You are on page 1of 3

BAB 3

3.1 PENGENALAN PROJEK

Rekabentuk juga juga boleh ditakrifkan sebagai penggunaan prinsip saintifik. Melalui

maklumat teknikal dan menggunakan imaginasi yang luas. Sebarang produk yang

hendak dipasarkan mesti memenuhi kehendak dan keperluan pengguna dan menarik

perhatian kepada pelanggan untuk membelinya.Tujuan penyediaan laporan akhir ini

adalah untuk mencari penyelesaian dalam pemasalahan yang dihadapi. Sesuatu produk

yang hendak diubah suai perlu menitikberatkan bagaimana dan apakah yang harus

digunakan untuk memastikan produk mencapai kepuasan dan citarasa pengguna

tercapai. Reka bentuk yang dihasilkan mestilah bersesuaian dan mempunyai fungsi-

fungsi tertentu iaitu merangkumi aspek keselamatan dan berfungsi untuk memudahkan

sesuatu pengendalian kerja dan mengurangkan tenaga manusia.

9
3.2 LUKISAN KEJURUTERAAN

Lukisan kejuruteraan merupakan perkara yang sangat penting sebelum memulakan

sesuatu projek. Ia wajib diketahui oleh para pelajar dalam menghasilkan sesuatu rekaan.

Lukisan kejuruteraan adalah bahasa kejuruteraan atau bahasa grafik yang digunakan

sebagai media dalam bidang kejuruteraan. Oleh itu,dalam penghasilan (PUMA) ini,

kumpulan kami menggunakan lukisan kejuruteraan sebagai panduan sebelum rekaan ini

dibuat.Antara lukisan kejuruteraan adalah front view,side view dan plan view.Aplikasi

yang kami gunakan untuk membuat lukisan kejuruteraan ini adalah seperti 3D Builder

dan AutoCad

10
ANGGARAN KOS

Bi Perkara Kuantiti Angaran kos Catatan
l (RM)
1 Peti penyimpanan ais (Cool Man) 1 - Bengkel

2 Kipas AC 1 RM100.00 Sendiri

3 Bateri motor 1 RM200.00 Sendiri

4 Kipas Laptop 2 - Bengkel

5 Paip Elbow PVC 2 - Bengkel

6 Suis 1 RM5.00 Sendiri

7 Ais ketul 2 paket RM4.50 Sendiri

8 Wayar 1 gelung - Bengkel

JUMLAH RM309.50

11