You are on page 1of 5

PERNYATAAN PROFESIONAL PRAKTIKUM FASA 3/2017

SEBELUM PRAKTIKUM
Praktikum merupakan satu program latihan pengajaran di lapangan yang
bertujuan untuk mengaikan pengetahuan, kemahiran, aplikasi teori dan pengalaman
sedia ada dengan amalan bertugas yang sebenar seorang guru permulaan. Saya
dikehendaki untuk merancang, melaksana dan menilai pengajaran dan pembelajaran
atau aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar
bilik darjah ataupun aktiviti rutin yang telah menjadi kelaziman dan budaya sekolah.
Sepanjang tempoh praktikum, saya akan didedahkan dengan budaya bekerja dalam
profesion perguruan dan pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan bimbingan
daripada seorang guru pembimbing.

Pertamanya, sebagai perkenalan, nama saya ialah Dehbban A/L Sandran
sedang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Ambilan Jan 2014
di IPG Kampus Pulau Pinang. Saya dan rakan-rakan praktikum saya iaitu Sangaran A/L
Manickam dan Tharrmanthiran A/L Uthayakumaran akan memulakan praktikum fasa 3
di Sekolah Kebangsaan St. Xavier, Pulau Pinang selama tiga bulan bermula pada 6
Februari 2017 hingga 5 Mei 2017.

Sebelum menjalani praktikum beberapa taklimat khusus telah disampaikan oleh
Ketua Unit Praktikum IPG Kampus Pulau Pinang. Sepanjang taklimat tersebut, saya
telah didedahkan dengan konsep praktikum dan segala butiran dokumen yang perlu
disediakan. Maklumat yang baru kami terima adalah ambilan kami tidak perlu lagi
menggunakan buku rekod mengajar untuk menulis rancangan pengajaran harian.
Maka, kami akan menggunakan system e-praktikum iaitu kami akan membuat
rancangan pengajaran harian secara online.

Pelbagai maklumat yang berguna telah diperoleh sepanjang taklimat dijalankan
untuk memastikan para pelajar benar-benar faham dan dapat menjalankan praktikum di
sekolah dengan lancar serta mengikut piawai pemarkahan yang telah ditetapakan oleh
pihak IPGM.

penyediaan portfolio. saya dapat belajar cara mengawal kelas dengan lebih baik agar memudahkan saya menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan seperti yang dirancang. saya amat berharap saya akan sentiasa berusaha untuk menjadi guru yang dedikasi dan komited di samping dapat menimba ilmu dan pengalaman daripada pensyarah pembimbing dan guru-guru di sekolah nanti. Selain itu. saya juga berharap dapat merancang pengajaran yang betul dan berkesan kepada semua murid. Saya juga berharap. Saya juga perlu bersedia dari segi fizikal dan mental untuk menjadi guru yang mampu memberi komitmen sepenuhnya kepada murid dan sekolah. Membiasakan diri dengan jadual sekolah ialah hat yang berbeza dengan jadual IPG. saya berhasrat untuk menimba pengalaman baru sebagai guru pelatih dan menyesuaikan diri dengan suasana sekolah. terdapat banyak perkara yang harus diambil perhatian oleh para pelajar sebelum menjalani praktikum ini. Untuk praktikum fasa 3 ini. semasa dan selepas tempoh praktikum tersebut. mengemas kini sistem online. kajian kes dan sebagainya perlu dilakukan sebelum. Perkara-perkara penting yang perlu disediakan ilah penulisan refleksi. penulisan jurnal. Jadi. . Pengalaman praktikum yang lalu sedikit sebanyak membantu saya dalam persediaan mental untuk menempuh kehidupan sebagai seorang guru. perancangan projek bersama-sama pihak sekolah. Berdasarkan kepada taklimat yang telah diberikan oleh pihak Unit Praktikum IPG Kampus Pulau Pinang.

Dengan ini. saya telah membuat ‘shadowing’ dengan guru pebimbing saya ke beberapa kelas. Dengan ini. Jadi. saya juga membuat rancangan mingguan dengan merujuk kepada takwim sekolah dan sukatan KSSR bagi mata pelajaran Matematik tahun 4 dan Reka bentuk Teknologi tahun 5. Tambahan pula. saya telah melalui beberapa perkara serta dapat belajar banyak perkara. Puan Norliza Binti Mohd Yusoff telah memberi jadual waktu kelas kepada saya supaya membolehkan saya mendapat tahu tugas saya. Saya juga dapat memeroleh nasihat daripada pensyarah penyelia saya. buku teks matematik serta sukatan pelajaran KSSR bagi memudahkan saya untuk membuat RPH serta menghasilkan lembaran kerja yang berkesan. guru pembimbing saya juga turut membimbing saya untuk menulis RPH dengan selengkapnya serta beliau juga memberikan beberapa buku latihan matematik. Tambahan pula. saya dapat menghasilkan RPH dengan lembaran kerja yang selengkapnya. Puan Nur Izzati Lozinin Binti Abdullah dan Encik Mohd Nadzri Noordin tentang cara-cara membuat rancangan tersebut berdasarkan format. saya juga membuat ‘shadowing’ dengan guru pembimbing saya serta memeroleh beberapa idea tentang cara-cara mengajar mata pelajaran matematik kepada murid-murid tahun 4 Kuning. Guru penolong kanan pentadbiran. Tambahan pula. Bagi praktikum 3. Saya berasa sungguh gembira kerana sebelum ini saya pernah mengajar murid- murid sekolah rendah. guru pembimbing saya. beliau juga memberitahu saya cara-cara membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) berdasarkan teori-teori pembelajaran serta pengaplikasian teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan merujuk beberapa contoh RPH. .SEMASA PRAKTIKUM Semasa menjalankan praktikum fasa 3 iaitu di antara 25 Julai 2016 sehingga 21 Oktober 2016. Selepas itu. dengan bantuan pensyarah penyelia serta guru pembimbing. Encik Muhamad Ridhwan Bin Azizan dan Puan Suhaida Binti Kamis telah memberikan peluang kepada saya untuk mengajar mata pelajaran Matematik dan Reka Bentuk Teknologi kepada murid-murid tahun 4 Kuning dan 5 Kuning. saya juga dapat belajar tentang jenis-jenis peneguhan yang boleh diberikan kepada para murid dan mengetahui cara-cara untuk menyediakan bahan bantu belajar. Di samping itu. Tambahan pula.

.penulisan RPH di dalam buku rekod mengajar merupakan bukan pengalaman baru malah. pensyarah penyelia dan guru pembimbing saya telah membuat penyelian masing-masing seperti PR1 dan PR2. saya juga diberikan beberapa tugas-tugas lain semasa saya menjalankan praktikum fasa ke-3 saya di Sekolah Kebangsaan Padang Tembak Pulau Pinang. Tugas- tugas tersebut melatih diri saya ke arah menjadi seseorang guru yang berketerampilan dan sempurna. Jadi. Selain itu. saya menjadi guru bertugas. Hal ini dapat meningkatkan kemahiran saya dari segi aspek perancangan serta pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Saya juga gembira kerana dapat peluang untuk melatih diri saya dalam penulisan RPH. Di samping itu. guru penasihat untuk Persatuan Pengakap dan juga kerap menjadi guru ganti. Tambahan pula. Selain itu. saya juga dapat berfikir terhadap cadangan penambahbaikan untuk setiap proses pengajaran dan pembelajaran. Penulisan refleksi ini dapat membolehkan saya untuk mendapat tahu bahawa kekuatan dan kelemahan proses pengajaran dan pembelajaran saya yang telah dilaksanakan. Selain itu. Maklum balas tersebut memberi peluang kepada saya untuk mendapat tahu kekuatan saya serta memperbaiki kelemahan saya dalam perancangan dan pelaksanaan sesebuah proses pengajaran dan pembelajaran. guru penasihat permainan Olahraga. saya juga diarahkan untuk melukis mural di dinding sekolah ia juga memberikan pengalaman kepada saya. Misalnya. saya juga diarahkan untuk menulis refleksi kepada setiap pengajaran yang saya telah laksanakan. penyarah penyelia dan juga guru pembimbing akan memberi maklum balas terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang saya telah laksanakan. Setelah penyeliaan tersebut selesai. berguna kepada saya. saya juga rasa gembira semasa melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Terdapat beberapa perkara yang saya telah belajar.SELEPAS PRAKTIKUM Setelah saya menyempurnakan praktikum fasa ke-3 iaitu bermula dari 25 Julai 2016 sehingga 21 Oktober 2016. mantap. dan dapat menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sebelum saya menjejek kaki ke dalam sekolah sebagai seorang guru yang sebenar. menyediakan bahan bantu belajar (BBB) yang berwarna-warni serta berkesan. Secara tuntasnya. Misalnya. saya sedar bahawa saya telah belajar banyak pengalaman serta pengajaran yang berguna. saya berharap saya dapat menggunakan pengalaman dan pengajaran yang saya peroleh semasa saya menjalankan praktikum fasa 3 pada masa akan datang. Dengan ini. saya juga melatih diri saya dalam menyediakan lembaran kerja yang terdiri daripada soalan-soalan KBAT yang dapat merangsangkan pemikiran murid. Pengalaman dan pengajaran tersebut melatih saya sebagai seorang bakal guru. Tambahan pula. saya dapat meningkatkan kemahiran diri saya dalam menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. salah satunya ialah saya dapat melatih diri saya dalam menyediakan rancangan pengajaran mingguan dan juga rancangan pengajaran harian. cara mengurus dan mengawal disiplin murid di dalam bilik darjah dan sebagainya. Saya juga berbangga dan gembira setelah melaksanakan praktikum ini. Tambahan pula. sepanjang praktikum fasa ke-3 ini. bagi praktikum-praktikum yang akan datang. saya berharap bahawa saya dapat melatih serta menjadi diri sebagai seorang bakal guru yang berketerampilan. saya dapat merealisasikan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) serta dapat melahirkan generalisasi yang holistik seperti dinyatakan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Pengalaman dan pengajaran ini sangat berguna kepada saya. Selain itu. saya juga memeroleh beberapa kemahiran dalam perancangan serta pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam sesebuah bilik darjah. .