You are on page 1of 5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

ASAS SISTEM KOMPUTER

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 KONSEP ASAS PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
KANDUNGAN
1 1.1 Asas Pemikiran 1.1.1 Menerangkan teknik Menyenaraikan empat teknik penyelesaian
Komputasional Leraian masalah yang terdapat dalam pemikiran
(Decomposition), Pengecaman komputasional.
Corak Penyelesaian masalah berdasarkan situasi yang
(Pattern Recognition), Peniskalaan diberi melalui aktiviti berkumpulan
(Abstraction) dan Pengitlakan aktiviti permainan pemikiran komputasional atas
(Generalisation) dalam pemikiran talian
komputasional untuk http://games.thinkingmyself.com/
menyelesaikan http://www.bbc.co.uk/education/guides/zqqfyr
masalah. d/revision
2 1.1.2 Menyelesaikan sesuatu Contoh situasi:
tugasan Bagaimana mengasingkan stok buku baru di
menggunakan teknik leraian dan perpustakaan
menentukan langkah secara tertib.
3 1.1.3 Mengesan unsur persamaan Contoh situasi:
dan Doktor mendiagnos pesakit
perbezaan untuk pengecaman
corak
dalam sesuatu situasi.
4 1.1.4 Membuat keputusan bagi Menghasilkan model atau prototaip terhadap
5 menentukan cadangan penyelesaian masalah yang ditemui.
aspek penting dalam sesuatu Contoh : Lawatan Sambil Belajar
permasalahan. Pameran ICT
6 1.1.5 Menentukan ciri-ciri Memberi justifikasi teknik penyelesaian terbaik
kesamaan dalam berdasarkan model yang telah dihasilkan
sesuatu permasalahan.
BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 PERWAKILAN DATA

6 Menggabungkan kemahiran Aktiviti menggunakan papan kekunci operasi berdasarkan jadual ASCII: tambah dan operasi tolak nombor 1.1.org/binary-numbers/ nombor perpuluhan. Mengeja nama sendiri pengekodan ASCII. Bitmap (*.1.1 Mengenalpasti unit ukuran Demo manipulasi imej digital yang sama: Data bagi imej digital dan audio digital 1.org/math/pre- algebra/applying-math-reasoning- topic/alternate-number-bases/v/binary- addition 11 2.2.khanacademy.2 Ukuran 2. Rujukan : https://www. Penukaran aksara aksara 3.org/binary-numbers/ nombor perduaan. 9 2.1. Rujukan : Jadual Asas Sepuluh dan Perduaan 10 2.1.3 Menukar nombor perpuluhan Permainan kad binary kepada http://csunplugged.5 Melakukan operasi tolak bagi Penyelesaian masalah operasi tolak dalam dua nilai nombor perduaan nombor perduaan. Rujukan : https://www. Zoom in 2. Operasi matematik perduaan dalam menterjemah 2.2.2 Menukar nombor perduaan Permainan kad binary kepada http://csunplugged.4 Melakukan operasi tambah Penyelesaian masalah operasi tambah dalam bagi dua nilai nombor perduaan nombor perduaan.2 Membanding saiz fail imej Murid melihat kualiti imej menerusi perisian yang sama dalam Ms Paint berdasarkan format fail yang diberi pelbagai format melalui tunjuk oleh guru: cara: i. 13 2. 8 2.org 12 2.1.khanacademy.1 Sistem 2.1.1 Mengenalpasti nombor Permainan kad binary Nombor perduaan dan http://csunplugged.org/binary-numbers/ Perduaan nombor perpuluhan.7 2.bmp) . Zoom out Memperdengarkan beberapa sampel audio digital dalam perisian Audacity 14 2.

Bitmap (*. 2.2. i.tiff) iii.4 Menghubung kait saiz audio Aktiviti menggunakan aplikasi Audacity dengan kadar kedalaman bit (bitrates) bagi audio. Ahli kumpulan kumpulan dikehendaki mewarna 3 set gambar (contoh gambar daun) berdasarkan tona warna yang dipilih. Graphics Interchange Format (*.jpeg) iii. 2.gif (*. Aktiviti kumpulan (2): 1. 24 batang) bagi imej dikurangkan. Kesemua set gambar dibandingkan dari segi kepadatan warna. Bincangkan hasil dapatan dari aktiviti 1 dan aktiviti 2 16 2. . iv.tiff) mengikut format fail yang diberi. Graphics Interchange Format (*.gif) 15 2.jpeg) Group iv. Setiap kumpulan diberi 3 set pensel warna ( kedalaman warna (colour depth) 6 batang.bmp) ii. 3. Tagged Image File Format Murid perlu menyimpan (Save As) setiap imej (*.3 Membandingkan kualiti dan Aktiviti kumpulan (1): saiz imej apabila 1. Joint Photographic Experts (*. Tagged Image File Format (*. Joint Photographic Experts Group ii.2. dan resolusi 12 batang.ton dan kualiti.Mewarnakan gambar menggunakan 1 ton warna sahaja (mengikut kreativiti murid). Contoh set warna tona hijau.

megabait.2.5 Membandingkan saiz fail dan Murid menukar format fail audio audio digital kualiti untuk dalam perisian Audacity: audio yang sama bagi format yang i.mp3) melalui tunjuk cara: iii. gigabait dan terabait .midi (*.mp3) bunyi (aktiviti hands-on) iii.midi (*.2.mid) i.mid) 18 2.6 Menghasilkan penukaran saiz data dari bit ke bait. wave (*. wave (*.wav) berlainan ii. MPEG Layer III (*. MPEG Layer III (*.17 2.wav) Memberi justifikasi dan bandingkan kualiti ii. kilobait.

bagi fail audio dan imej. .