PENDISIPLINAN PELAJAR : TANGGUNGJAWAB SIAPA

Forum Remaja Pencetus Kecemerlangan Diri (Pengerusi)
Forum Remaja Jendela Kematangan Minda (Panel 1)
Forum Remaja Pintu Kesuburan Rohani (Panel 2)
Forum Remaja Membentuk Insan Insani (Panel 3)
FORUM REMAJA KUNCI REVOLUSI MASYARAKAT BERVISI (Semua)

Pengerusi : Bismillahhirahmannirrahim, AlHamdulillahi robbil
‘alamiin, wassolatuwassalaamu ‘alaa asyrofil anbiyai wal
mursaliin.. wa ‘ala alihi wa sohbihiajma’iin. Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Ukhwah, Salam Kasih Sayang dan
Salam 1 Malaysia.Warga dewan sekalian, Bersyukur kita ke hadrat
AllahS.W.T kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadaNya, dapat kita
bertemu kita lagidalam gelanggang Forum Remaja bersama saya
Muhammad Iqmal Bin Fikhruddin pada pagi/petang yang berbahagia ini.
Hadirin yang dirahmati Alah sekalian, sebelum saya memperkenalkan
ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum, dewasa
ini,masalah disiplin dalam kalangan pelajar boleh dikatakan berada
dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justeru, masalah
ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan.
Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini Pendisiplinan pelajar:
Tanggungjawab Siapa? Persoalan inilah kunci utama forum yangingin kita
gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak
disekolah khususnya dalam persoalan mengatasi masalah disiplin
pelajar.Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam,
terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan tiga orang ahli panel
kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga dewan
sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada
hari ini.
Baiklah di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, saudara
Muhammad Ariff Hakimi Bin Azmi Helmi yang rasional lagi
professional.Seterusnya ahli panel kedua, manis senyumannya
saudara Muhammad Firdaus Bin Fauzi. Dan di hujung sana, nampak
pemalu tapi bijak berkata-kata,saudara Muhammad Al-Firdaus Bin
Azizan. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya
pada panel pertama, apakah sebenarnya konsep tanggungjawab dan
disiplin?

Panel Pertama: Terima kasih pengerusi majlis pekertinya membawa
rasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati, barisan
tetamu kehormat,kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan panel
yang lain dan seterusnya hadirinyang dirahmati Allah sekalian.Pada
pendapat saya, tanggungjawab dan disiplin tidak dapat dipisahkan dan

hal ini akan menambah dan meningkatkan masalah kes disiplin di sekolah. suasana sekolah dan keadaan persekitaran mempengaruhi tindakan para pelajar untuk melanggar peraturan yang ditetapkan. pihak ibu bapa perlu sedar akan kepentingan hubungan yang erat dengan guru-guru di sekolah. Pengerusi : Baiklah. guru disiplin. Saya berpendapat peranan semua pihak diperlukan dalam memastikanpermasalahan ini dapat pendisiplinan terletak di bahu ibu bapa.. ponteng sekolah. pihak ibu bapa di sekolah perlu mengadakan hubungan yang baik supaya segala masalah yang berkaitan dengan pelajar dapat diselesaikan sebelum nasi menjadi bubur. dan tanpa tanggungjawab. Hal ini amat signifikan kerana sekiranya golongan ibu bapa mengambil remeh tentang masalah disiplin anak-anak mereka di sekolah. ponteng kelas. serta kualiti yang ingin dicapai ataupun ditonjolkan.Perjumpaan berkala di antara ibu bapa para pelajar dengan pihak sekolah perlu diadakan sekerap yang boleh. disiplin tidak akan dapat dibentuk. tanggungjawab dan disiplin adalah asas penting bagi membentuk kerukunanhidup selaras dengan norma. iaitu tidak sempurna disiplin tanpa tanggungjawab. Ia boleh diibaratkan sebagai irama dan lagu. akhlak. masyarakat dan sebagainya. Tindakan ini amat penting kerana boleh menjadi medium perbincangan prestasi dan disiplin anak-anak mereka di sekolah. saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Bagi masyarakat di luarsekolah. apakah asas kepada pendisiplinan pelajar agar kecemerlangan secara holistik dapat dicapai? Panel Kedua: Soalan yang amat menarik daripada pengerusi kita pada hari ini. nilai dan aspirasi negara.Di sekolah. Maka disinilah terletaknya tanggungjawab yang digalas oleh semua pihak yang terlibatdengan disiplin pelajar sama ada murid itu sendiri. disiplin satu kawalan sosial bagi mewujudkan suasana tenteram supayaproses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan teratur dan lancar. Baiklah sebenarnya. membuli dan sebagainya. anak- anak itu akan merasa bebas dan terbiar sehingg amenyebabkan mereka membuat tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian seperti melawan guru. . Sekian. latar belakang keluarga. Seharusnya. Amanah yang dipikul dengan tanggungjawab perlu bergerak seiring untuk mencapai tahap kecemerlangan yangmaksimum. Oleh itu.sudah semestinya membawa kepada persoalan yang berkaitdengan kawalan individu. Kawalan inilah yangpenting dalam menentukan jati diri. guru-guru. pihakpentadbiran mahupun ibu bapa atau masyarakat umumnya. Ringkasnya tanggungjawab adalah rukun utama dalam pembentukan disiplin. pemimpin.Bismillah.

saling mencerna pemikiran melalui pengalaman. penelitian. Sebagaimanasabda Nabi Muhammad s. Hakikatnya. Jika tidak.isu-isu berkaitan dengan masalah disiplin dalam kalangan pelajar sekolah sering diperkatakan pada masa kini dan menjadi fokus media massa. Konsep guru merujuk kepada seseorang yang mengajar dan mendidik sama ada untuk mencapaikejayaan akademik atau kemuliaan akhlak. Bagai bunga kembang tak jadi..Pengerusi : peranan guru.. pada 5 Ogos 2007.penaakulan belajar daripada pengalaman lepas serta yang paling utama menuntut ilmudaripada seseorang yang pakar dalam bidang tertentu yang digelar guru. semua orang bertindak sebagai guru dalam kehidupannya. Pantun empat kerat tadi membawa maksud menuntut ilmu biarlah dengan cara yang betul dan bersungguh-sungguh. Ibu bapa bolehmenjadi guru yang paling baik buat anak-anaknya. . Hadirin yang dirahmati Allah sekalian.30. Masyarakat juga boleh bertindak sebagai guru sekiranya wujud kerencatan dalam kelompok sosialnya.Terlebih dahulu. Guru dalam konsep ini lebih kepada tugas ingat-mengingati.a. Dapat rusa berbelang kaki. Guru ada di mana- mana. mendidik dan mendisiplinkan diri sendiri dan orang lain serta mengajar sesuatu yang berlaku dalam hidup dengan penerimaan yang baik. Dengar-dengarkan pantun ini : Berburu ke padang datar. Seorang kakak atau abang boleh menjadi guru kepada adik-adiknya. Buktinya. Berguru kepalang ajar. Untuk menjawab persoalan ini. guru. umum sedia maklum.w yang bermaksud:"Sesungguhnya menuntut ilmu itumerupakan kewajipan bagi setiap Muslim. masyarakat. Maka pendapat saya tidak lain dan tidak bukanadalah tanggungjawab didikan tidak kiralah daripada ibu bapa. ilmu yang dituntut akan hilang atau sia-siabegitu sahaja.” (Riwayat Ahmad dan Ibn Majah) Ilmudiperoleh daripada pelbagai sumber antaranya melalui pembacaan. terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Manusia dituntut mencari ilmu sehingga ke akhir hayat. Panel Ketiga : Bismillah. berita penangkapan kanak-kanak berumur 12 tahun yang dituduh terlibat dalam kejadian menculik dan merogol wanita berumur 30 tahun berulang kali secara bergilir-gilir telah disiarkan di Buletin 1.

insya-Allah.media massa dan semua yang terlibat adalah bertanggungjawab dalam pembentukan disiplin iaitu pendisiplinan pelajar. semua pihak harus bekerjasama bagi mendisiplinkan atau memantapkan akhlak pelajar pada masa kini bak kata pepatah “bersatu kita teguh. motivasi. siapakah yang sebenarnya menggalas tanggungjawab utama bagi mendisiplinkan pelajar di sekolah? Saya persilakan panel kita yang pertamadahulu untuk memberikan sedikit ulasan. melatih anak cara bersopan. Pengerusi: Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kitasebentar tadi. Seperti kata-kata sahabat Rasulullah SAW tentang penilaian baik masyarakat ( muslimin ) adalah baik pada Allah SWT dan sebaliknya jika penilaian buruk maka buruklah bagi Allah SWT.bercerai kita roboh”. Panel Pertama: Terima kasih kepada pengerusi atas persoalan yang diujarkan. Ibu bapa hendaklah menjadi “role model” kepada anak agar anak-anaktidak kehilangan arah dan menjadi insan yang berilmu dan beragama. Justeru. Tetapi saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli panel kita pada hari ini. pihak yang menggalas akauntabiliti utama dalam mendisiplinkan pelajar adalah golongan ibu bapa.. golongan ibu bapa mempunyai tanggungjawab dan amanah untuk mendidik anak-anak mereka sejak berada di dalam kandungan lagi. sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensianak. nilai-nilai murni. Disamping itu. Di samping itu. Pengerusi: Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita yang ketiga. Pada pendapat saya. ibu bapa juga perlu meningkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama. Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. secara ringkas tentang siapakah yang menggalas peranan utama dalammendisiplinkan pelajar? . Memang tidak dapat disangkal lagi. menunjukkan keperibadian yang mulia. penyumbang kepada kemantapan ummah seantero dunia. Hal ini disebabkan ibu bapalah yang sentiasa memerhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. insya-Allah. prinsip-prinsip akauntabiliti. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan ibu bapa di luar sana untuk mendidik anak remaja kita menjadi insan yang berilmu danberagama. Sekarang kita perdengarkan pula pendapat daripada panel kitayang kedua.

Mereka ini seharusnya melakukan anjakanparadigma dengan lebih berfikiran positif.adalah disarankan supaya pemilihan dan perkembangan latihan ahli PRS hendaklah dipantau bersama kedua-dua pihak iaitu pihak sekolah dan juga ibu bapa. pengaruh rakan sebaya paling kuat dan paling diterima. ianya perlu diperhalusi dan dicari penyelesaian terbaik untuk mengembalikan kepercayaan ibu bapa kepada pihak sekolah umumnya dan guru khasnya. guru. guruatau orang dewasa lain. ramai yang mengakui bahawa‘dewasanya seseorang itu adalah dimulakan oleh seorang guru biasa’. menerima kelemahan anak-anak mereka danbersangka baik dengan guru- guru di sekolah.peringkat remaja adalah peringkat paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. situasi kini jauh berbeza. Sekiranya hal ini dapat diwujudkan. Mereka lebihrela menceritakan dan mencurahkan perasaan kepada rakan berbanding ibu bapa. Program Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) dapat memenuhi hasrat ini dengan syarat mereka dilatih dan diselia dengan teratur.pihak berwajib dan masyarakat sekeliling. Oleh itu. pendekatan logikal ialah menggunakan remaja untuk mempengaruhi remaja lain.Panel Kedua: Terima kasih saudari pengerusi yang tidak kurang petah bicaranya. Seterusnya persoalan terakhir untuk panel kita yang ketiga. gemilangdan terbilang. insya-Allah. masalah disiplin ini akan dapat diatasi. dari sudut psikologi. Hubungan yang erat antara guru dan ibu bapa amat penting agar masalahdisiplin pelajar di sekolah dapat dikurangkan dan bukan semakin bertambah dan membimbangkan semua pihak. pihak yang menggalas peranan utama dalam mendisiplinkan pelajarialah Pembimbing Rakan Sebaya (PRS). Pengerusi : Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel kedua kita sebentar tadi.Wallahu’alam. Pada pandangan saya. Justeru pihak yang paling menggalas beban beratuntuk mengatasi masalah disiplin pelajar di sekolah adalah golongan ibu bapa. Hal ini disebabkan. Pengerusi: Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita . masih Kalau dulu guru merupakan individu atau kumpulan kecil masyarakat yang amatdihormati. Kalau dulu. Pada peringkat inilah. insya-Allah. masalah disiplin dalam kalangan pelajar akan dapat diatasi bak kata keranahanya dengan bekerjasama akan dapat melahirkan hasil yang cemerlang.sekiranya ahli-ahli PRS menerima latihan secukupnya dalam menangani masalah disiplin pelajar di sekolah. Oleh itu. namun kinimasyarakat lebih mudah menyalahkan para guru apabila hasil didikan tidak‘menjadi’. Insya-Allah.Menyedari tentang keretakan hubungan yang berlaku antara ibu bapa dan guru pada hari ini.

dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri.Kesimpulannya perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang patut kita pandang remeh. Esok jangan layu-layuan. Wabillah hitaufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahhiwabarakatu . Nampaknya masa ama tmencemburui kita. Kemudi Itu Agama.kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. mohon dimaafkan... terkasar bahasa.. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung kemelut ini daripada terus menjadi barah. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta.terimalah serangkap pantun yang berbunyi: Tuailah padi antara masak. Intailah kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan.Sebelum kita menuding jari kepada mana-mana pihak. elok kita renung-renungkan sejenak.Bahtera Itu Kita. Sekian sahaja untuk hari ini. keluar telinga kiri”. Wallahu’alam Saya akhiri forum remaja kita pad apagi ini dengan lafaz yang mulia. Moga apa yang kita dapat hariini tidak sekadar ” masuk telinga kanan. tersilap bicara. Peliharalah Bahtera Daripada Karam Di Lautan Dunia Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini . Lautan Itu Dunia. sebelum berakhir mari kita sama-sama menepuk tangan untuk dirisendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita hari ini.