You are on page 1of 1

ESTRATEGIES PER A LLEGIR I

COMPRENDRE
Llegir
Llegir Llegir amb
novament el
lentament paragraf
rapidessa

Imaginar el Para i fes-te Buscar pistas


que he llegit preguntes