You are on page 1of 23

UPUTSTVO
za kablovski ruter Cisco EPC 3825

Uputstvo za kablovski ruter Cisco EPC 3825 2 .

..7 • PODEŠAVANJE BEŽIČNE MREŽE – WIRELESS NETWORK.....................................................11 • PODEŠAVANJE INTERNET KONEKCIJE.......................13 3 Uputstvo za kablovski ruter Cisco EPC 3825 ...3 • PODEŠAVANJE FREKVENCIJE MODEMA......• PRAVILNO POVEZIVANJE RUTERA ZA KABLOVSKI INTERNET.................................................2 • KONEKCIJA PREKO MREŽNE KARTE (ETHERNET-a)............

Pravilno povezivanje rutera za kablovski Interntet Na slici 1. 4.PRAVILNO POVEZIVANJE RUTERA ZA KABLOVSKI INTERNET Cisco EPC 3825 Pošta NET Napajanje Televizor Ethernet Slika 1. računar sa mrežnom (Ethernet) ili bežičnom (Wireless) konekcijom. utičnica ili spliter. Za pravilno povezivanje potrebno je sledeće: 1. kablovski ruter. koaksijalni kabl do utičnice ili splitera. prikazano je pravilno povezivanje kablovskog rutera sa kablovskom infrastrukturom i računarom. Uputstvo za kablovski ruter Cisco EPC 3825 4 . 2. 3.

5 Uputstvo za kablovski ruter Cisco EPC 3825 . 2. Označite opciju Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). Odaberite opcije Obtain an IP address automatically i Obtain DNS server address automatically. Odaberite opciju Properties. pa kliknite na Properties. 9. Kliknite na Change adapter settings. Kliknite na OK kako bi snimili TCP/IP podešavanja i zatvorili Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties prozor.KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE (ETHERNET-a) Podešavanje mrežnog adaptera Windows 7 1. Kliknite na Close da bi zatvorili Local Area Connection Properties prozor. Zatvorite preostale otvorene prozore. 3. Desnim klikom na mišu idite na Local Area Connection Vašeg mrežnog adaptera. Otvorite Network and Internet pa odaberite opciju Network and Sharing Center. 5. 10. 8. 7. 4. 6. Kliknite na Start pa odaberite Control Panel.

Podešavanje mrežnog adaptera Windows 7 Uputstvo za kablovski ruter Cisco EPC 3825 6 . Slika 2.

Desnim klikom na mišu idite na Local Area Connection Vašeg mrežnog adaptera. 3.Podešavanje mrežnog adaptera Windows XP 1. Odaberite opcije Obtain an IP adress automacally i Obtain DNS server address automatically. 5. 9. 8. Odaberite opciju Properties. Označite opciju Internet Protocol (TCP/IP) pa kliknite na Properties. Zatvorite preostale otvorene prozore. pa odaberite Control Panel. 4. Kliknite na Start a zatim na Settings. Kliknite na Network Connections. 6. 7. Kliknite OK ili Close da bi zatvorili Local Area Connection Properties prozor. 2. 7 Uputstvo za kablovski ruter Cisco EPC 3825 . Kliknite na OK kako bi snimili TCP/IP podešavanja i zatvorili Internet Protocol (TCP/IP) prozor.

Slika 3. Podešavanje mrežnog adaptera Windows XP Uputstvo za kablovski ruter Cisco EPC 3825 8 .

Podešavanje frekvencije rutera Otvoriće Vam se početna stranica. Mozilla Firefox..) i u adresu unesite http://192.0.168. Kliknite na Vaš Veb pretraživač (Internet Explorer. Slika 4. Kliknite na Channels Selection kao na slici 5.. što bi trebalo da se desi nekoliko minuta nakon što je ruter povezan na kablovsku mrežu.. 9 Uputstvo za kablovski ruter Cisco EPC 3825 .PODEŠAVANJE FREKVENCIJE RUTERA Setovanje frekvencije potrebno je uraditi samo u slučaju da ruter ne postane operativan.1 kao na slici 4. Pritisnite Enter dugme na tastaturi. U suprotnom potrebno je izvršiti setovanje frekvencije po uputstvu. Google Chrome.

Uputstvo za kablovski ruter Cisco EPC 3825 10 . Podešavanje frekvencije rutera Otvoriće Vam se stranica Channels Selection kao na slici 6. Slika 5.

a zatim kliknite na Click here to restart your cable modem. Podešavanje frekvencije rutera U polje Start Frequency upišite određenu frekvenciju koja se odnosi na deo grada u kojem je ruter priključen. 11 Uputstvo za kablovski ruter Cisco EPC 3825 . Spisak sa frekvencijama po gradskim područjima možete videti u prilogu ovog uputstva. Slika 6.

Slika 7. Podešavanje frekvencije rutera Uputstvo za kablovski ruter Cisco EPC 3825 12 . Sinhronizacija može potrajati 15-20 minuta. što je prikazano na slici 7.Ruter će se restartovati i pokušati sinhronizaciju na frekvenciju koju ste mu zadali.

Podešavanje bežične mreže Polja User Name i Password ostavite prazna i kliknite na Login kao na slici 8. Otvoriće Vam se početna stranica kao na slici 8. 13 Uputstvo za kablovski ruter Cisco EPC 3825 . Mozilla Firefox.. Slika 8..PODEŠAVANJE BEŽIČNE MREŽE – WIRELESS NETWORK Kliknite na Vaš veb pretraživač (Internet Explorer.168. Google Chrome.1 kao na slici 4.0.) i u adresu unesite http://192.. Pritisnite Enter dugme na tastaturi.

Otvoriće se stranica kao na slici 10. Podešavanje bežične mreže Kliknite na opciju Wireless u gornjem meniju kao na slici 9.Otvoriće se stranica kao na slici 9. Slika 9. Uputstvo za kablovski ruter Cisco EPC 3825 14 .

15 Uputstvo za kablovski ruter Cisco EPC 3825 . Podešavanje bežične mreže Odaberite opciju Manual i sačekajte da se stranica ponovo učita kao na slici 11. Slika 10.

a u polju Wireless Network Name (SSID) unesite ime mreže npr. PostaNET.U polju Network Mode odaberite opciju B/G Mixed. Podešavanje bežične mreže Kliknite na karticu Wireless Security u meniju kao na slici 12. Zatim kliknite na Save Settings kao na slici 11. Slika 11. Uputstvo za kablovski ruter Cisco EPC 3825 16 .

U polje Pre-Shared Key unesite željenu šifru (8-63 karaktera) kao na slici 12. Slika 12. Podešavanje bežične mreže U polju Encryption odaberite opciju TKIP + AES. 17 Uputstvo za kablovski ruter Cisco EPC 3825 .

Ukoliko ne možete da priđete stranici rutera. pa pokušajte da setujete ponovo frekvenciju na Vašem ruteru. u zavisnosti od toga kako Vam je računar povezan.Napomena za korisnike: 1. proverite da li je Vaša konekcija u stanju „Enable” (omogućeno). Ukoliko se ruter ne „uhvati” na frekvenciji koju ste mu zadali. Ukoliko je nema sačekajte da se slika ponovo pojavi. bilo preko Etherneta ili Wireless-a. Uputstvo za kablovski ruter Cisco EPC 3825 18 . proverite da li imate sliku na Vašem TV aparatu. 2.

Za dodatne informacije pozovite tehničku podršku Pošta NET-a na besplatan broj 0800 201 200. odnosno broj 011/3641-999. za pozive iz fiksne mreže Telekoma „Srbija“. za pozive iz mreža mobilnih operatera i ostalih operatera fiksne telefonije i inostranstva. 19 Uputstvo za kablovski ruter Cisco EPC 3825 .

vidi daleko .Vama blizu.

.

rs .postanet. GRAD FREKVENCIJA Beograd 746000000 754000000 762000000 770000000 Novi Sad 698000000 Subotica 738000000 Smederevo 746000000 770000000 HELP DESK 0800 201 200 • www.