂ 1000 kPa (10 bari) 13 .

• După terminarea programului. ILUMINAREA TAMBURULUI (dacă este disponibilă) • În timpul selectării programului: lumina se deschideţi uşa. lumina se aprinde temporar aprinde pentru încărcarea rufelor pentru descărcarea rufelor. KIT DE SUPRAPUNERE CU RAFT vânzare pentru a afla dacă următoarele accesorii prin intermediul căruia. lumina se aprinde stinge pentru a economisi energie. trageţi de mâner Pentru a închide uşa.UŞA Pentru a deschide uşa. 14 . atingeţi orice şi se stinge intermitent în timp ce este detectată buton pentru a o aprinde din nou. atunci când ACCESORII Contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post. ţineţi de mâner şi împingeţi astfel încât să puteţi auzi atunci când se fixează în locaş. Poate fi instalat sub maşina dumneavoastră de spălat rufe. pentru a ridica aparatul şi pentru a asigura o poziţie mai confortabilă în timpul încărcării şi descărcării rufelor. încărcătura de rufe. uscătorul dumneavoastră sunt disponibile pentru modelul dumneavoastră de de rufe poate fi montat deasupra maşinii de spălat maşină de spălat rufe (şi uscător de rufe) rufe pentru a economisi spaţiu şi pentru a uşura încărcarea şi descărcarea rufelor datorită poziţiei SUPORT DE TIP PIEDESTAL ridicate. Apoi. aceasta se • După pornirea programului.

Consultaţi informaţiile despre selectarea şi pornirea unui program din paragraful „UTILIZAREA ZILNICĂ”. Adăugaţi o cantitate mică de detergent Pentru a elimina reziduurile rămase în urma cu putere mare de spălare (maximum 1/3 procesului de fabricaţie. 2. din cantitatea de detergent recomandată de producător pentru rufele cu grad redus de murdărie) în compartimentul pentru spălarea 1. aceasta va porni automat. temperatură de 95 °C. Selectaţi programul „Bumbac” la o principală al dozatorului de detergent. Porniţi programul fără a adăuga rufe. RO UTILIZAREA APARATULUI PRIMA UTILIZARE Atunci când conectaţi maşina de spălat rufe la o priză. 3. Consultaţi instrucţiunile din paragraful „UTILIZAREA ZILNICĂ”. 15 .

curele etc. • Spălaţi articolele vestimentare mici (de ex. se vor rupe separaţi articolele colorate de cele albe. • Ţesături delicate LEGAŢI CURELUŞELE SAU Spălaţi separat articolele vestimentare delicate. sutiene) într-un sac de rufe sau o faţă de pernă cu fermoar. TIPUL DE ŢESĂTURĂ/SIMBOLUL DE BUZUNARELOR ÎNTREŢINERE DE PE ETICHETĂ • Monedele. precum batistele de hârtie. acestea necesită spălare uşoară.) şi articolele cu agăţători (de ex. spălare. ţesături fine/sintetice. lână. • Culoare • Obiecte. care trebuie îndepărtate manual după separat rufele noi colorate. cât şi componentele maşinii de articole de spălat de mână. NASTURII SAU AGĂŢĂTORILE. ÎNCHEIAŢI FERMOARELE..UTILIZAREA ZILNICĂ SORTAREA RUFELOR 1. fibre mixte. ŞNURURILE DESFĂCUTE. 16 . GOLIŢI CONŢINUTUL 3. 2. Spălaţi în bucăţi. • Dimensiune Spălaţi împreună articole de dimensiuni diferite. într-un sac din bumbac. în siguranţă. ciorapi de nailon. pentru a îmbunătăţi eficienţa de spălare şi distribuirea articolelor vestimentare în tambur. Scoateţi întotdeauna inelele perdelelor sau spălaţi perdelele cu inelele depozitate.. pot deteriora atât Bumbac. rufele. spălat rufe. acele etc.

DESCHIDEŢI ROBINETUL DE APĂ Schimbaţi temperatura dacă este necesar • Asiguraţi-vă că maşina de spălat rufe este Dacă doriţi să schimbaţi temperatura indicată conectată la reţeaua electrică. lumina butonului va trece la pasul următor. Se aprinde indicatorul de lângă programul Respectaţi valorile maxime ale încărcăturii selectat. Modificaţi viteza de centrifugare dacă este necesar 5. Pentru mai multe informaţii. iar aparatul emite un sunet. în ultima apă de clătire. • Apăsaţi butonul Pornire/Oprire până când se aprinde butonul Program. Temperatură. Rotiţi selectorul pentru a selecta 4. programul Asiguraţi-vă că se aprinde butonul Program. 3. indicate în tabelul cu programe. Imediat ce aţi confirmat o selecţie apăsând pe selector. consultaţi secţiunea PROGRAME. ÎNCĂRCAŢI RUFELE selectorul pentru a selecta programul dorit. Apoi. Rufele vor rămâne în cuvă. Rotiţi se încheie cu evacuarea apei de clătire. Nu va mai avea loc un ciclu final de centrifugare. apoi apăsaţi selectorul pentru a confirma. • Pe panoul de comandă. OPŢIUNI ŞI FUNCŢII/Oprire cu apa în cuvă. PORNIŢI MAŞINA DE SPĂLAT RUFE temperatura dorită. • Închideţi uşa astfel încât să puteţi auzi atunci când se fixează în locaş. Pentru mai multe informaţii despre programe. Selectaţi programul Dacă selectaţi viteza de centrifugare „0”. 2. asiguraţi-vă că se aprinde butonul Centrifugare. programului/temperaturii/vitezei de centrifugare/ opţiunilor. după cum urmează: selectarea cuvă. Confirmaţi programul dorit apăsând selectorul. • Deschideţi uşa şi încărcaţi rufele. asiguraţi-vă că se aprinde butonul • Deschideţi robinetul de apă. SETAŢI PROGRAMUL DORIT Dacă doriţi să schimbaţi viteza de centrifugare indicată pe afişaj. 17 . MODUL GHIDAT Rotiţi selectorul pentru a selecta viteza de lumina butonului vă va ghida pentru setarea centrifugare dorită sau opţiunea Oprire cu apa în unui program. programul se va opri după faza de clătire. maşina de spălat rufe poate fi utilizată. va apărea ultima setare a programului utilizat. Pe afişaj apare o animaţie. RO UTILIZAREA MAŞINII DE SPĂLAT RUFE 1. consultaţi tabelul cu programe. apoi apăsaţi selectorul pentru a confirma. Dacă selectaţi „Oprire cu apa în cuvă”. ÎNCHIDEŢI UŞA • Asiguraţi-vă că nu rămân rufe blocate între geamul uşii şi garnitura din cauciuc. pe afişaj.

• Dacă utilizaţi funcţia „Ajutor la dozare”. • Dacă aţi selectat funcţia „Ajutor la dozare”. Pentru a o • protejează maşina de spălat rufe. după ce aţi pornit programul. deoarece asiguraţi-vă că se aprinde butonul Opţiuni. OPŢIUNI ŞI FUNCŢII. detergent în compartimentul pentru spălarea Intervalul de temperaturi. respectaţi instrucţiunile din secţiunea PROGRAME. vitezele de centrifugare principală şi jumătate din cantitatea indicată de şi opţiunile depind de programul selectat. Pauză” pentru a continua programul. apăsaţi mai întâi butonul aferent. ADĂUGAŢI DETERGENT preveni starea de preaplin. reducând impacturile negative asupra acestuia 7. OPŢIUNI ŞI FUNCŢII. maşina de spălat rufe va afişa cantitatea de detergent recomandată pentru încărcătura dumneavoastră de rufe după pornirea programului. • economiseşte bani. Apoi. • Durata de timp rămasă a programului care este trageţi în afară dozatorul de detergent şi indicată pe afişaj poate varia. consultaţi detergent în compartimentul pentru spălarea secţiunea PROGRAME. în cele din urmă. calcifierea componentelor • protejează mediul înconjurător. Dacă aţi selectat este calculată din nou. apoi rotiţi selectorul • Dacă aţi selectat atât „Ajutor la dozare”. apăsaţi selectorul. • Dacă nu utilizaţi funcţia Ajutor la dozare. apăsaţi „Prespălare”. Dumneavoastră decideţi în ce ordine doriţi să vă setaţi programul. adăugaţi detergent ulterior. PRESPĂLARE sau PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE. închideţi dozatorul şi apăsaţi „Start/Pauză” pentru a MODUL INDIVIDUAL continua programul După ce aţi pornit maşina de spălat. împiedicând confirma. detergent în compartimentul pentru prespălare. urma unui surplus de detergent Simbolul opţiunii selectate clipeşte. pot influenţa durata DOZATORUL DE DETERGENT. butonul: programul va porni. adăugaţi cantitatea indicată de selectorul pentru a confirma. nu mai deschideţi dozatorul de detergent. Pentru a efectua o setare. în conformitate cu indicaţiile din secţiunea sau formarea spumei. închideţi cu grijă la loc dozatorul de detergent. cât şi pentru a selecta şi. 18 . • optimizează rezultatele de curăţare Opţiunile care pot fi selectate pentru • împiedică acumularea de reziduuri din cauza unui programul dumneavoastră sunt indicate de surplus de detergent în rufele dumneavoastră săgeţile aprinse. Factori.Selectaţi opţiunile dacă este necesar Dozarea corectă a detergentului/aditivilor este Dacă doriţi să selectaţi opţiuni suplimentare. nu este obligatoriu să utilizaţi MODUL GHIDAT. – Adăugaţi Pentru informaţii suplimentare. se recomandă să începeţi setarea cu • Închideţi dozatorul de detergent şi apăsaţi „Start/ selectarea programului. Consultaţi secţiunea AJUTOR LA DOZARE/UTILIZARE ZILNICĂ. Pentru a 6. principală al dozatorului de detergent. pe afişaj apare o animaţie. Prin urmare. evitând apariţia deşeurilor în Rotiţi selectorul pentru a selecta opţiunile dorite. programului. importantă. Respectaţi recomandările cu privire la dozaj de Atunci când durata de timp rămasă a programului pe ambalajul detergentului. precum adăugaţi acum detergent (şi aditivi/balsam de nedistribuirea încărcăturii în timpul spălării rufe). PORNIŢI PROGRAMUL Apăsaţi şi menţineţi apăsat Start/Pauză Unele opţiuni/funcţii pot fi selectate apăsând direct până când butonul se aprinde şi rămâne aprins.

Apa • Apăsaţi selectorul pentru a confirma modificarea. se aprinde indicatorul modifica viteza de centrifugare). nu adăugaţi detergent pentru noul program. • Dacă nivelul apei sau temperatura nu butonul „Viteză de centrifugare” pentru a este prea mare. cu condiţia ca Apăsaţi „Start/Pauză” pentru a întrerupe un faza programului respectiv să nu se fi încheiat. de asemenea. RESETAŢI UN PROGRAM CARE RULEAZĂ DACĂ ESTE NECESAR • Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Pornire/ Oprire până când „rES” apare pe afişaj. puteţi. este evacuată. Dacă valoarea nu mai • Apăsaţi „Start/Pauză” pentru a continua clipeşte şi încă nu aţi efectuat modificarea dorită. continua programul. program care rulează • Apăsaţi butonul corespunzător (de exemplu. Pentru a modifica setările unui program care rulează. să • Apăsaţi „Pornire/Oprire” pentru a opri maşina de • Apăsaţi „Start/Pauză” pentru a întrerupe spălat. de către copii). Programul va continua să ruleze automat după ce 11. • Lăsaţi uşa întredeschisă pentru ca interiorul maşinii de spălat să se usuce. de exemplu. scoate rufele OPŢIUNI ŞI FUNCŢII). mod automat – setarea modificată nu va mai clipi. Dacă aţi schimbat programul. utilizaţi „Blocarea indicatorul Uşă deschisă se va aprinde – puteţi butoanelor” (consultaţi paragraful PROGRAME. Modificările vor fi aplicate. 19 . pentru a adăuga mai multe rufe sau pentru a • În timp ce aceasta clipeşte. RO 8. maşina programul care rulează de spălat rufe se va opri automat după un sfert • Modificaţi setările de oră de la terminarea programului. aceasta va fi confirmată în deblochează. selectată clipeşte timp de câteva secunde. Puteţi deschide uşa. 10. Dacă nu o faceţi dumneavoastră. iar exemplu. ÎNTRERUPEŢI UN PROGRAM CARE CARE RULEAZĂ DACĂ ESTE NECESAR RULEAZĂ ŞI DESCHIDEŢI UŞA DACĂ Puteţi modifica setările în timp ce un program ESTE NECESAR rulează. Valoarea „Uşă deschisă”. iar programul se încheie. Uşa se Dacă nu o confirmaţi. Pentru a preveni modificarea TERMINAREA PROGRAMULUI accidentală a unui program care rulează (de • Mesajul „End” („Finalizare”) apare pe afişaj. OPRIŢI MAŞINA DE SPĂLAT DUPĂ aţi modificat setarea. MODIFICAŢI SETĂRILE UNUI PROGRAM 9. prin rotirea selectorului. puteţi regla setarea scoate rufele încărcate din greşeală. pentru a • Apăsaţi din nou „Start/Pauză” pentru a economisi energie. programul apăsaţi din nou butonul.

60 °C bumbac şi cel mai avantajos program viteză max. viscoză etc. Clătire intensivă. de centrifugare max Program eficient.) sau din viteză max. opţiuni selectabile Prespălare. interval temperatură Rece . de centrifugare din punctul de vedere al consumului max combinat de apă şi energie electrică.40 °C viteză max.95 °C ar fi prosoape. Rapid. Clătire intensivă. cum interval temperatură Rece .5 kg necesită spălare uşoară. Rufe foarte murdare. opţiuni selectabile Prespălare. Culori 15° SINTETICE Rufe cu grad normal de murdărie încărcătură max. 8. Împrospătare AMESTEC Articole rezistente cu grad redus şi încărcătură max. de centrifugare max amestecuri cu bumbac.60 °C poliacril. cearşafuri etc. 1. 4. de centrifugare max masă.0 kg de murdărie. culori similare.. PROGRAM Tip de spălare Etichete de Setări şi recomandări întreţinere încărcătură max. din bumbac. Îndepărtarea petelor Bio 15.0 kg normal de murdărie. interval temperatură Rece . Îndepărtarea petelor Bio 15°. de centrifugare 1000 opţiuni selectabile Prespălare. Rapid. 3. Rapid. opţiuni selectabile Clătire Programul de bază pentru valorile intensivă.60 °C fibre artificiale şi amestecurile lor. Culori indicate pe eticheta energetică. interval temperatură Rece . Împrospătare BUMBAC Pentru rufe cu grad normal şi ridicat încărcătură max. cu durata de o oră. in. Culori 15° 20 . respectaţi întotdeauna instrucţiunile de pe etichetele de întreţinere ale rufelor. Clătire intensivă. 15°. feţe de viteză max. viteză max. Îndepărtarea petelor Bio 15. Rufe foarte murdare. din bumbac şi in. lenjerie intimă.PROGRAME ŞI OPŢIUNI Pentru a selecta programul adecvat tipului dumneavoastră de rufe. Culori 15° DELICATE Rufe delicate din ţesături fine. poliester. 7. Finalizare la temperatură ridicată. programul standard pentru .0 kg din fibre artificiale (de ex. Rapid. care încărcătură max. Rapid. La 40 °C şi interval temperatură Rece 60 °C. Culori 15°. opţiuni selectabile Finalizare Spălaţi împreună numai articole de la temperatură ridicată. din bumbac.0 kg Bumbac Eco Articole cu un grad normal de murdărie.

viteză max. Rapid. de asemenea. de centrifugare Pentru faza de clătire. 3. viteză max. RO PROGRAM Tip de spălare Etichete de Setări şi recomandări întreţinere LÂNĂ Articole din lână cu eticheta încărcătură max. viteză max. Ajută la păstrarea culorilor rufelor Îndepărtarea petelor Bio 15. Potrivit pentru interval temperatură — rufe rezistente.40 °C precum şi ţesături din mătase. max opţiuni selectabile „—” CLĂTIRE ŞI Program separat de clătire şi încărcătură max. Potrivit pentru rufe viteză max. RAPID 30’ Rufe cu grad redus de murdărie.30 °C Program de reîmprospătare. Rece . opţiuni selectabile Prespălare. Respectaţi opţiuni selectabile Rapid. din bumbac şi/sau fibre interval temperatură sintetice. de centrifugare max opţiuni selectabile Culori 15° încărcătură max. Culori 15° rufelor dumneavoastră. încărcătură max.0 kg Woolmark şi identificate ca fiind interval temperatură Rece lavabile în maşina de spălat rufe.0 kg CULORI Rufe cu grad redus şi normal de interval temperatură murdărie din bumbac. opţiuni selectabile Clătire intensivă 21 . . Aveţi grijă să folosiţi Rufe foarte murdare.60 °C sau amestecurile lor. încărcătură max. 4. de centrifugare lână şi viscoză. dumneavoastră. de centrifugare rezistente. recomandările producătorului de pe Culori 15° eticheta de întreţinere. 1.0 kg 30’ fără pete. viteză max. 7. puteţi adăuga max balsam de rufe. in.0 kg CENTRIFUGARE centrifugare intensivă. marcate cu eticheta 1000 „spălare manuală”. de centrifugare 1000 ţesături delicate. un detergent adecvat pentru culorile Clătire intensivă. 7.0 kg CENTRIFUGARE Program separat de centrifugare interval temperatură „—” intensivă. fibre sintetice Rece .

cu excepţia celor de grăsime/ Se recomandă tratarea prealabilă ulei. Respectaţi recomandările aproximativ 20 de minute. indicatorul opţiunii care PRESPĂLARE Ajută la curăţarea rufelor cu grad Adăugaţi detergent şi în ridicat de murdărie prin adăugarea compartimentul pentru prespălare al unei faze de prespălare la programul dozatorului de detergent sau direct de spălare selectat. Durata programului este prelungită 22 . Pentru rufe cu în tambur. De asemenea. la scurt timp după terminarea programului. Programul începe cu o fază de spălare Nu se poate selecta pentru programul cu apă rece. producătorului privind dozarea detergentului sau folosiţi opţiunea „Ajutor la dozare”. apoi este emis un combinaţii de programe şi opţiuni nu pot fi combinate.OPŢIUNI SELECTABILE FOLOSIND BUTO- NUL OPŢIUNI Tabelul cu programe vă oferă o de programe şi opţiuni pot fi nu se poate combina clipeşte şi se prezentare generală a posibilelor selectate. Astfel. formă de granule. până la începerea fazei de spălare Prelungeşte programul cu principală. Nu toate combinaţiile acest caz. – Atunci când selectaţi grad ridicat de murdărie. de exemplu. ÎNDEPĂRTAREA Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor cu aproximativ 10 minute. În semnal sonor. Rufele sunt calde şi plăcute la atingere atunci când le scoateţi. se înmoaie fibrele rufelor. opţiuni. Programul se termină cu o fază de PERATURĂ RIDICATĂ clătire cu apă caldă. „Prespălare”. Bumbac 95 °C. anumite stinge din nou. cu substanţe speciale pentru îndepărtarea petelor persistente. FINALIZARE LA TEM. pentru a vă asigura că detergentul Scuturaţi bine rufele înainte de a le rămâne în dozatorul de detergent încărca în maşina de spălat. PETELOR BIO 15° de pete. folosiţi detergent care conţin nisip sau impurităţi sub pudră pentru spălarea principală.

Poate prelungi programul cu până la 15 minute. recomandările producătorului în ceea optimizând eficienţa aditivilor pentru ce priveşte dozajul. Reduce Se recomandă exclusiv pentru rufe cu durata programului. îndepărtarea petelor. menţinând grad redus de murdărie. pentru detergent în rufe. Este principală. RO RUFE FOARTE MUR. 23 . Adăugaţi la spălare o cantitate corespunzătoare de aditiv pentru Important: Adecvat pentru utilizarea îndepărtarea petelor (pudră) în substanţelor de îndepărtat petele şi a compartimentul pentru spălare înălbitorilor pe bază de oxigen. în acelaşi timp rezultatele bune la Nu se poate selecta pentru programul spălare. Opţiune adecvată în special pentru RAPID Permite spălarea rapidă. această opţiune. prelungind faza de persoanele care suferă de alergii şi clătire. Bumbac 95 °C. Respectaţi DARE cu grad ridicat de murdărie. Utilizaţi exclusiv bază de clor sau perborat!. detergent de tip pudră pentru CLĂTIRE INTENSIVĂ Împiedică acumularea resturilor de spălarea hainelor bebeluşilor. Ajută la curăţarea rufelor pătate. împreună cu detergentul interzisă utilizarea înălbitorilor pe dumneavoastră. pentru zone cu apă dedurizată.

Nu se poate selecta pentru programul Bumbac 95 °C. °C). menţinând Asiguraţi-vă că detergentul poate în acelaşi timp rezultatele bune la fi folosit la temperaturi reduse de spălare. Îl puteţi opri oricând. ultimul program utilizat şi ultima rotiţi selectorul pentru a selecta temperatură setată. la câteva minute după terminarea programului. Acest proces durează până la aproximativ 6 ore TEMPERATURĂ Dacă porniţi maşina de spălat rufe. fără pete. Maşina de spălat rufe începe periodic rotirea rufelor. ÎMPROSPĂTARE Menţine prospeţimea rufelor în cazul după terminarea programului de în care nu le puteţi scoate imediat spălare. 24 . orice buton. spălare (15 sau 20 °C). temperatura dorită şi confirmaţi-o Dacă schimbaţi programul. pe afişaj apăsând selectorul. Economiseşte energia utilizată pentru încălzirea apei. pe panoul de comandă vor apărea apăsaţi butonul Temperatură. apăsând după încheierea programului.OPŢIUNI CARE POT FI SELECTATE ÎN MOD DI- RECT PRIN APĂSAREA BUTONULUI AFERENT CULORI 15° Ajută la menţinerea culorilor rufelor Adecvat pentru rufe colorate. cu grad prin spălarea acestora cu apă rece (15 redus de murdărie. uşa se deblochează şi puteţi scoate rufele. Dacă doriţi să modificaţi temperatura. va apărea temperatura implicită a programului selectat.

Pentru a dezactiva opţiunea „Oprire cu apa în cuvă”.porniţi ciclul de centrifugare apăsând „Start/ Pauză”. Rufele rămân în ultima apă de clătire. apa de clătire va fi evacuată la va apărea viteza de centrifugare terminarea programului şi nu va mai implicită a programului selectat. Neadecvată pentru mătase. RO CENTRIFUGARE Dacă porniţi maşina de spălat rufe. avea loc ciclul final de centrifugare. Dacă selectaţi viteza de centrifugare Dacă schimbaţi programul. Sau selectaţi o viteză de centrifugare diferită rotind selectorul. pe afişaj „0”. fără centrifugare: rotiţi selectorul pentru a selecta viteza de centrifugare „0”. alegeţi între: • evacuarea apei. apăsaţi butonul pe panoul de comandă vor apărea Centrifugare. apoi apăsaţi-l pentru a confirma viteza de centrifugare selectată şi apăsaţi Start/ Pauză pentru a începe ciclul de centrifugare 25 . iar programul nu mai continuă să ruleze. Opţiune adecvată pentru ţesături delicate. rotiţi selectorul pentru a ultimul program utilizat şi ultima selecta viteza de centrifugare dorită şi viteză de centrifugare setată. apoi apăsaţi „Start/Pauză”: apa va fi evacuată. de centrifugare. iar programul se încheie • centrifugarea rufelor: viteza de centrifugare implicită clipeşte . confirmaţi-o apăsând selectorul. Dacă doriţi să modificaţi viteza OPRIRE CU APA ÎN Pentru a împiedica centrifugarea CUVĂ automată a rufelor la terminarea programului. care nu necesită centrifugare sau care trebuie centrifugate la o viteză mai mică.

selectorul şi butoanele sunt LOR butoanele şi selectorul de pe panoul blocate. 26 . maşina de spălat rufe va efectua un ciclu de evacuare pentru a SELECTORUL • Pentru a selecta şi confirma • Apăsaţi pentru a confirma programe şi opţiuni • Rotiţi pentru a selecta START/PAUZĂ • Pentru a începe programul. rufe: apăsaţi butonul până când se Pentru a opri maşina de spălat aprinde butonul Start/Pauză. după terminarea programului: ţineţi apăsat butonul până când se Pentru a anula rularea unui sting luminile. Această funcţie vă permite să blocaţi Acum. rămâne activă chiar dacă aţi oprit şi repornit maşina de spălat rufe.FUNCŢII PORNIRE/OPRIRE Pentru a porni maşina de spălat încheia programul. apăsaţi şi menţineţi Apăsaţi şi menţineţi apăsat apăsat din nou butonul Opţiuni butonul Opţiuni. Blocarea butoanelor către copii. după ce • Pentru a întrerupe rularea unui aţi finalizat setările program • Pentru a continua programul întrerupt BLOCAREA BUTOANE. Singura funcţie activă este de comandă pentru a preveni „Pornire/Oprire”. pentru a opri maşina utilizarea accidentală. până când dispare simbolul cheie. de exemplu de de spălat rufe. Maşina de spălat trebuie să fie pornită. Pentru a debloca butoanele/ selectorul. program: apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul până când „rES” apare pe afişaj. până când simbolul cheie de pe panoul de comandă se aprinde.

pentru a vă asigura • Apăsaţi butonul „Pornire cu că detergentul rămâne în dozator până întârziere” – simbolul pentru la începerea programului. RO AJUTOR LA DOZARE Ajută la dozarea cantităţii spălat rufe (apă dedurizată) corespun- corespunzătoare de detergent pentru de nivelului de duritate a apei locale încărcătura dumneavoastră de rufe. temperatura şi dozatorul de detergent. Butonul Start/Pauză spălarea rufelor într-un timp specific. Pauză pentru a porni numărătoarea inversă a perioadei de întârziere • Rotiţi selectorul pentru a selecta selectată. • apăsaţi Start/Pauză pentru a anula pornirea cu întârziere (şi apăsaţi din nou „Start/Pauză” pentru a începe imediat programul selectat dacă doriţi) • sau apăsaţi şi menţineţi apăsat Pornire/ Oprire pentru a anula setarea completă a programului. pe afişaj apare durata selectorul. Vă ajută să obţineţi un apare numărătoarea inversă nivel de eficienţă energetică mai a întârzierii până la începerea favorabil (de ex. reglaţi maşina de spălat zilnică în funcţie de cantităţile de dozare ale detergenţilor pe care îi folosiţi.. care va apărea pe afişaj. cu întârziere de pe afişaj se aprinde Pentru a anula întârzierea: şi rămâne aprins. 27 . detergent pudră. verificaţi dacă nivelul de du- ritate presetat al apei din maşina de PORNIRE CU Mută pornirea programului la o oră Apăsaţi Start/Pauză . Selectaţi o întârziere de până la 23 de Uşa se blochează. ore. folosiţi opţiunile. Confirmaţi maşina de spălat rufe porneşte întârzierea dorită apăsând automat. Apoi. o întârziere de până la 23 de ore. Închideţi pornire cu întârziere de pe dozatorul şi apăsaţi din nou Start/ afişaj clipeşte. pentru a vă asigura la dozare. • După expirarea perioadei de întârziere. Start/Pauză. se aprinde. Nu utilizaţi detergent lichid cu • Dacă aţi selectat opţiunea Ajutor această funcţie. În plus. Adăugaţi cantitatea de detergent indicată pe afişaj în • Selectaţi programul. Simbolul pentru pornire de timp rămasă din program. Din la dozare – Prima utilizare/Utilizarea acest motiv. pe timpul nopţii) sau programului.pe afişaj ÎNTÂRZIERE ulterioară. maşina de spălat rufe va că detergentul rămâne în dozatorul calcula cantitatea recomandată de detergent până la începerea de detergent după ce aţi apăsat programului. – în caz contrat. Concentraţia detergenţilor disponibili Consultaţi secţiunea separată Ajutor pe piaţă variază considerabil.. reglaţi-l (consultaţi „AJUTOR LA DOZARE/PRIMA UTILIZA- Înainte de a utiliza această opţiune: RE”). Semnul „:” (două puncte) dintre ore şi minute de pe afişaj clipeşte.

INDICATORI UŞA POATE Acest indicator se aprinde FI DESCHISĂ • înainte de a începe un program • atunci când aţi întrerupt un program. iar nivelul apei nu este prea ridicat sau rufele nu sunt prea fierbinţi în faza respectivă a programului • atunci când s-a încheiat un program. iar rufele pot fi descărcate EROARE: ASISTENŢĂ TEHNICĂ EROARE: FILTRU DE APĂ ÎNFUNDAT Consultaţi secţiunea DEPANARE pentru informaţii suplimentare EROARE: ROBINET DE APĂ ÎNCHIS 28 .

Dură mediu de murdărie şi un nivel mediu de duritate a riza- grad de murdărie te medie apei tă redus duritate ml medie ridicat 29 . durita. ţesături delicate Toate celelalte programe Verificaţi cantitatea de dozare indicată pe nivel de duritate apă ambalajul detergentului. reglaţi maşina de spălat rufe la valorile de dozare ale detergenţilor pe care îi utilizaţi. precum şi la nivelul de duritate a apei locale. necesară pentru un grad dedu. RO AJUTOR LA DOZARE/PRIMA UTILIZARE Pentru a permite acestei funcţii să calculeze cantitatea de detergent cât mai precis posibil. SALVAREA VALORILOR DE DOZARE PENTRU DETERGENŢII PE CARE ÎI UTILIZAŢI Tipuri de detergent: Culoare Delicat Universal Programe: Culori Lână.

veţi ieşi automat din modul de setare a durităţii apei. reglaţi maşina de spălat rufe după un nivel redus de duritate a apei. Verificaţi nivelul de duritate a apei locale.Pentru a salva aceste valori în memoria maşinii de 3. ceea ce înseamnă că apa este „dedurizată”. Efectuaţi această procedură pentru toate cele programelor aferente grupurilor de detergenţi se trei grupuri de programe. Rotiţi selectorul pentru a regla valoarea de dozare la cea pe care aţi identificat-o în prealabil spălat rufe: pe ambalajul detergentului. Imediat după ce aţi confirmat setarea nivelului de duritate a apei. Rotiţi selectorul pentru a regla nivelul de duritate a apei la: 2 = Duritate medie 3 = Dură şi apăsaţi selectorul pentru a confirma. aceasta va fi salvată automat pentru toate celelalte programe ale grupului. Este suficient să salvaţi vor aprinde. confirmaţi-o 1. să salvaţi valorile cantităţii de detergent. Apoi. de LUL DE DURITATE A APEI LOCALE exemplu. % Pentru a reveni la setările din fabrică: selectaţi şi confirmaţi „rES” în conformitate cu descrierea de la pasul 3. Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan butoanele Program şi Ajutor la dozare. REGLAREA MAŞINII DE SPĂLAT RUFE LA NIVE. 2. valoarea de dozare pentru un singur program per grup – apoi. – Dacă apa locală nu este Maşina de spălat rufe are presetat în mod implicit „dedurizată”. Selectaţi programul pentru care doriţi apăsând selectorul. Indicatorii tuturor 4. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru opţiunea Ajutor la dozare până când se aprinde simbolul sticlă de pe afişaj. 2. 30 . cum urmează: Pentru a regla nivelul de duritate a apei: 1. Cifra „1” apare pe afişaj. contactând autorităţile locale sau prin intermediul internetului.

Dacă aţi selectat opţiunea „Prespălare” şi doriţi să adăugaţi detergent şi pentru prespălare. Apoi. – Tamburul se roteşte pentru detergentul pentru spălare principală trebuie să a detecta încărcătura de rufe. Trageţi afară dozatorul de detergent şi După ce aţi adăugat detergent. „Start/Pauză”. turnaţi jumătate din cantitatea indicată de detergent în compartimentul pentru prespălare. compartimentul pentru spălare principală. Apoi. acesta poate fi adăugat direct în tambur. pentru a vă asigura că acesta rămâne în dozatorul de detergent până la începerea fazei de spălare principală. 4. pe lângă cantitatea integrală pe care aţi adăugat-o deja în 31 . Pentru programe cu prespălare: detergentul 2. în timp ce pe fie adăugat în compartimentul pentru spălare afişaj apare o animaţie. 3. După selectarea programului şi a opţiunilor. folosiţi detergent pudră pentru spălarea principală. RO AJUTOR LA DOZARE/UTILIZARE ZILNICĂ 1. apăsaţi butonul „Ajutor la dozare”. închideţi dozatorul de detergent (sau uşa). pe afişaj va apărea principală al dozatorului de detergent. cantitatea recomandată de detergent în ml. într-o bilă pentru detergent. În acest caz. detergent. pe afişaj În loc să adăugaţi detergent în dozatorul de se aprinde simbolul Ajutor la dozare. turnaţi cantitatea de detergent indicată pe afişaj în compartimentul pentru spălare principală al dozatorului de detergent. porniţi programul apăsând pentru prespălare poate fi adăugat în tambur. Închideţi dozatorul de detergent (sau uşa) şi apăsaţi „Start/Pauză” pentru a continua programul.

în conformitate cu indicaţiile din „AJUTOR LA DOZARE/PRIMA UTILIZARE”. se recomandă să utilizaţi programul de vedere energetic. de spălare la 40 °C în loc de 60 °C. Trataţi în prealabil petele cu un agent pentru îndepărtarea petelor sau înmuiaţi petele uscate în apă înainte de spălare. pentru a reduce instrucţiunile producătorului de detergenţi. Utilizaţi conţinutul de apă din rufe înainte de a utiliza un funcţia Ajutor la dozare. 32 . Pentru rufele puteţi obţine cele mai bune rezultate din punct din bumbac. conform spălare la 60 °C în loc de 95 °C sau un program indicaţiilor din tabelul cu programe. al consumului de apă. pregătiţi această funcţie uscător de rufe. pentru a reduce necesitatea unui program de spălare la o temperatură ridicată.RECOMANDĂRI PENTRU ECONOMISIRE Prin încărcarea maşinii cu cantităţile maxime de Economisiţi energie folosind un program de rufe recomandate pentru programe. detergent şi de timp. de Bumbac Eco la 40 °C sau 60 °C. Economisiţi energie şi timp prin selectarea unei Nu depăşiţi dozajele de detergent indicate în viteze mari de centrifugare. pentru a economisi energie cu Utilizaţi opţiunea "Prespălare" doar pentru rufele încălzirea apei. foarte murdare. Utilizaţi opţiunea „Culori 15°” pentru rufe cu grad redus de murdărie.

Nu utilizaţi lichide inflamabile pentru a Pentru operaţiunile de curăţare şi întreţinere. 33 . CURĂŢAREA EXTERIORULUI MAŞINII DE SPĂLAT RUFE Utilizaţi o lavetă moale şi umedă pentru a curăţa Nu utilizaţi agenţi de curăţare a sticlei sau părţile exterioare ale maşinii de spălat rufe. RO CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA opriţi şi scoateţi din priză maşina de spălat AVERTISMENT rufe. praf de curăţat sau produse similare pentru a curăţa panoul de comandă – aceste substanţe pot deteriora afişajul. universali. curăţa maşina de spălat rufe.

scurgere şi trebuie înlocuit. furtunul poate avea o desfiletaţi furtunul. a fost declanşată funcţia de oprire a alimentării cu apă. culoarea se intensifică. iar Dacă furtunul de alimentare este acoperit cu o furtunul trebuie înlocuit cu unul nou. peliculă transparentă. 34 .VERIFICAREA FURTUNULUI DE ALIMENTARE CU APĂ Verificaţi în mod regulat furtunul de alimentare pentru a identifica eventuale fisuri şi crăpături. verificaţi periodic dacă. Dacă acesta este deteriorat. Pentru a desfileta acest furtun. Dacă se vede culoarea roşie. Dacă de deblocare (dacă intră în dotare) în timp ce identificaţi această stare. înlocuiţi-l cu unul nou disponibil la serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare sau la distribuitorul dumneavoastră specializat. În funcţie de tipul de furtun: Pentru furtunuri cu oprire a alimentării cu apă: inspectaţi vizorul mic al supapei de siguranţă (vedeţi săgeata). apăsaţi butonul în anumite puncte.

Introduceţi la loc filtrul cu sită metalică. Închideţi robinetul de apă şi desfiletaţi furtunul de alimentare. Nu utilizaţi un instrument pentru a conecta furtunul de 2. Curăţaţi cu grijă filtrul cu sită metalică de la alimentare. 2 1 35 . vă că toate conexiunile sunt etanşe. 3. Conectaţi furtunul de alimentare la robinetul de apă şi înapoi la maşina de spălat rufe. 1 2 4. Deschideţi robinetul de apă şi asiguraţi- capătul furtunului folosind o perie fină. Acum desfiletaţi manual furtunul de alimentare din partea din spate a maşinii de spălat. Scoateţi filtrul cu sită metalică din supapa localizată în partea din spate a maşinii de spălat folosind un cleşte şi curăţaţi-o cu atenţie. RO CURĂŢAREA FILTRELOR CU SITĂ METALICĂ ALE FURTUNULUI DE ALIMENTARE CU APĂ 1.

Curăţaţi toate piesele sub jetul de apă curentă. butonul de deblocare şi trăgând în acelaşi timp dozatorul de detergent. 36 . îndepărtând toate reziduurile de detergent sau balsam de rufe. Scoateţi inserţia din dozatorul de detergent. de rufe.CURĂŢAREA DOZATORULUI DE DETERGENT 1. 5. 3. Scoateţi dozatorul de detergent apăsând 4. Ştergeţi piesele folosind o lavetă moale. Remontaţi dozatorul de detergent şi împingeţi-l înapoi în compartimentul pentru precum şi inserţia compartimentului pentru balsam detergent. 1 2 2.

întins sub filtrul de apă. Amplasaţi un recipient larg. Dacă modelul dumneavoastră de maşină de 1. Evacuaţi apa: partea inferioară a maşinii de spălat rufe Dacă modelul dumneavoastră de maşină de spălat rufe este prevăzut cu un furtun pentru evacuarea de urgenţă: Scoateţi dopul de la capătul furtunului şi lăsaţi apa să curgă în recipient. 2. Scoateţi furtunul pentru evacuarea de urgenţă din 3. aşteptaţi până înfundării filtrului de apă. Atunci când recipientul se umple cu apă. AVERTISMENT Dacă apa nu poate fi evacuată. Repetaţi această procedură până când nu mai curge apă deloc. închideţi bine furtunul pentru evacuare de urgenţă folosind dopul şi reintroduceţi furtunul în partea inferioară a maşinii de spălat rufe. pentru a colecta apa evacuată. se aprinde Opriţi şi scoateţi din priză maşina de spălat rufe indicatorul de eroare „Filtru de apă înfundat”. Scoateţi soclul: Împingeţi clapetele din spălat rufe nu este prevăzut cu un furtun pentru evacuarea de urgenţă: stânga şi din dreapta pentru a elibera soclul şi îndepărtaţi-l. Apoi. Recipient pentru evacuarea apei: Dacă modelul dumneavoastră de maşină de spălat rufe este prevăzut cu un furtun pentru evacuarea de urgenţă: Utilizaţi un recipient întins pentru apa evacuată. înainte de a curăţa filtrul de apă sau de a evacua Curăţaţi filtrul de apă în mod regulat pentru a evita apa reziduală. RO CURĂŢAREA FILTRULUI DE APĂ/EVACUAREA APEI REZIDUALE când apa s-a răcit înainte de a o evacua. Dacă aţi utilizat un program de situaţia în care apa nu poate fi evacuată din cauza spălare la o temperatură ridicată. 37 . puneţi dopul la capătul furtunului şi goliţi recipientul.

scoateţi filtrul de apă rotindu-l în sens antiorar. sub filtrul de apă. puteţi turna aproximativ 1 litru de apă în dozatorul de detergent.Dacă modelul dumneavoastră de maşină de spălat rufe nu este prevăzut cu un furtun pentru 5. pentru a absorbi cantitatea mică 2 de apă rămasă. remontaţi soclul. Introduceţi filtrul de apă şi remontaţi soclul: Introduceţi la loc filtrul de apă. 6. Apoi. 4. Goliţi recipientul. mânerul filtrului trebuie să fie în poziţie verticală. evacuarea de urgenţă: Rotiţi uşor filtrul în sens antiorar. Scoateţi filtrul: Aşezaţi o lavetă din bumbac Apoi. Atunci când recipientul este plin. Curăţaţi filtrul de apă: îndepărtaţi reziduurile din filtru şi curăţaţi-l sub jetul de apă curentă. Repetaţi această procedură până când a fost evacuată toată apa. Pentru a testa etanşeitatea filtrului de apă. Lăsaţi apa să curgă. rotindu-l în sens orar. închideţi filtrul de apă rotindu-l în sens orar. Asiguraţi-vă că a fost introdus până la capăt. până când curge apă. fără a scoate filtrul. 1 38 .

Deconectaţi furtunul de alimentare de la Important: Nu transportaţi maşina de spălat rufe robinetul de apă şi scoateţi furtunul de evacuare fără a fi montat în prealabil bolţurile de transport. RO TRANSPORT ŞI MANEVRARE Scoateţi din priză maşina de spălat rufe şi închideţi robinetul de apă. în ordine inversă. Remontaţi bolţurile de transport. instrucţiunile privind îndepărtarea bolţurilor de transport din Ghidul de instalare. 1. 2. Asiguraţi-vă că uşa maşinii şi dozatorul de 3. Scurgeţi toată apa rămasă în furtunuri şi fixaţi-le astfel încât să nu poată fi deteriorate în timpul transportului. Urmaţi detergent sunt închise corespunzător. din punctul de golire. 39 .

pot fi remediate în câteva minute. consultaţi CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA/ Curăţarea filtrelor cu sită metalică ale furtunului de alimentare Maşina de spălat rufe vibrează în Bolţurile de transport nu au fost Scoateţi bolţurile de transport în timpul centrifugării demontate (!) conformitate cu instrucţiunile din GHIDUL DE INSTALARE Maşina de spălat rufe nu se sprijină pe Reglaţi picioruşele (consultaţi GHIDUL toate cele patru picioruşe DE INSTALARE). Dozatorul de detergent conţine Presiunea de alimentare cu apă este Asiguraţi-vă că robinetul de apă reziduuri de detergent după prea mică. Viteza de centrifugare „0” clipeşte Nedistribuirea încărcăturii de rufe Dacă doriţi să efectuaţi centrifuga- pe panoul de comandă şi/sau a împiedicat derularea ciclului rea rufelor ude. nu Nu este conectată la reţeaua electrică Introduceţi ştecherul în priză se aprinde niciun indicator Priza sau siguranţa nu funcţionează Testaţi funcţionarea folosind o lampă de control cu bec. Acest Aceste defecţiuni sunt deseori minore. terminarea programului metalică al furtunului de alimentare cu Verificaţi filtrele cu sită metalică ale apă să fie blocat furtunului de alimentare. adăugaţi mai multe rufele sunt încă foarte ude de centrifugare pentru a proteja articole de îmbrăcăminte de mă- maşina de spălat rufe rimi diferite şi activaţi programul „Clătire şi centrifugare”. este să fie deschis şi furtunul de alimentare posibil ca robinetul de apă să fie închis să nu fie îndoit. iar sistemul de siguranţă poate reacţiona PROBLEMĂ CAUZĂ POSIBILĂ SOLUŢIE Maşina de spălat rufe nu porneşte. astfel încât lucru permite detectarea la timp a defecţiunilor.DEPANARE Maşina dumneavoastră de spălat este dotată cu corespunzător. Asiguraţi-vă că maşina de spălat rufe este aşezată pe o suprafaţă plană şi stabilă. este posibil ca filtrul cu sită este deschis în mod corespunzător. Evitaţi în- cărcăturile mici de rufe formate din câteva articole mari. este posibil Asiguraţi-vă că uşa este închisă ca uşa să fi fost deschisă Apăsaţi „Start/Pauză” pentru a continua programul Sistemul de siguranţă a fost activat: Consultaţi paragraful „Indicatori de indicatorul de eroare se aprinde şi/sau eroare”. mai multe funcţii automate de siguranţă. reparaţi componenta defectă Pană de curent Maşina de spălat rufe va continua funcţionarea în mod automat atunci când reţeaua electrică este din nou disponibilă Maşina de spălat rufe nu porneşte. Verificaţi ca robinetul de apă pe afişaj apare o defecţiune (F…). Uşa nu este închisă corect Împingeţi uşa până când puteţi auzi deşi butonul „Start/Pauză” a fost cum se fixează în locaş apăsat Blocarea butoanelor este activată Apăsaţi butonul cu simbolul cheie cel puţin 3 secunde pentru a dezactiva blocarea butoanelor Maşina de spălat rufe se opreşte în Opţiunea Oprire cu apa în cuvă (= Dezactivaţi opţiunea Oprire cu apa timpul derulării programului şi lumina poziţia butonului Centrifugare) este în cuvă cu evacuarea apei sau centri- butonului „Start/Pauză” clipeşte activată fugarea rufelor (consultaţi „Oprire cu apa în cuvă” – FUNCŢII ŞI OPŢIUNI). Programul a fost întrerupt. absorbante/ spălaţi articole de mărimi diferite într-o singură încărcătură 40 .

iar programul curent. Maşina de spălat rufe s-a oprit (în Programul va continua rularea în mod conformitate cu descrierea din automat după ce s-a eliminat cauza secţiunea anterioară „Maşina de opririi. Evitaţi dozarea excesivă a detergentului. Formarea de spumă în exces Activaţi programul „Clătire şi împiedică centrifugarea. Se poate detecta subtensiunea sau Programul va continua funcţionarea supratensiunea. rufe. imediat ce spuma a fost supradozări cu detergent) a întrerupt redusă suficient. alimentare etc. tabelul INDICATORI ŞI MESAJE DE EROARE. timpul Evitaţi supradozarea cu detergent – prelungit de încălzire din cauza respectaţi recomandările de dozare temperaturii scăzute a apei de ale producătorului detergentului. Apelaţi la serviciul nostru de asistenţă dotare) nu mai funcţionează. consultaţi spuma a fost redusă suficient. „Centrifugare” la o viteză de centrifugare mai mare (dacă poate fi selectată). aproximativ 2 minute sunt normale în porneşte/în timpul opririi. Acest lucru se Dacă pe afişaj apare mesajul Fod poate repeta de câteva ori până când (=eroare supradozare). Durata programului este mult mai Maşina de spălat rufe reglează Evitaţi încărcăturile mici de rufe care lungă sau mult mai scurtă decât cea factorii care au efect asupra duratei. 41 . pe afişaj cazul unor programe de spălare. cu sau fără apariţia Uşa este blocată în cazul unei pene de Programul va continua rularea în mod indicatorului de eroare. nedistribuirea încărcăturii. diferite. tehnică post-vânzare pentru a schimba becul. absorbante/ indicată iniţial pe afişaj/în tabelul cu precum dimensiunea încărcăturii de adăugaţi articole de dimensiuni programe. ecran apare o animaţie. Reziduuri de detergent pe rufe după Prea mult detergent pudră folosit/ Evitaţi supradozarea cu detergent spălare calitatea detergentului. Utilizaţi opţiunea „Clătire intensivă” (dacă poate fi selectată). constau în articole mari. poate apărea o animaţie Formarea unei cantităţi excesive Programul continuă să ruleze de spumă (posibil din cauza unei automat. centrifugare”. Periaţi ţesătura. formarea de spumă în exces. RO PROBLEMĂ CAUZĂ POSIBILĂ SOLUŢIE Rezultate slabe la centrifugare Butonul Centrifugare a fost setat la o Selectaţi şi activaţi programul viteză redusă de centrifugare. Maşina de spălat rufe se opreşte în Fazele programului se derulează fără Fazele de oprire care durează până la timpul programului/programul nu mişcarea tamburului. automat imediat ce reţeaua electrică nu rulează. încuietoare uşă”/FdL/F29 din secţiunea Indicatori de eroare. Uşa este blocată. Nedistribuirea încărcăturii de rufe Consultaţi rândul de mai sus. rularea programului. pe dozare. în mod automat imediat ce tensiunea reţelei electrice se află în intervalul corect. este din nou disponibilă. Nivelul apei sau temperatura este Consultaţi instrucţiunile privind prea mare sau a survenit defecţiunea eroarea „Asistenţă tehnică: defecţiune unei componente electrice. spălat rufe se opreşte…). Reglaţi şi utilizaţi funcţia Ajutor la dozare. în timpul centrifugării a împiedicat derularea ciclului de centrifugare. Atunci când durata Reglaţi şi utilizaţi funcţia Ajutor la programului este recalculată. Iluminarea tamburului (dacă intră în Becul trebuie înlocuit. Utilizaţi detergent lichid/utilizaţi detergent special pentru rufe negre sau închise la culoare.

insuficientă Asiguraţi-vă că apa are suficientă • Robinet de apă închis presiune. Dacă problema persistă. apăsaţi butonul Pornire/Oprire timp de cel puţin 3 secunde. Apoi. apăsaţi Start/Pauză. Curăţaţi filtrele cu sită metalică ale furtunului de • Furtun de alimentare îndoit alimentare (CURĂŢAREA ŞI • Presiunea apei de la robinet ÎNTREŢINEREA) este prea mică Instalaţi maşina de spălat rufe • Filtrele cu sită metalică ale la o temperatură ambientală de furtunului de alimentare cel puţin 5 °C. Dacă problema persistă. apăsaţi Start/Pauză. După ce problema înfundate a fost soluţionată. Informaţiile de pe afişaj Cauză posibilă Soluţie posibilă INDICATORUL Uşa nu se încuie Apăsaţi ferm uşa în zona UŞĂ DESCHISĂ CLIPEŞTE încuietorii pentru a o închide corect. Indicator de eroare Cauză posibilă Soluţie ROBINET DE APĂ ÎNCHIS Maşina de spălat nu este Deschideţi robinetul de apă alimentată cu apă sau cantitatea Verificaţi ca furtunul de de apă alimentată este alimentare să nu fie îndoit. 42 . CURĂŢAŢI FILTRUL Apa reziduală nu este evacuată Asiguraţi-vă că furtunul de • Furtun de evacuare îndoit evacuare nu este îndoit • Furtun de evacuare blocat sau Instalaţi maşina de spălat rufe la îngheţat o temperatură ambientală de cel • Filtru blocat puţin 5 °C. opriţi şi scoateţi din priză maşina de spălat rufe şi contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare. este prezentat un rezumat al posibilelor cauze şi soluţii privind defecţiunile. apăsaţi Start/ • Furtunul de alimentare cu apă Pauză. indicatorul de eroare nu dispare. apăsaţi butonul Pornire/Oprire timp de cel puţin 3 secunde. Dacă problema încă persistă după soluţionarea cauzei defecţiunii.INDICATORI ŞI MESAJE DE EROARE Mai jos. Dacă. După ce problema a fost soluţionată. este îngheţat apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Pornire/Oprire timp de cel puţin 3 secunde. închideţi robinetul de apă. apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Pornire/Oprire timp de cel puţin trei secunde. Curăţaţi filtrul de apă în • Pompă blocată conformitate cu descrierea din secţiunea CURĂŢAREA FILTRULUI. Dacă problema persistă. după aceasta.

verificaţi şi. Apoi. remediaţi cauza posibilă în conformitate cu indicaţiile privind defecţiunea „Curăţaţi filtrul”. de spumă este suficient de Reglaţi şi utilizaţi funcţia Ajutor la redusă. Apăsaţi ferm uşa în zona (sau F29) încuietorii. în cele din urmă. 43 . Dacă defecţiunea apare în continuare. apăsaţi butonul Pornire/Oprire timp de cel puţin 3 secunde. reporniţi maşina de spălat rufe. Dacă uşa nu se deblochează. Respectaţi recomandările de Întreruperea poate fi repetată de dozare ale producătorului câteva ori. RO Mesajul de pe afişaj Cauză posibilă Soluţie posibilă FdL Uşa nu se descuie. apoi apăsaţi Pornire/ Oprire timp de cel puţin 3 secunde. cu opţiunea Clătire unei supradozări cu detergent) intensivă. a întrerupt rularea programului. aşteptaţi până când apa s-a răcit (în cazul programelor de spălare la o temperatură ridicată). până când cantitatea detergentului. Dacă nici în acest caz uşa nu se deblochează. Porniţi maşina de spălat rufe. dozare. Dacă este selectat ciclul de spălare la o temperatură ridicată. Înainte de evacuarea apei/deschiderea uşii. Verificaţi dacă filtrul de apă este curat. consultaţi secţiunea „UŞA– DESCHIDEREA ÎN CAZUL UNEI DEFECŢIUNI”. Fod Formarea unei cantităţi excesive Activaţi programul „Clătire şi de spumă (posibil din cauza centrifugare”. aşteptaţi până când se răceşte apa şi apăsaţi din nou Pornire/Oprire timp de cel puţin 3 secunde.

Contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare. închideţi robinetul de apă. opriţi şi scoateţi din priză maşina de spălat rufe. componente electrice timp de cel puţin 3 secunde pentru a reseta defecţiunea. Închideţi robinetul de apă. aşteptaţi până la finalizarea fazei de evacuare (mesajul End (Finalizare) va apărea pe afişaj). Contactaţi telefonic serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare.Indicator de Mesajul de pe Cauză posibilă Soluţie posibilă eroare afişaj F20 sau Defectarea unei componen. indicate în tabelul cu programe.Opriţi şi scoateţi din priză maşina F60 te electronice de spălat rufe.„Clătire şi centrifugare” pentru cărcătură maximă redusă a termina programul de spălare întrerupt. Respectaţi cantităţile maxime de rufe ale programelor. Închideţi robinetul de apă. defecţiunea persistă. TEHNICĂ există o componentă electrică defectă. – Dacă apa curge imediat în maşina de spălat rufe (fără a fi ASISTENŢĂ activat un program în prealabil). Nu supraîncărcaţi maşina de spălat.. Toate celelalte Defectarea unei Apăsaţi butonul Pornire/Oprire defecţiuni F. Dacă problema persistă. Deschideţi din nou robinetul de apă. Contactaţi telefonic serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare F24 Prea multe rufe pentru un Selectaţi şi porniţi programul program care acceptă o în. opriţi şi scoateţi din priză maşina de spălat rufe. Dacă inferioară. F02 Eroare oprire apă – scurgere Apăsaţi Pornire/Oprire timp de apă detectată în tava de cel puţin 3 secunde. contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Pornire/Oprire timp de cel puţin 3 secunde pentru a evacua apa. Prea multă apă la alimentare Închideţi robinetul de apă. 44 .

cum ar fi. înfiletând bine conformitate cu descrierea din secţiunea şurubul cu ajutorul şurubelniţei. Remontaţi soclul 3. 5. Mai întâi evacuaţi apa reziduală. atunci când spălaţi la temperaturi ridicate. Apoi. descrişi mai jos. uşa. cu sau fără apariţia din secţiunea menţionată anterior. Numai în cazul în care uşa descrierea din secţiunea de mai jos. „Evacuarea apei reziduale” 2. Nu deschideţi niciodată uşa în timp ce pe afişaj sau efectuând această operaţiune în tamburul se află în mişcare. Apoi. Închideţi robinetul de apă. mai întâi să deblocaţi uşa în conformitate cu Dacă apare o defecţiune a maşinii de spălat rufe şi descrierea din secţiunea INDICATORI ŞI MESAJE DE uşa este blocată. 45 . în conformitate cu descrierea din Aşteptaţi până când apa şi rufele s-au răcit secţiunea EVACUAREA APEI REZIDUALE. exemplu. RO UŞA – DESCHIDEREA ÎN CAZUL UNEI DEFECŢIUNI. trageţi în jos banda marcată cu mesajul „Deschidere uşă”. apăsând şi menţinând apăsat butonul Aşteptaţi până când tamburul nu se mai Pornire/Oprire până când mesajul „rES” apare roteşte. maşina de spălat rufe dacă nu mai sunt prezente condiţii. PENTRU A SCOATE RUFELE Opriţi maşina de spălat rufe şi scoateţi-o din Evacuaţi întotdeauna apa înainte de a deschide priză. Acum puteţi deschide uşa şi puteţi scoate rufele. dar trebuie să scoateţi rufele: 1. Scoateţi şurubul folosind o şurubelniţă. mod manual. o pană de curent. Înainte de a deschide uşa în conformitate cu EROARE (FdL sau F29). fixaţi banda la loc. Este posibil ca uşa să se deblocheze de la sine În cazul unei pene de curent. consultaţi nu poate fi deschisă în conformitate cu descrierea defecţiunea „Uşa este blocată. încercaţi disponibilă. imediat ce reţeaua electrică este din nou Dacă doriţi să scoateţi rufele imediat. efectuaţi paşii indicatorului de eroare. în 4. iar programul nu rulează”. de îşi va relua activitatea de unde a fost întreruptă.

Pentru orice tip de reparaţie.com). utilizaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare autorizat. Viale Guido Borghi 27 21025 Comerio (VA) Italia 46 . numărul de sau urmaţi instrucţiunile de pe după mesajul „Service”) site-ul web www.r. • O scurtă descriere a defecţiunii • Modelul maşinii de spălat rufe (consultaţi plăcuţa CĂ POST-VÂNZARE cu datele tehnice de pe interiorul uşii) • Numărul de service (de pe autocolantul de Sunaţi la numărul indicat pe certificatul de garanţie service. amplasat pe interiorul uşii. DACĂ ULTERIOR DEFECŢIUNEA PERSISTĂ. Opriţi şi reporniţi maşina de spălat rufe pentru a vedea dacă defecţiunea persistă. Producător: Whirlpool Europe s. 2.SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENŢĂ 1. telefon. Verificaţi dacă puteţi remedia problema pe cont propriu.whirlpool. consultând secţiunea TEHNICĂ POST-VÂNZARE GHID DE DEPANARE. pentru a beneficia de reparaţii corespunzătoare şi de piese de schimb originale.bauknecht. Indicaţi întotdeauna CONTACTAŢI SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNI.l.eu • Adresa dumneavoastră completă şi numărul de (pentru Whirlpool: www.

0. 2.67 inch 1.GHID DE INSTALARE 12 mm .0.47 inch 17 mm . x xx x xx xx xx xx 47 .

2 cm . 4.0.3.7 inch 48 .

xxxxxxx xxxxx 49 . 5. 6. 7.

5 cm max 0. 50 .9 inch 1 2 10. max 2. 9.8.

11. 13. 12. 51 .

14. max 125 cm 49 inch min 60 cm 24 inch max 125 cm 49 inch min 60 cm 24 inch max 125 cm 49 inch min 60 cm 24 inch 52 .

Italy Type D xxx 16.r. IPX4 .....l.Borghi 27 21025 Comerio . D E Viale G....15.. 53 . xxx V ~ xx Hz xx A xxxx xxxx xxxx W V Whirlpool Europe s......

RO W10771360 Marcă înregistrată Whirlpool®/Marcă comercială TM a grupului de societăţi Whirlpool - © Copyright Whirlpool Europe s.http://www.r.eu n . 2014.whirlpool. Toate drepturile rezervate .l.