You are on page 1of 31

KSSR TAHUN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2 SESI 2017

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Kesedaran Ruang 1.1.Berkebolehan melakukan 1.1.1 Melakukan pergerakan ke Pemerhatian /
pelbagai pergerakan ruang yang telah ditetapkan. Pentaksiran
Berkebolehan berdasarkan konsep 2.1.1 Membezakan pergerakan
melakukan pelbagai pergerakan. mengikut Permainan kecil:
pergerakan 2.1. Berkebolehan melakukan ruang. ‘Finding Nemo’
berdasarkan pelbagai pergerakan 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam
kesedaran ruang. berdasarkan konsep ruang EMK:
pergerakan. yang selamat. Kreatif & Inovatif
5.1.Mematuhi dan
mengamalkan elemen Modul:
pengurusan dan keselamatan. m/s : 1 – 3

Standard Prestasi:
B1D1E1

Kelajuan 1.1.Berkebolehan melakukan 1.1.2 Meningkatkan kelajuan Pemerhatian /
Pergerakan pelbagai pergerakan semasa bergerak Pentaksiran
berdasarkan konsep 2.1.3 Mengenal pasti perlakuan
Berkebolehan pergerakan. yang boleh meningkatkan Permainan kecil:
melakukan pelbagai 2.1. Berkebolehan melakukan kelajuan. Musang dan Ayam
pergerakan pelbagai pergerakan 5.2.2 menerima cabaran dan
berdasarkan berdasarkan konsep seronok semasa melakukan EMK:
kelajuan pergerakan. aktiviti. Kreativiti & Inovasi
5.2.Mempunyai keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa Modul:
melakukan aktiviti fizikal. m/s : 5 – 6

PJ TAHUN 2 KSSR 1

KSSR TAHUN 2

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Standard Prestasi:
B1D1E1

Berjalan 1.2.Berkebolehan melakukan 1.2.1 Melakukan pergerakan Pemerhatian /
pelbagai pergerakan lokomotor berjalan. Pentaksiran
Berkebolehan asas dengan lakuan yang 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri
melakukan betul. perlakuan lokomotor Permainan kecil:
kemahiran berjalan 2.2. Berkebolehan 5.2.2 Menerima cabaran dan Bola Sentuh
pelbagai arah. mengaplikasikan pengetahuan seronok semasa melakukan
dalam melakukan pergerakan aktiviti EMK:
lokomotor dan bukan 5.3.1 Berkomunikasi antara Kreativiti & Inovasi
lokomotor. rakan, guru dan ahli kumpulan
5.2.Mempunyai keyakinan dan semasa melakukan aktiviti fizikal. Modul:
tanggungjawab kendiri semasa m/s : 8 - 10
melakukan aktiviti fizikal.
5.3.Berkebolehan Standard Prestasi:
berkomunukasi dalam pelbagai B1D1E1
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.

Berlari 1.2.Berkebolehan melakukan 1.2.1 Melakukan pergerakan Pemerhatian /
pelbagai pergerakan lokomotor berlari Pentaksiran
Berkebolehan asas dengan lakuan yang 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri
melakukan betul. perlakuan lokomotor dan bukan Permainan kecil:
kemahiran berlari 2.2. Berkebolehan lokomotor Ikan dan Jaring
pelbagai arah dan mengaplikasikan pengetahuan 5.2.2 Menerima cabaran dan
kelajuan. dalam melakukan pergerakan seronok semasa melakukan EMK:
lokomotor dan bukan aktiviti Kreativiti & Inovasi
lokomotor. 5.3.1 Berkomunikasi antara

PJ TAHUN 2 KSSR 2

KSSR TAHUN 2

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

5.2.Mempunyai keyakinan dan rakan, guru dan ahli kumpulan Modul:
tanggungjawab kendiri semasa semasa melakukan aktiviti fizikal. m/s : 11 - 13
melakukan aktiviti fizikal.
5.3.Berkebolehan Standard Prestasi:
berkomunukasi dalam pelbagai B1D1E1
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.

Mengcongklang 1.2.Berkebolehan melakukan 1.2.1. Melakukan pergerakan Pemerhatian /
pelbagai pergerakan lokomotor mengcongklang (galloping). Pentaksiran
1. Berkebolehan asas dengan lakuan yang 2.2.3. Menyatakan postur yang
mengcongklang betul. betul semasa melakukan Permainan kecil:
pelbagai arah 2.2. Berkebolehan pergerakan lokomotor dan bukan Polo Bersyarat
dengan lakuan mengaplikasikan pengetahuan lokomotor.
yang betul dalam melakukan pergerakan 5.2.1. Melibatkan diri dan EMK:
lokomotor dan bukan mengambil bahagian secara aktif. Kreativiti & Inovasi
lokomotor.
5.2.Mempunyai keyakinan dan Modul:
tanggungjawab kendiri semasa m/s : 14 - 16
melakukan aktiviti fizikal.
Standard Prestasi:
B3D1E4

Menggelonsor 1.1.Berkebolehan melakukan 1.1.1. Melakukan pergerakan ke Pemerhatian /
pelbagai pergerakan ruang am yang telah ditetapkan. Pentaksiran
Berkebolehan berdasarkan konsep 1.2.1. Melakukan pergerakan
melakukan pergerakan. menggelonsor. Permainan kecil:
pergerakan 2.2. Berkebolehan 2.2.3. Mengenal pasti postur Menggelonsor
menggelonsor mengaplikasikan pengetahuan badan yang betul semasa Pundi Kacang

PJ TAHUN 2 KSSR 3

5.Berkebolehan melakukan 1. Menyetakan postur yang Berkebolehan pergerakan.2. B6D1E1 Melompat sebelah 1.2. EMK: lokomotor. aktiviti.2.Berkebolehan melakukan 1.1. Permainan Kecil: PJ TAHUN 2 KSSR 4 .2. betul semasa melakukan Permainan kecil: melakukan 2. kaki difleksi. Menerima cabaran dan EMK: betul.4.2.Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama Standard Prestasi: dalam kumpulan tersebut.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK berdasarkan konsep dalam melakukan pergerakan melakukan pergerakan lokomotor pergerakan lokomotor dan bukan dan bukan lokomotor.19 5.2.2.2.Mempunyai keyakinan dan berpasangan dan berkumpulan tanggungjawab kendiri semasa dengan seronok. m/s : 17 .2. sebelah kaki dengan dalam melakukan pergerakan 5. Melakukan aktiviti secara Kreativiti & Inovasi 5. lokomotor dan bukan seronok semasa melakukan Kreativiti & Inovasi lokomotor. Standard Prestasi: B3D1E4 Melompat 1. Modul: melakukan aktiviti fizikal. 5.Mempunyai keyakinan dan Modul: tanggungjawab kendiri semasa Ms 20 . Berkebolehan pergerakan lokomotor dan bukan Lari Arnab Lari kemahiran melompat mengaplikasikan pengetahuan lokomotor.24 melakukan aktiviti fizikal. Melakukan pergerakan Pemerhatian / kaki (Hopping) pelbagai pergerakan melompat sebelah kaki (hopping) Pentaksiran berdasarkan konsep 2.4.3.2.mendarat dengan dua kaki Pentaksiran 1. Melompat pada satu Pemerhatian / pelbagai pergerakan lokomotor jarak.2.1. Berkebolehan asas dengan lakuan yang dengan lutut dan pergelangan melakukan betul.

KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK kemahiran 2. Mengenal pasti cirri-ciri Persembahan: melompat tali 2. 2.3. Berkebolehan 2.2.2.2.27 melakukan aktiviti fizikal.Mempunyai keyakinan dan mengambil bahagian secara aktif. lokomotor dan bukan lokomotor. Modul: tanggungjawab kendiri semasa m/s : 27 .3. dalam melakukan pergerakan 5. 5.3.Berkebolehan Modul: berkomunukasi dalam pelbagai m/s : 28 . Berkomunikasi antara EMK: lokomotor dan bukan rakan. semasa melakukan aktiviti fizikal.2. 5. Mengenal pasti Bola Kandang melompat pada mengaplikasikan pengetahuan kepentingan fleksi dalam satu jarak dengan dalam melakukan pergerakan pergerakan lokomotor dan bukan EMK: betul. Berkebolehan betul. Standard Prestasi: B2D1E2 Mengilas dan Pergerakan Bukan 1.1.3. Standard Prestasi: B2D1E1 Melompat Ayunan 1.30 cara semasa melakukan aktiviti fizikal.1. PJ TAHUN 2 KSSR 5 .1 Melakukan pergerakan Pemerhatian / Memusing Lokomotor fleksi badan (membongkok).2.2. meringkuk.Berkebolehan melakukan 1. Melibatkan diri dan 5.2.1. Kreativiti & Inovasi lokomotor.2. Melompat berterusan tali Pemerhatian / Tali pelbagai pergerakan lokomotor yang diayun berulang-ulang oleh Pentaksiran asas dengan lakuan yang dua rakan. dua rakan. Pentaksiran Berkebolehan meregang.guru dan ahli kumpulan Kreativiti & Inovasi lokomotor. membuai. Berkebolehan perlakuan lokomotor dan bukan Jangan Tertinggal yang di ayun oleh mengaplikasikan pengetahuan lokomotor.2.

meringkuk.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK melakukan aktiviti Berkebolehan melakukan mengilas.4. Permainan kecil: yang betul.2. Menolak 5. 11 PJ TAHUN 2 KSSR 6 . meregang. Lembaran Kerja mengilas dan pelbagai pergerakan bukan menarik. Menarik Beban berpasangan dan berkumpulan unit: dengan seronok.1 Melakukan pergerakan Lembaran Kerja menarik BukanLokomotor fleksi badan (membongkok).1 Mengenalpasti ciri-ciri Kreativiti & Inovasi perlakuan pergerakan lokomotor Contoh aktiviti: dan bukan lokomotor. Kreativiti & Inovasi 5. ketam Kembar melakukan aktiviti pelbagai pergerakan bukan menarik. lokomotor asas dengan lakuan mengimbang. Mengilas perlakuan pergerakan lokomotor EMK: 2. memusing. Memusing dan bukan lokomotor. 2. Standard Prestasi: 1. yang betul. membuai.2. Permainan kecil: Berkebolehan Berkebolehan melakukan mengilas. mengayun dan menarik dan lokomotor asas dengan lakuan mengimbang. menolak. Lumba Kilas Contoh aktiviti: 2. EMK: menolak.2 Melakukan aktiviti secara B2D1E3 2.1 Mengenalpasti ciri-ciri 1. B1D1E1 Unit: 10 Menolak dan Pergerakan 1. mengayun dan memusing. memusing.2.1 Melibatkan diri dan Standard Prestasi: mengambil bahagian secara aktif. menolak.3.

Lembaran kerja kemahiran manipulasi alatan membaling. menendang. membuai.1 Melambung. menangkap. menolak. melantun. Rentak Kami dan mengimbang yang betul. Pentaksiran meregang. memusing.3. Standard Prestasi: PJ TAHUN 2 KSSR 7 . Kreativiti dan 5. mengayun dan Permainan kecil: aktiviti mengayun lokomotor asas dengan lakuan mengimbang. memukul dan menggelecek.4.2 Melakukan aktiviti secara Inovasi berpasangan dan berkumpulan dengan seronok.2.3. Bola tali bersyarat melantun dan 2. meringkuk. Pemerhatian / melantun dan menggolek. Lembaran kerja Berkebolehan Berkebolehan melakukan mengilas. Lantunan bola dan kekalahan dalam permainan.2.3 Menyatakan postur badan Semut Contoh aktiviti: yang betul semasa melakukan 1.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK Mengayun dan Pergerakan Bukan 1. Permainan kecil: melambung. Manipulasi Alatan 1. menyambut.1 Menyatakan perkaitan menyambut bola antara aplikasi daya dengan EMK: pergerakan objek. Mengayun pergerakan lokomotor dan bukan EMK 2. Kreativiti & Inovasi Contoh aktiviti: 5. Mengimbang lokomotor.4. melakukan pelbagai pelbagai pergerakan bukan menarik. Trek 38: Hidup 2. Standard Prestasi: B3D1E4 Unit: 12 Melambung.3 Menerima kemenangan 1.1 Melakukan pergerakan Pemerhatian / Mengimbang Lokomotor fleksi badan (membongkok). Berkebolehan dengan lakuan yang betul. Pentaksiran menyambut Berkebolehan melakukan menyerkap.

Mari menggolek Pendidikan Jasmani. kemahiran manipulasi alatan Permainan kecil: dengan lakuan yang 5.2 mengenalpasti postur Senarai semak menggolek bola kemahiran manipulasi alatan badan semasa melakukan pada satu jarak dengan lakuan yang betul.1 Berkomunikasi antara Menggolek dan dengan lakuan yang rakan. guru dan ahli kumpulan menghentam bola betul semasa melakukan aktiviti fizikal. Bola 3M 5. Unit: 13 Menggolek bola Manipulasi Alatan 1. Inovasi 2.3 bekerjasama dalam B1D1E2 kumpulan.2 Menggolek bola pada satu Pemerhatian / sasaran jarak Pentaksiran Berkebolehan melakukan 2. Bola terowong Standard Prestasi: B1D1E2 Unit: 14 Golek bola ke Manipulasi Alatan 1.3.4.2 Menggolek bola pada satu Pemerhatian / jarak Pentaksiran Berkebolehan Berkebolehan melakukan 2.4.3. pergerakan objek Permainan kecil: pada satu jarak 5.1 Menyatakan perkaitan Lembaran kerja Berkebolehan kemahiran manipulasi alatan antara aplikasi daya dengan menggolek bola dengan lakuan yang betul.4.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 2.3.1 Memperlihatkan rasa Golf golek betul seronok melakukan aktiviti baru EMK Contoh aktiviti: dalam Kreativiti dan 1. PJ TAHUN 2 KSSR 8 .2.

KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK EMK Contoh aktiviti: Kreativiti dan 1.2 melakukan aktiviti secara Menolak bola betul berpasangan dan berkumpulan dengan seronok EMK Contoh aktiviti: Kreativiti dan 2. pergerakan objek Permainan kecil: dengan lakuan yang 5.1 Menyatakan perkaitan Lembaran kerja membaling bola kemahiran manipulasi alatan antara aplikasi daya dengan pada satu jarak dengan lakuan yang betul.4. Membaling bola Inovasi 3.2 Mengenalpasti postur Lembaran kerja menangkap bola kemahiran manipulasi alatan badan semasa melakukan PJ TAHUN 2 KSSR 9 .4.3. Membaling segi tiga Standard Prestasi: B2D1E2 Unit: 16 Menangkap bola Manipulasi Alatan 1.4 menangkap bola dengan Pemerhatian / serapan daya Pentaksiran Berkebolehan Berkebolehan melakukan 2.4.3 Membaling bola pada satu Pemerhatian / jarak Pentaksiran Berkebolehan Berkebolehan melakukan 2. Menggolek bola Inovasi Standard Prestasi: B2D1E2 Unit: 15 Membaling bola Manipulasi Alatan 1.3.

kemahiran manipulasi alatan Permainan kecil: betul 5. Menendang bola berkesan Standard Prestasi: berpasangan semasa melakukan aktiviti B3D1E2 2. ditendang ‘Target Ball’ yang bergolek 5.4.2.1 Berkomunikasi secara EMK pelbagai aras berkesan Kreativiti dan 2.7 Memukul belon ke atas Pemerhatian / dan ke Pentaksiran Berkebolehan Berkebolehan melakukan hadapan dengan PJ TAHUN 2 KSSR 10 .5 Menendang perlahan bola Pemerhatian / Tendang yang digolekkan dengan perlahan Pentaksiran Berkebolehan melakukan 2.3. Berputar dan Standard Prestasi: tangkap B5D2E3 Unit: 17 Tendang dan Manipulasi Alatan 1.2.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK dengan lakuan yang dengan lakuan yang betul.3. Bola penjuru fizikal.1 Berkomunikasi secara Inovasi 1. Menangkap bola 5.2 menerima cabaran dan Bola kapten seronok semasa melakukan bersyarat Contoh aktiviti: aktiviti 1. Menangkap bola semasa melakukan aktiviti Inovasi pelbagai arah fizikal.4.1 Melibatkan diri dan EMK mengambil bahagian secara aktif Kreativiti dan Contoh aktiviti: 5. Unit: 18 Rali Belon Manipulasi Alatan 1.3 mengenalpasti titik kontak Lembaran kerja Berkebolehan kemahiran manipulasi alatan pada objek yang dipukul atau Permainan kecil: menendang bola dengan lakuan yang betul.3. 3.

7 Memukul belon ke atas Pemerhatian / Berkebolehan dan ke hadapan dengan Pentaksiran memukul belon ke Berkebolehan melakukan menggunakan pemukul atas dan ke kemahiran manipulasi alatan yang mempunyai Permainan kecil: hadapan dengan dengan lakuan yang betul.3. pemukul berlengan 2.3 Mengenalpasti titik Contoh aktiviti: kontak pada Modul: 1.1 Melibatkan diri dan Band: 3. Pukul Pelbagai 5. raket. Modul: 1. Pukul Belon Lagi Manipulasi Alatan 1.4.2. 2.3.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok.4 dengan pemukul ditendang. Kreativiti & Inovasi 2.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK memukul belon ke kemahiran manipulasi alatan menggunakan Permainan kecil: atas dan ke dengan lakuan yang betul.4. pemukul yang Rali Belon hadapan dengan mempunyai menggunakan permukaan luas seperti EMK: pemukul. voli belon 5. Pemindahan mengambil B3D1E2 berat badan bahagian secara aktif 4. PJ TAHUN 2 KSSR 11 .2 Melakukan aktiviti dalam m/s : 5 – 8 Cara ruang yang selamat. permukaan luas seperti Rondas Belon menggunakan raket. Memukul bola objek yang dipukul atau m/s : 1 .3 Mengenal pasti titik EMK: pendek kontak pada Kreativiti & Inovasi objek yang dipukul atau Contoh aktiviti: ditendang.1. Aktiviti layangan 5.

1. Band: B3D1E2 Mengelecek Bola Manipulasi Alatan 1. Pentaksiran Tangan Berkebolehan melakukan 2. untuk membentuk B3D1E2 kumpulan.4.3 Mengenal pasti titik kontak Pemadang pemukul.2 Mengenal pasti postur Berkebolehan kemahiran manipulasi alatan badan semasa melakukan Permainan Kecil: mengelecek bola dengan lakuan yang betul.2.2 Menerima cabaran dan Kreativiti & Inovasi 1.2 Melakukan aktiviti dalam tangan dengan ruang yang selamat.4.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 2. Modul: lari 5. Pukul bola dan melakukan aktiviti.4. EMK: PJ TAHUN 2 KSSR 12 .3. kemahiran manipulasi Lumba Mengelecik dengan alatan. EMK: Contoh aktiviti: 5. Pukul atas tee seronok semasa 2. Bola menggunakan 5.1 Memilih sendiri rakan Band: Berpasangan.3. pada objek yang dipukul atau ditendang.8 Memukul bola yang Pemerhatian / Tee diletakkan di atas tee Pentaksiran Berkebolehan Berkebolehan melakukan dengan menggunakan memukul bola atas kemahiran manipulasi alatan pemukul berbentuk silinder Permainan kecil: tee dengan dengan lakuan yang betul. seperti bat sofbol. Pukul Bola Atas Manipulasi Alatan 1. Pemukul dan menggunakan 2.3 Bekerjasama dalam m/s : 5 – 8 kumpulan.4.9 Mengelecek bola Pemerhatian / Menggunakan menggunakan tangan. Memukul Belon 5.

2 Melakukan aktiviti dalam Kreativiti & Inovasi 1. semasa melakukan Serang Kelecek dengan lakuan yang F kemahiran betul manipulasi alatan. EMK: Contoh aktiviti: 5. Persembahan: PJ TAHUN 2 KSSR 13 .1.10 Mengelecek bola Pemerhatian / Dengan Kaki menggunakan kaki. Pentaksiran Berkebolehan Berkebolehan melakukan 2. 3 lawan 3 5. Mengelecek ruang Bebas yang selamat.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK lakuan yang betul 5.2 Mengenal pasti postur mengelecek bola kemahiran manipulasi alatan badan Permainan Kecil: menggunakan kaki dengan lakuan yang betul. Melantun Bola Modul: 2.1 Melakukan rangkaian Pemerhatian / Senda pergerakan lokomotor dan Pentaksiran Berkebolehan Berkebolehan melakukan bukan lokomotar dengan melakukan pelbagai kemahiran manipulasi alatan alatan mengikut tempo. Modul: 2.3 Bekerjasama dalam Kreativiti & Inovasi Contoh aktiviti: kumpulan. 1.11 Mengelecek bulatan Band: B3D1E2 Kelecek Bola Manipulasi Alatan 1.4.4. Band: B3D1E2 Gerak Edar Gurau Manipulasi Alatan 1.3.5.3 Mengenal pasti alatan m/s : 9 – 11 yang selamat digunakan.1. Melantuan dan m/s : 9 .

4.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK gerak edar mengikut dengan lakuan yang betul. Modul: 2.4. Persembahan: rangkaian mengikut lagu kanak-kanak. Mendengar Lagu 5.4.1 Membezakan kelajuan lokomotor dengan Pergerakan yang sesuai EMK: scarf mengikut mengikut tempo.1 Melibatkan diri dan Kreativiti & Inovasi dan Menepuk mengambil bahagian Tangan secara aktif.2. m/s : 15 . Gerak Dengan secara aktif.2 Melakukan rangkaian Pemerhatian / Skarf pergerakan lokomotor dan bukan Pentaksiran Berkebolehan Berkebolehan melakukan lokomotor dengan alatan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut tempo.17 Skarf 5.1 Melibatkan diri dan Contoh aktiviti: mengambil bahagian Modul: 1. EMK: 1. 2. Tari Skarf pergerakan 2.5.1 Membezakan kelajuan Mari Bergerak irama pergerakan yang sesuai Contoh aktiviti: mengikut tempo. Ayanan skaf untuk membentuk Band: PJ TAHUN 2 KSSR 14 . Aktiviti m/s : 12 . 5.14 Berpasangan (Tanpa Muzik) Band: 3. Kreativiti & Inovasi irama.2.1 Memilih sendiri rakan 2. Aktiviti B2D1E3 Berpasangan (Dengan Muzik) Gerak Dengan Pergerakan Berirama 1.

tempo. B3D1E2 pergerakan lokomotor 3. EMK: Contoh aktiviti: 5. Bulatan Skarf Rangkaian Kreatif Pergerakan Berirama 1.1 Melakukan rangkaian Pemerhatian / Berkebolehan pergerakan lokomotor dan Pentaksiran melakukan Berkebolehan melakukan bukan lokomotor mengikut rangkaian pelbagai corak pergerakan tempo. Persembahan: mengikut lagu mengikut lagu kanak-kanak.5.1 Melakukan rangkaian Pemerhatian / Berkebolehan pergerakan lokomotor dan Pentaksiran melakukan Berkebolehan melakukan bukan lokomotor mengikut pergerakan pelbagai corak pergerakan tempo.4.4.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK dengan kumpulan. Ikut Ketua seronok. 2. Persembahan: pergerakan mengikut lagu kanak-kanak.5.2 Mengenal pasti Kumpulan Kami kanak-kanak pergerakan lokomotor dan Contoh aktiviti: bukan lokomotor yang EMK: PJ TAHUN 2 KSSR 15 .2 Melakukan aktiviti secara Kreativiti & Inovasi 2. m/s : 18 – 20 Dengan Muzik Band: B2D1E3 Mari Bergerak Pergerakan Berirama 1. 2.1 Membezakan kelajuan Bergerak mengikut lokomotor dan pergerakan yang sesuai Kad bukan lokomotor mengikut mengikut irama. Kombinasi berpasangan dan Pergerakan berkumpulan dengan Modul: 3.4.

5.. Hambur badan menggunakan EMK: lurus ke atas mini kedua-dua belah kaki Kreativiti & Inovasi trampoline dan dengan lutut mendarat difleksi.1 Mengenal pasti postur m/s : 91-94 lurus ke atas peti yang betul lombol dan semasa hambur dan Standard Prestasi: mendarat mendarat. Band: 5. Gimnastik Asas Hambur dan Mendarat 1.6.1 Melibatkan diri dan m/s : 21 .2.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 1 Menyanyi dan sesuai dalam satu Kreativiti & Inovasi Bergerak rangkaian pergerakan mengikut tempo.1 Memilih sendiri rakan B2D1E3 untuk membentuk kumpulan.6.2 Melakukan hambur ke atas Rangkaian lurus secara peti pergerakan berulang lombol dan mendarat 6. Persembahan: 5.2 Menerima cabaran dan seronok PJ TAHUN 2 KSSR 16 . B3D1E4 5.2.1 Melakukan hambur dan Pemerhatian/ mendarat Pentaksiran : Berkebolehan melakukan dengan kedua-dua belah Senarai semak kemahiran hambur dan tangan Contoh aktiviti: mendarat. Hambur badan 2. Modul: 7.4.23 mengambil bahagian secara aktif. dalam pelbagai arah. Hambur badan 1. Modul: 5.

7. Menari seperti badan mengikut irama.3.3 Melakukan rangkaian EMK: pergerakan Teknologi lokomotor dengan Maklumat dan imbangan statik Komunikasi (TMK) PJ TAHUN 2 KSSR 17 .1 Melakukan imbangan di Pemerhatian / atas Pentaksiran: Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan garisan dan peralatan . Cabaran bangku rakan.1 Mengenal pasti bangku kepentingan luas Permainan kecil: 4. Gelung berirama imbangan dan sokongan menggunakan bahagian Persembahan: 5. Tarian huruf peregrakan yang memerlukan sokongan 4. badan Tarian Patung saya secara berpasangan . 2.7.7. Pentaksiran: Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan dua dan satu tapak Senarai semak 3.1 Berkomunikasi antara 5. Gimnastik Asas Jom Imbang 1. Pergerakan 5 tapak sokongan. 1.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK semasa melakukan aktiviti. guru EMK: dan ahli kumpulan semasa Kreativiti & Inovasi melakukan aktiviti fizikal. “Upin berkata….” stesen 5.6. Modul: m/s : 95-98 Standard Prestasi: B2D1E4 Gimnastik Asas Tarian Patung 1.2 Melakukan imbangan Pemerhatian / dengan tiga. Imbangan atas imbangan. Lembaran kerja 3.

6. Gimnastik Asas Guling sisi 1.4.1.7.7. Pemerhatian / 2.8.2 Mengenal pasti postur Pentaksiran : Aktiviti: Berkebolehan melakukan badan Senarai semak PJ TAHUN 2 KSSR 18 . 2.2 Melakukan aktiviti secara Standard Prestasi: berpasangan dan B4D1E1 berkumpulan dengan seronok. Lembaran kerja 3. ruang Persembahan : 4. 5. Guling sisi melutut sebelah berterusan kaki. variasi.2 Melakukan aktiviti dalam melutut. 5. Guling sisi guling sisi dalam pelbagai 5.1 Melakukan guling sisi.1 Menyatakan variasi guling Pentaksiran: Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan sisi. Guling sisi EMK: berterusan Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 103-105 Standard Prestasi: B4D1E3 Gimnastik asas Guling Depan 1.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK mengikut iringan muzik.2 Melakukan guling depan. Guling sisi F yang selamat. Pemerhatian / 2.1 Mengenal pasti Modul: kepentingan luasan m/s : 99-102 tapak sokongan.8.

2. Lembaran kerja Aktiviti: apungan lentang dengan 2.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 1.9. semasa melakukan aktiviti. Duduk dekam seronok kacang tlam tinggi. Mengguling bola depan.8.1. keselamatan di tempat aktiviti. Apungan lentang semasa melakukan Tolak balak dengan sokongan apungan guru. lentang. Permainan kecil : besar. Modul: m/s : 110-112 Standard Prestasi: B3D1E3 PJ TAHUN 2 KSSR 19 . Buai Badan guling depan semasa melakukan guling 2.2 Menerima cabaran dan Guling dan pundi 3. Apungan 5.1 Mengenal pasti postur lakuan yang betul.5 Mematuhi peraturan Kreativiti & Inovasi lentang. EMK: 2. EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 106-109 Standard Prestasi: B4D1E3 Konsep Apungan lentang 1. 5. badan Permainan kecil : 1.2 Melakukan kemahiran Pemerhatian / pergerakan apungan Pentaksiran: Berkebolehan melakukan lentang.

Lembaran kerja Berkebolehan melakukan 2. EMK: denan bantuan 5. 2.1 Menggunakan konsep jam Pemerhatian / Kesenggangan sebagai Pentaksiran: Berkebolehan mengenal pasti pandu arah semasa Lembaran kerja arah berdasarkan konsep jam.10. Tendang keribas keribas (flutter kick). Mengenal arah mencari ‘harta Menjejak arah jam karun’. Tendang keribas Semasa melakukan Kapal bermotor di tepi kolam tendang 2.1.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK Konsep Tendang Keribas 1.1 Mengenal pasti postur Aktiviti: tending keribas (flutter kick) badan Permainan kecil : 1. “Free Wheelles” kesesuaian pakaian Modul: mengikut jenis m/s : 113-116 aktiviti yang dijalankan. Rekreasi dan Kenal arah 1.5 Mematuhi peraturan Standard Prestasi: keselamatan di B3D1E3 tempat aktiviti. m/s : 116-120 PJ TAHUN 2 KSSR 20 .10.1 Melakukan tendang Pemerhatian / pergerakan keribas (flutter Pentaksiran: kick).11.1 Menyatakan persediaan Kreativiti & Inovasi papan keribas diri dan 3.1.9. 5.1 Mengenal pasti konsep EMK: jam untuk Kreativiti & Inovasi mencari arah dalam aktiviti menjejak dan mencari Modul: ‘harta karun’. melakukan Aktiviti: aktiviti menjejak dan Permainan kecil : 1.

1 Menggunakan konsep jam Pemerhatian / kesenggangan sebagai Pentaksiran: pandu arah semasa Lembaran kerja Aktiviti: Berkebolehan menjejak arah melakukan menggunakan konsep jam aktiviti menjejak dan Permainan kecil : 1.2 Melakukan pelbagai Pemerhatian / KESENGGANGAN/ aktiviti kemahiran lokomotor dan Berkebolehan rekreasi dan bukan Pentaksiran bermain permainan kesenggangan lokomotor yang sesuai tradisional.1 Mengenal pasti konsep jam untuk EMK: mencari arah dalam aktiviti Kreativiti & Inovasi menjejak dan mencari ‘harta karun’. Modul: 2.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 5. karun 2. B3D1E3 Rekreasi dan Menjejak arah 1. 5.10.10.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.11 Melibatkan diri dalam 1. Mencari harta mencari ‘harta Mencari harta karun karun’.11.2 Mentafsir maklumat dalam m/s : 121-125 aktiviti pandu arah dan mencari Standard Prestasi: harta B3D1E3 karun. 2.10 Menjana kreativiri dalam semasa PJ TAHUN 2 KSSR 21 .11.2 Menerima cabaran dan seronok Standard Prestasi: semasa melakukan aktiviti. REKREASI DAN 1.2.2.

3 Menerima kemenangan Kreativiti & Inovasi 5. 2. lokomotor dan bukan PANJANG dan lokomotor tanggungjawab kendiri dalam permainan semasa tradisional. B5D1E3.11 Melibatkan diri dalam 1. 2.3 Bekerjasama dalam STANDARD kumpulan tersebut.11. PRESTASI: B3D1E3. Berkebolehan rekreasi dan membaling dan Pentaksiran bermain permainan kesenggangan. bekerjasama dalam 5. B3D1E3.128 REKREASI DAN 1.4 Berkebolehan dan membentuk kekalahan dalam kumpulan dan permainan. menangkap tradisional.4. EMK: melakukan aktiviti fizikal. B6D1E1 MODUL: m/s 126 . kumpulan.2 Mempunyai keyakinan. memukul. 5.3 Menyenaraikan kemahiran Galah Panjang Unit 37: GALAH 5.10.3 Menggunakan kemahiran Pemerhatian / KESENGGANGAN/ aktiviti mencongklang.2. kesenggangan.10 Menjana kreativiri dalam semasa melakukan PJ TAHUN 2 KSSR 22 .KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK aktiviti melakukan aktiviti Permainan Kecil: rekreasi dan rekreasi.

1 Mematuhi dan aktiviti pandu arah dan Unit 38: RONDAS mengamalkan mencari elemen pengurusan dan harta karun.3 Menerima kemenangan STANDARD dan PRESTASI: kekalahanan dam permainan.2 Menguasai konsep asas dalam jangkamasa yang kapasiti aerobik. mengikut Kreativiti & Inovasi dan peraturan penggunaan tanggungjawab kendiri dan fungsi semasa alatan dengan betul. B5D2E3 MODUL: m/s 129 . kesenggangan. B4D1E3.1.132 KAPASITI 3. keselamatan.10. Permainan Kecil: PJ TAHUN 2 KSSR 23 .KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK aktiviti permainan Permainan Kecil: rekreasi dan tradisional dan rekreasi. aerobik yang meningkatkan 4.4 Menggunakan alatan EMK: 5. kapasiti ditetapkan. B3D1E3. melakukan aktiviti fizikal.2. 2.2. 5. 5. B5D2E1.1 Melakukan aktiviti fizikal Pemerhatian / AEROBIK/ aktiviti untuk Berkebolehan yang meningkatkan meningkatkan kapasiti Pentaksiran melakukan aktiviti kapasiti aerobik.2 Mempunyai keyakinan.2 Mentafsir maklumat dalam Rondas 5.2 Berkebolehan melakukan 3.

2. 4. B5D2E3 MODUL: m/s 133 .2.2 Membandingkan perubahan Cabut Ekor 5.2 Menerima cabaran dan STANDARD seronok PRESTASI: semasa melakukan aktiviti.2 Berkebolehan melakukan 3.2.2. B6D2E1. Permainan Kecil: aerobik.136 KAPASITI AEROBIK 3.2 Menguasai konsep asas dalam jangkamasa yang kapasiti ditetapkan.2 Mempunyai keyakinan.3 Memerihal degupan jantung PJ TAHUN 2 KSSR 24 . B6D2E1. dan kadar tanggungjawab kendiri nadi selepas melakukan Unit 39: CABARAN semasa aktiviti JANTUNG melakukan aktiviti fizikal.3 Memerihal degupan jantung dan Kreativiti & Inovasi kadar pernafasan semasa melakukan aktiviti fizikal. 5. fizikal. aerobik kapasiti aerobik. 4. EMK: 4. B3D3E1.2. 4.1 Melakukan aktiviti fizikal Pemerhatian / Berkebolehan aktiviti untuk melakukan aktiviti yang meningkatkan meningkatkan kapasiti Pentaksiran yang meningkatkan kapasiti aerobik.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK aerobik.

3 Memahami konsep asas otot – otot utama dengan kelenturan.1. Kreativiti & Inovasi STANDARD PRESTASI: B3D3E1. melakukan aktiviti fizikal.3 Menerima kemenangan dan kekalahanan dalam EMK: permainan. B6D2E1. lakuan 5. pada Pentaksiran regangan dinamik.3.3.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK Unit 40: SAYANGI 5.3 Berkebolehan melakukan 3.1 Melakukan aktiviti regangan Pemerhatian / Berkebolehan senaman secara dinamik dan statik melakukan aktiviti kelenturan dengan betul.139 KELENTURAN/ 3. Permainan Kecil: kumpulan 4. dan dan Kumpul Harta JANTUNG tanggungjawab kendiri kadar pernafasan semasa ANDA semasa melakukan aktiviti fizikal. Mengenalpasti otot -otot dan bekerjasama dalam utama 'Limbo Rock' PJ TAHUN 2 KSSR 25 .2. 5. B5D2E3 MODUL: m/s 137 .2 Mempunyai keyakinan. 4.4 Berkebolehan membentuk yang betul.

pada bahagian badan yang PJ TAHUN 2 KSSR 26 . Permainan Kecil: tanggungjawab kendiri 4. STANDARD PRESTASI: B3D3E2. pada Pentaksiran kelenturan. lakuan 5.1 Mengenalpasti otot -otot semasa utama Laluan Rintangan Unit 42: SIAPA melakukan aktiviti fizikal. EMK: 5.1 Melakukan aktiviti regangan Pemerhatian / Berkebolehan senaman secara dinamik dan statik melakukan aktiviti kelenturan dengan betul.143 KECERGASAN/ 3.3 Memahami konsepo asas otot -otot utama dengan kelenturan. B3D3E2.3.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK Unit 41: SAYA kumpulan pada bahagian badan yang BOLEH tersebut.4.3 Berkebolehan melakukan 3.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan Kreativiti & Inovasi berkumpulan dengan seronok. meregang semasa aktiviti LENTUR kelenturan dilakukan. B6D1E1 MODUL: m/s 140 .3. 4.2 Mempunyai keyakinan dan yang betul.

B3D3E2. tekan meningkatkan daya 4.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK LEBIH meregang semasa aktiviti LENTUR kelenturan dilakukan.4.2. Kreativiti & Inovasi STANDARD PRESTASI: B3D3E2. ringkuk tubi separa.4 Berkebolehan melakukan 3.1 Melakukan aktiviti kekuatan Pemerhatian / DAYA TAHAN senaman dan OTOT/ meningkatkan daya tahan daya tahan otot yang Pentaksiran Berkebolahan dan melibatkan melakukan aktiviti kekuatan otot dengan betul.4 Memahami konsep asas tubi Permainan Kecil: tahan dan kekuatan kekuatan ubah suai. dan daya tahan otot. jengkit kaki otot. B5D2E3 MODUL: m/s 144 – 147 KEKUATAN DAN 3. setempat Cabutan Bertuah PJ TAHUN 2 KSSR 27 . 5.1 Melibatkan diri dan EMK: mengambil bahagian secara aktif.

kekuatan setempat Menarik Gajah dan daya tahan otot. B4D2E1. jengkit kaki otot. B4D2E1. kekuatan dan daya tahan otot.4 Berkebolehan melakukan 3.4.4 Memahami konsep asas ubah suai.1 Melakukan aktiviti kekuatan Pemerhatian / DAYA TAHAN senaman dan OTOT/ meningkatkan daya tahan daya tahan otot yang Pentaksiran Berkebolahan dan melibatkan melakukan aktiviti kekuatan otot dengan ringkuk tubi separa. PJ TAHUN 2 KSSR 28 . merangkak Unit 43: OTOTKU dan hamstring curl.4.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.2 Mempunyai keyakinan dan posisi separa cangkung.151 KEKUATAN DAN 3. tubi Permainan Kecil: tahan dan kekuatan 4. MODUL: m/s 148 . tekan meningkatkan daya betul. tanggungjawab kendiri lentik semasa belakang dari posisi EMK: melakukan aktiviti fizikal. B5D2E3 5.1 Menyatakan otot -otot utama pada bahagian badan yang STANDARD terlibat semasa melakukan PRESTASI: senaman B2D2E1. Kreativiti & Inovasi HEBAT 4. posisi separa cangkung.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 5.

4 Berkebolehan membentuk segi ketinggian dan berat. kumpulan 4.2 Melakukan aktiviti bergayut Kreativiti & Inovasi dan meniti pada palang STANDARD menggunakan PRESTASI: tangan. PJ TAHUN 2 KSSR 29 .5 Mengetahui komponen 3.5. menimbang berat.5. B4D2E1. 4. badan.4.3 Berkebolehan lentik berkomunikasi dalam belakang dari posisi Unit 44: SAYA KUAT pelbagai cara semasa merangkak EMK: DAN melakukan dan hamstring curl. TAHAN aktiviti fizikal. 3. B5D2E2 5.3.5 Mengenalpasti komposisi 3.1 Berkomunikasi antara rakan guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.1 Mengukur ketinggian dan Pemerhatian / BADAN/ badan.2 Menyatakan kepentingan B2D2E1.5. kekuatan dan B4D2E1. daya tahan otot.B4D2E1. melakukan senaman B2D2E1.2 Merekod pertumbuhan diri Pentaksiran dan berat badan.KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 5.4.1 Mengenal bentuk badan. dari 5. MODUL: m/s 152 – 155 KOMPOSISI 3. Mengenalpasti tinggi 4.

1 Memilih sendiri rakan untuk Permainan Kecil: SAYA kumpulan membentuk kumpulan.4. B5D1E1.159 DISEDIAKAN OLEH: GURU-GURU PJ DAERAH SAMARAHAN 2011 PJ TAHUN 2 KSSR 30 .KSSR TAHUN 2 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK Unit 45: BADAN dan bekerjasama dalam 5. B5D1E1. Berlari Dan Membolos EMK: Kreativiti & Inovasi STANDARD PRESTASI: B5D1E1. B6D1E1 MODUL: m/s 156 . tersebut.

KSSR TAHUN 2 PJ TAHUN 2 KSSR 31 .