You are on page 1of 7

SKEMA TLO

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PROGRAM: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) SEMESTER: 1 TAHUN 4 TAHUN: 2017
KURSUS: BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK KOD: EDU3073 KREDIT: 3

Catatan/
Interaksi Bersemuka Interaksi Bukan Bersemuka
Refleksi

Pentaksiran

Pentaksiran
Amali

Amali
Minggu/ Tajuk dan
Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial Kuliah Tutorial
Tarikh Kandungan

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam
1 1. 0 Pengenalan 1.1 Memberi Penjelasan Gambaran umum Persediaan Persediaan Rujukan:
Bimbingan dan takrifan kepada tentang: tentang kursus dan Kuliah: tutorial:
Kaunseling konsep bimbingan, penjelasan tentang Geldard,K. &
kaunseling dan Masa : 1 jam sesi Independent Pelajar Pelajar Geldard,D.
2-6 JAN psikoterapi  Konsep asas Student Learning mencari mencari (2003).Counseli
1.2 Menjelaskan bimbingan, (ISL). bahan atau bahan atau ng children:A
matlamat kaunseling Entrance Survey maklumat maklumat practical
bimbingan dan dan mengenai mengenai introduction.
kaunseling psikoterapi 1 jam  Konsep  Sejauh (2nd ed.)
1.3 Menghuraikan  Matlamat Tutorial 1 asas manakah
prinsip dan bimbingan bimbinga perkhidmata
falsafah dan Bincangkan sejauh n, n bimbingan Baruth C. G &
bimbingan dan kaunseling manakah kaunselin dan Robinson, E.H.
kaunseling  Prinsip dan perkhidmatan g dan kaunseling (1990) An
1.4 falsafah bimbingan dan psikoterap kanak-kanak Introduction To
Membincangkan bimbingan kaunseling kanak- i boleh Counseling
keperluan dan kanak boleh  Matlamat meningkatka Profession
bimbingan dan kaunseling meningkatkan bimbinga n
kaunseling kesejahteraan n dan kesejahteraa
 Keperluan
modal insan negara kaunselin n modal McLeod(2003).A
bimbingan
kita. g insan negara n introduction
dan
 Prinsip kita. to counseling.
kaunseling
dan Masukkan
falsafah nota dalam Panduan
bimbinga portfolio. Pelaksanaan
n dan Perkhidmatan

Membincangkan bimbingan kaunselor dalam portfolio.Teori Behavioris Kaunseling terhadap pandangan kepada manusia. dan (2004).1 Menghuraikan nota dalam kepentingan teori Masa : 1 jam portfolio. untuk guidance in  Etika Analisis secara menguruskan schools. kaunselor kritikal emosi serta 3. jam biasa sebagai guru • Teori  Pengumpula pembimbing Guru biasa boleh Behavioris 3.0 Peranan guru kesignifikanan Kod pembinaan biasa sebagai guru Etika kepada sahsiah pembimbing perkhidmatan murid-murid . kepada kaunseling. 0 Perkhidmatan kaunselin Bimbingan dan Bimbingan dan g Kaunseling di Kaunseling  Keperluan Sekolah bimbinga Menengah 1 jam n dan (1993) KPM. 4. kenyataan di atas. & 2.C kaunseling perkhidmat menjadi landasan Masukkan guru-guru lark. serta pembinaan • Terapi Membincangkan kanak sahsiah murid.0 Teori-teori pengumpulan  Mengenalpa kaunseling untuk Perorangan kaunseling maklumat sti masalah menguruskan emosi (Humanistic) 3. Emotif mengenal pasti Justifikasikan (Pendekatan masalah kanak. bimbingan dan Justifikasikan kaunseling di kenyataan di sekolah.2 Membincangkan  Teori pandangan Teori.P..1Menjelaskan Masa : 1 Tutorial 2 kaunselin  Guru perkhidmatan jam g biasa boleh bimbingan dan  Jenis Kod Etika Kaunselor membantu McLaughlin. Masukkan 4. 3. • Teori kaedah murid guru bimbingan dan Pemusatan 4. 2.M.2 an kepada semua nota dalam bimbingan Chisholm. SKEMA TLO 2.1 Masukkan Menghuraikan Masa 1 jam nota dalam Masa : 3 peranan guru Tutorial 3 portfolio.3 kanak. peranan kaunseling dan teknik .. Rasional bagaimana untuk murid . atas. kognitif) kanak.Counseli etika kaunseling  Jenis melaksanakan kaunseling ng and kaunseling tugas mereka.C.2 Menjelaskan n maklumat membantu guru.

membantu Theory and Justifikasikan guru-guru practice of kenyataan di atas.(2003). mencari practice of JAN guru bimbingan dan bahan atau counseling kaunseling untuk maklumat and menguruskan emosi mengenai Psychotheraphy serta pembinaan  Guru .G.1 Menghuraikan tahap. murid .(2003).Counseli 4. strategies for tingkah laku Kaunseling terhadap Justifikasikan teacher: Emotif bukan lisan pandangan kepada kenyataan di (Pendekatan  Kemahiran manusia.A /strategi untuk membantu balas  Kemahiran nota dalam n introduction klien portfolio.G. Perorangan Behavioris dengan  Kemahiran pembinaan (2003). Terapi Rasional Emotif Masukkan kaunseling bagaimana Pelaksanaan membantu murid/klien nota dalam  Kemahiran guru biasa Perkhidmatan dalam menanggani portfolio.0 Kemahiran Asas 5. intervensi  Tahap-tahap Mencari Ahmad Ibrahim Kaunseling tahap dalam kaunseling. bimbingan counseling  Mencari dan and 4.0 Teori-teori Masa : 3 jam Masa 1 jam maklumat kaunseling Psychotheraphy kaunseling Tutorial 4 di Kemahiran untuk . SKEMA TLO /strategi untuk membantu klien 2 Penjelasan Masa 1 jam Persediaan Persediaan Rujukan: tentang: Tutorial 3 Kuliah: tutorial: Corey. biasa boleh Corey. peranan atas. Guru biasa boleh Pelajar Theory and 9-13 membantu guru.ed 4.(6th. .(6th. . Terangkan bagaimana dalam maklumat (1992). Sekolah.1 Menghuraikan  Teori melayan dan menguruskan kepentingan teori Pemusatan Banding bezakan Teori mendengar emosi serta Hornby.G. kognitif) memberi tindak kaunseling dan teknik Masukkan McLeod(2003). melayan dan boleh Bimbingan & masalah dengan mengapliaksik Kaunseling di mendengar merujuk contoh yang an kemahiran.Teori  Terapi Rasional Perorangan murid-murid . mengenalpasti masalah Masa : 1 jam  Kemahiran Masa : 3 jam melaksana Tutorial 5 5. kepada kaunseling..2 Membincangkan (Humanistic) Teori Pemusatan sahsiah ng skills and mengintepretasi pandangan Teori. to counseling. sahsiah murid.ed).

0 Intervensi  Terapi kaunseling kanak. muzik therapy) Masukkan nota dalam . 3 5.2  Sokongan tersebut bermain Mengaplikasika Transisi  Terapi untuk murid- n terapi Masukkan bercerita murid bermain. New intervensi dalam konteks bilik  Terapi kanak-kanak Delhi:Isha darjah. SKEMA TLO  Kemahiran sesuai kemahiran Malaysia. jam terhadap muzik Menghuraikan pelaksanaan kanak  Terapi intervensi Kemahiran terapi yang kaunseling muzik dilaksanakan melaksana  Terapi kanak-kanak intervensi dalam biblio bengkel  Terapi 6.1 Masa : 3 relevan kritikal 6.V.0 Kemahiran Asas 5. konteks bilik darjah. mengenai mengenai 4). Tutorial 6 Kuliah: tutorial: 5. mengintepretasi asas dalam Penerbitan tingkah laku bukan kaunseling Multimedia lisan dalam Sdn.Child  Kemahiran kemahiran asas  Terapi intervensi counseling and melaksana dalam kaunseling bermain kaunseling education. terapi nota bercerita. terapi  Terapi seni berkeperluan dalam seni dan terapi (art khas portfolio. JAN  Kemahiran biasa boleh bahan atau bahan atau Liesl Silverstone mengenalpasti mengapliaksikan maklumat maklumat Pandey. dengan  Terapi bentangkan memberikan seni (art perbincangan contoh/situasi yang therapy) refleksi yang 6.C(200 masalah kemahiran.2 Menjelaskan  Kemahiran Development of kemahiran-kemahiran memberi tindak Huraikan Pelajar Pelajar People (Second 16-20 asas seorang kaunselor balas bagaimana guru mencari mencari Edition) 1997.1 Menghuraikan tahap.di Malaysia bercerita dan Books. Masa : 3 jam Masa : 3 jam Persediaan Persediaan Rujukan: Kaunseling tahap dalam kaunseling.di Malaysia dengan memberikan contoh/situasi yang relevan Masukkan nota dalam portfolio.Bhd.

Laksanakan satu kanak Masa : 3 bengkel intervensi Pelajar Pelajar 23-27 jam kaunseling kanak. melaksana perbincangan mengenai mengenai Counseling terapi seni dan intervensi refleksi yang kritikal  Kaunseling Speciality terapi muzik  Terapi muzik terhadap kelompok. Group terapi bermain. Kemahiran bentangkan maklumat maklumat Work : A terapi bercerita. S.  Terapi biblio pelaksanaan terapi  Asas Mengaplikasi  Sokongan yang dilaksanakan kelompok kan Transisi dalam bengkel  Pemilihan kaunseling untuk tersebut ahli kelompok murid-murid kelompok untuk berkeperlua (Cadangan. darjahnya? Huraikan jawapan anda secara koheren dan kritikal.1 Menghuraikan Penjelasan Masa : 2 jam Persediaan Persediaan kaunseling kanak. dinamika murid dalam bilik Kelompok.3 FEB 7. mencari mencari Gladding. peranan kaunselor  Jenis-jenis Bolehkan guru biasa sebagai kelompok mengaplikasikan Masukkan pemudahcara. S.4 kelompok untuk dalam Membincangkan membantu murid. Group Pelajar Work : A 30 JAN Pelajar mencari Counseling .3 Memahami kelompok bertauliah. kaunseling nota 7.T JAN 6.T (2007). intervensi tentang: Tutorial 7 Kuliah: tutorial: Rujukan: kanak kaunseling kanak.1 Menjelaskan n khas kelompok  Proses dalam bilik Kaunseling asas dan darjahnya? kelompok pemilihan kaunseling Masa : 3 jam Masa : 1 jam  Dinamika kaunseling kelompok Tutorial 8 dalam kelompok.0 Intervensi 6.2 jam  Jenis-jenis membantu bengkel) murid-murid 7. SKEMA TLO portfolio. Kaunseling  Peranan  Asas kelompok 7.0 7.2 kelompok biasanya kaunselor Menghuraikan kelompok sebagai dijalankan oleh guru Masukkan proses kaunseling  Pemilihan bimbingan dan pemudahcar nota kelompok. portfolio.2 Mengaplikasikan kanak dan bahan atau bahan atau (2007). portfolio. ahli kaunseling yang a dalam 7. 4 6.1 Menjelaskan asas Kaunseling . 5 Penjelasan Persediaan Persediaan tentang: Kuliah: tutorial: Gladding.0 Masa : 2 jam mencari bahan atau Speciality 7.

Tonton satu video maklumat mengenai  Proses clip (yang telah mengenai  Gaya hidup Zuraidah Ab. kelompok dengan 8. pemudahca kerjaya dan 7. langsung.com/care kaitan dengan Masa : 1 jam er_assessment. aplikasi memahami diri konsep membina Masa : 3 jam berkenaan inventori http:www. Tutorial 10 Masukkan html membina gaya hidup nota 8.3 individu dengan Mengaplikasikan dengan mengutarakan inventori psikologi aplikasi inventori contoh yang sesuai.. untuk membuat psikologi bagaimana kerjaya penilaian individu yang dipilih boleh membina gaya hidup seseorang individu. kaunselor sebagai kanak dan yang sebagai minat pemudahcara. Huraikan 8.1 Memahami dalam video portfolio.4 Membincangkan ra bincangkan tentang nilai kerjaya (2000).  Penilaian langsung.  Konsep kerjaya.  Peranan kaunseling gaya hidup kaunseling 7. Carkhuff. 6-18 6 FEB– PRATIKUM 5 MEI 19 Minggu Ulangkaji 8-12 .R.quintc pelajar gaya hidup dan psikologi areers.R.0 Asas kerjaya dan 8.2 Menghuraikan kaunseling dipilih awal)  Konsep dan kerjaya Rahman.  Penerokaan kelompok. proses kaunseling kelompok mengenai membina mempunyai Pengenalan kelompok.(2004). SKEMA TLO kelompok dan pemilihan Masa : 3 jam Tutorial 9 bahan atau maklumat kaunseling kelompok.3 Memahami peranan pertalian kaunselor kelompok kanak. 7. kemudian.2 Menghuraikan dalam Myers-Briggs- kaedah  Penerokaan Type Indicator minat Gaya hidup dan portfolio. The art dinamika Kelompok.  Dinamika dinamika dalam  Penilaian Masukkan of helping in the kelompok seperti nota 21st dalam individu yang diperhatikan dalam century. penerokaan minat dan nilai kerjaya dan kerjaya mempunyai kerjaya nilai kerjaya pertalian yang .

5 Peperiksaan Peperiksaan 2.5 2.5 7.5 125 .5 Jumlah 30 15 3.5 30 30 16. SKEMA TLO MEI 20-21 15-26 MEI Peperiksaan MEI 2017 22 27MEI CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2017 -9 JUN Kerja 1 9 10 Kursus/Amali Ulangkaji 7.