You are on page 1of 1
Na ovom poslu Bah je bio neverovatno plodan. Napisao je po jedno ogromno horsko delo – kantatu – za svaku nedelju i svaki praznik u godini po hriscanskom kalendaru. Ukupno je napisao 215 kantata. Стварао је кантате,пасије,мотете,корале и мисе. Ораторијуме није писао, а Божићни и Ускршњи ораторијум су састављени из циклуса од 6 кантата. Кантате је стварао целог живота( укупно220). Прву је написао са 19 година у Арнштату, у Вајмару око 20, а већину у Лајпцигу. Највише је духовних кантата око 200, а оне су,већином, у форми хорске кантатезе солисте, хора и оркестара.У ову форму укључује и обраду протестантског корала. Световне кантате(20) су у форми солистичке кантате, која је преузета из италијанске музике и у којој се огледају утицаји опере. Духовне кантате: писане су за извођење у цркви после проповеди. У њима доминира хор и сложена хорска полифонија. Изражавају мисли и осећања колектива, тј. Верника. Међу духовним кантатама има и неколико у форми солистичке кантате, лирског, интимног камерног карактера са учешћем једног или више солиста уз пратњу оркестра. Протестантски корал се обавезно излаже у духовној кантати. Ову једногласну немачку народну,духовну песму Бах обрађује на разне начине: Полифоно, Хомофоно акордски, хорским нумерама контрастирају арије, ансамбли и речитативи. Арије и ансамбли изражавају осећања ликова и у њима можемо осетити емоционалну дубину до тада непознату у опери. Оркестар је могао бити различитог састава. У некима је преовладавао камерни звук(гудачи уз учешће понеког дувачког инструмента) , а у другима је звук био снажан, херојски уз учешће удараљки и труба. Оркестар има велики значај јер Бах теме излаже и развија и у вокалним и у оркестарским деоницама. Световне кантате: Настајале су по ннаруџбинама богатих грађана. Има их око 20,а најпознатије су Сељачка кантата, Свадбена кантата и Кантата о кафи. Кантата о кафи: има бизаран садржај: Шлендријан,отац, забрањује ћерки да пије кафу,а она, заљубљена у тај напитак, не може да послуса оца. У овом делу пореовладава хумор и осећа се близина комичне опере, дакле упознајемо још једну не тако познату одлику Бахове музике. У њој је Бах сјајно осликао портрете протагониста. Ове одлике Бахове кантате наговештавају будући жанр немачке комичне опере-зингшпил.