SULIT

PKSR 1
TAHUN 5 (2016)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Masa: 30 Minit
Nama: ______________________________ Kelas: __________________
______________________________________________________________________

Kertas soalan ini mempunyai dua bahagian. Sila jawab semua soalan.

BAHAGIAN A
Arahan: Tiap-tiap soalan diberikan empat pilihan jawapan iaitu A, B, C, dan D. Pilih satu sahaja
jawapan yang betul dan hitamkan jawapan anda pada kertas objektif yang disediakan.

Soalan Objektif.

1. Sistem pergerakan kit model yang menggabungkan komponen mekanikal serta
elektrik dan elektronik dikenali sebagai sistem __________________.

A. elektrik
B. elektronik
C. elektromekanikal
D. mekanikal

2. Apakah fungsi Alat Kawalan Jauh?

A. Untuk memasang kit model menggunakan sistem elektromekanikal.
B. Untuk mengawal pergerakan kit model tanpa menggunakan wayar.
C. Untuk menggabungkan komponen mekanikal kit model.
D. Untuk menyambungkan litar eletrik pada kit model.

3. Fungsi alatan di dalam rajah dibawah

A. Mengetatkan dan
melonggarkan skru Phillip.
B. Mengetatkan dan melonggarkan skru mata alur.
C. Mencengkam bahan atau komponen kecil.
D. Membuat tanda pada kepingan kayu sebelum pemotongan.

1 [Lihat sebelah]
SULIT
SULIT
4. Apakah nama alatan di dalam rajah diatas?

A. Sepana Hujung Terbuka.
B. Sepana Boleh Laras.
C. Pemutar Skru Mata Rata.
D. Pemutar Skru Philip.

5. Di bawah ialah senarai komponen yang biasa digunakan dalam sesebuah kit model
KECUALI

A. Sel Kering
B. Gear
C. Roda dan Gandar
D. Gandin Getah

6. Tapak kerangka kit model di sebelah digunakan untuk memasang beberapa
komponen KECUALI

A. suis
B. motor
C. pemegang bateri
D. alat kawalan jauh

7. Apakah fungsi sensor?

A. Menggerakkan gear.
B. Mengawal pergerakan kit model.
C. Membekalkan tenaga elektrik pada kit model.
D. Mengesan cahaya, haba, bunyi, sentuhan dan sebagainya.

8. Komponen manakah yang akan menggerakkan gear?

A. Motor
B. Sel Kering
C. Sensor
D. Alat Kawalan Jauh

9. Nyatakan langkah pertama sebelum pemasangan kit model kereta.

A. Mengenalpasti komponen dalam kit model kereta.
B. Membaca dan memahami manual pemasangan.
C. Mengenalpasti alatan yang ingin digunakan.
D. Mengenalpasti jenis bateri yang boleh digunakan.

2 [Lihat sebelah]
SULIT
SULIT
10. Nyatakan langkah seterusnya selepas membaca dan memahami manual
pemasangan.

A. Pasangkan suis pada kerangka kit model.
B. Mengenalpasti setiap komponen yang terdapat pada kit model.
C. Pasangkan kotak gear pada bahagian hadapan kerangka kit model.
D. Pasangkan badan kit model pada kerangka dengan menggunakan skru.

11. Berikut adalah cara yang tepat untuk membaiki kit model yang tidak berfungsi.

A. Memeriksa penyambungan wayar, kekutuban bateri dan penyambungan pada
sistem elektromekanikal.
B. Mengetatkan semua skru yang terdapat pada kit model.
C. Memeriksa kekemasan kit model tersebut.
D. Membuka dan memasang semula kit model tersebut.

12. Komponen berikut dapat membekalkan tenaga elektrik pada kit model.

i. Sensor
ii. Bateri
iii. Suis
iv. Sel solar

A. i dan ii
B. i dan iii
C. ii dan iii
D. ii dan iv

13. Apakah komponen yang perlu dipasang pada kit model supaya ianya boleh dikawal
menggunakan alat kawalan jauh?

A. Motor
B. Gear
C. Penderia
D. Bateri

14. Komponen manakah yang biasa terdapat pada papan litar elektronik di dalam
badan kit model?

A. Perintang
B. Motor
C. Sel Solar
D. Sel Kering

15. Apakah yang akan terjadi sekiranya terdapat kesilapan dalam pemasasangan kit
model kereta?

i. Kit model tidak berfungsi
ii. Kelajuan kit model tersebut akan bertambah.
iii. Terdapat bahagian kit model yang akan bergoyang atau tertanggal.
iv. Kelajuan kit model tersebut akan berkurangan.

3 [Lihat sebelah]
SULIT
SULIT

A. i dan iii
B. ii dan iv
C. iii dan i
D. iv dan ii

16. Apakah langkah terakhir yang perlu dilakukan oleh murid setelah selesai
memasang dan menguji kit model?

i. Membuka komponen dengan berhati-hati.
ii. Memastikan bilangan komponen dan pengikat mencukupi
iii. Membaca dan memahami manual pemasangan.
iv. Masukkan kedalam bekas penyimpanan untuk disimpan.

A. i, ii dan iii
B. i, iii dan iv
C. i, ii dan iv
D. ii, iii dan iv

17. Alatan ini berfungsi untuk membengkokkan kepingan logam nipis. Apakah nama
alatan tangan ini?

A. Pahat
B. Gandin Getah
C. Kikir
D. Penggarit 8.

18. Alat ini digunakan untuk menanda dan membuat garisan pada kepingan logam. Alat
tersebut ialah __________

A. gunting logam
B. penggarit
C. kikir
D. gandin getah

19. Bahan logam ialah bahan-bahan yang terdiri daripada zink, besi, timah dan
__________

A. aluminium
B. pastik
C. kertas
D. kayu

4 [Lihat sebelah]
SULIT
SULIT
20. Bahan kitar semula terdiri daripada botol plastik, tin minuman dan _________

A. surat khabar
B. kayu
C. zink
D. pasir sungai

Mengukur Menanda X Mencantum

21. Rajah di atas menunjukkan langkah membuat projek. Langkah X ialah

A. Memotong
B. Mengorek
C. Melukis
D. Mengecat

22. Antara berikut, yang manakah bahan kemasan yang biasa dan boleh digunakan
pada projek kayu?

i. Cat Sembur
ii. Syelek
iii. Petrol
iv. Cat Licau

A. i, ii dan iii
B. i, iii dan iv
C. i, ii dan iv
D. ii, iii dan iv

23. Tujuan melakukan kemasan ialah supaya

A. melengkungkan bahan kerja.
B. mencantikkan bahan kerja.
C. memanjangkan bahan kerja.
D. merosakkan bahan kerja.

5 [Lihat sebelah]
SULIT
SULIT

24. Fungsi komponen eletronik di atas adalah untuk

A. Membekalkan tenaga elektrik kepada litar.
B. Mengehadkan pengaliran arus elektrik.
C. Mengeluarkan bunyi yang nyaring.
D. Memancarkan cahaya setelah menerima arus elektrik.

25. Apakah nama kaki komponen di atas yang bertanda B?

A. Anod
B. Sel Kering
C. Katod
D. Sensor

BAHAGIAN B (20 Markah)

Namakan komponen-komponen di sebelah pada ruang yang disediakan.

A : __________________________________

B : __________________________________

C : __________________________________

D : __________________________________

E : __________________________________

6 [Lihat sebelah]
SULIT
SULIT
Suaikan komponen di bawah dengan fungsinya.

Memancarkan cahaya apabila terdapat arus
1
elektrik mengalir melaluinya.

Digunakan untuk menghadkan aliran arus. Nilai
2
rintangannya tidak boleh diubah.

3 Memutuskan atau menyambungkan litar.

Digunakan untuk menghadkan aliran arus. Nilai
4
rintangannya boleh diubah.

Berfungsi untuk menukarkan tenaga elektrik
5
kepada tenaga kinetik.

Tuliskan BETUL atau SALAH pada ruang yang disediakan dibawah.

Takal dan tali sawat adalah salah satu sistem yang terdapat
1 ( ______________)
dalam sistem Elektromekanikal.
Gergaji Besi sesuai digunakan untuk memotong kepingan
2 ( ______________)
kayu nipis.
Sel Solar juga berfungsi seperti sel kering iaitu membekalkan
3 ( ______________)
tenaga elektrik kepada litar.
Ragum Kakak Tua sesuai digunakan sebagai menanda
4 ( ______________)
tempat yang hendak digerudi pada kepingan logam.
Murid perlu memakai sarung tangan bagi mengelakkan
5 ( ______________)
kecederaan sewaktu membuat projek Rekabentuk

7 [Lihat sebelah]
SULIT
SULIT
Namakan alatan tangan yang ditunjukkan di bawah.

GERIMIT APIT G SESIKU L

GANDIN GETAH GUNTING LOGAM

1)__________________ 2)__________________ 3)________________

4)_________________________ 5)_____________________

BAHAGIAN C (15 Markah)

Jawab semua soalan.

Senaraikan 5 masalah yang biasa ditemui pada kit model yang boleh menyebabkannya
tidak berfungsi dengan baik.

1) _____________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________

3) _____________________________________________________________________

4) _____________________________________________________________________

5) _____________________________________________________________________

8 [Lihat sebelah]
SULIT
SULIT
Berikan 5 bahan bukan logam yang sesuai digunakan dalam projek Rekabentuk.

1) _____________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________

3) _____________________________________________________________________

4) _____________________________________________________________________

5) _____________________________________________________________________

Nyatakan 5 aktiviti yang boleh dilakukan selepas menyiapkan sesuatu projek Rekabentuk.

1) _____________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________

3) _____________________________________________________________________

4) _____________________________________________________________________

5) _____________________________________________________________________

Disediakan oleh: Disemakan oleh:

…………………………........ ……………………
(Nor Hafizah Bt Ahmad) ( Pn. Norasmah Bt Ismail )
Guru RBT Tahun 5 Ketua Panitia RBT
SK Kantan Permai SKEMA JAWAPAN SK Kantan Permai
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
11
REKABENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT) TAHUN 5

9 [Lihat sebelah]
SULIT
SULIT
BAHAGIAN A
1) C
2) B
3) A
4) D
5) D
6) D
7) D
8) A
9) B
10) B
11) A
12) D
13) C
14) A
15) A
16) C
17) B
18) B
19) A
20) A
21) A
22) C
23) B
24) D
25) C

BAHAGIAN B
A: SEL KERING / BATERI
B: BUZER
C: LED / DIOD PEMANCAR CAHAYA
D: PERINTANG TETAP
E: SUIS

1) BETUL
2) SALAH
3) BETUL
4) SALAH
5) BETUL

10 [Lihat sebelah]
SULIT
SULIT

BAHAGIAN C

MASALAH PADA KIT MODEL
(APA-APA JAWAPAN YANG DIFIKIRKAN LOGIK / BETUL)

1) BATERI / SEL KERING SALAH POLARITI / TERBALIK
2) BATERI / SEL KERING LEMAH
3) TERDAPAT KOMPONEN YANG TIDAK DIPASANG
4) TERDAPAT KOMPONEN / BAHAGIAN YANG LONGGAR / TIDAK KETAT
5) SALAH KEDUDUKAN KOMPONEN PADA KERANGKA

BAHAN BUKAN LOGAM
(APA-APA JAWAPAN YANG DIFIKIRKAN LOGIK / BETUL)

1) BOTOL PLASTIK / BOTOL MINERAL
2) LIDI SATE
3) KERTAS TEBAL / MOUNTING BOARD
4) STRAW / PENYEDUT MINUMAN
5) AIR KOTAK

JENIS PENYELENGGARAAN
(APA-APA JAWAPAN YANG DIFIKIRKAN LOGIK / BETUL)

1) MENYAPU LANTAI / HABUK
2) MENYUSUN SEMULA ALATAN TANGAN DI TEMPAT ASAL
3) MENYUSUN KERUSI DAN MEJA
4) MENGUTIP SAMPAH
5) MEMBASUH PERALATAN YANG DIGUNAKAN (ALATAN MEMASAK)

11 [Lihat sebelah]
SULIT