A ALMA ABATIDA

q = 140
¬ 3 Ó ««
Harpa Cristã, Nº 193

« « « «
C

“& 4
L==================== «
«_« “ { _«««˙ «ˆ« l «˙« . l «˙« . l «˙« _«««ˆ l «˙« =ˆ« l
_««ˆ
Se tu minh' al - ma a Deus su -
Suas pro - mes - sas que são mui

¬ «« . «« . «« « «« ««
G

“ & ˙« l ˙« l ˙« _«««ˆ l «˙« ˆ« l ˙« .
L==================== l ««˙« _«««ˆ=l
pli - cas e não re - ce - bes con -
ri - cas e in - fa - lí veis
- pra

¬ «« ««
« l _«««˙ _««« ”{ _««« _«««ˆ l _«««˙ . l _«««˙ _«««ˆ=l l
1. C C 2.

“ & «˙« ˆ« l ˙« .
L====================
_«ˆ _«˙
fian - do fi - ca Em
te va - ler Por

¬ «« ««ˆ« ««˙« . «« «« «« «« «
G
«
C

“ & «˙ l l
L==================== ˙
« « «
_««ˆ l ˙« ˆ
« l ˙« . l ˙« _««ˆ=l
que te_a - ba - te óh mi - nha al - ma e

¬ «« ««ˆ« ««˙« .
G
«« ««
C
««
“ & «˙
L====================
l «
« « «
«
l ˙« _««ˆ l ˙« ˆ
« l ˙« «
l _««˙ ˆ«=l
te co - mo - ves per - den - do cal - ma não

¬ «« œ»» «« «« « «« «« ««
F C

“ & ˙« » l ˙
« . l ˙
«
L==================== « «
«ˆ« l ˙« ˆ
« l ˙« . l ˙« _«««ˆ=l
te - has me - do em Deus es - pe - ra por -

¬ «« ««ˆ« ««˙« .
G

l ««˙« _«««ˆ l _««« _«««ˆ l _«««˙ .
C

“ & «˙ l
L==================== l _«««˙ . =”{
_«˙
que bem ce - do je - sus vi - rá