You are on page 1of 12

20/2015 ΑΠ (ΟΛΟΜ) ( 661822

)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, Ε7 2016/416)
Προσωρινή διαταγή απαγόρευσης διάθεσης ακινήτου (οριζόντιες ιδιοκτησίες) ενόψει
εκδίκασης
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επ΄αυτών. Παραβίαση
της
διαταγής και μεταβίβαση των επίμαχων οριζοντίων ιδιοκτησιών. Η μεταγενέστερη απόρριψη
της
αίτησης για λήψη του αιτουμένου ασφαλιστικού μέτρου δεν καθιστά αναδρομικά έγκυρη τη
διάθεση των ακινήτων αν ο δανειστής δικαιωθεί κατά την τακτική δίκη. Παραπέμφθηκε στην
Πλήρη Ολομέλεια με την υπ΄αριθ. 458/2014 απόφαση του Αρείου Πάγου και αναιρεί την
υπ΄αριθ.
1207/2011 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Αριθμός 20/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές της πλήρους Ολομελείας: Αθανάσιο Κουτρομάνο,
Πρόεδρο του
Αρείου Πάγου, Γεώργιο Χρυσικό, Νικόλαο Λεοντή, Σπυρίδωνα Μιτσιάλη, Βιολέττα Κυτέα και
Παναγιώτη Ρουμπή, Αντιπρόεδρους του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Πάσσο, Ιωάννη
Γιαννακόπουλο,
Χρυσόστομο Ευαγγέλου, Κωνσταντίνο Τσόλα, Δημήτριο Κράνη, Δημήτριο Κόμη, Αντώνιο
Ζευγώλη,
Στυλιανή Γιαννούκου, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, Εμμανουήλ Κλαδογένη,
Γεώργιο
Σακκά, Χρυσούλα Παρασκευά, Μαρία Γαλάνη - Λεοναρδοπούλου, Παναγιώτη
Χατζηπαναγιώτη,
Ιωσήφ Τσαλαγανίδη, Πάνο Πετρόπουλο, Αγγελική Αλειφεροπούλου, Μαρία Βαρελά, Γεώργιο
Κοντό,
Ασπασία Μαγιάκου, Αριστείδη Πελεκάνο, Βασίλειο Πέππα - Εισηγητή, Γεώργιο Λέκκα,
Αθανάσιο
Καγκάνη, Μαρία Χυτήρογλου, Ειρήνη Καλού, Αρτεμισία Παναγιώτου, Χαράλαμπο Μαχαίρα,
Αλτάνα
Κοκκοβού, Σοφία Ντάντου, Δημήτριο Γεώργα, Ιωάννη Μαγγίνα, Σοφία Καρυστηναίου,
Δήμητρα
Κοκοτίνη και Διονυσία Μπιτζούνη, Αρεοπαγίτες (κωλυομένων των λοιπών Δικαστών της
σύνθεσης).

Συνεδρίασε δημόσια στο Μέγαρό του, την 21η Μαΐου 2015, με την παρουσία της
Εισαγγελέως του
Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη και της Γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή για να
δικάσει την
εξής υπόθεση μεταξύ:

Της αναιρεσείουσας - καλούσας: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "....."
(πρώην
"...........), που εδρεύει στην ...… και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από
τους
πληρεξούσιους δικηγόρους της Ιωάννη Καράκωστα και Βασιλική Οικονομοπούλου, οι οποίοι
κατέθεσαν προτάσεις.

Των αναιρεσιβλήτων - καθών η κλήση: 1) Ε. Μ. του Α., κατοίκου ... και 2) Ανώνυμης
Χρηματιστηριακής Εταιρείας με την επωνυμία "...." που εδρεύει στην Αθήνα και
εκπροσωπείται
νόμιμα. Ο πρώτος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Κόλλια, ο
οποίος
κατέθεσε προτάσεις και η δεύτερη εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της
Σπυριδούλα - Αγγελική Λιώση, η οποία κατέθεσε προτάσεις.

. 1756/1988..Δ. Η Εισαγγελέας.. από το άρθρο 559 αρ. της από 25-6-2012 αιτήσεως της εταιρείας ". Κατά την 16η Ιουνίου 2015... όπως αυτός στο σκεπτικό προσδιορίστηκε.Πολ. αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο...2 του ν. με την οποία εισηγήθηκε την παραδοχή του παραπεμφθέντος στην πλήρη Ολομέλειας του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου πρώτου λόγου. Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος έδωσε εκ νέου το λόγο στους πιο πάνω πληρεξουσίους των διαδίκων. 3659/2008. Εκδόθηκε η 5877/2007 απόφαση του ιδίου δικαστηρίου και 1207/2011 του Εφετείου Αθηνών. όπως ισχύει με την τροποποίηση με το άρθρο 44 του ν. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Βασίλειος Πέππας ανέγνωσε την από 5/2/2015 έκθεσή του..παρεμπίπτουσα αγωγή (με αριθμό κατάθεσης 32752/1680/2006) του 1ου αναιρεσιβλήτου και 3) από 16/2/2006 ανακοίνωση δίκης - προσεπίκληση . που εκφωνήθηκε από το πινάκιο...").. 1 Κ." για αναίρεση της 1207/2011 απόφασης του Εφετείου Αθηνών. κατ’ άρθρο 23 παρ. ημέρα που συγκροτήθηκε το δικαστήριο αυτό προκειμένου να διασκεφθεί για την ανωτέρω υπόθεση. λόγο της από 25-6-2012 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία ".. πλην αυτών.. Παρά ταύτα.Λεοναρδοπούλου. Οι πληρεξούσιοι των διαδίκων. 1 Κ.. ήταν απόντες oι Αρεοπαγίτες Δημήτριος Κόμης. επί της οποίας εκδόθηκε η 458/2014 απόφαση του Α2’ Τμήματος του Αρείου Πάγου που παρέπεμψε στην Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τον από το άρθρο 559 αρ." (πρώην ".. β) από 16/2/2006 ανακοίνωση δίκης-προσεπίκληση . Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζήτησε η αναιρεσείουσα εταιρία με την από 25 Ιουνίου 2012 αίτησή της. Αθανάσιος Καγκάνης.. Μαρία Γαλάνη . που αναφέρονται στις προτάσεις τους και ζήτησαν οι μεν της αναιρεσείουσας την παραδοχή της αίτησης αναίρεσης. οι οποίοι αναφέρθηκαν σε όσα προηγουμένως είχαν αναπτύξει... ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Με την 458/2014 ομόφωνη απόφαση του Α2 Πολιτικού Τμήματος του Δικαστηρίου του Αρείου . παρισταμένων... οι δε των αναιρεσιβλήτων την απόρριψη της. Σοφία Καρυστηναίου και Διονυσία Μπιτζούνη. Η ένδικη διαφορά άρχισε με τις: α)από 2/12/2004 αγωγή της ήδη αναιρεσείουσας.Πολ. πλέον των είκοσι εννέα (29) μελών εκ των συμμετασχόντων στη συζήτηση της υπόθεσης. οι οποίοι είχαν δηλώσει κώλυμα αρμοδίως. το λόγο από τον Πρόεδρο... πρότεινε να απορριφθεί ο λόγος της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης ως αβάσιμος. όπως σημειώνεται πιο πάνω.. αφού έλαβαν.. Χαράλαμπος Μαχαίρας. κατά σειρά. το δικαστήριο είχε την εκ του νόμου απαρτία για να διασκεφθεί. Μαρία Βαρελά. για αναίρεση της 1207/2011 απόφασης του Εφετείου Αθηνών. Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής. που κατατέθηκαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και συνεκδικάστηκαν. καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη του...παρεμπίπτουσα αγωγή (με αριθμό κατάθεσης 327779/1681/2006) του 1ου αναιρεσιβλήτου.Δ. ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους.... οι διάδικοι παραστάθηκαν.

Οι διατάξεις αυτές καθιερώνουν τη δεσμευτικότητα των προσωρινών διαταγών. μη επιφέρουσα το . η διάθεση ενός αντικειμένου είναι άκυρη. που αποτέλεσμά της. 1 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης της από 25/6/2012 αίτησης της . 2 εδ. η οποία θεμελιώνεται όχι στο άρθρο 175 ΑΚ. με την οποία προσομοιάζει. κατά δε το επόμενο άρθρο 176. ότι αν το μέτρο. με το να δεχτεί ότι διάθεση απαγορευμένη με προσωρινή διαταγής θεωρείται ότι ισχυροποιείται και καθίσταται αναδρομικά έγκυρη.. α ΑΚ. είναι να θεωρείται η απαγορευμένη διάθεση σαν να μην έγινε. β’ ΚΠολΔ και 23 παρ. αφού δεν περιέχει αυθεντική διάγνωση της έννομης σχέσης που ρυθμίζει. που ανάγονται από το νόμο σε προϋποθέσεις του κύρους αυτής. προϋπόθεση του υπαρκτού της δικαστικής απόφασης. 1 και 700 παρ. μέχρι να εκδοθεί η απόφαση. . ότι οι προσωρινές διαταγές διαλαμβάνουν "τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν αμέσως έως την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου για την εξασφάλιση ή τη διατήρηση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης" και ότι "εκτελούνται μόλις καταχωριστούν... 1756/1988). Εξάλλου. αφού ο νόμος (άρθρα 691 παρ. Περαιτέρω. με την έκδοση αποφάσεως απορριπτικής της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων. ο πρώτος από το άρθρο 559 αρ. όμως.3 του Συντάγματος και 305 ΚΠολΔ στοιχείων της δικαστικής απόφασης. με την έννοια ότι δεν προσδίδουν έννομες συνέπειες σε πράξεις που αντίκεινται στο περιεχόμενό τους και επιβάλλουν σιωπηρώς την ακυρότητα. αν ο νόμος την απαγορεύει.Πάγου παραπέμφθηκε στην Πλήρη Ολομέλεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 563 παρ. ι ΚΠολΔ. σε συνδυασμό με τα άρθρα 691 παρ. εκτός των άλλων. Από αυτά παρέπεται. με τον οποίο προβάλλεται. ισχύει ό. κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα επί δικαστικής απόφασης. με βάση σημείωση του δικαστή που τις εξέδωσε". για αναίρεση της 1207/2011 απόφασης του Εφετείου Αθηνών. στην οποία στηριζόταν. 3 ΚΠολΔ) δεν προβλέπει ακυρότητα της απαγορευμένης με προσωρινή διαταγή διάθεσης. από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 691 παρ. τίτλος εκτελεστός. αλλά στο άρθρο 176 ΑΚ. γ’ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων (ν. 2 περ. 2 και 700 παρ. 3 ΚΠολΔ ορίζουν.. 2 ΚΠολΔ.τι και στην απαγόρευση από το νόμο. 3 ΚΠολΔ. 2 και 700 παρ. η μεταγενέστερη της προσωρινής διαταγής διάθεση (εκποίηση) επάγεται ακυρότητα. 2 περ. τα ανωτέρω άρθρα 691 παρ. που ορίστηκε με την προσωρινή διαταγή και παραβιάστηκε. 2 και 700 παρ. δεν είναι δικαστική απόφαση. 3 ΚΠολΔ. σε συνδυασμό με το άρθρο 691 παρ. χωρίς να είναι τοιαύτη η προσωρινή διαταγή (ΟλΑΠ 17/2009). Κατά μεν το άρθρο 175 εδ. για την εξασφάλιση του δικαιώματος ή την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης. συνίσταται στην απαγόρευση διάθεσης του πράγματος (μεταβολής της νομικής του κατάστασης). Η ακυρότητα αυτή. κατά το άρθρο 313 παρ. Είναι.. από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 904 παρ... η αιτίαση ότι το Εφετείο εσφαλμένα εφάρμοσε το άρθρο 176 ΑΚ. προκύπτει ότι η προσωρινή διαταγή που εκδίδεται από το δικαστήριο στα πλαίσια της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων και καθορίζει τα ασφαλιστικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν αμέσως. κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά. ζ ΚΠολΔ. αν την απαγόρευση του προηγούμενου άρθρου έχει τάξει δικαστική απόφαση. και επίσης δεν υποβάλλεται σε δημοσίευση. η οποία αποτελεί. κατά το άρθρο 180 ΑΚ. στερείται των κατά το άρθρο 93 παρ. ως κύρωση της παράβασης τους.

και πρέπει να γίνει επίκλης της από πρόσωπο δικαιούμενο προς τούτο. στην οποία αυτός συμβλήθηκε. Ως εκ τούτου η απαγορευμένη διάθεση γίνεται απρόσβλητη και δεν υπάρχει νόμιμο εμπόδιο να αναπτύξει ενέργεια έγκυρης εξ υπαρχής δικαιοπραξίας. που μεταγράφηκε νόμιμα. δημιουργική ιδιόρρυθμης αδικοπρακτικής ευθύνης. μεταβίβασε λόγω πωλήσεως στην 2η αναιρεσίβλητη το αναφερόμενο περιουσιακό του στοιχείο (ακίνητο). Συνεπώς. απορριπτικής της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων. σηματοδοτεί το έσχατο όριο ισχύος της προσωρινής διαταγής. με το επικαλούμενο συμβόλαιο. να επικαλεστεί την υπέρ αυτού παραμένουσα σχετική ακυρότητα της απαγορευμένης διάθεσης.913. με κύρια ή παρεμπίπτουσα κρίση. β ΑΚ) και δη εκείνου υπέρ του οποίου εκδόθηκε η προσωρινή διαταγή. στα πλαίσια της οποίας εκδόθηκε η προσωρινή διαταγή. ο υπερού εκδόθηκε η παραβιασθείσα προσωρινή διαταγή δανειστής. Ενισχυτικό δε τούτων είναι και το ότι για την έννομη τάξη δεν είναι αδιάφορη η δημιουργία (στα πλαίσια της προσωρινής δικαστικής προστασίας) κατάστασης αντίθετης προς το ουσιαστικό δικαίωμα. εναρμονιζόμενη (η κύρωση) με το αποτέλεσμα της κύριας δίκης και ανταποκρινόμενη στην αληθή κατάσταση των πραγμάτων.45 ευρώ. από την επισκόπηση των διαδικαστικών εγγράφων (άρθρο 561 παρ. επικαλούμενη απαίτησή της κατά του 1ου αναιρεσιβλήτου από κατάλοιπο. συναινέσει στην άκυρη δικαιοπραξία ή παραιτηθεί. Η ως άνω σχετική ακυρότητα είναι δεκτική θεραπείας. δηλαδή τον υπερού διατάχθηκε. κατά το άρθρο 72 ΚΠολΔ.σκοπούμενο έννομο αποτέλεσμά της. ανάγεται σε παράνομη συμπεριφορά. επιφέρουσα παύση νομιμοποιήσεώς της για το μέλλον (ex nunc). στην τακτική επί της διαφοράς με τον καθού (η προσωρινή διαταγή) δίκη. δηλαδή της πραγμάτωσης του εξ αντικειμένου δικαίου. διατηρεί. η οποία (προσωρινή διαταγή) τελολογικώς είναι και αυτή ενταγμένη στο όλο σύστημα διασφάλισης του σκοπού της κύριας δίκης. ισχυρίστηκε: Οτι ο ως άνω αναιρεσίβλητος. προκύπτουν τα ακόλουθα: Η αναιρεσείουσα. με την αγωγή της. παρά την απόρριψη της αιτήσεως του. ώστε να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση του ουσιαστικού δικαιώματος. διότι σε τέτοια περίπτωση ουδείς άλλος πλέον μπορεί να την προτείνει. έχει τον χαρακτήρα της σχετικής ακυρότητας.544. καθόσον έχει ταχθεί για την προστασία του συμφέροντος ορισμένου προσώπου (άρθρο 175 εδ. κλεισθέντος λογαριασμού. ως εγγυητής. ως κύρωση για την παράβαση της προσωρινής διαταγής. έννομο συμφέρον (στερούμενος τέτοιου στην αντίθετη περίπτωση). η απαγορεύουσα την μεταβολή της νομικής κατάστασης του πράγματος. Οτι η μεταβίβαση αυτή ήταν . αφού με τη ρύθμιση και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 703 ΚΠολΔ. Περαιτέρω. η υλοποίηση ασφαλιστικών μέτρων παρά την έλλειψη ουσιαστικού δικαιώματος. τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του στην ασφαλισμένη με την προσωρινή διαταγή απαίτηση και τους δανειστές του. 1 ΚΠολΔ). μη έχουσα αναδρομική ενέργεια. ύψους 2. με οποιονδήποτε τρόπο από την επίκληση της ακυρότητας. που δικαιώθηκε. η έκδοση απόφασης. ή απωλέσει το έννομο συμφέρον να προτείνει την ακυρότητα. ο οποίος τηρήθηκε προς εξυπηρέτηση σύμβασης πιστώσεως με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό. αν αυτός που δικαιούται να την επικαλεστεί. ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης και εις ολόκληρο με την πιστούχο. Στην ένδικη υπόθεση.

.. συνυπογράφοντας τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά. νομιμοτόκως. Επίσης.000. και δ) υπ’ αριθ. άλλως ζήτησε να αναγνωριστεί ότι οι αναιρεσίβλητοι οφείλουν να της καταβάλουν.100. συνήψε ως πιστώτρια με την εταιρεία "..544.. λογαριασμός. ως εικονική. το αίτημα για διάρρηξη της επίμαχης δικαιοπραξίας.. άλλως ζήτησε. απέρριψε τις ασκηθείσες αντίθετες εφέσεις της αναιρεσείουσας και του 1ου αναιρεσιβλήτου κατά της πρωτόδικης απόφασης. . ως καταδολιευτικής.. ως αβάσιμο.000 ευρώ.. ." μέσω του καταστήματος αυτής στον .913..... κατά το άρθρο 939 ΑΚ τη διάρρηξη της απαλλοτρίωσης που έλαβε χώραν με το παραπάνω συμβόλαιο... στη συνέχεια δε με την ταυτάριθμη από 5- 2-2004 αυξητική σύμβαση το πιο πάνω πιστωτικό όριο αυξήθηκε μέχρι το ποσό των 5. απέρριψε το αίτημα αναγνώρισης της ακυρότητας της μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας που καταρτίστηκε με το ανωτέρω συμβόλαιο. ως προς τον 1ο αναιρεσίβλητο.. ως ουσιαστικά αβάσιμο..εμφάνιζε την 9-9- 04 . το Εφετείο δέχτηκε τα ακόλουθα: "Η εκκαλούσα ... άλλως διότι έγινε κατά παράβαση προσωρινής διαταγής. σε σχέση με τον παραπεφθέντα στην Ολομέλεια λόγο. Όμως. ο εκκαλών-εφεσίβλητος Ε./29-9-03 έγγραφη σύμβαση παροχής πιστώσεως με αλληλόχρεο λογαριασμό μέχρι το ποσό των 1. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. κατ’ ουσίαν. . Τόσο κατά την αρχική όσο και κατά την αυξητική παραπάνω σύμβαση.. Ζήτησε δε να αναγνωριστεί η ακυρότητά της εν λόγω μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας. κατ’ αμφότερες τις νομικές θεμελιώσεις του. 862 του ΑΚ. με την οποία ζητούσε τη χορήγηση αδείας για εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης επί της ακίνητης περιουσίας του. απέρριψε. κατά το επικουρικό αίτημά της που αφορούσε την απαίτηση από το κατάλοιπο του κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού και αναγνώρισε την υποχρέωσή του να της καταβάλει για την ανωτέρω αιτία το ποσό των 2...000 ευρώ. κατά την ως άνω διαδοχικώς επικουρική θεμελίωση της ακυρότητας της. δέχτηκε την αγωγή. εφόσον η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στα πλαίσια της οποίας είχε δοθεί. β) υπ’ αριθ... Προς εξυπηρέτηση της προεκτιθέμενης συμβάσεως τηρήθηκαν από την πιστώτρια Τράπεζα οι παρακάτω λογαριασμοί και ειδικότερα: α) υπ’ αριθ. .....γ ... Κατά δε τη θεμελίωση της στην έλλειψη εξουσίας διαθέσεως του 1ου αναιρεσιβλήτου λόγω ισχύος της προσωρινής διαταγής την οποία αυτός παραβίασε.. Το Εφετείο. Από τους παραπάνω λογαριασμούς ο υπό στοιχείο ... . που είχε δοθεί με περιεχόμενο την απαγόρευση της νομικής και πραγματικής μεταβολής της κατάστασης της ακίνητης περιουσίας αυτού. το παραπάνω ποσό (με θεμελίωση της ευθύνης της 2ης αναιρεσίβλητης στη μεταβίβαση περιουσίας κατ’ άρθρο 479 ΑΚ).. με την 5877/2007 οριστική του απόφαση. ευθυνόμενος μάλιστα ως πρωτοφειλέτης και παραιτούμενος της ενστάσεως του αρθρ...άκυρη.. την υπ’ αριθ... σε αίτησή της ασφαλιστικών μέτρων. κρίνοντας ομοίως με το Πρωτοδικείο. εις ολόκληρον ο καθένας. με την αιτιολογία ότι η επίμαχη απαγορευμένη διάθεση κατέστη αναδρομικώς έγκυρη. εγγυήθηκε υπέρ της πιστούχου." ως πιστούχο... Ειδικότερα δε.... γ) υπ’ αριθ. Κατά μεν τη θεμελίωσή του σε εικονικότητα της δικαιοπραξίας.45 ευρώ. με την αιτιολογία ότι ουδόλως προέκυψε ότι η επίδικη σύμβαση πώλησης έγινε από τα συμβαλλόμενα μέρη φαινομενικά.εφεσίβλητος ". προς εξασφάλιση της παραπάνω απαιτήσεώς της μετά των τόκων. Μ. απορρίφθηκε με την 960/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.. άλλως ως καταδολιευτική.

.. που επιδόθηκαν στους ανωτέρω δυνάμει των αντιστοίχων υπ’ αριθ.... Μ.... που μεταγράφηκε νόμιμα.. μαζί με τους χώρους αποκλειστικής χρήσεως του ιδίου ορόφου συνολικής επιφάνειας 476. Κ./04 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Ε. Η προαναφερόμενη συμβολαιογραφική πράξη και η σχετική σύμβαση αγοραπωλησίας ολοκληρώθηκε ως προς την κατάρτιση και την υπογραφή της την 12:30 μεσημβρινή ώρα της 8-9-2004. ενώ η κάτω από την υπ’ αριθ. .000 ευρώ. που ύστερα από αναβολή κατά τη δικάσιμο της 29-11-04. Παράλληλα ο τελευταίος δυνάμει του υπ’ αριθ.. με την οποία ζητούσε την παροχή αδείας σε αυτή για εγγραφή προσημείωσης επί της ακίνητης περιουσίας του καθού. η οποία και επιδόθηκε στον καθού Ε..300. δήλωνε ότι κατήγγειλε τη συγκεκριμένη σύμβαση πίστωσης και ζητούσε την καταβολή των οφειλομένων σε αυτήν.22 ευρώ και ο υπό στοιχείο δ όμοιο υπόλοιπο ύψους 234../9-9-04 εκθέσεων επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Α.. ταυτόχρονα δε με την ίδια αίτηση ζητούσε να της χορηγηθεί προσωρινή διαταγή περί απαγορεύσεως της μεταβολής της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας του οφειλέτη. .. που μνημονεύθηκε. δηλαδή ταυτόχρονα με την καταγγελία της συμβάσεως πιστώσεως.. επιδόθηκε στον καθού Ε...μ...... την ώρα 16:35 της 8-9-2004. και έναντι τιμήματος εξ 1. Μ..." και από 8-9-2004 προσωρινή διαταγή.." κάνοντας χρήση σχετικού συμβατικού της δικαιώματος έκλεισε τους παραπάνω λογαριασμούς με συνολικό χρεωστικό κατάλοιπο σε βάρος της πιστούχου εκ 2.." κατά του Ε. Ακόμη η "." προέβη την 8-9-2004 σε κατάθεση της υπ’ αριθ.....722. Η συζήτηση της τελευταίας αιτήσεως προσδιορίσθηκε για την επομένη 9- 9-04. 960/05 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία και απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με τη μορφή της χορηγήσεως αδείας προσημειώσεως της ".. Την ίδια ημέρα η Τράπεζα απέστειλε εξώδικη δήλωση στην πιστούχο και τον εγγυητή της. Μ.370.000 ευρώ για εξασφάλιση της απαιτήσεως από τη δανειακή σύμβαση που μνημονεύθηκε. έλαβε τελικά χώρα στις 10-12-2004... και ώρα 11:00 π..310.544-913.. για να γίνει στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών... πώλησε και μεταβίβασε στην εφεσίβλητη εταιρεία με την επωνυμία ". οπότε η "..45 ευρώ. ./8-9-04 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών . .. Η συζήτηση επί της προσωρινής διαταγής αναβλήθηκε για την 13-9-04. μέχρι του ποσού των 1.χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος της πιστούχου ύψους 2. στην Αθήνα." δέκα εννέα (19) τον αριθμό οριζόντιες ιδιοκτησίες (γραφεία) που βρίσκονται στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας κείμενης επί της οδού ./04 αίτηση της ". οπότε και χορηγήθηκε αυτή μέχρι τη συζήτηση της (κύριας) αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων.. ..μ... και .. η δικάσιμος της οποίας προσδιορίσθηκε για την 29-11-2004. με παράταση της ισχύος της προσωρινής διαταγής. Μ...23 ευρώ την ίδια ημερομηνία......53 τ. κατόπιν δε αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθ.191.. . κατάθ.. Παράλληλα αυθημερόν ο ανωτέρω δικαστικός λειτουργός χορήγησε προσωρινή διάταξη του παραπάνω περιεχομένου και ισχύος μέχρι την 11:00 ώρα της επομένης 9-9-04..

οφείλει στη ".. όπως ελέχθηκε. πλην όμως η απαγορευμένη αυτή αρχική διάθεση θεωρείται ότι ισχυροποιείται και καθίσταται αναδρομικά έγκυρη.. δηλαδή σε χρόνο που είχε αρχίσει να ισχύει η απαγόρευση διαθέσεως τούτων κατά τα προαναφερόμενα. με τον οποίο υποστηρίζονται από τον ανωτέρω διάδικο τα αντίθετα. δηλαδή μεταγενέστερα κατά τέσσερις (4) ώρες περίπου. Μ.. . 960/2005 απόφαση του Μον.. που σε καμία περίπτωση δεν έκανε υπέρβαση των ορίων που καθορίζονται από το άρθρο 106 του ΚΠολΔ. το Εφετείο. Βέβαια η μεταγραφή του πωλητηρίου συμβολαίου έλαβε χώρα την επομένη 9-9- 2004 στον τόμο . αφού η υπ’ αριθ. ευθυνόμενος ως πρωτοφειλέτης. και με αύξ.. ενόψει και των εξιστοριθέντων πιο πάνω. Πρωτοδικείου Αθηνών.722../29-9-03 και την από 5-2-2004 αυξητική αυτής ως εγγυητής υπέρ της πιστούχου. απορρίφθηκε με την 960/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών... Περαιτέρω. Συνεπώς.23 ευρώ ως όμοιο κατάλοιπο του δεύτερου των λεχθέντων λογαριασμών). εσφαλμένα με βάση τα προεκτεθέντα.. κατάθ." από τη τραπεζική σύμβαση πιστώσεως με αριθ. . που παραπέμφθηκε ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας. απορριπτόμενου ως αβασίμου του δεύτερου λόγου της από 6- 11-2009 εφέσεως. με τον οποίο αποδίδεται στην αναιρεσιβαλλομένη η πλημμέλεια της ευθείας παράβασης του νόμου..913. όπως ελέχθηκε. οι Αρεοπαγίτες Δημήτριος Κράνης και Πάνος Πετρόπουλος. σχετική με την μεταγραφή ή μη αυτής).22 ευρώ ως χρεωστικό κατάλοιπο του πρώτου συν 234..στις 16:35 ώρα της ίδιας ημέρας. ο Ε. ο 1ος λόγος της αιτήσεως από το άρθρο 559 αρ. σε συνδυασμό με άρθρα 691 παρ. δύο μέλη του Δικαστηρίου..".. το συνολικό ποσό των 2.1 ΚΠολΔ. 3 ΚΠολΔ. γεγονός θεμελιωτικό του εννόμου συμφέροντός της προς επίκληση της υπέρ αυτής ταχθείσας ως άνω σχετικής ακυρότητας. όμως.191.544. ούτε καταλείπεται καμία αμφιβολία ως προς το γενεσιουργό λόγο της οφειλής του προαναφερόμενου διαδίκου.. με το να δεχτεί ότι η επίμαχη απαγορευμένη διάθεση θεωρείται ότι ισχυροποιήθηκε και κατέστη αναδρομικώς έγκυρη. αριθ. Όμως..... των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών. . επειδή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της αναιρεσείουσας πάνω στην οποία στηριζόταν η προεκτιθέμενη προσωρινή διαταγή (ως προς την οποία δεν διαλαμβάνεται στην αναιρεσιβαλλομένη οποιαδήποτε πραγματική παραδοχή. Μειοψήφησαν. σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν.. ερμήνευσε και εφάρμοσε την ουσιαστική διάταξη του άρθρου 176 ΑΚ.45 ευρώ (δηλαδή 2. είναι βάσιμος... ενώ διέγνωσε τη βασιμότητα της ασφαλιστέας απαίτησης της αναιρεσείουσας. κατά το παραπάνω μέρος του./04 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της ".. 2 και 700 παρ. απορρίφθηκε τελικά με την υπ’ αριθ.. με το ακόλουθο σκεπτικό: " Η ανάγκη να παρασχεθεί έννομη προστασία και πριν από την έκδοση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων για να αντιμετωπιστεί κατεπείγουσα περίπτωση ή άμεσος κίνδυνος με μέτρα που θα εξασφαλίζουν ή θα διαφυλάσσουν μέχρι τότε το ." πάνω στην οποία στηριζόταν η προεκτιθέμενη από 8-9-2004 προσωρινή διαταγή.. όπως ορθά δέχθηκε και η εκκαλουμένη..310.. οπότε και ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των ακινήτων.

ζ ΚΠολΔ (ΟλΑΠ 17/2009 ΑΠ 557- 558/2010) ή κατ’ άλλη ισοδύναμη έκφραση εκτελεστή πράξη της δικαστικής αρχής (ΟλΑΠ 4/2004). αφού η προσωρινή διαταγή δεν αποτελεί. προκαλεί. εφόσον γνωστοποιήθηκε προηγουμένως νόμιμα η προσωρινή διαταγή στον καθ’ ου (αρθρ. όμως είναι εκτελεστός τίτλος από τους αναφερόμενους στο αρθρ. επιβάρυνση ή αλλοίωση των στοιχείων αυτών. η οποία περιέχει αυθεντική και γι’ αυτό δεσμευτική διάγνωση τόσο ως προς τη νομιμότητα των μέτρων που διατάσσει όσο και ως προς την ύπαρξη δικαιώματος του αιτούντος για παροχή σ’ αυτόν προσωρινής δικαστικής προστασίας. 175 ΑΚ και εφαρμόζεται αναλόγως. η κρίση όμως αυτή. στερούμενη αντικειμενικών εγγυήσεων ορθότητας. η οποία ούτε αιτιολογίες περιέχει και ούτε είναι υποχρεωτικό να απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση του δικαστηρίου. με τις επιφυλάξεις του αρθρ. 691 ΚΠολΔ προσωρινής διαταγής. αφού προηγείται της έκδοσής της έλεγχος των προϋποθέσεών της και κρίση ως προς την καταλληλότητα των μέτρων που αφορά. 692 §§4 και 5 ΚΠολΔ. αφού δεν ανταποκρίνεται στο εννοιολογικό περιεχόμενο των αρθρ. παράλειψη ή ανοχή ορισμένης υλικής πράξης ή και την παράλειψη νομικής πράξης. Κατά την έννοια αυτή η προσωρινή διαταγή συνιστά ατελή έκφραση δικαιοδοτικού έργου του δικαστηρίου. Ετσι η προσωρινή διαταγή μπορεί να αφορά την ενέργεια. που παραπέμπει στο αρθρ. 691§2 και 700§3 ΚΠολΔ ως κύρωση για ενέργειες αντίθετες προς το περιεχόμενο της. 904§2εδ. Μάλιστα υποστηρίζεται και γίνεται και νομολογιακά δεκτό (ΟλΑΠ 17/2009) ότι η ακυρότητα απορρέει σε κάθε περίπτωση από την ίδια τη φύση της προσωρινής διαταγής ως δεσμευτικής δικαστικής πράξης και σιωπηρά αυτή επιβάλλεται από τις διατάξεις των αρθρ. 93§3 του Συντάγματος και 300 επ. ΚΠολΔ. 176 ΑΚ. που πρέπει και αυτή να έχει στη βάση της κάποια έννομη σχέση του ουσιαστικού δικαίου από την οποία προέκυψαν ή πρόκειται να προκύψουν αγώγιμες αξιώσεις. όπως προαναφέρθηκε. Περιεχόμενο της προσωρινής διαταγής μπορεί να είναι. δικαστική απόφαση. Με την ευρεία αυτή έννοια η διάθεση που γίνεται παρά την απαγόρευση. 700§3 ΚΠολΔ). Συνακόλουθα η προσωρινή διαταγή. Με κριτήριο συνεπώς το δικαιολογητικό αυτό λόγο αποτελεί η προσωρινή διαταγή εγγύηση διασφάλισης του επικείμενου ασφαλιστικού μέτρου ή κατ’ άλλη έκφραση συνάρτηση και τελολογικό παρεπόμενο της αίτησης και της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. Η σχετική μόνον ακυρότητα. όπως αντίθετα συμβαίνει με την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. επομένως και την εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης. σχετική ακυρότητα κατά το αρθρ. η λήψη οποιουδήποτε πρόσφορου μέτρου για την εξασφάλιση ή τη διατήρηση ουσιαστικού δικαιώματος ή τη ρύθμιση κατάστασης. δεν αποτελεί μεν δικαστική απόφαση. σύσταση.κρίσιμο ουσιαστικό δικαίωμα ή θα ρυθμίζουν την κατάσταση αντιμετωπίζεται με την έκδοση της προβλεπόμενης από το αρθρ. δεν κατοχυρώνει αυθεντικά τη νομιμότητα της έκδοσης της προσωρινής διαταγής. Στην τελευταία περίπτωση η προσωρινή διαταγή εμφανίζεται συνήθως με τη μορφή της απαγόρευσης διάθεσης και γενικότερα μεταβολής της νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων του καθ’ ου. που περιλαμβάνει ως έννοια κάθε μεταβίβαση. που συνεπάγεται η παράβαση της .

Ωστόσο ανάλογη απαγόρευση διάθεσης επιβάλλεται να διαταχθεί με την προσωρινή διαταγή και όταν με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ζητείται η παροχή άδειας για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης. που συνεπάγεται όμοια απαγόρευση διάθεσης (αρθρ. 691§6 ΚΠολΔ). που συνέχεται με την προσωρινή διαταγή. αλλά ότι η εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης. θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η απαγόρευση με την προσωρινή διαταγή κάθε διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του καθ’ ου δικαιολογείται όταν με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ζητείται η συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του. ενώ παρόμοιο αποτέλεσμα "εγκυροποίησης" της απαγορευμένης διάθεσης δημιουργείται και αν κατά παραδοχή σχετικής ένστασης θεωρηθεί ως καταχρηστική κατά το αρθρ. με την οποία ενεργοποιείται η σχετική ακυρότητα. δεν εξασφαλίζεται ο υπέρ ου η προσωρινή διαταγή έναντι του νέου κυρίου του ακινήτου. δεν είναι ολοκληρωτικά άκυρη. 281 ΑΚ η επίκληση της ακυρότητας της. Με δεδομένο ότι η προσωρινή διαταγή συναρτάται με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. αεροσκάφους ή εμπράγματου σ’ αυτά δικαιώματος είναι η εγγραφή προηγουμένως της προσωρινής διαταγής στα αντίστοιχα δημόσια βιβλία (αρθρ. αλλά την καθιστά ανενεργό και μη αντιτάξιμη ως προς μόνο το δανειστή υπέρ του οποίου εκδόθηκε η προσωρινή διαταγή. αφού το έννομο συμφέρον πρέπει να υπάρχει κυρίως κατά το χρόνο της επίκλησης. αν αυτό εντωμεταξύ μεταβιβασθεί. με την οποία πλήττεται η διάθεση που έγινε κατά παράβαση της προσωρινής διαταγής. αυτή παραμένει εξακολουθητικά έγκυρη προς οποιονδήποτε και αν έγινε. αν γίνει παραίτηση από το δικαίωμα επίκλησης της ακυρότητας. που επιβλήθηκε με την προσωρινή διαταγή σε βάρος του καθ’ ου. Συνεπώς αν ο δανειστής αυτός δεν επικαλεσθεί την ακυρότητα της απαγορευμένης διάθεσης. αφού αν απαγορευθεί μόνον η επιβάρυνση του ακινήτου με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης υπέρ τρίτου. δημιουργεί κατάσταση αβεβαιότητας ως προς το κύρος της διάθεσης. Σε "εγκυροποίηση" κατά την έννοια αυτή της απαγορευμένης διάθεσης οδηγεί και η απώλεια του έννομου συμφέροντος προς επίκληση της σχετικής μ’ αυτή ακυρότητας.προσωρινής διαταγής με περιεχόμενο την απαγόρευση διάθεσης. δεν πλήττει αυτή καθεαυτή τη διάθεση. συνάγεται αναγκαίως ότι ως προς την απαγορευμένη με την προσωρινή διαταγή διάθεση δεν μπορεί να γίνει επίκληση της σχετικής μ’ αυτή ακυρότητας. Παρέπεται ότι αν τελικά διαταχθεί με την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων η εγγραφή προσημείωσης μόνον υποθήκης. Σε κάθε πάντως περίπτωση αναγκαία προϋπόθεση για να μπορεί να αντιταχθεί στους τρίτους η ακυρότητα της απαγορευμένης διάθεσης ακινήτου. αν απορριφθεί η . που αίρεται και οριστικοποιείται το κύρος της. πλοίου. 715§1 ΚΠολΔ). πρέπει η απαγόρευση κάθε διάθεσης. που έγινε παρά την απαγόρευση. εφόσον η προσωρινή διαταγή είναι συνάρτηση και τελολογικό παρεπόμενο της αίτησης και της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. Γενικότερα. να προσλάβει τη στενότερη έννοια ότι η διάθεση του ακινήτου. αντιτάσσεται κατά του τυχόν νέου κυρίου του ακινήτου και προηγείται των υποθηκών ή προσημειώσεων που γράφτηκαν μετά τη σημείωση της προσωρινής διαταγής στο αντίστοιχο δημόσιο βιβλίο. Η σχετική ακυρότητα.

έστω και αν επιβεβαιωθεί από το αποτέλεσμα της κύριας δίκης η ορθότητά της. 2) Σε περίπτωση μη άσκησης αγωγής για την κύρια υπόθεση θα υφίσταται καθεστώς αβεβαιότητας ως προς την τελική τύχη της απαγορευμένης διάθεσης. Δηλαδή η απόρριψη της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και η συνακόλουθη αυτής κατάργηση της προσωρινής διαταγής "εγκυροποιεί" την απαγορευμένη με την προσωρινή διαταγή διάθεση. κατά την ίδια έννοια είναι ανεκτές και έγκυρες μετά την απόρριψη της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και οι κατά παράβαση της προσωρινής διαταγής διαθέσεις. Αντίθετα διατηρείται η ακυρότητα της διάθεσης. έναντι των οποίων ο δανειστής δεν προστατεύεται. ουσιαστικής απαίτησης δεν δικαιολογεί από μόνη της την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας. εφόσον όμως σε σχέση με την απόφαση αυτή κριθεί στη συνέχεια τελεσίδικα στο πλαίσιο της κύριας δίκης η ύπαρξη αντίστοιχου ουσιαστικού δικαιώματος. Ετσι αν στην κύρια διαγνωστική δίκη γίνει τελεσίδικα δεκτή η ανυπαρξία της αξίωσης προς εξασφάλιση της οποίας λήφθηκαν ασφαλιστικά μέτρα και εκδόθηκε προηγουμένως και προσωρινή διαταγή με περιεχόμενο την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του καθ’ ου. Με διαφορετική εκδοχή: 1) Κρίνονται εξακολουθητικά άκυρες οι διαθέσεις που έγιναν κατά παράβαση της προσωρινής διαταγής. μολονότι δεν θα έχει πιθανολογηθεί τελικώς η ανάγκη παροχής τέτοιας προστασίας. αφού ως προς το αντικείμενο της διάθεσης δεν τίθεται πλέον ζήτημα .αντίστοιχη μ’ αυτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και καταργηθεί για το λόγο αυτό η προσωρινή διαταγή. αλλά αυτή παρέχεται μόνον ύστερα από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και εφόσον πιθανολογηθεί εκτός από την ύπαρξη της απαίτησης και η ύπαρξη κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης. αφού τα αποτελέσματα της επίκλησης είναι υπό αίρεση και εξαρτώνται από την ευδοκίμηση οπωσδήποτε της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η ύπαρξη. 3) Η ακυρότητα της απαγορευμένης με την προσωρινή διαταγή διάθεσης θα παραμένει ενεργός ως συνέπεια προσωρινής δικαστικής προστασίας. η οποία εξ άλλου δεν συναρτάται αναγκαίως με την ύπαρξη απαίτησης κατά το ουσιαστικό δίκαιο. Μάλιστα η διάθεση "εγκυροποιείται" αναδρομικά ακόμη και αν έγινε εντωμεταξύ επίκληση της ακυρότητας της. παρόλο που μετά την απόρριψη της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων είναι έγκυρες οι περαιτέρω διαθέσεις περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. αφού αυτή συνέχεται πρωταρχικά με την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων και ως ατελής έκφραση δικαιοδοτικού έργου δεν κατοχυρώνει αυθεντικά τη νομιμότητα της έκδοσης της. αφού και τα ασφαλιστικά μέτρα έχουν παρεπόμενο χαρακτήρα σε σχέση με την κύρια διαγνωστική δίκη. δηλαδή. Από αυτό συνάγεται ότι αφού το δίκαιο ανέχεται διαθέσεις περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που καθιστούν επισφαλή την ικανοποίηση του δανειστή αν δεν έχουν ληφθεί υπέρ αυτού ασφαλιστικά μέτρα. όταν η δέσμευση που επέβαλε η προσωρινή διαταγή συνεχίζεται με την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. ο αντίδικος του δεν έχει προφανώς έννομο συμφέρον να επικαλεσθεί ακυρότητα της διάθεσης που έγινε κατά παράβαση της προσωρινής διαταγής. ασχέτως του αποτελέσματος της κύριας δίκης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δέχεται κατά πλειονοψηφία τον παραπεμφθέντα στην Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πρώτο λόγο από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ της αίτησης Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ". αφού το Εφετείο ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις των αρθρ. για αναίρεση της 1207/2011 απόφασης του Εφετείου Αθηνών./8. η οποία δεν αίρεται από τη μεταγενέστερη κατάργηση της ισχύος της..2004 συμβολαίου πώλησης οριζόντιων ιδιοκτησιών από τον πρώτο στη δεύτερη των αναιρεσιβλήτων σε χρόνο που είχε ήδη επιδοθεί σε αυτόν η από 8..". 176 ΑΚ. Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ .. ναι μεν υπήρξε αρχικά απαγορευμένη... 691 και 700§3 ΚΠολΔ με το να κρίνει με την προσβαλλόμενη απόφασή του ότι η μεταγραφή του συνταχθέντος από το συμβολαιογράφο Αθηνών .9.2004 προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.. αφότου με την υπ’ αριθ. 960/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε η στηρίζουσα την προσωρινή διαταγή αίτηση παροχής άδειας στην αναιρεσείουσα για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στην ακίνητη περιουσία του"..αναγκαστικής εκτέλεσης εξαιτίας ακριβώς της έλλειψης ασφαλιστέας αξίωσης και καταχρηστική θα είναι ασφαλώς σε κάθε περίπτωση η από μέρους του επίκληση ακυρότητας. με την οποία είχε απαγορευθεί στον ίδιο η διάθεση των περιουσιακών του στοιχείων στο πλαίσιο αίτησης της αναιρεσείουσας για παροχή άδειας εγγραφής προσημείωσης υποθήκης στην ακίνητη περιουσία του προς εξασφάλιση κατ’ αυτού απαίτησής της από σύμβαση πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό.9. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ και τούτου αποχωρήσαντος από την Υπηρεσία καθώς και του Αντιπροέδρου Γεωργίου Χρυσικού ο αρχαιότερος της συνθέσεως Αντιπρόεδρος Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του. Παραπέμπει την υπόθεση στο Α2 Τμήμα του Αρείου Πάγου προς έρευνα των λοιπών λόγων της αίτησης αναίρεσης. . Επομένως κατά τη γνώμη των ως άνω μειοψηφούντων μελών του Δικαστηρίου θα έπρεπε να απορριφθεί ο παραπεμφθείς στην Πλήρη Ολομέλεια του Δικαστηρίου λόγος της αίτησης αναίρεσης από τον αριθμό 1 του αρθρ. στις 16 Ιουνίου 2015.. Βέβαια η παράβαση της προσωρινής διαταγής σε χρόνο που αυτή ίσχυε αντιστρατεύεται τη δεσμευτικότητά της και συνιστά απείθεια.... όμως η σχετική υπέρ της αναιρεσείουσας ακυρότητα τελικώς καλύφθηκε και η απαγορευμένη με την προσωρινή διαταγή διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του πρώτου αναιρεσιβλήτου εγκυροποιήθηκε αναδρομικά.. 559 ΚΠολΔ. υπ’ αριθ. η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στο Α2 Τμήμα του Αρείου Πάγου για την έρευνα των λοιπών λόγων της αίτησης αναίρεσης.. Ακολούθως. Ως κύρωση όμως στην παράβαση της προσωρινής διαταγής δεν μπορεί να ισχύσει η διατήρηση συνεπειών. στις 19 Νοεμβρίου 2015. οι οποίες μετά την κατάργηση της δεν δικαιολογούνται πειστικά από άποψη ουσιαστικού δικαίου........

Ρ.Κ. .