You are on page 1of 15

Paaralan Maysan Elementary School Baitang/Antas Grade 1

Guro LOIDA B. AGUDAL Araw Unang Araw
Markahan Ika-apat
GRADE 1 to 12 Subject/Oras ARALING Wk 2
DAILY LESSON LOG PANLIPUNAN

LAYUNIN
Naipamamalas ang pang-unawa sa konsepto ng distansya sa paglalarwa
A. Pamantayang Pangnilalaman sariling kapaligirang ginagalawan tulad ng tahanan at paaralan at ng
kahalagahan ng pagpapanatili at pangangalaga nito

Nakagagamit ng konsepto ng distansya ng paglalarawan ng pisikal na
kapaligirang ginagalawan

AP1KAP-IVb-4
Naiisa-isa ang mga bagay at istruktura na makikita sa nadadaanan mula
tahanan patungo sa paaralan
II. NILALAMAN
Ako at Ang Aking Paaralan
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian K to 12 Curr. Guide Q4 Wk 2 ph. 19
1.Mga pahina sa Gabay ng Guro
2.Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-
aaral
3.Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo tsart, larawan, mapa
IV.PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin Ano-ano ang mga iba’t ibang katawagan sa pagsukat mg loka
distansya sa pagtukoy ng mga gamit at lugar sa bahay?
- Kanan-kaliwa, harap-likod, itaas-ibaba)
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Ano-ano ang mga nadadaanan mo patungo sa paaralan?
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa Ano-ano ang nakikita mo sa daan patungo sa iyong paaralan?
bagong aralin Si Mimi ay araw-araw na naglalakad sa pagpasok papuntang paaralan.
ang kanyang mga dinaraanan tuwing pumupunta o pauwi mula sa paara
Tingnan ang mga larawan: May mga ganito din ba kayong nadadaanan?

Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan F. Sundan natin ang daan ni Mina sa pagpasok papuntang paaralan. sa kaliwa o kanan ng inyong bah Ano ang nasa harap at likuran ng iyong paaralan? Malayo ba ang iyong bahay sa iyong paaralan? Bakit mo nasabi ito? Madali bang puntahan ang iyong paaralan? E. Ano-ano ang nadaraanan niya papunta sa kaniyang paaralan? Ano naman ang mga bagay o istruktura na inyong nadadaanan? Saan matatagpuan ang iyong paaralan. D. Paglalapat ng aralin sa pang araw. Aalam araw na buhay ang mga bagay at mga istruktura na kanyang nadadaanan. Pagtatalakay ng bagong konsepto at Pagmasdan mo ang mapa na nagpapakita ng lokasyon ng bahay ni Mim paglalahad ng bagong kasanayan kaniyang paaralan. . Paglinang sa Kabihasaan Itsek ang mga bagay o istrukturang nadadaanan ninyo papuntang paaral __hospital _____mga bahay-bahay ____ibang eskwelahan __palengke _____munispyo ____ilog __parke ____simbahan ____hardin ___istasyon ng pulis ____istasyon ng bumbero _____bakery ___mall ____klinika _____kampo ng mga sunda G.

Alin sa mga istratehiyang pagtuturoang nakatulong ng lubos?Paano ito nakatulong? F. Gawing makulay ang iyong Gawain J. Anong suliraninang aking nararanasan sulusyunan sa tulong ang aking punong guro at supervisor? . PAGNINILAY A. Tiyaking maiguhit din ang mga nakikita sadinaraanan papunta sa paaralan. Karagdagang gawain para sa takdang. Blg. I. Maglagay ng pananda. aralin at remediation V. Paglalahat ng Aralin Nakatutulong ang mapa upang malaman mo ang daan patungo sa iyong pinupuntahan.H.Pagtataya ng Aralin Gumawa ng mapa sa loob ng kahon na nagpapakita ng lokasyon ng inyo bahay at paaralan. MGA TALA VI. May iba’t ibang paraan ng pagpunta mula sa isang lugar p sa iba pang lokasyon.Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. E. Nakatulongbaang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin? D. Gumawa ng mapa ng mga dinadaanan mo patungo sa iyong paaralan. Bilang ng mag aaral na magpapatuloy sa remediation.

PAMAMARAAN A. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource D. Paaralan Maysan Elementary School Baitang/Antas Grade 1 Guro LOIDA B. Guide Q4 Wk 2 Ph. AGUDAL Araw Ikalawang Araw Markahan Ika-apat GRADE 1 to 12 Subject/Oras ARALING Wk 2 DAILY LESSON LOG PANLIPUNAN I.Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag- aaral 3. mapa IV. 19 1. mga larawan. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa Malayo ba ang inyong bahay sa iyong paarlan? bagong aralin Paano ka nakararating sa iyong Paaralan? . Iba pang Kagamitang Panturo tsart. Sanggunian K to 12 Curr. Balik-Aral sa nakaraang aralin Itsek ang mga bagay o istrukturang nadadaanan ninyo papuntang paaral __hospital _____mga bahay-bahay ____ibang eskwelahan __palengke _____munispyo ____ilog __parke ____simbahan ____hardin ___istasyon ng pulis ____istasyon ng bumbero _____bakery ___mall ____klinika _____kampo ng mga sunda B.Mga pahina sa Gabay ng Guro 2. lokasyon at distansya sa pang-araw-a buhay sa pamamagitan ng iba’t ibang uri ng transportasyon mula sa taha patungo sa paaralan II.LAYUNIN Naipamamalas ang pang-unawa sa konsepto ng distansya sa paglalarwa Pamantayang Pangnilalaman sariling kapaligirang ginagalawan tulad ng tahanan at paaralan at ng kahalagahan ng pagpapanatili at pangangalaga nito Nakagagamit ng konsepto ng distansya ng paglalarawan ng pisikal na kapaligirang ginagalawan AP1KAP-IVc-6 Naiuugnay ang konsepto ng lugar.NILALAMAN Ako at ang Aking Paaralan III. (Maaaring irecord ng guro ang mga tunog o ugong ng sasakyan at iparni mga bata) C.Mga pahina sa Teksbuk 4. KAGAMITANG PANTURO C. Paghahabi sa layunin ng aralin Pahulaan: Ibigay ang ugong o tunog ng sasakyan.

3. E. Ngayon ay tutkuyin ninyo kung anu-ano ang ibat-ibang uri ng transporta maaari niyong sakyan mula sa bahay patungo sa paaralan. B. May ilog na tinatawid si Noli sa pagpasok sa kanyang paaralan. 2. Panuto: Gumuhit ng sasakyang sinasakyan mo patungo sa paaralan araw na buhay H. B. Paglalahat ng Aralin Anu-ano ang mga uri ng transportasyon ang maaring sakyan patu paaralan? I. B. D. Ano a nararapat sakyan niya sa kanyang pagpasok sa paaralan? A. Pagtatalakay ng bagong konsepto at Nakatira si Elsa sa isang isla. Papasok siya sa paaralan na malayo sa paglalahad ng bagong kasanayan lugar. Alin sa mga sumusunod ang isang uri ng transportasyon sa siyudad? A. C. Paglinang sa Kabihasaan G.Malapit lang sa paaralan ang bahay nina Nilo. . Paglalapat ng aralin sa pang araw. C. Ano ang kaniyang sasakyan? Tingnan natin ang mga iba’t ibang uri ng transportasyon. 1. Pagtatalakay ng bagong konsepto at -Ano-ano ang mga iba’t ibang uri ng sasakyan na pwede nating sa paglalahad ng bagong kasanayan pagpasok papuntang paaralan? F.Pagtataya ng Aralin Bilugan ang titk ng tamang sagot. Alin sa mga sum ang nararapat niyang sakyan patungong paaralan? A. C.

Blg. Bilang ng mag aaral na magpapatuloy sa remediation. B. MGA TALA VI. Gamit nila ang. Pamasahe lamang niya ito sa pa at ang matitira ay baon na niya. Nakatulongbaang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin? D. Karagdagang gawain para sa takdang. ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C.. Gumuhit/Gumupit ng ibat ibang uri ng transportasyon na sinasakyan pat aralin at remediation paaralan V. C. Anong suliraninang aking nararanasan sulusyunan sa tulong ang aking punong guro at supervisor? . J. B. 5. C.Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Alin sa mga istratehiyang pagtuturoang nakatulong ng lubos?Paano ito nakatulong? F. PAGNINILAY A. 12 na piso lamang ang pera ni Mina.. E. 4. Ano kayang uri ng transportasyon ang m gagamitin ni Mina sa pag-uwi? A. A. Walang perang pamasahe si Troy kaya hinatid na lang siya ng n papuntang paaralan.

19 1. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource F. .Mga pahina sa Teksbuk 4. KAGAMITANG PANTURO E. Iba pang Kagamitang Panturo tsart.Mga pahina sa Gabay ng Guro 2. Balik-Aral sa nakaraang aralin Bilugan ang mga iba’t ibang uri ng transportasyon o mga sasakyang gi ninyo sa pagpasok papuntang paaralan.Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag- aaral 3. AGUDAL Araw Ikatlong Araw Markahan Ika-apat GRADE 1 to 12 Subject/Oras ARALING Wk 2 DAILY LESSON LOG PANLIPUNAN I. lokasyon at distansya sa pang-araw-a buhay sa pamamagitan ng iba’t ibang uri ng transportasyon mula sa taha patungo sa paaralan II.NILALAMAN Ako at Ang Aking Paaralan III. Paaralan Maysan Elementary School Baitang/Antas Grade 1 Guro LOIDA B. Sanggunian K to 12 Curr. mga larawan IV. Guide Q4 Wk 2 ph. PAMAMARAAN A.LAYUNIN Naipamamalas ang pang-unawa sa konsepto ng distansya sa paglalarwa Pamantayang Pangnilalaman sariling kapaligirang ginagalawan tulad ng tahanan at paaralan at ng kahalagahan ng pagpapanatili at pangangalaga nito Nakagagamit ng konsepto ng distansya ng paglalarawan ng pisikal na kapaligirang ginagalawan AP1KAP-IVc-6 Naiuugnay ang konsepto ng lugar.

E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at Batay sa mapa na ating nakita. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan Tingnan ang mapa o larawan. . Paglalapat ng aralin sa pang araw. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa Ngayong araw ay papag-aralan natin kung malayo o malapit ba bagong aralin paaralan na ating pinapasukan kung kaya’t kinakailangan nating mag sumakay ng mga iba’t ibang uri ng sasakyan. Sa pamamagitan ng pagguhit ng isang mapa. anong transportasyon o sasakyan ang inyong gagamitinsa pagpasok? Bakit? F.B. malayo ba o malapit ang pinanggalingan ng may-ari ng bisikleta papuntang paaralan? Bakit kailangan niyang gumamit ng bisikleta sa pagpasok? G. Sabihin kung malayo o malapit ito iguhit kung anong uri ng sasakyan ang ginagamit mo sa pagpasok. malayo ba ang bahay sa paaralan? paglalahad ng bagong kasanayan Ano-ano ang mga istraukturang madadaanan papaunta sa paaralan? Kailangan ba niyang maglakad o sumakay? Bakit? Kapag ganito kalayo ang inyong tahanan sa paaralan. Paghahabi sa layunin ng aralin Sino sa inyo ang naglalakad sa pagpasok papuntang paaralan? Sino sa inyo ang sumasakay sa dyip? Bisikleta?bus? Bakit kailangan natin sumakay? C. D. ipakita ang lokasyon ng iny araw na buhay tahanan at distansya nito sa paaralan. Paglinang sa Kabihasaan Sundan ang daan upang makapasok sa paaralan gamit ang isang bisikle Sa palagay ninyo.

Nakatira ka pa sa kalob-looban ng Baranggay Maysan kung kaya’t h ka ng iyong Nanay gamit ang inyong bisikleta. Nakatulongbaang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin? D. I. Naglalakad ka lamang pagpasok sa paaralan dahil 3 kanto lamang a mula sa inyong bahay. 2. Anong suliraninang aking nararanasan sulusyunan sa tulong ang aking punong guro at supervisor? . Bilang ng mag aaral na magpapatuloy sa remediation. Nasa ibayong baryo pa ang inyong paaralan kung kaya’t ikaw ay sum pa sa pampasaherong dyip. MGA TALA VI. 1.H. PAGNINILAY A. 3. Blg. J. 5. Karagdagang gawain para sa takdang- aralin at remediation V. lokasyon o distansya sa tahanan at sa paaralan ang baseh kung tayo ay gagamit ng mga iba’t ibang uri ng sasakyan o transporta pagpasok.Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Paglalahat ng Aralin Ang lugar. 4. Gumagamit ka ng kotse sa pagpasok. Alin sa mga istratehiyang pagtuturoang nakatulong ng lubos?Paano ito nakatulong? F.Pagtataya ng Aralin Isulat ang salitang Malayo o Malapit upang iugnay ang distansya o loka inyong tahanan at sa pinapasukan mong paaralan. E. Kaharap lamang ng inyong bahay ang paaralan pinapasukan mo. ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C.

Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag- aaral 3.Mga pahina sa Teksbuk 4. Paaralan Maysan Elementary School Baitang/Antas Grade 1 Guro LOIDA B. KAGAMITANG PANTURO G.LAYUNIN Naipamamalas ang pang-unawa sa konsepto ng distansya sa paglalarwa Pamantayang Pangnilalaman sariling kapaligirang ginagalawan tulad ng tahanan at paaralan at ng kahalagahan ng pagpapanatili at pangangalaga nito Nakagagamit ng konsepto ng distansya ng paglalarawan ng pisikal na kapaligirang ginagalawan AP1KAP-IVd-7 Nailalarawan ang pagbabago sa mga istruktura at bagay mula sa tahana patungo sa paaralan at natutukoy ang mga mahahalagang lugar na ito. mga larawan . 19 1.NILALAMAN Ako at Ang Aking Paaralan III. Sanggunian K to 12 Curr. Guide Q4 Wk 2 ph. Iba pang Kagamitang Panturo tsart. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource H. II.Mga pahina sa Gabay ng Guro 2. AGUDAL Araw Ika-apat na Araw Markahan Ika-apat GRADE 1 to 12 Subject/Oras ARALING Wk 2 DAILY LESSON LOG PANLIPUNAN I.

3. Pagtatalakay ng bagong konsepto at -Ano-ano ang mga istrukturang nadadaanan na bata bago siya makap paglalahad ng bagong kasanayan paaralan? Sa palagay ninyo. Sundan ang daan upang makapasok sa paaralan. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan Tingnan ang mapa o larawan. Paglalapat ng aralin sa pang araw. PAMAMARAAN A. E. B. may mga pagbabago ba sa mga istrukturang nada niya? Napapalayo ba siya? O napapalapit sa paaralang pinapasuka Bakit? F. Nasa ibayong baryo pa ang inyong paaralan kung kaya’t ikaw ay sum pa sa pampasaherong dyip. 5. Naglalakad ka lamang pagpasok sa paaralan dahil 3 kanto lamang a mula sa inyong bahay. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa Sino sa inyo ang dumadaan sa mga lugar na ito kapag kayo ay pap bagong aralin paaralan? D. 4. Paglinang sa Kabihasaan G. Paghahabi sa layunin ng aralin Itsek ang mga bagay o istrukturang nadadaanan ninyo papuntang paaral __hospital _____mga bahay-bahay ____ibang eskwelahan __palengke _____munispyo ____ilog __parke ____simbahan ____hardin ___istasyon ng pulis ____istasyon ng bumbero _____bakery ___mall ____klinika _____kampo ng mga sunda C.IV. 2. Kaharap lamang ng inyong bahay ang paaralan pinapasukan mo. araw na buhay . 1. Nakatira ka pa sa kalob-looban ng Baranggay Maysan kung kaya’t h ka ng iyong Nanay gamit ang inyong bisikleta. Gumagamit ka ng kotse sa pagpasok. Balik-Aral sa nakaraang aralin Isulat ang salitang Malayo o Malapit upang iugnay ang distansya o loka inyong tahanan at sa pinapasukan mong paaralan.

Ilagay ang mga nadadaanan mong istruktura. Blg. MGA TALA VI. ____Tiwangwang lamang ang lote kung kaya’t nakakadaan ka dito bila cut papuntang paaralan.Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. J. I. ____May nagpapatayo ng bagong pamilihan. Paglalahat ng Aralin Ang pagdami at pagkakaroon ng mga iba pang istruktura ay mga pagba mga nadadaanan natin pagpasok sa paaralan. ____May sunog sa isang gualing nadadaanan mo pagpasok kung kaya’t ka ng daan. palengke at simbahan ang lagi mong nadad istruktura. _____Ginagawa ang daan kaya nag-iba ka ng daan sa pagpasok. Ilagay ang mga mahahalagang istruktura. ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Alin sa mga istratehiyang pagtuturoang nakatulong ng lubos?Paano ito nakatulong? F. E. Anong suliraninang aking nararanasan sulusyunan sa tulong ang aking punong guro at supervisor? . Nakatulongbaang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin? D. Bilang ng mag aaral na magpapatuloy sa remediation. H. ____Barangay Hall.Pagtataya ng Aralin Itsek kung ito ba ay naglalarawan sa pagbabago ng mga istru nadadaanan mo sa pagpasok papuntang paaralan. PAGNINILAY A. Karagdagang gawain para sa takdang- aralin at remediation V.

Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag- aaral 3. Guide Q4 Wk 2 ph. AGUDAL Araw Ikalimang Araw Markahan Ika-apat GRADE 1 to 12 Subject/Oras ARALING Wk 2 DAILY LESSON LOG PANLIPUNAN I. 19 1. Paaralan Maysan Elementary School Baitang/Antas Grade 1 Guro LOIDA B.Mga pahina sa Teksbuk . KAGAMITANG PANTURO I.Mga pahina sa Gabay ng Guro 2.NILALAMAN Ako at Ang Aking Paaralan III.LAYUNIN Naipamamalas ang pang-unawa sa konsepto ng distansya sa paglalarwa Pamantayang Pangnilalaman sariling kapaligirang ginagalawan tulad ng tahanan at paaralan at ng kahalagahan ng pagpapanatili at pangangalaga nito Nakagagamit ng konsepto ng distansya ng paglalarawan ng pisikal na kapaligirang ginagalawan AP1KAP-IVd-8 Nakagagawa ng payak na mapa mula sa tahanan patungo sa paaralan II. Sanggunian K to 12 Curr.

Tiyaking maiguhit din ninyo ang mga nakikita sa din ninyo papunta sa paaralan. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource J. palengke at simbahan ang lagi mong nadad istruktura. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan F. ____May nagpapatayo ng bagong pamilihan.Tiyaking maiguguhit din ninyo mga nakikita sa dinaraanan ninyo papunta sa paaralan. H. MGA TALA . Paghahabi sa layunin ng aralin Anu-ano ang iyong nakikita mula sa inyong bahay patungong paaralan? Ano-anong uri ng transportasyon ang ginagamit ninyo sa pagpasok sa paaralan? C. PAMAMARAAN A. ____May sunog sa isang gualing nadadaanan mo pagpasok kung kaya’t ka ng daan. ____Barangay Hall. Ikuwento sa inyong kaklase kung ano ang nakikit paglalahad ng bagong kasanayan sa inyong dinadaanan patungo sa paaralan. Pagtatalakay ng bagong konsepto at Kumuha ng kapareha. Paglinang sa Kabihasaan G. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa Ngayong araw ay gagawa tayo ng isang payak na mapa mula sa bagong aralin tahanan papuntang paaalan.4.Pagtataya ng Aralin Gumawa ng mapa sa isang buong papel na nagpapakita ng lokasyon n at paaralan ninyol. mga larawan IV. B. Balik-Aral sa nakaraang aralin Itsek kung ito ba ay naglalarawan sa pagbabago ng mga istru nadadaanan mo sa pagpasok papuntang paaralan. _____Ginagawa ang daan kaya nag-iba ka ng daan sa pagpasok. ____Tiwangwang lamang ang lote kung kaya’t nakakadaan ka dito bila cut papuntang paaralan. Maglagay ng pananda. D.Kulayan ang inyong J. Pare-pareho ba ang inyong nakita mula sa inyong bahay patungong paa E. Paglalahat ng Aralin I. Paglalapat ng aralin sa pang araw. Karagdagang gawain para sa takdang- aralin at remediation V. Iba pang Kagamitang Panturo tsart. Gumawa ng mapa sa loob ng kahon na nagpapakita ng lokas araw na buhay inyong bahay at paaralan.

Alin sa mga istratehiyang pagtuturoang nakatulong ng lubos?Paano ito nakatulong? F. PAGNINILAY A. Nakatulongbaang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin? D. Bilang ng mag aaral na magpapatuloy sa remediation. E. ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Anong suliraninang aking nararanasan sulusyunan sa tulong ang aking punong guro at supervisor? . Blg.VI.Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B.