You are on page 1of 1

USMENA PREDAJA: POVIJESNI, ANTROPOLOŠKI, KULTURO-LOŠKI

,
MITOLOŠKI TE INTERDISCIPLINARNI ASPEKTI

Nositelj: prof. dr. sc. Ljiljana Marks
redoviti profesor, Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu

Zadaća predmeta

Predaja je kraća prozna vrsta, koja izrasta iz povijesnih kronika i stare
literature, ali ponajviše iz usmenih svjedočanstava, nerijetko s jako iskazanim
osjećajem zbiljnosti opisanoga događaja s motrišta aktera/kazivača. Predaja je
istodobno i dokument pučkoga poimanja svijeta i u uskome je kontekstu s društvom,
društvenim normama, vrijednostima zajednice. Ima naglašene elemente neobičnog,
fantastičnog i u likovima i u događajima te se i njezina interpretacija u svjetskoj
znanosti kretala uvijek između mitskog/mitološkog značaja i vrednovanja te
prosuđivanja vjerodostojnosti povijesnoga diskursa.

Programski sadržaj

Kolegij će na tekstovima hrvatskih povijesnih predaja tematizirati i preispitivati
navedene njihove značajke te uputiti u prvome redu na predaje što kazuju o
doseljavanju i podrijetlu stanovništva (origo gentis), o osnivanju i postanku gradova
(Split, Zagreb, Dubrovnik...) o promjenama stanovništva pod utjecajem povijesnih
događanja (stvarnih i fikcionalnih), ali i na aktualnost i životnost žanra te na
mogućnosti drukčijih pristupa istraživanjima.

Literatura

1. Bošković-Stulli, Maja, Priča i pričanje, MH, Zagreb 1997.
2. Dubrovnik 1/1998. (tematski blok posvećem Konavlima)
3. Marks, Ljiljana, Vekivečni Zagreb, AGM, Zagreb, 1994. (2 2000.)
4. Marks, Lj. (s. M. Bošković-Stulli) "Usmene priče iz Župe i Rijeke dubrovačke",
u: Hrvatska književna baština, knjiga 1, Ex libris, Zagreb 2002., str. 441-527.
5. Rihtman Auguštin, Dunja, Etnologija i etnomit, Naklada publica, Zagreb 2001.
6. Petzold, Leander, Einführung in die Sagenforschung, UVK Verlagsgesellschaft
mbH, Konstanz, 3 2002.
7. Solar, Milivoj, Edipova braća i sinovi. Predavanja o mitu, mitskoj svijesti i
mitskom jeziku. Naprijed, Zagreb 1998.