SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GRAFIČKI FAKULTET

KOLEGIJ: Organizacija znanstvenog i stručnog rada

NOSITELJ KOLEGIJA:

STUDENT:

DIZAJN BRANDA ZA ČAJEVE

SEMINARSKI RAD

Zagreb, prosinca 2016.

Sažetak

koji pobuđuje pozitivne emocije i koji prenosi upravo onakvu poruku kakvu brand želi prenjeti. Key words Brand design. psychology of design SADRŽAJ 1 . Cilj ovoga rada je primjena teorije dizajna kroz cijeli proces izrade stvarnog branda za čajeve kako bi se stvorio vizualni identitet koji odgovara ciljanoj publici. dizajn vizualnog identiteta. visual identity design. and in the experimental part of the paper it will go thoroughly through each stage of the brand creation connectiong it back to the target audience to send the right message to the buyer and create the wanted emotional response. psihologija dizajna Abstract This paper is going to be focusing on brand design for a tea company that will be based in design psychology and design sociology. Ključne riječi Brand dizajn.U ovome radu biti će riječ o procesu dizajna branda temeljenom na teorijskoj pozadini psihologije i sociologije dizajna i u eksperimentalnom dijelu kroz cijeli proces osmišljavanja branda i izrade vizualnog identiteta.

..4.....................5...........2................................. Izrada logotipa................5..........4....................6...................................... TEORIJSKI DIO....Važnost branda proizvoda.......................................3...... 3.......4...............3. Izražajni stil.........5.............................7................................... 2................................................. Brief i izrada briefa..................................... 2.............1........................ 5................................. 2 ............................................................. UVOD..... Psihologija dizajna..5................................................................. 3............................ 3............................................................................. Vizualni identitet.........................................................................4............... 3...................................................1....... 2.....................................5. 3..... Razvoj priče branda za čajeve................... 3...............................................4.............. Istraživanje ciljane publike...4........ 3................................................................. EKSPERIMENTALNI DIO.......4....................................................... 2......................9........ 5...................5...... Sociologija dizajna.. 3.................................5................................................... 3..... ZAKLJUČCI.............................8..............4....... Odabir boja............... 3................................................................................................................................... LITERATURA......................................... 4.................4..............2.7................................6 Odabir tipografije.................................................................. Istraživanje tržišta........................................................................................................................ 2.......................3...................................................................... Utjecaj vizulnog dojma proizvoda na odluku o kupnji..................................................................................................1........5...

Na dizajneru je da predvidi kakav će efekt pojedino dizajnersko rješenje imati na njegovu publiku i prema tome ga ostvariti. 1 Povezanost ljudske psihe s tumačenjem svijeta oko sebe. Gestalt psihologija opisuje način na koji naš mozak povezuje informacije.) 1 Razvijena od njemačkih psihologa 1920-ih godina.“ (Marijana Pivac. mozak stvara pretpostavku da su povezani. Uvod Uloga psihe i društvenog konteksta pojedinca kroz brojne radove i istraživanja tokom godina pokazala se izrazito važnom stavkom percepcije i stvaranja značenja. Drugi 3 . Najpoznatija poveznica ljudske psihe i vizualnih umjetnosti nedvojbeno je teorija Gestalt. iako to ne mora biti tako. 2016. Psihologija u dizajnu. zašto se neki dio cjelokupnog dizajna negdje nalazi i zašto je poredak baš takav.“ . Postoje razlozi zašto se neka boja iskoristi upravo na određenom mjestu. najbolje je opisana citatom njemačkog psihologa Koffke koji preveden na hrvatski glasi „Cjelina je više nego suma pojedinih djelova. „Pozadina kvalitetnog dizajnerskog rada nalazi se duboko u ljudskoj psihologiji. Za elemente koji su u blizini i prikazani na sličan način.1.

Brand development versus new product development: towards a process model of extension decisions. Tim i Styles. Brand obuhvaća sve vrijednosti.Važnost branda proizvoda Brand predstavlja puno više od samo vizualnog identiteta proizvoda. ideje i motive koji čine proizvod odnosno tvrtku. ako su različiti. a ne proizvod. brand definira kao obećanje skupa atributa koje netko kupuje i koji stvaraju zadovoljstvo. Kad su neki elementi slični. racionalni ili emocionalni. Holistički pristup. dakle.1. vremenske okvire. Gestalt teroija temeljena je na pretpostavci da su ljudi skloni stvaranju značenja na osnovu svojih pretpostavki.) 3. 4 .1. Chris. proizvod je samo jedan od tih elemenata. Ti atributi mogu biti stvarni ili iluzorni. Brief i izrada briefa Brief je dokument razvijen kroz razgovor sa klijentom koji ocrtava plan projekta i izvedivost. str. opipljivi ili nevidljivi.“ (Ambler. brief služi i evaluaciji uspješnosti dizajna kroz usporedbu gotovog proizvoda sa zamišljenim smjernicama definiranim u briefu. 2. Teorijski dio 2. smatra ih se povezanima. 2015. „ Holistički pristup definiranju branda fokus stavlja upravo na brand. smjernice i ciljeve. Isto tako.primjer je sličnost.London. opseg projekta i budžet. 10. Brand je zapravo suma svih elemenata u marketinškom miksu. Osim što služi kao vodilja tokom cijeloga procesa. Eksperimentalni dio 3. smatra ih se nepovezanima.

odnosno želje kako bi se. Izražajni stil podređen je zahtjevima ciljanje skupine i kao takav služi efektivnom prenošenju poruke na način koji ciljana skupina najviše reagira. ideju. i prikladan poruci branda. Boje i odabir tipografije. Zadatak ovoga rada bio je izgraditi kvalitetan brand za čajeve te sve odluke njegovoga razvoja opravdati poznatim načelims dizajna.4. na temelju rezultata tog istraživanja skrojila poruka po mjeri te ciljane skupine. i opisali osjećaj i poruku koju brand želi poslati. viziju. identificirali smo glavne probleme. on mora biti prepoznatljiv. Definiranjem briefa. 5 . ispitana je ciljana publika. Logotip kao takav. Logotip ima ulogu simbola. je vizualna reprezentacija branda i njegovih ideala. sretstva su koja podupiru izražajni stil. Oni su nositelji poruke i kao takvi morali su biti odabirani uz pomoć studija o utjecaju boja i oblika na ljudske emocije. ugodan. Zaključak Kvalitetan brand izgrađen je na čvrstim temeljima teorije dizajna temeljenoj na razumijevanju ljudske psihe i društvenih okolnosti toga vremena. Izrada logotipa i vizualnog identiteta kao kruna brand designa iziskuju sintetiziranje svih načela dizajna sa rezultatima istraživanja. i njene vrijednosti. Provođenjem istraživanja tržišta ustanovljena je potreba tržišta.

http://startup. 50-72 str. 31.] Ross Johnson. 2012. Aleksandra. The MIT Press. 20.co/blog/2012/08/10-psychological-principles-to-design-with/ preuzeto 12. Brand development versus new product development: towards a process model of extension decisions.5.] Krajnović.hr/blog/psihologija-u- dizajnu/ preuzeto 12. London Business School.2017. © 2011. Tim i Styles. The Relationship between Art and Psychology. 299-303 [3.2017. Javdan. https://3. 10 psychological principles to design with. Leonardo. 6 . Design and Gestalt theory. 4 (1998). Vol.] Nader. [4. [6. travnja 2016. 2012.7designs. Model za razvoj brenda u industriji hrane i pića– primjer zadarskog likera Maraschino.] Roy R. Chris. Oeconomica Jadertina 1/2013. siječanj 2015. No. Behrens. Psihologija u dizajnu. Scienceline Publication.01.01.] Amber. pp. 10-20. Kamali i Moosa. [5. Kolovoz. Journal of Life Science and Biomedicine. A historical perspective: Art. Literatura [1. 129-133 str.] Marijana Pivac. str. [2.