You are on page 1of 1

Niet samen

(willen) zijn

Verbondenheid
Eenheid
Saamhorigheid Buiten sluiten
Pesten

Trots Gebeurtenissen Volgers Groepen binnen de


vertellen / delen groep Jongens en
en verwerken meisjes Verschillen
Conflicten
Goede band met
de leerlingen
Ruzie
Leerkracht Activiteiten Leider Groepsprocessen /
groepsdynamiek Samen spelen /
werken
Sfeer creren Verbondenheid

Complimenten
geven
Vertrouwen
GROEP Vriendschap
Gezelligheid

Vertrouwen Samen (willen) Afspreken


Hard werken
zijn
Gezelligheid /
sfeer
Luisteren naar
elkaar
Iedereen is uniek
Leerlingen
Elkaar helpen Algemeen / Jezelf zijn
iedereen

Overleggen
Geluk / gelukkig
Samen spelen / zijn Rekening houden
werken met anderen
Elkaar steunen Beslissen samen
Verbondenheid
Meeleven
Eerlijk zijn Praten met elkaar