You are on page 1of 74

ROMÂNĂ

БЪЛГАРСКИ

ČESKY

MAGYAR

KD-R531/KD-R432/KD-R431
CD RECEIVER / CD RECEIVER / CD ПРИЕМНИК /
CD PŘEHRÁVAČ / CD- JÁTSZÓ VEVŐKÉSZÜLÉK

Pentru anularea demonstraţiei de ecran, consultaţi pagina 4. /
За отменяне показването на демонстрацията вж. стр. 4. /
Zrušení ukázkové sekvence displeje najdete na str. 4. /
A kijelző bemutatóprogramjának törléséhez lásd a 4. oldalt.

Pentru instalare şi conexiuni, consultaţi manualul separat.
За монтажа и свързванията вж. за справка отделното ръководство.
Instalace a připojení jsou popsány v samostatné příručce.
A beszerelést és a csatlakoztatásokat lásd a külön kézikönyvben.

INSTRUCTIONS
INSTRUCŢIUNI
ИНСТРУКЦИИ
PŘÍRUČKA K OBSLUZE
HASZNÁLATI UTASÍTÁSA
GET0767-007A
[EY]

Vă mulţimim pentru achiziţionarea unui produs JVC.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie toate instrucţiunile înainte de utilizare, pentru a vă asigura că aţi înţeles pe
deplin şi pentru a obţinea cea mai bună performanţă de la unitate.

IMPORTANT PENTRU PRODUSELE LASER
1. PRODUS LASER CLASA 1
2. ATENŢIE: Nu deschideţi capacul superior. În interior nu sunt componente servisabile de
către utilizator; lăsaţi servisarea pe seama personalului calificat.
3. ATENŢIE: La deschidere apar radiaţii laser clasa 1M vizibile şi/sau invizibile. Nu priviţi
direct cu instrumente optice.
4. REPRODUCEREA ETICHETEI: ETICHETĂ DE ATENŢIE, AMPLASATĂ ÎN INTERIORUL UNITĂŢII.

.
Avertisment:
Opriţi maşina înainte de operarea unităţii.
Atenţie:
Baterie Reglaţi volumul astfel încât să puteţi auzi sunetele
Produse din exteriorul maşinii. Conducerea cu volumul la
un nivel prea ridicat poate provoca un accident.
Informaţii pentru utilizatori cu
Evitaţi folosirea dispozitivului USB sau a iPod-ului/
privire la evacuarea ca deşeu a
iPhone-ului dacă aceasta afectează siguranţa
echipamentelor şi bateriilor vechi
şofatului.
[Doar în Uniunea Europeană]
Aceste simboluri indică faptul că produsul Atenţia la setarea volumului:
şi bateriile cu acest simbol nu trebuie să fie Dispozitivele digitale (CD/USB) produc un
evacuate la fel ca deşeurile menajere la zgomot redus, în comparaţie cu alte surse.
finalul duratei de viaţă. Scădeţi nivelul volumului înainte de a reda de la
Dacă doriţi să evacuaţi ca deşeu acest aceste dispozitive digitale, pentru a evita
produs şi bateria, vă rugăm să faceţi acest afectarea boxelor de creşterea bruscă a nivelului.
lucru în conformitate cu legislaţia în Temperatura în interiorul maşinii:
vigoare sau cu alea prevederi din ţara sau
Dacă aţi parcat maina pentru o perioadă
municipalitatea dumneavoastră.
prelungită de timp pe vreme caldă sau rece,
Prin evacuarea corectă a acestui produs,
aşteptaţi până când temperatura din maşină
veţi avuta la conservarea resurselor
devine normală, înainte de a opera unitatea.
naturale şi veţi contribui la prevenirea
posibilelor efecte negative asupra mediului Condensare:
şi sănătăţii umane. Atunci când aerul condiţionat din maşină este
pornit, umezeala se poate forma pe lentila
Observaţie: laserului. Acest lucru poate cauza erori de citire a
Semnul Pb de mai jos pentru baterii indică discului. În acest caz, scoateţi discul şi aşteptaţi
faptul că bateria conţine plumb. pentru ca umezeala să se evapore.
.

2 |‫ޓ‬ROMÂNĂ

KD-R531_EY_RO 2011/10/3‫ޓ‬20:14:45

Cum se ataşează/detaşează Cuprins
panoul de comandă Pregătire ................................................................. 4
Anularea demonstraţiei de pe ecran
Reglarea ceasului
Operaţii de bază ................................................... 4
Radio ........................................................................ 6
CD/USB .................................................................... 8
Cum se resetează unitatea
iPod/iPhone (Numai KD-R531) ............................ 9
Reglajele presetate vor fi
şterse de asemenea. Componente externe ...................................... 10
Bluetooth姞 .......................................................... 10
Reglarea luminozităţii ..................................... 11
Reglarea sunetului ............................................ 11
Cum se ejectează forţat un disc Operaţiile meniului ........................................... 12

(Menţinere) Comanda la distanţă ........................................ 15
Informaţii suplimentare .................................. 16
 Aveţi grijă să nu scăpaţi discul când este
ejectat.
Remedierea problemelor ............................... 18
 Dacă aceasta nu funcţionează, resetaţi unitatea. Specificaţii ........................................................... 19

Întreţinerea Modul de citire al acestui manual:
Curăţarea unităţii În acest manual sunt descrise în principal
operaţiile care pot fi executate cu ajutorul
Ştergeţi murdăria de pe panou cu un silicon uscat butoanelor de pe panoul de control.
cu cu o cârpă moale. Nerespectarea acestei < > indică afişajele de pe panoul de control.
precauţii poate duce la deteriorarea unităţii.
 [XX] indică setarea iniţială a unui element de
Curăţarea conectorului meniu.
Ştergeţi murdăria de pe conectorul unităţii şi de
pe panou. Folosiţi un tampon de bumbac sau o
cârpă.

ROMÂNĂ‫ |ޓ‬3

KD-R531_EY_RO 2011/10/3‫ޓ‬20:14:45

Pregătire Pregătire Anularea demonstraţiei de pe Reglarea ceasului ecran 1 (Menţinere) Demonstraţia de pe ecran este activă în permanenţă. Operaţii de bază Informaţii afişate Modifică informaţia afişată. 3 Selectează <DEMO OFF>. 7 Selectează <24 HOUR> sau <12 HOUR>. (Apăsare) Derulează informaţiile afişate în acest moment. (Setare iniţială) 4 Apăsaţi MENU pentru a ieşi. 1 (Menţinere) 3 Selectează <CLOCK SET>.Frecvenţă . 5 Reglează minutele.Tip program (PTY) . 4 |‫ޓ‬ROMÂNĂ KD-R531_EY_RO 2011/10/3‫ޓ‬20:14:45 .(revenire la început) IPOD MODE) *1 * Mesajul “NO NAME” (lipsă denumire) este afişat în cazul CD-urilor normale sau dacă acestea nu sunt înregistrate. piesă/Ceas .Nr.Titlul piesei* .(revenire la început) CD/USB Titlul albumului/Artist* . 6 Selectează <24H/12H>.Nr. piesă/Durata iPod/iPhone (HEAD MODE/ reproducerii . până când este dezactivată de utilizator. (Menţinere) Sursă Ecran Radio Staţie Non-Radio Data System: Frecvenţă ) Ceas Staţie FM Radio Data System: Nume staţie (PS) . 2 Selectează <CLOCK>. 8 Apăsaţi MENU pentru a ieşi. iPod/iPhone (EXT MODE) *1 EXT MODE) Ceas Componente externe (AUX) F-AUX sau R-AUX) Ceas Audio Bluetooth BT AUDIO) Ceas *1 Numai pentru KD-R531.Ceas . 2 (Setare iniţială) 4 Reglează ora.

Operaţii de bază Panou de control Disc de comandă Fereastră ecran Slot încărcare Ejectare disc Detaşare panou Mufă frontală pentru intrarea AUX Senzor pentru comanda la distanţă Terminal intrare USB Puteţi comanda această unitate cu o comandă la distanţă achiziţionată separat. Apăsaţi repetat pentru a selecta sursa. (rotire) Disc de Închide sau întrerupe sunetul în timpul redării. Buton Funcţie generală Aprindere. RM-RK52 (A pagina 15). . Stingere. (apăsare) Confirmă selecţia. (Menţinere) /SOURCE Apăsaţi butonul /SOURCE de pe panoul de control şi rotiţi discul de comandă în 2 secunde pentru a selecta sursa.. Disc de Reglează nivelul de volum. Când apăsaţi sau menţineţi apăsate următoarele butoane. comandă Apăsaţi din nou butonul pentru a porni sunetul sau a relua redarea.. comandă Selectează elementele.

(Menţinere) Selectează o staţie presetată. (' pagina 6) Caută o staţie manual.6) (' pagina 6) EQ Selectează modul presetat de sunet. 9) Derulare rapidă înainte sau înapoi a piesei. (numai KD-R432/KD-R431) (' pagina 11) iPod Comută pe sursă iPod. (numai KD-R531) Număr Selectează staţiile presetate. (' pagina 11) Activează/dezactivează recepţia aşteptare TA. Intră <BRIGHTNESS> direct în meniu. Iese din mediu. butoane Stochează staţia actuală la numărul de buton selectat. (Menţinere) (' pagina 7) Revine la meniul anterior. (' pagina 7) Întră în modul Căutare PTY. (Menţinere) ROMÂNĂ‫ |ޓ‬5 KD-R531_EY_RO 2011/10/3‫ޓ‬20:14:45 . (' pagina 8. (' pagina 8) Caută automat o staţie. (Menţinere) (1 . (Menţinere) / Selectează piesele. (' pagina 6) / Selectează directorul MP3/WMA.

... Pentru a preseta <SSM 07 – 12>/<SSM 13 – Setarea unui nou temporizator şterge setarea 18>.. Temporizatorul radio nu se va activa dacă unitatea este stinsă sau <AM> este setat la <OFF> după selectarea unei staţii AM pentru temporizator.. Căutare automată. “ST” luminează la primirea unei emisii FM stereo cu o putere suficientă a semnalului. Prersetare automată (numai FM) 3 Selectează staţia presetată. În timp ce ascultaţi o staţie. -<SSM 01 – 06>  se iluminează după ce a fost setat “SSM” luminează intermitent. <18> pentru FM/ Puteţi preseta până la 18 staţii pentru FM. fost stocate toate staţiile. Atunbci când au temporizatorul radio... Setarea temporizatorului radio ..- (Menţinere) Numărul luminează intermitent şi “MEMORY” Puteţi selecta o staţie presetată apăsând / ... -<FM>/<AM> Staţie puternică memorie secvenţială) -<01> . “SSM” încetează să mai lumineze intermitent... Stocarea staţiilor în memorie Selectarea unei staţii presetate Presetare manuală Puteţi preseta până la 18 pentru FM şi 6 staţii pentru AM. SSM (Strong-station Sequential Memory .. Numărul luminează intermitent şi “MEMORY” ONCE Activează o dată.sau . apoi apăsaţi butonul în mod repetat.. (Menţinere) 1 (Menţinere) “PRESET MODE” luminează intermitent. <06> pentru AM 1 4 Setează momentul activării. (Menţinere) “M” luminează intermitent. (memorie) apare. Puteţi regla la o staţie presetată la un anumit 1 moment în raport cu sursa actuală. DAILY Activează zilnic... repetaţi paşii 1 şi 2. <01> .. anterioară...... (memorie) apare.. 2 -<TUNER> 2 Selectează un număr presetat.6).. (Menţinere) 2 -<TUNER> -<SSM> 5 Apăsaţi MENU pentru a ieşi.. -<RADIO TIMER> -<OFF>/<ONCE>/ <DAILY> [OFF] Anulează temporizatorul radio.. Poate fi setat numai un singur temporizator. Staţia actuală este stocată la numărul de buton selectat (1 .sau . . 6 |‫ޓ‬ROMÂNĂ KD-R531_EY_RO 2011/10/3‫ޓ‬20:14:45 .... Radio Radio Căutarea unei staţii B A Selectează <FM> sau <AM>... (Apăsare) Căutare manuală...

staţia este reglată. ROCK M (muzică). Reglarea la altă preselectată. CLASSICS. VARIED. următoarea comutare a unităţii pe Anunţuri de trafic sau Ştiri. COUNTRY. AM. posibil să emită acelaşi program ca şi cea Încă neactivată. RELIGION. (Menţinere) Căutarea programelor favorite 2 -<TUNER> —Căutarea unui tip de -<NEWS-STBY> -<NEWS ON> programe (PTY) Unitatea se va comuta temporar pe programe de 1 Ştiri. OFF Anulări. (muzică). unitatea caută altă staţie care este (TA). care este posibil să SCIENCE. ROMÂNĂ‫ |ޓ‬7 KD-R531_EY_RO 2011/10/3‫ޓ‬20:14:45 . JAZZ. (Menţinere) Dacă volumul este reglat în timpul recepţiei unui anunţ de trafic sau ştiri. Iluminează staţie care emite semnale Radio <P-SEARCH> (' pagina 14) intermitent Data System. FINANCE. OLDIES. Urmărirea aceluiaşi program— Începe căutarea PTY. TRAVEL. CHILDREN. Indicatorul Selectarea automată a staţiei— Recepţie în aşteptare TA TP Căutare program Unitatea se va comuta Dacă semnalul emis de o staţie preselectată este Iluminează temporar pe Anunţuri trafic prea slab. 1 WEATHER. Este Recepţia în aşteptare TA permite unităţii să posibil ca programul să fie [AF ON] comute temporar la Anunţuri trafic (TA) sau diferit de cel recepţionat actual programe de Ştiri de la orice altă sursă în afara (indicatorul AF se aprinde). Când conduceţi printr-o zonă în care recepţia FM nu este suficient de puternică. dacă este disponibilă. EASY M emită acelaşi program cu semnale mai puternice. Recepţia urmăririi reţelei Dacă este o staţie care emite un program cu acelaşi cod PTY pe care l-aţi selectat. INFO. această unitate se Coduri PTY reglează automat la o altă staţie FM Radio Data      NEWS. System din aceeaşi reţea. NATION M (muzică). POP M (muzică). FOLK M (muzică). LEISURE. LIGHT M (muzică). OTHER M (muzică). EDUCATE. dacă sunt disponibile. Radio Următoarele caracteristici sunt disponibile Recepţie aşteptare NEWS (ştiri) doar la staţiile FM Radio Data System 1 (Sisteme date radio FM). volumul reglat este memorat automat. SOCIAL. DOCUMENT 2 -<TUNER> -<AF-REG> Activarea modului de recepţie standby TA/ştiri Comută la altă staţie. Comută pe altă staţie care Recepţie în aşteptare TA AF-REG ON emite acelaşi program (indicatorul AF se aprinde). AFFAIRS. (Menţinere) PHONEIN. DRAMA. SPORT. Acesta va fi aplicat la 2 Selectarea unui cod PTY. apăsaţi din nou . CULTURE. Pentru a dezactiva.

(Pentru MP3/WMA) 1 Apăsaţi 1 pentru REPEAT.....0 (nu este prevăzut) Sursa se schimbă la “CD” şi începe redarea.. CD-RW şi USB (precum o memorie USB şi un player digital audio). FOLDER RPT * Repetă directorul actual. Apăsaţi din nou pentru Selectează piesele. Dacă discul nu poate fi îndepărtat. ' pagina 3... * Pentru MP3/WMA 8 |‫ޓ‬ROMÂNĂ KD-R531_EY_RO 2011/10/3‫ޓ‬20:14:45 . ALL RND Redă aleator toate piesele. Sursa se schimbă la “USB” şi începe redarea. TRACK RPT Repetă piesa actuală. acelaşi timp. (Apăsare) a ieşi.- Selectarea unei piese/director (Menţinere) din listă 1 <REPEAT>)<RANDOM> 2 2 Selectarea directorului. de comandă. Apăsaţi 2 pentru RANDOM. Dacă nu este îndepărtat în 15 secunde... discul ejectat va fi reîncărcat automat.sau . 3 Selectarea unei piese. apoi FOLDER RND * piese. Derulare rapidă înainte sau înapoi a pistei. Această unitate poate reda fişierele MP3/WMA stocate pe un dispozitiv CD-R... Asiguraţi-vă că toate datele importante au fost copiate. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru datele pierdute de pe dispozitivul USB în timpul folosirii acestui sistem. (Pentru MP3/WMA) REPEAT  RPT OFF Opreşte repetarea redării. Pentru MP3/WMA Redă aleator toate piesele Dacă discul conţine mai multe directoare sau din directorul actual. Selectarea unui director/unei Selectarea modurilor de redare piese Puteţi selecta doar un singur mod de redare în Selectează directorul. CD/USB CD/USB Redarea unui dispozitiv CD/USB Partea etichetei Terminal intrare USB Cablu USB 2. (Menţinere) . puteţi efectua o căutare rapidă a piesele din directoarele directorului sau piesei dorite rotind rapid discul următoare. RANDOM  RND OFF Opreşte redarea aleatoare...

. iPod/iPhone Numai KD-R531 Redarea unui dispozitiv iPod/ iPhone Terminal intrare USB Cablu USB 2.. <EXT MODE> Selectarea modurilor de redare Aplicabil numai pentru <HEAD MODE>.. REPEAT. Selectarea modului de comandă puteţi efectua o căutare rapidă a piesei dorite #<HEAD MODE>/<IPOD MODE>/ rotind rapid discul de comandă. RND OFF Opreşte redarea aleatoare. EXT Permite orice semnal de la iPod/ Apăsaţi 2 pentru MODE iPhone. <IPOD SWITCH> din meniu. <REPEAT>)<RANDOM> Selectează piesa/capitolul. puteţi modifica setarea folosind opţiunea a ieşi.. Dacă meniul selectat conţine multe piese. început) “ALBUM RND” (album aleatoriu) nu este 3 Selectaţi melodia dorită.- Selectarea unei piese (Menţinere) Aplicabil numai pentru <HEAD MODE/IPOD MODE>. HEAD Controlează redarea iPod-ului prin Puteţi selecta doar un singur mod de redare în MODE intermediul aparatului. 2 (Apăsare) Derulare rapidă înainte sau înapoi a pistei.. acelaşi timp.sau . ROMÂNĂ‫ |ޓ‬9 KD-R531_EY_RO 2011/10/3‫ޓ‬20:14:45 . .... Repetaţi procedura până la selectarea piesei dorite... pe iPod. Apăsaţi din nou pentru Deci. (Menţinere) REPEAT Selectarea unei piese de pe listă Ca şi funcţia “Repeat One” de ONE RPT Aplicabil numai pentru <HEAD MODE>.. RANDOM  2 Selectaţi lista dorită... ALBUM RND Ca PLAYLISTS)ARTISTS)ALBUMS)SONGS) şi funcţia “Shuffle Albums” PODCASTS)GENRES)COMPOSERS) (înapoi la de pe iPod. disponibil pentru anumite dispozitive iPod/ iPhone. Ca şi funcţia “Shuffle Songs” SONG RND de pe iPod.0 (accesoriu al iPod/iPhone) Sursa se schimbă la “USB”-“USB-IPOD” şi începe redarea. 1 ALL RPT Ca şi funcţia “Repeat All” de pe iPod. RANDOM. IPOD Controlează redarea iPod-ului prin 1 Apăsaţi 1 pentru MODE intermediul iPod-ului/iPhone-ului.

Redarea unei componente externe de pe AUX frontal/posterior 1 Conectaţi la F-AUX de pe panoul de Mufă mini stereo de 3. sunetul poate fi întrerupt sau se poate auzi neclar când este ascultat la o componentă externă.5 mm control şi/sau R-AUX de pe panoul (nu este furnizată) posterior. 2 Setaţi sursa în funcţie de nevoie. etc. consultaţi instrucţiunile furnizate cu dispozitivul. consultaţi instrucţiunile furnizate cu componentele externe.5 mm 3 Selectează <F-AUX> sau <R-AUX>. (cu conector în formă de “L”) (nu este furnizată) 4 Porniţi componenta selectată şi începeţi redarea sursei. ('Manual de instalare/conectare) KS-BTA100 KS-BTA100 nu este disponibil în anumite ţări. Operaţiile pot fi diferite în funcţie de dispozitivul Bluetooth conectat. 1 Înregistrarea (punerea în pereche) a unui dispozitiv Bluetooth prin KS-BTA100. este necesară conectarea adaptorului Bluetooth. Este recomandabil să folosiţi o fişă stereo mini cu 3 terminale pentru cea mai bună capacitare audio. Bluetooth姞 Pentru operaţiuni Bluetooth. -<F-AUX>/<R-AUX> -<F-AUX ON> sau <R-AUX ON> Apăsaţi MENU pentru a ieşi. KS-BTA100 (nu este furnizat) la mufa de intrare auxiliară (R-AUX/BT ADAPTER) din spatele acestui aparat. Mufă mini stereo de 3. 10 |‫ޓ‬ROMÂNĂ KD-R531_EY_RO 2011/10/3‫ޓ‬20:14:45 . -<SRC SELECT> (Menţinere) -<R-AUX> -<BT ADAPTER> 3 Apăsaţi MENU pentru a ieşi. În caz contrar. consultaţi instrucţiunile furnizate cu KS-BTA100. Pregătire Pentru detalii despre înregistrarea şi folosirea dispozitivului Bluetooth. Pentru mai multe detalii. (Menţinere) Audio player -<SRC SELECT> portabil. 2 Schimbaţi setările <SRC SELECT> (selectare sursă) ale acestui aparat. Componente externe Componente externe Pentru mai multe detalii. Vă rugăm să contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat această unitate.

5 kHz 1 (Menţinere) Nivel LVL -06 la +06 [00] Q Q0.. <DISP ZONE> (zona afişării) separat.25] 2 Reglarea nivelului. BASS LVL** -06 la +06 [+05] Reglările sunt stocate şi se activează <USER>.25/Q1.0]/Q1...75/Q1. (' pagina 13) ** Disponibil doar când <HPF> este setat la <OFF>.0]/1..5]/15..0/[12.5/Q2.5 kHz Nivel LVL -06 la +06 [+05] Q [Q FIX] (Iniţial: [XX]) 4 Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru a regla alte SUB..5/2. 1 2 Butonul luminozitate este disponibil numai BUTTON ZONE BUTTON 00 la 31 pentru KD-R432/KD-R431.. 3 Apăsaţi MENU pentru a ieşi. Reglaţi elementele sonore pentru tonalitatea DYNAMIC-VOCAL BOOST-BASS BOOST..0/17.sau ..0/[Q1. * Disponibil doar când <L/O MODE> este setat la <SUB. selectată. ' pagina 12. Reglarea sunetului Selectarea sunetului presetat Pro Equalizer Puteţi selecta un modul presetat de sunet 1 (Menţinere) adecvat pentru genul de muzică pentru fiecare sursă individuală. 3 Apăsaţi în mod repetat. TREBLE Frecvenţă 10.W* 00 la 08 [08] tontalităţi. puteţi regla nivelul subwooferului şi cel de tonalitate pentru modul de MIDDLE sunet selectat. (' pagina 13) ROMÂNĂ‫ |ޓ‬11 KD-R531_EY_RO 2011/10/3‫ޓ‬20:14:45 .W>. Reglarea luminozităţii Reglarea luminozităţii Puteţi selecta luminozitatea preferată pentru <BUTTON ZONE> (zona butoanelor). USER-FLAT-NATURAL-(înapoi la început) BASS (Iniţial: [XX]) Stocarea propriilor reglaje Frecvenţă 60/80/[100]/200 Hz Nivel LVL -06 la +06 [+05] Easy Equalizer Q [Q1.0 În timpul ascultării. DISP ZONE DISP 00 la 31 Pentru KD-R531.. MID LVL -06 la +06 [00] 5 Apăsaţi MENU pentru a ieşi. TRE LVL -06 la +06 [+05] Reglările sunt stocate şi se activează <USER>. 2 -<PRO EQ> -<BASS>**/<MIDDLE>/ <TREBLE> ....5/[1. Frecvenţă 0..

DISPLAY AUTO: Repetă derularea (la intervale de 5 secunde). 2 Element de meniu Setare selectabilă (Iniţial: [XX]) DEMO Pentru setări. OFF: Anulează. [AUTO]: Comută între setările pentru zi şi noapte atunci când stingeţi/ DIMMER aprindeţi farurile maşinii. *2 ON: Selectează setările pentru noapte.) Este posibil ca această setare să nu funcţioneze corect la unele vehicule (în special la cele dotate cu buton de reducere a luminozităţii). DISP ZONE[31])/NIGHT (BUTTON ZONE[9]. OFF: Anulează. alegeţi altă setare decât <DIMMER AUTO> (LUMINOZITATE AUTOMATĂ). (Menţinere) Pentru a reveni la meniul anterior. SCROLL *4 [ONCE]: Derulează informaţia afişată. *2 Necesită conectarea cablului de control al iluminării. secunde. În acest caz. Operaţiile meniului Operaţiile meniului 1 3 Repetaţi pasul 2 dacă este necesar. Pentru a ieşi din meniu. OFF: Selectează setările pentru zi. TAG DISPLAY [ON]: Afişează informaţia Etichetă la redarea pistelor MP3/WMA. BUTTON ZONE/DISP ZONE: Setează nivelul de luminozitate 00 — 31. apăsaţi DISP sau Dacă nu este efectuat nimic timp de 60 de MENU. *1 Are efect doar când datele ceasului sunt primite. CLOCK SET CLOCK 24H/12H CLOCK ADJ *1 [AUTO]: Ceasul încorporat este sincronizat cu datele orare primite de la (Reglarea staţia FM Radio Data System. ' pagina 4. apăsaţi . 12 |‫ޓ‬ROMÂNĂ KD-R531_EY_RO 2011/10/3‫ޓ‬20:14:45 . ' pagina 11. (Vezi “Manual de instalare/conectare”. *3 Iniţial: DAY (BUTTON ZONE[25]. operaţia va fi anulată. ceasului) OFF: Anulează. PRO EQ Pentru setări. DIMMER SET Selectează iluminarea ecran şi a butoanelor reglată în setarea <BRIGHTNESS>. DISP ZONE[12]) *4 Anumite caractere sau simboluri nu vor fi afişate în mod corect (sau vor fi blancate) pe ecran. BRIGHTNESS *3 DAY/NIGHT: Setări de luminozitate a ecranului şi iluminarea butoanelor pentru zi şi noapte.

SUB. (Sunet taste) TEL MUTING *9 ON: Anulează sunetul la folosirea telefonului mobil (nu este conectat prin (Telefon pe mut) KS-BTA100).W LEVEL *8 00 — 08[08]: Reglează nivelul de ieşire al subwoofer-ului. W *7 OFF: Anulează. [OFF]: Dezactivează.W: Subwoofer [REAR]: Boxe SUB. AUDIO SUB. BALANCE *6 L06 — R06[00]: Reglează balansul dintre boxa din stânga şi dreapta. VOL ADJUST -05 — +05[00]: Presetează nivelul de reglare a volumului. LOUD ON: Creşte frecvenţele joase şi înalte pentru a produce un sunet bine (Intensitate echilibrat la un nivel scăzut al volumului. Înainte de reglare. *9 Această setare nu funcţionează dacă <BT ADAPTER> este selectat pentru <R-AUX> a <SRC SELECT>. AMP GAIN *10 LOW POWER: VOLUME 00 — VOLUME 30 (Selectaţi dacă puterea maximă a (Câştig fiecărui difuzor este mai mică de 50 W pentru a preveni defectarea boxelor.) L/O MODE Selectaţi dacă terminalele REAR/SW sunt folosite pentru conectarea boxelor (Mod ieşire linie) sau subwoofer (printr-un amplificator extern). (Subwoofer) [ON]: Stinge ieşirea prin subwoofer. *7 Afişat doar când <L/O MODE> este setat la <SUB. *6 Acest reglaj nu la afecta capacitatea subwoofer-ului. ROMÂNĂ‫ |ޓ‬13 KD-R531_EY_RO 2011/10/3‫ޓ‬20:14:45 . (Toate semnalele sunt trimise la boxele din faţă/spate.W> este setat la <ON>. Operaţiile meniului Element de meniu Setare selectabilă (Iniţial: [XX]) FADER *5*6 R06 — F06[00]: Reglează balansul dintre boxa din faţă şi spate. Semnalele de frecvenţă joasă sunt (Filtru trece-sus) tăiate de la boxele din faţă/spate. *10 Nivelul de volum se modifică automat la “VOLUME 30” dacă modificaţi la <LOW POWER> cu nivelul de volum setat la mai mult de “VOLUME 30”. în comparaţie (Reglarea cu nivelul de volum FM.) BEEP [ON]/OFF: Activează sau dezactivează tonul de la apăsarea tastelor. *8 Afişat doar când <SUB. (Nivel subwoofer) HPF *8 ON: Activează filtrul de frecvenţe înalte.) amplificator) [HIGH POWER]: VOLUME 00 — VOLUME 50 *5 Dacă folosiţi un sistem cu două boxe. [OFF]: Anulează. (“VOL ADJ FIX” apare pe ecran dacă este selectată sursa “FM”.W LPF *8 LOW 55Hz/MID 85Hz/[HIGH 120Hz]: Semnalele audio mai mici de (Filtru trece-jos 55 Hz/85 Hz/120 Hz sunt trimise la subwoofer. subwoofer) SUB.W>. sonoră) [OFF]: Anulează. selectaţi sursa pe care doriţi să o volumului) reglaţi. setaţi nivelul de mix la “00”.

Operaţiile meniului Element de meniu Setare selectabilă (Iniţial: [XX]) SSM Pentru setări. KS-BTA100 (' pagina 10). SRC SELECT (Intrarea auxiliară frontală) R-AUX *12 ON/OFF: Activează sau dezactivează “R-AUX” în selectarea sursei. dar efectul stereo este pierdut. NEWS-STBY *11 ON/[OFF]: Activează/dezactivează recepţia aşteptare NEWS (ştiri). IPOD SWITCH [HEAD MODE]/IPOD MODE/EXT MODE: (control iPod/iPhone) Pentru setări. MONO Afişat doar când sursa este “FM”.) (' pagina 7) P-SEARCH *11 SEARCH ON/[SEARCH OFF]: (Căutare Activează căutarea programului (dacă <AF-REG> este setat la <AF ON> sau TUNER program) <AF-REG ON>) sau dezactivează. (Mod [MONO OFF]: Activează recepţia FM stereo. Numele sursei va fi schimbat în “BT AUDIO”.) (numai KD-R531) AM *12 [ON]/OFF: Activează sau dezactivează “AM” în selectarea sursei. (Intrarea auxiliară [BT ADAPTER]: Selectează dacă mufa auxiliară de intrare posterioară este posterioară) conectată la adaptorul Bluetooth. F-AUX *12 [ON]/OFF: Activează sau dezactivează “F-AUX” în selectarea sursei. ' pagina 9. iar efectul stereo va rămâne. (Efectul stereo poate fi pierdut. *12 Afişat numai când unitatea se află pe oricare altă sursă în afara celei corespunzătoare “AM/ F-AUX/R-AUX/BT AUDIO”. monoauricular) MONO ON: Îmbunătăţeşte recepţia FM. ' pagina 6. dar intermediară) calitatea sunetului nu va mai fi afectată.) frecvenţă WIDE: Supus la zgomotele de interferenţă de la două staţii alăturate. RADIO TIMER Pentru setări. (Afişat (Standby ştiri) doar când sursa este setată la “FM”. IF BAND [AUTO]: Creşte sensibilitatea selectorului pentru a se reduce interferenţele (Bandă de de zgomot dintre două staţii alăturate.) AF-REG *11 Pentru setări. *11 Doar pentru staţiile FM Radio Data System. (Afişat doar când sursa este setată la “USB-IPOD”. ' pagina 7. (Afişat doar când sursa este setată la “FM”. ' pagina 6. 14 |‫ޓ‬ROMÂNĂ KD-R531_EY_RO 2011/10/3‫ޓ‬20:14:45 .

 Nu expuneţi senzorul pentru comanda la distanţă la lumină puternică (lumina directă a soarelui sau lumină artificială). redării. Orientaţi comanda la distanţă direct la senzorul CR2025 pentru comanda la distanţă al unităţii. Derulare rapidă înainte sau înapoi a piesei. Pentru a depozita sau a elimina bateria izolaţi-o  Selectează o staţie presetată. consultaţi instrucţiunile furnizate cu adaptorul pentru comanda la distanţă. prin învelire cu bandă. (Menţinere) Selectează piesele. Pentru mai multe detalii. Depozitaţi toate bateriile într-un loc în care copiii nu pot ajunge. Închide sau întrerupe sunetul în timpul Nu lăsaţi bateria nu alte materiale metalice. Bateria nu trebuie să fie expusă la căldură Senzor pentru comanda la distanţă excesivă precum razele soarelui. Reglează nivelul de volum. (Apăsare) Căutarea manuală a staţiilor. Căutarea automată a staţiilor. Înlocuirea bateriei de litiu Folosirea comenzii de la Dacă eficienţa comenzii la distanţă scade. Atenţie: Există un pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. a relua redarea. Vă recomandăm folosirea comenzii la distanţă RM-RK52 cu unitatea dumneavoastră. scurt-circuitaţi. Selectează sursa. Comanda la distanţă Comanda la distanţă Această unitate poate fi controlată de la distanţă aşa cum se explică aici (cu ajutorul unei comenzi la distanţă achiziţionate separat). foc sau altele asemănătoare. Selectează modul presetat de sunet. (Menţinere) . Avertisment: A D Nu instalaţi nicio baterie în afara CR2025 sau a E alteia echivalente. Nu reîncărcaţi. Nu găuriţi bateria cu o foarfecă sau alte unelte Apăsaţi din nou pentru a porni sunetul sau similare. încălziţi bateria şi nu o aruncaţi în foc. Selectează directorul MP3/WMA. B Nu lăsaţi comanda la distanţă la vedere F (precum panoul de bord) expusă la lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de C timp. demontaţi. distanţă înlocuiţi bateria. ROMÂNĂ‫ |ޓ‬15 KD-R531_EY_RO 2011/10/3‫ޓ‬20:14:45 . Această unitate este echipată cu funcţie de comandă de la volan. Înlocuiţi doar cu acelaşi tip sau cu unul echivalent.

dacă poate fi introdus. 16 kHz. precum cele de securitate a datelor. . Despre fişiere audio Nu folosiţi un dispozitiv USB cu 2 sau mai multe partiţii. USB 2. DualDisc nu este recomandată. 24 kHz.4 (pentru MP3). Audio”. Această unitate poate afişa WMA Tag şi ID3 Tag Versiunea 1. Nu utilizaţi nici un tip de solvenţi. Fişiere care pot fi redate Această unitate nu poate recunoaşte dispozitivele Fişiere cu extensiile: MP3(. utilizarea părţii Non-DVD a unui Dispozitivele USB echipate cu funcţii speciale. .wma>).1/2.wma) USB care au peste 5 V şi depăşesc 1 A.025 kHz. nefinalizate. 12 kHz. pe disc şi nu folosiţi un Altele disc cu o etichetă lipită pe el.codate în formatele MP3i şi MP3 PRO Această unitate poate reda discuri multi-sesiune.fără Windows Media® Audio sau discuri care sunt murdare. WMA: 48 kHz. 8 kHz extensie USB.1 kHz. Discuri care nu sunt rotunde. 44. 32 kHz.1 kHz.codificate într-un format necorespunzător totuşi.mp3).cu protecţie prin DRM Discuri înregistrabile/reînregistrabile Fişierele care conţin date precum AIFF. La scoaterea discurilor din această unitate.mp3> sau <. Windows long file name: 64 de caractere Nu lipiţi etichete etc. finalizare. profesional şi voce Discuri cu coloranţi pe suprafaţa de înregistrare .2/2.3/2. Partea Non-DVD a unui “DualDisc” nu este în Conectaţi doar un dispozitiv USB în acelaşi conformitate cu standardul “Compact Disc Digital timp. Nu folosiţi accesorii pentru disc. dispozitiv USB conectat printr-un cablu de 22.0. De asemenea. Rata de transfer: Această unitate nu poate recunoaşte un card MP3: 8 kbps .codificate cu Layer 1/2 Discuri neredabile Fişierele WMA: . sesiunile neînchise vor fi ocolite la redare. Curăţaţi din centrul discului spre exterior. poate cauza dificultăţi ISO 9660 Nivel 1 şi 2: 64 de caractere de ejectare a discului. etc.) Fişiere care nu pot fi redate Fişierele MP3: . defecţiuni. WMA(. Funcţia de căutare funcţionează dacă viteza de Curăţaţi discul cu un silicon uscat cu cu o cârpă căutare nu este constantă. (Pentru detalii despre procesul de ATRAC3. Romeo: 64 de caractere Manipularea discurilor Joliet: 32 de caractere Nu atingeţi suprafaţa de înregistrare a discului. moale. Despre discuri (Timpul scurs pentru fişierele VBR nu va fi afişat Această unitate poate reda doar CD-uri cu: corect. folosiţi un cablu marginea discului înainte de a-l introduce. consultaţi programul de scriere a discurilor şi manualul de instrucţiuni al Numărul maxim de caractere ale dispozitivului de scriere a discurilor. 32 kHz 16 |‫ޓ‬ROMÂNĂ KD-R531_EY_RO 2011/10/3‫ޓ‬20:14:45 .0/1. Nu folosişi un hub USB.codate într-un format fără pierderi.320 kbps de memorie conectat printr-un cititor de WMA: 32 kbps . . Despre dispozitive USB trageţi-le orizontal. nu pot fi folosite la această unitate.) numelui directorului/fişierului CD de 8 cm.192 kbps carduri USB. Îndepărtaţi bavurile din orificiul central şi de pe La conectarea unui cablu USB. 11. Încercarea de a introduce prin Depinde de formatul de disc folosit (include 4 intermediul unui adaptor poate provoca caractere ale extensiei—<. Informaţii suplimentare Informaţii suplimentare Fişiere cu rată de transfer variabilă (VBR). Frecvenţa de eşantionare: Această unitate nu poate reda fişierele dintr-un MP3: 48 kHz.05kHz. 44. Astfel. Nu puteţi conecta un calculator sau un HDD Redarea discurilor DualDisc portabil la terminalul de intrare USB al unităţii.

iPod classic. or iPhone. that the use of this accessory with iPod. Please note anormală a dispozitivului. iPod. Apple is not responsible for the Şocul electrostatic de la conectarea unui operation of this device or its compliance with dispozitiv USB poate provoca funcţionarea safety and regulatory standards. această unitate şi dispozitivul USB.iPod nano (generaţiile 4) . expuse la iPod touch are trademarks of Apple Inc.iPhone 3G . Expunerea la aceşti factori poate cauza deformarea sau deteriorarea dispozitivului.S. ierarhii. unele operaţiuni să nu fie îndeplinite corect sau Este posibil ca operarea şi alimentarea electrică conform dorinţei. “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed Atenţie to connect specifically to iPod. apoi resetaţi iPhone may affect wireless performance. adecvat sau este posibil ca conexiunea să fie La utilizarea unui iPod/iPhone..iPod nano (generaţiile 2) . <http://www. standards.iPod classic .iPod touch (generaţiile 4) . iPod nano. În această situaţie. Nu trageţi şi conectaţi dispozitivul USB în mod respectively. and has been certified by the repetat în timp ce “READING” este afişat pe developer to meet Apple performance ecran. ROMÂNĂ‫ |ޓ‬17 KD-R531_EY_RO 2011/10/3‫ޓ‬20:14:45 . 255 de directoare (255 de fişiere per înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft director fără fişierele nesuportate) şi până la 8 Corporation în SUA şi/sau în alte ţări.jvc.html> Numărul maxim de caractere pentru: (site web numai în engleză). este posibil ca slabă.iPod touch (generaţiile 2) . – Denumirile directoarelor: 63 de caractere – Denumirile fişierelor: 63 de caractere Aviz referitor la mărci – Etichetă MP3: 60 de caractere înregistrate şi licenţă – Etichetă WMA: 60 de caractere Această unitate recunoaşte un total de 65 025 Microsoft şi Windows Media sunt mărci de fişiere.iPhone 4 .iPod nano (generaţiile 6) . razele solare directe sau la temperaturi ridicate. Informaţii suplimentare În funcţie de forma dispozitivului USB şi a Este posibil ca ordinea melodiilor afişată în porturilor de conectare.iPod touch (generaţiile 1) .iPhone 3GS . or deconectaţi dispozitivul USB. Nu este posibilă parcurgerea fişierelor video din meniul “Videos” în <HEAD MODE> (mod cap). iPhone. registered in the U. În această situaţie. vizitaţi să nu funcţioneze aşa cum doriţi pentru următorul site web JVC: anumite dispozitive USB.iPod touch (generaţiile 3) .iPod video (generaţiile 5)* . and Nu lăsaţi dispozitivele USB în maşină.iPhone *<IPOD MODE>/<EXT MODE> neaplicabil. and other countries. Despre iPod/iPhone iPod/iPhone care pot fi conectate la această unitate: .jp/english/car/index. este posibil ca anumite meniul de selectare al aparatului să difere faţă dispozitive USB să nu fie ataşate în mod de cea de pe iPod.iPod nano (generaţiile 1)* .iPod nano (generaţiile 3) .iPod nano (generaţiile 5) .

Resetaţi unitatea. înregistrate. numere şi afişate (ex. (' pagina 14) Caracterele corecte nu sunt Această unitate poate afişa doar literele (majuscule). (' pagina 3) Sursa nu poate fi selectată. FM/AM Presetarea automată SSM nu Stocaţi staţiile manual. tiltu album). internţionat. multe niveluri ierarhice şi directoare. funcţionează. se întrerupe sau se aude un Verificaţi starea discului. conexiunile aeriene şi prin cablu. alternativ pe ecran. Pentru detalii despre resetarea iPod/iPhone-ului consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu iPod/iPhone. (' pagina 16) Reataşaţi dispozitivul. Pe ecran apare “NOT SUPPORT”. nu blochează deschiderea de încărcare. Aceasta este determinată de modul în care pistele sunt înregistrate pe disc. nu funcţionează. dispozitivele conectate şi piesele zgomot parazit. “IN DISC” (disc introdus) apare pe Discul nu poate fi ejectat în mod adecvat. iar piesa este sărită. iPod/iPhone-ul nu porneşte sau Verificaţi conexiunea dintre unitate şi iPod/iPhone. sunetul Verificaţi cablurile. Asiguraţi-vă că nimic ecran. Pe ecran apare “MISWIRING CHK Asiguraţi-vă că terminalele de la conductorii boxelor sunt WIRING THEN RESET UNIT”/ acoperite în mod adecvat cu bandă izolatoare înainte de a “WARNING CHK WIRING THEN reseta unitatea. “READING” rămâne intermitent Este necesar un timp mai mare de citire. consultaţi distribuitorul aparatului executată nicio operaţie. CD/USB/iPod/iPhone “PLEASE” şi “EJECT” apar Apăsaţi []. apoi introduceţi discul corect. Aceasta intervine uneori în timpul redării. (' pagina 3) RESET UNIT” şi nu poate fi Dacă mesajul nu dispare. suportate. Reîncărcaţi discul sau reataşaţi dispozitivul USB. aparat. Remedierea problemelor Remedierea problemelor Simptom Remediere/Cauză General Nu se aude niciun sunet. Unitatea nu funcţionează deloc. “CANNOT PLAY” rămâne Verificaţi dacă dispozitivul conectat este compatibil cu acest intermitent pe ecran. (USB: ' pagina 19) (iPod/iPhone: ' pagina 17) Unitatea nu poate detecta Asiguraţi-vă că dispozitivul conţine fişiere cu formate dispozitivul conectat. audio JVC sau compania furnizoare a seturilor. * Detaşaţi şi reataşaţi iPod/iPhone folosind resetarea discului. Timpul de redare nu este corect. Nu folosiţi prea pe ecran. este limitat ca un număr de simboluri. Verificaţi setarea <SRC SELECT>. Pistele/directoarele nu sunt Ordinea redării este determinată de numele fişierului (USB) sau redate în ordinea în care aţi ordinea în care au fost înregistrate fişierele (disc). Verificaţi dacă setarea <IPOD SWITCH> (COMUTARE IPOD) este corectă. Verificaţi dacă pista este într-un format redabil. (' pagina 9) * Numai pentru KD-R531. 18 |‫ޓ‬ROMÂNĂ KD-R531_EY_RO 2011/10/3‫ޓ‬20:14:45 .

182 mm × 52 mm × 158 mm (L × Î × G) Dimensiunea panoului aprox. subwoofer 2.1. LW: 50 μV SECŢIUNE CD PLAYER Sistem detecţie semnal Selecţie optică fără contact (laser semiconductor) Numărul de canale 2 canale (stereo) Răspuns de frecvenţă 5 Hz la 20 000 Hz Raport semnal-la-zgomot 98 dB Fluctuaţie şi variaţie Sub limitele măsurabile SECŢIUNE USB Standard USB USB 1.0 MHz Sensibilitate utilizabilă 9.0 Viteză transfer date (viteză integrală) Max. USB 2.8 μV/75Ω) 50 dB sensibilitate de izolare 16. ROMÂNĂ‫ |ޓ‬19 KD-R531_EY_RO 2011/10/3‫ޓ‬20:14:45 .2 kJ (excluzând accesoriile) Poate fi modificat fără notificarea în prealabil.5 MHz la 108. Impedanţa 4Ω (4Ω la 8Ω toleranţă) Răspuns de frecvenţă 40 Hz la 20 000 Hz Raport semnal-la-zgomot 70 dB Nivel/impedanţă ieşire linie. Specificaţii Specificaţii SECŢIUNEA PENTRU AMPLIFICATORUL AUDIO Puterea maximă 50 W per canal Puterea continuă (RMS) 20 W per canal la 4Ω.4 V cc (11 V la 16 V toleranţă) de funcţionare) Sistem de masă Masă negativă Temperatura permisibilă de funcţionare 0°C la +40°C Dimensiuni Dimensiunea de instalare aprox.3 dBf (1.5 V/20 kΩ incărcare (întreaga scală) Impedanţă ieşire ≤ 600Ω SECŢIUNE SELECTOR FM Domeniul de frecvenţă 87.8 μV/75Ω) acustică Selectivitate alternativă 65 dB canal (400 kHz) Răspuns de frecvenţă 40 Hz la 15 000 Hz Separare stereo 40 dB AM Domeniul de frecvenţă MW: 531 kHz la 1 611 kHz LW: 153 kHz la 279 kHz Senzitivitate/selectivitate MW: 20 μV/40 dB.3 dBf (0. 12 Mbps Dispozitiv compatibil Clasă stocare în masă Sistem de fişiere compatibil FAT 32/16/12 Format audio compatibil MP3/WMA Curent maxim de alimentare 5 V cc " 1 A GENERALITĂŢI Necesităţile de alimentare electrică (Tensiunea 14. 40 Hz la 20 000 Hz la mai puţin de 1% distorsiunea armonică totală. 188 mm × 59 mm × 14 mm Masa 1.

. моля. РЕПРОДУКЦИЯ НА ЕТИКЕТ: ЕТИКЕТ ЗА ВНИМАНИЕ. лазера може да се събира влага. 4. че закупихте продукт на JVC. върху обектива на че тази батерия съдържа олово. Във вътрешността на уреда няма части. ВНИМАНИЕ: Видими и невидими лазерни излъчвания клас 1M в отворено състояние. съответствие с приложимото за да избегнете повреждане на национално законодателство или други високоговорителите от внезапно увеличаване правила във вашата страна и община. 3. ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1 2. Оставете цялото обслужване на квалифициран сервизен персонал. относно депонирането на старо Избягвайте използването на USB-устройство оборудване и батерии или iPod/iPhone. че продуктът и Предупреждение за настройката батерията с този символ не трябва да се на сила на звука: депонират като битови отпадъци в края Цифровите устройства (CD/USB) създават на експлоатационния им срок. Чрез правилното депониране на този Температура във вътрешността продукт ще помогнете за запазването на на колата: природните ресурси и Ако сте паркирали колата за дълго в горещо предотвратяването на потенциалните или студено време. на изходното ниво. Моля. Благодарим ви. причини грешки при четенето на дискове. 2 |‫ޓ‬БЪЛГАРСКИ KD-R531_EY_BU 2011/10/3‫ޓ‬20:3:40 . Не гледайте директно с оптични инструменти. Когато колата е с климатик. ВАЖНО ЗА ЛАЗЕРНИ ПРОДУКТИ 1. ПОСТАВЕН ОТВЪН НА УРЕДА. да работите с уреда. Тези символи указват. направете го в възпроизвеждате от тези цифрови източници. прочетете внимателно всички инструкции преди работа. много малко шум в сравнение с други Ако желаете да депонирате този продукт източници. Тя може да . които да могат да се обслужват от потребителя. ВНИМАНИЕ: Не отваряйте горния капак. изчакайте докато отрицателни последици за околната температурата в колата се нормализира преди среда и човешкото здраве. за да разберете напълно и получите възможно най-добрите работни показатели от уреда. преди да работите с уреда. Намалете силата на звука преди да и батерията. Предупреждение: Спирайте колата. че да можете Продукти да чувате звуците извън колата. ако това би могло да пречи на [Само за Европейския съюз] вашата безопасност по време на шофиране. Внимание: Батерия Регулирайте силата на звука така. В този случай извадете диска и изчакайте влагата да се изпари. Шофирането при твърде висока сила на звука може да Информация за потребителите причини злополука. Предупреждение: Кондензация: Знакът Pb под символа за батерии указва.

.................................... Как се захваща/откачва Съдържание контролният пулт Подготовка ......................... 11 Настройване на звука ......................................... Външни компоненти ................. нулирайте уреда си...... 15 (Задържане) Допълнителна информация ..... Почистване на съединителя [XX] показва първоначалната настройка на Избършете замърсяването върху съединителя елемента от менюто............ 11 Как да се изважда диск принудително Операции в менюто .. 16 Внимавайте да не изпуснете диска......... на уреда и пулта.................................... 6 Как се нулира вашият уред CD/USB ......... 19 Поддръжка Как да използвате това Почистване на уреда ръководство: Избършете замърсяването върху пулта със сух Това ръководство обяснява главно силикон или мека кърпа........... Неспазването на тази операциите.. Използвайте памучен тампон или кърпа.. 12 Дистанционно управление ............... 4 Радио ................. на уреда.. 10 Bluetooth姞 ............................................................... Спецификации ..... които се управляват чрез предпазна мярка може да доведе до повреда бутоните на контролния пулт................................................................. 4 Отменяне показването на демонстрацията Сверяване на часовника Основни операции ........................................... неизправности ........................................................................................... 18 Ако това не работи........................................ когато се Откриване и отстраняване на изважда................... БЪЛГАРСКИ‫ |ޓ‬3 KD-R531_EY_BU 2011/10/3‫ޓ‬20:3:40 ......... < > показва указанията на контролния пулт... 8 Вашите предварително iPod/iPhone (Само за KD-R531) ....... 9 зададени настройки също ще бъдат изтрити............. 10 Настройване на яркостта ...................

4 Сверява часа.Часовник . Подготовка Подготовка Отменяне показването на Сверяване на часовника демонстрацията 1 (Задържане) Дисплеят е постоянно включен.Запис №/Време на iPod/iPhone (HEAD MODE/ възпроизвеждане .Запис №/Часовник . (Задържане) 2 3 Изберете <CLOCK SET>. 7 Изберете <24 HOUR> или <12 HOUR>.Име на запис* . 4 Натиснете MENU. (първоначална настройка) 3 Изберете <DEMO OFF>. за да излезете.(назад към началото) IPOD MODE) *1 * Появява се “NO NAME” за конвенционалните компактдискове или ако дискът е празен.(назад към началото) CD/USB Име на албум/изпълнител* . 4 |‫ޓ‬БЪЛГАРСКИ KD-R531_EY_BU 2011/10/3‫ޓ‬20:3:40 . (Натиснете) Превърта текущата информация на дисплея. 6 Изберете <24H/12H>. за да излезете. освен ако не изключите тази опция. iPod/iPhone (EXT MODE) *1 EXT MODE) Часовник Външни компоненти (AUX) F-AUX или R-AUX) Часовник Bluetooth аудио BT AUDIO) Часовник *1 Само за KD-R531. Основни операции Информация на дисплея Сменя информацията на дисплея. (първоначална настройка) 5 Регулира заглушаването. (Задържане) Източник Дисплей Радио Станция от Non-Radio Data System: Честота ) Часовник Станция от FM Radio Data System: Име на станцията (PS) - Честота .Тип програма (PTY) . 8 Натиснете MENU. 1 2 Изберете <CLOCK>.

Контролен Регулира силата на звука. Основни операции Контролен пулт Контролен диск Прозорец на дисплея Слот за зареждане Изважда диска Откачва пулта Преден спомагателен входен жак Дистанционен сензор Входен USB терминал Можете да управлявате този уред с допълнително закупено дистанционно управление RM-RK52 (A стр. 15). диск (въртене) Избира елементи. (Задържане) /SOURCE Натиснете бутона /SOURCE върху контролния пулт и въртете контролния диск в продължение на 2 секунди. за да отмените заглушаването или възобновите диск (натиснете) възпроизвеждането. за да изберете източник.. Когато натиснете или задържите натиснат следния бутон(и). Потвърждава избора.. Заглушава звука или спира временно възпроизвеждането. Контролен Натиснете бутона отново. (само за KD-R432/KD-R431) . Натискайте многократно. Изключва. Влиза директно в меню <BRIGHTNESS>. за да изберете източник. Бутон Общи функции Включва.

(' стр. 6) / Избира MP3/WMA папка. 11) iPod Превключва към iPod. (Задържане) БЪЛГАРСКИ‫ |ޓ‬5 KD-R531_EY_BU 2011/10/3‫ޓ‬20:3:40 . 7) Влиза в режим на PTY търсене. Изход от менюто. 11) Активира/деактивира приемането на TA в режим на готовност. (' стр. (само за KD-R531) Бутони с Избира предварително настроените станции. номера Запазва текущата станция към избрания бутон с номер. (Задържане) (' стр. 6) Търси станция ръчно. 8. (' стр. (' стр. 9) Превърта записа бързо напред или назад. 8) Търси станция автоматично. (Задържане) (1 . (Задържане) Избира предварително настроена станция. 6) EQ Избира предварително зададения режим на звук. (' стр.6) (' стр. 7) Връща към предишното меню. (Задържане) / Избира запис. (' стр. (' стр.

... (Задържане) 1 (Задържане) “PRESET MODE” примигва.или . (Задържане) “M” примигва. “SSM” спира да мига..... “SSM” примигва. 2 -<TUNER> -<SSM>  светва след като таймерът на радиото е -<SSM 01 – 06> бил настроен. Предварително зададеният номер примигва и се появява “MEMORY”.... записани.... 6 |‫ޓ‬БЪЛГАРСКИ KD-R531_EY_BU 2011/10/3‫ޓ‬20:3:40 .. (Натиснете) Ръчно търсене. за да излезете. (Задържане) Можете да изберете предварително настроена станция и като използвате / .. <06> за AM Можете да настройвате предварително до 18 станции за FM... Предварително зададеният номер примигва и ONCE Активира се еднократно. Настройването на нов таймер ще отмени За да настроите предварително <SSM 07 – предишните настройки.. 1 независимо от използвания в момента източник.... 2 -<TUNER> -<RADIO TIMER> -<OFF>/<ONCE>/ <DAILY> [OFF] Изключва таймера на радиото... настроена станция в определено време.. 2 Избира предварително зададен номер.. Текущата станция е Настройване на таймера на радиото записана към избрания бутон с номер (1 .. 12>/<SSM 13 – 18>.. <18> за FM/ станции) <01> . DAILY Активира се ежедневно. Когато всички станции са Може да бъде настроен само един таймер.. след което натиснете няколко пъти бутона. се появява “MEMORY”.. Радио Радио Търсене на станция B A Изберете <FM> или <AM>. 1 (Задържане) 5 Натиснете MENU. повторете стъпки 1 и 2.- станции за FM и 6 станции за AM. Можете да превключите на предварително . когато се приема FM стерео предаване с достатъчна сила на сигнала. “ST” светва.6). ако то е изключено или ако <AM> е настроен на <OFF> след избиране на AM станция за таймера. настройване (само за FM) -<FM>/<AM> SSM (последователна памет за силни -<01> . Запазване на станциите в Избиране на предварително паметта настроена станция Ръчно предварително настройване Можете да настройвате предварително до 18 . Автоматично търсене.. 4 Задайте време за активиране.. Автоматично предварително 3 Избира предварително настроена станция.или .. Докато слушате станция.. Таймерът на радиото няма да активира устройството.

настроената сила на звука се запаметява автоматично. DOCUMENT предава същата програма с по-силни сигнали. време на приемане на информация за пътната обстановка или емисия новини. EDUCATE. където приемането на WEATHER. TRAVEL. Проследяване на една и съща PTY кодове програма—Приемане с       NEWS. VARIED. SCIENCE. EASY M мрежово проследяване (музика). JAZZ. RELIGION. обстановка) или емисия НОВИНИ от всеки Програмата може да се източник. CHILDREN. SPORT. Когато сигналът от предварително настроената Превключва на друга станция станция. При шофиране в зона. AF-REG ON предаваща същата програма (AF индикаторът светва). ROCK M (музика). Ако силата на звука бъде настроена по 2 Изберете PTY-код. AFFAIRS. NATION M System на същата мрежа. 14) . FOLK M (музика). CLASSICS. OLDIES. OTHER M (музика). LIGHT M (музика). този уред се настройва автоматично на друга станция от FM Radio Data PHONEIN. FINANCE. се емисия новини. 1 (Задържане) Активиране на приемане на TA/ новини в режим на готовност 2 -<TUNER> Приемането в режим на готовност позволява -<AF-REG> уредът да превключва временно към Traffic Announcement (TA) (информация за пътната Превключва на друга станция. LEISURE. INFO. Тя ще бъде използвана Започва PTY търсене. TP Приемане на TA в режим на индикатор готовност Уредът временно ще Автоматично избиране на Свети превключи на информация за станции—Търсене на пътната обстановка (TA). същата програма като предварително настроената станция. когато уредът превключи на Ако има станция. Превключва на друга станция. натиснете отново <P-SEARCH> (' стр. ако има такава. DRAMA. OFF Отменя. различен от AM. POP M (музика). която вероятно излъчва чрез сигналите от Radio Data System. Все още не е активиран. За да го деактивирате. която предава програма със информация за пътната обстановка или същия PTY код като този. SOCIAL. настройва тази станция. уредът Примигва търси друга станция. БЪЛГАРСКИ‫ |ޓ‬7 KD-R531_EY_BU 2011/10/3‫ޓ‬20:3:40 . FM не е достатъчно. CULTURE. която сте избрали е слаб. който сте избрали. COUNTRY. която вероятно (музика). на готовност 1 (Задържане) Търсене на любимите ви програми—търсене на тип 2 -<TUNER> програма (PTY) -<NEWS-STBY> -<NEWS ON> 1 Уредът временно ще превключи на емисията (Задържане) новини. следващия път. [AF ON] различава от приеманата в Приемане на TA в режим на момента (AF индикаторът готовност светва). Радио Функциите по-долу са налични само за Приемане на НОВИНИ в режим станции от FM Radio Data System. ако програми има такава.

. (За MP3/WMA) TRACK RPT Повтаря текущия запис.0 кабел (не е доставен) Източникът се променя на “CD” и Източникът се променя на “USB” и възпроизвеждането започва. можете да търсите бързо желаната Възпроизвежда в папка или запис като въртите бързо ALL RND произволен ред всички контролния диск. Натиснете отново.. CD-RW или USB- устройство с външна памет (като USB памет и цифров аудио плейър). който не бъде махнат в рамките на 15 секунди.- напред или назад. FOLDER RPT * Повтаря текущата папка. Ние не поемаме никаква отговорност за каквато и да било загуба на информация от USB-устройство в резултат на използване на системата.. възпроизвеждането започва.. Ако дискът не може да бъде изваден. записи.. записи. RANDOM  3 Изберете запис.или .. Натиснете 2 за RANDOM.. * За MP3/WMA 8 |‫ޓ‬БЪЛГАРСКИ KD-R531_EY_BU 2011/10/3‫ޓ‬20:3:40 . Спира произволното RND OFF възпроизвеждане. Този уред може да възпроизвежда MP3/WMA файлове. 1 Натиснете 1 за REPEAT. (Натиснете) излезете. (Задържане) (Задържане) Избиране на песен/папка от <REPEAT>)<RANDOM> списъка 2 1 REPEAT  2 Изберете папка. Възпроизвежда в произволен ред всички FOLDER RND * записи в текущата папка и За MP3/WMA след това записите в Ако дискът съдържа много папки или следващите папки. възпроизвеждане (За MP3/WMA) В даден момент можете да изберете един от следните режими на възпроизвеждане. На всяка цена архивирайте всички важни данни. CD/USB CD/USB Слушане на музика от CD/USB- устройство Лицева страна Входен USB терминал USB 2. записани на CD-R.... автоматично ще се зареди отново. за да Избира запис. Избиране на папка/запис Избиране на режими на Избира папка. ' стр.. Спира повторното RPT OFF възпроизвеждане. Изваден диск. 3. Превърта записа бързо ...

. HEAD Управлява възпроизвеждането от можете да търсите бързо желаната запис MODE iPod устройството посредством като въртите бързо контролния диск.. за да Избиране на запис излезете..0 кабел (принадлежност на iPod/iPhone) Източникът се променя на “USB”-“USB-IPOD” и възпроизвеждането започва. Избиране на контролен режим #<HEAD MODE>/<IPOD MODE>/ <EXT MODE> Повторете тази стъпка.или .- MODE>. 3 Изберете желания запис. към началото) Функциите са същите като ALBUM RND “Shuffle Albums” (“Разбъркване на албума”) на iPod... iPod/iPhone Само за KD-R531 Слушане на музика от iPod/iPhone Входен USB терминал USB 2. Функциите са същите като “Repeat ONE RPT 1 One” (“Повторение на една”) на iPod. EXT Позволява всякакви аудио сигнали В даден момент можете да изберете един от MODE от iPod/iPhone. “ALBUM RND” не се отнася за някои iPod/iPhone. помощта на <IPOD SWITCH> от менюто. Прилага се само в режим <HEAD MODE/IPOD . Прилага се само в режим <HEAD MODE>. 2 (Задържане) Избиране на запис от списъка REPEAT Прилага се само в режим <HEAD MODE>. Натиснете 2 за RANDOM. 2 Изберете желания списък....... Можете да промените тази настройка и с 1 Натиснете 1 за REPEAT. БЪЛГАРСКИ‫ |ޓ‬9 KD-R531_EY_BU 2011/10/3‫ޓ‬20:3:40 .. Натиснете отново. (Натиснете) Превърта записа бързо <REPEAT>)<RANDOM> напред или назад. следните режими на възпроизвеждане. Ако избраното меню съдържа много записи.. Функциите са същите като “Repeat ALL RPT All” (“Повторение на всички”) на iPod. уреда. IPOD Управлява възпроизвеждането от Избиране на режими на MODE iPod устройството посредством възпроизвеждане iPod/iPhone. RANDOM  Спира произволното RND OFF възпроизвеждане. докато се избере желаният запис. Функциите са същите като PLAYLISTS)ARTISTS)ALBUMS)SONGS) SONG RND “Shuffle Songs” (“Разбъркване PODCASTS)GENRES)COMPOSERS) (назад на песните”) на iPod. (Задържане) Избира запис/глава.

3. също инструкциите. свържете се с вашия доставчик. 3 Изберете <F-AUX> или <R-AUX>.5 мм стерео мини куплунг (с L-образен съединител) (не е доставен) 4 Включете свързания компонент и започнете възпроизвеждане от източника. Препоръчва се да се използва 3-изводен мини куплунг за стерео главата за оптимален аудио изход. Операциите могат да се различават в зависимост от свързаното Bluetooth устройство. (Задържане) -<SRC SELECT> Портативен аудио -<F-AUX>/<R-AUX> плейър и т. от когото сте купили уреда. за да излезете. доставени с външните компоненти. доставено с KS-BTA100. Моля. Външни компоненти Външни компоненти За подробности вж. доставена с уреда. 1 Регистриране (сдвояване) на Bluetooth устройство с KS-BTA100. Bluetooth姞 За операции с Bluetooth е необходимо Bluetooth адаптерът KS-BTA100 (купува се отделно) да се свърже със спомагателния входен жак (R-AUX/BT ADAPTER). също инструкциите.н. В противен случай могат да се получат прекъсвания или смущения на звука при слушане през външен компонент. ('Ръководство за монтаж/свързване) KS-BTA100 В някои държави KS-BTA100 не се предлага. -<SRC SELECT> (Задържане) -<R-AUX> -<BT ADAPTER> 3 Натиснете MENU. разположен в задната част на уреда. За подробности вж. упътването. -<F-AUX ON> или <R-AUX ON> Натиснете MENU. (не е доставен) 2 Настройте източника както е необходимо. 10 |‫ޓ‬БЪЛГАРСКИ KD-R531_EY_BU 2011/10/3‫ޓ‬20:3:40 . за да излезете. 2 Смяна на настройките <SRC SELECT> на този уред. Подготовка За подоробности относно регистрирането и използването на Bluetooth устройството вж. Включване на външен компонент през заден/преден AUX 1 Свържете към F-AUX върху контролния 3.5 мм стерео мини куплунг пулт и/или R-AUX върху задния панел.

. <DISP ZONE> поотделно. 2 -<PRO EQ> -<BASS>**/<MIDDLE>/ <TREBLE> 3 .0]/1.25] 1 (Задържане) TREBLE Честота 10.5 kHz нивото на тона на избрания режим на звук Ниво LVL -06 до +06 [00] докато слушате.. DYNAMIC-VOCAL BOOST-BASS BOOST- USER-FLAT-NATURAL-(назад към началото) BASS (Първоначална: [XX]) Честота 60/80/[100]/200 Hz Запазване на личните ви Ниво LVL -06 до +06 [+05] настройки Q [Q1. Настройване на яркостта Настройване на яркостта Можете да зададете предпочитаната от вас степен на яркост за <BUTTON ZONE>.0 Лесно стабилизиране MIDDLE Можете да регулирате нивото на събуфъра и Честота 0. BASS LVL** -06 до +06 [+05] 5 Натиснете MENU. * Наличен само когато <L/O MODE> е настроен на <SUB. Ниво LVL -06 до +06 [+05] Q [Q FIX] 4 Повторете стъпки 2 и 3. SUB.0]/Q1.25/Q1. DISP ZONE DISP 00 до 31 За KD-R531. подходящ за съответния музикален жанр. Настройване на звука Избиране на предварително Про еквалайзер зададен звук 1 (Задържане) Можете да избирате предварително зададен режим на звук за всеки отделен източник.0/[12. Регулирайте звуковите елементи на избрания тон. 12.5/Q2.5/2.или ... ' стр. 13) БЪЛГАРСКИ‫ |ޓ‬11 KD-R531_EY_BU 2011/10/3‫ޓ‬20:3:40 .. 13) ** Наличен само когато <HPF> е настроен на <OFF>....5]/15.W>.. за да излезете.W* 00 до 08 [08] Настройките са запазени и е активиран <USER>. (' стр. Q Q0.0/[Q1. (' стр.75/Q1..- Натискайте многократно..5 kHz 2 Настройка на нивото..0/17.. 1 2 Бутон за регулиране на яркостта се предлага BUTTON ZONE BUTTON 00 до 31 само за модели KD-R432/KD-R431.5/[1. 3 Натиснете MENU. за да (Първоначална: [XX]) регулирате останалите тонове. MID LVL -06 до +06 [00] TRE LVL -06 до +06 [+05] Настройките са запазени и е активиран <USER>. за да излезете.

OFF: Превключва на дневни настройки. BRIGHTNESS *3 DAY/NIGHT: Настройки на яркостта на осветлението на дисплея и бутона за видимост през деня и нощта. (Сверяване на получени от станцията от FM Radio Data System. *2 Изисква се свързване на извод за управление на осветлението. натиснете . [AUTO]: Превключва между дневни и нощни настройки след като DIMMER изключите фаровете на колата. PRO EQ За настройките ' стр. В този случай сменете настройката на друга. Тази настройка може да не работи правилно при някои автомобили (особено при онези с контролен диск за затъмняване). CLOCK SET CLOCK 24H/12H CLOCK ADJ *1 [AUTO]: Вграденият часовник е синхронизиран с данните за часовника. DIMMER SET Избира осветлението на дисплея и бутона. операцията ще бъде или MENU. (Задържане) За да се върнете към предишното меню. OFF: Отменя. 12 |‫ޓ‬БЪЛГАРСКИ KD-R531_EY_BU 2011/10/3‫ޓ‬20:3:40 . 4. “Ръководство за монтаж/свързване”). Операции в менюто Операции в менюто 1 3 Повторете стъпка 2. TAG DISPLAY [ON]: Показва информация за таговете по време на възпроизвеждане на MP3/WMA записи. BUTTON ZONE/DISP ZONE: Регулира степените на яркост 00 — 31. 11. натиснете DISP около 60 секунди. DISP ZONE[12]) *4 Някои знаци или символи няма да се показват правилно (или ще бъдат празни) на дисплея. Ако не се извърши операция в течение на За да излезете от менюто. DISPLAY OFF: Отменя. различна от <DIMMER AUTO>. *3 Първоначална: DAY (BUTTON ZONE[25]. зададени в настройката <BRIGHTNESS>. 2 Елемент на меню Избираема настройка (Първоначална: [XX]) DEMO За настройките ' стр. часовника) OFF: Отменя. AUTO: Повтаря превъртането (през интервали от по 5 секунди). *1 Работи само когато се приемат данни за часовника. ако е необходимо. отменена. SCROLL *4 [ONCE]: Превърта веднъж показваната информация. DISP ZONE[31])/NIGHT (BUTTON ZONE[9]. *2 ON: Превключва на нощни настройки. (Вж.

телефона) [OFF]: Отменя. LOUD ON: Усилва ниските и високите честоти за създаване на добре (Сила на звука) балансиран звук при ниско ниво на усилване на звука.W>.W LEVEL *8 00 — 08[08]: Регулиране изходното ниво на събуфъра. Операции в менюто Елемент на меню Избираема настройка (Първоначална: [XX]) FADER *5*6 R06 — F06[00]: Регулиране на изходния баланс на предния и задния високоговорители. ако е избран “FM”. ако смените на <LOW POWER>. тъй като силата на звука е настроена на по-висока от “VOLUME 30”. (Всички сигнали се изпращат към предните/задните високоговорители). *10 Силата на звука автоматично се променя на “VOLUME 30”. AMP GAIN *10 LOW POWER: VOLUME 00 — VOLUME 30 (Изберете. VOL ADJUST -05 — +05[00]: Предварително задаване на нивото на усилване на (Регулиране на звука от всеки източник в сравнение с нивото на сила на звука от FM.W: Събуфър [REAR]: Високоговорители SUB. който искате да регулирате.) L/O MODE Изберете. (Звук на клавиш от клавиатурата) TEL MUTING *9 ON: Заглушава звука докато се използва мобилен телефон (несвързан с (Заглушаване на KS-BTA100).W LPF *8 LOW 55Hz/MID 85Hz/[HIGH 120Hz]: Аудиосигналите с честоти. BALANCE *6 L06 — R06[00]: Регулиране на изходния баланс на левия и десния високоговорители. филтър) [OFF]: Деактивира. [OFF]: Отменя. W *7 OFF: Отменя. SUB. Нискочестотните сигнали се (Високочестотен отрязват от предните/задните високоговорители. БЪЛГАРСКИ‫ |ޓ‬13 KD-R531_EY_BU 2011/10/3‫ޓ‬20:3:40 . *9 Тази настройка не работи.) усилвателя) [HIGH POWER]: VOLUME 00 — VOLUME 50 *5 Ако използвате система с два високоговорителя. (Ниво на събуфъра) HPF *8 ON: Активира високочестотния филтър. ако мощността на (Увеличаване всеки от високоговорителите е по-малка от 50 Вт. ако клемите REAR/SW се използват за свързване на (Изходен режим) високоговорители или събуфър (през външен усилвател). ако <BT ADAPTER> е зададен за <R-AUX> на <SRC SELECT>. филтър на субуфера) SUB. *7 Показва се на дисплея само когато <L/O MODE> е зададен на <SUB. *8 Показва се на дисплея само когато <SUB. силата на звука) Преди настройка изберете източника. SUB. по- AUDIO (Нискочестотен ниски от 55 Хц/85 Хц/120 Хц се изпращат към събуфъра. задайте нивото на затихване на “00”. (появява се “VOL ADJ FIX”. за да ги предпазите от мощността на повреда. (Събуфър) [ON]: Включва изходното ниво на събуфъра. *6 Тази настройка няма да се отрази на изходната мощност на събуфъра. BEEP [ON]/OFF: Активира или деактивира тона за натискане на клавиш.W> е зададен на <ON>.

Операции в менюто
Елемент на меню Избираема настройка (Първоначална: [XX])
SSM За настройките ' стр. 6. (Показва се на дисплея само когато източникът
е “FM”.)
AF-REG *11 За настройките ' стр. 7.
NEWS-STBY *11 ON/[OFF]: Активира или деактивира приемането на НОВИНИ в режим
(Новини в на готовност. (Показва се на дисплея само когато източникът е “FM”.)
режим на (' стр. 7)
готовност)
P-SEARCH *11 SEARCH ON/[SEARCH OFF]:
TUNER

(Търсене на Активира търсенето на програми (ако <AF-REG> е настроен на <AF ON>
програми) или <AF-REG ON>) или го деактивира.
MONO Показва се на дисплея само когато източникът е “FM”.
(Режим моно) [MONO OFF]: Включва приемането на стерео FM.
MONO ON: Подобрява приемането на FM, но се губи стерео ефектът.
IF BAND [AUTO]: Увеличава селективността на тунера, за да намали шумовите
(Междинни смущения между съседни станции. (Може да се загуби стерео ефектът.)
честоти) WIDE: Подлежи на шумови смущения от съседни станции, но
качеството на звука няма да се влоши и ще се запази стерео ефектът.
RADIO TIMER За настройките ' стр. 6.
IPOD SWITCH [HEAD MODE]/IPOD MODE/EXT MODE:
(Контролна клема за За настройките ' стр. 9. (Показва се на дисплея само когато източникът
iPod/iPhone) е “USB-IPOD”.) (само за KD-R531)
AM *12 [ON]/OFF: Включва или изключва “AM” в избора на източник.
F-AUX *12 [ON]/OFF: Включва или изключва “F-AUX” в избора на източник.
SRC SELECT

(Преден
спомагателен
вход)
R-AUX *12 ON/OFF: Включва или изключва “R-AUX” в избора на източник.
(Заден [BT ADAPTER]: Изберете ако задният спомагателен входен жак е
спомагателен свързан с Bluetooth адаптер KS-BTA100 (' стр. 10). Името на източника
вход) е сменено на “BT AUDIO”.
*11 Само за станции от FM Radio Data System.
*12 Показва се на дисплея само когато уредът е включен към източник, различен от
съответния “AM/F-AUX/R-AUX/BT AUDIO”.

14 |‫ޓ‬БЪЛГАРСКИ

KD-R531_EY_BU 2011/10/3‫ޓ‬20:3:40

Дистанционно управление Дистанционно управление
Този уред може да бъде дистанционно управляван, както е указано тук (с допълнително закупено
дистанционно управление). Препоръчваме ви да използвате дистанционно управление RM-RK52 с
вашия уред.

Сменяне на плоската литиева Използване на
батерия дистанционното управление
 Подменете батерията, ако ефективността на Насочете дистанционото управление
директно към дистанционния сензор на уреда.
дистанционното управление намалее. НЕ излагайте дистанционния сензор на ярка
CR2025 светлина (пряка слънчева светлина или
изкуствено осветление).

Внимание:
 Неправилното поставяне на батерията води
до опасност от експлозия. Заменяйте само Дистанционен сензор
със същия или еквивалентен тип.
 Батерията не трябва да се излага на
прекомерна топлина, например слънчеви A D
лъчи, огън и подобни. E
Предупреждение: B
 Не поставяйте батерия, различна от CR2025 F
или равностойна на нея.
 Не оставяйте дистанционния контролер на C
място (като табла например), изложено на
пряка слънчева светлина продължително
време.
 Съхранявайте батерията на място, което не
може да бъде достигнато от деца.
 Заглушава звука или спира временно
 Не презареждайте, окъсявайте, възпроизвеждането.
разглобявайте, нагрявайте батерията и не я Натиснете бутона отново, за да отмените
изхвърляйте в огън. заглушаването или възобновите
 Не оставяйте батерията с други метални възпроизвеждането.
материали.  Избира предварително настроена
станция.
 Не мушкайте батерията с пинсети или
 Избира MP3/WMA папка.
подобни инструменти.
 Регулира силата на звука.
 Изолирайте батерията като я увиете с
изолирбанд, когато я изхвърляте или Избира предварително зададения
режим на звук.
съхранявате.
 Избира източника.
 Търси за станции автоматично.
(Натиснете)
 Търси за станции ръчно. (Задържане)
 Избира запис.
 Превърта записа бързо напред или
назад. (Задържане)
.
Този уред е снабден с функция за
дистанционно управление от волана. За
подробности вж. също инструкциите,
доставени с дистанционния адаптер.

БЪЛГАРСКИ‫ |ޓ‬15

KD-R531_EY_BU 2011/10/3‫ޓ‬20:3:40

Допълнителна информация
Допълнителна информация
За дисковете За аудиофайловете
Този уред може да възпроизвежда само Файлове, които могат да бъдат
следните видове компактдискове: възпроизвеждани
 Разширения на файловите имена: MP3 (.mp3),
WMA (.wma)
 Скорост на битовия поток:
Този уред може да възпроизвежда дискове с MP3: 8 Кбит/с - 320 Кбит/с
много сесии, но по време на WMA: 32 Кбит/с - 192 Кбит/с
възпроизвеждането ще се прескачат
незатворените сесии.
 Честота на семплиране:
MP3: 48 кХц, 44,1 кХц, 32 кХц, 24 кХц,
Дискове, които не могат да 22,05кХц, 16 кХц, 12 кХц, 11,025 кХц, 8 кХц
бъдат прочетени WMA: 48 кХц, 44,1 кХц, 32 кХц
 Дискове, които не са кръгли. Файлове, записани с променлива скорост на
 Дискове с оцветяване по повърхността за битовия поток (VBR). (Изтеклото време на
запис или замърсени дискове. възпроизвеждане за VBR файлове няма да
отговаря на реалното.)
 Записваеми и презаписваеми дискове, които
не са финализирани. (За подробности Файлове, които не могат да
относно финализирането на диска вижте бъдат възпроизвеждани
вашия софтуер за записване на дискове и MP3 файлове:
упътването на вашето записващо - кодирани в MP3i и MP3 PRO формат
устройство.) - кодирани в неподходящ формат
 CD 8 см. Опитът за вкарване с помощта на - кодирани със слой 1/2
адаптер може да причини неизправност. WMA файлове:
Могат да възникнат и проблеми с - кодирани във формат без загуби,
изваждането на диска, ако той бъде вкаран. професионален и гласов формат
Работа с дискове - не базирани на Windows Media® Audio
 Не докосвайте страната за запис на диска. - защитени срещу копиране с DRM
 Не лепете лента, тиксо и т.н. върху диска и не Файлове с данни като AIFF, ATRAC3 и т.н.
използвайте диск със залепена върху него Максимален брой знаци в името
лента. на файла/папката
 Не използвайте каквито и да било Зависи от използвания формат на диска
принадлежности за диска. (включва 4 знака за разширения—<.mp3> или
 Почиствайте от центъра на диска и <.wma>).
премествайте навън. ISO 9660 ниво 1 и 2: 64 знака
 Почиствайте диска със сух силикон или мека Romeo: 64 знака
кърпа. Не използвайте разтворители. Joliet: 32 знака
 Когато изваждате дискове от уреда, ги Дълги имена на файлове в Windows: 64 знака
издърпвайте хоризонтално.
 Преди да поставите диск, остранете всички Други
грапавини от централния отвор и от ръба на Този уред може да показва WMA тагове и ID3
диска. тагове версия 1,0/1,1/2,2/2,3/2,4 (за MP3).
Възпроизвеждане от двоен диск Функцията за търсене работи, но скоростта
на търсене не е постоянна.
Не-DVD страната на един “DualDisc” (двоен
диск) не отговаря на стандарта “Compact Disc
Digital Audio” (Компактдиск с цифрово аудио). За USB-устройството
Затова може да не се препоръчва употребата Когато свързвате USB кабел, използвайте
на не-DVD страната на двоен диск с този кабел USB 2.0.
продукт. Не можете да свързвате компютър или
преносим твърд диск към входния USB
терминал на уреда.
 В даден момент свързвайте само едно USB
устройство с уреда. Не използвайте USB
концентратор.

16 |‫ޓ‬БЪЛГАРСКИ

KD-R531_EY_BU 2011/10/3‫ޓ‬20:3:40

 Не издърпвайте и не прикачвайте respectively. не могат да се използват с уреда. 255 папки (255 файла на папка. Не е възможно да се разглеждат видео файлове в меню “Videos” („Видео клипове“) в Този уред не може да възпроизвежда режим <HEAD MODE>. правилно файлове в USB устройство. iPod classic.iPhone 3G превишава 1 А.S. В противен случай можете да го деформирате или повредите.iPod nano (1-во поколение)* Този уред не може да разпознава USB . or iPhone. iPod nano. USB устройства. iPod.iPod nano (5-то поколение) функции като такива за сигурност на .jp/english/car/index.iPod nano (6-то поколение) БЪЛГАРСКИ‫ |ޓ‬17 KD-R531_EY_BU 2011/10/3‫ޓ‬20:3:40 . iPhone. Максимален брой знаци за: Запазена марка и – Имена на папки: 63 знака – Имена на файлове: 63 знака лицензионно споразумение – MP3 таг: 60 знака Microsoft и Windows Media са регистрирани – WMA таг: 60 знака търговски марки или търговски марки на Този уред може да разпознава общо 65 025 Microsoft Corporation в САЩ и/или други файла. За iPod/iPhone iPod/iPhone устройства. показван на менюто за избор на този уред. снабдени със специални .iPhone *<IPOD MODE>/<EXT MODE> са Този уред може да не разпознае карта с неприложими.iPod touch (2-ро поколение) . включително папките без неподдържаните “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean файлове) и 8 йерархии. В този случай посетете следната страница на JVC в интернет: Експлоатацията и захранването може да не <http://www. някои USB устройства може да не се При работа с iPod/iPhone някои операции прикачват правилно или връзката да е може да не се изпълнят точно или както е хлабава. поставена в USB четеца за карти памет. that an electronic accessory has been designed Предупреждения to connect specifically to iPod.jvc. след което нулирайте уреда и USB устройството.iPod touch (3-то поколение) . когато се използва USB удължителен кабел. страни. Please note USB устройство може да причини аномално that the use of this accessory with iPod.. and iPod touch are trademarks of Apple Inc.iPod с видео (5-то поколение)* . registered in the U. . Редът на песните.iPod touch (4-то поколение) . and has been certified by the многократно USB устройството докато на developer to meet Apple performance дисплея е показано “READING”. които могат да бъдат свързвани към този уред: . предвидено.iPod nano (2-ро поколение) повече дяла. Не оставяйте USB устройството в колата. устройството и съединителните портове. изложено на пряка слънчева светлина или висока температура. standards. . or възпроизвеждане от устройството.iPod nano (3-то поколение) Не използвайте USB устройство с 2 или .iPod nano (4-то поколение) данните. случай изключете USB устройството.iPod touch (1-во поколение) . Допълнителна информация USB устройствата.iPod classic . Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with Електростатичният удар при свързването на safety and regulatory standards. памет. . and other countries.iPhone 3GS различни от 5 В и консумацията му . В този iPhone may affect wireless performance. чийто номинални данни са .html> работят според предвижданията при някои (само на английски).iPhone 4 устройство. може да се различава от В зависимост от формата на USB този на iPod устройството.

възпроизвежда. възпроизвеждане не е вярно. 17) Уредът не може да открие Уверете се. сте задали. включва или не работи. по който са записани файловете (диск). На дисплея продължава да Необходимо е по-дълго време за прочитане. Не се показват правилните Този уред може да показва само букви (главни). нищо не блокира слота за зареждане. iPod/iPhone устройството не се Проверете връзката между този уред и iPod/iPhone. използвайте твърде много йерархични нива и папки. CD/USB/iPod/iPhone На дисплея се сменят Натиснете []. на инструменти. че клемите на изводите на високоговорителите RESET UNIT”/“WARNING CHK са добре изолирани с изолирбанд преди да нулирате уреда. 14) избран. За подробности за нулирането на iPod/ iPhone вижте ръководството с инструкции на iPod/ iPhone. 19) (iPod/iPhone: ' стр. цифри и знаци (например име на албум). звукът прекъсва или Проверете кабелите. Записите/папките не се Редът на възпроизвеждане се определя от името на файла възпроизвеждат в реда. Нулирайте уреда. Проверете състоянието на диска. поддържаните формати. 3) Източникът не може да бъде Проверете настройката <SRC SELECT>. съобщенията “PLEASE” и “EJECT”. предварително настройване не работи. WIRING THEN RESET UNIT” се (' стр. На дисплея се появява “IN Дискът не може да се извади както трябва. * Откачете и нулирайте iPod/iPhone като използвате форматиране. ограничен брой символи. (USB: ' стр. този уред. “MISWIRING CHK WIRING THEN Уверете се. FM/AM Автоматичното SSM Ръчно запаметете станциите. Уверете се. свързаното устройство и записаните песни. след което вкарайте диска правилно. Презаредете диска или свържете отново USB устройството. 3) появява на дисплея и не могат Ако съобщението не изчезне. На дисплея продължава да Проверете дали свързаното устройство е съвместимо с мига “CANNOT PLAY”. който може да се дисплея и записът се прескача. че устройството съдържа файлове в свързаното устройство. 9) * Само за KD-R531. 16) Свържете отново устройството. (' стр. въздушните и кабелни свързвания. Откриване и отстраняване Откриване и отстраняване на неизправности на неизправности Симптом Начин на отстраняване/Причина Общи Няма звук. (' стр. че DISC”. който (USB) или от реда. (' стр. Причинява се от това как са записани записите на диска. 18 |‫ޓ‬БЪЛГАРСКИ KD-R531_EY_BU 2011/10/3‫ޓ‬20:3:40 . има статичен шум. Уредът изобщо не работи. Изтеклото време на Понякога това се случва по време на възпроизвеждане. Проверете дали е подходяща настройката <IPOD SWITCH>. (' стр. Не мига “READING”. обърнете се към вашия да се извършат никакви доставчик на автомобилни аудио системи JVC или доставчик операции. “NOT SUPPORT” се появява на Проверете дали записът е във формат.

БЪЛГАРСКИ‫ |ޓ‬19 KD-R531_EY_BU 2011/10/3‫ޓ‬20:3:40 .2 кг (с изключение на принадлежностите) Спецификациите са обект на промяна без предизвестие.3 дБф (0.4 В (с допуск от 11 В до напрежение) 16В) Система за заземяване Отрицателно заземяване Допустима работна температура 0°C до +40°C Размери Размери за монтаж прибл.3 дБф (1.8 мкрВ/75 Ω) 50 дБ чувствителност на 16. Импеданс на товара 4 Ω (с допуск от 4 Ω до 8 Ω) Честотна лента 40 Hz до 20 000 Hz Съотношение “сигнал-шум” 70 дБ Ниво/Импеданс на изходната линия. USB 2. 12 Мб/сек Съвместимо устройство от клас за съхранение на данни Съвместима файлова система FAT 32/16/12 Аудио формат.0 Скорост на пренасяне на данни (пълна скорост) Maкс.1. 182 мм × 52 мм × 158 мм (Ш х В х Д) Размер на пулта прибл.8 мкрВ/75 Ω) затихване Селективност по 65 дБ алтернативен канал (400кХц) Честотна лента 40 Hz до 15 000 Hz Стерео разделение 40 дБ AM Честотен обхват MW: от 531 кХц до 1 611 кХц LW: от 153 кХц до 279 кХц Чувствителност/ MW: 20 мкрВ/40 дБ.5 В/20 kΩ товар (пълна скала) импеданс на събуфъра Изходен импеданс ≤ 600 Ω СЕКЦИЯ НА ТУНЕРА FM Честотен обхват 87. Спецификации Спецификации СЕКЦИЯ НА АУДИО УСИЛВАТЕЛЯ Максимална изходна мощност 50 Вт на канал Непрекъсната изходна мощност (RMS) 20 Вт на канал към 4 Ω.5 MHz до 108. LW: 50 мкрВ Селективност СЕКЦИЯ НА CD ПЛЕЙЪРА Система за откриване на сигнала Безконтактно оптично приемане (полупроводников лазер) Брой канали 2 канала (стерео) Честотна лента 5 Hz до 20 000 Hz Съотношение “сигнал-шум” 98 дБ Детонация и трептене По-малки от границата на измерване USB РАЗДЕЛ Стандартен USB USB 1. който може да се възпроизвежда MP3/WMA Максимално консумиран ток Постоянен ток 5 В " 1 А ОБЩИ Изискване към захранването (Работно Постояннотоково 14. 188 мм × 59 мм × 14 мм Маса 1.0 MHz Полезна чувствителност 9. 40 Хц до 20 000 Хц при не повече от 1% общо хармонично изкривяване. ниво/ 2.

veškeré opravy přenechte kvalifikovaným odborníkům. Nedívejte se do otvoru přímo s optickými nástroji. proveďte to prosím v souladu s zvýšením výkonu. vyčkejte. Než začnete přístroj používat. To může způsobit chyby při Značka Pb pod symbolem pro baterie čtení disku. Děkujeme vám za zakoupení výrobku JVC. před spuštěním přehrávání z těchto digitálních Přejete-li si zlikvidovat tento produkt a zdrojů zabrání poškození reproduktorů náhlým baterii. DŮLEŽITÉ PRO LASEROVÉ VÝROBKY 1. může se na laserových Upozornění: čočkách srážet voda. . OZNAČENÍ ŠTÍTKY: ŠTÍTEK VAROVÁNÍ UMÍSTĚNÝ NA VNĚJŠÍ STRANĚ PŘÍSTROJE. 4. Řízení při příliš vysoké hlasitosti může způsobit nehodu. negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Přístroj neobsahuje žádné součástky. V takové situaci disk vyjměte a znamená. než spustíte pomůžete zachovat přírodní zdroje a přehrávač. 2 |‫ޓ‬ČESKY KD-R531_EY_CZ 2011/10/3‫ޓ‬20:35:42 . UPOZORNĚNÍ: Při otevření vydává viditelné anebo neviditelné laserové záření třídy 1M. příslušnými národními zákony nebo jinými Teplota ve voze: předpisy platnými ve vaší zemi a obci. Kondenzace: Když je auto klimatizované. abyste slyšeli venkovní Produkty zvuky. až se zamlžení postupně odpaří. Tyto symboly znamenají. 3. přečtěte si pozorně celý návod. dokud se teplota ve voze napomáháte prevenci potenciálních neustálí. LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1 2. UPOZORNĚNÍ: Neotvírejte vrchní kryt. že tato baterie obsahuje olovo. abyste si zajistili úplné porozumění a dostali co nejlepší možný výkon z tohoto přístroje. počkejte. Varování: Před ovládáním jednotky zastavte auto. Snížení hlasitosti odpad. že produkt a Varování k nastavení hlasitosti: baterie s tímto symbolem nesmí být po Digitální zařízení (CD/USB) produkují velmi malý skončení životnosti likvidovány jako běžný šum ve srovnání s jinými zdroji. Upozornění: Baterie Nastavte hlasitost tak. Pokud jste parkovali váš vůz po dlouhou dobu v Správnou likvidací tohoto produktu horkém nebo studeném počasí. které by mohl opravit sám uživatel. . Informace pro uživatele k likvidaci Nepoužívejte zařízení USB nebo iPod/iPhone. starého zařízení a baterií pokud by vám to mohlo překážet v bezpečném [Pouze pro Evropskou unii] řízení.

.... 18 Pokud to nefunguje............................................ 11 Nastavení zvuku ............ 19 Údržba Jak se orientovat v této příručce: Čištění přístroje Tato příručka vysvětluje především ovládání pomocí tlačítek na ovládacím panelu......................................................................... 10 Nastavení jasu ................. Nedodržení těchto < > označují zobrazení na ovládacím panelu............... ČESKY‫ |ޓ‬3 KD-R531_EY_CZ 2011/10/3‫ޓ‬20:35:42 ............................ Použijte vatový tampon nebo bavlněný hadřík.................. 15 Doplňkové informace ......... 4 Rádio ............................................. 11 Jak nuceně vysunout disk Ovládání nabídky ................................................................................. když vyjede ven.......... Externí zařízení ......... menu.................. Specifikace ............................................. 16 Neupusťte disk........ 6 CD/USB ......................... Čištění konektoru Otřete nečistoty na konektoru jednotky a panelu............. Jak upevnit/uvolnit ovládací Obsah panel Příprava .................... 10 Bluetooth姞 .......................... opatření může mít za následek poškození [XX] označuje výchozí nastavení položky jednotky........................ 12 (Podržet) Dálkový ovladač .................. 4 Zrušení ukázky displeje Nastavení hodin Základy ovládání ......... 8 Jak resetovat váš přehrávač iPod/iPhone (Pouze KD-R531) ................................ zkuste resetovat váš přehrávač..................................... 9 Vaše nastavení v paměti budou rovněž vymazána.. Řešení problémů ....................................................................................... Otřete nečistoty na panelu suchým silikonovým nebo jemným hadříkem................

(zpět na začátek) IPOD MODE) *1 * U běžných CD disků nebo nenahraných disků se objeví „NO NAME“. (Podržet) 1 (Podržet) 2 Vyberte <CLOCK>. (Stisknout) Prochází aktuální informace na displeji. (Výchozí nastavení) 5 Nastavte minuty.číslo stopy/čas přehrávání - iPod/iPhone (HEAD MODE/ číslo stopy/čas .čas .název stopy* .typ programu (PTY) . 7 Vyberte <24 HOUR> nebo <12 HOUR>. 4 |‫ޓ‬ČESKY KD-R531_EY_CZ 2011/10/3‫ޓ‬20:35:42 . (Podržet) Zdroj Displej Rádio Stanice bez systému Radio Data System: frekvence ) čas FM stanice se systémem Radio Data System: název stanice (PS) . 4 Nastavte hodiny. Příprava Příprava Zrušení ukázky displeje Nastavení hodin Ukázka displeje je vždy zapnuta. pokud jste ji 1 nezrušili.(zpět na začátek) CD/USB Název alba/interpret* . 6 Vyberte <24H/12H>. (Výchozí nastavení) 3 Vyberte <DEMO OFF>. 4 Stiskněte MENU pro odchod z nabídky. 8 Stiskněte MENU pro odchod z nabídky. 2 3 Vyberte <CLOCK SET>. Základy ovládání Informace na displeji Mění informace na displeji.frekvence . iPod/iPhone (EXT MODE) *1 EXT MODE) čas Externí zařízení (AUX) F-AUX nebo R-AUX) čas Bluetooth Audio BT AUDIO) čas *1 Pouze pro KD-R531.

 Stiskněte opakovaně pro volbu zdroje.. Vypnutí. Ztlumení zvuku nebo zastavení přehrávání. Otočný ovladač Znovu stiskněte tlačítko pro ukončení ztlumení zvuku nebo pokračování (stisknout) přehrávání. Pokud stisknete nebo podržíte následující tlačítko(a). Potvrzení výběru. Přímý vstup do nabídky <BRIGHTNESS>. Základy ovládání Ovládací panel Otočný ovladač Okénko displeje Otvor pro vkládání CD Vysunutí disku Sejmutí panelu Přední vstupní konektor AUX Senzor dálkového ovládání Vstupní zdířka USB Tento přístroj můžete ovládat komerčně dostupným dálkovým ovladačem RM-RK52 (A strana 15). Otočný ovladač Nastavení úrovně hlasitosti. (Podržet) /SOURCE Stiskněte tlačítko /SOURCE na ovládacím panelu a otočte během 2 vteřin otočným ovladačem pro volbu zdroje.. (otočit) Výběr položek. (pouze KD-R432/KD-R431) . Tlačítko Hlavní funkce Zapnutí.

(Podržet) / Zvolí stopu. (Podržet) Výběr předvolené stanice. (' strana 8) Automatické vyhledání stanice. Opuštění nabídky. (' strana 8. (pouze KD-R531) Číselná tlačítka Výběr předvolených stanic. (' strana 11) iPod Přepnutí na iPod. (' strana 7) Zadání režimu vyhledání kódu PTY. (Podržet) (' strana 6) EQ Volba přednastaveného režimu zvuku. (Podržet) (' strana 7) Návrat do předcházející nabídky.6) Uložení aktuální stanice pod zvolené číselné tlačítko. (' strana 11) Zapnutí/vypnutí pohotovostního příjmu hlášení o dopravní situaci TA. (1 . (' strana 6) Manuální vyhledání stanice. 9) Zrychlené přehrávání dopředu a dozadu. (' strana 6) / Volba složky MP3/WMA. (Podržet) ČESKY‫ |ޓ‬5 KD-R531_EY_CZ 2011/10/3‫ޓ‬20:35:42 .

 Pro předvolbu <SSM 07 – 12>/<SSM 13 – Po nastavení časovače rádia se rozsvítí ..6).. „ST“ svítí při příjmu FM stereo vysílání s dostatečně silným signálem. Během poslouchání rozhlasové stanice.... 1 (Podržet) 2 Zvolte přednastavené číslo.. Aktuální stanice je uložena pod Můžete rovněž zvolit předvolenou stanici pomocí zvolené číselné tlačítko (1 . (pouze FM) DAILY Denní aktivace. poté opakovaně stiskněte tlačítko. Pro pásmo FM můžete předvolit až 18 stanic. 18>. . bez ohledu na aktuální zdroj. 6 |‫ޓ‬ČESKY KD-R531_EY_CZ 2011/10/3‫ޓ‬20:35:42 . Uložení stanic do paměti Výběr předvolené stanice Ruční uložení předvoleb Můžete předvolit až 18 FM stanic a 6 AM stanic.nebo . Časovač rádia se neaktivuje..... opakujte kroky 1 a 2.. Lze nastavit pouze jeden časovač.... tlačítek / . Bliká „PRESET MODE“.. SSM (Sekvenční paměť silných stanic) 3 Zvolte předvolenou stanici.. (Stisknout) Manuální vyhledávání.- 1 Nastavení časovače rádia (Podržet) Předvolenou stanici můžete naladit na určitý čas.. 2 -<TUNER> -<SSM> -<SSM 01 – 06> Bliká „SSM“. (Podržet) „M“ bliká.... -<FM>/<AM> 1 -<01> . Rádio Rádio Vyhledávání stanice B A Vyberte <FM> nebo <AM>..nebo .- (Podržet) Přednastavené číslo bliká a na displeji se objeví „MEMORY“. ... Po uložení všech stanic přestane 5 Stiskněte MENU pro odchod z nabídky. <06> pro AM 4 Nastavte čas spuštění... [OFF] Zrušení časovače rádia. Nastavení nového časovače zruší předchozí nastavení.. „SSM“ blikat. 2 -<TUNER> -<RADIO TIMER> -<OFF>/<ONCE>/ Přednastavené číslo bliká a na displeji se objeví <DAILY> „MEMORY“..... Automatické naladění stanic ONCE Jedna aktivace.. Automatické vyhledávání. <18> pro FM/ (Podržet) <01> .. pokud je přístroj vypnutý nebo pokud je <AM> nastaveno na <OFF> po zvolení AM stanice pro účely časovače.

Nebyl ještě aktivován. RELIGION. se tento přehrávač automaticky přeladí na Kódy PTY jiné stanice FM Radio Data System ve stejné síti. silnějším signálem. LEISURE. dopravní situaci TA přístroj vyhledá jinou stanici vysílající stejný Přístroj dočasně přepne na program. je-li k 1 (Podržet) dispozici. příjmu TA/zpráv Program se může lišit od [AF ON] Pohotovostní příjem umožňuje přehrávači momentálně přijímaného přepnout se dočasně do hlášení o dopravní programu (svítí indikátor AF). Sledování stejného programu— Pokud je v dosahu stanice vysílající program s Sledování příjmu v síti kódem PTY. COUNTRY. jako původní předvolená stanice. SPORT. AF-REG ON stejný program (svítí indikátor Pohotovostní příjem hlášení o AF). <P-SEARCH> (' strana 14) je-li k dispozici. DOCUMENT 2 -<TUNER> -<AF-REG> Aktivace pohotovostního Přepne na jinou stanici. SCIENCE. automaticky uložena do paměti. ROCK M (hudba). kde není signál FM dostatečně silný. DRAMA. bude 2 Zvolte kód PTY. CHILDREN. CLASSICS. Pro deaktivaci stiskněte znovu . INFO. 1 (Podržet) Vyhledávání oblíbených programů—hledání typu 2 -<TUNER> -<NEWS-STBY> programu (PTY) -<NEWS ON> Přístroj dočasně přepne na program zpráv. Automatická volba stanice— Vyhledávání programu Pohotovostní příjem hlášení o Indikátor TP Pokud je signál vybrané předvolené stanice slabý. PHONEIN. který se shoduje s vaším zadáním. OTHER M (hudba). 1 (Podržet) WEATHER. je tato stanice naladěna. Rádio Následující funkce jsou dostupné pouze Pohotovostní režim příjmu ZPRÁV pro stanice FM Radio Data System. EASY M (hudba). TRAVEL. Při jízdě v oblasti. EDUCATE. CULTURE. Je-li během příjmu dopravního zpravodajství nebo zpráv upravena hlasitost.       pokud možno vysílající stejný program se NEWS. NATION M (hudba). Spustí se PTY vyhledávání. SOCIAL. FINANCE. situaci (TA) nebo programu NEWS (zprávy) z Přepne na jinou stanici vysílající každého zdroje s výjimkou AM. Bude použita při příštím přepnutí přístroje na hlášení o dopravní situaci nebo na zprávy. dopravní situaci TA OFF Vypnutí. POP M (hudba). JAZZ. Svítí hlášení o dopravní situaci (TA). OLDIES. která vysílá signály Radio Data System. FOLK M (hudba). AFFAIRS. Nalaďte Bliká jinou stanici. VARIED. LIGHT M (hudba). ČESKY‫ |ޓ‬7 KD-R531_EY_CZ 2011/10/3‫ޓ‬20:35:42 .

Neneseme žádnou zopovědnost za ztrátu dat z velkokapacitního paměťového zařízení USB vzniklou při použití tohoto systému. poté Pro MP3/WMA stopy v následující složce. sám se opět zasune. 1 Stiskněte 1 pro REPEAT. RANDOM  RND OFF Zruší náhodné přehrávání.. 8 |‫ޓ‬ČESKY KD-R531_EY_CZ 2011/10/3‫ޓ‬20:35:42 ... nebo stopu rychlým otáčením otočného * Pro MP3/WMA ovladače.. Pokud nelze disk vysunout. Tento přístroj může přehrávat soubory MP3/WMA uložené na discích CD-R a CD-RW.. (Podržet) (Podržet) Výběr stopy/složky v seznamu <REPEAT>)<RANDOM> 1 2 2 Zvolte složku. anebo na velkokapacitním paměťovém zařízení USB (jako je USB paměť nebo digitální přehrávač zvuku). Současně lze zvolit pouze jeden z následujících (Pro MP3/WMA) režimů přehrávání. REPEAT  (Pro MP3/WMA) RPT OFF Zruší opakované přehrávání.nebo . Ujistěte se. FOLDER RPT * Opakuje aktuální složku. Pokud disk obsahuje mnoho složek nebo stop.. Výběr složky/stopy Výběr režimu přehrávání Zvolí složku. TRACK RPT Opakuje aktuální stopu.. Stiskněte znovu pro odchod z nabídky. viz ' strana 3.. Stiskněte 2 pro RANDOM. Zdroj se změní na „USB“ a spustí se přehrávání. že všechna důležitá data máte zálohována.- dopředu a dozadu.. Zvolí stopu. Náhodně přehrává všechny FOLDER RND * stopy v aktuální složce.0 kabel (není součástí dodávky) Zdroj se změní na „CD“ a spustí se přehrávání. (Stisknout) Zrychlené přehrávání . Pokud neodstraníte vysunutý disk během 15 vteřin. 3 Zvolte stopu.. Náhodně přehrává všechny ALL RND můžete rychle vyhledávat požadovanou složku stopy.... CD/USB CD/USB Přehrávání CD/USB zařízení Strana s potiskem Vstupní zdířka USB USB 2.

nebo .. ČESKY‫ |ޓ‬9 KD-R531_EY_CZ 2011/10/3‫ޓ‬20:35:42 ... dokud nevyberete požadovanou stopu.- Zrychlené přehrávání dopředu a dozadu. „ALBUM RND“ není použitelné pro některá zařízení iPod/iPhone. 3 Vyberte požadovanou stopu.. režimů přehrávání. odchod z nabídky.. PLAYLISTS)ARTISTS)ALBUMS)SONGS) RANDOM  PODCASTS)GENRES)COMPOSERS) (zpět na RND OFF Zruší náhodné přehrávání.. můžete rychle vyhledávat požadovanou stopu IPOD Ovládá přehrávání ze zařízení iPod/ rychlým otáčením otočného ovladače. Nastavení můžete rovněž změnit pomocí Současně lze zvolit pouze jeden z následujících <IPOD SWITCH> v nabídce. Výběr stopy 1 Stiskněte 1 pro REPEAT.. (Podržet) (Podržet) Výběr stopy ze seznamu <REPEAT>)<RANDOM> Použitelné pouze v <HEAD MODE>. Funguje stejně jako funkce ONE RPT „Repeat One“ přehrávače iPod. Funguje stejně jako funkce ALBUM RND „Shuffle Albums“ přehrávače iPod. (Stisknout) . iPod/iPhone Pouze KD-R531 iPod/iPhone přehrávání Vstupní zdířka USB USB 2.0 kabel (příslušenství k zařízení iPod/iPhone) Zdroj se změní na „USB“-„USB-IPOD“ a spustí se přehrávání. HEAD Ovládá přehrávání zařízení iPod MODE prostřednictvím této jednotky. Použitelné pouze v <HEAD MODE/IPOD MODE>. Volba ovládacího režimu #<HEAD MODE>/<IPOD MODE>/ <EXT MODE> Opakujte tento krok... začátek) Funguje stejně jako funkce SONG RND „Shuffle Songs“ přehrávače iPod. Stiskněte 2 pro RANDOM. Funguje stejně jako funkce ALL RPT „Repeat All“ přehrávače iPod.. 2 1 REPEAT 2 Vyberte požadovaný seznam. EXT Umožňuje jakékoliv zvukové signály Výběr režimu přehrávání MODE ze zařízení iPod/iPhone. Stiskněte znovu pro Zvolí skladbu/kapitolu.. MODE iPhone. Použitelné pouze v <HEAD MODE>. Pokud zvolená nabídka obsahuje mnoho stop...

3 Vyberte <F-AUX> nebo <R-AUX>. Externí zařízení Externí zařízení Více informací naleznete v pokynech dodávaných s externími komponenty. Stereofonní minikonektor 3. 2 Změňte nastavení <SRC SELECT> tohoto přístroje. Bluetooth姞 Pro ovládání zařízení Bluetooth je požadován Bluetooth adaptér KS-BTA100 (zakoupený zvlášť) připojený k pomocnému vstupnímu konektoru (R-AUX/BT ADAPTER) na zadní straně přístroje. Ovládání může být různé. Obraťte se prosím na svého prodejce. -<SRC SELECT> (Podržet) -<R-AUX> -<BT ADAPTER> 3 Stiskněte MENU pro odchod z nabídky. Více informací naleznete v pokynech dodávaných se zařízením. záleží na připojeném zařízení Bluetooth. od kterého jste zakoupili tento přístroj. (není součástí dodávky) 2 Nastavte požadovaný zdroj. Doporučuje se použít 3-kolíkový stereo mini konektor pro optimální audio výstup. Příprava Podrobnosti o registraci a používání zařízení Bluetooth naleznete v příručce s pokyny dodávané spolu s adaptérem KS-BTA100. ('Příručka pro instalaci a připojení) KS-BTA100 KS-BTA100 nelze zakoupit v některých zemích.5 mm nebo k R-AUX na zadním panelu. V opačném případě může být zvuk při poslechu externího zařízení přerušovaný nebo nejasný.5 mm (ve tvaru „L“) (není součástí dodávky) 4 Zapněte připojené zařízení a spusťte přehrávání zdroje. 1 Zaregistrujte (spárujte) Bluetooth zařízení s adaptérem KS-BTA100. 10 |‫ޓ‬ČESKY KD-R531_EY_CZ 2011/10/3‫ޓ‬20:35:42 . Přehrávání externích zařízení z předního/zadního AUX vstupu 1 Přípojte k F-AUX na ovládacím panelu a/ Stereofonní minikonektor 3. (Podržet) -<SRC SELECT> Přenosný -<F-AUX>/<R-AUX> audiopřehrávač atd. -<F-AUX ON> nebo <R-AUX ON> Stiskněte MENU pro odchod z nabídky.

Nastavení jasu Nastavení jasu Můžete zvolit svůj oblíbený jas zvlášť pro <BUTTON ZONE> a <DISP ZONE>. MID LVL -06 až +06 [00] TRE LVL -06 až +06 [+05] Nastavení jsou uložena a <USER> je aktivován..5]/15...75/Q1. Upravte zvukové parametry vybraného tónu... 3 Stiskněte opakovaně. DISP ZONE DISP 00 až 31 Pro KD-R531. Nastavení zvuku Volba přednastaveného zvuku Ekvalizér Pro Můžete vybrat přednastavený zvukový režim 1 (Podržet) vhodný pro hudební žánr.nebo .. BASS LVL** -06 až +06 [+05] 5 Stiskněte MENU pro odchod z nabídky.. (' strana 13) ČESKY‫ |ޓ‬11 KD-R531_EY_CZ 2011/10/3‫ޓ‬20:35:42 .0/17.5/[1. DYNAMIC-VOCAL BOOST-BASS BOOST. Úroveň LVL -06 až +06 [+05] Q [Q FIX] 4 Zopakujte kroky 2 a 3 pro nastavení (Úvodní nastavení: [XX]) ostatních tónů.25/Q1. 2 -<PRO EQ> -<BASS>**/<MIDDLE>/ <TREBLE> ..0/[12.5/2. Úroveň LVL -06 až +06 [00] 1 Q Q0. 3 Stiskněte MENU pro odchod z nabídky.5/Q2.W* 00 až 08 [08] Nastavení jsou uložena a <USER> je aktivován.. (' strana 13) ** K dispozici pouze při nastavení režimu <HPF> na <OFF>. ' strana 12.5 kHz 2 Nastavte úroveň..W>.5 kHz zvukového režimu. BASS (Úvodní nastavení: [XX]) USER-FLAT-NATURAL-(zpět na začátek) Frekvence 60/80/[100]/200 Hz Uložení vašich nastavení Úroveň LVL -06 až +06 [+05] Q [Q1...0/[Q1.0]/Q1..0]/1.25] (Podržet) TREBLE Frekvence 10. a to pro každý jednotlivý zdroj. 1 2 Tlačítko jasu je k dispozici pouze pro KD-R432/ BUTTON ZONE BUTTON 00 až 31 KD-R431..0 Snadný ekvalizér MIDDLE Během poslechu můžete nastavit úroveň subwooferu a úroveň zvuku vybraného Frekvence 0. * K dispozici pouze při nastavení režimu <L/O MODE> na <SUB. SUB.

OFF: Vypnutí. DISP ZONE[31])/NIGHT (BUTTON ZONE[9]. jsou-li přijímána časová data. DISP ZONE[12]) *4 Některé znaky nebo symboly se na displeji nezobrazí správně (nebo budou chybět). když zapnete nebo DIMMER vypnete světla automobilu. BUTTON ZONE/DISP ZONE: Nastaví úroveň jasu 00 — 31. operaci. V takovém případě změňte nastavení na jakoukoli jinou hodnotu než <DIMMER AUTO>. Pro odchod z nabídky stiskněte DISP nebo Pokud po dobu asi 60 vteřin neprovedete žádnou MENU. 12 |‫ޓ‬ČESKY KD-R531_EY_CZ 2011/10/3‫ޓ‬20:35:42 . BRIGHTNESS *3 DAY/NIGHT: Nastavení osvětlení displeje a tlačítek pro den a noc. *3 Úvodní nastavení: DAY (BUTTON ZONE[25]. SCROLL *4 [ONCE]: Zobrazená informace roluje na displeji jednou.) Toto nastavení nemusí u některých vozidel (zejména u těch. OFF: Zvolí denní nastavení. (Viz „Příručka pro instalaci a připojení“. bude operace zrušena. DISPLAY AUTO: Opakuje rolování (v 5 sekundových intervalech). [AUTO]: Změní mezi denním a nočním nastavením. *2 Vyžaduje se připojení se světelnou indikací. Ovládání nabídky Ovládání nabídky 1 3 Podle potřeby opakujte krok 2. OFF: Vypnutí. CLOCK SET CLOCK 24H/12H CLOCK ADJ *1 [AUTO]: Vestavěné hodiny se synchronizují s časovými daty vysílanými FM (Nastavení hodin) stanicí se systémem Radio Data System. *1 Uplatní se pouze tehdy. 2 Položka menu Volitelné nastavení (Úvodní nastavení: [XX]) DEMO Pro nastavení ' strana 4. OFF: Vypnutí. *2 ON: Zvolí noční nastavení. která používají pro ovládání jasu displeje otočný ovladač) pracovat správně. DIMMER SET Zvolí osvětlení displeje a tlačítek upravené v nastavení <BRIGHTNESS>. PRO EQ Pro nastavení ' strana 11. TAG DISPLAY [ON]: Při přehrávání stop ve formátu MP3/WMA zobrazuje informace TAG. (Podržet) Pro návrat k předchozí nabídce stiskněte .

aby nedošlo k poškození zesilovače) reproduktorů.W LEVEL *8 00 — 08[08]: Nastavení výstupní úrovně subwooferu. LOUD ON: Podpora nízkých a vysokých frekvencí pro dosažení dobře vyváženého (Sytost) zvuku při nízké hlasitosti. Nízkofrekvenční signály nejsou (Filtr horní propouštěny do předního/zadního reproduktoru. SUB. Než provedete nastavení.) [HIGH POWER]: VOLUME 00 — VOLUME 50 *5 Pokud používáte systém se dvěma reproduktory. *8 Zobrazí se pouze při nastavení režimu <SUB. Ovládání nabídky Položka menu Volitelné nastavení (Úvodní nastavení: [XX]) FADER *5*6 R06 — F06[00]: Upraví vyvážení předního a zadního reproduktoru. výstupu) SUB. (Všechny signály jsou posílány do předních/zadních reproduktorů. AUDIO propusti subwooferu) SUB. W *7 OFF: Vypnutí. zda se použijí koncovky REAR/SW pro připojení reproduktorů nebo (Režim linkového subwooferu (přes externí zesilovač). *9 Toto nastavení nefunguje. (Zobrazí se „VOL ADJ FIX“. [OFF]: Vypnutí. (Zvuk tlačítek) TEL MUTING *9 ON: Ztiší zvuky při použití mobilního telefonu (nepřipojeného pomocí (Ztišení při KS-BTA100). pokud nastavíte <LOW POWER> a hlasitost je přitom nastavena na víc než „VOLUME 30“. nastavte úroveň FADER na „00“.W LPF *8 LOW 55Hz/MID 85Hz/[HIGH 120Hz]: Audio signály s frekvencemi nižšími (Filtr dolní než 55 Hz/85 Hz/120 Hz jsou odesílány do subwooferu. VOL ADJUST -05 — +05[00]: Předvolí stupeň hlasitosti každého zdroje vzhledem k (Nastavení úrovni hlasitosti FM.) BEEP [ON]/OFF: Aktivuje nebo deaktivuje zvukovou signalizaci stisknutí tlačítka. telefonování) [OFF]: Vypnutí. pokud je maximální (Podpora výkon každého reproduktoru menší než 50 W. *6 Toto nastavení neovlivní výstup subwooferu. BALANCE *6 L06 — R06[00]: Upraví vyvážení levého a pravého reproduktoru. ČESKY‫ |ޓ‬13 KD-R531_EY_CZ 2011/10/3‫ޓ‬20:35:42 . *10 Hlasitost se automaticky změní na „VOLUME 30“.W> na <ON>. AMP GAIN *10 LOW POWER: VOLUME 00 — VOLUME 30 (Vyberte.W>. (Subwoofer) [ON]: Zapne výstup subwooferu. vyberte zdroj.) L/O MODE Zvolte.W: Subwoofer [REAR]: Reproduktory SUB. je-li zvoleno „FM“. (Úroveň subwooferu) HPF *8 ON: Zapíná filtr vysoké propusti. pokud je zvolen <BT ADAPTER> pro <R-AUX> z <SRC SELECT>. propusti) [OFF]: Vypnutí. *7 Zobrazí se pouze při nastavení režimu <L/O MODE> na <SUB. který chcete hlasitosti) nastavit.

je-li zdroj „FM“.) frekvenčního WIDE: Rušivý šum sousedních stanic má vliv. (Zadní pomocný [BT ADAPTER]: Zvolte.) AF-REG *11 Pro nastavení ' strana 7.) iPod/iPhone) (pouze KD-R531) AM *12 [ON]/OFF: Aktivuje nebo deaktivuje „AM“ ve volbě zdroje. (Může potlačit stereo efekt. je-li zdroj „USB-IPOD“. režim) MONO ON: Příjem FM se zlepší. MONO Zobrazí se pouze tehdy. *11 Pouze pro stanice FM Radio Data System. NEWS-STBY *11 ON/[OFF]: Zapnutí nebo vypnutí pohotovostního režimu příjmu ZPRÁV. je-li zdroj „FM“. (Monofonní [MONO OFF]: Umožňuje stereo FM příjem. IPOD SWITCH [HEAD MODE]/IPOD MODE/EXT MODE: (Ovládání zařízení Pro nastavení ' strana 9. RADIO TIMER Pro nastavení ' strana 6. (Zobrazí se pouze tehdy. (Zobrazí se pouze tehdy. SRC SELECT (Přední pomocný vstup) R-AUX *12 ON/OFF: Aktivuje nebo deaktivuje „R-AUX“ ve volbě zdroje. *12 Zobrazí se pouze tehdy. pokud je zadní pomocný vstupní konektor vstup) připojený k Bluetooth adaptéru KS-BTA100 (' strana 10). je-li přístroj v jiném zdroji než „AM/F-AUX/R-AUX/BT AUDIO“. ale stereo efekt bude ztracen. je-li zdroj „FM“. ale kvalita zvuku se nesnižuje a pásma) stereo efekt je zachován. F-AUX *12 [ON]/OFF: Aktivuje nebo deaktivuje „F-AUX“ ve volbě zdroje. Ovládání nabídky Položka menu Volitelné nastavení (Úvodní nastavení: [XX]) SSM Pro nastavení ' strana 6. 14 |‫ޓ‬ČESKY KD-R531_EY_CZ 2011/10/3‫ޓ‬20:35:42 .) (' strana 7) režim příjmu zpráv) P-SEARCH *11 SEARCH ON/[SEARCH OFF]: TUNER (Vyhledávání Aktivuje vyhledávání programu (pokud je položka <AF-REG> nastavena na programu) <AF ON> nebo <AF-REG ON>) nebo deaktivuje. IF BAND [AUTO]: Zvyšuje selektivitu tuneru a snižuje tak šum mezi sousedními (Rozsah stanicemi. Název zdroje se změní na „BT AUDIO“. (Pohotovostní (Zobrazí se pouze tehdy.

 Automaticky vyhledá stanice. pokud je baterie špatně Senzor dálkového ovládání vyměněna. ohněm atd. které je vystaveno přímému slunečnímu záření (například na palubní desce). ČESKY‫ |ޓ‬15 KD-R531_EY_CZ 2011/10/3‫ޓ‬20:35:42 . Volba přednastaveného režimu zvuku. Zrychlené přehrávání dopředu a dozadu. Přehrávač je vybaven funkcí dálkového ovládání na volantu. Baterie nesmí být vystavena vysokým teplotám A D způsobeným slunečním zářením. (Podržet) Zvolí stopu. vyměňte baterii. Při ukládání nebo likvidaci baterie ji odizolujte  Výběr předvolené stanice. (Podržet) . Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Více informací naleznete v pokynech dodávaných s adaptérem dálkového ovládání. Nastavení úrovně hlasitosti. (Stisknout) Ručně vyhledá stanice. přehrávání. Upozornění: Nebezpečí exploze. Znovu stiskněte tlačítko pro ukončení Nepíchejte do baterie pinzetou ani jinými ztlumení zvuku nebo pokračování podobnými nástroji. Volba složky MP3/WMA. nerozebírejte nebo nezahřívejte. NEVYSTAVUJTE dálkový ovladač přímému CR2025 světlu (přímé sluneční nebo umělé světlo). Neukládejte baterii s jinými kovovými materiály. Volba zdroje. pomocí přelepení páskou. Nevyhazujte ji do ohně. dálkový senzor přístroje. Výměna lithiové knoflíkové Použití dálkového ovládání baterie Namiřte dálkovým ovladačem přímo na Pokud se sníží účinnost dálkového ovladače. Baterii ukládejte mimo dosah dětí. Ztlumení zvuku nebo zastavení přehrávání. Nenechávejte dálkové ovládání dlouho na C místě. E Varování: B Neinstalujte žádné baterie jiné než CR2025 F nebo ekvivalentní. Dálkový ovladač Dálkový ovladač Tento přístroj lze ovládat dálkově podle instrukcí popsaných níže (pomocí zvlášť zakoupeného dálkového ovladače). Pro tento přístroj doporučujeme použití dálkového ovladače RM-RK52. Baterii nenabíjejte.

Pokusy o vložení pomocí Maximální počet znaků v názvu adaptéru mohou způsobit poruchu. . USB zařízení Přehrávání duálního disku V případě připojování pomocí kabelu USB Strana disku „DualDisc“. ale rychlost vytáhněte. 8 cm CD disky. Romeo: 64 znaků Nepoužívejte ani žádné polepené disky. neodpovídá standardu „Compact Disc Digital Není možné připojit počítač nebo přenosný Audio“. Pokud je souboru/složky takový disk vložen. která není DVD stranou.nezaložené na Windows Media® Audio dokončení disku se dozvíte ve vašem softwaru .1 kHz.3/2. 16 kHz.kódované v nevhodném formátu Disky. Nedotýkejte se nahrané strany disku.0.1 kHz. není DVD stranou duálního disku. nicméně neuzavřené sekce budou během přehrávání přeskočeny. (Uplynulý čas se u VBR souborů nebude zobrazovat správně. 32 kHz Soubory s variabilní přenosovou rychlostí (VBR). WMA: 32 kbps . ISO 9660 Level 1 a 2: 64 znaků Na disk nelepte žádné lepicí pásky. 24 kHz. Nepoužívejte rozbočovač USB. atd. mohou nastat problémy s Liší se v závislosti na použitém formátu disku jeho vysunutím. vyhledávání není konstantní. jehož jmenovité napětí je jiné.320 kbps jehož jmenovitý proud přesahuje 1 A. na tomto přístroji.192 kbps 16 |‫ޓ‬ČESKY KD-R531_EY_CZ 2011/10/3‫ޓ‬20:35:42 . . které obsahují taková data.kódované ve formátu MP3i a MP3 PRO Disky.) ATRAC3. 32 kHz.mp3> nebo <.1/2. Další Disk čistěte suchým silikonovým nebo jemným Přehrávač může ukázat WMA Tag a ID3 Tag hadříkem. a MP3: 8 kbps .) Přehrávač může přehrávat disky. 11. (včetně 4 znaků přípony názvu souboru— Manipulace s disky <. nahrané Soubory. Dlouhá jména souborů Windows: 64 znaků Disk čistěte od středu k jeho okraji. 8 kHz CD disky: WMA: 48 kHz. které lze přehrát funkce zabezpečení dat.05kHz.4 (pro MP3). než 5 V. hlasovém formátu které nejsou dokončené.mp3). 44.kódované pomocí Layer 1/2 Disky s barvou na nahrané straně nebo špinavé Soubory WMA: disky. jako například Soubory. Nedoporučujeme přehrávaní strany. (Více podrobností o . Audio soubory S touto jednotkou nelze používat zařízení USB vybavená speciálními funkcemi.wma>).chráněné proti kopírování pomocí DRM pro vypalování disků a v návodu k vypalovací Soubory. Přípony názvu souboru: MP3(. 12 kHz. Před vložením disku odstraňte nečistoty ze středového otvoru a hrany disku. jako AIFF. 44. Nepoužívejte zařízení USB s 2 nebo více oddíly. Nepoužívejte žádná rozpouštědla.025 kHz. Verze 1. Doplňkové informace Doplňkové informace Vzorkovací frekvence: Disky MP3: 48 kHz. mechanice. které nelze přehrát metodou multisession. Soubory MP3: .0/1. profesionálním a Disky pro jeden záznam/přepisovatelné disky. Při vyjímání disků ze zařízení je vodorovně Vyhledávací funkce funguje. Tato jednotka dokáže přehrávat pouze následující 22. WMA(.wma) Tato jednotka nedokáže rozpoznat zařízení Přenosová rychlost: USB. které nejsou kulaté. které nelze přehrát . použijte kabel USB 2. Joliet: 32 znaků Nepoužívejte žádné příslušenství pro disk.2/2. která pevný disk k USB vstupu přístroje. Současně připojujte k přístroji pouze jedno USB zařízení.kódované v bezeztrátovém.

generace) .iPod touch (1. generace) . generace) . Elektrostatický výboj při připojování zařízení respectively.iPod touch (3. iPod nano. or iPhone. Dokud se na displeji zobrazuje „READING“. prodlužovacího kabelu USB. poté resetujte tuto jednotku a zařízení operation of this device or its compliance with USB.iPod classic .iPhone 3G ČESKY‫ |ޓ‬17 KD-R531_EY_CZ 2011/10/3‫ޓ‬20:35:42 .html> – Označení MP3: 60 znaků (webové stránky pouze v angličtině). Pořadí písní zobrazené v nabídce výběru této V závislosti na tvaru zařízení USB a jednotky se může lišit od pořadí v přehrávači připojovacích zdířek se některá zařízení USB iPod. touch are trademarks of Apple Inc. použitelné.S. nemusí řádně připojit nebo může být připojení Při provozování přehrávače iPod/iPhone nedokonalé. to connect specifically to iPod. Doplňkové informace Tato jednotka nemusí rozpoznat paměťovou . generace) .iPod nano (1.iPod nano (5. Corporation ve Spojených státech a/nebo Upozornění dalších zemích. “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean opakovaně nevyjímejte a nepřipojujte USB that an electronic accessory has been designed zařízení.jvc.iPod touch (2. V takovém případě odpojte zařízení standards.iPhone 4 . požadovaný výsledek. Please note that the use of this accessory with iPod. mohou být některé funkce provedeny U některých zařízení USB nemusí ovládání a nesprávně nebo mohou mít jiný než napájení fungovat podle očekávání. generace) .. generace) .iPod nano (4. registered in the U. generace)* . V opačném případě může iPhone.iPod touch (4. Apple is not responsible for the USB. generace)* . or Nenechávejte USB zařízení ve vozidle. safety and regulatory standards. and has been certified by the USB může způsobit neobyvklé přehrávání developer to meet Apple performance zařízení.iPod s videopřehrávačem (5. and iPod dojít k deformaci nebo poškození zařízení. iPod classic. vystavené přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám. generace) . iPod.iPhone 3GS . – Označení WMA: 60 znaků Tato jednotka dokáže rozpoznat maximálně Obchodní známky a licence 65 025 souborů ve 255 složkách (255 souborů Microsoft a Windows Media jsou registrované na složku.iPod nano (6. iPod/iPhone Zařízení iPod/iPhone. která lze připojit k tomuto přístroji: . generace) .iPhone kartu zasunutou do USB čtečky paměťových *<IPOD MODE>/<EXT MODE> nejsou karet. iPhone may affect wireless performance. and other countries.iPod nano (3. generace) . včetně složek bez nepodporovaných ochranné známky společnosti Microsoft souborů) a 8 hierarchických úrovní.iPod nano (2. Tato jednotka nemusí správně přehrávat Není možné prohledávat video soubory v soubory zařízení USB při použití menu „Videos“ v <HEAD MODE>.jp/english/car/index. V takovém případě Maximální počet znaků pro: navštivte níže uvedenou webovou stránku – Názvy složek: 63 znaků společnosti JVC: – Názvy souborů: 63 znaků <http://www.

Disk nelze řádně vysunout. (' strana 3) RESET UNIT“/„WARNING CHK Pokud hlášení nezmizí. nefunguje. vybavení. čísla a omezený počet (například název alba). zapnout. přerušovaný zvuk Zkontrolujte připojení kabelů a antény. Uplynulý čas přehrávání není To se během přehrávání občas stává. úrovní a složek. Nepoužívejte příliš mnoho „READING“. (' strana 16) Znovu připojte zařízení. ve kterém byly soubory nahrány (disk). Přehrávač vůbec nefunguje. formátech. že nic neblokuje otvor pro vložení disku. (' strana 9) * Pouze pro KD-R531. Přehrávač iPod/iPhone Zkontrolujte připojení mezi touto jednotkou a zařízením nefunguje nebo ho nelze iPod/iPhone. jednotkou. připojeného zařízení a zaznamenaných stop. souboru. (USB: ' strana 19) (iPod/iPhone: ' strana 17) Jednotka nemůže detekovat Ujistěte se. Podrobnosti o resetování zařízení iPod/iPhone naleznete v příručce pro iPod/iPhone. Na displeji se zobrazuje Před resetováním přístroje se ujistěte. Znovu vložte disk nebo opět připojte USB zařízení. CD/USB/iPod/iPhone Na displeji se střídavě zobrazuje Stiskněte []. Na displeji se objevuje nápis Vyžaduje se delší doba načítání. že jsou koncovky vedení „MISWIRING CHK WIRING THEN reproduktorů správně izolovány páskou. Ověřte stav disku. Na displeji se zobrazí „NOT Zkontrolujte. Zkontrolujte nastavení <SRC SELECT>. Na displeji se zobrazuje „IN DISC“. Je to způsobeno tím. symbolů. obraťte se na svého JVC prodejce audio WIRING THEN RESET UNIT“ a příslušenství do vozidel nebo společnost dodávající jednotlivá nelze provést žádnou operaci. * Odpojte a resetujte zařízení iPod/iPhone pomocí tvrdého resetu. Zkontrolujte správné nastavení položky <IPOD SWITCH>. pořadím. Resetujte přístroj. Na displeji bliká „CANNOT Zkontrolujte. že zařízení obsahuje soubory v podporovaných připojené zařízení. Řešení problémů Řešení problémů Příznak Náprava/Příčiny Obecné Žádný zvuk. 18 |‫ޓ‬ČESKY KD-R531_EY_CZ 2011/10/3‫ޓ‬20:35:42 . Stopy/složky se nepřehrávají ve Pořádí přehrávání je určeno názvem souboru (USB) nebo vámi požadovaném pořadí. „PLEASE“ a „EJECT“. nebo statický šum. Ujistěte se. (' strana 14) Nezobrazují se správné znaky Zařízení zobrazuje pouze písmena (velká). zda je připojené zařízení kompatibilní s touto PLAY“. zda formát stopy odpovídá přehrávatelnému SUPPORT“ a stopa je přeskočena. jsou skladby nahrány na disk. jak správný. poté vložte disk správně. FM/AM Automatické ladění SSM Nastavte stanice ručně. (' strana 3) Nelze zvolit zdroj.

Specifikace Specifikace ZESILOVAČ Maximální výkon 50 W na kanál Průběžný výkon (RMS) 20 W na kanál. 12 Mb/s Kompatibilní zařízení Třída velkokapacitních paměťových zařízení Kompatibilní systém souborů FAT 32/16/12 Audio formáty použitelné k přehrávání MP3/WMA Maximální napětí a proud DC 5 V " 1 A OBECNÉ Napájení (Provozní napětí) DC 14. ČESKY‫ |ޓ‬19 KD-R531_EY_CZ 2011/10/3‫ޓ‬20:35:42 .4 V (povolená odchylka 11 V až 16 V) Typ uzemnění Uzemnění záporného pólu Provozní teplota 0 °C až +40 °C Rozměry Velikost pro instalaci přibližně 182 mm × 52 mm × 158 mm (š × v × h) Velikost ovládacího panelu přibližně 188 mm × 59 mm × 14 mm Hmotnost 1.5 V/20 kΩ (plný rozsah) Výstupní impedance ≤ 600 Ω TUNER FM Kmitočtový rozsah 87.2 kJ (bez příslušenství) Změny bez upozornění vyhrazeny.8 μV/75 Ω) 50 dB citlivost ztlumení 16.3 dBf (0. 40 Hz až 20000Hz s harmonickým zkreslením menším než 1%. výstup subwooferu/impedance 2.0 Rychlost přenosu dat (plná rychlost) Max.8 μV/75 Ω) Alternativní kanálová 65 dB selektivita (400 kHz) Kmitočtový rozsah 40 Hz až 15 000 Hz Stereo separace 40 dB AM Kmitočtový rozsah MW: 531 kHz až 1 611 kHz LW: 153 kHz až 279 kHz Citlivost/selektivita MW: 20 μV/40 dB. impedance 4 Ω. Vstupní impedance 4 Ω (přípustná hodnota je 4 Ω až 8 Ω) Kmitočtový rozsah 40 Hz až 20 000 Hz Poměr signál/šum 70 dB Výstup Line-Out.1.3 dBf (1. USB 2.5 MHz až 108. LW: 50 μV CD PŘEHRÁVAČ Systém detekce signálu Bezkontaktní optický snímač (polovodičový laser) Počet kanálů 2 kanály (stereo) Kmitočtový rozsah 5 Hz až 20 000 Hz Poměr signál/šum 98 dB Kolísání a chvění Méně než měřitelný limit USB USB Standard USB 1.0 MHz Použitelná citlivost 9.

nehogy a hangszórók károsodjanak a kimenő A termék megfelelő leselejtezése segít jelszint hirtelen megnövekedése következtében. FIGYELMEZTETÉS: Látható és/vagy a láthatatlan class 1M osztályú sugárzás nyitott állapotban. hogy attól még hallhassa a kívülről érkező hangokat is. Kondenzáció: . 2 |‫ޓ‬MAGYAR KD-R531_E_HU 2011/10/3‫ޓ‬19:56:59 . A szerelési munkákat hagyja a szakemberekre. 4. FIGYELMEZTETÉS: Ne nyissa ki a berendezés felső borítását. akkumulátorok elhelyezéséről Ne használja az USB vagy iPod/iPhone eszközt. a helyi előírásokat. előírásokat. megőrizni a természetes erőforrásokat. Ez lemezolvasási hibákhoz vezethet. hogy teljesen megértse a készülék működését. hogy a A hangerő beállításával terméket és az akkumulátort hasznos kapcsolatos figyelmeztetés: élettartamuk végén a háztartási hulladéktól Más hangforrásokhoz viszonyítva a digitális különválasztva kell leselejtezni. hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. Ilyenkor vegye ki a lemezt. CÍMKEMÁSOLATOK: FIGYELMEZTETŐ CÍMKE A KÉSZÜLÉK KÜLSEJÉN ELHELYEZVE. Figyelmeztetés: Állítsa le a gépjárművet a készülék használata előtt. akkor a nedvesség kicsapódhat a lézeres lencséken. Kérjük. csökkentse a hangerőt. hogy JVC terméket vásárolt. az balesethez elhasznált berendezések és vezethet. és a lehető legjobban kihasználhassa a szolgáltatásait. és Belső hőmérséklet a gépkocsiban: megelőzheti a környezetre és az emberi Ha a gépkocsi hosszabb ideig állt meleg vagy egészségre gyakorolt ártalmas hatásokat. amíg a nedvesség el nem párolog. hideg időben. Ha túl Felhasználói információ az hangosra állítja be a készüléket. Köszönjük. eszközök (CD/USB) zajkibocsátása nagyon A termék és akkumulátor leselejtezésekor alacsony. ha [Csak az Európai Unióban] az zavarhatja a vezetésben! Ezek a szimbólumok azt jelzik. Akkumulátor Figyelmeztetés: Termékek Állítsa be úgy a hangerőt. Mielőtt ezekről a digitális eszközökről tartsa be az adott országban érvényes elindítaná a lejátszást. hogy az akkumulátor ólmot tartalmaz. ill. CLASS 1 OSZTÁLYBA SOROLT LÉZERBERENDEZÉS 2. FONTOS TUDNIVALÓK A LÉZERES BERENDEZÉSEKRŐL 1. A készüléknek nincs a felhasználó által javítható alkatrésze. . Az alábbi akkumulátor Pb szimbólum azt jelzi. akkor a vevőkészülék bekapcsolása előtt várja meg. amíg a gépkocsiban a Megjegyzés: hőmérséklet normalizálódik. és várjon addig. Ha a gépkocsi légkondicionált. Ne nézze közvetlenül bele optikai műszerekkel. 3.

........................... Ehhez használjon vattát vagy rongyot.................. 4 Rádió ... Külső komponensek ................ 18 Ha ez nem segít................................. akkor próbálja resetelni a Műszaki adatok ............. óvintézkedés ignorálása a készülék sérüléséhez [XX] a menüelem kezdőbeállítását mutatja.............................. 12 (Tartsa lenyomva) Távvezérlő .................... A csatlakozó tisztítása Törölje le a szennyeződést a készülék és a panel csatlakozójáról............................... 11 Hang állítása .............. hogy a kiadáskor ne essen le a lemez.......................................... 6 CD/USB ....... Az jelöli............................................................................................................... 9 Ilyenkor a programozott beállítások is törlődnek........................ A kézikönyv használatának módja: Karbantartás A kézikönyv alapvetően a vezérlőpanel A készülék tisztítása gombjainak használatát ismerteti........................... A vezérlőpanel rögzítése/ Tartalomjegyzék leválasztása Előkészület . 10 Bluetooth姞 ................ 4 A kijelződemó megszakítása Az óra beállítása Általános műveletek ............ 15 További tudnivalók ................................................................. 8 A készülék resetelése iPod/iPhone (Csak a KD-R531 esetén) .......... MAGYAR‫ |ޓ‬3 KD-R531_E_HU 2011/10/3‫ޓ‬19:56:59 .................. 19 készüléket.. Törölje le a panelról a szennyeződéseket száraz < > a vezérlőpanel által megjelenített elemet szilikonnal vagy egy puha ronggyal......................................................... 16 Vigyázzon...... 10 Fényerősség állítása ............................................ vezethet................................. Hibaelhárítás .................................. 11 A lemez erővel történő kivétele Menüműveletek ........

lenyomva) 1 (Tartsa 2 Válassza a(z) <CLOCK> elemet. lenyomva) 2 3 Válassza a(z) <CLOCK SET> elemet. 6 Válassza a(z) <24H/12H> elemet. iPod/iPhone (EXT MODE) *1 EXT MODE) Óra Külső komponensek (AUX) F-AUX vagy R-AUX) Óra Bluetooth audió BT AUDIO) Óra *1 Csak a(z) KD-R531 esetén.Zeneszám címe* . 8 Nyomja meg a(z) MENU gombot a kilépéshez.Zeneszám száma/ iPod/iPhone (HEAD MODE/ Játékidő . 1 (Tartsa ha azt kikapcsolta. 4 Állítsa be az órát.Frekvencia - Műsortípus (PTY) . (Nyomja meg) Görgeti a kijelző aktuális információt. (Kezdeti beállítás) 5 Állítsa be a percet. (Kezdeti beállítás) 3 Válassza a(z) <DEMO OFF> elemet. (Tartsa lenyomva) Forrás Kijelző Rádió Nem Radio Data System állomás: Frekvencia ) Óra FM Radio Data System állomás: Állomás neve (PS) . 7 Válassza a(z) <24 HOUR> vagy <12 HOUR> elemet.(vissza az elejére) IPOD MODE) *1 * „NO NAME“ a hagyományos és az üres CD-knél jelenik meg. Előkészület Előkészület A kijelződemó megszakítása Az óra beállítása A kijelző-demó mindig be van kapcsolva kivéve. 4 Nyomja meg a(z) MENU gombot a kilépéshez. 4 |‫ޓ‬MAGYAR KD-R531_E_HU 2011/10/3‫ޓ‬19:56:59 .(vissza az elejére) CD/USB Album címe/Előadó* . Általános műveletek Kijelző-információ Módosítja a kijelző-információkat.Óra .Zeneszám száma/Óra .

(csak KD-R432/KD-R431 esetén) .. Megerősíti a kiválasztást. Általános műveletek Vezérlőpanel Vezérlőtárcsa Kijelzőablak Betöltő nyílás Kiadja a lemezt Az előlap levétele Elülső AUX bemeneti csatlakozó Távérzékelő USB bemeneti csatlakozó A készüléket vezérelheti az opcionálisan vásárolt távvezérlővel is ..RM-RK52 (A 15. Nyomja le többször a forrás kiválasztásához. A következő gomb(ok) megnyomásakor és lenyomva tartásakor. Vezérlőtárcsa A hangerőszintet állítja be. Közvetlenül belép a(z) <BRIGHTNESS> menüben. Vezérlőtárcsa Nyomja meg mégegyszer a gombot az elnémítás kikapcsolásához vagy a (nyomja meg) lejátszás folytatásához. Elnémítja a hangot vagy leállítja a lejátszást. Kikapcsol. (Tartsa lenyomva) /SOURCE Nyomja meg a vezérlőpanel /SOURCE gombját és 2 másodpercen belül forgassa el a vezérlőtárcsát a forrás kiválasztásához. (forgassa) Elemeket választ ki. Gomb Általános funkció Bekapcsol. oldal).

(Tartsa lenyomva) (1 . (Tartsa lenyomva) (' 7. (' 7. oldal) Manuálisan keresi az állomást. oldal) Visszalép az előző menübe. (' 8. oldal) Belép a PTY keresés módba. (' 11. (csak KD-R531 esetén) Kiválasztja az előre beállított állomásokat. (Tartsa lenyomva) / Kiválassza a számot. 9. oldal) Aktiválja/deaktiválja a TA készenléti vételt.. (' 11. (' 6. oldal) Gyorsan előre vagy hátratekeri a zeneszámot. oldal) / Kiválasztja az MP3/WMA könyvtárat. (Tartsa lenyomva) MAGYAR‫ |ޓ‬5 KD-R531_E_HU 2011/10/3‫ޓ‬19:56:59 . oldal) iPod iPod forrásra vált. Számgombok Tárolja az aktuális állomás a kiválasztott számgombnál. (' 8.6) (' 6. oldal) Automatikusan keresi az állomást. (' 6. Kilép a menüből. (Tartsa lenyomva) Kiválaszt egy előre beállított állomást. oldal) EQ Kiválasztja az előre beállított hangmódot.

.6). A(z) „ST“ akkor világít. Állomások tárolása a Válassza ki a beállítandó állomást memóriában Manuális programozás Legfeljebb 18 FM és 6 AM-állomást állíthat be.... majd nyomja meg a gombot többször.. Az összes állomás mentésekor A rádió-ébresztés beállítása után a(z) világít. ill. beállításához ismételje meg az 1-es és 2-es lépést. (Tartsa lenyomva) Az előre beállított állomást a(z) / gombokkal A tároláshoz használt szám villog és megjelenik a(z) is kiválaszthatja. <06> AM-hez/ 1 4 Állítsa be a bekapcsolás idejét.. Automatikus programozás (csak FM) 3 Válassza ki az előre beállított állomást. függetlenül az aktuális (Tartsa lenyomva) forrástól... <01> .... a(z) „SSM“ már nem villog tovább. 2 -<TUNER> -<RADIO TIMER> -<OFF>/<ONCE>/ <DAILY> A tároláshoz használt szám villog és megjelenik [OFF] Törli a rádiós ébresztést... ha megfelelő. 6 |‫ޓ‬MAGYAR KD-R531_E_HU 2011/10/3‫ޓ‬19:56:59 .. Az aktuális állomást a rendszer a kiválasztott számgombnál tárolja (1 . Az új <SSM 07 – 12>/<SSM 13 – 18>.. 1 (Tartsa lenyomva) A(z) „PRESET MODE“ villog..... <18> FM-hez/ Akár 18 FM-állomást is beállíthat előre. a(z) „MEMORY“ felirat. . SSM (nagy jelerősségű állomás sorrendi -<FM>/<AM> memóriája) -<01> . 2 Válasszon ki egy előre beállított számot..vagy . (Tartsa lenyomva) A(z) „M“ elkezd villogni. Rádió Rádió Állomás keresése B A Válassza a(z) <FM> vagy <AM> elemet... előzetes ébresztés beállítása törli az előzőt.. amennyiben AM állomást választott ki az ébresztéshez. „MEMORY“ felirat... (Nyomja meg) Manuális keresés. ha a(z) <AM> beállítása: <OFF>.- Állomás hallgatása közben.. ha a készülék ki van kapcsolva. A megadott időpontban az előre beállított 1 állomásra hangolhat. jó minőségű FM sztereoadást fogad a készülék... ONCE Aktiválja azt egyszer... A(z) „SSM“ villog.. Egyszerre csak egy ébresztés állítható be. Rádióébresztés beállítása . DAILY Aktiválja azt naponta. (Tartsa lenyomva) 2 -<TUNER> -<SSM> 5 Nyomja meg a(z) MENU gombot a -<SSM 01 – 06> kilépéshez. A rádió-ébresztés nem kapcsol be..vagy . Automatikus keresés..

Ha a kiválasztott előre beállított állomás jele Még nincs aktiválva. amely valószínűleg (zene). SCIENCE. OTHER M (zene). CHILDREN.ha az (Tartsa lenyomva) elérhető. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a(z) <P-SEARCH> (' 14. WEATHER. amely az Ön által kiválasztott Egy adott műsor követése— PTY kóddal rendelkező műsort sugározza. FINANCE. azonos műsort sugároz. amely ugyanazt a műsort sugározza (az AF jelzés világít). CULTURE. Ha a közlekedési információk vagy hírek vétele közben állítja a hangerőt. Ha olyan területen tartózkodik a gépkocsijával. Hangoljon gyenge. A készülék a beállítást a közlekedési információk vagy hírek következő vételekor ismét alkalmazza. EDUCATE. EASY M Radio Data System állomására. akkor a készülék. akkor a készülék 2 Válasszon ki egy PTY kódot. COUNTRY. PTY kódok ahol nem megfelelő az FM-vétel. DRAMA. CLASSICS. 1 (Tartsa lenyomva) PHONEIN. JAZZ. LIGHT M (zene).ha az elérhető. LEISURE. erősebb jelekkel. Ha van olyan állomás. POP M (zene). akkor a készülék       automatikusan áthangol a hálózat egy másik FM NEWS. Rádió A következő lehetőségek csak FM Radio NEWS (Hírek) vétele készenlétben Data System-állomások esetében érhetők 1 el. MAGYAR‫ |ޓ‬7 KD-R531_E_HU 2011/10/3‫ޓ‬19:56:59 . SPORT. TRAVEL. OLDIES. ugyanazt a műsort sugározza. RELIGION. oldal) gombot. A PTY keresés erre elindul. FOLK M (zene). (Tartsa lenyomva) Kedvenc műsorok keresése— 2 -<TUNER> -<NEWS-STBY> műsortípus (PTY) keresés -<NEWS ON> 1 A készülék a hírek fogadására kapcsol . OFF Törli a műveletet. ROCK M (zene). automatikusan tárolja az új hangerőbeállítást a memóriában. SOCIAL. amely az előre beállított állomással Data System jelei alapján. NATION M (zene). AFFAIRS. INFO. A A készenléti vétel funkció használatával a készülék műsor eltérhet a korábban az AM hullámsáv kivételével bármely jelforrásról [AF ON] fogadott műsortól (az AF jelzés ideiglenesen átkapcsolhat a TA (közlekedési világít). ha lehet egy másik Villog egy másik állomásra a Radio állomást keres. információk) és a NEWS (Hírek) fogadására. TP kijelző TA készenléti vétel A készülék a TA (közlekedési Automatikus állomásválasztás Világít információk) fogadására —Programkeresés kapcsol . Egy másik műsorszóró TA készenléti vétel AF-REG ON állomásra vált. VARIED. akkor az az Hálózatkövető vétel állomás kapcsolódik be. DOCUMENT 2 -<TUNER> TA/hírek készenléti vételének -<AF-REG> bekapcsolása Vált egy másik állomásra.

véletlenszerű lejátszása. Ha a kiadott lemezt nem veszi ki 15 másodpercen belül... csavarásával kereshet a könyvtárra vagy Valamennyi zeneszám ALL RND zeneszámra... Megszakítja az ismétléses RPT OFF lejátszást.. Az aktuális könyvtár MP3/WMA-hoz valamennyi zeneszámát FOLDER RND * Ha a lemez sok könyvtárat vagy zeneszámot véletlenszerű lejátssza. Nem vállalunk felelősséget a termék használata során az USB-háttértárolón történő adatvesztésért. CD/USB CD/USB CD/USB eszköz lejátszása Címke oldal USB bemeneti csatlakozó USB 2. akkor a vezérlőtárcsa gyors ugrik a következő mappára.. 1 Nyomja meg a(z) 1 gombot a következőhöz: REPEAT. 3 Válasszon ki egy zeneszámot. Az alábbiak közül egyszerre csak egy lejátszási (MP3/WMA-hoz) mód használható. (Tartsa (Tartsa lenyomva) lenyomva) Zeneszám/könyvtár <REPEAT>)<RANDOM> kiválasztása listából 2 1 REPEAT  2 Válasszon egy könyvtárat. USB memória és digitális audiolejátszó) tárolt MP3/WMA fájlokat tudja lejátszani. (MP3/WMA-hoz) Megismétli az aktuális TRACK RPT zeneszámot.. meg) Nyomja meg újra a kilépéshez.. Megismétli az aktuális FOLDER RPT * könyvtárat. Ha a lemezt nem lehet megfelelően kiadni: ' 3.. CD-RW lemezeken és az USB eszközökön (pl.. * MP3/WMA-hoz 8 |‫ޓ‬MAGYAR KD-R531_E_HU 2011/10/3‫ޓ‬19:56:59 .. Ne feledjen az összes fontos adatról biztonsági másolatot készíteni. akkor azt a készülék automatikusan újra behúzza.- műsorszám újrajátszása. Könyvtár/zeneszám kiválasztása Lejátszási mód kiválasztása Kiválasztja a könyvtárat. RANDOM  RND OFF Megszakítja a véletlen lejátszást.0 kábel (nem tartozék) A forrás a következőre változik: „CD“ és elindul a A forrás a következőre változik: „USB“ és elindul a lejátszás. Gyors előrelépés vagy a . A készülék a CD-R. oldal.. lejátszás. (Nyomja következőhöz: RANDOM..vagy . Nyomja meg a(z) 2 gombot a Kiválassza a számot. majd tartalmaz.

HEAD Az iPod-lejátszást a készülék vezérli.vagy .. .0 kábel (az iPod/iPhone tartozéka) A forrás a következőre változik: „USB“-„USB-IPOD“ és elindul a lejátszás. RANDOM  RND OFF Megszakítja a véletlen lejátszást. érvényes. Vezérlőmód kiválasztása #<HEAD MODE>/<IPOD MODE>/ <EXT MODE> Ismételje a lépést a megfelelő műsorszám kiválasztásához. A beállítást a menü <IPOD SWITCH> elemével Az alábbiak közül egyszerre csak egy lejátszási is módosítható.- (Nyomja meg) Gyors előrelépés vagy a (Tartsa műsorszám újrajátszása. iPod/iPhone Csak KD-R531 esetén iPod/iPhone lejátszása USB bemeneti csatlakozó USB 2. 2 Válasszon ki egy kívánt listát... PLAYLISTS)ARTISTS)ALBUMS)SONGS) Az iPod „Shuffle Songs“ PODCASTS)GENRES)COMPOSERS) (vissza az SONG RND (Zeneszámok keverése) elejére) funkciójával azonos. 3 Válassza ki a kívánt számot. mód használható.. A(z) „ALBUM RND“ egyes iPod/iPhone eszközöknél nem érvényes. Nyomja meg újra a kilépéshez. EXT Minden audiojelet engedélyez az Lejátszási mód kiválasztása MODE iPod/iPhone eszközről... lenyomva) (Tartsa lenyomva) <REPEAT>)<RANDOM> 2 Zeneszám kiválasztása a listáról Csak a(z) <HEAD MODE> esetén érvényes... Kiválaszt egy sávot/fejezetet. MODE Ha a kiválasztott menü sok zeneszámot tartalmaz. Az iPod „Shuffle Albums“ ALBUM (Albumok keverése) funkciójával RND azonos... Nyomja meg a(z) 2 gombot a Csak a(z) <HEAD MODE/IPOD MODE> esetén következőhöz: RANDOM.... 1 Nyomja meg a(z) 1 gombot a Zeneszám kiválasztása következőhöz: REPEAT. Csak a(z) <HEAD MODE> esetén érvényes. Az iPod „Repeat All“ (Összes ALL RPT ismétlése) funkciójával azonos. MAGYAR‫ |ޓ‬9 KD-R531_E_HU 2011/10/3‫ޓ‬19:56:59 . akkor a vezérlőtárcsa gyors IPOD Az iPod lejátszást az iPod/iPhone csavarásával kereshet a zeneszámra. 1 REPEAT Az iPod „Repeat One“ (Egy ONE RPT ismétlése) funkciójával azonos. MODE vezérli.

(„L“ alakú csatlakozóval) (külön rendelhető) 4 Kapcsolja be a külső készüléket és indítsa el a lejátszást. kérdezze a készülék forgalmazóját. A működés a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz típusától függően eltérő lehet. Bluetooth姞 A Bluetooth műveletekhez a Bluetooth adaptert KS-BTA100 (külön forgalmazott) KS-BTA100 csatlakoztatni kell a készülék hátoldalán található AUX bemenethez (R-AUX/BT ADAPTER). hogy 3-érintkezős sztereó mini csatlakozódugót használjon. (Tartsa lenyomva) -<SRC SELECT> Hordozható -<F-AUX>/<R-AUX> audiolejátszó stb. 10 |‫ޓ‬MAGYAR KD-R531_E_HU 2011/10/3‫ޓ‬19:56:59 .5 mm-es sztereó mini 3 Válassza a(z) <F-AUX> vagy <R-AUX> csatlakozó elemet. A részletekkel kapcsolatban lásd az eszközhöz mellékelt használati utasítást is. 1 Regisztrálja (párosítsa) a Bluetooth eszközt a KS-BTA100 termékkel. Külső komponensek Külső komponensek A részletekkel kapcsolatban lásd a külső eszközökhöz mellékelt használati utasítást is. -<SRC SELECT> (Tartsa lenyomva) -<R-AUX> -<BT ADAPTER> 3 Nyomja meg a(z) MENU gombot a kilépéshez. Kérjük. ('Szerelési/csatlakoztatási kézikönyv) A KS-BTA100 egyes országokban nem elérhető. -<F-AUX ON> vagy <R-AUX ON> Nyomja meg a(z) MENU gombot a kilépéshez. Külső komponens lejátszása elülső/hátsó AUX-ról 1 Csatlakoztassa a vezérlőpanel F-AUX és/ 3. 3. 2 Módosítsa a készülék <SRC SELECT> beállítását. Az optimális audiokimenethez javasoljuk. Különben a hang megszakadhat vagy az a külső komponens hallgatása közben nem lesz tiszta. Előkészület A Bluetooth eszköz regisztrálását és használatát lásd a(z) KS-BTA100 termékhez mellékelt használati útmutatóban.5 mm-es sztereó mini vagy a hátsó panel R-AUX csatlakozójához. csatlakozó (külön rendelhető) 2 Szükség esetén állítsa be a forrást.

Szint LVL -06 és +06 között [00] 1 (Tartsa lenyomva) Q Q0.. és a 3. MID LVL -06 és +06 között [00] 5 Nyomja meg a(z) MENU gombot a TRE LVL -06 és +06 között [+05] kilépéshez.. A beállításokat a rendszer tárolja.. (' 13. A beállításokat a rendszer tárolja.5 kHz hangmód mélynyomó.- Nyomja meg többször. BASS (Kiindulási helyzet: [XX]) DYNAMIC-VOCAL BOOST-BASS BOOST. ha a(z) <L/O MODE> beállítása: <SUB. ' 12. <DISP ZONE> elemekhez külön beállíthatja az Önnek megfelelő fényerőt.0]/1.0/[12.0 Egyszerű Equalizer MIDDLE A hallgatás közben módosíthatja a kiválasztott Frekvencia 0.W* 00 és 08 között [08] hangszín beállításához.W>. oldal) MAGYAR‫ |ޓ‬11 KD-R531_E_HU 2011/10/3‫ޓ‬19:56:59 .5]/15.5/Q2. * Csak akkor érhető el..és hangszintjét.5 kHz Szint LVL -06 és +06 között [+05] Q [Q FIX] (Kiindulási helyzet: [XX]) 4 Ismételje meg a 2.25] TREBLE 2 Hangerő módosítása...0/[Q1. lépést a többi SUB. oldal) ** Csak akkor érhető el.75/Q1. Hang állítása Előre kiválasztott hang Profi Equalizer kiválasztása 1 (Tartsa lenyomva) Minden egyes forráshoz az adott zenei stílusnak megfelelően kiválaszthat egy előre beállított hangmódot.0]/Q1.. 2 -<PRO EQ> -<BASS>**/<MIDDLE>/ <TREBLE> 3 .25/Q1.5/2. és aktiválja a(z) BASS LVL** -06 és +06 között [+05] <USER> opciót. 1 2 A fényerősség gomb csak a(z) KD-R432/ BUTTON ZONE BUTTON 00 és 31 között KD-R431 modellek esetén érhető el. (' 13. ha a(z) <HPF> beállítása: <OFF>... 3 Nyomja meg a(z) MENU gombot a kilépéshez. és aktiválja a(z) <USER> opciót..vagy . Állítsa be a kiválasztott hangszín hangelemeit..5/[1.. Frekvencia 60/80/[100]/200 Hz USER-FLAT-NATURAL-(vissza az elejére) Szint LVL -06 és +06 között [+05] Saját módosítások tárolása Q [Q1. Fényerősség állítása Fényerősség állítása A(z) <BUTTON ZONE>. DISP ZONE DISP 00 és 31 között Csak a(z) KD-R531.. oldal esetén.0/17. Frekvencia 10.

a A menüből való kilépéshez nyomja meg a(z) művelet törlődik. OFF: Törlés. ' 4. Menüműveletek Menüműveletek 1 3 Ha szükséges. Ha 60 másodpercig nem történik művelet. 2 Menüelem Kiválasztható beállítás (Kiindulási helyzet: [XX]) DEMO A beállításokkal kapcsolatban. DISP vagy MENU gombot. TAG DISPLAY [ON]: Az MP3/WMA műsorszámok lejátszása közben a tag-adatokat mutatja. SCROLL *4 [ONCE]: A lemezinformációkat egyszer görgeti végig. oldal. (Lásd a „Szerelési/csatlakoztatási kézikönyvet“. lépést. BUTTON ZONE/DISP ZONE: Beállítja a fényerősség szintet 00 — 31. ismételje meg a 2. DISP ZONE[31])/NIGHT (BUTTON ZONE[9]. *2 A fényvezérlő-kábelt ehhez csatlakoztatni kell. OFF: A nappali beállításokat választja ki.és a gombmegvilágításhoz - nappalhoz és éjszakához. CLOCK SET CLOCK 24H/12H CLOCK ADJ *1 [AUTO]: A beépített óra szinkronizálja magát az FM Radio Data System (Óraállítás) állomás sugárzott időjeléhez. OFF: Törlés. DISP ZONE[12]) *4 Bizonyos karakterek vagy szimbólumok helytelenül fognak megjelenni (vagy villogni fognak). oldal. Ilyen esetben válasszon egy tetszőleges másik beállítást a(z) <DIMMER AUTO> (automatikus tompítás) kivételével. ha a készülék óra adatokat fogad. DIMMER SET Kiválasztja a(z) <BRIGHTNESS> beállításnál beállított kijelző és a gomb megvilágítást.és bekapcsolásakor. *2 ON: Az éjszakai beállításokat választja ki.) A beállítás egyes járműveken nem megfelelően működhet (különösen a tompítás vezérlőtárcsás típusoknál). ' 11. *1 Csak akkor érvényes. PRO EQ A beállításokkal kapcsolatban. (Tartsa lenyomva) Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a(z) gombot. 12 |‫ޓ‬MAGYAR KD-R531_E_HU 2011/10/3‫ޓ‬19:56:59 . DISPLAY OFF: Törlés. [AUTO]: Vált a nappal és éjszakai beállítások között a gépkocsi DIMMER fényszóróinak ki. AUTO: Megismétli a görgetés (5 másodperces időközökkel). BRIGHTNESS *3 DAY/NIGHT: Fényerősség beállítások a kijelző. *3 Kiindulási helyzet: DAY (BUTTON ZONE[25].

SUB. amelyet állítása) be szeretné állítani. szűrő) [OFF]: Deaktiválás. *6 Ez a beállítás nem befolyásolhatja a mélysugárzó kimenetet. mód) SUB. hogy a hangerő nagyobb a következőnél: „VOLUME 30“.W>.) BEEP [ON]/OFF: Be. teljesítménye kisebb mint 50 W. Beállítás előtt válassza ki azt a forrást. (Mélysugárzó szint) HPF *8 ON: Aktiválja a felüláteresztő szűrőt. ha a(z) <SRC SELECT><R-AUX> eleméhez a(z) <BT ADAPTER> lett kiválasztva. ha a(z) <SUB. (Mélysugárzó) [ON]: Bekapcsolja a mélysugárzó kimenetet. ha a(z) „FM“ van kiválasztva. (Minden jel az elülső/hátsó hangszórókra kerül. AMP GAIN *10 LOW POWER: VOLUME 00 — VOLUME 30 (Akkor válassza a hangszórók (Erősítős erősítés) sérülésének megakadályozására. *8 Csak akkor jelenik meg.W> beállítása: <ON>. [OFF]: Törlés. Menüműveletek Menüelem Kiválasztható beállítás (Kiindulási helyzet: [XX]) FADER *5*6 R06 — F06[00]: Állítsa be az elülső és a hátsó hangszóró kimeneti egyensúlyát.) L/O MODE Akkor válassza. BALANCE *6 L06 — R06[00]: Állítsa be a bal és a jobb oldali hangszóró kimeneti egyensúlyát. [OFF]: Törlés.W LPF *8 LOW 55Hz/MID 85Hz/[HIGH 120Hz]: Az 55 Hz/85 Hz/120 Hz-nél kisebb AUDIO (Mélysugárzó frekvenciájú audiojeleket a készülék a mélysugárzónak küldi. aluláteresztő szűrő) SUB. *9 A beállítás nem működik. ha valamelyik hangszóró max. MAGYAR‫ |ޓ‬13 KD-R531_E_HU 2011/10/3‫ޓ‬19:56:59 . (Gombnyomás hang) TEL MUTING *9 ON: Elnémítja a hangot mobiltelefon használata közben (nem a KS-BTA100- (Telefon-némítás) n keresztül csatlakoztatott). *10 A hangerő automatikusan „VOLUME 30“ állásba áll. ha <LOW POWER> üzemmódot választ úgy. („VOL ADJ FIX“ jelenik meg.) [HIGH POWER]: VOLUME 00 — VOLUME 50 *5 Kéthangszórós rendszer használatakor állítsa az első-hátsó hangerő egyensúlyszintjét „00“-ra.W LEVEL *8 00 — 08[08]: Beállítja a mélynyomó kimenőszintjét. VOL ADJUST -05 — +05[00]: Előre beállítja az egyes jelforrások hangerejét az FM (Hangerősség hangerőszinthez viszonyítva. ha a REAR/SW csatlakozókat szeretné használni a hangszórók (Vonali kimenet vagy a mélysugárzó csatlakoztatására (külső erősítőn keresztül). Az alacsony frekvenciás jeleket a (Felüláteresztő készülék levágja (nem továbbítja) az elülső/hátsó hangszóróknak. W *7 OFF: Törlés. ha a(z) <L/O MODE> beállítása: <SUB. LOUD ON: Kis hangerő esetén kiemeli az alacsony és a magas frekvenciákat a (Hangerő) kiegyensúlyozott hanghatás érdekében.és kikapcsolja a gombnyomás hangját.W: Mélysugárzó [REAR]: Hangszórók SUB. *7 Csak akkor jelenik meg.

(Csak akkor jelenik meg. ' 7. bemenet) R-AUX *12 ON/OFF: Engedélyezi vagy letiltja a forráskiválasztásnál a(z) „R-AUX“ opciót. de a hangminőség nem romlik és megmarad a sztereó vétel is. ' 6. MONO Csak akkor jelenik meg. NEWS-STBY *11 ON/[OFF]: Be. ha a forrás vezérlés) „USB-IPOD“.) AF-REG *11 A beállításokkal kapcsolatban. (Elveszhet a sztereohatás.vagy kikapcsolja a NEWS (Hírek) vétele készenlétben (Hírek készenlét) funkciót. 14 |‫ޓ‬MAGYAR KD-R531_E_HU 2011/10/3‫ޓ‬19:56:59 . oldal. ha a forrás „FM“. ' 6. ha a forrás „FM“. (Hátsó AUX [BT ADAPTER]: Akkor válassza. oldal) P-SEARCH *11 SEARCH ON/[SEARCH OFF]: (Műsorkeresés) A műsorkeresést kapcsolja be (ha a(z) <AF-REG> beállítása <AF ON> vagy TUNER <AF-REG ON>) vagy ki. *12 Csak akkor jelenik meg. F-AUX *12 [ON]/OFF: Engedélyezi vagy letiltja a forráskiválasztásnál a(z) „F-AUX“ SRC SELECT (Elülső AUX opciót. IF BAND [AUTO]: Növeli a rádióvevő szelektivitását. hogy csökkenjen a szomszédos (Köztes adók közötti interferenciás zaj.van csatlakoztatva (' 10. oldal). ' 9. A forrás neve a következőre változik: „BT AUDIO“. de a sztereohatás elveszik. MONO ON: Javítja az FM vételt.) frekvenciasáv) WIDE: A szomszédos állomások interferenciás zaja megjelenhet. (Csak akkor jelenik meg. ha a hátsó AUX bemenet a Bluetooth bemenet) adapterhez . (Csak akkor jelenik meg. RADIO TIMER A beállításokkal kapcsolatban. ha a forrás „FM“. IPOD SWITCH [HEAD MODE]/IPOD MODE/EXT MODE: (iPod/iPhone A beállításokkal kapcsolatban. (Mono mód) [MONO OFF]: A sztereó FM vételt engedélyezi.) (' 7. ha a készülék a kapcsolódó „AM/F-AUX/R-AUX/BT AUDIO“ forrástól eltérő bármely más forrást használ.) (csak KD-R531 esetén) AM *12 [ON]/OFF: Engedélyezi vagy letiltja a forráskiválasztásnál a(z) „AM“ opciót. Menüműveletek Menüelem Kiválasztható beállítás (Kiindulási helyzet: [XX]) SSM A beállításokkal kapcsolatban. oldal. *11 Csak FM Radio Data System állomások esetén.KS-BTA100 . oldal. oldal.

 Gyorsan előre vagy hátratekeri a zeneszámot. Automatikus állomáskeresés. (Nyomja meg) Manuális állomáskeresés. szigetelőszalaggal. MAGYAR‫ |ޓ‬15 KD-R531_E_HU 2011/10/3‫ޓ‬19:56:59 . A készülék kormánykerékre szerelt távirányító funkcióval is rendelkezik. Kiválasztja a forrást. Ne piszkálja az elemet csipesszel vagy hasonló Nyomja meg mégegyszer az elnémítás eszközzel. Kiválasztja az előre beállított hangmódot. Kiválasztja az MP3/WMA könyvtárat. ahol a gyermekek nem érhetik el. C Az elemeket olyan helyen tárolja. Csak azonos vagy egyenértékű elemre cserélje. pl. hogy használjon RM-RK52 távvezérlőt a készülékhez. Javasoljuk. ehhez csomagolja azt be folytatásához. Távvezérlő Távvezérlő A készülék távvezérelhető az itt ismertetetteknek megfelelően (a külön megvásárolható távvezérlővel). CR2025 NE tegye ki a távérzékelőt erős fénynek (közvetlen napfénynek vagy mesterséges megvilágításnak). akkor az robbanást okozhat. cserélje az elemet. B A távirányítót ne hagyja olyan helyen (például a F műszerfalon). tűz vagy más hasonló hőforrásnak. távérzékelője felé. ne zárja rövidre. A részletekkel kapcsolatban lásd a távirányító adapterhez mellékelt használati utasításokat. Lítium ionos gombelem cseréje Távirányító használata Ha a távvezérlő hatótávolsága vagy Irányítsa közvetlenül a távvezérlőt a készülék teljesítménye csökken. lejátszást. (Tartsa lenyomva) Kiválassza a számot. tárolja. kikapcsolásához vagy a lejátszás Szigetelje az elemet. ne szedje szét. illetve ne dobja tűzbe! Elnémítja a hangot vagy leállítja a Ne hagyja az elemet más fémtárgy mellett. Az elemet ne töltse fel. A hangerőszintet állítja be. ahol sokáig közvetlen napfénynek lehet kitéve. (Tartsa lenyomva) . ne melegítse fel. A D Figyelmeztetés: E Kizárólag CR2025-ös vagy azzal egyenértékű elemet használjon. Távérzékelő Az elemet nem szabad kitenni túlzott hőnek. ha azt leselejtezi vagy  Kiválaszt egy előre beállított állomást. Figyelmeztetés: Ha az elemet nem megfelelően cseréli. napfény.

32 kHz Változó bitsebességű (VBR) fájlok. A lemez behelyezése előtt távolítsa el a lemez USB eszközzel kapcsolatos középső furatából és éléről a tartó peremeket. piszkos lemezek.wma>). amelynél a és hang formátumú lemezírást nem zárták le. WMA(.1 kHz. A lemez behelyezése után annak kiadásával problémák Fájl-/könyvtárnév maximális lehetnek. . Ne használjon olyan USB-eszközt. a lemezt. és ne használjon olyan lemezt. tudnivalók A készülékkel speciális funkciókkal (például az Lejátszható fájlok adatbiztonsági funkciókkal) ellátott USB- Fájl kiterjesztések: MP3(. melynek 2 vagy több partíciója van! 16 |‫ޓ‬MAGYAR KD-R531_E_HU 2011/10/3‫ޓ‬19:56:59 . hossza karakterben Lemezek kezelése Függ a használt lemezformátumtól (tartalmazza a Ne érintse meg a lemez adatfelületét.) AIFF. 32 kHz. azonban a le nem zárt részeket lejátszás Nem lejátszható fájlok közben átugorja. Azt ajánljuk. Egyebek Tisztítsa meg a lemezt a közepétől kifelé A készülék meg tudja jeleníteni a WMA tageket haladva. 4 kiterjesztés karaktert is -<. 16 kHz.192 kb/s A készülék csak a következő jelzéssel ellátott CD. (A lemezírás .0/1. További tudnivalók További tudnivalók Átviteli sebesség: Lemezekkel kapcsolatos MP3: 8 kb/s . 8 kHz WMA: 48 kHz.nem Windows Media® Audio alapú lezárásával kapcsolatban lásd a lemezíró . ATRAC3 stb. tudnivalók DualDisc lejátszása USB-kábeles csatlakoztatáskor használjon USB A „DualDisc“ nem-DVD oldala nem elégíti ki a 2. tisztítsa meg.veszteségmentesen tömörítve.0 kábelt.wma) eszközök nem használhatók. Ne használjon USB-hubot. típusú adatokkal rendelkező 8 cm-es CD.DRM másolásvédelemmel program vagy lemezíró eszköz kézikönyvét. (VBR fájlok A készülék több alkalommal írt lemezt is képes esetén az eltelt idő hibásan jelenik meg.) lejátszani. de keresési sebesség A lemezeket a készülékből vízszintesen kihúzva nem állandó.2/2. professzionális Írható/újraírható lemezek. A keresőfunkció működik.3/2. Ha átalakítóval próbálja behelyezni fájlok. a lemez felületére. Ne használjon oldószereket.025 kHz.4-es változatait A lemezt száraz szilikonnal vagy puha ronggyal (MP3 esetén).05kHz. csatlakoztathat számítógépet vagy hordozható merevlemezt.mp3).1/2. Mintavételezési gyakoriság: lemezeket képes lejátszani: MP3: 48 kHz.1 kHz. 12 kHz. 11. 24 kHz. 22. és az ID3 tagek 1.nem megfelelő formátumú kódolás . hogy a DualDisc nem-DVD oldalát ne A készülék USB bemeneti csatlakozójához nem játssza le JVC-készülékén. ISO 9660 Level 1 és 2: 64 karakter Ne ragasszon öntapadós címkét stb. Romeo: 64 karakter amelyre valamit ragasztottak.MP3i és MP3 PRO formátumú kódolás Nem kerek lemezek.Layer 1/2 formátumú kódolás Olyan lemezek.mp3> vagy <.320 kb/s tudnivalók WMA: 32 kb/s . Joliet: 32 karakter Ne használjon semmilyen tartozékot/ Windows hosszú fájlnév: 64 karakter segédeszközt a lemezhez. amelyek rögzítéshez használt felülete elszíneződött. vegye ki. 44. az működési hibát okozhat. Audiofájlokkal kapcsolatos Az egységhez egyszerre csak egy USB-eszköz csatlakoztatható. WMA fájlok: . 44. MP3 fájlok: Nem lejátszható lemezek . „Compact Disc Digital Audio“ szabvány előírásait.

vagy a készülék sérüléséhez registered in the U. hogy a készülék nem játszik le . Please note USB-eszközt. generációs) áramerősséget nem meghaladó USB. vagy az érintkezés nem eléggé szoros.iPod nano (2. generációs)* kártyaolvasóba helyezett memóriakártyát. iPod nano. ideértve a nem Védjegyek és licenc kikötések támogatott formátumú fájlokat tartalmazó A Microsoft és a Windows Media a Microsoft mappákat is) képes felismerni 8 Corporation védjegyei vagy bejegyzett hierarchiaszinten. generációs) .iPod nano (3. A készülék összesen 65 025 fájlt és 255 mappát (mappánként 255 fájlt. generációs) . to connect specifically to iPod.iPod video (5. Apple is not responsible for the eredményezhet.” and “Made for iPhone” mean akkor tilos az USB-eszközt kihúzni. “Made for iPod. .jp/english/car/index. generációs) eszközöket ismeri fel.iPod nano (6.html> – WMA Tag: 60 karakter (Angol nyelvű weboldal). iPod/iPhone-nal kapcsolatos tudnivalók iPod/iPhone eszközök. iPod classic. amelyek nem csatlakoztathatók a készülékhez: .S. ki közvetlen napfénynek vagy magas iPhone. generáció)* . that the use of this accessory with iPod. Ilyen esetben lásd a JVC – Fájlnevek: 63 karakter honlapját: – MP3 Tag: 60 karakter <http://www.iPhone 3GS előfordulhat. „Videos“ menüben a videók között böngészni. iPod.iPod nano (1.iPod touch (3. generációs) .jvc. . vezethet.iPhone 3G minden fájlt megfelelően. . iPod/iPhone csatlakoztatásakor bizonyos A karakterek megengedett legnagyobb száma: műveletek nem mindig működnek – Könyvtárnevek: 63 karakter megfelelően. generációs) MAGYAR‫ |ޓ‬17 KD-R531_E_HU 2011/10/3‫ޓ‬19:56:59 . deformációhoz. or Az USB-eszközt ne hagyja az autóban.iPod classic . . illetve that an electronic accessory has been designed ismételten csatlakoztatni. generációs) A készülék lehet. hogy bizonyos USB A(z) <HEAD MODE> használatakor nem lehet a eszközök nem csatlakoztathatók megfelelően. Az utasítás ignorálása iPod touch are trademarks of Apple Inc. Ilyen esetben távolítsa el az operation of this device or its compliance with USB-eszközt. and has been certified by the Az USB-eszköz csatlakozásakor keletkező developer to meet Apple performance elektrosztatikus kisülés rendellenes lejátszást standards. Ha a(z) „READING“ felirat látható a kijelzőn.iPod nano (5. védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/ Figyelem vagy más országokban. hogy nem ismeri fel az USB . hogy a kezelés és a tápegység sorrendje eltérhet az iPod eszközben látható működése más. generációs) .iPod touch (4. respectively. generációs) . mint egyes USB-eszközök sorrendtől.iPhone 4 USB hosszabbító kábel használata esetén .iPod touch (1.iPod nano (4.. majd indítsa újra az eszközt és az safety and regulatory standards. and other countries.iPod touch (2. and hőmérsékletnek. ne tegye iPhone may affect wireless performance. Az egységen a választómenüben a dalok Lehetséges. Az USB-eszköz és a csatlakozó port alakjától függően előfordulhat. esetén várható.iPhone *<IPOD MODE>/<EXT MODE> nem érvényes. További tudnivalók A készülék csak az 5 V feszültségű és 1 A . or iPhone.

készülékkel. (' 16. az antennát és a vagy statikus zaj. Tegye be újra a lemezt. betöltőnyílást semmi se akadályozza. túlságosan sok hierarchiát és mappát. (' 3. A forrást nem lehet kiválasztani. vezetékcsatlakozásokat. fájlrögzítés sorrendje (lemez). a hang megszakad Ellenőrizze a vezetékeket. Ellenőrizze. FM/AM Nem működik az automatikus Tárolja kézzel az állomásokat. * között. Csatlakoztassa újra az eszközt. (' 9. A iPod/iPhone resetelés részleteit lásd az iPod/ iPhone eszközhöz mellékelt felhasználói útmutatóban. számokat és karakterek (pl. (' 14. A zeneszámok lejátszása nem a A lejátszási sorrendet a fájlnevek határozzák meg (USB). oldal) * Csak a(z) KD-R531 esetén. akkor vegye fel a kapcsolatot a JVC készülék semmilyen műveletre gépjármű-audió forgalmazóval vagy a készletet árusító céggel. hogy a csatlakoztatott eszköz kompatibilis-e a PLAY“ felirat villog. a csatlakoztatott eszköz és a rögzített zeneszámok állapotát. vagy a kívánt sorrendben történik. Ne használjon kijelzőn. jelenik meg. „READING“ üzenet villog a Hosszabb olvasási időre van szükség. oldal) A készülék nem tudja Győződjön meg arról. vagy nem működik. CD/USB/iPod/iPhone A(z) „PLEASE“ és „EJECT“ felváltva Nyomja le a(z) [] gombot. A kijelzőn „NOT SUPPORT“ felirat Ellenőrizze. és helyezzen be egy lemezt. A vevőkészülék egyáltalán nem Resetelje a készüléket. az album neve). SSM programozás. Ezt a számok lemezre meg. A kijelzőn „IN DISC“ felirat jelenik A lemezt nem lehet megfelelően kiadni. Az iPod/iPhone nem kapcsolódik Ellenőrizze a kapcsolatot a készülék és az iPod/iPhone eszköz be. oldal) eszközt. hogy a(z) <IPOD SWITCH> beállítás megfelelő-e. és a készülék átugorja a zeneszámot. történő felvételének módja okozza. (USB: ' 19. 18 |‫ޓ‬MAGYAR KD-R531_E_HU 2011/10/3‫ޓ‬19:56:59 . Ellenőrizze a lemez. oldal) Nem jelennek meg a helyes A készülék csak betűket (csak nagybetűket). Válassza le az iPod/iPhone eszközt és resetelje azt hardveresen. hogy az eszköz a fájlokat a támogatott detektálni a csatlakoztatott formátumoknak megfelelően tárolja-e. „MISWIRING CHK WIRING THEN Győződjön meg a hangszóróvezeték csatlakozók megfelelő RESET UNIT“/„WARNING CHK szigetelőszalagos szigeteléséről a készülék resetelése előtt. és a Ha az üzenet nem tűnik el. Ellenőrizze. A kijelzőn a(z) „CANNOT Ellenőrizze. oldal) működik. Hibaelhárítás Hibaelhárítás Jelenség A hiba elhárítása/Ok Általános Nincs hang. korlátozott számú szimbólumot képes csak megjeleníteni. jelenik meg a kijelzőn. hogy a meg. vagy csatlakoztassa újra az USB eszközt. hogy a műsorszám lejátszható fájlformátumban van-e. sem reagál. oldal) (iPod/iPhone: ' 17. WIRING THEN RESET UNIT“ (' 3. Az eltelt játékidő hibásan jelenik Ez néha előfordul a lejátszás közben. Ellenőrizze a(z) <SRC SELECT> beállítást. oldal) jelenik meg a kijelzőn.

1. 40 Hz – 20 000 Hz.5 MHz és 108. MAGYAR‫ |ޓ‬19 KD-R531_E_HU 2011/10/3‫ޓ‬19:56:59 . 182 mm × 52 mm × 158 mm (szé × ma × mé) Előlap mérete kb.16 V-os tűréshatárral) Földelő rendszer Negatív földelés Megengedett üzemi hőmérséklet 0 °C és +40 °C között Méret Beszerelési méret kb. Terhelőellenállás 4 Ω (4 Ω – 8 Ω tűréssel) Frekvenciaátvitel 40 Hz és 20 000 Hz között Jel/zaj viszony 70 dB Vonalkimenet. Műszaki adatok Műszaki adatok AUDIÓ-ERŐSÍTŐ ADATAI Maximális kimenőteljesítmény 50 W/csatorna Folyamatos kimenőteljesítmény (RMS) 20 W/csatorna.3 dBf (0. legfeljebb 1% teljes.4 V egyenfeszültség (11 . 4 Ω.8 μV/75 Ω) Alternatív 65 dB csatornaszelektivitás (400kHz) Frekvenciaátvitel 40 Hz és 15 000 Hz között Sztereo áthallási csillapítás 40 dB AM Frekvenciatartomány MW: 531 kHz és 1 611 kHz között LW: 153 kHz és 279 kHz között Érzékenység/szelektivitás MW: 20 μV/40 dB. USB 2. 12 Mb/s Támogatott eszközök Háttértárak Támogatott fájlrendszer FAT 32/16/12 Lejátszható audioformátum MP3/WMA Maximális betáp áram 5 V egyenfeszültség " 1 A ÁLTALÁNOS Teljesítményfelvétel (üzemi feszültség) 14. mélysugárzó-kimeneti szint/ 2.2 kJ (tartozékok nélkül) A változtatások jogát külön értesítés nélkül is fenntartjuk.3 dBf (1.0 MHz között Hasznos érzékenység 9. LW: 50 μV CD-LEJÁTSZÓ ADATAI Jelérzékelő rendszer Érintkezésmentes optikai fej (felvezető lézer) Csatornák száma 2 csatorna (sztereó) Frekvenciaátvitel 5 Hz és 20 000 Hz között Jel/zaj viszony 98 dB Sebességingadozás Nem mérhető USB ADATAI USB-szabvány USB 1. 188 mm × 59 mm × 14 mm Súly 1.8 μV/75 Ω) 50 dB zajérzékenység 16.5 V/20 kΩ terhelés (teljes skálakitérés) ellenállás Kimenőellenállás ≤ 600 Ω RÁDIÓVEVŐ ADATAI FM (URH) Frekvenciatartomány 87.0 Adatátviteli sebesség (teljes sebesség) Max.

Ì»Ň¿ČÄËʿ¿зȻƜ ÜÈ˽ÜÃÉÜÈ»É»Ê·Ň¿ËÄ¿Ê·Ê»· ÅÄÉËÂÊ·Ň¿Æ·½¿Ä·ËÃÉ»Ȼɻʻ·ÐÜËÄ¿Ê·Ê»· ȝɕɉɛɎȤȥȣȖȠȚȡɚəɉɊɗɛɉɛɉƜ ȡɗɔɨƑɖɜɔɑəɉɒɛɎɜəɎɍɉɚɑ ȗɏƔɐɉɚɘəɉɋɓɉɚɛəɉɖɑɟɉɛɉɐɉɖɜɔɑəɉɖɎɖɉɋɉɡɑɨɜəɎɍ @ÉÅÌÂÒºÒÄċÃƜ »É»ÊËÀÊ»ÌÒŀÆļ»¾ÈÒÌ·ì ¿ÐÉÊÈÒÄÁ·Ƒ ·ÁȻɻÊÅÌ·ÊÌÒŀÆļ»¾ÈÒÌ·ì —Ð»Ã»ÂÊ»ÊóÉ¿ @@ .

HU © 2011 JVC KENWOOD Corporation 0911DTSSANJEIN . BU.Ì·ÄÄ·ÁƜ óÈÀŎÁƑÒÂÂċÊÉ··Â·Æ¾»ÂÏлʸ»ƺÄËÂÂÒÐзƻ·Ì»ÌīÁóÉÐŎÂóÁ»ÊƔ Òɺ·ÐƤÌ»ÌįÁóÉÐŎÂóÁ·Â·Æ¾»ÂÏлʸ»ÒÂÂċÊÒÉ·ƺÄËÂÂÒÐÒÉ·ƻơź·ÂÊƔ RO. CZ.