VII. TINGKATAN RAHASIA “TERTINGGI LATIFAH DZAT”
"SANGAT PENTING"
TINGKATAN RAHASIA “TERTINGGI LATIFATUL DZAT”

SAAT BERZIKIR SUARA LATIFAH DZAT DIRI KITA BERSAMA DZAT ALLAH AZZA WA JALLA,
TERDENGAR DI SELURUH DZAT "SEMUA MAKLUK ALLAH", "DZAT NUR MUHAMMAD", "DZAT NUR
ALLAH" DAN "DZAT ALLAH SWT"

"KEMUDIAN"
LATIFAH DZAT DIRI KITA BERSAMA DZAT ALLAH AZZA WA JALLA, MEWAKILI SELURUH DZAT
MAKLUK, DZAT NUR MUHAMMAD, DZAT NUR ALLAH, & DZAT ALLAH SWT MEMUJI ALLAH SWT
SEJAK QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMANYA

"KEMUDIAN"
SE-ZAROH LATIFAH DZAT DIRI KITA BERSAMA DZAT ALLAH AZZA WA JALLA, MEWAKILI SELURUH
DZAT MAKLUK, DZAT NUR MUHAMMAD, DZAT NUR ALLAH, & DZAT ALLAH SWT MEMUJI ALLAH SWT
SEJAK QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMANYA

"KEMUDIAN"
SE-ZAROH LATIFAH DZAT DIRI MAKLUK BERSAMA DZAT ALLAH AZZA WA JALLA, MEWAKILI
SELURUH DZAT MAKLUK, DZAT NUR MUHAMMAD, DZAT NUR ALLAH, & DZAT ALLAH SWT MEMUJI
ALLAH SWT SEJAK QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMANYA

"KEMUDIAN"
SELURUH ZAROH LATIFAH DZAT DIRI MAKLUK, MASING-MASING BERSAMA DZAT ALLAH AZZA WA
JALLA, MEWAKILI SELURUH DZAT MAKLUK, DZAT NUR MUHAMMAD, DZAT NUR ALLAH, & DZAT
ALLAH SWT MEMUJI ALLAH SWT SEJAK QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMANYA

"KEMUDIAN"
SE-ZAROH LATIFAH DZAT NUR MUHAMMAD KITA BERSAMA DZAT ALLAH AZZA WA JALLA, MEWAKILI
SELURUH DZAT MAKLUK, DZAT NUR MUHAMMAD, DZAT NUR ALLAH, & DZAT ALLAH SWT MEMUJI
ALLAH SWT SEJAK QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMANYA

"KEMUDIAN"
SELURUH ZAROH LATIFAH DZAT NUR MUHAMMAD YANG AKBAR BERSAMA DZAT ALLAH AZZA WA
JALLA, MEWAKILI SELURUH DZAT MAKLUK, DZAT NUR MUHAMMAD, DZAT NUR ALLAH, & DZAT
ALLAH SWT MEMUJI ALLAH SWT SEJAK QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMANYA

"KEMUDIAN"
SELURUH LATIFAH DZAT NUR ALLAH YANG MAHA AKBAR BERSAMA DZAT ALLAH AZZA WA JALLA,
MEWAKILI SELURUH DZAT MAKLUK, DZAT NUR MUHAMMAD, DZAT NUR ALLAH, & DZAT ALLAH SWT
MEMUJI ALLAH SWT SEJAK QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMANYA

"KEMUDIAN"
SELURUH LATIFAH DZAT ALLAH AZZA WA JALLA , YANG ALLAHU AKBAR - ALLAH MAHA AKBAR
BERSAMA DZAT ALLAH AZZA WA JALLA SENDIRI, MEWAKILI SELURUH DZAT MAKLUK, DZAT NUR
MUHAMMAD, DZAT NUR ALLAH, & DZAT ALLAH SWT MEMUJI ALLAH SWT SEJAK QODIM HINGGA
BAQO KEKAL SELAMANYA

KARENA ALLAH SWT - MAHA SEMPURNA SELURUH PUJIAN DARI ALLAH SWT DAN
UNTUK ALLAH SWT
ALLAH SWT QODIM & MAHA SEMPURNA DAN MENERIMA YANG QODIM & MAHA SEMPURNA
 

14 | P a g e  
Renungkanlah ! 
Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. 
Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya.