You are on page 1of 14

2017. február 1-5. HÉTFŐ KEDD SZERDA 1. CSÜTÖRTÖK 2.

Női osztály Tóth-M E, Vízvári E, Kiss T Tóth-M E, Vízvári E, Kiss T

Férfi osztály Sohár N, Soós J, Hadarits F Sohár N, Soós J, Hadarits F

Gyermek osztály Férfi oszt orvosai Férfi oszt orvosai Berkes Sz oszt vez h

Végh M, Dégi R, Hári K A, Facskó A, Kolozsvári L, Szabó Ág,
Műtő Szabó Ár, Sohár N, Lovas P, Soós J

(Albert R) Szabó Ár, Tatay D,
Műtő ügyelet Galle A
(Deák K) Soós J, Galle A

Gyetvai T vitreoret is, Sohár N,
B. Tóth B, Vass A, Berkes Sz, Deák K,
Általános ambulancia Lovas P, Soós J vitreoret is,
Albert R
Kocsis PB (FA)

Smeller L, B. Tóth B, Kovács A, Dégi R, Vízvári E, Smeller L, Kovács A,
Lézer ambulancia OCT, FLAG de Deák K, Tatay D

UH Szabó Ág, Lovas P Soós Judit

Uveitis ambulancia
Elektrofiziológia Janáky M,
Orthoptika
Gyermekszemészet de Vass A Kocsis PB
Gyermekszemészet du Doncsenko Andrea Kocsis PB
Kontaktlencse Végh M Végh M
SZTK
Glaucoma Sziklai Pál, Szabó Ár

ROP
Bulbus KÜLÖN BEOSZTÁS ALAPJÁN
Labor Szalay László Szalay László
Ügyeletes Deák Klára Smeller Lilla

Gyetvai T. Hadarits F Tóth-Molnár Edit 3. Gyetvai T. Skribek Ákos 1-2-3. Tatay D Sohár N. Vizvári Eszter 3. Barna Lívia 1-5. Férfi oszt orvosai Berkes Sz oszt vez h Hári Kovács András 2-3. besegít de Berkes Sz.Tóth Barabara Orosz Zsuzsanna 1-6. Lovas P. Dégi Rózsa. Kocsis PB 3. Soós J. Smeller L. Kiss T Tervezett távollét: Sohár N. Szalay László Jánossy Ágnes 1-2-3. B. Berkes Szilvia 1. Gyetvai T. (Smeller Lilla) Kovács A. Lovas P Átfecskendezés: Végh M Sohár N Deák K Berkes Sz Végh M 7-13. Sziklai Pál. PÉNTEK 3. de Vass A. Gale A Farkas Judit 1-3. Zeffer Tamás 1-5. Albert R Szabó Dóra 1-3. Soós J. Doncsenko A. KÜLÖN BEOSZTÁS ALAPJÁN Albert Réka . Szabó Ár. Kovács Attila Bánfi Virág 1-5. Gyetvai Tamás 2.

Soós J vitreoret is. Általános ambulancia Szalay L. Gyetvai T. Szalay L. Gale A Gyetvai T. Sohár N. Albert R Skribek Á. Lovas P. Orosz Zs. Kocsis (Szabó Áron) Vass A. Tóth B. Orthoptika 7-13. Kovács A. Kiss Smeller L. B. Dégi R. Szalay L. 2017. Deák A. Soós J vitreoret Lovas P. Szabó D Kocsis PB. Kocsis (Albert Réka) Vass A. Kiss T Sohár N. Dégi R. Tóth B. Smeller L. Skribek Á. Orosz Zs Janáky M. Sohár N. Lézer ambulancia OCT. Szalay L. SZERDA 8. Orosz Elektrofiziológia Zs. Tatay D UH Hári K A. Farkas J Sohár N. Gyetvai T. Doncsenko A. Facskó A. Gyetvai T vitreoret is. Soós J. Női osztály Gyetvai T. Orosz Zs Gyermekszemészet du Jánossy Ágnes Berkes Sz Doncsenko Andrea Jánossy Á. Lovas P. Farkas J. Szabó Ág. Deák K. FLAG T Deák K (belgy). Hári K A vitreoret is. Sohár N. Jánossy Á. Tatay D. KEDD 7. Hári K A Szabó Ág. Soós J. GyetvaiT Uveitis ambulancia Sohár N. február 6-12. Skribek Á. Kocsis PB. Vízvári E. Farkas J Férfi oszt orvosai Berkes Sz oszt Férfi oszt orvosai Berkes Sz oszt Gyermek osztály vez h vez h Férfi oszt orvosai Férfi oszt orvosai Facskó A. Soós J. Deák K Skribek Á. Kovács A. HÉTFŐ 6. Deák K Jánossy Á. Kolozsvári L. Hári K A. Albert R Orosz Zs (FA). Szalay L. Kiss T de Deák K. Jánossy Á Hári K A Gyermekszemészet de Jánossy Ágnes Berkes Sz Vass A Jánossy Á. Szabó Ár. Szabó Ár. Albert R Orosz Zs (FA). Kovács A. Szalay L. Férfi osztály Sohár N. Doncsenko A. Lovas P SkribekÁ. Tatay D Sziklai Pál. B. Smeller L. Dégi Rózsa. Műtő Smeller L. Lovas P. Végh M. Soós J. Szabó D Szabó D Tatay D PB. Tóth-M E. Jánossy Á. Vass A. CSÜTÖRTÖK 9. Vass A Tóth-Molnár E. Farkas J Szabó D Sohár N. Glaucoma Szabó Ár. Orosz Zs. Dégi Rózsa. Kiss T Gyetvai T. Berkes Sz. Vízvári E. Kolozsvári L. Műtő ügyelet PB. is. Orosz Janáky M. Szabó Ág. Orosz Zs Kontaktlencse Végh M Skribek Á Gale A amb SZTK 13-19. Soós J. Jánossy Á. Vízvári Szabó Ár. Galle A ROP SoósJ (supervHári KA) Bulbus KÜLÖN BEOSZTÁS ALAPJÁN Labor Szalay László Szalay László Ügyeletes Szabó Áron Vizvári Eszter Kovács Attila Deák Klára . Gale A Gyetvai T. Soós J E (Vizvári Eszter) Jánossy Á. Skribek Á. Zs. (Kovács Attila) Soós J.

. Tervezett távollét: Gyetvai T. Vass Attila 10. Barna Lívia 6-12. Szabó D Dégi Rózsa. Soós J. Bánfi Virág 6-10. Tatay D Soós J N BEOSZTÁS ALAPJÁN Kocsi Péter Balázs . Orosz Zs. Gyetvai. Smeller L. Skribek Á. Vízvári E. Soós J. PÉNTEK 10. Jánossy Á. Hadarits Flóra 6-10. Kocsis PB Gyetvai T. Albert R Albert R Végh M Sziklai P. Szalay L. Kiss T Sohár Nicolette 10. Hári K A Szalay László Kovács Attila (Deák Klára) Kovács A. Szabó Ár. Átfecskendezés: Végh Mihály Deák K. Gale A Gyetvai T. Farkas J Zeffer Tamás 6-10. Férfi oszt orvosai Végh M 8. Lovas P Jánossy Á. Berkes Szilvia 8-10. Lovas P.

Kiss T de Deák K. Lovas P. Albert R (FA) Dégi Rózsa. Berkes Sz. Általános ambulancia Szalay L. Hadarits F Hári K A. Szabó D Hári K A vitreoret is. Tatay D. Vass A. Tóth B. Tatay D Sziklai P. Gyetvai T. Lovas P. Berkes Sz. Szabó Műtő Smeller L. Galle A. Női osztály Gyetvai T. Orthoptika 7-13. Tóth B. Deák K vitreoret is Kocsis PB. (Kovács Attila) Soós J. Berkes Sz Ág. Kovács A. Berkes Sz. Sohár N. Jánossy Á. Orosz Zs (FA). Jánossy Á. Orosz Zs. Skribek Á. Vízvári E. Soós J Lovas P. Skribek Á. Albert R Jánossy Á. Hadarits Férfi osztály Hári K A. Szabó Ár. Hadarits F F. Jánossy Á. Végh M. Vass A Tóth-Molnár E. Doncsenko Andrea Deák A. 2017. Smeller L. Szalay L. Hadarits F Férfi oszt orvosai Berkes Sz oszt vez Férfi oszt orvosai Berkes Sz oszt Férfi oszt orvosai Berkes Sz oszt Férfi oszt orvosai Berkes Sz oszt Gyermek osztály h vez h vez h vez h Facskó A. Kocsis (Soós Judit) Berkes Sz. Szabó Ár. Farkas J Gyetvai T. Skribek Á. Soós J. Szabó D Hári K A. Szalay L. Doncsenko A. Berkes Sz. Gyermekszemészet du Jánossy Á Berkes Sz/Tatay D Doncsenko Andrea Jánossy Á. K A. Smeller L. B. Deák K (belgy). Lovas P SkribekÁ. Facskó A. Vízvári E. FLAG Szabó D A. Skribek Á. Lézer ambulancia OCT. Berkes Sz. Szabó D Janáky M. Albert SZTK 13-19. Elektrofiziológia Deák K Jánossy Á. február 13-19. Soós J vitreoret is. Galle A ROP SoósJ(supervHári KA) . GyetvaiT Uveitis ambulancia Sohár N. CSÜTÖRTÖK 16. Szalay L. Dégi R. Glaucoma Szabó Ár. Kovács A. Kovács Dégi R. Skribek Á Szabó Ág. Szabó Ár. Jánossy Á Hári K A Gyermekszemészet de Jánossy Á Berkes Sz/Tatay D Vass A Jánossy Á. B. Dégi Rózsa. Kolozsvári L. Kiss T Hári K A. Farkas J PB . Tóth-M E. Hári Kolozsvári L. Gyetvai T vitreoret is. Kocsis Műtő ügyelet Farkas J PB. Deák K Hári K A. HÉTFŐ 13. Szalay L. Smeller L. Kiss T Gyetvai T. Végh M. SZERDA 15. Albert R. Sohár N. Soós J Vízvári E (Kocsis PB) Vass A. Lovas P. Szabó Ág. Kiss T. Berkes Sz. Janáky M. Kontaktlencse Végh M Skribek Á Végh M Végh M. Szalay L. Tatay D UH Hári K A. Gale A Gyetvai T. Gyetvai T. Sohár N. KEDD 14. (Gale Arnold) Vass A.

Bulbus KÜLÖN BEOSZTÁS ALAPJÁN Labor Szalay László Szalay László Ügyeletes Gale Arnold Soós Judit Kovács Attila Szabó Áron .

Szalay L. Átfecskendezés: Soós J. Albert R. Kocsis PB.Tóth Barabara Szalay László Kovács Attila (Szabó Áron) Kovács A. Sohár N. Kiss T Vizvári Eszter 17. Orosz Zsuzsanna 14-18. Hári K B. Jánossy Á Dégi Rózsa. Hadarits F Barna Lívia 13-19. Tatay D . Zeffer Tamás 13-17. Farkas J Gyetvai T. Lovas P. Bánfi Virág 13-17. de Vass A. Szabó D Gyetvai T. Doncsenko A. Lovas P Jánossy Á. Gyetvai T. Berkes Sz. Smeller L. Férfi oszt orvosai Berkes Sz oszt vez h Skribek Á. Tatay D Deák K Berkes Sz Végh M 7-13. Hári K A. PÉNTEK 17. Sziklai P. Gale A. Tervezett távollét: Tóth-Molnár Edit 17. Szabó Ár Sohár N. besegít de Berkes Végh Mihály Sz.

LÖN BEOSZTÁS ALAPJÁN Zeffer Tamás .

Farkas J. február 20-26. Glaucoma Sziklai P. Soós J E (Deák Klára) Vass A. HÉTFŐ 20. Deák K R du Kocsis PB. Kiss T de Deák K. Lovas P. Skribek Á. KEDD 21. Kolozsvári L. Albert Soós J vitreoret is. Dégi R. Skribek Á. Férfi osztály Hári K A. Gyetvai T. Berkes Sz Ág. Vass A Sohár N. Skribek Á. Lovas P. Tóth B. Deák K Hári K A. Szabó D UH Hári K A. Hári Facskó A. Berkes Sz. Deák Dégi R. Elektrofiziológia Deák K Jánossy Á. Farkas J Férfi oszt orvosai Berkes Sz oszt Férfi oszt orvosai Berkes Sz oszt Férfi oszt orvosai Berkes Sz oszt Férfi oszt orvosai Berkes Sz oszt Gyermek osztály vez h vez h vez h vez h Facskó A. Smeller L. Kocsis PB SZTK 13-19. Doncsenko Andrea Deák A. Kovács A. Szabó Műtő Smeller L. Sohár N. Végh M. Tóth-M E. Farkas J Hári K A. Szalay L. Sohár N. Általános ambulancia Szalay L. Skribek Á Szabó Ág. Soós J. 2017. SZERDA 22. Jánossy Á Hári K A Gyermekszemészet de Jánossy Á Berkes Szilvia Kocsis PB Jánossy Á Gyermekszemészet du Jánossy Á Berkes Szilvia Doncsenko A Jánossy Á Kontaktlencse Végh M Skribek Á Végh M Végh M. Jánossy Á. FLAG T. Kovács A. Kovács A. Szabó D K(belgy). Gale A Dégi R. Szalay L. Dégi R. Sohár N. Vass A.Albert R (FA). Jánossy Á. SkribekÁ. Vass A Női osztály Sohár N. CSÜTÖRTÖK 23. Lézer ambulancia OCT. Doncsenko A. Soós J vitreoret is. Janáky M. B. Kiss Smeller L. Gyetvai T. GyetvaiT Uveitis ambulancia Sohár N Janáky M. Vízvári K A. Tóth B. Farkas J Szabó D Hári K A. Kolozsvári L. Lovas P. Orosz Zs. ROP Albert R Bulbus KÜLÖN BEOSZTÁS ALAPJÁN Labor Szalay László Szalay László . Szabó Ág. Vízvári E. Végh M. (Orosz Zs) Vass A. Vass A. (Berkes Szilvia) Soós J. Hadarits F Hári K A vitreoret is. Skribek Á. Jánossy Á. Gale Műtő ügyelet Albert R Szabó D Tatay D A. Gyetvai T vitreoret is. Vass A. B. Berkes Sz. Vass A Tóth-Molnár E. Szalay L. Sohár N. Berkes Sz. Orosz Zs (FA). Kocsis PB. Vízvári E. Jánossy Á. Gale A Sohár N. Orosz Zs. Kovács A. Orthoptika 7-13. Berkes Sz. Gale A Kiss Tímea Kiss Tímea Hári K A. Smeller L. Albert R SoósJ(supervHári KA). Kocsis PB. (Vass A) Berkes Sz.

Ügyeletes Orosz Zsuzsanna Vass Attila Berkes Szilvia Szalay László .

vez h Hadarits Flóra 20-22. Soós J. Hári K A. de Vass A. Kocsis PB Deák K Berkes Sz Végh M Átfecskendezés: Végh Mihály Sziklai P. Szabó D Gyetvai T. Kocsis PB . Tervezett távollét: Sohár N. Orosz Zsuzsanna 22-24. besegít de Berkes Sz. Bánfi Virág 20-26. Lovas P Jánossy Á Sohár N. Farkas J Gyetvai T. Férfi oszt orvosai Berkes Sz oszt Zeffer Tamás 20-26. Jánossy Á. Hári K A. Vízvári E. Farkas J Tatay Dóra 20-26. Barna Lívia 20-26. Vass A Lovas Péter 22. Albert R. Lovas P. Smeller L. Kiss Tímea Szabó Áron 20-24. PÉNTEK 24. Galle A Dégi Rózsa. Sohár N. Skribek Á. Hadarits F. Kovács A (Szalay László) Kovács A.

Gale Arnold .

Tóth-M E. Vass A. Orthoptika 7-13. Gyetvai T. Műtő ügyelet Hadarits F Hadarits F Skribek Á. Deák A. (Orosz Zs) Vass A. Általános ambulancia Szalay L. február 27-28. Végh M. Albert R Dégi Rózsa. Jánossy Á. HÉTFŐ 27. Kovács Dégi R. Skribek Á Uveitis ambulancia Sohár N. Gale A Sohár N. Hári K A vitreoret is. Orosz Zs Szalay L. SkribekÁ. 2017. Glaucoma Szabó Ár. Vass A. Lovas P. Szabó Ár. Gale A Férfi osztály Skribek Á. Doncsenko A. Vass A Tóth-Molnár E. Orosz Zs. Albert R. SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Női osztály Sohár N. Smeller J. Orosz Zs. Kolozsvári L. Deák K (belgy). Soós J (FA). Vízvári E (Berkes Sz) Vass A. Szabó D Janáky M. Smeller J. Doncsenko A. Lovas P. Tatay D. Farkas J Férfi oszt orvosai BerkesSz oszt Férfi oszt orvosai Berkes Sz oszt Gyermek osztály vez h vez h Facskó A. Kiss Lézer ambulancia OCT. KocsisPB. Smeller L. FLAG Kiss T T UH Hári KA. Vízvári E. Elektrofiziológia Deák K Jánossy Á. A. Deák K Hári K A. Kocsis PB. KEDD 28. Sohár N. Tatay D ROP SoósJ(supervHári KA) Bulbus KÜLÖN BEOSZTÁS ALAPJÁN Labor Ügyeletes Orosz Zsuzsanna Soós Judit . Kovács A. Gyetvai Műtő T. Smeller L. Szabó D vitreoret is. Soós J. Jánossy Á Gyermekszemészet de Jánossy Á Berkes Szilvia Gyermekszemészet du Jánossy Á Berkes Szilvia Kontaktlencse Végh M Skribek Á SZTK 13-19. Farkas J Skribek Á. Szabó Ág.

Barna Lívia 27-28. . Zeffer Tamás 27-28.Tervezett távollét: Bánfi Virág 27-28.