You are on page 1of 6

Lelagon Sore-Sore

laras slendro pathet sanga
lancaran

Buka:

@ @ @ @ 5 j6!5 2 3 5 6 ! j6!6
So- re so- re, neng la- tar a- keh kan- ca- ne________

6 6 6 ! 5 5 2 3 5 6 3 g5
Ra- me ra- me te- tem- ba- ngan sa- se- neng-e

A

Δ2 5 2 5 2 1 2 G5 6 ! 5 6 5 ! 6 g5

2 5 6 ! 6 5 6 G! 5 3 1 2 5 3 2 g1

2 5 6 ! 6 5 6 G! 6 5 ! 6 5 ! 6 g5
B

1. mal ˚. 2 . 1 . 2 . G6 . 2 . 1 . 2 . g5

2. mal 2 3 2 1 2 1 2 G6 2 3 2 1 2 1 6 g5
C

Δ! 6 5 3 2 3 6 5 2 . 2 . 2 . 2 g1

1

2 . 1 . 2 . g5 . G6 . 2 g1 2 . 1 . G6 .Lelagon Sore-Sore laras slendro pathet sanga lancaran g5 A = 2= 5= 2= 5 = 2= 1= 2= G5 = 6= != 5= 6 = 5= != 6= g5 2 5 6 ! 6 5 6 G! 5 3 1 2 5 3 2 g1 2 5 6 ! 6 5 6 G! 6 5 ! 6 5 ! 6 g5 B . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 1 . 2 . 2 . g5 C ! 6 5 3 2 3 6 G5 2 . 2 . 2 . 2 g1 ! 6 5 3 2 3 6 G5 2 . 2 . 1 .

Lelagon Sore-Sore gerongan A 2 n5 2 np5 2 n1 2 np5 . .so 2 5 6 ! 6 5 6 ! . 6 ! .no a. . 2 5 2 1 2 5 Kon. ! j6!5 ! 6 5 O.hat lah a. .yo_ mu.66 5 ! 5 3 2 1 Men-tas so.ko 2 5 6 ! 6 5 6 ! . 6 ! ming-gir mas. .yo kon.yit. .co a.ri ta. ming-gir. 5 6 ! . 6 ! .ma. ri gem. mli. .na.jo dho sem-bro. 5 5 6 ! ! ! 6 5 2 5 6 ! lha wong ko.we.ko me-rek sim-plex ngang-go ber. 5 3 2 5 3 2 j.25 li.co kon.no 6 n! 5 np6 5 n! 6 G5 .we sing ma.53 j. 5 6 ! .pir 6 5 ! 6 5 ! 6 g5 j.5 6 ! @ j!65 ! 6 .we.pir mas.ko.rah.i 5 3 5 2 1 2 y G1 .bi-ro lo. 3 .beng de. mli. . . .co sing Pra.ko to.@! j. 2 5 2 1 2 5 . 6 j.ku_ me.rah. 6 5 ! 6 .

. . 2 . j. e_______ta-pe ke-tan. .B . @ . 2 . 5 5 o_____________yes.!j@5! . j. . 2 . . j.!j@#! . .66 o_____________yes. 1 . . .5j55j.5j55j.5j65@ . e_________mam-bo II . . 6 . . 1 . @ .. ta-pe jo-li_______________ II . 6 I . . . . 2 . .!j5!6 a o a e________ o a e o . @ . . .j. j. .5j65@ # ! 6 5 la la la a o a e______ o______ a . . .!j@#! . . j. 2 . . j. 1 . .5j65@ . e_________mam-bo II . j. . . . j. @ . 5 I . . 1 .65 e_______ta-pe ke-tan. . . j. 2 . 6 I . . .!j5!6 a o a e________ o a e o . . j. 5 I . . j. j. 2 . j. .!j@5! . . @ . @ . . . j. . 2 . . .!j@#! . . .!j@#! . .5j65@ # ! 6 5 la la la a o a e______ o______yes 4 . ta-pe jo-li_______________ II . .

.ku 2 . 1 2 1 3 2 1 dho sem. .yo mu.no 6 ! 5 6 5 ! 6 G5 I . ! j6!5 ! 6 5 O.beng de. . .bro. . man-dheg nya-wang mon-tor.co sing Pra. .yit. 6 ! .no a. . .dho gu. . . 2 2 . 6 5 ! 6 .yit.co. 2 g1 2 2 . . 1 2 3 1 Co. 1 2 1 . 2 5 2 1 2 5 Kon. .yo kon.so 5 .no a. dhin-dhin. . . . 2 . 5 6 ! j6!5 3 2 2 . 2 2 .yo_ mu.beng de. . . Mal 2 5 2 5 2 1 2 5 I .jo dho sem. dhin-dhin. 3 5 2 3 5 wong-wong po. 2 5 2 1 2 5 .co a.wun.C ! 6 5 3 2 3 6 5 . 2 . dhin-dhin A – Ab 2. dhin-dhin. .co sing Pra.so II .no. 2 2 .no II .co kon.bro. 6 ! 5 2 2 .

pir mas. . .na. . .66 5 ! 5 3 2 1 Men-tas so. 5 3 2 5 3 2 j.11 j. mli.ko me-rek sim-plex ngang-go ber. . .2j212 j. 2 5 6 ! 6 5 6 ! I . .go ber. .53 j.1j21j215 me-na-ri ta. . ming-gir.bi-ro lo. . . j56j!6! .we_______________ sing_____ma. .we sing ma. . II . 5 6 ! . .ma.ko 2 5 6 ! 6 5 6 ! I .ri ta. . .i 5 3 5 2 1 2 y G1 I . .hat lah a. 6 j. . 6 ! .ko to. . .i II 1 2 3 5 . 3 . . 6 . . mli-pir mas. ri gem.!6 .rah. 2 1 2 3 5 lha wong ko.we. .25 li. ri gem.@! j.we. j. .pir II . j56j!6! ming-gir mas. j6!5 3 j255 to-ko to-ko ngang.mli-pir 6 5 ! 6 5 ! 6 g5 I j.ma.ko II . . .ming-gir. mli. j!6j. 5 5 6 ! ! ! 6 5 2 5 6 ! lha wong ko. 5 6 ! .bi-ro___ lo-ko.ko. . .rah.rah.rah.5 6 ! @ j!65 ! 6 . . .ku_ me. 6 ! ming-gir mas.