You are on page 1of 7

A5: Quant mesura lescola?

Objectius:
calcular lalada de ledifici del nostre institut utilitzant diferents
mtodes.
Analitzar diferents mtodes, fer un estudi derrors i extreure
conclusions.
Elaborar un informe complet i explicatiu de tot el procs. Utilitzant els
conceptes i el llenguatge matemtic adequats.
Valorar la utilitat de les matemtiques en contextos diversos i
propers.
Ser crtics i valorar la feina prpia i la dels companys.

Entrega:
Aquesta prctica generar un informe amb els segents apartats:
1. Introducci: Explicaci de la prctica i indicar ledifici escollit
2. Clcul de les altures utilitzant els diferents mtodes. Cada mtode
sha dexplicar per separat i ha de constar:
Explicaci del mtode, material utilitzat i representaci
de la situaci.
Taula de mesures de cada un dels integrants.
Clcul efectiu de laltura.
3. Justificaci de quin mtode ens sembla ms exacte.
4. Clcul dels errors comesos un cop coneguda laltura exacte.
5. Conclusions: Justificaci de quin mtode s millor i el perqu dels
errors dels altres mtodes.
6. Valoraci del grup de la prctica realitzada.
Una entrada al portfoli amb:
o El vdeo de la construcci del gonimetre.
o Una seqncia de fotografies del grup prenen mesures al pati i
una breu explicaci de la prctica que sest realitzant.
A5: Quant mesura lescola?

Full de treball

MTODE 1: Trigonometria
Material necessari: gonimetre i una cinta mtrica o rodmetre.

Mtode 1.1:
Procediment:

a) Lobservador es situa a una distncia aleatria de ledifici i mesura


langle delevaci daquest amb el gonimetre.
b) Es mesura la distncia que separa lobservador de ledifici amb la
cinta mtrica o el rodmetre.
c) Mesurem laltura des del terra fins els ulls de lobservador.
d) Omplim la graella segent amb les dades obtingudes:

OBSERVADOR ANGLE DELEVACI ALTURA FINS ELS ULLS


tutu 31 162cm
xavier 30 161cm
sergi 30 161cm
alex 34 168cm

Ens queda:

Fem els clculs necessaris per


trobar laltura H de ledifici tot explicant el raonament.

y y
Tan 30= 18 Tan 34= 18

Y= 180,577 Y= 180, 67

Y=10,386 y= 12,14

y
Tan 31= 18

Y=180,60
A5: Quant mesura lescola?
Y=10,81

Mtode 1.2:
a) Lobservador es situa a una distncia aleatria de ledifici i mesura
langle delevaci daquest amb el gonimetre.
b) Lobservador avana una distncia determinada i torna a mesurar
langle delevaci.
c) Mesurem laltura des del terra fins els ulls de lobservador.
d) Omplim la graella segent amb les dades obtingudes:

OBSERVADOR ANGLE DISTNCIA ANGLE DELEVACI ALTURA FINS ELS


DELEVACI AVANADA NOU ULLS
Tutu 31 7m 40 162cm
Xavi 30 5m 35 161cm
Sergi 30 7m 41 161cm
Alex 34 5m 36 168cm

Ens queda:

X+7
7m
A5: Quant mesura lescola?
y
Tan30= 7x y= Tan30(7+x)

tan 30(7+ x )
Tan41= x

y=Tan30(7+13,93)

Tan41x= Tan30(7+x) y=0,57


20,93

0,86x= 4,04+ 0,57x y= 11,93 m

0,29x= 4,04

4,04
X= 0,29 = 13,93

Fem de nou els clculs necessaris per trobar laltura H de ledifici tot
explicant el raonament.

MTODE 2: Semblana
Material necessari: un mirall i una cinta mtrica o un rodmetre.

Procediment:

a) Situem el mirall en el terra a una certa distncia aleatria de ledifici.


b) Lobservador es situa a una distncia del mirall de manera que vegi
en ell reflectit la part ms alta de ledifici. Mesurem la distncia de
lobservador al reflex de ledifici en el mirall.
c) Mesurem la distncia del reflex en el mirall a ledifici.
d) Mesurem laltura des del terra fins els ulls de lobservador.
e) Omplim la graella segent amb les dades obtingudes:

OBSERVADOR DISTNCIA OBSERVADOR- DISTNCIA MIRALL- ALTURA FINS ELS


MIRALL EDIFICI ULLS
Tutu 120cm 9,8m 162cm
Xavi 88cm 8,92m 161cm
Sergi 120cm 9,8m 161cm
Alex 88cm 8,92m 168cm

Ens queda:
A5: Quant mesura lescola?

Els dos triangles que shan format sn proporcionals i per tant tenim:

H h
=
x y

Fem els clculs necessaris per trobar laltura H de ledifici tot explicant el
raonament.

y 1,61
8,92 1,20 1,20y= 8,921,61 y= 11,96
A5: Quant mesura lescola?

MTODE 3: Semblana-Escales
Material necessari: cmera de fotos i ordinador amb el programa geogebra

Procediment:

a) La persona es colloca enganxada a ledifici que es vol mesurar.


b) Fem una fotografia on es vegi una persona i ledifici.
c) Mesurem lalada de la persona.
d) En el programa geogebra inserim la fotografia i mesurem lalada de
ledifici i lalada de la persona en la fotografia dibuixant uns
segments a sobre dells i fent que aparegui el valor daquests
segments.
e) Omplim la graella segent amb les dades obtingudes:

ALADA DE LEDIFICI EN LA ALADA DE LA PERSONA EN LA ALADA REAL DE LA


FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA PERSONA
Tutu 8,20 172cm
Xavier 7,98 165cm
Sergi 8,24 172cm
Alex 8,46 176cm

Per proporcionalitat tenim:

altura real de l' edifici altura de l ' edifici enla fotografia


=
altura real de la persona altura de la personaen la fotografia

Fem els clculs adients per trobar laltura real de ledifici.

Alex
A5: Quant mesura lescola?
x 7,95
=
1,76 1,65

X= 4,811,76=8,46

Sergi

x 7,81
=
1,72 1,63

X= 4,791,72=8,24

Tutu

x 7,92
=
1,72 1,66

X= 4,771,72=8,20

Berlanga

x 7,95
=
1,66 1,64

X= 4,841,65=7,98