You are on page 1of 1

TARIKH

MASA 10.30-11.10 AM
MATA PELAJARAN GEOGRAFI
KELAS 2L
KEHADIRAN MURID
TEMA / TAJUK /
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran, pelajar dapat :

AKTIVITI PdP 1.
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM / PENGISIAN
KURIKULUM/ KEMAHIRAN
NILAI TAMBAH
BAHAN BANTU BELAJAR
AKTIVITI PENGUKUHAN / Latihan.
PENTAKSIRAN PdP

REFLEKSI
daripada pelajar dapat menguasai isi pembelajaran hari ini.

daripada pelajar tidak dapat menguasai isi pembelajaran hari
ini dan perlu
dibimbing pada PdP berikutnya.

Catatan