You are on page 1of 1

1/31/2016 ..:: SIAKAD UNHAS ::..

UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS TEKNIK
*** JADWAL KULIAH ***
SEMESTER : AKHIR20152016                     PROG. STUDI : TEKNIK PERTAMBANGAN

NIM : D62113320 NAMA MHS. : FAUZI SYAIFUL ADAM

Kredit Waktu dan Tempat
NO KMK Nama Mata Kuliah
(SKS) HARI JAM KELAS RUANGAN
 08.40­
 1  324D6202  REKAYASA LINGKUNGAN TAMBANG  2  SENIN  A  215 CR.50
10.20
 10.20­
 2  325D6202  ANALISIS INVESTASI TAMBANG  2  SENIN  A  215 CR.50
12.00
 13.00­
 3  327D6202  REKAYASA BAHAN GALIAN  2  SENIN  A  215 CR.50
14.40
 14.40­
 4  323D6203  KIMIA BAHAN TAMBANG  3  SENIN  A  215 CR.50
17.10
 09.30­
 5  400D6203  PERECANAAN TAMBANG  3  SELASA  A  215 CR.50
12.00
 13.00­
 6  320D6203  GEOFISIKA TERAPAN  3  SELASA  A  215 CR.50
15.30
 08.40­
 7  321D6202  PEMODELAN DAN EVALUASI CADANGAN  2  RABU  A  215 CR.50
10.20
 10.20­
 8  326D6202  MANAJEMEN PERTAMBANG  2  RABU  A  215 CR.50
12.00
 13.00­
 9  322D6203  GEOTEKNIK TAMBANG  3  RABU  A  215 CR.50
15.30
Catatan : 
1. Matakuliah yang tidak tampil berarti belum terjadwal
2. Matakuliah yang dicetak tebal berarti jadwalnya bersamaan dengan matakuliah lain
22 MAKASSAR, SENIN 01
DIPROGRAMKAN :                                                             
SKS                     FEBRUARI 2016

PEMBANTU DEKAN I

Dr. Ir. Muhammad Ramli, MT
NIP. 196807181993091001

http://siak.unhas.ac.id/pasca/index.php?member=didox 1/1