You are on page 1of 1

1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

INSTRUMEN PEMANTAUAN MENGALU-ALUKAN KEHADIRAN MURID
PELAKSANAAN AMALAN GURU PENYAYANG (GP)

SEKOLAH :SEKOLAH KEBANGSAAN BOHOR

DAERAH :KOTA SETAR

NEGERI : KEDAH

NAMA PEMANTAU:……………………………………… TARIKH:………………… MASA:………………….

BIL ITEM YA TIDAK
Keberadaan pentadbir dan guru semasa mengalu-alukan kehadiran murid di pintu masuk
1.
sekolah.
a. Pengetua/Guru Besar

b. Penolong Kanan Pentadbiran

c. Penolong Kanan HEM
d. Penolong Kanan Lain(PK Ko-Kurikulum, PK
Tingkatan 6, PK Petang, Ketua Bidang)
e. Guru Kaunseling

f. Guru-guru

g. Ibu bapa
2 Aktiviti semasa pentadbir dan guru mengalu-alu kehadiran murid
a. Bersalaman dengan mesra
b. Berkomunikasi/menyapa dengan baik
c. Menyambut dengan senyum, ceria dan gembira

3 Kaedah pentadbir dan guru menyambut murid

a. Mengalu-alukan kehadiran murid dengan mesra

b. Menguatkuasakan peraturan dan disiplin sekolah