UNIVERSITETI "KADRI ZEKA" GJILAN

Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
Viti: 3 - Semestri: 6 2016/2017
Programi: IE

A31 - L- 12:00-13:30
A31 - L- 13:30-15:00

Gr X - Grupet e Ligjëratave/Ushtrimeve , L – Ligjërata, U – Ushtrime, O – Obligative, Z – Zgjedhore
Semestri fillon me 20 shkurt 2017 dhe mbaron më 31 maj 2017.
Ky orar u mundësua nga: Arlind Hajdari, Arlind Kryeziu, Florim Asani, Lentian Latifi.