You are on page 1of 1

JAWAPAN KBKK SEJARAH

Bentuk soalan KBKK Tips jawapan
1. Iktibar kontek diri Pendapat sendiri / logik / bersifat positif
2. Iktibar kontek Negara Pendapat sendiri / logik/ bersifat positif
3. Berdasarkan pengetahuan Fakta Sejarah / pendapat sendiri dalam kontek peristiwa sejarah yang
sejarah ditanya
Panduan menjawab
* Jawapan sebagaimana anda menjawab soalan karangan Bahasa Melayu
* Jangan takut – keluarkan apa sahaja idea dan pendapat anda walaupun anda menganggap idea itu tidak
hebat
* Berikan pendapat yang ringkas dan mudah. Elakkan memikirkan idea/pendapat yang hebat-hebat
* Pecahkan idea jawapan anda kepada isi-isi jawapan yang kecil
* Berikan apa sahaja idea, jawapan tidak semestinya di dalam kontek sejarah. Semua aspek jawapan
diterima.

KONTEK DIRI SENDIRI DAN INDIVIDU
Contoh soalan:
ASPEK POLITIK Berdasarkan pengkajian anda terhadap kegemilangan kerajaan Bani Umaiyah, terangkan
KEPEMIMPINAN iktibar yang boleh diambil untuk menjadikan Negara dan bangsa Malaysia lebih gemilang pada
masa akan datang.( SPM 2011 )
- Memilih pemimpin yang benar-
benar layak Mulakan jawapan anda : Sebagai rakyat Malaysia kita perlulah / Negara kita perlulah…
- Memilih pemimpin yang
berwawasan
- Memilih pemimpin yang jujur, ASPEK SOSIAL
amanah ASPEK EKONOMI
PENDIDIKAN
- Memilih pemimpin yang cemerlang KEMAJUAN EKO
- Menekankan kepentingan pendidikan
- Menghargai/menghormati - Menggunakan semua sumber Negara
- Menambah peruntukan bagi pendidikan
pemimpin - Meneruskan kecemerlangan sedia ada
- Melaksanakan dasar pendidikan wajib
- Menoloak pemimpin bersikap - Berkerja kuat bagi memajukan ekonomi
- Memperbanyakkan pusat pengajian
perkauman - Menumpukan kemahiran tinggi
tinggi
- Mencontohi pemimpin agung - Menambah bilangan pekerja mahir
- Menghargai para ilmuan
- Menghormati pemimpin Negara - Mebina pusat latihan dan kemahiran
- Menggalakkan kajian dan penyelidikan
- Menolak pemimpin yang rasuah - Mengurangkan karenah birokrasi
- Membudayakan pendidikan sepanjang
KEAMANAN - Berusaha dan produktif
hayat
- Mengekalkan keamanan Negara - Mengekalkan kestabilan ekonomi
- Memberi biasiswa
- Tidak memainkan isu sensitive - Memajukan industry kecil dan sederhana
- Membudayakan ilmu
- Menghormati hak asasi - Memajukan industry asas tani
- Memperbanyakkan perpustakaan
- Menghormati agama lain - Memajukan perdagangan antarabangsa
- Menambah bilangan penuntut PHD
- Menghormati budaya lain - Berusaha menghasilkan produk
- Menghargai system pendidikan Negara
- Mematuhi undang-undang Negara berkualiti
- Meluaskan capaian internet
- Menolak sebarang bentuk - Memberi bantuan kewangan
HUBUNGAN KAUM - Memberi bantuan mesin
keganasan Meningkatkan perpaduan kaum - Memberi bantuan teknikal dan nasihat
- Mengamalkan konsep 1 Malaysia - Bersedia bekerjasama
- Elak campur tangan asing MENCARI PELUANG BARU
- Saling menghormati
- Menghormati amalan demokrasi - Mencari peluang ekonomi yang baru
- Saling menghargai
- Menghargai keamanan - Meluaskan pasaran
- Menghormati pegangan agama lain
- Tidak bersikap fanatic - Meningkatkan kajian dan pembangunan
- Menghormati amalan budaya lain
- Menegakkan undang-undang yang - Meningkatkan kemajuan sains dan
- Menghormati kebebasan beragama
adil teknologi
- Menyokong kebudayaan kebangsaan
- Menghormati prinsip demokrasi - Melakukan penyelidikan dan inovasi
- Tidak membesarkan perbezaan yang
- Menghormati suara ramai - Menyediakan kemudahan asas
wujud
- Mewujudkan perpaduan kaum - Idea bertaraf dunia
- Mengamalkan nilai-nilai murni
- Menolak politik perkauman - Mampu mereka cipta
- Membudayakan aktiviti bergotong-
- Menarik pelabur luar
royong
HUBUNGAN LUAR - Keberanian mengambil risiko
- Semangat kejiranan
- Berhabat dengan semua Negara - Mengantarabangsakan produk Negara
- Bertolak ansur
- Menghormati Negara lain - Menyediakan pelbagai insentif
- Menghapuskan diskriminasi ALAM SEKITAR - Menumpukan kepada K-ekonomi
- Bersama menentang gejala - Menyokong pemuliharaan alam sekitar
negative - Menyokong pemeliharaan alam sekitar
- Tidak mencapuri urusan Negara - Menyertai kempen alam sekitar
lain - Menjaga kebersihan
- Mengelakkan peperangan - Tidak membuang sampah merata-rata
- Elakkan campurtangan asing - Menyokong teknologi hijai
- Membantu Negara yang - Mengelakkan pencemaran
memerlukan - Menjimatkan tenaga
- Adil kepada semua Negara - Menyokong penggunaan tenaga solar
- Menyokong usaha-usaha keamanan - Menyokong program kitar semula
- Mengamalkan prinsip berkecuali - Mengelakkan pembakaran terbuka
- Mengelakkan perlumbaan senjata KESIHATAN
- Berpegang kepada nilai sejagat - Sentiasa bersenam
- Menentang penggunaan senjata - Mengamalkan pemakanan seimbang
nuclear - Mengamalkan gaya hidup sihat
- Menjalin hubungan diplomatic - Sentiasa membuat pemeriksaan
dengan Negara Asean, OIC, NAM, kesihatan
Selatan – Selatan - Menyokong kempen kesihatan
- Menyokong keputusan PBB - Tidak merokok