You are on page 1of 16

Projenin mali değerlerndirmesi ayrı bir bölüm olacak

Projenen temel verilerini özetleyen proje tanıtımı yapılacak

1. Projenin karar zarar taplosu
2. Projenin finansal değerlendirmesi
P3. rojenin temel ekipmanlarının listesi ve takribi fiyatları
4. Isı değiştiricilerin ayrıntılı maliyet hesapları yapılacak

LANG YÖNTEMİYLE MALİYET HESABI:
ANA EKİPMAN MALİYETLERİ
4,74 İLE ÇARPILIRSA AMERİKADAKİ MALİYETE YAKIN BİR RAKAM
ÇIKMASI GEREKİR.

Faiz oranı Rate
NPV
(NPV: Net present value: Net şimdiki değer)

Amortisman: Yatırımın, yatırım ömrüne bölünmesiyle elde edilen değer

İndirim faktörü Burada n yıl ve i faiz oranı (paranın maliyeti) 1 f  1  i  n .

1 .0 Değişken giderler 17.4 Vergiler (gelir ve kurumlar) 32.6 Kar (amortisman sonra kar) 92.0 Diğer gelirler - Sabit giderler 14.0 Diğer giderler - Kar (Vergi ve amortisman öncesi) 99.0 ham madde giderleri 150.GELİR GİDER TABLOSUNA TİPİK BİR ÖRNEK m$ Ürün satış giderleri 280.0 Marjin 130.0 Amortismanlar 6.3 Kar 60.

.

.

8 24.331 Yığılımlı toplam -68.13 46.6 Rate 30% 1.6 .0 yıl Amortisman -6.4 27.5967 İç Değişi oranının (IRR: İnternal Rate of Return) Hesabı: Net şimdiki değeri sıfır y B25 hücresindeki değeri her seferinde el ile değiştirerek W33 hücresindeki değe Rate % 25 1.2 24.5 (NPV: Net present value: Net şimdiki değer) Net şimdiki değer 310.09 NPV -68.0 -41.7 24.9 -85.2 m$ Yatırımın ortalama yıllık kar getirisi 15.1 Rate 34% 1.5 Yatırımın ortalama yıllık kar getiri % 11.1 46.8 Yatırımın şimdiki değeri -131.0 30.3 21.0 -48.6 Geri ödeme süresi -68.8 -131.8 -63.4 18.34 NPV -56. 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 Nakit akışı (cash flow) -75 -75 60 60 Rate 9% 1.3 NPV -57.8 -63.6 -41.3 42.6 Yıllık amortisman -6.9 18.35 NPV -55.25 NPV -60.7 -44.0 Rate 35% 1.9 m$ Yatırımın ömrü 20.

069 YIL AY GÜN t şimdiki değeri sıfır yapan orandır.4 5.1 3. W33 hücresindeki değeri sıfır yapan yüzdeyi bulursanızi istenen IRR değerini bulmuş olurs 19.2 0.3 23.0 3.4 3.9 7.3 3.9 10.4 4.3 2. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 39.4 1.6 1.6 10.1 27.6 2.4 9.6 16.776 -43.6 7.1 8.3 2.996 35.3 21.3 5.4 7.3 1.0 42.2 2.2 4.1 -4.9 13.7 5.8 32.3 19.7 15.9813 -1.7 4.7 12.5 13.0 .0 1.6 25.101 2.0 2.506 38.8 1.1 5 1 11.8 30.4 5.1 6.4 9.2 1.0 35.6 18.8 4.2 12.

2 erini bulmuş olursunuz 2.2 0.2 0.6 0.5 0.4 0.7 1.3 15.5 15.9 0.9 12.8 1. 2030 2031 2032 2033 2034 2035 15 16 17 18 19 20 60 60 60 60 60 60 16.3 0.7 0.2 0.2 0.9 0.1 0.7 0.4 0.7 0.5 0.2 0.4 1.7 42.7 11.1 0.3 0.1 1.1 -3.7 310.7 10.1 13.0 .4 0.

.

TABLONUN BAŞINA m$ YAZIP ÖRNEĞİN P-10 .

.

2 YAZMAK YETERLİ .ÖRNEĞİN P-100 KARŞISINA 17.