You are on page 1of 63

 

BUKU PEDOMAN SEBAGAI KHOLIFAH RAW

TEORI DAN PRAKTEK

AMAL HARIAN - UNTUK DIRI SENDIRI DAN BEKAL UNTUK MENGAJAR RAW

IP-RAW

IKATAN PERSAUDARAAN RAHMATULLAH AKBAR WAJHAH

DI SUSUN OLEH :

MUASSIS RAW

KHOLIFAH MUHAMMAD ABDUL KAREM RAHMATULLAH AKBAR WAJHAH

HAMBA ALLAH YANG MAHA HINA DAN MAHA TIDAK SEMPURNA DI HADAPAN KE-
MAHA KESUCI-AN DAN KE-MAHA KE-SEMPURNAAN ALLAH SWT

1 | P a g e  
Renungkanlah ! 
Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. 
Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. 

 
MUQODIMAH

RAHMATULLAH AKBAR WAJHAH

RAW

Apa itu RAHMATULLAH AKBAR WAJHAH ?

RAHMATULLAH AKBAR WAJHAH Adalah Se-Zaroh ilmu ALLAH SWT Yang Menceritakan Maha AgungNya
Rahmat ALLAH SWT Yang di Anugrahkan Kepada MaklukNya, Meliputi yang di berikan kepada “Nur Muhammad” dan
Semua Makluk Yang di ciptakan dari “Nur Muhammad”, yang Sejak di Ciptakan Sampai Kekal Abadi Di sisi ALLAH SWT

RAHMATULLAH AKBAR WAJHAH adalah menceritakan Semua disiplin ilmu ALLAH SWT, bukan untuk sebuah
Torekoh, atau Makrifatullah, tapi kumpulan Inti Sari dari dari Pada Semua Torekoh dan Semua Makrifatullah, Inti Sari
Syareat, Inti Sari Torekoh, Inti Sari Makrifatullah dan Inti Sari MakrifatNya Makrifatullah.

Karena Rahmat ALLAH SWT Yang Maha Agung adalah Milik ALLAH SWT, dan di Curahkan Sebanyak-banyaknya
untuk Semua MaklukNya, tanpa pilih bangsa dan golongan, bukan untuk umat islam saja ( “dalam arti hanya untuk
manusia saja” ) tetapi “untuk semua Makluk CiptaanNya”, Meliputi Rahmat Ilmu ( Ilmu Syareat, Torekoh, Hakekot,
Makrifatullah, dan MakrifatNya Makrifatullah ) dan Semua jenis Rahmat, Nikmat, Kurnia dan Pemberian apapun yang
ALLAH Azza Wa Jalla kehendaki, di Anugrahkan Kepada makluk CiptaanNya.

Siapa Pengamalnya ?

Pertama di bawa oleh Baginda Rosulullah SAW, di sebut dengan istilah “Rahmatan Lil Alamin” Rohmat ALLAH
SWT untuk Seluruh alam Semesta dan isinya.

Kemudian di bawa dan di sebarkan oleh Para Sahabat dan Semua Waliyullah hingga zaman sekarang.

Karena Semua makluk ALLAH, Wajib menyebarkan “RAHMATULLAH YANG MAHA AGUNG” baik yang menjadi
Para Waliyullah, dan Ulama yang Suci, dengan istiqomah Ahli ibadahnya, dan bagi Ahli Maksiat pun boleh menyebarkan
“RAHMATULLAH YANG MAHA AGUNG” Karena semuanya tetap sama disisi ALLAH SWT, di hitung sebagai amal soleh
masing-masing di ujung akhir hayatnya, apabila seorang AHLI MAKSIAT “Khusnul Khotimah” maka Sebagai “Tebusan
Dosa” dan Sebagai bekal pulang menghadap ALLAH SWT, Mengharap keridloanNya.

Selanjutnya, meskipun tahu diri bahwa ;
MUASSIS RAHMATULLAH AKBAR WAJHAH, ( Ahli Maksiat Yang Penuh Dosa dan Paling Hina dari Semua
Makluk Yang Paling Hina Serta “Muassis Kekal Maha Hina di Sisi ALLAH Azza Wa Jalla Yang Maha Suci Kekal SuciNya”
) Ikut menyebarkan Ke Agungan Rohmat ALLAH, Seraya berharap Ampunan dan Ridlo ALLAH SWT.

Semoga MUASSIS RAHMATULLAH AKBAR WAJHAH, Mendapat Kemenangan dunia-akerat di sisi ALLAH SWT,
dalam Perjuangan ini, Suci Sempurna Karena ALLAH SWT dan untuk ALLAH SWT. AMIN YRA.

Meskipun “Tahu diri, Muassis RAW , bukan Waliyullah atau orang suci tapi adalah hamba yang Kekal Maha
Hinanya di Sisi ALLAH” dan Paling hina dari Semua maklukNya, Muassis RAW, hanya memiliki satu doa dan harapan
sekaligus satu cita-cita yang di haturkan dan panjatkan kepada ALLAH SWT Yaitu

“ Ya Robby, Meski diriku kekal hinanya di sisiMu, ( Ke-MAHA SUCI-AN ALLAH SWT dan ke- MAHA SEMPURNA-AN
ALLAH SWT ), Aku ridlo Sebagai hambaMu, maka ampuni hambamu ini, dan izinkan aku, Berhajat, Berniat dan berdoa
serta Berwakil kepadamu untuk Engkau Gerakan Seluruh Makluk Engkau, “Bersama Engkau Sebagai Imam, Berwakil,
Berimam, dan Beriman kepada Engkau, Untuk Mengagungkan Engkau Puji Qodim Bagi Qodim, Sejak Qodim Hingga
Baqo Kekal Selamanya, Suci Sempurna Karena Engkau ALLAH SWT dan untuk Engkau ALLAH SWT” Amin YRA.

Sekali lagi,

Semoga niat Sucinya, hajatnya MUASSIS RAHMATULLAH AKBAR WAJHAH, Mendapat Kemenangan dunia-
akerat di sisi ALLAH SWT, dalam Perjuangan ini, Suci Sempurna, di sucikan dan di Sempurnakan ALLAH SWT, Karena
ALLAH SWT dan untuk ALLAH SWT. AMIN YRA

2 | P a g e  
Renungkanlah ! 
Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. 
Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. 

 
Wasalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

MUASSIS RAHMATULLAH AKBAR WAJHAH

KHOLIFAH MUHAMMAD ABDUL KAREM RAHMATULLAH AKBAR WAJHAH

“HAMBA ALLAH YANG MAHA HINA DAN MAHA TIDAK SEMPURNA DI HADAPAN DAN DI SISI KE-MAHA KESUCI-AN DAN
KE-MAHA KE-SEMPURNAAN ALLAH SWT” DAN ‘’ SENANTIASA MENGHARAP AMPUNAN, ROHMAT DAN RIDLONYA
ALLAH SWT”

KESIMPULAN MUQODIMAH

“DOA ADALAH HAK SETIAP MAKLUK ALLAH, MINTALAH, YAQINLAH DOA DI TERIMA ALLAH SWT”

Semua hadis dan Penjelasan di Kitab Rahmatullah Akbar ini jika di rangkum menjadi 1 hadis maka itu adalah hadis
berikut :

“Perumpamaan orang yang berzikir kepada Robbnya dan yang tidak, “Seumpama orang hidup dan orang mati”. (H.R.
Bukhari dan Muslim)”

Tafakur : Jika semua manusia sadar maka dalam 24 jam menghisab diri masing-masing berapa jam waktunya yang di
hitung hidup menurut ALLAH SWT dalam Hadis ini

(Mari Kita Zikir Akbar Bersama-Sama Sebanyak-Banyak karena ALLAH SWT dan untuk ALLAH SWT)

3 | P a g e  
Renungkanlah ! 
Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. 
Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. 

PENUGASAN KHOLIFAH KE SELURUH DUNIA VI. RINCIAN ILMU RAW III. CARA MENGAJARKAN ILMU KHOLIFAH RAW V. TANYA-JAWAB RAW 4 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya.   DAFTAR ISI I.  . AMALAN PRIBADI KHOLIFAH RAW IV. BIOGRAFI MUASSIS RAW II.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya.

tidak pernah punya salah dan dosa. Rosulullah SAW juga Pemimpin Semua alam semesta beserta isinya dalam memuji ALLAH SWT dan Pembawa agama islam yang sempurna. Jika ada satu orang hamba yang wajib seluruh makluk engkau cemburui. Sepertilah itu kurang lebih cemburunya Muassis Rahmatullah Akbar Wajhah. Subhanallah. Insya Allah. Maha Kuasa Engkau atas segala - SegalaNya. beliau pemimpin dari semua Para Nabi dan Para Waliyullah yang Suci. Muassis kemudian Minta Ridlo Ibu. Kapan saja dan dimana saja. Subhanallah. Hj Aminah. beristifat dan memuji Engkau Selamanya” “Maka jadikan Hamba adalah Kholifah dan Pemimpin dari semua Ahli maksiat yang akan bertaubat dan memuji Engkau dan Mengajak Semua Ahli maksiat beristifar dan Memuji Engkau Selamanya” “Karena sesungguhnya Demi Hak Engkau. yang semua hamba ALLAH juga bisa dan di izinkan berdoa dengan caranya masing-masing. Alhamdulillah. yang Mak’sum. di dunia dan akerat” “Ya Robby. Bumi Mengatakan Paling Baik karena di tempati Para nabi dan Rosulullah SAW. beliau mengakui Anugrah ALLAH SWT yang di berikan kepada Junjungan Rosulullah SAW yaitu berupa ke-Agungan dan Kesucian Rosulullah SAW. orang suci. Agama Tauhid “La ilaha Illa ALLAH Muhammad Rosulullah” Adapun doa Muassis Rahmatullah Akbar Wajhah adalah sekedar doa. itu semua menjadi Rahasia Ke-ILAHIAH-nya Subhanallah. bagi semua ciptaan ALLAH. SafaatNya. RIDLO ALLAH SWT. ALLAH SWT mengabulkan doa langit tersebut.   BIOGRAFI MUASSIS RAW Subhanallah Dengan niat untuk memuji ALLAH SWT atas segala kebesaranNya dan Segala KuasaNya. Dalam setiap Munajat. Muassis Rahmatullah Akbar Wajhah menulis Secuil Pengalaman hidup yang harapannya dapat menjadi motivasi bagi semua orang untuk memuji ALLAH SWT. semua doanya sama di sisi ALLAH SWT. yang akan menjadi Kholifah Pemimpin Semua Ahli maksiat yang akan bertaubat. sebelum engkau juga menciptakan Seorang Hamba dari Golongan Ahli Maksiat. Rosulullah SAW adalah satu-satunya hamba ALLAH SWT yang mak’sum dan sangat suci sempurna. Terserah ALLAH semua doa tadi akan ALLAH SWT kemanakan. Kemudian Langit mengadu kepada ALLAH SWT agar baginda Rosulullah SAW ( Makluk termulia ) agar di isrokan ke Langit. dan semua doa di kabulkan ALLAH SWT. ahli maksiat. Doa berlaku umum. Berbahagialah Engkau Punya Baginda Rosulullah SAW. Seperti kisah bumi dan langit yang saling memuji diri. Untuk menjadi hamba Allah yang dapat Bersyukur Kamil / Bertasbih 5 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. Yaitu di jadikan Muassis dengan Ridlo ibu. Engkau telah Memiliki Seorang Hamba yang Mak’sum untuk memuji Engkau selamanya” “Tidak lah Sempurna ciptaan Engkau ( menurut hamba yang dhoif ini – dalam munajat / doa Muassis RAW ). dan merasa paling baik. Alhamdulillah. Sehingga Pujian Rosulullah SAW yang di berikan kepada Engkau Sempurna” dan Seluruh Alam Semesta beserta isinya Memuliakan beliau. ALLAH SWT berkenan Mencurahkan Seagung-agungNya RahmatNya dan RidloNya. siapapun maklukNya berhak berdoa kepadaNya.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. ahli ibadah. terlebih lagi diri hamba cemburui dan sudah sepantasnya seluruh makluk engkau cemburui dialah Baginda Rosulullah SAW karena ke Mak’sum annya terhindar dari segala dosa sehingga Beliau tidak ada Rasa Malu Menyebut Nama Engkau” dengan seindah-indahnya Tasbih dan Pujian untuk Engkau” “Ya Robby. beliau senantiasa berdoa “ Ya Robby. Segala Sesuatu Engkau Ciptakan Sempurna Berpasang- Pasangan’’ Maka Engkau Ciptakan Seorang yang Maksoem Pemimpin Alam Semesta dan sebagai Rahmatan lil alamin Dan Engkau Kuasa pula menciptakan Seorang Maha Hina Pemimpin Ahli Maksiat dari seluruh alam semesta untuk bertaubat dan memuji Engkau SelamaNya. Di Awali doa tersebut.  .

di dalam mimpinya beliau melihat semua Nur. untuk menambah iman dan kekaguman kepada ALLAH SWT Yang pantas di puji dengan segala pujian kepada- Nya. karena itu mari kita Puji ALLAH SWT Bersama-sama. Ibadah Kamil sebagai hamba ALLAH SWT. berbekal hadis ini. beliau hilang tubuh jasmaniahnya dan ruhaniahnya.Kisah Berkaitan Dengan Beliau di perlihatkannya kebesaran ALLAH SWT kepadanya. Ridlo Ibu Tercinta Hj. Torekoh Tijani. yang menembus 7 lapis langit dan bumi. Ridlo Kamil. Ilmu Mukjizat dan Syahadat Langit. Nur dalam diri Muassis RAW. Ilmu Doa dan Ilmu Munajat. Subhanallah Semua ilmu adalah milik ALLAH SWT. Alhamdulillah Ya Robby. Sepanjang Perjalanan Haji bersama Ibunya. Suatu waktu beliau bermimpi. adalah : “Nur Muassis RAW Yang Paling Besar” dari semua Nur yang ada dan yang di perlihatkan kepadanya Puncaknya Muassis RAW tidak mampu melihat dirinya sendiri.   Kamil sebagai ibadah kepada ALLAH SWT serta mengajak semua ahli maksiat memuji ALLAH SWT sejak QODIM hingga BAQO kekal Selamanya. Ilmu ‘’RAHASIA RIDLO ALLAH SWT’’. Asuhan Habib Lutfi Bin Ali Bin Yahya c. 1. 6 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. yang mana tangan. menerangi seluruh alam semesta. Subhanallah itu semua kebesaran Milik ALLAH SWT ( bukan milik Muassis RAW ). Pendidikan Agama Masa kecilnya Muassis Rahmatullah Akbar Wajhah belajar a. Kisah . termasuk Nur Semua Waliyullah di alam semesta ini dan beliau juga melihat Nur dirinya. dan semua di persembahkan untuk ALLAH Azza Wa Jalla. yang pernah bermimpi bahwa MUASSIS RAW. Ada Seorang hamba ALLAH. Asuhan Abuya Muhammad Muhyidin d. Torekoh Qodiriah Wa Naqsabandiyah. Pada suatu masa dalam bulan Ramadlan malam ke 21 Ramadlan bertepatan 1423 H Posisi Alif ( berdiri ) ada Nur Lailatul Qodar masuk ke Muassis RAW dan ilmu itu saat ini di kenal dengan sebutan Rahmatullah Akbar Wajhah dan Jamaah Pengamalnya di sebut Rahmatullah Akbar Wajhah.  . Segera minta Ridlo Ibunya Masing-masing. kepada atau kaki ) semuanya sirna lenyap hilang menjadi Nur yang sangat Agung. ( tidak terlihat lagi. 2. Ilmu Makrifatullah (M1) Asuhan Keluarga Besar Selaparang f.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. memiliki murid atau jamaah dari Masrik hingga Magrib.(M2) Kehendak ALLAH SWT Lewat ‘’Lailatul Qodar’’ g. Asuhan Puang Andi Malarangeng. untuk munajat Minta Ridlo Ibunya. e. karena itu mari kita Puji ALLAH SWT Bersama-sama. Asuhan Abuya Muhammad Yahya b. Aminah. di perlihatkan oleh ALLAH SWT kepada Muassis RAW . baik sewaktu tawaf atau wukuf di Arofah. Muassis hanya berdua dengan Ibunya. Ridlo Ibu adalah Ridlo ALLAH SWT. Menjadi Nur Yang Agung Yang Menerangi Seluruh Alam Semesta. Ilmu Niat. Subhanallah itu semua kebesaran Milik ALLAH SWT ( bukan milik Muassis RAW ). Torekoh Syadiliah. badan. maka di harapkan setiap jamaah Rahmatullah Akbar Wajhah . Alhamdulillah Ya Robby. Di Mimpikan oleh hamba ALLAH Memiliki Jamaah dari Masrik hingga Magrib.

( di titipi buminya ALLAH SWT ) kepada Kholifah yaitu manusia. sebagai pembukaan zikirnya. karena itu mari kita Puji ALLAH SWT Bersama-sama. bahwa semua manusia adalah kholifah di bumi ALLAH SWT. di manfaatkan. atas izin ALLAH SWT. tidak harus MUASIS RAHMATULLAH AKBAR WAJHAH saja. Mekah Al Mukarromah. duduk di Kursi Singgasana di atas langit. sekitar 9 orang dan di Pimpin oleh Muassis RAW. Ibrahim RAW pernah bermimpi melihat Muassis RAW duduk di Singgasana Kursi di atas Langit. karena ALLAH SWT berkehendak terjadi atas itu. insya Allah dapat mengislamkan atas izin dan Ridlo ALLAH SWT. " (Al-Baqoroh ayat 30). Semua Jamaah Rahmatullah Akbar Wajhah. karena hanya sebagai kholifah saja. H. Subhanallah itu semua kebesaran Milik ALLAH SWT ( bukan milik Muassis RAW ). selebihnya hidayah adalah milik ALLAH SWT. Dahulu Joko Tarub memiliki Istri bernama “Nawang Wulan”. islam kepadaNya. Alhamdulillah Ya Robby. 7 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. dengan hak untuk di kelola. 5. bahwa Orang tuanya. Adapun MUASIS RAHMATULLAH WAKBAR WAJHAH.  . Dan tidak ada yang mustahil bagi ALLAH SWT. Alhamdulillah Ya Robby. 4. sangat mudah sekali bagi ALLAH SWT. Kisah ini sesuai Qur’an Al Baqoroh Ayat : 30. “MENGISLAMKAN 10. menjadikan bangsa jin. atas izin dan ridlo ALLAH SWT.000 Bangsa Jin di Negara atas angin dalam satu malam terjadi di jawa timur di daerah Probolinggo. tetapi di larang di Akui menjadi miliknya. yang di amanahi BUMI .   3. Di dalam “Ilmu Pensucian dan Kesempurnaan RAW” sebagai syareatnya. karena itu mari kita Puji ALLAH SWT Bersama-sama. karena itu mari kita Puji ALLAH SWT Bersama-sama.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. Kisah ini di ceritakan ke Muassis 1 tahun sebelum orang tuanya Wafat. Di Mimpikan oleh Ayahnya. yang berdoa dan berdakwah. bangsa jin ini adalah bangsa jin tingkat tinggi karena tinggalnya di atas angin. awalnya yang masuk islam adalah Putri Bangsa Jin bernama “Anting Wulan“. Persamaannya sama-sama tinggal di langit dan sama-sama Makluk ciptaan ALLAH SWT. di pelihara dan di nikmati. dan semua hamba ALLAH memuji ALLAH SWT dengan pujian QODIM bagi QODIM. Sejak QODIM hingga BAQO Kekal Selamanya. “MEMUJI ALLAH SWT BERSAMA GOLONGAN WALIYULAH YANG TIDAK TERTULIS DI LAUFUL MAHFUS” Kisah ini di alami Jamaah RAW Samarinda. 6. Subhanallah itu semua kebesaran Milik ALLAH SWT ( bukan milik Muassis RAW ). Di tulis di Al Qur’an bahwa : “TIDAK KU CIPTAKAN MANUSIA DAN JIN KECUALI UNTUK BERIBADAH” Dakwah di alam “JIN” adalah Sunah Rosulullah SAW ( Sunah Fikliah – Sunah Perbuatan ) dimana Rosulullah SAW membaiat dan Mengislamkan Kaum Bangsa Jin di Masjid AL JIN. Sangat sedikit hamba ALLAH SWT ( Para Waliyullah dan Ulama ) yang mengikuti sunah ini karena memang sangat sedikit yang di titipi pengetahuan tentang ilmu ini oleh ALLAH SWT. Se-nyata-nya semua Milik ALLAH SWT ً‫ض َخلِيفَة‬ ِ ‫َوإِ ْذقَا َل َربﱡكَ لِ ْل َمالئِ َك ِة إِنﱢي َج‬ ِ ْ‫اع ٌل فِي األر‬ "Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Alhamdulillah Ya Robby. Atas Ridlo ALLAH SWT. Kisah ini di alami Muassis Rahmatullah Akbar Wajhah bahwa beliau telah bermimpi untuk Mengajak semua ahli maksiat. Subhanallah itu semua kebesaran Milik ALLAH SWT ( bukan milik Muassis RAW ). Bermimpi untuk mengajak semua Ahli Maksiat dan seluruh alam semesta memuji ALLAH SWT. Kenapa “Putri Anting Wulan” berkenan masuk Islam.000 LEBIH BANGSA JIN DALAM SATU MALAM” Mengislamkan 10. hanya sebagai jalan syareat saja. dan di seluruh alam semesta. di antara bumi dengan langit. Apapun yang ada di bumi ini.

di ranjang komplek tersebut. seperti Hadis berikut  “Di Sekitar Arsy ada menara-menara dari cahaya. 7. Dalam kondisi siap atau tidak siap. Para Nabi dan Syuhada iri kepada mereka. dan Alhamdulillah di perlihatkan kebesaran ALLAH SWT kepada Jamaah RAW. ada seseorang laki-laki yang sudah tua. untuk bekal Akerat. Semua manusia. sehingga beliau melampiaskan kebutuhan nafsu biologisnya ke Komplek pelacuran. “Siapakah mereka ya Rasulullah?” Rasulullah menjawab. YANG MAHA LUAS DAN MAHA TAK TERBATAS KEPADA SEMUA AHLI MAKSIAT” Kisah ini terjadi di Pulau Kalimantan. mereka bukan para Nabi ataupun Syuhada. ternyata iman akan hadis ini sampai haqqul yaqin karena ikut berzikir bersama mereka. kemudian 9 orang jamaah di kelilingi oleh Golongan Waliyullah yang tidak tertulis Maqomnya di lauful Mahfus. Alhamdulillah Ya Robby. terima Kasih atas Ampunan ALLAH SWT yang di berikan ALLAH SWT kepadanya. Jika diri kita sekarang masih ahli maksiat. & semua makluk ALLAH. semoga kita semua selamat Amin YRA. tapi beliau tidak menyangka bahwa hari itu maut mendatanginya. dan Jika sudah baik di jalan ALLAH SWT mari kita ajak semua saudara-saudara kita yang masih bermaksiat agar kembali ke jalan ALLAH SWT. dari wajah-wajah mereka bercahaya. Atas izin ALLAH dan mungkin ALLAH sengaja memperlihatkan kepada Muassis RAW. ingin menikah tapi anak- anaknya tidak menyetujuinya.   Setelah Pintu Hijab di buka ALLAH SWT lewat permohonan. bahwa ALLAH SWT Maha Luas Ampunan-Nya. Subhanallah itu semua kebesaran Milik ALLAH SWT ( bukan milik Muassis RAW ). Maka setelah di doakan Arwah Almarhum mendatangi lewat mimpi dan mengucapkan. “Mari berlomba sungguh-sungguh mencari ridlo ALLAH SWT” & jalan keselamatan bersama-sama ”. golongan “Manusia Nur” adalah Nikmat ALLAH SWT yang sangat langka. MenghadapNya. yang penting “harus mendapat Ridlo ALLAH SWT yang terbaik dan paling Sempurna”. ( para nabi dan syuhada’ itu berharap sekiranya seperti mereka. karena itu mari kita Puji ALLAH SWT Bersama-sama. beliau di ambil ALLAH SWT dalam keadaan telanjang. Amin YRA. Kesimpulan Biografi.  . suatu kepastian semua makluk akan di panggil kepada-Nya. kebesaran dan Segala pujian adalah milik ALLAH SWT. detik ini sedang di menghadapi ujian penilaian dari ALLAH SWT. mereka adalah orang-orang yang di cemburui para Nabi dan Para Sahabat yang Gugur menjadi Syuhada.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. “MENDOAKAN PEZINA YANG WAFAT DI KOMPLEK LOKALISASI TANPA BUSANA DAN ARWAHNYA MENDATANGI DALAM MIMPI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS AMPUNAN ALLAH SWT YANG DI ANUGRAHKAN PADANYA & ATAS MAHA KASIH SAYANG-NYA ALLAH SWT. karena itu mari kita Puji ALLAH SWT Bersama-sama. ) Ketika ditanya para sahabat. Karena umur hanya milik ALLAH SWT. 8 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. mari kita kurangi atau berhenti dan kembali ke sisi ALLAH SWT. Alhamdulillah Ya Robby. “Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah” (HR Tirmidzi) Subhanallah. Subhanallah itu semua kebesaran Milik ALLAH SWT ( bukan milik Muassis RAW ). didalamnya ada orang-orang yang pakaiannya dari cahaya. kita tidak tahu kapan kita wafat dan di panggil menghadap ALLAH SWT. Insya Allah semuanya akan di mintai pertanggung jawabnya sebagai Kholifah di akerat.

sentiasa mengucap tasbih bagi Allah. Al Fatihah ( Ummul Kitab ) 4 Jenis Pujian : Puji Qodim bagi Qodim . Al Isro-44 "Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya. Nur Muhammad. Nikmat Kamil : adalah Semua Nikmat ALLAH yang di anugrah kepada “Seluruh Makluk Allah” di tambah ( + ) Semua Nikmat di dalam “Nur Muhammad”. yang di gunakan sebagai ibadah oleh semua hamba ALLAH. termasuk Baginda Rosulullah SAW. di tambah ( + ) dengan “Seluruh Makluk ALLAH” yang terbuat darinya. Q. Ilmu Rahasia Qodim Bagi Qodim di amalan Rahmatullah Akbar di bagi menjadi 7 Jenis keilmuan. “Puji Qodim Bagi Qodim” dan atau “Berjamaah Kepada ALLAH SWT” dimana ALLAH SWT telah memuji dirinya dengan pujiannya “Qodim Bagi Qodim” di Majlisnya ALLAH SWT Dalil-nya : a. Kesimpulannya . Puji Qodim Bagi Baru. jika seorang hamba ingin memuji ALLAH SWT. Puji Baru Bagi Qodim. terbagi menjadi 2 bagian saja. Q.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya.S. 1.(QS. Suci dan Sempurna Karena ALLAH dan Untuk ALLAH SWT. 9 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. Pujian Syukur-Nya Sebanyak Jumlah Bilangan yang ALLAH SWT Ketahui. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyantun. dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memujiNya.Nya ALLAH SWT kepada ALLAH SWT. lagi Maha Pengampun". Memuji “Bersyukur kamil” atas “Nikmat Kamil” kepada ALLAH SWT Sejak Qodim Hingga baqo Kekal Selamanya. ( Pembagian menurut ilmu RAW ) a. Sifat pujiannya = Sejak Qodim Hingga Baqo Kekal Selamanya. di tambah ( + ) Semua Nikmat yang ada di sisi ALLAH SWT.   RINCIAN ILMU RAW Semua ilmu ALLAH SWT.S. Puji Baru Bagi Qodim = Semua Makluk Memuji ALLAH SWT. Untuk Amalan ilmu RAW menggunakan “Puji Qodim Bagi Qodim” cara yang di gunakan adalah dengan cara “Berwakil Kepada ALLAH SWT” dan “Berjamaah Kepada ALLAH SWT” di Majlisnya ALLAH SWT. dan Puji Baru Bagi Baru b. akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Amalan ini di sebut juga : Syukur Qodim Bagi Qodim hingga Baqo Kekal Selama- Nya. Syukur Kamil ( Syukur Kamil menurut ALLAH SWT ) Adalah Penggabungan Syukur-Nya . b.Al-Isra': 44).  . sampai martabat pujiannya “Puji Qodim Bagi Qodim” tidak ada pilihan lain kecuali hanya dengan cara “Berwakil Kepada ALLAH SWT” untuk mewakili Seorang Hamba tersebut melakukan pujian kepada ALLAH SWT. Puji Qodim Bagi Qodim = ALLAH SWT Memuji ALLAH SWT. Sifat pujiannya = Sejak di ciptakan sampai kekal selamanya. di tambah ( + ) dengan Pujiannya Syukur Kamil .

termasuk Baginda Rosulullah SAW. termasuk Baginda Rosulullah SAW. Pujian Tasbih Kamil -Nya Sebanyak Jumlah Bilangan yang ALLAH SWT Ketahui. Suci dan Sempurna Karena ALLAH dan Untuk ALLAH SWT. Memuji “Beristifar” kepada ALLAH SWT. Nur Muhammad. di tambah ( + ) dengan Pujiannya Tauhid Kamil . Solawat Kamil ( Solawat Kamil menurut ALLAH SWT ) Adalah Penggabungan Solawat Kamil -Nya . di tambah ( + ) dengan Pujian “Solawat-Nya” ALLAH SWT kepada “ROSULULLAH SAW” Memuji “Bersolawat” kepada “ROSULULLAH SAW”. dengan Seluruh Makluk ALLAH yang terbuat darinya. dan Seluruh Makluk ALLAH yang terbuat darinya. Suci dan Sempurna Karena ALLAH dan Untuk ALLAH SWT Amalan ini di sebut juga : Tauhid Qodim Bagi Qodim Hingga Baqo Kekal Selama-Nya 5.Nya ALLAH teruntuk Rosulullah SAW Hingga Baqo Kekal Selama-Nya 10 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. Suci dan Sempurna Karena ALLAH dan Untuk ALLAH SWT. Pujian Tauhid Kamil -Nya Sebanyak Jumlah Bilangan yang ALLAH SWT Ketahui. Tasbis Kamil ( Tasbih Kamil menurut ALLAH SWT ) Adalah Penggabungan Tasbih-Nya Nur Muhammad. di tambah ( + ) dengan Pujiannya Tasbih Kamil . Memuji “Tasbih Kamil” kepada ALLAH SWT Sejak Qodim Hingga baqo Kekal Selamanya. Nur Muhammad. Memuji “ Tauhid kamil” Meng-ESA-kan ALLAH SWT Sejak Qodim Hingga baqo Kekal Selamanya. Amalan ini di sebut juga : Takbir Qodim Bagi Qodim Hingga Baqo Kekal Selama-Nya 4.   2. termasuk Baginda Rosulullah SAW. Dengan Semua Jenis Solawat. Sejak di ciptakan Hingga Baqo Kekal Selamanya.  .Nya ALLAH SWT kepada ALLAH SWT. Istifar Kamil ( Istifar Kamil menurut ALLAH SWT ) Adalah Penggabungan Istifar Kamil -Nya . Amalan ini di sebut juga : Solawat Kamil . di tambah ( + ) dengan “Seluruh Makluk ALLAH” yang terbuat darinya. Suci dan Sempurna Karena ALLAH dan Untuk ALLAH SWT. Nur Muhammad. Pujian Solawat-Nya Sebanyak Jumlah Bilangan yang ALLAH SWT Ketahui. di tambah ( + ) dengan “Seluruh Makluk ALLAH” yang terbuat darinya. termasuk Baginda Rosulullah SAW. termasuk Baginda Rosulullah SAW. Nur Muhammad. Amalan ini di sebut juga : Tasbih Qodim Bagi Qodim Hingga Baqo Kekal Selama- Nya 3. Sejak Qodim Hingga Baqo Kekal Selamanya. Takbir Kamil ( Takbir Kamil menurut ALLAH SWT ) Adalah Penggabungan Takbir-Nya . Pujian istifar-Nya Sebanyak Jumlah Bilangan yang ALLAH SWT Ketahui. Memuji “Takbir Kamil” kepada ALLAH SWT Sejak Qodim Hingga baqo Kekal Selamanya.Nya ALLAH SWT kepada ALLAH SWT. Tauhid Kamil ( Tauhid Kamil menurut ALLAH SWT ) Adalah Penggabungan Tauhid Kamil -Nya . di tambah ( + ) dengan Pujiannya Takbir Kamil .  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. di tambah ( + ) dengan “Seluruh Makluk ALLAH” yang terbuat darinya.Nya ALLAH SWT kepada ALLAH SWT. Suci dan Sempurna Karena ALLAH dan Untuk ALLAH SWT. Pujian Takbir Kamil-Nya Sebanyak Jumlah Bilangan yang ALLAH SWT Ketahui. Amalan ini di sebut juga : Istifar Kamil di Persembahkan untuk ALLAH SWT Bagi Qodim sejak Qodim hingga Baqo Kekal Selama-Nya 6.

  7. Segala Jenis Kalamullah ( Mushaf. termasuk Baginda Rosulullah SAW. Segala jenis kalimat Subhanallah. Segala jenis Kalimat Syukur. qolam. Para Malaikat. JENIS IBADAH PUJIAN KEPADA ALLAH SWT JENIS IBADAH  SUBJECT                                     SIFAT WAKTU  OBJECT  SIFAT PUJIAN  No  PUJIAN  ( Pelaku Zikir )  PUJIAN  ALLAH DAN SEMUA  QODIM &  SEJAK QODIM  NIKMAT KAMIL  1  SYUKUR KAMIL  MAKLUK  SEMPURNA  HINGGA BAQO  ALLAH DAN SEMUA  QODIM &  SEJAK QODIM  PUJIAN KAMIL  2  TASBIH KAMIL  MAKLUK  SEMPURNA  HINGGA BAQO  SEJAK DI  SEMUA DOSA DARI SEMUA  BARU & TIDAK  CIPTAKAN  MAKLUK ALLAH  3  ISTIFAR KAMIL  SEMUA MAKLUK  SEMPURNA  HINGGA BAQO  ALLAH DAN SEMUA  QODIM &  SEJAK QODIM  PENG‐AGUNG‐AN KAMIL  4  TAKBIR KAMIL  MAKLUK  SEMPURNA  HINGGA BAGO  LA ILAHA ILLA ALLAH  ALLAH DAN SEMUA  QODIM &  SEJAK QODIM  5  TAUHID KAMIL  MUHAMMAD ROSULULLAH  MAKLUK  SEMPURNA  HINGGA BAQO  SOLAWAT ALLAH KE  MUHAMMAD DAN  SOLAWAT SEMUA MAKLUK  ALLAH DAN SEMUA  QODIM &  SEJAK QODIM  6  SOLAWAT KAMIL  ALLAH KE MUHAMMAD  MAKLUK  SEMPURNA  HINGGA BAQO  SEMUA KALAMULLAH. ZABUR. Segala Jenis As’maul Husna. Semua Jenis bacaan / kalimat Tasbih atau pujian terdengar semunyanya. dengan “Seluruh Makluk ALLAH” yang terbuat darinya. Segala jenis Zikir.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. Para Nabi. Qur’an. Taurot. dan Semua makluk yang terbuat  dariNur Muhammad. Amalan ini di sebut juga : Kalamullah-Nya Qodim Bagi Qodim Hingga Baqo Kekal Selama-Nya Pengalaman MUASIS RAW Saat Bertasbih Dzikrullah. INJIL. Suci dan Sempurna Karena ALLAH dan Untuk ALLAH SWT.  surga dan neraka. aras.  .  Rijalul Ghaib. Segala kalimat jenis istifar. langit 7 lapis dan isinya dan kursi. Semua Jenis Solawat. hadir untuk Memuji ALLAH SWT. mengucapkan kalimat “Subhanallah Wa Bihamdihi Subhanallahil Adhiem ” maka di perlihatkan kebesaran-Nya oleh ALLAH SWT. yaitu Rosulullah SAW. Kalamullah ( Kalamullah Kamil menurut ALLAH SWT ) Adalah Penggabungan Kalamullah Kamil -Nya .  11 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. dengan berbagai jenis kalimat dan pujiannya. “Nur Muhammad”. bumi 7 lapis dan se isinya. semua ciptaan  ALLAH tanpa  terkecuali sesuai tersurat dalam surat al isro ayat 44. Injil. dll ). Zabur. yaitu di beri penyaksian dan pemahaman berupa .  KALAMULLAH  TAURAT. termasuk semua alam semesta dan isinya. Subhanallah.  KHUSUSNYA MUSHAF. AL  ALLAH DAN SEMUA  QODIM &  SEJAK QODIM  7  KAMIL  QUR'AN  MAKLUK  SEMPURNA  HINGGA BAQO  Keterangan :  SEMUA MAKLUK ALLAH Adalah NUR MUHAMMAD. Sungguh “Maha Benar” semua pujian MILIK ALLAH SWT “ALLAHU AKBAR” “La haula Wa La Quwa Ta Illa Billahil Aliyil Adhiem” I. Sejak Qodim Hingga Baqo Kekal Selamanya. Pujian Kalamullah-Nya Sebanyak Jumlah Bilangan yang ALLAH SWT Ketahui. dalam Segala Bahasa dan segala hal atau perbuatan untuk menunjukan perbuatan sedang Memuji ALLAH SWT. di tambah ( + ) dengan Pujian Kalamullah-Nya ALLAH SWT kepada ALLAH SWT Memuji membaca dan mendengarkan “Kalamullah” kepada ALLAH SWT. Para Waliyullah.

ZAT DIRI BERTAKBIR MENG.   II. SWT. MEWAKILI ZAT BAQO KEKAL SELAMA-NYA BERSYUKUR KEPADA DIRI KITA. ZAT SEMUA    KEKAL SELAMA-NYA ALLAH SWT SENDIRI MAKLUK & ZAT ALLAH SWT MAKLUK BERZIKIR BERJAMAAH ALLAH SE-MAHA AGUNG & INGAT SEDANG BERHAKEKAT INGAT ADANYA SWT & SELURUH MAKLUK BERWAKIL KEPADA ALLAH SE-MAHA SEMPURNA ZAT ALLAH SWT UNTUK BERSYUKUR    ALLAH SEJAK QODIM HINGGA ALHAMDULILLAH ALLAH MEMUJI SWT. SWT. SIFAT. ZAT DIRI MIRROBBIR ROHIEM ALLAH PERMINTAAN NYA. MAKLUK INGAT SEDANG BERHAKEKAT BERZIKIR BERJAMAAH ALLAH BERWAKIL KEPADA ALLAH INGAT ADANYA SE-AGUNG & SE- SWT & SELURUH MAKLUK SWT UNTUK MENGUCAPKAN ZAT ALLAH SALAMUAN QOULAM SEMPURNA ZAT ALLAH SEJAK QODIM HINGGA KALAMULLAH-NYA KEPADA. KEPADA-NYA. ZAT DIRI BERTAUHID MENG. MEWAKILI ZAT DIRI & ZAT SEMUA BAQO KEKAL SELAMA-NYA ROHMAT-NYA KITA. MEWAKILI ZAT BAQO KEKAL SELAMA-NYA DIRI KITA. PERBEDAAN ZIKIR ORANG AWAM & ZIKIR WALIYULLAH PERBEDAAN ZIKIR ORANG AWAM & ZIKIR WALIYULLAH  ZIKIR ORANG ZIKIR ARTINYA INGAT MAKA SEWAKTU ZIKIR HANYA  INGAT ASMA SAJA  No. INGAT SEDANG BERHAKEKAT INGAT ADANYA BERZIKIR BERJAMAAH SUBHANALLAH WA BERWAKIL KEPADA ALLAH ALLAH SWT & SELURUH MAHA SEMPURNA ZAT ALLAH BIHAMDIHI SWT UNTUK BERTASBIH MAKLUK ALLAH SEJAK ALLAH MEMUJI SWT. MEWAKILI ZAT BAQO KEKAL SELAMA-NYA DIRI KITA. ZAT SEMUA & ZAT SEMUA AGUNGKAN KEPADA MAKLUK & ZAT ALLAH SWT MAKLUK    ALLAH SWT SENDIRI BERZIKIR BERJAMAAH ALLAH SE-MAHA AGUNG & INGAT SEDANG BERHAKEKAT INGAT ADANYA SE-MAHA SEMPURNA BERWAKIL KEPADA ALLAH SWT & SELURUH MAKLUK ZAT ALLAH ALLAH MEMUJI SWT UNTUK BERTAUHID ALLAH SEJAK QODIM HINGGA LA ILAHA ILLA ALLAH SWT. ZAT DIRI KEPADA-NYA. AF'AL. ZAT & ZAT SEMUA BAQO KEKAL SELAMA-NYA MUHAMMAD SAW SEMUA MAKLUK & ZAT MAKLUK    SENDIRI ALLAH SWT BERZIKIR BERJAMAAH ALLAH INGAT SEDANG BERHAKEKAT INGAT ADANYA SE-AGUNG & SE. ZAT SEMUA MAKLUK & MAKLUK    ZAT ALLAH SWT 12 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. BERWAKIL KEPADA ALLAH SWT & SELURUH MAKLUK ZAT ALLAH SEMPURNA ZAT SWT UNTUK BERISTIFAR ALLAH SEJAK QODIM HINGGA ASTAGFIRULLAH SWT. ZAT SEMUA & ZAT SEMUA ESA-KAN KEPADA MAKLUK & ZAT ALLAH SWT MAKLUK    ALLAH SWT SENDIRI SE-MAHA AGUNG & INGAT SEDANG BERHAKEKAT BERZIKIR BERJAMAAH ALLAH BERWAKIL KEPADA ALLAH INGAT ADANYA SE-MAHA SEMPURNA SWT & SELURUH MAKLUK SWT UNTUK BERSOLAWAT ZAT ALLAH SOLA ALLAH ALA ALLAH MEMUJI ALLAH SEJAK QODIM HINGGA KEPADA ROSULNYA. ZAT DIRI SUBHANALLAHHIL KEPADA-NYA . ZAT DIRI NUR MUHAMMAD BERSOLAWAT KE MEWAKILI ZAT DIRI KITA.  AWAM ZIKIR ASMA  ZIKIR SIFAT   ZIKIR AF'AL  ZIKIR ZAT  SUBHANALLAH WA BIHAMDIHI 1  BERZIKIR SENDIRIAN ‐  ‐  ‐  SUBHANALLAHHIL ADHIEM BERZIKIR SENDIRIAN ‐  ‐  ‐     ALHAMDULILLAH BERZIKIR SENDIRIAN ‐  ‐  ‐     ALLAHUAKBAR BERZIKIR SENDIRIAN ‐  ‐  ‐     LA ILAHA ILLA ALLAH BERZIKIR SENDIRIAN SOLA ALLAH ALA ‐  ‐  ‐     NUR MUHAMMAD BERZIKIR SENDIRIAN ASTAGFIRULLAH ‐  ‐  ‐     BERZIKIR SENDIRIAN SALAMUAN QOULAM ‐  ‐  ‐     MIRROBBIR ROHIEM ZIKIR ZIKIR ARTINYA INGAT MAKA SEWAKTU ZIKIR SELALU INGAT ASMA. KEPADA-NYA. MEWAKILI ZAT BAQO KEKAL SELAMA-NYA DIRI KITA. ZAT SEMUA & ZAT SEMUA AMPUNAN-NYA    MAKLUK.  . MEWAKILI ZAT QODIM HINGGA BAQO BERTASBIH KEPADA & ZAT SEMUA ADHIEM DIRI KITA. ZAT DIRI ALLAH PERMINTAAN KEPADA-NYA. ZAT  2  WALIYULLAH ZIKIR ASMA  ZIKIR SIFAT  ZIKIR AF'AL  ZIKIR ZAT  SE-MAHA SUCI & SE. ZAT SEMUA & ZAT SEMUA ALLAH SWT SENDIRI MAKLUK & ZAT ALLAH SWT MAKLUK BERZIKIR BERJAMAAH ALLAH SE-MAHA AGUNG & INGAT SEDANG BERHAKEKAT INGAT ADANYA SE-MAHA SEMPURNA BERWAKIL KEPADA ALLAH SWT & SELURUH MAKLUK ZAT ALLAH ALLAH MEMUJI SWT UNTUK BERTAKBIR ALLAH SEJAK QODIM HINGGA ALLAHU AKBAR SWT.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya.

Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran.  HARTANYA ALLAH SWT SELAMANYA BILLAH.  ANAK- SWT SELAMANYA ATAS BILLAH. SUAMI. hingga Allah memberikan tambahan yaitu satu orang akan menambah 70 ribu orang". & BAQO BILLAH SWT ATAS ROHMAT ALLAH SWT.  . BUKAN MILIK SENDIRI JIKA IBADAH SELURUH URUSANNYA DI AKUI SEBAGAI SETIAP AL FAQIR ILLA ALLAH. Segala Sesuatu Yang Ada Di Bumi dan Di Langit adalah Milik ALLAH SWT. Ia berdoa kepada Allah Ta’ala jika waktu ajal tiba agar ia diwafatkan dalam keadaan bersujud. 13 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. FANA ATAS ROHMAT ALLAH  c. Allah juga menumbuhkan pohon delima. & BAQO BILLAH SWT ATAS ROHMAT ALLAH SWT.  WAKTUNYA MILIK ALLAH SWT SELAMANYA BILLAH. Dalil Hadis : Masuk Surga Tanpa Hisab."aku telah diberi 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian mengerjakan shalat. FANA BILLAH.  DIRINYA SWT SELAMANYA ATAS BILLAH. ‘Baru saja kekasihku Malaikat Jibril keluar dariku dia memberitahu. SUAMI. BUKAN MILIK SENDIRI "SANGAT PENTING"  RENUNGKAN AL FAQIR ILLA ALLAH. Lalu.  MILIK ALLAH SWT SELAMANYA URUSANNYA BILLAH. yang setiap malam mengeluarkan satu buah delima matang untuk dimakan pada siang hari. FANA ATAS ROHMAT ALLAH  e. FANA ATAS ROHMAT ALLAH  b. FANA ATAS ROHMAT ALLAH  a. airnya sangat segar mengalir sedikit demi sedikit. “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam keluar menuju kami.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. wajah mereka seperti rembulan dimalam purnama. Lebarnya 30 hasta dan panjangnya 30 hasta juga. RAHASIA ILMU ORANG MASUK SURGA TANPA HISAB A. Sedangkan jarak lautan tersebut dari masing-masing arah mata angin sepanjang 4000 farsakh. ‘Wahai Muhammad. & BAQO BILLAH SWT ROHMAT ALLAH SWT . Abu Bakar Ash-Shiddiq meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda. hati mereka sama seperti hati satu orang. AKUI SEBAGAI MMILIK ALLAH AL FAQIR ILLA ALLAH. BUKAN MILIK SENDIRI JIKA IBADAH DENGAN WAKTUNYA DI AKUI SEBAGAI AL FAQIR ILLA ALLAH. hamba itu turun ke bawah mengambil air wudhu’ sambil memetik buah delima untuk dimakan. ANAK-ANAKNYA DI ISTRI.   III. Termasuk Kita     Juga Milik ALLAH SWT  B. Jika hari menjelang petang. akupun meminta tambahan lebih banyak dari itu. BUKAN MILIK SENDIRI JIKA IBADAH HARTANYA DI AKUI DI AKUI SEBAGAI MILIK AL FAQIR ILLA ALLAH. dan mohon agar jangan sampai jasadnya rusak dimakan tanah atau lainnya sehingga ia dibangkitkan dalam keadaan bersujud juga. & BAQO BILLAH SWT ATAS ROHMAT ALLAH SWT. & BAQO BILLAH SWT ANAKNYA ROHMAT ALLAH SWT. “Sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba di antara sekian banyak hambaNya yang melakukan ibadah kepadaNya selama 500 tahun”. & BAQO BILLAH ADALAH RAHASIA MASUK SURGA TANPA SAUDARAKU : HISAB. Allah mengeluarkan mata air di puncak gunung itu hanya seukuran jari. Dalil Orang di Hisab & Tidak Ada Yang Mampu Membayar Nikmat ALLAH SWT Dari Jabir bin Abdullah radhiallahu ‘anhu berkata. ia hidup di puncak gunung yang berada di tengah laut.(HR Ahmad) 2  ORANG-ORANG YANG MASUK SURGA TANPA HISAB YANG DI DI DALAM HAKEKAT MASUK SURGA TANPA    HISAB HATINYA DI DALAM PERBUATAN HISAB JIKA ADANYA DIRINYA & IBADAH DENGAN DIRINYA DI AKUI SEBAGAI MILIK ALLAH AL FAQIR ILLA ALLAH. lalu bersabda. FANA ATAS ROHMAT ALLAH  d. hingga menggenang di bawah kaki gunung. BUKAN MILIK SENDIRI JIKA IBADAH DENGAN ISTRI.

‘Ya Rabbi. KARENA MELAKUKAN SUAMI.’ Kemudian ia dihadapkan lagi di depan Allah Ta’ala. Selanjutnya. ‘Kembalikanlah ia.’ Allah bertanya. YANG MAMPU MENGHITUNG NIKMAT ALLAH SWT DAN RENUNGKAN MEMBAYARNYA. benar aku masuk Surga hanya karena rahmat-Mu.  DIRINYA DIRINYA.’ Allah Ta’ala berfirman. aku masuk Surga karena perbuatanku.’ Kemudian Allah Ta’ala memasukkanya ke dalam Surga. MILIKNYA KEMUDIAN DI GUNAKAN 1. BUKAN SEBAGAI HAK-NYA MILIK ALLAH SWT 2.  ANAK. ‘Engkau ya Rabbi.” (HR. sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi hanya berkat Rahmat Allah Ta’ala. ‘Ya Rabbi.  . ‘Wahai hambaKu.’ Allah Ta’ala berfirman. lalu setiap malam memberimu buah delima yang seharusnya berbuah hanya satu tahun sekali? Di samping itu semua. ISTRI. SUAMI. TIDAK MAMPU AMAL DIRINYA MENGAGUNGKAN ALLAH SETELAH SELURUH WAKTUNYA 24 SEAGUNG ALLAH SWT JIKA IBADAH DENGAN JAM NON STOP . ‘Cobalah kalian timbang. ketika dia dibangkitkan pada hari kiamat ia dihadapkan di depan Allah Ta’ala. kemudian mengalirkan untukmu air segar di tengah-tengah laut yang airnya asin.’ Allah bertanya. KARENA ITU AMAL APAPUN DI TIMBANG DENGAN NIKMAT ALLAH SWT. KEMUDIAN DI ANGGAP SENDIRI. 100 MENGHITUNG NIKMAT & JIKA IBADAH HARTANYA DI PERSEN SELURUHNYA DI MEMBAYAR NIKMAT  c. PUNYA ANAKNYA DI ANGGAP JIKA IBADAH DENGAN ISTRI. masukkan aku ke surga karena amalku. ‘Semata-mata karena rahmatMu.  HARTANYA AKUI SEBAGAI MILIKNYA SEDEKAHKAN KEPADA ALLAH SWT. lalu Allah berfirman. BUKAN MILIK ALLAH SWT "SANGAT PENTING"  TIDAK ADA SATUPUN HAMBA ALLAH SWT. belum lagi kenikmatan anggota tubuh yang lain. ‘Masukkanlah hambaKu ini ke dalam Surga karena rahmatKu. NAMUN DI ANGGAP SEBAGAI HAK MILIK ALLAH SWT BUKAN MILIK ALLAH SWT AMAL SOLEH DIRINYA.’ Allah bertanya lagi. Siapakah yang menciptakanmu ketika kamu belum menjadi apa-apa?’ Hamba tersebut menjawab. SUBHANALLAH 14 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. MAKA SAUDARAKU : AKAN LEBIH BANYAK NIKMAT ALLAH SWT. Al-Hakim) NO  ORANG YANG AKAN DI HISAB DAN SINGGAH DI AZAB NERAKA YANG DI DI DALAM HAKEKAT MASUK NERAKA DI DI DALAM PERBUATAN  1 A  HISAB HATINYA SEBABKAN SETELAH PUASA. BERISTRI. Sekarang masukkanlah hambaKu ini ke dalam Surga! HambaKu yang paling banyak memperoleh kenikmatan adalah kamu wahai hambaKu.  WAKTUNYA BERZIKIR MENGINGAT ALLAH SWT. ‘Engkau Ya Rabbi. ‘Siapakah yang menempatkanmu berada di gunung dikelilingi ombak laut. jika kami lewat dihadapannya ketika kami menuruni dan mendaki gunung tersebut. ‘Ya Rabbi. TIDAK MAMPU SETELAH MEMILIKI HARTA. ANAK-ANAKNYA DI  b.BEKERJA JIKA IBADAH DENGAN DIRINYA & BERAMAL SALEH DENGAN DI AKUI SEBAGAI MILIKNYA  a.’ Kemudian Allah Ta’ala memerintah para malaikat.   Demikianlah kami dapati. ‘Yang demikian itu karena keinginanmu sendiri atau berkat rahmatKu?’ Dia menjawab. SWT BUKAN MILIK ALLAH SWT SETELAH BERSUAMI. “Wahai Muhammad. BERIBADAH 100 % KEPADA ALLAH DOSA BESAR MENGAKUI AKUI SEBAGAI MILIKNYA ANAKNYA SWT. ‘Engkau. ‘Itu semua berkat rahmatKu. Allah Ta’ala berfirman.’ Hamba itu membantah. lebih berat mana antara kenikmatan yang Aku berikan kepadanya dengan amal perbuatannya. ‘Siapakah yang memberi kekuatan kepadamu sehingga kamu mampu mengerjakan ibadah selama 500 tahun?’ Dia menjawab. dan aku telah memenuhi permintaanmu!?’ Hamba itu menjawab.’ Hamba tersebut membantah lagi. ‘Masukkanlah hambaKu ini ke dalam Surga karena rahmatKu. Hamba itu lalu berkata.  URUSANNYA MILIKNYA BUKAN MILIK ANGGAP SEBAGAI AMAL SOLEH ALLAH SWT DIRINYA. masukkanlah aku ke dalam SurgaMu. Allah Ta’ala bertanya kepadanya. Dan hanya dengan rahmatKu pula Aku memasukkanmu ke dalam Surga. BUKAN MILIK ALLAH SEBAGAI AMAL SOLEH DIRINYA. ‘Sekarang masukkanlah hambaKu ini ke Neraka!’ Kemudian ia diseret ke dalam api Neraka.’“Maka ia dapati bahwa kenikmatan penglihatan yang dimilikinya lebih berat dibanding dengan ibadahnya selama 500 tahun”. DI GUNAKAN MENGAGUNGKAN DIRINYA WAKTUNYA DI AKUI SEBAGAI  d. kamu mohon kepadaKu agar Aku mencabut nyawamu ketika kamu bersujud.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya.’ Allah Ta’ala berfirman.SOLAT.” Jibril ‘Alaihis Salam melanjutkan. MILIKNYA BUKAN MILIK DI ANGGAP AMAL SOLEHNYA ALLAH SWT BUKAN MILIK ALLAH SWT JIKA IBADAH SELURUH SETELAH MELAKUKAN SELURUH SETIAP URUSANNAY DI AKUI SEBAGAI PERBUATAN ATAS URUSANNYA DI  e. ALLAH SWT BUKAN MILIK ALLAH SWT NAMUN DI ANGGAP SEDEKAH ITU 3. wahai Tuhanku.

Kepala itu tumbuh lagi dan dipukul lagi.  DIRINYA ORANG YANG LALAI INGAT KEHIDUPAN AKERAT & BERMAKSIAT DENGAN DOSA ISTRI.ORANG YANG CELAKA Sepenggal Kisah Isro Mikroj : Kemudian Rasulullah diperlihatkan orang-orang yang meninggalkan sholat ketika hidup di dunia. “Maka kecelakaanlah bagi orang- orang yang shalat. TIDAK MAMPU BERBUAT SEKEHENDAK HATINYA TANPA MENGHITUNG NIKMAT &  d. MARI KITA HIDUP UNTUK IBADAH KEPADA ALLAH SWT : 15 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya.  ORANG YANG LALAI MENGAGUNGKAN ALLAH URUSANNYA INGAT KEHIDUPAN AKERAT SEAGUNG ALLAH SWT MENGAGUNGKAN DIRINYA "SANGAT PENTING"  RENUNGKAN SAUDARAKU STOP JANGAN LALAI . KARENA LALAI BERIBADAH  a. (Yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. KARENA MELAKUKAN DOSA  b. DALIL ORANG . TIDAK MAMPU SETIAP BERBUAT SEKEHENDAK HATINYA TANPA  e. mereka mendapatkan balasan tubi bertubi menimpa kepala mereka sampai hancur.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya.  ORANG YANG LALAI ANAK-ANAKNYA INGAT KEHIDUPAN AKERAT MENGAKUI HAK MILIK ALLAH BERBUAT SEKEHENDAK HATINYA TANPA SWT SEBAGAI HAK-NYA  c.   C. Al-Ma’un: 4–5).  HARTANYA ORANG YANG LALAI INGAT KEHIDUPAN AKERAT 3. NO  ORANG YANG AKAN CELAKA DI NERAKA YANG DI DI DALAM HAKEKAT MASUK NERAKA DI DI DALAM PERBUATAN 1 B  HISAB HATINYA SEBABKAN BERBUAT SEKEHENDAK HATINYA TANPA 1.  .  WAKTUNYA ORANG YANG LALAI MEMBAYAR NIKMAT ALLAH INGAT KEHIDUPAN AKERAT SWT 4.” (QS. BERBUAT SEKEHENDAK HATINYA TANPA 2. SUAMI. begitulah seterusnya.

 Ia berkata.  . JENIS PUJIAN DI SURAH AL FATIHAH No  JENIS PUJIAN  SUBJECT  SIFAT PUJIAN  GRUP KEILMUAN  1  PUJI QODIM BAGI QODIM  ALLAH MEMUJI ALLAH  QODIM & SEMPURNA  HAKEKAT & MAKRIFAT 2  PUJI QODIM BAGI BARU  ALLAH MEMUJI MAKLUK  QODIM & SEMPURNA  HAKEKAT & MAKRIFAT BARU & TIDAK  SYAREAT & TAREKAT  3  PUJI BARU BAGI QODIM  MAKLUK MEMUJI ALLAH  SEMPURNA  BARU & TIDAK  SYAREAT  4  PUJI BARU BAGI BARU  MAKLUK MEMUJI MAKLUK  SEMPURNA  V. Tetapi hatiku merasa kurang  nyaman membiarkan ayahku berbagi kubur dengan orang lain. jazadnya masih utuh seperti ketika aku mnguburkannya (  Diriwayatkan oleh Bukhari)                      16 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya.’Aku  merasa akan menjadi orang pertama yang gugur diantara sahabat rasulullah. Keutamaan Sifat Zikir Makrifatullah No  Jenis Zikir / Pujian  Pelaku Zikir / Pujian  Sifat Zikir / Pujian  Efek Pelaku Zikir  Makluk ALLAH Kepada  Baru. aku  membongkar makamnya dan mengeluarkannya. Ajaib. Ia dimakamkan bersama yang lain dalam satu kubur. bersikaplah yang baik kepada sudara‐saudara perempuanmu. Sungguh aku tidak meninggalkan  seorangpun yang lebih aku sayangi disbanding kamu disamping diri Rasululullah. Karenanya selang enam bulan kemudian. Sempurna  Rohani      Jasad utuh pada zaman Rasulullah :  Jabir bin Abdillah bercerita : “menjelang perang Uhud ayahku memanggilku pada malam hari. ALLAH QODIM & SEMPURNA Maka PUJIAN UNTUK ALLAH QODIM & SEMPURNA PUJIAN ALLAH +  PUJIAN MAKLUK  PUJIAN  PUJIAN MAKLUK  PUJIAN MAKLUK  TANPA  SIFAT  UNTUK  PUJIAN  BERWAKIL KEPADA  No  BERJAMAAH  BERJAMAAH  ALLAH SWT  ALLAH         ALLAH   ALLAH SWT UNTUK  BERSAMA ALLAH  KEPADA ALLAH  (HARUSLAH)  MEMUJI ALLAH SWT  SWT  SWT  1  QODIM  QODIM  QODIM  QODIM  BARU  QODIM  2  BAQO  BAQO  BAQO  BAQO  TIDAK ABADI  BAQO  TIDAK  3  SEMPURNA  SEMPURNA  SEMPURNA  SEMPURNA  SEMPURNA  SEMPURNA  VI. Sesungguhnya aku memiliki hutang  maka lunasilah. Dan. Keesokan harinya iapun menjadi  orang yang pertama gugur.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya.   IV. Abadi. Tidak abadi & Tidak  1  Syareat & Tarekat   ALLAH  Sempurna  Hancur Lebur   Selamat Utuh Jasmani &  2  Hakekat & Makrifat  Makluk  & ALLAH SWT   Qodim.

  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya.   VII. VIII. LEBIH KECIL DARI DNA YAITU DI SEBUT TINGKATAN DZAT YANG MEMUJI ALLAH SWT  ( Umumnya kebanyakan orang awam adalah lisan dan hati saja yang memuji ALLAH SWT )  17 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya.  . Pengenalan Diri Yang Wajib Memuji ALLAH SWT Rahasia diri Sendiri dan Hubungannya Dengan Zikir kepada ALLAH SWT Diri terdiri dari Unsur Jasmani dan Unsur Rohani No  Diri Manusia  0  Jasmani Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 1  Tanah Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 2  Air Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 3  Api Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 4  Angin Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 5  Organ Vital Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 6  Daging Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 7  Tulang Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 8  Darah & Otak Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 9  urat dan otot Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 10  Senyawa Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 11  Partikel Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 12  Atom Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 13  Proton dan Neutron Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 14  DNA Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 15  Dzat Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 0  Rohani Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 1  Hati Nurani Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 2  Nafsu Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 3  Nyawa Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 4  Jiwa Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 5  Ruh Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 6  Nur Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH 7  Dzat Wajib Ibadah Zikir Memuji ALLAH “Latifah Dzat” adalah Zikir Hingga Maqom Kedudukan “Dzat Diri” yang Ber-zikir. TINGKATAN “LATIFAH DZAT” No  JENIS LATIFAH DZAT  PENJELASAN  1  Dzat diri / Dzat Insan bagi Manusia  DZAT DIRI MEMUJI ALLAH SWT SWT  2  Dzat Seluruh Makluk Allah  DZAT SEMUA MAKLUK MEMUJI ALLAH SWT  3  Dzat Nur Muhammad  DZAT NUR MUHAMMAD MEMUJI ALLAH SWT  4  Dzat Allah  DZAT ALLAH MEMUJI ALLAH SWT  KETERANGAN  DZAT DIRI ARTINYA SEMUA ANGGOTA JASMANI DAN ROHANI HINGGA BAGIAN TERKECIL LEBIH KECIL DARI  ATOM.

  . & DZAT ALLAH SWT MEMUJI ALLAH SWT SEJAK QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMANYA "KEMUDIAN" SELURUH LATIFAH DZAT NUR ALLAH YANG MAHA AKBAR BERSAMA DZAT ALLAH AZZA WA JALLA. DZAT NUR ALLAH. DZAT NUR MUHAMMAD. DZAT NUR ALLAH.MAHA SEMPURNA SELURUH PUJIAN DARI ALLAH SWT DAN UNTUK ALLAH SWT   ALLAH SWT QODIM & MAHA SEMPURNA DAN MENERIMA YANG QODIM & MAHA SEMPURNA 18 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. DZAT NUR ALLAH. & DZAT ALLAH SWT MEMUJI ALLAH SWT SEJAK QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMANYA "KEMUDIAN" SE-ZAROH LATIFAH DZAT DIRI KITA BERSAMA DZAT ALLAH AZZA WA JALLA. DZAT NUR MUHAMMAD. MEWAKILI SELURUH DZAT MAKLUK. TERDENGAR DI SELURUH DZAT "SEMUA MAKLUK ALLAH". DZAT NUR MUHAMMAD. DZAT NUR ALLAH. DZAT NUR ALLAH. & DZAT ALLAH SWT MEMUJI ALLAH SWT SEJAK QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMANYA "KEMUDIAN" SELURUH ZAROH LATIFAH DZAT DIRI MAKLUK. DZAT NUR ALLAH. DZAT NUR ALLAH. "DZAT NUR ALLAH" DAN "DZAT ALLAH SWT" "KEMUDIAN" LATIFAH DZAT DIRI KITA BERSAMA DZAT ALLAH AZZA WA JALLA. DZAT NUR ALLAH. MEWAKILI SELURUH DZAT MAKLUK.   IX. DZAT NUR MUHAMMAD. DZAT NUR MUHAMMAD. TINGKATAN RAHASIA “TERTINGGI LATIFAH DZAT” "SANGAT PENTING" TINGKATAN RAHASIA “TERTINGGI LATIFATUL DZAT” SAAT BERZIKIR SUARA LATIFAH DZAT DIRI KITA BERSAMA DZAT ALLAH AZZA WA JALLA. DZAT NUR MUHAMMAD. & DZAT ALLAH SWT MEMUJI ALLAH SWT SEJAK QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMANYA "KEMUDIAN" SELURUH ZAROH LATIFAH DZAT NUR MUHAMMAD YANG AKBAR BERSAMA DZAT ALLAH AZZA WA JALLA. MEWAKILI SELURUH DZAT MAKLUK. MEWAKILI SELURUH DZAT MAKLUK. "DZAT NUR MUHAMMAD". MEWAKILI SELURUH DZAT MAKLUK. & DZAT ALLAH SWT MEMUJI ALLAH SWT SEJAK QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMANYA "KEMUDIAN" SE-ZAROH LATIFAH DZAT NUR MUHAMMAD KITA BERSAMA DZAT ALLAH AZZA WA JALLA.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. & DZAT ALLAH SWT MEMUJI ALLAH SWT SEJAK QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMANYA KARENA ALLAH SWT . & DZAT ALLAH SWT MEMUJI ALLAH SWT SEJAK QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMANYA "KEMUDIAN" SELURUH LATIFAH DZAT ALLAH AZZA WA JALLA . MASING-MASING BERSAMA DZAT ALLAH AZZA WA JALLA. & DZAT ALLAH SWT MEMUJI ALLAH SWT SEJAK QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMANYA "KEMUDIAN" SE-ZAROH LATIFAH DZAT DIRI MAKLUK BERSAMA DZAT ALLAH AZZA WA JALLA.ALLAH MAHA AKBAR BERSAMA DZAT ALLAH AZZA WA JALLA SENDIRI. DZAT NUR MUHAMMAD. DZAT NUR MUHAMMAD. YANG ALLAHU AKBAR . MEWAKILI SELURUH DZAT MAKLUK. MEWAKILI SELURUH DZAT MAKLUK. MEWAKILI SELURUH DZAT MAKLUK.

  X. SEMUA MAKLUK & NUR MUHAMMAD IHSAN TENGGELAM DALAM NIKMAT BERZIKIR BERJAMAAH  3  BERSAMA ALLAH SWT  B  DI GERAKAN DAN DI ZIKIRKAN ALLAH SWT – ZAUQ KE-2 1  DIRI IHSAN & TENGGELAM DALAM NIKMAT "DI GERAKAN DAN DI ZIKIR KAN ALLAH"  BERSAMA ALLAH SWT  DIRI &  SEMUA MAKLUK IHSAN TENGGELAM DALAM NIKMAT "DI GERAKAN DAN DI ZIKIR KAN ALLAH"   2  BERSAMA ALLAH SWT  DIRI.  BERZIKIR BERJAMAAH BERSAMA ALLAH SWT – ZAUQ KE-1 1  DIRI IHSAN & TENGGELAM DALAM NIKMAT BERZIKIR BERJAMAAH BERSAMA ALLAH SWT  2  DIRI &  SEMUA MAKLUK IHSAN TENGGELAM DALAM NIKMAT BERZIKIR BERJAMAAH BERSAMA ALLAH SWT  DIRI.  . “TINGKATAN ZAUQ” A.  CIRI  IHSAN WALIYULLAH   CIRI IHSAN RAW  IHSAN   DIRI BERSAMA SEMUA MAKLUK SEAKAN- DIRI SEAKAN-AKAN MELIHAT ALLAH ATAU DI LIHAT 1  UMUM AKAN MELIHAT ALLAH SWT ATAU ALLAH ALLAH SWT SWT MELIHAT DIRI DAN SEMUA MAKLUK DIRI BERSAMA SEMUA MAKLUK SEAKAN- DIRI SEAKAN-AKAN MELIHAT & BERKOMUNIKASI AKAN MELIHAT & BERKOMUNIKASI 2  KHUSUS (BERBICARA/MENDENGAR) KEPADA ALLAH ATAU (BERBICARA/MENDENGAR) KEPADA ALLAH SEBALIKNYA SWT ATAU SEBALIKNYA DIRI BERSAMA SEMUA MAKLUK DIRI TENGGELAM MATI RASA/TIDAK SADARKAN ENGGELAM MATI RASA/TIDAK SADARKAN KHUSUS BIL 3  DIRI/MATI JASMANI DAN ROHANI. DALAM KHUSUS INTIM ( BERDUAAN) BERSAMA ALLAH NIKMAT INTIM SEMUA MAKLUK BERSAMA ALLAH ATAU SEBALIKNYA JIKA SUDAH DI TINGKATAN KHUSUS MAKA AKAN DAPAT MENDENGAR ZIKIR DAN TASBIHNYA  KETERANGAN  SEMUA MAKLUK ALLAH DI ALAM SEMESTA DALAM MEMUJI ALLAH SWT  19 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. SEMUA MAKLUK & NUR MUHAMMAD IHSAN TENGGELAM DALAM NIKMAT "DI GERAKAN DAN DI ZIKIR  3  KAN ALLAH" BERSAMA ALLAH SWT  C  DI WAKILKAN ALLAH MEMUJI ALLAH .ZAUQ 1  DIRI IHSAN & TENGGELAM DALAM NIKMAT "DI WAKILKAN ALLAH SWT MEMUJI ALLAH SWT"  DIRI &  SEMUA MAKLUK IHSAN TENGGELAM DALAM NIKMAT ""DI WAKILKAN ALLAH SWT MEMUJI ALLAH  2  SWT"  DIRI. SEMUA MAKLUK & NUR MUHAMMAD IHSAN TENGGELAM DALAM NIKMAT "DI WAKILKAN ALLAH SWT  3  MEMUJI ALLAH SWT"  D  BERJAMAAH BERSAMA ALLAH SWT & DI WAKILKAN ALLAH MEMUJI ALLAH – ZAUQ 4 DIRI IHSAN & TENGGELAM DALAM NIKMAT "BERJAMAAH BERSAMA ALLAH SWT & "DI WAKILKAN ALLAH SWT  1  MEMUJI ALLAH SWT"  DIRI BERJAMAAH BERSAMA ALLAH SWT & DI WAKILKAN ALLAH MEMUJI ALLAH MEWAKILI : DIRI &  SEMUA MAKLUK  2  IHSAN TENGGELAM DALAM NIKMAT "MEMUJI ALLAH SWT"  DIRI. TINGKATAN IHSAN TINGKATAN  No. SEMUA MAKLUK & NUR MUHAMMAD BERJAMAAH BERSAMA ALLAH SWT & DI WAKILKAN ALLAH MEMUJI  3  ALLAH MEWAKILI : DIRI &  SEMUA MAKLUK IHSAN TENGGELAM DALAM NIKMAT MEMUJI ALLAH SWT"  XI. DALAM NIKMAT DIRI/MATI JASMANI DAN ROHANI.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya.

  XII. KARENA ADA NIAT BERJAMAAH DALAM MAKRIFAT  X. TINGKATAN MAKRIFATULLAH No. Lubang Lubang Belakang. 3. Tulang Sulbi Tulang Sulbi 2  . Mandi Suci . Lubang Depan. 2. Mensucikan 3 tempat Mensucikan Lubang Depan.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya.  . Mensucikan Tempat Keluar 1  tempat Keluar 2.   TINGKATAN SYAHADAT TINGKATAN MAKRIFATULLAH KETERANGAN  MAKRIFATNYA ALLAH SWT KEPADA MAHA SYADADAT TAUHIDNYA ALLAH SWT 1  ALLAH SWT SEMPURNA SYAHADATNYA TAUHIDNYA NUR MAKRIFATNYA NUR MUHAMAMD KEPADA SEMPURNA 2  MUHAMMAD ALLAH SWT MAKRIFATNYA MUHAMMAD SAW KEPADA SYAHADATNYA MUHAMMAD SAW SEMPURNA 3  ALLAH SWT SYAHADATNYA PARA NABI DAN MAKRIFATNYA PARA NABI DAN ROSUL DI TERIMA 4  ROSUL ALLAH ALLAH KEPADA ALLAH SWT ALLAH SWT MAKRIFATNYA IMAM MAHDI DI TERIMA SYAHADAT IMAM MAHDI 5  WALIYULLAH KEPADA ALLAH SWT ALLAH SWT SYAHADATNYA SELURUH MAKRIFATNYA SELURUH WALIYULLAH WALIYULLAH YANG TIDAK DAPAT DI TERIMA YANG TIDAK DAPAT TERTULIS TERTULIS MAQOMNYA DI LAUFUL ALLAH SWT MAQOMNYA DI LAUFUL MAHFUS 6  MAHFUS SYAHADATNYA SELURUH MAKRIFATNYA WALIYULLAH MAQOM DI TERIMA WALIYULLAH YANG TERTULIS YANG TERTULIS KEPADA ALLAH SWT ALLAH SWT 7  MAQOMNYA SYAHADAT WALIYULLAH MAQOM MAKRIFATNYA WALIYULLAH MAQOM DI TERIMA 8  GHAUST GHAOUS KEPADA ALLAH SWT ALLAH SWT SYAHADAT WALIYULLAH MAQOM MAKRIFATNYA WALIYULLAH MAQOM DI TERIMA 9  QUTUB QUTUB KEPADA ALLAH ALLAH SWT SYAHADAT WALIYULLAH MAQOM MAKRIFATNYA WALIYULLAH MAQOM DI TERIMA 10  AUTAD AUTAD KEPADA ALLAH SWT ALLAH SWT SYAHADAT WALIYUYULLAH MAQOM MAKRIFATNYA WALIYULLAH MAQOM DI TERIMA 11  ABDAL ABDAL KEPADA ALLAH SWT ALLAH SWT MAKRIFATNYA ALIM ULAMA KEPADA DI TERIMA SYAHADATNYA PARA ALIM ULAMA 11  ALLAH SWT ALLAH SWT SYAHADATNYA MUKMIN DAN MAKRIFATNYA MUKMIN DAN MUKMINAT DI TERIMA 12  MUKMINAT SELURUHNYA SELURUHNYA KEPADA ALLAHS WT ALLAH SWT SYAHADATNYA ORANG AWAM YANG MAKRIFATNYA ORANG AWAM KEPADA DI TERIMA 13  AHLI MAKSIAT ALLAH SWT ALLAH SWT 14  SYAHADATNYA ORANG KAFIR MAKRIFATNYA OARANG KAFIR TERTOLAK PENGGABUNGAN SYAHADAT DAN SYAHADATNYA RAW MAKRIFATNYA RAW KEPADA ALLAH MAKRIFAT NYA 15  SEMUA DI ATAS    KETERANGAN  * SYAHADAT RAW ADALAH PENGGABUNGAN "IMAN" SEMUA SYAHADAT ANTARA SYAHADAT ALLAH SWT DAN SYAHADAT SEMUA  MAKLUK ALLAH SWT. KARENA ADA NIAT BERJAMAAH SAAT BERSYAHADAT  * MAKRIFAT RAW ADALAH PENGGABUNGAN "IMAN" SEMUA MAKRIFAT ANTARA MAKRIFAT ALLAH SWT DAN MAKRIFAT SEMUA MAKLUK  ALLAH SWT. : 1. 3. kotoran kotoran Belakang. ISTINJAK ***  ISTINJAK WALIYULLAH  ISTINJAK AHLI FIQIH  No  BUANG AIR  BAB   BUANG AIR  BAB   Mensucikan 3 tempat : 1. - 20 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya.

Nur Muhammad. 3. Hati Mensucikan : 1. HAKEKAT & MAKRIFAT KETERANGAN : ISTINJAK / WUDLU / MANDI SUCI selalu dengan niat di sucikan dengan Nur diri. Rambut 4. Tangan. Lubang dengan mengunakan Telinga 5. selalu berpikir positif 2. Akal dengan Mensucikan : 1. 3. AIR 20  NUR DLL) WALIYULLAH MATI SURI 21  MANDI NUR MUHAMMAD ROSULULLAH SAW SAAT MIKROJ 22  MANDI NUR ALLAH ROSULULLAH SAW SAAT MIKROJ RAW MANDINYA DENGAN SEMUA TINGKATAN MANDI SUCI. MANDI KETERANGAN SECARA NIAT. Nur ALLLAH 21 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. Mandi Suci - XI. Kaki ibadah kepada ALLAH SWT 2  .  .   XI. Wajah 2.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. Rambut 4. Kaki Telinga 5. menjaga 9 Tangan. WUDLU ***  WUDLU WALIYULLAH  WUDLU AHLI FIQIH  No  WUDLU LAHIR  WUDLU BATHIN  WUDLU LAHIR  Mensucikan 1. SYAREAT/TAREKAT. 1  selalu Dzikrullah 3. Wajah 2. TINGKATAN MANDI SUCI No  TINGKATAN MANDI SUCI KISAH PENGAMAL KEJADIAN 1  MANDI AIR SUMUR SEMUA MAKLUK ALLAH SEPANJANG MASA 2  MANDI AIR SUNGAI SEMUA MAKLUK ALLAH SEPANJANG MASA 3  MANDI MATA AIR TELAGA SEMUA MAKLUK ALLAH SEPANJANG MASA 4  MANDI AIR LAUT SEMUA MAKLUK ALLAH SEPANJANG MASA 5  MANDI AIR EMBUN SUHADA SAAT SYAHID 6  MANDI AIR SALJU SUHADA SAAT SYAHID 7  MANDI AIR MATA RIDLO IBU WALIYULLAH SEPANJANG MASA 8  MANDI AIR MATA TAUBAT WALIYULLAH SEPANJANG MASA 9  MANDI AIR MATA SYUKUR WALIYULLAH SEPANJANG MASA 10  MANDI AIR MATA TAUHID WALIYULLAH SEPANJANG MASA 11  MANDI AIR MATA SOLAWAT WALIYULLAH SEPANJANG MASA MANDI AIR MATA RINDU KEPADA 12  ROSULULLAH SAW WALIYULLAH SEPANJANG MASA MANDI AIR MATA RINDU KEPADA 13  ALLAH SWT WALIYULLAH SEPANJANG MASA 14  MANDI AIR AINUL HAYA NABI HIDIR AS & WALIYULLAH SEPANJANG MASA 15  MANDI AIR ZAM-ZAM ROSULULLAH SAW SEBELUM MIKROJ MANDI AIR ZAM-ZAM YANG SUDAH DI AJAK TOWAF DAN WUKUF SEWAKTU 16  HAJI HAJI WALIYULLAH SEPANJANG MASA 17  MANDI AIR NUR DIRI WALIYULLAH SEPANJANG MASA 18  MANDI AIR NUR ADAM WALIYULLAH SEPANJANG MASA 19  MANDI TELAGA NUR KAUTSAR WALIYULLAH SEPANJANG MASA MANDI AIR SURGA ( SALSABIL.

& Takbir Kamil. DIRI Menghadiahkan Pahala YAITU Kalamullah Kamil. Kamil. PERBEDAAN TAWASUL KIRIM HADIAH SURAH AL FATIHAH DAN ILMU PENSUCIAN DAN KESEMPURNAAN ALLAH SWT SERTA KEUTAMAAN-NYA. & Takbir Kamil. Istifar Masa dan di Luar ALLAH Permanent Solawat Kamil.  . Qodim hingga ciptakan-Nya. Semua Nikmat Kamil. Sejak Qodim + Kunia & Bacaan Seluruh Kalamullah Tasbih Kamil. B.   XII. di  Bacaan Al Fatihah   Al Fatihah 7 ayat  SENDIRI  nikmati oleh  yang  menerima  KURNIA & ILMU PENSUCIAN & DI TINJAU NIKMAT DI TINJAU DARI PERSERMBAHAN KEPADA    PENYEMPURNAAN ALLAH DARI UNTUK MASA ALLAH SWT SWT PEMBACA MAKLUK ALLAH SEMUA PUJIAN DAN Dibaca Di Dalam SEMUA KALMULLAH Majlis ALLAH. sedang SAW MANUSIA NUR oleh Diri sendiri + Seluruh Sesempurna Pujian ALLAH SWT telah + DI SISI ALLAH Makluk Allah + ALLAH untuk ALLAH dan Kalam-Nya memuji dirinya ALLAH SWT memuji ALLAH SWT ALLAH kepada diri-Nya sebelum masa di SWT sendiri. Tauhid Kamil. Zikirnya di dalam Makluk bersifat Kamil. Solawat Kamil. Istifar Kamil. ***  PERBEDAAN TAWASUL KIRIM SURAH AL FATIHAH DAN RAW KURNIA & DI TINJAU NIKMAT DI TINJAU DARI PERSERMBAHAN AL FATIHAH DARI UNTUK MASA KEPADA ALLAH SWT PEMBACA MAKLUK    ALLAH Kurnia &  Nikmat  bersifat  Menghadiahkan Pahala  Dibaca 1x  Surah  DIRI  A  7 SURAH AL QUR'AN  Sementara. Baqo Kekal Selama-Nya 22 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. karena + selamanya. Tasbih Kamil. Syukur Hingga Baqo. Sejak Qodim Dengan Martabat Pujian masa adalah Rosulullah dan Menjadi hingga Baqo. Syukur Kamil.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. yang di baca dan Kalamullah ciptaan. Tauhid Kamil.  Masa.

BINATANG KUBUR. JIWA. SARIPATI AIR. MALAIKAT PENJAGA γ  γ  γ  γ  22  KUBUR. RUH .  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. DAN SEMUA YANG ADA DI DALAMNYA γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  26  QOLAM DAN PENA γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  27  SELURUH MAKLUK ALLAH TANPA TERKECUALI γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  SEMUA MASA DAN SEMUA TEMPAT YANG AKAN KITA Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  TEMUI DAN HAMBA-HAMBA ALLAH YANG KITA TEMUI DALAM GARIS KEHIDUPAN KITA SEJAK DI CIPTAKAN γ  γ  γ  γ  SAMPAI MASA BAQO KEKAL DI SURGA BERSAMA ALLAH 28  SWT DAN ROSULULLAH SAW 29  SELURUH GURU-GURU KITA γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  30  SELURUH MURID-MURID KITA γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  31  SELURUH TETANGGA-TETANGGA KITA γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  32  SELURUH SAHABAT-SAHABAT KITA γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  33  KEDUA ORANG TUA KITA γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  34  DIRI KITA LAGI γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  35  MUASSIS RAW γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  36  ROSULULLAH SAW γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  37  NUR MUHAMMAD γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  38  NUR ALLAH γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  39  DZAT ALLAH SWT γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  SANGAT PENTING. API NERAKA. YANG Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  19  MATI DAN YANG BELUM DI LAHIRKAN γ  γ  γ  γ  20  SELURUH YANG PERNAH DI DHOLIMI OLEH KITA SEMUA γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  SELURUH YANG BERBUAT BAIK KEPADA KITA SEMUA Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  DALAM URUSAN DUNIA AKERAT. SANGAT PENTING SANGAT BERGUNA UNTUK MENOLONG SEMUA MAKLUK ALLAH SWT. ( Saudaraku Mari Amalkan Sungguh-Sungguh ) 23 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. MALAIKAT ZABANIYAH.III DAN SETERUSNYA Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  6  SAMPAI KIAMAT. NAKIR. SARIPATI API. γ  γ  γ  γ  24  MALAIKAT SURGA DLL. MUNKAR.   XIII. ARAS. URUTAN AMALAN ILMU PENSUCIAN & PENYEMPURNAAN ALLAH SWT SEHARI-HARI URUTAN HADIAH DOA ILMU  PENYERAHAN  No  PENSUCIAN DAN  CARANYA   KAPAN WAKTUNYA  KEPADA ALLAH  PENYEMPURNAAN ALLAH SWT  SWT  SETELAH  SAAT DI  HAKEKAT  SETELAH  ISTIQGOSAH DI  PERLUKAN  BERJAMAAH DAN  DZAT ALLAH SWT SOLAT 5  MALAM HARI 1 X   MENOLONG  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  BERWAKIL KEPADA  WAKTU  DAN DI SIANG  SAUDARA YANG  ALLAH SWT  1  HARI 1X  WAFAT  2  NUR ALLAH γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  3  NUR MUHAMMAD γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  4  ROSULULLAH SAW γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  5  MUASSIS RAW γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  MUASIS RAW : GENERASI II. KHODAM DAN SEMUA MAKLUK GHAIB γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  SARIPATI TANAH. GHOIBUL GHAIB. Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  18  SARIPATI ANGIN. MALAIKAT. HATI. TERLEBIH RIDLO γ  γ  γ  γ  21  ALLAH SWT ALAM KUBUR DAN MAKLUK ALLAH DI ALAM KUBUR . BUAH. Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  BUAH DI SURGA. QORIN DLL γ  γ  γ  γ  KELUARGA SENDIRI DARI NABI ADAM AS HINGGA Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  11  KIAMAT γ  γ  γ  γ  12  PARA NABI DAN PARA ROSUL ALLAH γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  PARA WALIYULLAH YANG TIDAK DI TULIS Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  13  MARTABATNYA DI LAUFUL MAHFUS γ  γ  γ  γ  14  SELURUH WALIYULLAH γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  15  SELURUH MALAIKAT ALLAH γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  SELURUH RIJALUL GHAIB. ILMU PENSUCIAN & PENYEMPURNAAN ALLAH SWT ADALAH ILMU RAHASIA YANG SANGAT TERSEMBUNYI. DLL SURGA DAN SEMUA MAKLUK ALLAH DI SURGA. Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  API KUBUR. MAKLUK Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  16  GHAIB KEKASIH ALLAH γ  γ  γ  γ  17  SELURUH JIN. BUAH NERAKA. NYAWA.PENJAGA NERAKA. AIR NERAKA. Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  BINATANG KUBUR. NAFSU. BIDADARI SURGA. TANPA TERKECUALI. γ  γ  γ  γ  KELUARGA MUASIS RAW DARI NABI ADAM AS HINGGA Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  7  KIAMAT γ  γ  γ  γ  8  KHOLIFAH RAW γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  9  JAMAAH RAW γ  γ  γ  γ  Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  DIRI SENDIRI . Min  “3 X TAKBIR KAMIL”  10  AKAL.  . SANGAT ISTIMEWA. LAHIR BATHIN. SARIPATI NUR γ  γ  γ  γ  SELURUH MUKMIN DAN MUKMINAT YANG HIDUP. γ  γ  γ  γ  23  MALAIKAT MALIK. DLL NERAKA DAN MAKLUK ALLAH DI NERAKA . 25  KURSI .

Berniat Berjamaah Bersama NUR ALLAH Memuji DZAT ALLAH. Se-Maha Suci dan Se-Maha Sempurna.. Puji Qodim bagi Qodim... BISMILLAHI ALLAHU AKBAR.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya..) Amalan Pribadi Setiap Kholifah RAW di amalkan setiap malam. kepada lahir bathinku. karena ALLAH SWT dan Untuk ALLAH SWT. dengan menghabiskan malam- malam dengan mencucurkan air mata.Al-Isra': 44). lagi Maha Pengampun". Seluruh Para WALIYULLAH memuji DZAT ALLAH. dari seluruh ahli maksiat dari seluruh ciptaanMU.‫ وجماعة معك بنية موكل جميع مخلوقاتك لتحميد ذات ﷲ حمد قديم لقديم من حين قديم إلى أبد اآلبدين عدد علوم ﷲ‬.. inilah hambaMU yang menjadi Imamnya Ahli Maksiat. dan kepada kami semuanya.  . RIJALUL GHAIB. dan QOBILTU dan QOBILNA .." dan Berjamaah BersamaMU. dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memujiNya. Disucikan. Sejak Qodim hingga Baqo Kekal Selamanya.‫مطھرا ومكمال ومنورا بمقدسة ذات ﷲ ونورﷲ ونورمحمد ظاھرى وباطنى وإيانا ياإلھي تقبل واكمل حمد قديم لقديم إلى البقاء ھذا للـّه وألجل ﷲ‬ ‫ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬ I. akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Seluruh Para Malaikat Memuji DZAT ALLAH." LA ILAHA ILLA ALLAH. Kemudian Memuji ALLAH SWT di awali dengan bacaan Al Qur’an Surah AL Isro Ayat 44 “ZIKIR BERSAMA ALAM SEMESTA DARI SELURUH MAKLUK ALLAH” Atas Rohmat ALLAH SWT zikir ini untuk mengagungkan Kebesaran “ALLAH Azza Wa Jalla” "Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya. sentiasa mengucap tasbih bagi Allah.. Seluruh GAIB.."‫ محمد رسول ﷲ‬، ‫" ال إله إال ﷲ‬: ‫اقسام ذات ﷲ‬ . 1.‫إلى البقاء اب ًدا اب ًدا‬ ‫االولياء حين يحمدون ذات ﷲ ومع جميع المالئكة حين يحمدون ذات ﷲ ومع الغيب ورجال الغيب وسائر العالمين من جميع مخلوقات ﷲ دون استثناء حين يحمدون ذات ﷲ تحت امام‬ ‫ قبلت وقبلنا ياﷲ‬.. Disempurnakan dan dijadikan "NUR" dgn Maha SuciNya DZAT ALLAH. untuk mengakui Maha Hinanya kita sebagai makluk ALLAH SWT di sisi Maha Suci-Nya ALLAH SWT. dan Seluruh alam semesta Seluruh Makluk ALLAH memuji DZAT ALLAH. ) ‫ نويت التعبد ذكر ﷲ‬.. (Dengan Berjamaah dan Berwakil Kepada ALLAH SWT dalam Memuji-Nya.Baginda Rosulullah SAW Memuji DZAT ALLAH.NUR ALLAH. kami terima YA ALLAH. di Wajibkan oleh ALLAH SWT memuji-Nya dan mengajak Semua Makluk ALLAH memuji-Nya. ) berniat berjamaah. PUJI QODIM BAGI QODIM. MUHAMMAD ROSULULLAH. berniat Mewakili seluruh MaklukMu Memuji DZAT ALLAH. Mohon TERIMA dan SEMPURNAKAN PUJI QODIM BAGI QODIM ILA BAQO ini .   AMALAN WAJIB PRIBADI KHOLIFAH RAW ( “Istiqomah setiap malam dan siang” ) Setiap Kholifah RAW.. tanpa terkecuali di bawah IMAM SUMPAHnya DZAT ALLAH AZZA WA JALLA. dengan Martabat “Puji Qodim Bagi Qodim hingga Baqo kekal Selama-Nya. Ya ALLAH.‫ﺃ‬ ‫ جماعة مع نور ﷲ حين يحمد ذات ﷲ ومع نور محمد حين يحمد ذات ﷲ ومع سيدنا محمد حين يحمد ذات ﷲ ومع جميع النبيين حين يحمدون ذات ﷲ ومع جميع‬. dan Se. ZIKIR LEVEL I ZIKIR TINGKAT I  DIRI BERJAMAAH BERSAMA ALLAH SWT & NUR MUHAMMAD KEMUDIAN MEWAKILI SELURUH ALAM SEMESTA YANG BERJAMAAH ZIKIR WAKTUNYA MEWAKILI ZIKIR SIFAT ZIKIR-NYA ZAUQ ALLAH SWT ALLAH SWT NUR ALLAH NUR ALLAH SEBANYAK TENGGELAM NUR MUHAMMAD NUR MUHAMMAD BILANGAN ZIKIR- DIRI + SEJAK QODIM DALAM BERJAMAAH ROSULULLAH HINGGA BAQO ROSULULLAH NYA ALLAH SWT NIKMAT SAW SAW KETAHUAI + SEMUA ZIKIR AKBAR SEMUA MAKLUK SEMUA MAKLUK MAKLUK-NYA ALLAH ALLAH KETAHUI 24 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya.. Berjamaah bersama Seluruh Para Nabi Memuji DZAT ALLAH.. Ya ilahi. Setiap Kholifah di Bumi ALLAH. sejak qodim hingga kekal selamanya sebanyak ILMUNYA ALLAH.. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyantun.Agung Dzat-Nya ALLAH Azza Wa Jalla”.‫ بسم ﷲ ﷲ أكبر‬.(QS.. Nawaitu beribadah dzikrullah (.dan NUR MUHAMMAD. Bersama DZAT ALLAH saat Memuji DZAT ALLAH. ‫ ( مأموما بذات ﷲ حين يحمد ذات ﷲ حمد قديم لقديم منذ قديم‬. NUR MUHAMMAD Memuji DZAT ALLAH.‫ ھذا عبدك الذي أصبح اماما لمختلف اھالى المعصية من جميع مخلوقاتك‬، ‫ إلھي يا ﷲ‬.. Ya ILAHI.

Berniat Berjamaah Bersama NUR ALLAH Memuji DZAT ALLAH. kepada lahir bathinku..‫عزوج ّل‬ ّ ‫بقسم ﷲ‬ .‫ بسم ﷲ ﷲ أكبر‬،‫ ياإلھي تقبل واكمل حمد قديم لقديم إلى البقاء ھذا للـّه وألجل ﷲ‬،‫مطھرا ومكمال ومنورا بمقدسة ذات ﷲ ونورﷲ ونورمحمد ظاھرى وباطنى وإيانا‬ ‫ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬ II. NUR ALLAH.. dan Seluruh alam semesta Seluruh Makluk ALLAH memuji DZAT ALLAH.  .. Mohon TERIMA dan SEMPURNAKAN PUJI QODIM BAGI QODIM ILA BAQO ini . Dengan Sumpah ALLAH Azza Wa Jalla.".NUR MUHAMMAD. RIJALUL GHAIB. SELURUH PARA NABI. Sejak Qodim hingga Baqo Kekal Selamanya.. Bersama DZAT ALLAH saat Memuji DZAT ALLAH. ANAK CUCU HINGGA AKHIR ZAMAN. Ya WAKIL 3X. ) ‫ نويت التعبد ذكر ﷲ‬.‫ابدا عدد علوم ﷲ‬ ً ً ‫جماعـة معك مو ّكلون عبدك ھـذا وإيانا لتحميد ذات ﷲ حمد قديم لقديم منذ قديم إلى البقاء اب ًدا‬ ‫ وجميع مخلوقاتك‬. untuk MEMUJI ENGKAU SEJAK QODIM HINGGA KEKAL SELAMANYA. MUHAMMAD ROSULULLAH.‫البقاء اب ًدا اب ًدا‬ ‫حين يحمدون ذات ﷲ ومع جميع المالئكة حين يحمدون ذات ﷲ ومع الغيب ورجال الغيب وسائر العالمين من جميع مخلوقات ﷲ دون استثناء حين يحمدون ذات ﷲ تحت امام اقسام ذات‬ ‫ قبلت وقبلنا ياﷲ‬. Seluruh GAIB. ZIKIR LEVEL II ZIKIR TINGKAT II  BERJAMAAH ZIKIR BERSAMA ALLAH SWT . Memuji DZAT ALLAH. YA ALLAH Disucikan.. Disempurnakan dan Dijadikan "NUR" dgn Maha SuciNya DZAT ALLAH.  NUR MUHAMMAD KEMUDIAN &  SELURUH ALAM SEMESTA UNTUK  MEWAKILI DIRI KITA  YANG BERJAMAAH ZIKIR   WAKTUNYA  MEWAKILI ZIKIR   SIFAT ZIKIR‐NYA  ZAUQ  ALLAH SWT  NUR ALLAH   SEMUA  SEBANYAK  TENGGELAM  NUR  MAKLUK  SEJAK QODIM  BILANGAN ZIKIR‐ DALAM  MUHAMMAD  DIRI KITA  ALLAH +   HINGGA BAQO  NYA ALLAH SWT  NIKMAT ZIKIR  ROSULULLAH  BERJAMAAH   KETAHUAI  +   AKBAR  SAW  SEMUA MAKLUK‐ DIRI KITA  NYA KETAHUI  3... PUJI QODIM BAGI QODIM..‫ ھذا عبدك الذي أصبح اماما لمختلف اھالى المعصية من جميع مخلوقاتك‬، ‫إلھي يا ﷲ‬-‫ب‬ ‫ جماعة مع نور ﷲ حين يحمد ذات ﷲ ومع نور محمد حين يحمد ذات ﷲ ومع سيدنا محمد حين يحمد ذات ﷲ ومع جميع النبيين حين يحمدون ذات ﷲ ومع جميع االولياء‬. inilah hambaMU yang menjadi Imamnya Ahli Maksiat. SIAPA MEWAKILI AKAN DI WAKILI.Seluruh para JIN.‫ابدا اب ًدا‬ ً ‫لتحميدك بحمـدك ذاتك حمد قديم لقديم إلى البقاء‬ ‫ ( مأموما بذات ﷲ حين يحمد ذات ﷲ حمد قديم لقديم منذ قديم إلى‬. dan kepada kami semuanya.PARA WALIYULLAH.Baginda Rosulullah SAW Memuji DZAT ALLAH. SESUNGGUHNYA HAMBA BERSAMAMU TELAH MEWAKILI SELURUH MAKLUK ENGKAU MEMUJIMU. WAKILILAH HAMBA DAN ROSULULLAH SAW.PARA MALAIKAT. Seluruh Para Malaikat Memuji DZAT ALLAH. Ya ILAHI. KAMI TIADA. 25 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. QOBILTU HAMBA TERIMA DAN QOBILNA KAMI TERIMA DI WAKILI ENGKAU MEMUJI ENGKAU PUJI QODIM BAGI QODIM ILA BAQO DENGAN SEMPURNA. PUJI QODIM BAGI QODIM hingga BAQO KEKAL SELAMANYA. serta seluruh Makluk Engkau tanpa terkecuali. DAN ISTRI- ISTRI. dengan pujian ENGKAU. NUR MUHAMMAD Memuji DZAT ALLAH. SIAPA MENGASIHI AKAN DI KASIHI. dari seluruh ahli maksiat dari seluruh ciptaanMU. PUJI QODIM BAGI QODIM. karena ALLAH SWT dan Untuk ALLAH. mewakili hambamu ini dan kami semua. hamba terima..KEDUA ORANG TUA..BISMILLAHI ALLAHU AKBAR. MERTUA HINGGA NABI ADAM AS. WAHAI DZAT ALLAH YANG MAHA MEWAKILI. Berjamaah bersama Seluruh Para Nabi Memuji DZAT ALLAH. HILANG LEBUR MENJADI "NUR" DI DALAM KEBESARAN NUR ALLAH DAN NUR MUHAMMADMU. dan QOBILTU. ‫ فأذنْ لجميع مخلوقاتـك معـك ليـو ّكلوا عبدك ھـذا‬،‫ إنّ ھـذا عبدك معـك قدو ّكل جميع مخلوقاتـك لتحميدك‬،‫ َمنْ َيرْ حَ ْم َسيُرْ حَ ْم ومن يو ِّكل سيو َّكل ومن يتصدّق يجزبه‬.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. KARENA HANYA ENGKAU SENDIRIAN YANG MAHA QODIM MAKA HANYA ENGKAU SAJALAH YANG MAMPU PUJI QODIM BAGI QODIM. sejak qodim hingga kekal selamanya sebanyak ILMUNYA ALLAH. RIJALUL GHAIB. MUASSIS RAHMATULLAH AKBAR WAJHAH. MEWAKILI HAMBA MEMUJI ENGKAU. Nawaitu beribadah dzikrullah (."‫ محمد رسول ﷲ‬، ‫" ال إله إال ﷲ‬: ‫ﷲ‬ . ) berniat berjamaah.   2. Puji Qodim bagi Qodim." LA ILAHA ILLA ALLAH. SELURUH PARA GAIB. SIAPA BERSEDEKAH AKAN DI BALAS ALLAH.. Ya ALLAH. DAN QOBILNA KAMI TERIMA. MAKA IZINKANLAH SELURUH MAKHLUK ENGKAU BERSAMAMU. Ya ilahi... BISMILLAHI ALLAHU AKBAR.. tanpa terkecuali di bawah IMAM SUMPAHnya DZAT ALLAH AZZA WA JALLA. dan Seluruh Makluk Engkau Berjamaah BersamaMU. Seluruh Para WALIYULLAH memuji DZAT ALLAH...

ZIKIR LEVEL III ZIKIR TINGKAT III  BERWAKIL KEPADA ALLAH SWT    ( YA WAKIL ‐ AS MAUL HUSNA )  YANG BER ZIKIR   WAKTUNYA  MEWAKILI   SIFAT ZIKIR‐NYA  ZAUQ  TENGGELAM  DALAM  DIRI KITA . Subhanallah Wa Bihamdihi Subhanallah hil Adhiem 1000x 3. maka “dia akan masuk surga” (HR. dan semuanya di hadirkan ALLAH SWT untuk memuji ALLAH SWT.” (HR. dan (bersaksi) bahwa ’Isa adalah hamba Allah dan anak dari hamba-Nya. Yaitu “Tenggelam dalam Nikmat Memuji ALLAH SWT”  Bagaimana jika ada amalan lain selain zikir 7 di atas ? Semua amalan zikir selain zikir 7 di atas. Solla Allah Ala Nur Muhammad 1000x 6. Dalil – Dalil Caranya dengan 1. “Perumpamaan orang yang berzikir kepada Robbnya dan yang tidak. al qur’an maka semua zikir itu termasuk zikir pujian ( Tasbih Kamil ) kepada ALLAH SWT Kisah Suatu masa Muassis RAW dan Jamaah berzikir Subhanallah.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. La Ilaha Illa ALLAH 1000x. Astaqfirullah 1000x 5. Bukhari no. 149) e. 99) 26 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya.  HINGGA BAQO  BILANGAN ZIKIR‐ AKBAR.  ALLAH SWT  ROSULULLAH  KEKAL SELAMA‐ NYA ALLAH SWT  PUNCAK‐NYA  SAW & SEMUA  NYA  KETAHUAI    TIDAK  MAKLUK ALLAH   SADARKAN  DIRI  Zikirnya di sebut sering zikir 7 adalah sebagai berikut : 1. Muhammadur Rosulullah SAW 1X 2. Bukhari dan Muslim)” b. baik itu Asma’ul Husna. ”Engkau terbebas dari neraka. “seumpama orang hidup dan orang mati”. dan kalimat- Nya yang disampaikan kepada Maryam serta Ruh dari-Nya. (HR.  .) d. ”Barangsiapa mengucapkan ’saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata.” (HR. maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga dari delapan pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Muslim no. Suatu saat Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam mendengar muadzin mengucapkan ’Asyhadu alla ilaha illallah’. Salamun Qoulam Mir Robirrohiem 1000x 7. 873) c. ”Barangsiapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah ‘lailaha illallah’.‫بسم ﷲ ﷲ أكبر‬ III.” (HR. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda. Alhamdulillah 1000x Caranya dengan Konsentrasi dan Khusyuk sampai “Zauq”. Muhammadur Rosulullah SAW 1X a. La Ilaha Illa ALLAH 1000x. dan (bersaksi pula) bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya. Abu Daud. tidak ada sekutu bagi-Nya. Muslim no. ALLAHU AKBAR 1000X 4. “Orang yang berbahagia karena mendapat syafa’atku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan “Laa ilaha illallah dengan ikhlas dalam hatinya atau dirinya. NUR  SEJAK QODIM  SEBANYAK  NIKMAT ZIKIR  MUHAMMAD. maka di perlihatkan bahwa semua jenis Pujian adalah milik ALLAH SWT. Lalu beliau mengatakan pada muadzin tadi.   ‫ كن وكيال لعبدك ولرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلّم ولمؤسس رحمة ﷲ أكبروجھه ولجميع النبيين ولجميع اولياء ﷲ ولوالدي ولمصاھرتى إلى نبينا آدم عليه‬،‫ ياوكيل ياوكيل ياوكيل‬-‫ج‬ ‫السالم ولزوجاتى ولذريتى إلى اخرالزمان ولجميع المالئكة وجميع الغيب ورجال الغيب وجميع ال ِج ّنة وجميع مخلوقاتـك بال استثنا ٍء لتحميدك منذ قديم إلى االبد حم َد قديم لقديم أل ّنك وحدَك‬ ،ً‫قبلت وقبلنا َتوكيلَك لتحميدك حمد قديم لقديم إلى البقاء كامال‬ ُ ،‫ لسنا موجودين لكن فناء واصبحنا نورا فى عظام نور ﷲ و نور محمّـدك‬،‫قدي ٌم فإنماانتَ وحدَك الذى قدرعلى حم ِد قديم لقديم‬ . Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.

kamu mempunyai satu amalan kebaikan yang menyebabkan kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Ini adalah dalil keutamaan Zikir Jahar ( Suara keras terdengar orang lain sebanyak-banyaknya ) dari pada Zikir Sir ( Suara terdengar diri sendiri saja ) Aku mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik dari kelompok tersebut.” (HR Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2072) 27 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. tidaklah seorang hamba mengucapkannya dengan benar dari hatinya. Dalam riwayat lain Abdullah ibn Amru juga menceritakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda “Seseorang dari umatku akan diseru pada hari Kiamat lalu dibentangkan kepadanya 99 catatan kejahatannya. Aku mendekat kepadanya satu depa. Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah)." (Al.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. maka timbangan itu akan condong ke La Ilaha illa Allah. Hakim . (HR. setiap hamba-Mu mengucapkan ucapan seperti ini. Ibnu Majah. (Hadis : Diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan al-Hakim) g.. di sebut Majlis-Nya ALLAH SWT 2. dan jika dia mendekat kepadaku sehasta. "Sungguh aku akan mengajarkan sebuah kalimat. Orang itu berkata “Wahai Tuhan. Nasa’i. yaitu kalimat subhanallah wabihamdihi. “Telah berfirman Allah Subhanahu wa ta’ala. maka Aku mengingatnya dalam diri-Ku sendiri. Lalu nabi Musa berkata lagi “Ya Tuhanku. "Dzikir yang paling utama adalah laa ilaha illallah. lalu ia mati diatas keyakinan itu. dan Aku bersamanya ketika dia mengingatku. dan La Ilaha illa Allah diletakkan pada sebelahnya lagi. Allah lalu berfirman “Wahai Musa. katakana La Ilaha illa Allah."(HR. manakala kartu itu diletakkan di sebelahnya lagi dan ternyata kartu itu lebih berat. Lalu dia ditanya lagi “Adakah kamu mempunyai alasan lain (untuk tidak menerima azab) atau kamu mempunyai amal kebaikan? Orang itu kemudian menjadi takut dan menjawab : tidak.a. Aku mendekat kepadanya sehasta. (Hadis Riwayat al-Tirmizi. dan jika dia mendatangiku dengan berjalan. Maka dikeluarkan kepadanya sebuah kartu yang tertulis “Asyhadu an la Ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluh. ‘Aku adalah sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. dan jika dia mendekat kepada-Ku sejengkal. Allah berfirman “Wahai Musa. Yaitu kalimat Laa ilaha illallah. beliau berkata.   f. dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. begitu juga oleh Imam Muslim.Shohih Targhib wa Tarhib : 1526 ) i. Lalu dikatakan kepadanya “Apakah ada di antara catatan-catatan itu yang kamu pungkiri? Ataukah para penulis-Ku telah menzalimi kamu? (Dia menjawab) : Tidak ya Tuhanku. berdzikirlah kepada Allah. Rasulullah Saw bersabda : “Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah. apa artinya satu kartu ini dibanding dengan catatan-catatan itu? Maka dikatakan kepadanya “Kamu tidak akan teraniaya. Subhanallah Wa Bihamdihi Subhanallah hil Adhiem 1000x a. h. subhanallahil ‘Azhim (Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya. Lalu catatan-catatan itu diletakkan di atas sebelah timbangan. (maka) Aku mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik dari kelompok tersebut. Dari Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda “Nabi Musa pernah berkata “Ya Tuhan-ku. berat dalam timbangan. kalau saja tujuh langit dan segala penghuninya kecuali Aku di tambah dengan tujuh bumi diletakkan di sebelah timbangan. sebanyak – banyaknya. An Nasa'I . Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. "Wahai orang – orang beriman. j. kecuali (Allah) mengharamkan tubuhnya dari api neraka. bagi Kami. telah bersabda Rasulullah ‫ﷺ‬. Maka dikatakan kepadanya : oh tidak. Ibn Hibban dan al-hakim). ajarkan aku sesuatu untuk mengingat dan memohon kepada-Mu.  .Shohih Targhib wa Tarhib : 1528 ). dan disukai oleh (Allah) Yang Maha Pengasih. dan jika dia mengingatku di dalam sebuah kelompok/jama’ah. Setiap catatan panjangnya sebatas mata memandang. Aku mendatanginya dengan berjalan cepat’ ” (Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mahasuci Allah Yang Maha Agung). dan jika hambaku mengingatku dalam sendirian.Ahdzab:41) k.

  Renungkan ! ini Dalil RAW Mahasuci Allah  Se-Maha Suci Dzat ALLAH SWT. karena kalimat tersebut merupakan doa seluruh makhluk dan dengan kalimat itulah semua makhluk mendapat limpahan rezeki. Dalam musnad Imam Ahmad diceritakan bahwa ketika menjelang ajal Rasulullah saw.  .” (HR Muslim dan Tirmidzi). dan beristighfarlah kepada Allah sebanyak seratus kali diantara waktu terbitnya fajar hingga menjelang waktu shalatmu. dengan itu dunia akan tunduk dan merangkak mendatangimu. bahwasanya Nabi ‫ ﷺ‬bersabda. wa ziinata ‘Arsyihi. Agung-Nya b. “Apakah engkau tidak pernah membaca doanya para Malaikat dan tasbihnya seluruh makhluk yang dengan itu mereka mendapat limpahan rezeki?” Lelaki itu bertanya.. “Yang dipilih oleh Allah bagi para malaikat dan hamba-hamba-Nya. Bahwa suatu ketika datang seorang lelaki mengeluhkan keadaannya kepada Rasulullah saw. Rasulullah pernah ditanya. Apabila mereka mendapati satu majelis dzikir. sesungguhnya Allah tabaaraka wa ta’ala (Maha Memberkati dan Maha Tinggi) memiliki banyak malaikat yang selalu mengadakan perjalanan yang jumlahnya melebihi malaikat pencatat amal.a. Rasulullah Saw bersabda : “Barangsiapa mengucapkan subhanallah wabihamdihi seratus kali dalam sehari. Apabila para peserta majelis telah berpencar mereka naik menuju ke langit. Beliau melanjutkan: Lalu Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung menanyakan mereka padahal Dia lebih mengetahui daripada mereka: Dari manakah kamu sekalian? Mereka menjawab: Kami datang dari tempat hamba-hamba-Mu di dunia yang sedang mensucikan [Tasbih]. maka mereka akan ikut duduk bersama mereka dan mengelilingi dengan sayap-sayapnya hingga memenuhi jarak antara mereka dengan langit dunia. wahai Tuhan kami.” (HR Muslim).” (Diriwayatkan “Shahih Bukhari”) g. Rasulullah Saw bersabda : “Sesungguhnya sebaik-baik ucapan kepada Allah SWT adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi. Beliau bersabda. Seluruhnya Untuk ALLAH SWT Mahasuci Allah Yang Maha Agung Se-Agung Dzat ALLAH SWT. Ia berkata. dan Allah menciptakan dari setiap kalimat tersebut Malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah hingga hari kiamat dan untukmu pahalanya. Allah bertanya: Apakah mereka sudah pernah melihat neraka-Ku? Para malaikat menjawab: Belum. wa midada kalimatihi’(Maha Suci Allah dan segala puji bagiNya sebanyak bilangan makhlukNya.  Sebanyak. “Perkataan apa yang paling utama?” Beliau menjawab. “Doa apakah itu wahai Rasulullah?” Rasulullah saw menjawab. Seluruh Pujian ALLAH SWT + Seluruh Pujian Makluk ALLAH. Allah bertanya lagi: Apakah mereka sudah pernah melihat surga-Ku? Para malaikat itu menjawab: Belum wahai Tuhan kami.” (HR Muslim dan Tirmidzi) e. 28 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. yaitu subhanallah wabihamdihi (Mahasuci Allah dengan segala puji bagi-Nya).” f. d. c.” Rasulullah saw bertanya kepadanya. Beliau memanggil putrinya dan berkata. Allah berfirman: Apalagi seandainya mereka pernah melihat neraka-Ku? Para malaikat itu melanjutkan: Dan mereka juga memohon ampunan dari-Mu. kemudian Allah berfirman: Aku sudah mengampuni mereka dan sudah memberikan apa yang mereka minta dan Aku juga telah memberikan perlindungan kepada mereka dari apa yang mereka takutkan.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. Allah bertanya lagi: Apa yang mereka mohonkan kepada Aku? Para malaikat itu menjawab: Mereka memohon surga-Mu. “Dunia ini telah berpaling dariku dan yang telah kuperoleh dari tanganku sangatlah sedikit. membesarkan [Tahlil]. Allah bertanya: Dari apakah mereka memohon perlindungan-Ku? Para malaikat menjawab: Dari neraka-Mu. dan sebanyak hitungan kalimatNya). memuji [Tahmid] dan memohon kepada Engkau. Allah berfirman: Apalagi jika mereka telah melihat surga-Ku? Para malaikat itu berkata lagi: Mereka juga memohon perlindungan kepada-Mu. Suci-Nya Segala puji bagi-Nya.’ (Hadis riwayat Muslim) h. Diriwayatkan dari Abi Dzar. “Aku perintahkan engkau agar selalu mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. subhanallahi wa bihamdihi ‘adada khalqihi. mengagungkan [Takbir]. dan sebesar ridha diriNya. ia akan diampuni segala dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di laut. mereka senantiasa mencari majelis-majelis dzikir.wa ridhaka nafsihi. dan seberat ‘Arasy-Nya. “Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim.

yang di amalkan RAW “ Artinya. Allah meminta mereka untuk membaca "SUBHANALLAH".  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. dan pentauhidan makhluk kepadaNya. ALLAHU AKBAR 1000X a." “ Ini makrifat ibadah Rosulullah SAW. 3. lebih sempurta. adalah nikmat paling besar dibanding dzikir anda kepadaNya. Para Malaikat menggabungkan ketiga kalimat ALlah sebelumnya dengan kalimat itu sehingga menjadi "SUBHANALLAH WA ALHAMDULILLAH wa LA ILAHA ILLALLAH ALLAHU AKBAR". Dan Allah Ta'ala berfirman : "Niscaya Dzikirnya Allah itu lebih besar. lebih mulia dan lebih terhormat. Ketika nabi Adam bersin Allah mengilhamkannya untuk membaca ALHAMDULILLAH dan Allah menjawab "Yarhamuk Rabbuk".  . "aku tidak mampu. ketika Allah menciptakan Arsy dan meminta para malaikat untuk memikulnya. c. Nabi Muhammad saw. lebih luhur. begitu juga oleh Imam Bukhari at-Tirmidzi dan an-Nasa’i). adalah Dzikir teragung dan terbesar. Alkisah Ibn Abbas ra menuturkan. dengan mengingat nikmat-nikmat itu. Ibnu Athaillah As Sakandary. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sewaktu malaikat Jibril menceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW karena 29 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya.S. Menjelaskan kalimat "Allahu akbar" : Pertama: Dalam "Allahu Akbar" ada penyebutan Allah Ta'ala pada diriNya Sendiri. Engkau. pentauhidan. Menyaksikan (musyahadah) pada Allah Ta'ala (Yang Diingat) di dalam sholat lebih agung dan lebih sempurna serta lebih besar ketimbang sholatnya. lalu Allah menjawab: Aku juga telah mengampuninya karena mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara orang yang ikut duduk bersama mereka. Ia pun berkata ALLAHU AKBAR. Para malaikat menyambungkan kedua kalimat ALlah tersebut sehungga sepanjang masa mereka mengucapkan"SUBHANALLAH wa Alhamd li ALlah Malaikat terus membaca kalimat tersebut hingga Alah mengutus Nabi Nuh. serta doronganNya kepadamu melalui ajakanNya kepadamu agar taat kepadaNya. yang lebih agung dan lebih besar dibanding penyebutan makhlukNya yang lemah.   Beliau melanjutkan lagi lalu para malaikat itu berkata: Wahai Tuhan kami! Di antara mereka terdapat si Fulan yaitu seorang yang penuh dosa yang kebetulan lewat lalu duduk ikut berdzikir bersama mereka. Ketiga: Bahwa Dzikirnya Allah Ta'ala ada di zaman Azali sebelum hambaNya ada. Justru Nabi saw. Beliau berkata. paling mulia. Nabi Nuh diperintah Allah agar menyuruh Kaumnya menyebut LA ILAHA ILLA ALLAH Malaikat pun menggabungkan kalimat ketiga itu sehingga menjadi "SUBHANALLAH WA ALHAMDULILLAH wa LA ILAHA ILLALLAH" yang di dengungkan sepanjang masa hingga ALlah mengutus Nabi Ibrahim. yang menyebabkan dzikirnya hamba saat ini. bersabda: "Aku tidak mampu memuji padaMu. sangat butuh. lebih tinggi. Malaikat- malaikat pun terus menerus membaca nya hingga Allah SWT menciptakan Nabi Adam A. mereka merasakan betapa berat Arsy tersebut. sebagaimana Engkau memujiMu atas DiriMu. Kedua: Dzikir dengan Nama tersebut lebih agung dibanding dzikir dengan Asma'-asma'Nya yang lain. Dzikirnya Allah Ta'ala tersebut lebih dahulu. Kelima: Bahwa mengingat Allah atas berbagai nikmat yang agung dan anugerah mulia. ALlah SWT mengilhami Nabi Ibrahim untuk mengurbankan anak kesayangannya dan Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. (itulah Makritullah Sejati di sisi ALLAH SWT ) b. padahal beliau adalah paling tahu dan paling ma'rifat. pengagungan dan penghormatan atas keagunganNya. menampakkan kelemahannya. dan mereka merasakan memikul Arsy menjadi lebih ringan." padahal beliau adalah makhluk paling tahu. di dalam sholat lebih utama dan lebih besar dibanding mengingatNya di luar sholat. karena anda semua tidak akan pernah mampu mensyukuri nikmatNya mengingat nikmat-nikmat itu. dan paling tinggi derajatnya & paling utama." Keempat: Sebenarnya mengingat Allah swt. karena anda semua tidak akan pernah mampu mensyukuri nikmatNya d. Karena Allah SWT-lah Yang Maha Mencukupi dan Maha Terpuji.

“Allah telah berkata.” [Shahih al-Bukhari no 789. "Maka Aku katakan kepada mereka: “Mohonlah ampun kepada Tuhanmu'. tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. (QS al-Isra: 111) 4. e.” (HR. Aku akan setia pada perjanjianku dengan- Mu semampuku. ‘Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan tidak mempunyai penolong (untuk menjaga-Nya) dari kehinaan dan “Agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya’’. dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Maka beristighfarlah kalian kepada-Ku. kemudian beliau bertakbir ketika akan ruku’. Aku adalah hamba-Mu. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Begitulah yang ia lakukan dalam setiap shalat sampai selesai.  . ’Wahai hamba-hamba-Ku. niscaya kalian Aku ampuni." d. lalu dia mati sebelum waktu pagi.   kekagumannya kepada para Malaikat yang taat beliau berkata "LA HAWLA WALAA QUWWATA ILLA BILLAH AL ALI AL AZHIM". 1520 dan Ibnu Majah no. maka dia termasuk penghuni surga. "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepada-Nya. ampunilah aku. kemudian bertakbir lagi ketika mengangkat kepala. dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shahih Muslim no 392] e. Sabda Rasulullah. Firman-Nya. 30 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. "Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah. maka Aku akan mengampuninya dan Aku tidak peduli (beberapa banyak dosanya).Ibnu Majah. kemudian membaca rabbanaa lakal hamdu. niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Aku mengakui nikmat- Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Tirmidzi). oleh karena itu. kemudian bertakbir ketika sujud. Engkaulah yang menciptakanku. dan bertakbir lagi ketika bangkit raka’at kedua setelah duduk tasyahhud. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. 3951) c. (jika kamu mengerjakan yang demikian). Maka Jibril berkata "Ini adalah kalimat penutup dari empat kalimat sebelumnya. “Ya Allah! Engkau adalah Rabbku. maka dia termasuk penghuni surga." (QS An-Nisa' [4]: 110). d. Diberi kenikmatan yang baik terus-menerus. "Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka.” (HR. kemudian membaca sami’allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku’. kemudian beliau bertakbir ketika akan turun. maka sesungguhnya Aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. lalu dia mati pada hari itu sebelum waktu sore. akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan. dan akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." (QS An Naml [27]: 46). g. f. Dihapus kejelekannya dan diangkat derajatnya.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. kemudian ia mohon ampun kepada Allah. "Barangsiapa membiasakan diri untuk beristighfar. mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya. Dan barangsiapa mengucapkannya pada malam hari dalam keadaan meyakininya.” h. Allah "Dan barangsiapa yang berfirman. sedang mereka meminta ampun." (QS Nuh [72]: 10-12) b. kemudian bertakbir lagi ketika mengangkat kepala. Jika kamu berpaling. Rasulullah bersabda. 6306) “Barangsiapa mengucapkannya pada siang hari dan meyakininya. Allah berfirman. setiap kalian pasti berdosa kecuali yang Aku jaga. Astaqfirullah 1000x a. Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan." (HR Abu Daud no." (QS Al Anfaal [8]: 33)." (QS Hud [11]: 3). agar kamu mendapat rahmat. Dan barangsiapa yang meyakini bahwa Aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya. Menolak bala dan bencana. “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam ketika berdiri hendak shalat beliau bertakbir hingga berdiri. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun”. Bukhari no. “Dan katakanlah.

& ia mengetahui bahwasanya ia mempunyai Tuhan yg dapat mengampuni dosa atau memberi siksa karena dosa. Katakanlah. pemuda itupun menceritakan dosa yang dilakukannya. ' sebanyak tiga kali.w lagi.a. ya Rasulullah” jawabnya diantara esakan tangisan.w kembali bertanya. Abu Ahmad berkata. Umar Ibnu Khattab salah seorang sahabat terdekat Rasullulah s. Allah akan mengampuninya. di Madinah ada seorang yg berkisah. aku mendengar Abu Hurairah berkata.a.” Lalu Rasulullah s. Maka dengan perasaan malu dan takut. Rasulullah s. akhirnya Rasulullah s.” “Lalu besar mana dosamu dengan keagungan.w terus mendesak pemuda itu untuk mengatakan dosanya secara jujur. ya Rasul.” sahut pemuda itu..-yang semakna dgn Hadits Hammad bin Salamah dgn menyebutkan lafazh. Muslim No. 31 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya.w menangis di depan pintu salah seorang isteri Rasullulah. “Apakah besar dosamu melebihi Arasy? Besar mana dengan Arasy?” tanya baginda s.' Abdul A'la berkata. dosamu sebesar apa pun. Mendengar suara.w dan Umar Ibnu Khattab duduk di sebelahnya. ampunan. “Cuba katakan dosa apa yang pernah kau perbuat?” “Aku malu menyebutnya. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:Seorang hamba melakukan dosa.” “Sungguh dosaku lebih besar dari itu. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.a.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya.' Kemudian orang tersebut berbuat dosa lagi & ia berdoa. bersamaku ada seorang pemuda yang telah membuat hatiku sedih dengan tangisnya. j. sekalipun memenuhi langit dan bumi. Atas perintah tersebut.' [HR.w segera keluar dan bertanya kepada Umar Ibnu Khattab. ampunilah dosaku! ' Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 'Hamba-Ku telah berbuat dosa.a.4953]. “Apakah engkau telah membunuh seseorang dengan alasan yang tidak benar?” Rasulullah s. dia biasa dipanggil dgn Abdurrahman bin Abu Amrah dia berkata. Tetapi dosaku sangat besar.w. Kerana Rasulullah s. Diriwayatkan bahawa pada zaman Rasulullah s. . ya Rasulullah.'telah melakukan dosa. Oleh karena. kenapa engkau menangis?” Pemuda itu menjawab sambil tetap menangis: “Wahai Rasulullah.a.a.a. ya Rasulullah…” kata si pemuda itu. Umar Ibnu Khattab lalu mengajak pemuda yang datang bersamanya sambil keduanya tetap menangis. Dan di ketiga kalinya beliau menyebutkan.” sahut pemuda itu sambil terus menangis. 'Aku (Allah) telah mengampuni hambaku.” (Az-Zumar: 53).w. “Hai Umar kenapa engkau menangis?” Kemudian Umar menjawab: “Wahai Rasulullah.  . maka berbuatlah sekehendaknya. 'Ya Allah.   I.w kemudian bertanya: “Hai pemuda.a. k. ampunan. Dulu.w mendesaknya. Kerana kurang mengerti maksud pengakuan dari pemuda itu. ya Rasul. Sesungguhnya hamba-Ku mengaku telah berbuat dosa. Telah menceritakan kepadaku 'Abd bin Humaid telah menceritakan kepadaku Abul Walid telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Thalhah dia berkata. maka Rasulullah s. Pemuda itu disuruh duduk di depan Rasulullah s. berbuatlah sekehendakmu. janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Lalu Rasulullah s.w memerintahkan Umar agar membawa masuk anak muda tersebut ke dalam. “Dosaku sangat besar.w. yang didalamnya ada Rasulullah s.a. ‘Hai hamba-hambaKu yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri. aku mendengarnya berkata. Umar Ibnu Khattab berada di luar. dan rahmat Allah?” tanya Rasulullah SAW “Tentu keagungan. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. “Tidak ya Rasul. & ia mengetahui bahwasanya ia mempunyai Tuhan yg mengampuni dosa atau menyiksa hamba-Nya karena dosa. dan rahmat Allah lebih besar.a. dosaku sangat besar dan aku takut Allah memurkaiku” “Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu?” tanya baginda s. 'Saya tak mengetahui apakah Rasulullah berkata:'Berbuatlah sekehendakmu' pada kali yg ketiga atau ke empat.” sahut pemuda itu sambil tetap menangis. karena Aku pasti akan mengampunimu (jika kamu bertaubat). telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Zanjuyah Al Qurasyi Al Qusyairi telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'la bin Hammad An Narsi dgn sanad ini.a.w bersabda: “Sungguh.a.a. “Tidak.

apabila mereka datang dengan dosa yang banyak lagi besar ibarat gunung yang besar? Engkau adalah utusanKu yang Aku utus sebagai rahmat untuk seluruh alam.” Kemudian Rasulullah s. Setelah ku cumbui. membaca surah Al Fatihah yang dilanjutkan dengan surah At-Takaatsur (Al Haakumuttakaatsur).w.w menjawab: “Bahkan Dia memberi rezeki padaku dan mereka. Rasulullah s. Hingga meninggalnya puteri dari seorang sahabat Ansar. m.s datang kepada Rasulullah s. Ketika Rasulullah s. Ketika itu mayat gadis itu (diizinkan Allah) berkata. Lalu mereka membawa pemuda tersebut berjumpa Rasulullah yang mana ketika itu beliau (Rasulullah) sedang menunaikan sembahyang Maghrib. Engkau membuatku dalam keadaan junub dihadapan Allah!” Mendengar pengakuan dari si pemuda itu.s berkata: “Wahai Muhammad. agar Engkau berkenan menjadi penolongku disisi kekasihMu.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya.a.w.a. Wahai hambaku semua kalian adalah sesat kecuali siapa yang Aku beri hidayah.a. sudilah menerima kehadiranku. Melihat kecantikan dan kemontokan tubuhnya. Dari Abu Dzar Al Ghifari radhiallahuanhu dari Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza Wajalla bahwa Dia berfirman : Wahai hambaku.w seraya menangis. Allah berfirman kepadamu. kalian semuanya kelaparan kecuali siapa yang aku 32 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya.  . lalu berdoa dan memohon ampunanNya dalam tangisnya. dan merekapun bermakmum di belakangnya. “Rasulullah s. Maka jadilah kamu orang yang sayang menyayangi pada semua orang yang beriman. maka kamu berpaling (marah) kepadanya daripada dosanya. maka bagaimana keadaan orang-orang mukmin kelak. “Telah datang kepadamu seorang hambaKu dan dia menerangkan satu dosa dari beberapa dosanya. Usai menyampaikan salam dari Allah. seraya berseru: “Hai pemuda fasik. sementara engkau menelanjangiku dan menyetubuhiku diantara orang-orang yang telah mati. Di atas pasir ia bersujud kepada Allah. nafsu berahiku memuncak.a. maka mintalah hidayah kepada-Ku niscaya Aku akan memberikan kalian hidayah. pergilah! Jangan engkau dekati aku! Nerakalah tempatmu kelak!” Pemuda itu pun segera keluar meninggalkan rumah Rasulullah s. mereka dapati pemuda itu telah meninggal dunia. “Apakah engkau memberi rezeki kepada mereka?” tanya Jibril a.s lalu berkata. maka mereka temui pemuda tersebut lalu memberikan khabar gembira kepadanya dengan maaf dan ampunanNya. lalu ku setubuhi. Sampailah dia di padang pasir yang luas lagi panas.a. maka janganlah kalian saling berlaku zalim. sesungguhya aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku telah menetapkan haramnya (kezaliman itu) diantara kalian.a. “Apakah engkau yang menciptakan makhluk?” “Bahkan Dialah yang menciptakan diriku dan mereka.s untuk kali yang sekiannya” “Bahkan Dia yang berhak menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya” ujar Rasulullah s. aku ini seorang penggali kubur.” jawab Rasulullah s. Sungguh Engkau Maha Pemurah kepada hamba-hambaMu dan tiada tersisa harapanku kecuali kepadaMu. mengutus beberapa orang sahabat. maka berteriaklah pemuda itu dengan keras sekali langsung jatuh. “Tidakkah kau malu kepada Allah. “Ya Allah. sesampai baginda membaca ‘Hattaa Zurtumul Maqaabir’ (Kamu telah dilalaikan sehingga kamu masuk kubur). Dia berjalan dengan arah tak menentu keluar kampung.w segera bangkit berdiri dan meninggalkannya. Jibril a. Tujuh hari lamanya ia tidak makan dan minum kerana penyesalan dan kesedihan yang sangat mendalam hingga lemahlah keadaan tubuhnya tak kuasa lagi berjalan. kalau tidak datangkanlah apiMu dari sisiMu. sejak tujuh tahun lalu. pada hari Allah menghukumi orang-orang berbuat zalim. daripada Kau bakar tubuhku di akhirat nanti. lalu kemudian jatuh tersungkur di tempat itu.w. Setelah kuburan sepi.w.” “Apakah engkau menerima taubat mereka?” tanya Jibril a. Allah s.w.w.a. Sekarang aku datang ke pintuMu.a. kerana sesungguhnya Aku telah mengampunkannya (menerima taubatnya) dan dosanya.s. Wahai hambaku. Ya Allah Tuhanku. nafsu berahiku tak dapat ku tahan. dan bakarlah tubuhku dengan apiMu di dunia ini.” Jibril a. Ketika mereka selesai sembahyang. menjadi penolong bagi orang-orang yang telah berdosa dan memaafkan ketelanjuran dan kesalahan mereka (hambaKu). aku adalah hambaMu yang telah berbuat dosa besar.   “Wahai Rasulullah. ku bongkar kuburnya dan ku telanjangi mayat gadis itu.” Setelah itu Malaikat Jibril a.t bertanya kepadamu.

"(HR. Wahai hamba-Ku kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari dan Aku mengampuni dosa semuanya. d.” (HR. Thabani). ialah manusia yang paling banyak bershalawat untukku. akan keturunannya dan segala ahli rumahnya. semuanya seperti orang yang paling durhaka diantara kalian. e. Wahai hamba-Ku. sangat terpuzi dan sangat mulia. “Ya Allah. Israfil dan Izrail A. Dan muliakan pulalah kiranya akan isterinya. Wahai hamba-Ku. “Barangsiapa bershalawat untukku dipagi hari sepuluh kali dan di petang hari sepuluh kali. (Diriwayatkan oleh Imam Muslim. muliakan oleh-Mu akan Muhammad. Wahai hamba-Ku. mendapatlah ia syafa’atku pada hari qiamat. Solla Allah Ala Nur Muhammad 1000x a. kalian semuanya telanjang kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian. dari golongan manusia dan jin diantara kalian. lalu setiap orang yang meminta Aku penuhi. “Jibril telah datang kepadaku dan berkata: ‘Tidakkah engkau ridha (merasa puas) wahai Muhammad. f.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. wahai Tuhanku.   berikan kepadanya makanan. Bahwasanya Engkau. Muslim dan Abû Dâud dari Abû Hurairah). dari kalangan manusia dan jin semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa diantara kamu. 33 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada pada-Ku kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. g. maka mintalah ampun kepada-Ku niscaya akan Aku ampuni. hingga orang yang berdoa itu bersholawat untuk nabi sollallohu 'alaihi wasallam. sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian kemudian diberikan balasannya. ibu segala orang yang mukmin.Al Ahzab 56) b. seandainya sejak orang pertama diantara kalian sampai orang terakhir semunya berdiri di sebuah bukit lalu kalian meminta kepada-Ku.  . niscaya hal itu tidak mengurangi kerajaan-Ku sedikitpun juga. Wahai hamba-Ku seandainya sejak orang pertama diantara kalian sampai orang terakhir.A.S. “Manusia yang paling utama terhadap diriku pada hari qiamat. Wahai hamba-Ku seandainya sejak orang pertama diantara kalian sampai orang terakhir. maka mintalah makan kepada-Ku niscaya Aku berikan kalian makanan. kecuali aku akan meng-ucapkan salam kepadanya sebanyak sepuluh kali?! (HR. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya menyampaikan/mohonkan rahmat atas Nabi wahai orang orang yang mereka beriman mohonkan rahmat atasnya dan mohonkan kesejahteraan penghormatan (QS. "Malaikat Jibril. begitu juga oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibn Majah) 5.” (HR. telah berkata kepadaku.W telah bersabda bahwa. maka mintalah pakaian kepada-Ku niscaya Aku berikan kalian pakaian. wahai Tuhanku. niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaan-Ku sedikitpun . Al-Turmudzî). Wahai hamba-Ku sesungguhnya tidak ada kemudharatan yang dapat kalian lakukan kepada-Ku sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepada-Ku. Nabi yang tidak pandai menulis dan membaca. Mikail. Al-Nasâ’i dan Ibn Hibban. siapa yang banyak mendapatkan kebaikan maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah dan siapa yang menemukan selain (kebaikan) itu janganlah mencela kecuali dirinya. kecuali aku akan bershalawat untuknya sebanyak sepuluh kali? Dan tak seorang pun dari umatmu mengucapkan salam kepadamu. dari Abû Thalhah). "Doa itu terhalangi. Rasulullah S. bahwasanya tak seorang pun dari umatmu bershalawat untukmu satu kali. sebagaimana engkau telah memuliakan Ibrahim dan keluarga Ibrahim diserata alam. Al-Thabrânî) c.” (HR.

Ia menuturkan bahwa ada seorang penjahat yang sangat melampaui batas yang kehidupannya hanya diisi dengan perbuatan-perbuatan maksiat. penjahat tetaplah penjahat. maka akan saya bimbing tangannya dan akan saya bawa dia melintasi titian seperti kilat menyambar. barang siapa yang membaca selawat ke atasmu tiap-tiap hari sebanyak sepuluh kali." Malaikat Izrail A. Dalam tidurnya. Maka. laki-laki itu sangat terkejut karena tiba-tiba wajah ayahnya berubah sangat hitam. Ia tetap bersikeras untuk melakukan perbuatan-perbuatan bejatnya sampai sang ajal datang menjemputnya. dan hari esok. tiba-tiba ayahnya jatuh sakit hingga meninggal dunia. benar-benar yang bernasib tidak baik karena ia tidak sempat mengubah haluan hidupnya yang hina dan bahkan tidak sempat bertobat. 2. menurut sufi. : "Wahai Rasulullah. SEORANG SUFI DAN PENJAHAT Konon seorang sufi menceritakan pengalaman hidupnya tentang keajaiban dari shalawat Nabi SAW.T mengampuni orang itu. hari ini. aku dan kami semua diampuni dan dirahmati oleh Allah SWT Yang Maha Pemurah terhadap nikmatNya. “Hai. "Apakah gerangan yang menyebabkanmumendapatkan martabat setinggi ini?" Sang penjahat menjawab. sangat bersih pakaiannya.S. ketika aku hadir di suatu majelis yang sedang melakukan dzikir. ia melihat sang penjahat menempati posisi yang amat tinggi dan mulia dengan memakai pakaian surga yang hijau yang merupakan pakaian kemuliaan dan kebesaran. ia tertidur. apakah kamu telah meninggalkan bacaan tasbih (Subhaanallah) dan tahlil (La ilaaha illallah) sehingga kamu hanya membaca shalawat? Apakah kamu memiliki keterangan tentang hal itu?” Laki-laki itu kemudian menjelaskan sesuatu kepada Sofyan. "Wahai sang sufi." Berkata pula Mikail A. Seketika itu juga wajah ayahnya kembali menjadi putih. Sang sufi lalu menasehati sang penjahat agar ia tidak mengulangi lagi kedurhakaannya. “Siapakah Anda?” 34 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. dan harum baunya mendekati jenazah ayahnya. nasehat sang sufi tidaklah digubrisnya. : "Mereka yang berselawat ke atas kamu akan aku beri mereka itu minum dari telagamu. Namun. la sangat sedih sekali." Kisah Solawat : 1.  ." Kemudian sang alim itu mengangkatkan suaranya demi membacakan shalawat atas Nabi SAW dan aku pun beserta orang-orang yang hadir disekitarnya mengangkat suara untuk melakukan hal yang sama. Secara logis. sang sufi bermimpi. Namun demikian. ia tidak bisa lagi membedakan mana hari kemarin.S.T dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah S. pada saat itulah. Dikisahkan ketika sedang melakukan thawaf Sufyan Ats tsauri melihat seorang laki-laki yang ketika mengangkat atau meletakkan kakinya selalu membaca shalawat.S.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. Sang penjahat. Konon. Sang sufi pun terheran-heran dan bertanya pada sang penjahat. Lalu dia bertanya padanya. ia bermimpi ada seorang yang sangat bagus rupanya. ketika dia pergi haji bersama ayahnya. akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh para nabi-nabi. la kemudian menegur laki-laki itu." Berkata pula Israfil A.   Berkata Jibril A. sang sufi mengatakan bahwa si penjahat akan dijebloskan Allah SWT ke dalam azab neraka.W. Namun apa yang terjadi? Pada suatu malam. : "Mereka yang berselawat kepadamu akan aku sujud kepada Allah S. Tak lama kemudian.W. Demikian tenggelamnya penjahat itu ke dalam lumpur kemaksiatan seperti kebiasaan mabuk-mabukan. Orang itu mengusap wajah ayahnya. dan segera bertobat pada Allah SWT. "Barangsiapa yang bershalawat atas Nabi Muhammad SAW niscaya menjadi wajib baginya mendapatkan surga. la pun segera menutupinya dengan sebuah kain. aku mendengarkan orang yang alim yang ada disitu berkata.S pula berkata : "Bagi mereka yang berselawat ke atasmu.

Shalawat ini disusun oleh sayid Hasan As-Sadzili. dan dapat dilakukan hajat . Shalawat ini mengandung banyak keutamaan dan manfaat yang sangat berguna bagi orang yang mengamalkannya. Biasanya shalawat ini 35 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. Menghapus dosa selama 400 tahun.hari. lalu sebagaimananya orang yang sedang menuntut ilmu. untuk menghindari sihir atau santet dan keuntungan . la sangat terkejut ketika mendapati wajah ayahnya kembali menjadi putih seperti yang dilihatnya dalam mimpi. Barang siapa membaca shalawat Al-fatih ini satu kali. Insya Allah akan mudah menyerap dan menghafal ilmu yang diberikan oleh sang guru. sehingga bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan kedamaian dan kesejahteraan.banyaknya. laki-laki itu terbangun dari tidurnya. karena sudah menjadi wiridan mereka. apa lagi dibaca secara istiqomah. “Muhammad saw yang membawa Al-Quran. Bahkan tidak jarang digunakan untuk mengobati orang sakit.hal yang ma'ruf. Sudah banyak orang yang membuktikan tentang keampuhan shalawat nariyah. Sedangkan hikmahnya yang lain adalah untuk memudahkan pemahaman bagi setiap orang yang menuntut ilmu. Shalawat Lihifdzil qur'an. dosen maupun kyai. Adapun hikmahnya yang lain adalah. pahalanya sama dengan shalawat (biasa) 1000 kali. Kalau dibaca sampai 700 kali kama shalawat ini dapat menjadi sandera bebas dari neraka. Adapun hikmahnya yang lain adalah. Bila ingin mendapat anak shalih. Fadilah shalawat ini banyak untuk siapa saja yang mengamalkannya.000 kali. Shalawat ini mengandung hikmah dalam menghafalkan Al-Qur'an. Shalawat ini pada intinya adalah untuk menynari hati. ayahmu banyak membaca shalawat untukku. Shalawat Jauharatul Kamal. Shalawat ini sudah tidak asing lagi dikalangan kaum muslimin. Shalawat ini juga bisa dipakai untuk menghilangkan perasaan gentar dalam mengahadapi seseorang. Shalawat ini banyak sekali khasiatnya dan belum banyak dikenal orang. Shalawat ibrahimiyyah ini banyak sekali manfaatnya. Shalawat Badriyyah. Juga bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain sesuai dengan hajat (keinginan) orang yang mengamalkannya. saat berzikir / bersolawat 12X di temani.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. Dalam keadaan demikian. Shalawat ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan para santri dan kyai.keuntungan yang lain. Jenis Solawat di Masyarakat : Shalawat Ibrahimiyyah. baik dibaca sendirian atau dibaca dengan orang banyak. Shalawat (badar) ini terdiri dari 28 bait. Seperti dipakai untuk perantara dalam memohon agar di beri kemudahan dalam mencari rizqi untuk mencukupi keluarganya sehari .hajat yang lain sesuai dengan keinginan orang yang mengamalkannya. tentunya terhadap hal .” Tak lama kemudian. Diantara hikmah shalawat ini adalah dapat melapangkan dari segala problem keruwetan urusan dunia. Shalawat ini disusun oleh Syaik Ahmad Attijani. 4 Sahabat khulafaur Rasidin. Baginda Rosulullah SAW.orang tertentu agar hajatnya berhasil ia mengamalkan shalawat ini dengan dibaca 4444 kali. dan di catat sebagai Waliyullah yang martabatnya di atas Wali Qutub / Ghaus. Jika dibaca sekali maka pahalanya sama dengan membaca 10. karena khasiatnya yang luar biasa inilah yang membuat banyak mengamalkannya. Shalawat Nurudzdzati. Shalawat ini termasuk diantaranya shalawat yang banyak mengandung hasiat dan ampuh. Shalawat Nariyah. Terutama untuk keamanan diri. maka shalawat ini sangat cocok untuk di amalakan setiap hari dibaca sebanyak . Biasanya untuk orang . Shalawat Khamaliyah.  . ayahmu meminta bantuanku. Namun. Semasa hidupnya. Shalawat Munjiyat. Yang paling mendasar adalah untuk menangkal fitnah. Juga bisa dipakai untuk menjaga barang agar tidak diambil oleh pencuri. diantaranya: Untuk memperoleh simpati dari orang banyak. Shalawat ini banyak sekali khasiatnya dan belum banyak dikenal orang. ayahmu banyak melakukan dosa dan menuruti hawa nafsunya. tetapi juga dapat di pakai untuk praktek yang lain. Shalawat Nurul Qalbi. Shalawat Al-Fatih.000 kali. Shalawat ini disusun oleh Syaik Ahmad Attijani. Silakan baca keutamaan Torekoh Attijani. dan Syaik Ahmad Attijani.   Orang itu menjawab. Shalawat ini memiliki banyak manfaat. Shalawat Nurul anwar. Aku pun segera datang menolongnya. bahkan ada yang berpendapat pahalanya 600. melapangkan rizqi dan memudahkan dalam segala urusan.

Ridlo yang Paling Agung. Sayid abdul aziz ad-dabbagh telah meriwayatkan.zahra. ( di Sebut Jantung-Nya Kalamullah atau jantung-Nya Qur’an ) Mari kita amalkan karena ALLAH SWT dan untuk ALLAH SWT. Catatan : Semua Kelebihan dan keistimewaan Shalawat atas izin ALLAH SWT 6. maka hendaknya menelaah kitab tersebut. Itulah Rahasia Salam-Nya ALLAH SWT. Pengamalnya yang istiqomah sepanjang waktu mengamalkannya di selimuti Nur Muhammad atas izin ALLAH SWT. b.dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu kufur terhadap (nikmat)-Ku. Salam-Nya ALLAH SWT kepada semua Ahli Surga. hingga Martabat Puji Qodim bagi Qodim Hingga Baqo Kekal Selama—Nya.  . dalam meraih posisi. Safaat yang Paling Agung. Shalawat Thibbul qulub. Adapun hikmah yang lainnya adalah: Bila shalawat ini di baca setiap hari secara istiqomah. karena NUR MUHAMMAD adalah bathinnya Baginda Rosulullah SAW. Oleh karena itu.. Al-Baqarah: 152) 36 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. “Shalawat NUR MUHAMMAD”. Ia membicarakan shalawat ini secara panjang lebar dalam bukunya yang berjudul "Al . Shalawat ini mengandung Rahasia-nya .hajat lain yang bersifat ma'ruf. Shalawat ini juga dapat digunakan untuk keperluan lain. Salam-Nya ALLAH SWT kepada semua Ahli Melihat Wajah ALLAH SWT.   dipakai wiridan untuk mengharapkan sesuatu yang dihajatkannya agar cepat terkabul. misalnya untuk keamanan diri dari gangguan kejahatan. Sebagai Nikmat yang Paling Agung. Penjagaan yang Paling Agung. c. Shalawat ini mengandung Rahasia Akbar. Salam-Nya ALLAH SWT kepada Seluruh Waliyullah-Nya e. tentang Mahabatullah. Shalawat ini banyak kegunaan diantaranya adalah: Untuk mengatasi masalah . Keutamaannya. Mahabah ke 25 Rosul-Nya ALLAH SWT.”(QS. Shalawat Akbar. berhasil dalam ujian dan hajat . Termasuk dalam Solawat ini ada Pujian kepada ALLAH SWT. Salam-Nya ALLAH SWT kepada seluruh Nabi dan Rosul-Nya f. Keselamatan yang paling Agung.. Insya Allah dirinya tidak sampai kekurangan makan. alias melarat.masalah berat yang tidak mungkin bisa diselesaikan secara akal. Ini merupakan shalawat penerang hati yang sedang dilanda keruwetan karena mengalami berbagai masalah. Berisi doa Permintaan Rahmat Yang Paling Agung.Solawat Akbar dan Solawat Nur Muhammad di sebarkan oleh Muassis RAW sebagai hadiah Cinta ALLAH SWT kepada semua Rosul-Nya beserta Umat-nya semuanya. ALHAMDULILLAH a. ". dan Perjumpaan kepada ALLAH SWT. Mahabatur Rosulullah SAW.Rahasia Baginda Rosulullah SAW. hingga sering tidak terlihat pandangan orang. Salam-Nya ALLAH SWT kepada Baginda Rosullah SAW g. d. Ampunan Yang Paling Agung. “ Subhanallah” hanya itu Ucapan untuk mengungkapkan Shalawat Nur Muhammad ini. Ciri-ciri di saat bersolawat adalah tenggelam di dalam Lautan Nur Muhammad. Salam-Nya ALLAH SWT kepada Nur Muhammad-Nya. Rizki yang paling Akbar. barangsiapa yang ingin mengetahui lebih mendalam. Shalawat Fatimah az .  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. SALAMUN QOULAN MIR ROBBIR ROHIEM 1000x a. Untuk memuliakan ALLAH Azza Wa Jalla dan Semua yang di Muliakan-Nya. bahwa shalwat ini yang berasal dari fatimah ra. Ridlo ALLAH yang Akbar dalam Shalawat Nur Muhammad dan siapapun pengamal-nya. misalnya agar berhasil dalam bekerja.Ibriz". adalah Menjadi Manusia NUR disisi ALLAH SWT. Salam-Nya ALLAH SWT Tertulis di Pintu Ka’bah dan Pintu Surga. 7. Mahabah dari ALLAH SWT yang paling agung.

maka baginya ditulis duapuluh kebaikan. tidak ada satu rahmat pun pada diri anak adam. 'Hai Dawud . Didalam Hadits Lain : “Barang siapa mengucapkan Subhanallah. Ibnu Asakir) h. kecuali diatas dan dibawah rambut itu ada nikmat. Apabila dia mengucapkan Alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya. sesungguhnya Aku telah memberi nikmat yang sangat banyak. sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri. bersabda: Bersuci adalah separuh dari iman. kecuali Allah SWT menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. “Sebaik-baik dzikir adalah Laa ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda : “Perbanyaklah kalian membaca Alhamdulillah. mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. kemudian ia memuji Allah SWT atas nikmat-Nya. bahwa Rasulullah SAW. berjihad serta bersedekah. Dari Jabir ra.kecuali pujiannya itu lebih utama dari nikmat itu. 37 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya.T berfirman kepadanya. bagaimana aku bisa bersykur kepada-Mu.   b. maka baginya sepuluh kebaikan. Dari Anas ra. Rasulullah SAW bersabda. lagi mereka mempunyai kelebihan dari harta-harta mereka dan dapat mereka gunakan untuk beribadat haji.A. maka Allah SWT akan memberinya pahala yang baru lagi. bersabda : “Allah SWT tidak memberi suatu nikmat kepada seorang hamba.Dari Abu Malik al-Asy'ari ra.s berkata : " ya tuhanku. lalu berkata: Orang-orang yang memiliki harta banyak itu sama pergi yakni meninggal dunia dengan membawa derajat yang tinggi-tinggi dan kenikmatan yang kekal. sedang Subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. berumrah. maka ucapan Alhamdulillah lebih utama daripada dunia dan seluruh isinya itu’ j. barang siapa mengucapkan La Ilaha Illallah. kemudian ia mengucapkan Alhamdulillah .(HR Muslim) e. bersabda: Hendaklah kalian membaca tasbih." k.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. kemudian ia mengucapkan Alhamdulillah. selain orang yang mengerjakan yang kalian kerjakan? Mereka menjawab: Baiklah. namun Aku rela dengan pujian yang sedikit. Hakim dan Baihaqi) f. Juga tiada seorang pun yang lebih utama pahalanya daripada kalian. Nabi Muhammad S.s bersabda : " Ya tuhanku . tahmid dan takbir sehabis shalat sebanyak tiga puluh tiga kali.W. ya Rasulullah. bahwasanya kaum fakir dari golongan para sahabat Muhajirin mendatangi Rasulullah saw. dan sesungguhnya syukurmu atas nikmat itu adalah kamu mengerti dan mengakui bahwa nikmat-nikmat yang telah kamu terima itu dari Aku.At-Tirmizi) c.. berkata: Rasulullah saw.W bersabda : " Aku tidak mampu menghitung pujian kepada-Mu. meskipun kenikmatan itu besar” (HR. bacaan Alhamdulillah memenuhi timbangan. Selanjutnya ' Nabi Dawud a.” (HR. Sebabnya ialah karena mereka bersembahyang sebagaimana kita bersembahyang. Dan dari Abu Umamah Radhiyallahu ‘Anhu. dan sebaik-baik doa adalah Alhamdulillah. Rosululloh S. Dari Ibnu Umar ra.A. Tabrani) Subhanallah… i. lalu bersabda: Maukah kalian aku ajari sesuatu yang dengannya kalian dapat mencapai pahala orang yang telah mendahuluimu dan dapat mendahului orang yang sesudahmu. Apabila dia mengucapkan Alhamdulillah yang kedua. Beliau saw. Beliau saw. maka baginya dituliskan tiga puluh kebaikan” (HR. dan barang siapa mengucapkan Alhamdulillah. Nabi Dawud a. karena sesungguhnya bacaan Alhamdulillah itu mempunyai mata dan sayap yang selalu mendoakan didalam surga dan memohonkan ampunan bagi yang membacanya sampai hari kiamat” (HR. Dari Abu Hurairah ra. maka dengan apa anak Adam dapat mensykuri nikmat itu? Kemudian Alloh S.W bersabda : " Andaikan isi dunia ini dikuasai oleh seorang laki-laki dari umatku. e.  . Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda : “Allah SWT tidak memberikan nikmat kepada seorang hamba. maka Allah SWT mengampuni dosa²nya” (HR. Dailami) g.

Zikir Tidak Terhingga Suara d. Hari ke-2 Menguasai Ilmu ALLAH SWT secara teori dan Praktek Subhanallah Wa Bihamdihi Subhanallah hil Adhiem 10. 'sekarang engkau telah bersyukur kepada-Ku hai Dawud. Zikir Bersama Alam Semesta b.   sementara syukur itu juga merupakan nikmat dari-Mu kepadaku? Alloh S.W.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya.” 10. Zikir Tidak Terhingga Suara e.000x Muhamamd Rosulullah 1x Zikir Seluruh Tubuh a." CARA MENGAJARKAN ILMU ZIKIR KHOLIFAH RAW 1.  .” 10. "ketika kamu mengerti bahwa dirimu tidak mampu memuji-Ku . Zikir Bersama ALLAH SWT.000x Muhamamd Rosulullah 1x Target-nya Sampai Zauq Zikir bersama “ALLAH SWT. NUR ALLAH. Zikir 7 Suara d. Sebanyak Ilmu-Nya ALLAH SWT. ILMU PEN-SUCI-AN DAN PENYEMPURNAAN ALLAH SWT Kalimat Zikir Pokok-nya : “La Ilaha Illa Allah. Zikir Bersama Nur Muhammad dan Seluruh Alam Semesta 38 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. Zikir Bersama Nur Muhammad dan Seluruh Alam Semesta e. Zikir “LATIFAH DZAT” Berjamaah dan Berwakil kepada DZAT ALLAH SWT “PUJI QODIM BAGI QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMA-NYA. Zikir Seluruh Tubuh b. Caranya dengan Konsentrasi dan Khusyuk sampai “Zauq”. hingga tingkatan Kholifah. Riwayat Nabi Musa AS. kapankah aku bisa menghaturkan pujian dan syukur kepada Mu? Sedangkan pujian dan syukur-ku adalah nikmat dari-mu juga? Maka Alloh berfirman kepada Nabi Musa a. SE-MAHA SUCI . SE- AGUNG DZAT ALLAH SWT UNTUK DZAT ALLAH SWT” g. A.s . NUR MUHAMMAD dan Seluruh ALam Semesta f.17:00. Zikir 7 Suara c. DI AJARKAN SELAMA 7 HARI DAN 7 MALAM Waktunya pagi : 07:00 . dari tingkatan paling awam. Yaitu “Tenggelam dalam Nikmat Memuji ALLAH SWT” Praktek Zauq di dalam Dzikrullah “La Ilaha Illa Allah. Jika mencari lewat jalur Torekoh akan memakan waktu puluhan tahun.” 10. Hari ke-1 Menguasai Ilmu ALLAH SWT Secara Teori dan Praktek “La Ilaha Illa Allah. NUR MUHAMMAD dan Seluruh Alam Semesta” dengan tidak terhingga jumlah suara. Malam : 19:00 .12:00. bersabda: " Ya Tuhanku.000x Muhamamd Rosulullah 1x Pengijasahan Kholifah RAW B.T berfirman. Siang : 1:30 . maka kamu benar-benar telah memuji-Ku. Zikir Bersama Alam Semesta c. NUR ALLAH .03:00 Ilmu RAW adalah rangkuman intisari Ilmu-ilmu ALLAH yang sudah di padatkan agar dapat di kuasai untuk segera di amalkan.000x a. SE-MAHA SEMPURNA." l.

NUR ALLAH. Zikir Bersama ALLAH SWT. Zikir 7 Suara d.000x Target-nya Sampai Zauq Zikir Bersama “DZAT ALLAH SWT. Zikir Bersama Alam Semesta c. NUR ALLAH. Hari ke-4 Menguasai Ilmu ALLAH SWT secara teori dan Praktek SALAMUN QOULAN MIRROBIRROHIEM 39 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. NUR ALLAH . SE-MAHA SUCI . SE-MAHA SEMPURNA. NUR MUHAMMAD dan Seluruh ALam Semesta g. SOLLA ALLAH ALA NUR MUHAMMAD 10. Zikir Seluruh Tubuh b.000 X Target-nya Sampai Zauq Zikir Bersama “DZAT ALLAH SWT. ILMU PEN-SUCI-AN DAN PENYEMPURNAAN ALLAH SWT Kalimat Zikir Pokok-nya : ““ALLAHU AKBAR 10.000 X ASTAGFIRULLAH HAL ADIHEM 10. Praktek Zauq di dalam Dzikrullah “Subhanallah Wa Bihamdihi Subhanallah hil Adhiem 10. Sebanyak Ilmu-Nya ALLAH SWT. Hari ke-3 Menguasai Ilmu ALLAH SWT secara teori dan Praktek ALLAHU AKBAR 10.000 X.000 X.000 X SOLLA ALLAH ALA NUR MUHAMMAD 10. Zikir Bersama ALLAH SWT.000x Caranya dengan Konsentrasi dan Khusyuk sampai “Zauq”. Sebanyak Ilmu-Nya ALLAH SWT. NUR MUHAMMAD dan Seluruh ALam Semesta g. SE-AGUNG DZAT ALLAH SWT UNTUK DZAT ALLAH SWT” h. Zikir Tidak Terhingga Suara e. ASTAGFIRULLAHAL ADIHEM 10. Zikir “LATIFAH DZAT” Berjamaah dan Berwakil kepada DZAT ALLAH SWT “PUJI QODIM BAGI QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMA-NYA. ASTAGFIRULLAHAL ADIHEM 10. Yaitu “Tenggelam dalam Nikmat Memuji ALLAH SWT” Pengijasahan Kholifah RAW C. Zikir “LATIFAH DZAT” Berjamaah dan Berwakil kepada DZAT ALLAH SWT “PUJI QODIM BAGI QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMA-NYA.000 X a. Zikir Bersama Nur Muhammad dan Seluruh Alam Semesta f. SE-AGUNG DZAT ALLAH SWT UNTUK DZAT ALLAH SWT” h. ILMU PEN-SUCI-AN DAN PENYEMPURNAAN ALLAH SWT Kalimat Zikir Pokok-nya : “Subhanallah Wa Bihamdihi Subhanallah hil Adhiem 10. NUR ALLAH .  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya.000 X Caranya dengan Konsentrasi dan Khusyuk sampai “Zauq”. NUR MUHAMMAD dan Seluruh Alam Semesta” dengan tidak terhingga jumlah suara.000 X. Praktek Zauq di dalam Dzikrullah “ALLAHU AKBAR 10. SE-MAHA SUCI . SOLLA ALLAH ALA NUR MUHAMMAD 10.000 X.  . Yaitu “Tenggelam dalam Nikmat Memuji ALLAH SWT” Pengijasahan Kholifah RAW D.   f. SE-MAHA SEMPURNA. NUR MUHAMMAD dan Seluruh Alam Semesta” dengan tidak terhingga jumlah suara.

NUR ALLAH . Zikir Bersama Alam Semesta c. Zikir Bersama Nur Muhammad dan Seluruh Alam Semesta f. Ziikir Seluruh Tubuh b. NUR MUHAMMAD dan Seluruh ALam Semesta g. SE-AGUNG DZAT ALLAH SWT UNTUK DZAT ALLAH SWT” h. Solla Allah Ala Nur Muhammad 1000x f. Zikir Bersama ALLAH SWT. Hari ke-6 JAMAAH RAW PRAKTEK MENGAJAR MENJADI KHOLIFAH RAW a. ALLAHU AKBAR 1000X 40 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. NUR ALLAH. SE-MAHA SUCI . Zikir 7 Suara d. Zikir Tidak Terhingga Suara e. Zikir Tidak Terhingga Suara e. ILMU PEN-SUCI-AN DAN PENYEMPURNAAN ALLAH SWT Kalimat Zikir Pokok-nya : “SALAMUN QOULAN MIRROBIRROHIEM 10. Yaitu “Tenggelam dalam Nikmat Memuji ALLAH SWT” Pengijasahan Kholifah RAW E. NUR ALLAH. SE-MAHA SEMPURNA. Subhanallah Wa Bihamdihi Subhanallah hil Adhiem 1000x c. Zikir “LATIFAH DZAT” Berjamaah dan Berwakil kepada DZAT ALLAH SWT “PUJI QODIM BAGI QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMA-NYA. Salamun Qoulam Mir Robirrohiem 1000x g. SE-MAHA SEMPURNA.   ALHAMDULILLAH a. NUR MUHAMMAD dan Seluruh Alam Semesta” dengan tidak terhingga jumlah suara. SE-MAHA SUCI . NUR MUHAMMAD dan Seluruh Alam Semesta” dengan tidak terhingga jumlah suara. SE-AGUNG DZAT ALLAH SWT UNTUK DZAT ALLAH SWT” h. Sebanyak Ilmu-Nya ALLAH SWT. Zikir Seluruh Tubuh b. La Ilaha Illa ALLAH 1000x.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya.000 X Target-nya Sampai Zauq Zikir Bersama “DZAT ALLAH SWT. ILMU PEN-SUCI-AN DAN PENYEMPURNAAN ALLAH SWT Target-nya Sampai Zauq Zikir Bersama “DZAT ALLAH SWT. Caranya dengan Konsentrasi dan Khusyuk sampai “Zauq”. Caranya dengan Konsentrasi dan Khusyuk sampai “Zauq”. Zikir Bersama Nur Muhammad dan Seluruh Alam Semesta f. La Ilaha Illa ALLAH 1000x. “LATIFAH DZAT” Berjamaah dan Berwakil kepada DZAT ALLAH SWT “PUJI QODIM Zikir BAGI QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMA-NYA. NUR ALLAH . Alhamdulillah 1000x Zikirnya di seluruh : a. Subhanallah Wa Bihamdihi Subhanallah hil Adhiem 1000x c.  . Muhammadur Rosulullah SAW 1X b. Zikir 7 Suara d. Zikir Bersama Alam Semesta c. Muhammadur Rosulullah SAW 1X b. Zikir Bersama ALLAH SWT.000 X dan ALHAMDULILLAH 10. Yaitu “Tenggelam dalam Nikmat Memuji ALLAH SWT” Pengijasahan Kholifah RAW F. Sebanyak Ilmu-Nya ALLAH SWT. NUR MUHAMMAD dan Seluruh ALam Semesta g. Hari ke-5 JAMAAH RAW PRAKTEK MENGAJAR MENJADI KHOLIFAH RAW Kalimat-Nya a. ALLAHU AKBAR 1000X d. Astaqfirullah 1000x e.

Zikir Bersama ALLAH SWT. Zikir “LATIFAH DZAT” Berjamaah dan Berwakil kepada DZAT ALLAH SWT “PUJI QODIM BAGI QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMA-NYA.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. Alhamdulillah 1000x Zikirnya di seluruh : a. Zikir 7 Suara d. NUR ALLAH .   d. NUR ALLAH. Astaqfirullah 1000x e. Zikir Bersama Alam Semesta c. NUR ALLAH. ILMU PEN-SUCI-AN DAN PENYEMPURNAAN ALLAH SWT Target-nya Sampai Zauq Zikir Bersama “DZAT ALLAH SWT. Zikir Bersama Nur Muhammad dan Seluruh Alam Semesta f. Yaitu “Tenggelam dalam Nikmat Memuji ALLAH SWT” Pengijasahan Kholifah RAW G. NUR ALLAH . Zikir Bersama ALLAH SWT. Sebanyak Ilmu-Nya ALLAH SWT. Zikir Bersama Alam Semesta c. La Ilaha Illa ALLAH 1000x. Solat hajat Ijasah dan Ridlo ALLAH SWT dan Rosulullah SAW 41 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. Zikir Tidak Terhingga Suara e. NUR MUHAMMAD dan Seluruh Alam Semesta” dengan tidak terhingga jumlah suara. Ziikir Seluruh Tubuh b. Zikir 7 Suara d. Caranya dengan Konsentrasi dan Khusyuk sampai “Zauq”. Subhanallah Wa Bihamdihi Subhanallah hil Adhiem 1000x c. SE-AGUNG DZAT ALLAH SWT UNTUK DZAT ALLAH SWT” h. SE-AGUNG DZAT ALLAH SWT UNTUK DZAT ALLAH SWT” h. Solla Allah Ala Nur Muhammad 1000x f. Salamun Qoulam Mir Robirrohiem 1000x g. Zikir Bersama Nur Muhammad dan Seluruh Alam Semesta f. SE-MAHA SUCI . NUR MUHAMMAD dan Seluruh ALam Semesta g. Ziikir Seluruh Tubuh b. Salamun Qoulam Mir Robirrohiem 1000x g. Solla Allah Ala Nur Muhammad 1000x f. SE-MAHA SEMPURNA. NUR MUHAMMAD dan Seluruh Alam Semesta” dengan tidak terhingga jumlah suara. Hari ke-7 JAMAAH RAW PRAKTEK MENGAJAR MENJADI KHOLIFAH RAW a. Yaitu “Tenggelam dalam Nikmat Memuji ALLAH SWT” Pengijasahan Kholifah RAW Catatan : Setiap Pengijasahan Kholifah RAW dengan cara : a. Alhamdulillah 1000x Zikirnya di seluruh : a.  . ALLAHU AKBAR 1000X d. Zikir “LATIFAH DZAT” Berjamaah dan Berwakil kepada DZAT ALLAH SWT “PUJI QODIM BAGI QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMA-NYA. ILMU PEN-SUCI-AN DAN PENYEMPURNAAN ALLAH SWT Target-nya Sampai Zauq Zikir Bersama “DZAT ALLAH SWT. Sebanyak Ilmu-Nya ALLAH SWT. Astaqfirullah 1000x e. SE-MAHA SEMPURNA. SE-MAHA SUCI . Muhammadur Rosulullah SAW 1X b. Caranya dengan Konsentrasi dan Khusyuk sampai “Zauq”. Zikir Tidak Terhingga Suara e. NUR MUHAMMAD dan Seluruh ALam Semesta g.

BISA MENGAJI LANGSUNG KE MUASSIS RAW ILMU KHUSUS PARA KHOLIFAH RAW YANG INGIN MELANJUTKAN MENGAJI TIDAK BISA DI TULIS DI PEDOMAN INI. Setiap “Kholifah Rahmatullah Akbar Wajhah” menyebarkan murid-murid-nya yang telah di tugaskan sebagai Kholifah RAW Sebagai berikut .  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. maka beliau memiliki rasa tanggung jawab terhadap umat manusia seluruhnya. Minimal ada peserta 21 Orang ( Putra / Putri ) b. Jabat tangan. tenaga dan harta untuk yang membutuhkan Syarat-Syarat B : Yang mendatangi Kholifah di Markas Suluk Rahmatullah Akbar a. Mendapat Bukti Ijasah “Kholifah RAW” PENGUMUMAN I Kepada Segenap Umat Akhir Zaman. dengan doa Nur Muhammad c. tenaga dan harta untuk yang membutuhkan f. PENUGASAN KHOLIFAH RAW KE SELURUH DUNIA Bismillahirohmanirohiem Setelah seseorang di angkat menjadi “Kholifah Rahmatullah Akbar Wajhah”. Wilayah di Indonesia dan luar negeri c. perihal keselamatannya di dunia dan khususnya di akerat. Bersedia membantu sesama dengan Jiwa. SUBHANALLAH. Alamat : Jl Delima No 3 RT 51 Kebun Sayur Sidodadi-Samarinda 75123 HP : ( 082153202079 / 082151797204) PENGUMUMAN II KEPADA SEMUA KHOLIFAH RAW SEMUA KHOLIFAH RAW. Bersedia menjadi Kholifah RAW dan mengajar Ilmu ALLAH SWT untuk ramata Lil Alamin e. MAHA AKBAR LUAS-NYA ILMU-NYA ALLAH SWT. Meniup ubun-ubun. Bersedia membantu sesama dengan Jiwa. Sewaktu suluk di gabungkan dengan angkatan yang ada min 21 orang. Bersedia suluk mengikuti semua program keilmuan 7 x 7 hari dengan system pengajiannya d.  . Bersedia suluk mengikuti semua program keilmuan 7 x 7 hari dengan system pengajiannya d. UNTUK MENDALAMI RAHASIA-RAHASIA ILMU ALLAH LAINYA.   b. Bersedia menjadi Kholifah RAW dan mengajar Ilmu ALLAH SWT untuk ramata Lil Alamin e. Di Buka kelas Majlis RAW untuk semua golongan Syarat-Syarat A : Yang di Datangi oleh Kholifah di tempat calon Jamaah RAW a. Minimal ada peserta 2 Orang ( Putra / Putri ) b. PENUGASAN & PANGGILAN HATI  KHOLIFAH RAHMATULLAH AKBAR WAJHAH KE INDONESIA & LUAR    INDONESIA    KHOLIFAH RAW  &  TEMPAT  No. DI SEBABKAN ADA ILMU YANG BISA DITULIS DAN ILMU YANG TIDAK BOLEH DI TULIS DAN HARUS DI HAFAL. Wilayah di Indonesia dan luar negeri c. dengan doa Nur Muhammad.  BIDANG KEAHLIAN  DAKWAH   TUJUAN DAKWAH  TEKNIS DAKWAH  PENGHAFAL  Pondok  Penugasan & Panggilan Hati Bertugas keliling seluruh Pondok  6 bulan Sekali  1  QUR'AN  Pesantren  Qur'an Seluruh indonesia / luar indonesia untuk Menyebarkan  keliling setiap  42 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya.

 Lewat Membangun  Setiap Saat di  DI SETIAP  Pusat-Pusat Majlis Zikir Rahmatullah Akbar Wajhah di Setiap Kota 8  HARTAWAN  & Desa Seluruh Dunia." Gerakan Huffad Qur'an Se‐ Qur'an  nusantara & Se‐dunia"  Penugasan & Panggilan Hati Bertugas keliling seluruh Rutan &  LP Seluruh indonesia / luar indonesia untuk Menyebarkan &  1x Minggu Sekali  2  DAI & DAIYAH  RUTAN & LP  Mengangkat Kholifah RAW di Rutan & LP "Gerakan Zikir Akbar  keliling Rutan & LP  & Syukur Kamil Se‐nusantara & Se‐dunia"  Penugasan & Panggilan Hati Bertugas keliling seluruh  Lokalisasi Seluruh indonesia / luar indonesia untuk  1x Minggu Sekali  3  SUFI   LOKALISASI  Menyebarkan & Mengangkat Kholifah RAW di Lokalisasi  keliling Lokalisasi  "Gerakan Zikir Tauhid Akbar & Istifar Kamil Se‐nusantara & Se‐ dunia"  Penugasan & Panggilan Hati Bertugas keliling seluruh MASJID  Seluruh indonesia / luar indonesia untuk Menyebarkan &  1x Minggu Keliling  4  IMAM   MASJID  Mengangkat Kholifah RAW di setiap MASJID dan Sambil  dari Masjid Ke  Khutbah .  Pusat Qur’an  & Pendanaan Pengiriman  Seluruh Lokasi Majlis  TEMPAT  Kholifah – Kholifah RAW ke Seluruh dunia  RAW  Setiap Kholifah Rahmatullah Akbar Wajhah. ALIM  dinas bawahannya."  RUMAH MAJLIS  "Gerakan Zikir Mengingat Kematian  "La Ilaha Illa Allah".  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya.   Qur'an  & Mengangkat Kholifah RAW di setiap Pondok Qur'an dan  Pondok Huffad  Sambil Menyebarkan Qur'an." Se‐nusantara & Se‐dunia"  ZAMAN"  7  Penugasan & Panggilan Hati Bertugas keliling Menganjurkan. Yang ALLAHU AKBAR Kuasa-Nya M-RAW : Pemberi SK. Yang ALLAHU AKBAR Kuasa-Nya 43 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. Contoh : I. yang bertugas memiliki SK. ALLAHUAKBAR/M-RAW/SMJR-RAW/02/14 ALLAHUAKBAR : Berwakil kepada ALLAH SWT." "Gerakan Zikir Akbar "La Ilaha Illa Allah". ALLAHUAKBAR/SMJR-RAW/SMSM-RAW/999/15 ALLAHUAKBAR : Berwakil kepada ALLAH SWT. Se‐ Masjid  nusantara & Se‐dunia"  Penugasan & Panggilan Hati Bertugas keliling seluruh  RUMAH/BALAI PERTEMUAN Seluruh indonesia / luar  1x Minggu Keliling  USTAD &  indonesia untuk Menyebarkan & Mengangkat Kholifah RAW di  dari RUMAH KE  5  RUMAH  USTADZAH  setiap RUMAH/BALAI PERTEMUAN dan Sambil CERAMAH .  Mengarahkan dan Memerintahkan dan Memfatwakan  kepada  AMIR. II. Gerakan  "Gema Alam Semesta Memuji ALLAH SWT"  Memberikan Hartanya untuk ALLAH SWT.  pertemuan  TOKOH  DINAS    Selanjutnya ikut andil menyebarkannya Gerakan Mencetak  menyampaikannya  MASYARAKAT  Kholifah ‐ Kholifah RAW " Se‐nusantara & Se‐dunia" . M-RAW Kode Sandi “ Muassis RAW” SMJR-RAW : Penerima SK Yang baru di angkat menjadi Kholifah RAW 02 : Kholifah ke-2 yang di angkat oleh Pemberi SK 14 : Tahun Pengeluaran SK Selanjutnya jika SMJR-RAW di tahun 2015 memiliki jamaah dan telah mengangkat kholifah ke 999 maka penulisannya sebagai berikut .  . untuk  Setiap Saat di dalam  ULAMA &  DI TEMPAT  mengikuti Majlis Taklim RAW. berikut ini cara menulisan dan pembacaan SK . Jamaahnya & Masyarakat luas. menjadi Kholifah RAW. Se‐ halaqoh / Liqo  nusantara & Se‐dunia"  MARKAS  Penugasan & Panggilan Hati Bertugas keliling seluruh MARKAS  RAW            2 Bulan sekali keliling  RAW Sebagai Tempat "SULUK" Seluruh indonesia / luar  "MASJID  Markas Suluk  indonesia untuk Menyebarkan & Mengangkat Kholifah RAW di  6  SULUK  SAFAAT  "MASJID SAFAAT  setiap MARKAS RAW "MASJID SAFAAT AKBAR AKHIR ZAMAN"   AKBAR  AKBAR AKHIR  " Gerakan SULUK ILMU PENSUCIAN & PENYEMPURNAAN  AKHIR  ZAMAN"  ALLAH.

23. Contoh      : SK‐Muassis RAW  ke‐Kholifah RAW    SK      No : ALLAHUAKBAR/M‐RAW/SMJR‐RAW/02/14  KHOLIFAH RAW  Bismillahirohmanirohiem.25.    Saya MUASSIS RAW. 20: 14) Rasulullah saw bersabda : “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya.   SMJR-RAW : Pemberi SK SMSM-RAW : Penerima SK Yang baru di angkat menjadi Kholifah RAW 999 : Kholifah ke-2 yang di angkat oleh Pemberi SK 15 : Tahun Pengeluaran SK III. Hari Pengangkatan Ke-Nabian / Ke.S. Thaha. Hari Nisfu Sa’ban – 15 Sa’ban 8.. Hari Nuzulul Qur’an – 17 Ramadlan 3. Pendataan Kholifah RAW Se-dunia b.  .  Al‐Baqoroh ayat 30 . " (Al‐ Baqoroh ayat 30). Undangan Zikir Akbar Se-dunia I. 1. dengan alamat sebagai berikut Markas RAW Jl. Berjamaah dan Berwakil kepada ALLAH SWT. Untuk keperluan a.S.27. Semua SK Kholifah RAW di copy arsip di Kholifah Akbar . “Sebagai Dasar Penciptaan Manusia” dan “Tujuan Penciptaan Manusia”  "Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Hari Kelahiran dan Wafat Muassis RAW IV. di berikan Kepada     Nama Lahir     : MUHAMMMAD TAUFIK NASUTION  44 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. Sidodadi-Samarinda 75123. Aku adalah Allah. di tulis dengan tanggalan Qomariah dan bertepatan dengan hari istimewa dalam calender islam. Hari Maulid Nabi – 12 Robiul Awal 4. Tiada Tuhan selain Aku maka sembahlah Aku. Pemetaan Dakwah Se-dunia c. Hari Lailatul Qodar – 21. Sesungguhnya Setiap manusia akan di mintai pertanggung jawabannya sebagai kholifah di  Bumi ALLAH SWT. Undangan Pertemuan Kholifah RAW Se-dunia.. Dan  “Sesungguhnya.  Dengan dasar perintah ALLAH SWT Q. (Hr.29 Ramadlan 6.Rosul-an dan Ke Wali-an 9. Delima No 3 RT 51 Kebun Sayur Kel.” (Q.Untuk  Mengangkat  “KHOLIFAH RAW” dan memberikan “SK KHOLIFAH RAW” dengan “Segala Penghormatan yang ALLAH SWT berikan kepada‐nya”  di dunia dan akerat.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. Hari Arofah – 9    Dzulhijah 5. Hari Isrok-Mikroj – 27 Rajab 2. Selaku Hamba ALLAH. d. Hari Asyuro – 10 Muharram 7. PENGELUARAN SK KHOLIFAH AKBAR Pengeluaran SK Kholifah RAW di ambil bukan sembang tanggal. Dengan Segala Kuasa dan Kasih Sayang‐Nya. Bukhori  dan Muslim )  Dengan dasar “Kalamullah” dan hadis di atas.

  Nama Panggilan     : SAYYID MUHAMMAD JALALUDDIN RUMMI RAW  Alamat       : Jl. Delima no 3 RT 51 Kebun Sayur Kel.  Dengan dasar perintah ALLAH SWT Q. di berikan Kepada     Nama Lahir     : SYAIFUL MU’AMMAR  Nama Panggilan     : SAYYID MUHAMMAD SAIFULLAH RAW  45 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. Berjamaah dan Berwakil kepada ALLAH SWT. “Karena ALLAH SWT dan Untuk ALLAH SWT” Sebagai berikut :    1. ‘Jika hamba‐Ku berniat hendak mengerjakan suatu kebaikan. Dengan niat baik tersebut di atas.  Caranya adalah Dengan Berjamaah dan Berwakil kepada ALLAH SWT Mengelola Alam Semesta dan isi‐nya karena ALLAH SWT dan Untuk  ALLAH SWT.  Niat Baik dan Perbuatan Baik.7204)    Untuk mengingatkan dan menyadarkan kembali atas tanggung jawabnya sebagai hamba ALLAH “KHOLIFAH DI BUMI ALLAH” untuk mengajak  seluruh Makluk‐Nya Beribadah Kepada ALLAH SWT. Aku adalah Allah.  Saya MUASSIS RAW. “Siapakah mereka ya Rasulullah?” Rasulullah menjawab. “Pensucian dan Penyempurnaan ALLAH SWT” untuk Memuliakan dan Memakmurkan Seluruh Makluk ALLAH di Seluruh Alam  Semesta . Pusat Tauhid dan Pusat Air Zam‐Zam ‐ Air Mukjizat Safaat Akbar Akhir Zaman dari  Rosulullah SAW ” Untuk Mentauhidkan ALLAH SWT Secara lahir dan Bathin di Setiap desa di Seluruh Alam Semesta. Contoh      : SK‐Kholifah  RAW  ke‐Kholifah RAW    SK      No : ALLAHUAKBAR/SMJR‐RAW/SMS‐RAW/01/14  KHOLIFAH RAW  Bismillahirohmanirohiem.5179. 20: 14) Rasulullah saw bersabda : “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Mengajar ilmu ALLAH SWT kepada Seluruh Makluk ALLAH dan Mengajaknya Mentauhidkan ALLAH SWT ‘’ La ilaha Illa ALLAH ‐  Muhammad Rosulullah ” Kapanpun dan di Manapun di Seluruh Alam Semesta. maka Aku menulisnya  satu pahala kebaikan baginya walau ia belum mengerjakannya. Para Nabi dan Syuhada iri kepada mereka. Dan  “Sesungguhnya. dan jika ia mengerjakannya maka Aku menulisnya dengan sepuluh pahala  kebaikan yang serupa dengannya” (HR Muslim). Karena ALLAH SWT dan Untuk ALLAH SWT. Sesungguhnya Setiap manusia akan di mintai pertanggung jawabannya sebagai kholifah di  Bumi ALLAH SWT.  3.. Membangun Masjid “Pusat Dzikrullah.  . “ Sempurna dari ALLAH SWT dan Untuk ALLAH SWT”   Indonesia.S.  Sabda Rasulullah SAW : “Allah Azza Wa Jalla Berfirman. Bukhori  dan Muslim )  Dengan dasar “Kalamullah” dan hadis di atas. ( para nabi dan syuhada’ itu berharap  sekiranya seperti mereka.  2.S.. Suci dan Sempurnna karena ALLAH SWT dan untuk ALLAH SWT. menjadi  “Manusia Nur di Sisi ALLAH SWT”   “Di Sekitar Arsy ada menara‐menara dari cahaya. mereka bukan para Nabi ataupun Syuhada. “Mereka adalah orang‐ orang yang saling mencintai karena Allah” (HR Tirmidzi)    Kholifah di BUMI ALLAH adalah Perintah ALLAH SWT. untuk Memakmurkan Alam Semesta dan Isi‐nya. " (Al‐ Baqoroh ayat 30).” (Q.  Semoga kita semua mendapat kemenangan berupa Ridlo Sempurna di Sisi ALLAH SWT. Sidodadi  – Samarinda 75123 Hp (0821. Dengan Segala Kuasa dan Kasih Sayang‐Nya. tertulis di dalam Al Qur’an dan IP‐RAW hanya membekali ilmu‐nya agar dalam  melaksanakan tugasnya sebagai Kholifah di BUMI ALLAH memperoleh kemenangan dan keberhasilan di sisi ALLAH SWT  yaitu Ridlo Kamil dari  ALLAH SWT.    Bersama dan Berwakil Kepada ALLAH SWT.“KHOLIFAH RAW”  dan “JAMAAH RAW” Kami Berniat “Berjamaah dan Berwakil Kepada ALLAH SWT “ Untuk Menggerakan  Seluruh Makluk ALLAH di Seluruh Alam Semesta dan Mewakili‐nya  untuk ”Puji Qodim Bagi Qodim Sejak Qodim Hingga Baqo Kekal Selama‐ Nya Sebanyak Tasbih‐Nya”.  Al‐Baqoroh ayat 30 . Membuat “BUMU‐Badan Usaha Milik Umat” Sebanyak‐Banyaknya. Semoga ALLAH SWT Mengabulkan Menjadikan Kenyataan.Untuk  Mengangkat  “KHOLIFAH RAW” dan memberikan “SK KHOLIFAH RAW” dengan “Segala Penghormatan yang ALLAH SWT berikan kepada‐nya”  di dunia dan akerat.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. (Hr. ) Ketika ditanya para sahabat. Selaku Hamba ALLAH. dari wajah‐wajah mereka  bercahaya.  5. “Sebagai Dasar Penciptaan Manusia” dan “Tujuan Penciptaan Manusia”  "Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah.  4. Tiada Tuhan selain Aku maka sembahlah Aku. 27 Rajab 1435                                               MUASSIS RAW.  KHOLIFAH MUHAMMAD ABDUL KAREM RAHMATULLAH AKBAR WAJHAH  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  II. didalamnya ada orang‐orang yang pakaiannya dari cahaya. Thaha. Beribadah Kepada ALLAH SWT –“Menghabiskan Malam dengan Dzikrullah Mencucurkan Air Mata Kepada ALLAH SWT” dan  Menghabiskan Siang dengan Habluminannas dan Habluminal'alam kepada Seluruh Alam Semesta dan isinya.    “MUASSIS RAW”.

    “MUASSIS RAW”. “Karena ALLAH SWT dan Untuk ALLAH SWT” Sebagai berikut :    1. untuk Memakmurkan Alam Semesta dan Isi‐nya. Karena ALLAH SWT dan Untuk ALLAH SWT. Membuat “BUMU‐Badan Usaha Milik Umat” Sebanyak‐Banyaknya. dari wajah‐wajah mereka  bercahaya.    Bersama dan Berwakil Kepada ALLAH SWT.  Niat Baik dan Perbuatan Baik. dan jika ia mengerjakannya maka Aku menulisnya dengan sepuluh pahala  kebaikan yang serupa dengannya” (HR Muslim). “Siapakah mereka ya Rasulullah?” Rasulullah menjawab. Semoga ALLAH SWT Mengabulkan Menjadikan Kenyataan. "Tidak pula aku kecuali bila “Allah 46 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya.  Caranya adalah Dengan Berjamaah dan Berwakil kepada ALLAH SWT Mengelola Alam Semesta dan isi‐nya karena ALLAH SWT dan Untuk  ALLAH SWT. didalamnya ada orang‐orang yang pakaiannya dari cahaya.2079)      Untuk mengingatkan dan menyadarkan kembali atas tanggung jawabnya sebagai hamba ALLAH “KHOLIFAH DI BUMI ALLAH” untuk mengajak  seluruh Makluk‐Nya Beribadah Kepada ALLAH SWT. telah bersabda: "Amal saleh seseorang di antara kamu sekali-kali tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. dengan Cara Berjamaah atau Berwakil kepadaNya ) Dari Abi Hurairah. Pusat Tauhid dan Pusat Air Zam‐Zam ‐ Air Mukjizat Safaat Akbar Akhir Zaman dari  Rosulullah SAW ” Untuk Mentauhidkan ALLAH SWT Secara lahir dan Bathin di Setiap desa di Seluruh Alam Semesta. "Wahai Rasulullah. ia berkata: Rasulullah Saw.Rawa Besar Pemuda 3 sebrang RT 44 Kel Sempaja Selatan – Samarinda 75123 Hp (0821. Dengan niat baik tersebut di atas. menjadi  “Manusia Nur di Sisi ALLAH SWT”   “Di Sekitar Arsy ada menara‐menara dari cahaya. Suci dan Sempurnna karena ALLAH SWT dan untuk ALLAH SWT.  5.“KHOLIFAH RAW”  dan “JAMAAH RAW” Kami Berniat “Berjamaah dan Berwakil Kepada ALLAH SWT “ Untuk Menggerakan  Seluruh Makluk ALLAH di Seluruh Alam Semesta dan Mewakili‐nya  untuk ”Puji Qodim Bagi Qodim Sejak Qodim Hingga Baqo Kekal Selama‐ Nya Sebanyak Tasbih‐Nya”.  4. “Mereka adalah orang‐ orang yang saling mencintai karena Allah” (HR Tirmidzi)  Kholifah di BUMI ALLAH adalah Perintah ALLAH SWT. Se- maha Suci tasbisnya ALLAH SWT terhadap dirinya sendiri. terserah ALLAH SWT mau memberikan ke siapa saja dari hambaNya. Mengajar ilmu ALLAH SWT kepada Seluruh Makluk ALLAH dan Mengajaknya Mentauhidkan ALLAH SWT ‘’ La ilaha Illa ALLAH ‐  Muhammad Rosulullah ” Kapanpun dan di Manapun di Seluruh Alam Semesta. Para Nabi dan Syuhada iri kepada mereka. ( para nabi dan syuhada’ itu berharap  sekiranya seperti mereka.5320.  . kecuali Bila Allah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada Jamaah RAW. tertulis di dalam Al Qur’an dan IP‐RAW hanya membekali ilmu‐nya agar dalam  melaksanakan tugasnya sebagai Kholifah di BUMI ALLAH memperoleh kemenangan dan keberhasilan di sisi ALLAH SWT  yaitu Ridlo Kamil dari  ALLAH SWT.  2.  Sabda Rasulullah SAW : “Allah Azza Wa Jalla Berfirman. “Puji QODIM Bagi QODIM hingga Bago kekal selamanya. tidak pula engkau?" Rasulullah menjawab. maka Aku menulisnya  satu pahala kebaikan baginya walau ia belum mengerjakannya. “Pensucian dan Penyempurnaan ALLAH SWT” untuk Memuliakan dan Memakmurkan Seluruh Makluk ALLAH di Seluruh Alam  Semesta . ‘Jika hamba‐Ku berniat hendak mengerjakan suatu kebaikan. Beribadah Kepada ALLAH SWT –“Menghabiskan Malam dengan Dzikrullah Mencucurkan Air Mata Kepada ALLAH SWT” dan  Menghabiskan Siang dengan Habluminannas dan Habluminal'alam kepada Seluruh Alam Semesta dan isinya. Apakah jika sudah masuk jamaah RAW dan menjadi kholifah RAW. 27 Rajab 1435                                               KHOLIFAH RAW." Mereka (para sahabat) bertanya.  3.  SAYYID MUHAMMAD JALALUDDIN RUMMI RAW  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  PERTANYAAN-PERTANYAAN JAMAAH RAW 1. ) Ketika ditanya para sahabat. Membangun Masjid “Pusat Dzikrullah. dan mengamalkannya dapat jaminan selamat dunia akerat atau masuk Surga ? Jawabannya : Tidak ada jaminan. – ( Hal Ini menjadi Rahasia ALLAH SWT – Surga Milik ALLAH SWT. “ Sempurna dari ALLAH SWT dan Untuk ALLAH SWT”   Indonesia.  Semoga kita semua mendapat kemenangan berupa Ridlo Sempurna di Sisi ALLAH SWT.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. mereka bukan para Nabi ataupun Syuhada. RAW hanya membekali ilmu untuk beribadah sampai Martabat pujian kepada ALLAH SWT .   Alamat       : Jl.

itu adalah hati. Muslim ) 5. untuk memuji diriNya pula. halaman 528) 2. didalamnya ada orang-orang yang pakaiannya dari cahaya.  . “Puji QODIM Bagi QODIM hingga Bago kekal selamanya. Se-maha Suci tasbisnya ALLAH SWT terhadap dirinya Sendiri ? Jawabannya : Dalam diri manusia ada segumpal darah. Juz II. maka baik semua amalnya. Se-maha Suci Tasbisnya ALLAH SWT terhadap dirinya ALLAH SWT”. niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. “Niat berjamaah ALLAH SWT atau berwakil kepadaNya”. akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku) Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung. Apa dalil atau dasar pensucian dan penyempurnaan ALLAH SWT ? Jawabannya : Al-Baqoroh (260) yang memberikan penjelasan rinci tentang kekuasaan Allah. Dan hubungan dengan niat maka selanjutnya kita sebagai hamba yang dhoif. dari wajah-wajah mereka bercahaya. 3. meminta Surga. jika buruk maka buruk semua amalnya. ( para nabi dan syuhada’ itu berharap sekiranya seperti mereka. Para Waliyullah . Meminta Di jauhkan dari AzabNya. kitab Shahih Muslim.( HR. 3. “Siapakah mereka ya Rasulullah?” Rasulullah menjawab. 3. Meminta Ridlo ALLAH SWT 2. ) Ketika ditanya para sahabat. sehingga “Innamal A’malu Binniat Wa Innama Likullimriin Ma Nawa” Artinya : Sesungguhnya Segala Perbuatan Itu Disertai Dengan Niat dan Segala Perkara itu Tergantung apa yang diniatkan. Apa dalil kita berhak minta di sisi ALLAH SWT ? Jawabannya : “Qosamtu Ash-sholat bainii wa bainaa abdii nishfaini wa lii ‘abdi maa saala” yang artinya aku membagi sholat antara hakku dan hambaku untuk-Ku separuh dan separuhnya lagi untuk hamba-Ku dan baginya apa yang dia pinta. “Mereka adalah orang- orang yang saling mencintai karena Allah” (HR Tirmidzi) 4. lewat Isro-Mikroj Melalui Solat 5 waktu dalam Zauqnya. Meminta Berjumpa kepada ALLAH SWT ? b." dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”." (Riwayat Muslim. perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati. “Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku. 2. Bagaimana caranya untuk berwakil atau berjamaah kepada ALLAH SWT. Dengan pujian “Puji QODIM Bagi QODIM hingga Bago kekal selamanya. a. Berjumpa ALLAH SWT di dunia dan akerat. Safaat buat Murid-muridnya. 47 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. Dan “Di Sekitar Arsy ada menara-menara dari cahaya. 1. telah memuji diriNya sebelum alam ini ada.   melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepadaku. Apa keistimewaan permintaan RAW di banding dengan Permintaan Para Nabi dan Para Waliyullah atau hamba ALLAH lainnya ? Jawabannya : Istimewanya di lihat dari isi permohonannya . berniat untuk memujinya dengan . Para Nabi dan Syuhada iri kepada mereka.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. KITA TAHU BAHWA DIA ALLAH SWT. 1." Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu ?" Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakinkannya. lalu cincanglah semuanya olehmu. di dalam hati adalah tempatnya niat. mereka bukan para Nabi ataupun Syuhada. sampai Martabat pujian kepada ALLAH SWT . kemudian panggillah mereka. Hamba ALLAH lainnya . jika darah itu baik. (Allah berfirman): "Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu.

 
c. Para Nabi ; 1. Sulaeman AS – Meminta istana kerajaan paling megah tiada bandingannya di dunia,
2. Nabi Zakaria – Meminta keturunan 3. Nabi Ibrahim – Menjaga Baitullah beserta keturuannya. 4.
Baginda Nabi Muhammad SAW – Meminta Senantiasa bersama ALLAH SWT, kapanpun dan
dimanapun dalam PerlindunganNya, PenjagaanNya, BimbinganNya, Mengelola Alam Semesta dan
Mensafaati semua Umatnya bersama ALLAH SWT, dan Memuji ALLAH SWT bersama ALLAH SWT,
sejak Qodim hingga Baqo kekal selamanya.
d. RAW ; Sama Seperti Sebagaimana Permintaan Baginda Rosulullah SAW ; di bagi 2 – a. Untuk HAK
ALLAH SWT : di Puji dengan Pujian hingga Martabat Paling Sempurna, “Memuji ALLAH SWT
berjamaah dan berwakil bersama ALLAH SWT, sejak Qodim hingga Baqo kekal selamanya,
dengan Se-Maha Suci Tasbih-Nya dan Se-Sempurna Tasbih-Nya, Se-Agung Dzat-Nya. b. Untuk Hak
Makluk ALLAH : Di Sucikan sampai Martabat hanya ALLAH SWT yang tahu saking sucinya dan
saking mulianya kedudukannya di sisi ALLAH SWT dan di hadapan seluruh Makluk-Nya. Yaitu di
Sucikan dengan Maha Suci-Nya, Dzat ALLAH, NUR ALLAH dan NUR MUHAMMAD. ( Suci Sempurna
Menjadi Makluk Emas atau Makluk Nur di sisi ALLAH SWT )
6. Bagimana contoh doa Permintaan Munajat RAW ?
Jawabannya :
Ya ALLAH, Sucikan dan Sempurnakan “Baginda Rosulullah SAW” dan Sempurnakan
Martabak kedudukannya di sisiMU, dengan Maha Suci-Nya Dzat ALLAH, NUR ALLAH dan NUR
MUHAMMAD hingga “Martabatnya Hanya ALLAH SWT Yang Tahu” kedudukanya di sisi Engkau,
Sampai-Sampai Seluruh Qolam dan Pena, Malaikat dan Seluruh Makluk Engkau, termasuk Baginda
Rosulullah SAW sendiripun, tidak tahu dan tidak mampu mengukur kedudukanNya disisi Engkau.
Ya ALLAH, Sucikan dan Sempurnakan “Kedua Orang Tuaku” dan sempurnakan Martabak
kedudukannya di sisiMU, dengan Maha Suci-Nya Dzat ALLAH, NUR ALLAH dan NUR MUHAMMAD
hingga “Martabatnya Hanya ALLAH SWT Yang Tahu” kedudukanya di sisi Engkau, Sampai-Sampai
Seluruh Qolam dan Pena, Malaikat dan Seluruh Makluk Engkau, termasuk Baginda Rosulullah SAW
sendiripun, tidak tahu dan tidak mampu mengukur kedudukanNya disisi Engkau.
Ya ALLAH, Sucikan dan Sempurnakan “Muassis RAW” dan sempurnakan Martabak
kedudukannya di sisiMU, dengan Maha Suci-Nya Dzat ALLAH, NUR ALLAH dan NUR MUHAMMAD
hingga “Martabatnya Hanya ALLAH SWT Yang Tahu” kedudukanya di sisi Engkau, Sampai-Sampai
Seluruh Qolam dan Pena, Malaikat dan Seluruh Makluk Engkau, termasuk Baginda Rosulullah SAW
sendiripun, tidak tahu dan tidak mampu mengukur kedudukanNya disisi Engkau.
Ya ALLAH, Sucikan dan Sempurnakan “Semua Para Nabi, Para Waliyullah, Semua Alim
Ulama Akerat” dan sempurnakan Martabak kedudukannya di sisiMU, dengan Maha Suci-Nya Dzat
ALLAH, NUR ALLAH dan NUR MUHAMMAD hingga “Martabatnya Hanya ALLAH SWT Yang Tahu”
kedudukanya di sisi Engkau, Sampai-Sampai Seluruh Qolam dan Pena, Malaikat dan Seluruh
Makluk Engkau, termasuk Baginda Rosulullah SAW sendiripun, tidak tahu dan tidak mampu
mengukur kedudukanNya disisi Engkau.
7. Apa hukumnya bagi orang yang sudah mengikuti suatu Torekoh, ikut Pengajian dan mengamalkan
RAW bahkan menjadi Kholifah RAW, karena sebagian pendapat di dalam torekoh tidak boleh
mengamalkan 2 torekoh ?
Jawabannya
ILMU RAW adalah intisari ilmu Torekoh, Hakekat dan Makrifat, Termasuk Makrifatnya
Makrifat, dan karena ini Inti Sari, ini bukan suatu Torekoh, cukup di sebut Ilmu ALLAH SWT, Zikir
Tauhid, untuk di gunakan Beribadah kepadaNya, sampai Martabat Ibadah Kamil ( Syukur Kamil,
Tasbih Kamil, Istifar Kamil, Solawat Kamil, Tauhid Kamil, Takbir Kamil, dan Kalamullah Kamil )
Melaui Dzikrullah Sebanyak-banyaknya.
Torekoh Manapun boleh, mengamalkannya dan menjadi Kholifah RAW, Bahkan jika ada
Torekoh Naqsobandi, Qodiriah, Syadiliah, Tijaniah, Alawiah, dan Sejumlah 360 Torekoh Mutabaroh
lainnya, insya Allah setelah mengamalkan Ilmu ALLAH ini, maka insya Allah akan semakin tebal
imannya dan Sempurna dalam menjalankan Torekoh Masing-Masing.
48 | P a g e  
Renungkanlah ! 
Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. 
Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. 

 
Ilmu RAW adalah hak ALLAH SWT, dan di Anugrahkan kepada semua maklukNya tanpa
terkecuali, Semuanya harus Memuji ALLAH SWT, seperti tertulis di Q.S. Al Isro Ayat 44, Bahwa
semua Makluk ALLAH SWT, Memuji ALLAH SWT, tanpa terkecuali.
Untuk di ketahui bersama, bahwa ada Mursyid suatu Torekoh tertentu, dan Mursyid
Makrifat Majlis taklim tertentu yang ikut Majlis Ilmu RAW. Khususnya memperdalam zikir “Zauq”
Nikmat bersama ALLAH SWT

8. Apa ada contohnya orang yang mengamalkan Torekoh lebih dari satu Torekoh ?
Jawabannya :
Yang Mulia Habib Lutfi Bin Ali Bin Yahya adalah contoh ulama di indonesia, dan Habib Umr
Bin Hafid hadaramaut dari Zaman, yang mengamalkan Torekoh lebih dari satu, beliau menerima
Ilmu Torekoh Syadiliah, Alawiah, Tijaniah, Qodiriah, Naqsobandiyah, Samaniyah , Kholidiyah dan
lain-lain
Bahkan karena Beliau Yang Mulia Habib Lutfi Bin Ali Bin Yahya paling banyak
mengamalkan Suatu torekoh di beri kemuliaan oleh ALLAH SWT, menjadi Presiden Torekoh di
Indonesia, selama beberapa periode berturut-turut.
Apabila ada jamaah di RAW ada yang mengamalkan Torekoh bermacam-macam jenisnya,
itu tidak di larang, karena RAW bukan Torekoh, hanya memerintakan untuk “Mengamalkan
Syareat secara 100%, Torekoh 100%, Hakekat 100%, dan Makrifat 100% dan Puncak dari Makrifat
adalah Syareat dengan Hablu Minallah Kamil dan Hablu Minannas Kamil serta hubungan ke alam
semesta kamil”, Menjalankan Rukun Iman dan rukun Islam dengan Sempurna karena ALLAH SWT
dan Untuk ALLAH SWT.

9. Apabila ada Jamaah RAW tidak berkenan menjadi Kholifah RAW dan tidak mau menyebarkan ILMU
RAW untuk Berwakil kepada ALLAH SWT, Memuliakan dan Memakmurkan alam semesta, hukumnya
bagaimana ?
Jawabannya :
Mengenai Tugas sebagai Kholifah RAW ( Kholifah di Bumi ALLAH SWT ) adalah Perintah
dan Asal penciptaan manusia. Itu Tugas dari ALLAH SWT, tercantum di dalam al Qur’an, RAW
Sebagai organisasi Pengajian hanya membantu membekali ILMU ALLAH SWT, untuk menjalankan
tugas sebagai kholifah tersebut.
Jika ada orang tidak berkenan menyebarkan maka itu menjadi Urusan dia dan ALLAH SWT,
Semua manusia sebagai Hamba ALLAH SWT, mau atau tidak mau akan di mintai pertanggung
Jawaban oleh ALLAH SWT, jika menjadi kholifah di bumi-Nya benar dan amanah, mengajak Alam
semesta memuji ALLAH SWT, insya ALLAH Selamat, Jika tidak Amanah maka itu akan menjadi
Hisaban yang dia dan ALLAH SWT, Terserah ALLAH SWT, akan mengazab-Nya atau tidak, itu hak
ALLAH SWT.

10. Bagaimana jika ada orang tidak mau ikut Syareat, Torekoh, dan Makrifat dan tidak mau menjadi
kholifah di bumi ALLAH SWT, serta asal-asalan dalam beribadah, karena cinta dunia ?

Jawabannya :
Insya Allah, Siapapun akan di Hisab oleh ALLAH SWT, bagi yang lalai dengan tanggung
jawabnya sebagai Kholifah di Bumi ALLAH SWT, akan mendapat AzabNya.
Beruntunglah dan berbahagialah bagi yang selamat dan Mendapat SurgaNya ALLAH SWT.
Kehidupan ini adalah ladang amal untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, hidup setelah mati.

11. Apa yang di maksud dengan Pengakuan diri Maha Hina di Sisi ALLAH SWT ?
Jawabannya :

49 | P a g e  
Renungkanlah ! 
Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. 
Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. 

 
Saking Maha Suci-Nya ALLAH SWT, maka segala sesuatu Selain ALLAH SWT ( semua
Makluk Ciptaan-Nya ) jika di dudukan dan di sandingkan disisi Maha Suci-Nya ALLAH SWT maka
semua Makluk ALLAH SWT adalah Maha Hina.

Subhanallah = Maha Suci ALLAH , Sifat Wajib di ALLAH SWT

Sifat Mustahil di ALLAH SWT, adalah kebalikan dari maha Suci, yaitu Maha Hina
Dan Sifat Mustahil di ALLAH SWT menjadi Sifat Wajib di Makluk-Nya, karena itu Semua
Makluk ALLAH, adalah Maha Hina di Sisi-Nya dan Maha Faqir ( Faqiru Illa ALLAH = Tidak punya
apa-apa disisi ALLAH SWT )
12. Apa Ke-utamaan Pengakuan diri Maha Hina atau telah Berdosa di Sisi ALLAH SWT ?
Jawabannya :
Seluruh Para Nabi di awali oleh Nabi ADAM AS, melakukan Pengakuan diri Hina, itu tertulis
dalam taubatnya, Nabi ADAM AS ; “Rabbanaa zholamnaa anfusanaa waillam tagfirlanaa
watarhamnaa lanakuunanna minal khoosiriin” artinya “ Ya Tuhan kami, kami telah menzhalimi diri
kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya
kami termasuk orang-orang yang rugi.”
Ini adalah Pengakuan Hina Nabi ADAM AS disisi ALLAH SWT, kemudian ALLAH SWT
memberi Ampunan-Nya
Kemudian Nabi Yunus AS, juga Mengakui dosa di dalam perut ikan, kemudian ALLAH SWT
memberi Ampunan-Nya
Selanjutnya Baginda Rosulullah SAW, yang maksoem, ( terjaga terhapus dosanya sejak
azali ) juga telah mengakui Dosa dan NIkmat-Nya kemudian Istifar 70x dalam sehari “ lihat doa
Sayidul Istifar “ Rosulullah saw bersabda :
Allohumma anta robbii laa ilaha illa anta kholaqtanii, wa ana ‘abduka wa ana ‘ala ‘ahdika
wa wa’dika mastatho’tu, a’udzubika min syarrimaa shona’tu, abuu ulaka bini’matika ‘alayya wa
abuu ulaka bidza(n)bii faghfirlii fainnahu laa yaghfirudz dzunuuba illa anta. ” Sayidul Istighfar
adalah anda berdoa :

” Ya Allah sesungguhnya Engkau adalah Rabb-ku, Tiada Ilah kecuali Engkau, Engkau telah
menciptakanku, sedang aku adalah hamba-Mu, aku akan berusaha memenuhi janji-janjiku kepada-
Mu sekuat tenagaku, aku berlindung kepada-Mu dari apa perbuatan jelekku, aku mengakui akan
nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan aku mengakui juga atas dosa yang pernah aku
perbuat, maka ampunilah diriku, sesungguhnya tiada yang mampu mengampuni dosa kecuali
Engkau ya Allah. ” ( HR Bukhari, no : 6306 )

Jika Baginda Rosulullah SAW saja yang di Sucikan dan di Jaga ALLAH SWT memohon
ampun, maka kita sebagai umat-Nya yang bergelimah dosa adalah lebih wajib lagi dan lebih
banyak istifar Mohon Ampun kepada ALLAH SWT.

Demikian amalan utama seluruh Para Waliyullah juga ADALAH istifar kepada ALLAH SWT

Selanjutnya pengakuan diri Hina atas dosa tadi manfaat dan keutamaan-nya yaitu sebagai
jalan untuk mengetuk dan Meraih AMPUNAN-NYA dan Sebagai jalan mendekatkan diri kepada-Nya

Mari kita akui dosa disisi ALLAH SWT untuk mendekatkan diri kepada ALLAH SWT dan
Meraih Ampunan-Nya, Mari Kita contoh junjungan Rosulullah SAW.

13. Bagimana cara Istifar yang benar dan istifar yang di terima ?
Jawabannya :
Istifar Yang benar dan di terima adalah istifar yang di ucapkan oleh seluruh lisan, hati,
nyawa, ruh, dhahir dan batín, keseluruhannya mengaku dosa dan berlinangkan air mata
bersungguh-sunguh dan di lakukan karena mengharap Ridlo dan Ampunan ALLAH SWT.
50 | P a g e  
Renungkanlah ! 
Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. 
Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. 

atau siapapun orang yang ingin kita tolong maka harus minta kepada ALLAH SWT Yang Maha Kuasa atas Segala-galanya. “orang-orang yang beriman” itu adalah mereka yang bila “disebut nama Allah bergetarlah hati mereka” dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya bertambahlah keimanan mereka dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. yaitu selalu di contohkan Baginda Rosulullah SAW. terlebih orang yang sudah meninggal. karena menjalankan solat 5 Waktu dan Solat Sunah-sunah lainnya.   Umumnya Para Waliyullah dan Para Nabi ALLAH menghabiskan seluruh malamnya atau 2/3 malamnya atau 1/3 malamnya hanya untuk menangis kepada ALLAH SWT. Mari Ikuti Beliau Insya Allah selamat dan berbahagia dunia dan akerat. Yaitu “mencucurkan AIR MATA saat di sebut nama ALLAH SWT” Baik saking takut kepada-Nya atau Saking Rindu untuk Melihat Wajah-Nya.000 orang yang masuk Surga tanpa hisab disisi ALLAH SWT amalan utama- nya adalah Menghabiskan Malam dengan menangis Kepada ALLAH SWT. Amin YRA. ILMU ALLAH berupa doa yang di sebut Ilmu RAW Pensucian dan Penyempurnaan ALLAH SWT adalah salah satunya doa yang di gunakan untuk menolong orang yang telah wafat atas Izin- Nya 17. beliau lah satu-satunya hamba ALLAH. dan memiliki Ruh ibadah. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian disisi Tuhannya dan ampunan serta rizki yang mulia. karena Puncak-nya Makrifatullah adalah menegakkan dan Menjalankan Syareat islam. misal Guru. kedua orang tua."(QS. 15. demikian pula yang di amalkan dan di contohkan Baginda Rosulullah SAW. lihat QS AL Baqoroh Ayat : 255 “Man Dzal Ladzii Yasfa’u ‘Indahuu Illaa Bi Idznihi. Yang Bisa menolong hanyalah ALLAH SWT. maka tinggalkan dia. Apa hukumnya jika orang yang sudah belajar Makrifatullah kemudian beliau tidak solat 5 Waktu ? Jawabannya : Jika ada orang Mengaku sudah belajar Makrifatullah. “Beliau Bermesraan dengan ALLAH SWT lewat tangisan AIR MATA rindu kepada ALLAH SWT”. istifar. 14. "Sesungguhnya. al-Anfal (8) 2-4). sedang Ruh ibadah tadi adalah isi dari pada “Solat. Haji dan Umroh serta amalan apapun”. Serta solat untuk Sujud Syukur sebanyak-banyaknya.  . Bagaimana jika kita punya Guru Mursyid / pembimbing Rohani tapi tidak bagus bacaan tajwid dan bacaan Qur’an-nya ? 51 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. Bagaimana Solat yang di terima ALLAH SWT ? Jawabannya : Solat yang di terima dan Istifar atau amalan apapun yang di terima memiliki ciri khusus. Syareatnya dengan doa. 16. tapi beliau sujud Menghabiskan malam sampai subuh hingga bengkak-bengkak kakinya. yang paling Makrifatullah terhadap ALLAH SWT.” Artinya “ Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izinNya “ ? maksudnya jika ingin menolong Guru. yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan nafkahkan sebagian rizki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Dan “Kunci Rahasia” lagi golongan yang 70.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. Bagaimana cara Menolong orang yang sudah meninggal. kemudian tidak menjalankan solat 5 waktu. sambil “mencucurkan air mata”. atau orang yang berjasa yang ingin kita tolong ? Jawabannya : Tidak ada manusia atau makluk ALLAH yang mampu menolong orang lain. solawat. kedua orang tua.

Setelah Bertaubat Banyak dari golongan mereka yang sampai Martabat Waliyullah disisi ALLAH SWT. Hasan Al-Basri bermimpi. Adakah Contoh Waliyullah Yang tidak bagus bacaan tajwid dan bacaan Qur’an-nya tapi kedekatan disisi ALLAH SWT lebih tinggi dari Waliyullah Yang Pandai bacaan tajwid dan bacaan Qur’an-nya ? Jawabannya : Ada Banyak Sekali. orang yang tidak pandai menulis dan membaca. Ia menganggap kurang pantaslah bagi dirinya untuk salat bersama orang yang tak boleh mengucapkan bacaan salat dengan benar. Qutub Atau Ghauts ( 1 abad 1 Orang ) 2. seorang sufi besar lain. Rentenir. Beruntunglah dan berbahagialah bagi yang belajar kepada Ulama Akerat hingga selamat di dunia dan akerat. Hasan mendengar Ajmi banyak melafalkan bacaan salatnya dengan kurang tepat tajwidnya. jika seumpama Sombong dan takabur. Ketahuilah. 18.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya.: 1. hingga Mengakui dirinya Maha Hina dan paling hina dari seluruh Makluknya ALLAH SWT. Sebagaian Besar Bahkan di tinggikan derajat-nya oleh ALLAH SWT. jika saja kau berdiri di belakang Habib Ajmi dan menunaikan salatmu. Pembunuh Yang Bertaubat. Pemabok. “KUNCI RAHASIA-NYA adalah “Yang Bersih Hati-nya DAN Yang Sering Menangis Saat di Sebut Nama ALLAH SWT” Kebanyakan orang tidak menyadari “Kenyataan di Akerat” dan Tertulis di lauful Mahfus.A. Penjudi dan Jenis maksiat apapun lainya . melebihi derajat tingginyai Waliyullah yang bukan dari Ahli Maksiat. bahwa “Sebagian Besar Penghuni Surga atau Waliyullah adalah Mantan-Mantan Ahli Maksiat yang Bertaubat”. Serta Senantiasa merasa sangat kotor dirinya di sisi ALLAH SWT. Renungkanlah ¡ ALLAH SWT Maha Luas Ilmu-Nya. Ilmu ALLAH juga di berikan kepada siapapun yang di kehendaki ALLAH SWT.”Aku lebih menyukai hati yang tulus daripada pengucapan tajwid yang sempurna”. Ada berapa Tingkatan Maqom Kewalian menurut RAW ? Jawabannya : ada 2 yaitu 1. 20. Aimmah ( 1 Abad 2 orang ) 52 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. banyak Waliyullah di angkat dan banyak Waliyullah di ambil Pangkat- nya oleh ALLAH SWT. Di malam harinya. Oleh karena itu. Ia mendengar Tuhan berbicara kepadanya. Waliyullah dari Ahli Maksiat beliau Menangis lebih Kyusuk dan lebih banyak karena ingat dosa-dosanya. Para PSK yang bertaubat.  . Hanya kebanyakan di Sembunyikan ALLAH SWT derajatnya di hadapan manusia. dan salat kamu itu akan memberimu manfaat yang jauh lebih besar daripada seluruh salat dalam hidupmu. bahkan bukan Sembarang Waliyullah. Pada waktu salatnya. “Hasan. Ilmu ALLAH beserta Rahmat-Nya tidak hanya di berikan orang yang pandai tajwid dan bacaan Qur’annya. Hal ini terjadi karena atas kehendak ALLAH SWT Semata. Apakah Seorang yang telah menjadi Waliyullah akan selamanya menjadi Waliyullah ? Jawabannya : Dalam hitungan detik. ( Bukan ulama dunia yang menjual Ayat-Ayat dengan uang – sangat berat hukuman bagi ulama dunia yang menjual Ayat-Ayat Qur’an ). hukumnya.   Jawaban : Boleh. kau akan memperoleh keridaan-Ku. 19. ada Sebuah kisah yang bisa di ceritakan Yaitu “Kisah Hasan AL Basri dan Habib Ajmi” Kisahnya sebagai berikut : Hasan Al-Basri pergi mengunjungi Habib Ajmi. Preman yang Bertaubat. Kewalian Yang Maqomnya Tertulis di Lauful Mahfus Kitab Jami’u Karomatil Aulia kepunyaan Syeikh Yusuf ibni Isma’il An-Nabhani R. Alim Ulama Akerat adalah Penerus Nabi yang mengajarkan Ilmu tanpa pamrih dan tanpa meminta Imbalan manusia kecuali hanya Ridlo ALLAH SWT. “Kau mencoba mencari kesalahan dalam bacaan salatnya. Hasan memutuskan untuk tidak salat berjamaah dengannya. Rosulullah SAW juga. seperti para Alim Ulama Akerat. tapi kau tak melihat kemurnian dan kesucian hatinya”. jika bertaubat segera di kembalikan Pangkat Derajatnya menjadi Wlaiyullah.

Autad ( 1 Abad 4 Orang di 4 penjuru Mata Angin ) 4. Nuqoba’ ( Naqib ) ( 1 Abad 12 orang Di Wakilkan Allah Masing2 pada tiap2 Bulan) 6. Hawariyyun ( 1 Abad 1 Orang ) Wali Hawariyyun di beri kelebihan Oleh Allah dalam hal keberanian. Adz-Dzohirun ( 1 Abad 18 orang ) 19. Dan ada juga Wali dengan pangkat Rijalul Ghoib dari golongan Jin Mu’min.W. Pangkat Wali ini ada juga yang menyebut ” Rozulun Barzakh ” Ibunya Dari Wali Pangkat ini dari Golongan Ruhanny Air INNALLAHA ‘ALA KULLI SAY IN QODIRUN ” Sesungguhnya Allah S. Beliau tidak mengetahui Siapa Ayahnya dari golongan Manusia . Nujaba’ ( 1 Abad 8 Orang ) 7.S ( 1 Abad 3 Orang tidak kurang dan tidak lebih Allah selau mengangkat wali lainnya Apabila ada salah satu Dari Wali qolbu Mikail Yg Wafat ) 15. Syakhsun Ghorib ( di dunia hanya ada 1 orang ) 30. Rizalul Fath ( 1 Abad 24 Orang ) Allah mewakilkannya di tiap Sa’ah ( Jam ) Wali Rizalul Fath tersebar di seluruh Dunia 2 Orang di Yaman. dan sisanya di semua Jihat ( Arah Mata Angin ) 23. Rizalul Hanan ( 1 Abad 15 Orang ) 22. Abdal ( 1 Abad 7 Orang tidak akan bertambah & berkurang Apabila ada wali Abdal yg Wafat Allah menggantikannya dengan mengangkat Wali abdal Yg Lain ( Abdal=Pengganti ) Wali Abdal juga ada yang Waliyahnya ( Wanita ) 5. Dan Allah mengangkatnya menjadi wali Khusus di bulan Rajab dari Awal bulan sampai Akhir Bulan oleh karena itu Namanya Rojabiyyun. 18. 10. Qolbu Nuh A. Qolbu Adam A. Kaya Ma’rifatnya kepada Allah maupun Kaya Harta yg di jalankan di jalan Allah.  . 6 orang di Negara Barat.S ketika diturunkan kembali ke dunia Allah Angkat menjadi Wali Khotam ( Penutup ).S ( 1 Abad 40 Orang ) 12. Qolbu Mikail A.S ( 1 Abad 300 orang ) 11.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. Rizalul Haybati Wal Jalal ( 1 Abad 4 Orang ) 23. 53 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. 4 orang di negara timur. Rizalut Tahtil Asfal ( 1 Abad 21 orang ) 25. Saqit Arofrof Ibni Saqitil ‘Arsy ( 1 Abad 1 Orang ) 31.T atas segala sesuatu Kuasa.S ( 1 Abad 7 Orang ) 13. Khomsatur Rizal ( 1 Abad 5 orang ) 21.   3. Rizalul ‘Alamul Anfas ( 1 Abad 313 Orang ) 17. Rizalul Ghoib ( 1 Abad 10 orang tidak bertambah dan berkurang tiap2 Wali Rizalul Ghoib ada yg Wafat seketika juga Allah mengangkat Wali Rizalul Ghoib Yg lain. 8. Rozulun Wahidun ( 1 Abad 1 Orang ) 28. Semua Wali Rizalul Ghoib tidak mengambil sesuatupun dari Rizqi Alam nyata ini tetapi mereka mengambil atau menggunakan Rizqi dari Alam Ghaib. Rojabiyyun ( 1 Abad 40 Orang Yg tidak akan bertambah & Berkurang Apabila ada salah satu Wali Rojabiyyun yg meninggal Allah kembali mengangkat Wali rojabiyyun yg lainnya. Rozulun Wahidun Markabun Mumtaz ( 1 Abad 1 Orang ) Wali dengan Maqom Rozulun Wahidun Markab ini di lahirkan antara Manusia dan Golongan Ruhanny( Bukan Murni Manusia ). Khotam ( penutup Wali )( 1 Alam dunia hanya 1 orang ) Yaitu Nabi Isa A. Rizalul Ma’arijil ‘Ula ( 1 Abad 7 Orang ) 24. Pedang ( Zihad) di dalam menegakkan Agama Islam Di muka bumi. Qolbu Jibril A. Wali Rizalul Ghoib merupakan Wali yang di sembunyikan oleh Allah dari penglihatannya Makhluq2 Bumi dan Langit tiap2 wali Rizalul Ghoib tidak dapat mengetahui Wali Rizalul Ghoib yang lainnya.S ( 1 Abad 5 Orang ) 14. Rizalul Quwwatul Ilahiyyah (1 Abad 8 Orang ) 20.S ( 1 Abad 1 Orang ) 16. 29. Pangkat Wali ini juga ada Waliahnya ( Wanita ). Qolbu Ibrohim A. Rizalul Imdad ( 1 Abad 3 Orang ) 26. 9. Ilahiyyun Ruhamaniyyun ( 1 Abad 3 Orang ) Pangkat ini menyerupai Pangkatnya Wali Abdal 27. Rizalul Ghina ( 1 Abad 2 Orang ) sesuai Nama Maqomnya ( Pangkatnya ) Rizalul Ghina ” Wali ini Sangat kaya baik kaya Ilmu Agama.Qolbu Isrofil A. Wali dengan Pangkat ini Tubuhnya terdiri dari 2 jenis yg berbeda.

di Sembunyikan ALLAH SWT 2. Dakhilul Hizab ( 1 Abad 4 Orang ) Wali dengan Pangkat Dakhilul Hizab sesuai nama Pangkatnya . seraya berkata. Sittata Anfas ( 1 Abad 6 Orang ) salah satu wali dari pangkat ini adalah Putranya Raja Harun Ar-Royid yaitu Syeikh Al-’Alim Al-’Allamah Ahmad As-Sibty 36.  . Mereka dicemburui oleh para Anbiya' dan Syuhada' kerana ketinggian dan kedudukan mereka di sisi Allah. Rizalun Ainit Tahkimi waz Zawaid ( 1 Abad 10 Orang ) 33. Rizalul Istiyaq ( 1 Abad 5 Orang ) 35. muka-muka mereka adalah "cahaya" dan mereka berada di atas "cahaya". ada orang-orang yang mereka itu bukan nabi dan bukan 54 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. Hadis lainya : Dari Abu Malik Al-Asy’ary. dan amalkanlah.   31. meraka tidak takut dan tidak bersedih ( Surah Yunus Ayat 62)".( Cemburu kepada Mereka ) yang duduk bersanding dan dekat dengan Allah. Jumlahnya Sangat banyak bahkan “Para Nabi dan Para Sahabat” Pada Cemburu kepada kedudukanya di sisi ALLAH SWT "Sesungguhnya di kalangan manusia ada yang bukan daripada golongan Anbiya' dan bukan juga daripada golongan Syuhada'. setelah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menyelesaikan sholatnya. maka beliau menghadap ke arah orang-orang dan bersabda. dengarkan. 37. “Demi Allah. b. Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah. Syakhsun Wahidun ( 1 Abad 1 Orang ) 32. Maqomnya Lebih Rendah dari yang tertulis 37 Maqom tersebut yaitu di sebut Mukmin dan Mukminat Seluruhnya atau biasa di sebut Seluruh hamba ALLAH yang masuk Surga-Nya ALLAH SWT. Wali ini tidak dapat di ketahui Kewaliannya oleh para wali yg lain sekalipun sekelas Qutbil Aqtob Seperti Syeikh Abdul Qodir Jailani. dan tidak bersedih ketika orang lain bersedih. pikirkan. bahwa suatu ketika. Kewalian yang Maqomnya Tidak di Tulis di Lauful Mahfus Untuk Maqom Kewalian di sisi ALLAH SWT yang tidak di tulis di Lauful Mahfus terbagi 2 lagi a. Budala’ ( 1 Abad 12 orang ) Budala’ Jama’ nya ( Jama’ Sigoh Muntahal Jumu’) dari Abdal tapi bukan Pangkat Wali Abdal 34.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. Maqomnya yang lebih tinggi dari yang tertulis dari 37 maqom tersebut di atas. namun para nabi dan syuhada’ berharap seperti diri mereka.”Wahai nabi Allah.T itu.“ Lalu datang seorang arab Badui di pinggir kerumunan orang-orang lalu menunjukkan jarinya ke arah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. beritahulah kami siapakah mereka itu ?" Rasulullah S. Rizalul Ma’ ( 1 Abad 124 Orang ) Wali dengan Pangkat Ini beribadahnya di dalam Air di riwayatkan oleh Syeikh Abi Su’ud Ibni Syabil ” Pada suatu ketika aku berada di pinggir sungai tikrit di Bagdad dan aku termenung dan terbersit dalam hatiku “Apakah ada hamba2 Allah yang beribadah di sungai2 atau di Lautan” Belum sampai perkataan hatiku tiba2 dari dalam sungai muncullah seseorang yang berkata “akulah salah satu hamba Allah yang di tugaskan untuk beribadah di dalam Air”. Mereka tidak takut meskipun manusia lain berasa takut.”Wahai manusia.W. "Lalu Baginda membaca firman Allah yang bermaksud: "Ketahuilah sesungguhnya penolong-penolong agama Allah S. Sesungguhnya Allah azza wajalla memiliki hamba-hamba.W bersabda: "Mereka itu adalah golongan yang berkasih-sayang kerana Allah tanpa ada pertalian persaudaraan antara mereka dan bukan kerana harta-benda. Maka akupun mengucapkan salam padanya lalu Dia pun membalas salam aku tiba2 orang tersebut hilang dari pandanganku.A. yang mereka itu bukan para nabi dan bukan pula syuhada’.

Siapa yang mengamalkan Ilmu RAW ? Jawaban : Pertama-tama adalah Baginda Rosulullah SAW. Para Sahabat.S. bukan Waliyullah apapun. Lalu Allah membuat wajah mereka dari cahaya. Maha Kotor. bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya. yang para nabi dan syuhada’ itu berharap sekiranya seperti mereka. membuat pakaian mereka dari cahaya. “(Musnad Imam Ahmad. sementara mereka sendiri tidak heran. MUASSIS RAW. Ketika ditanya para sahabat.  . Mereka tidak diikat oleh hubungan kekerabatan. MAHA SUCI ENGKAU YA ALLAH. Maha Hina di hadapan Maha Suci-Nya DZAT ALLAH SWT Maha Kotor di hadapan Maha Suci-Nya DZAT ALLAH SWT Maha FAQIR di hadapan Maha Kaya-Nya DZAT ALLAH SWT Maha Nista di hadapan Maha Sempurna-Nya DZAT ALLAH SWT Maha tidak punya Maqom di hadapan Maha AGUNG-NYA DZAT ALLAH SWT Maha tidak punya kedudukan martabat apa-apa di hadapan Maha AGUNG-NYA MARTABAT DZAT ALLAH SWT. dan Semua Kholifah adalah Bukan Waliyullah Sama Sekali. Kemudian Para Waliyullah. apalagi masuk Maqom Istimewa yang tertulis di 37 Maqom Sekali lagi untuk di ingat selamanya buat JAMAAH RAW. membuat manusia heran terhadap mereka pada hari Kiamat. “Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah saling bersahabat karena Allah dan saling berkunjung karena Allah. DAN SEGALA PUJIAN HANYA MILIK ENGKAU. 5/243) Di hadits lain dikatakan : Di Sekitar Arsy ada menara-menara dari cahaya. Kholifah Akbar. AL –ISRO 44 “Langit yang tujuh. ”Mereka adalah orang-orang yang tak pernah dikenal dan terasing dari keluarga dan kabilahnya.” 23. namun mereka saling mencintai karena Allah dan saling rukun. Mereka adalah para Wali Allah yang tiada ketakutan atas diri mereka. didalamnya ada orang-orang yang pakaiannya dari cahaya. tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Pengamal Ilmu RAW masuk Maqom Kewalian mana ? Jawabannya : Pengamal ILMU ALLAH RAW adalah Maha Hina Martabat-nya di sisi ALLAH SWT.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Untuk siapa saja ilmu RAW ? Jawaban : 55 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. Yang Maha Hina. mereka bukan para Nabi ataupun Syuhada. Apa dasar ilmu RAW di dalam Al – Qur’an ? Jawaban : Q. Para Nabi dan syuhada iri kepada mereka. karena kedekatan mereka dengan Allah.   pula syuhada’. dan mereka tidak bersedih hati. Maha Nista dan Paling Banyak dosanya dari Seluruh Makluk ALLAH SWT. selanjutnya siapapun hamba ALLAH yang di kehendaki-Nya 24. kemudian Muassis RAW. Jika ada Martabat di sisi ALLAH SWT hanya satu Yaitu HAMBA ALLAH saja. lalu mendudukkan mereka di atasnya. ( Bukan milik-ku ) MAHA SUCI ENGKAU YANG AGUNG ( SE-AGUNG DIRI ENGKAU ) 22. “Siapakah mereka ya Rasulullah?” Rasulullah menjawab. Maka beliau menjawab. dari wajah-wajah mereka bercahaya. Allah meletakkan bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya. “ SUBHALLAH WA BIHAMDIHI SUBHANALLAH HIL ADHIEM ”.” (HR Tirmidzi) 21. Beritahukanlah kepada kami bagaimana gambaran mereka ?“ Wajah beliau tampak berseri karena pertanyaan orang Badui tersebut.

Untuk merubah system tersebut maka perlu perubahan dan langkah besar berupa keberanian sang anak. Tasawuf dan disiplin ilmu Syareat lainnya) b. beliau tidak di ajarkan agama. Setelah selesai menuntut Ilmu ALLAH SWT.   Untuk Seluruh makluk ALLAH tanpa terkecuali. 28. Penjelasan Umumnya kedua orang tua. Taat sama kedua orang tua b. kemudian bertaubat dan jika Rosulullah SAW kapanpun dan dimanapun senantiasa Berjamaah dan Berwakil kepada ALLAH SWT untuk Memuliakan dan Memakmurkan seluruh Makluk ALLAH SWT. SEJAK QODIM HINGGA BAQO KEKAL SELAMA-LAMANYA. Apa Doa Khusus Ilmu RAW ? Jawaban : Untuk Hamba ALLAH : “Menjadi Manusia Nur Sebagaimana SURAT YUNUS” Ayat 62 “Demi Allah. oleh kakek . 27. Seluruh orang Tarekat c. Segera minta maaf dan mencium kaki kedua orang tua.neneknya. 25. Memakmurkan dan Mensafaati Seluruh Makluk ALLAH tanpa terkecuali dengan ARROHMAN dan ARROHIM-NYA. 26. sesuai surah AL-ISRO Ayat 44 Menurut Tafsir- Nya Baginda Rosulullah SAW a. muka-muka mereka adalah "cahaya" dan mereka berada di atas "cahaya" Untuk ALLAH SWT : “PUJI QODIM BAGI QODIM. maka kedua orang tua tadi akan Sujud Syukur kepada ALLAH SWT sekaligus Bangga kepada anak-nya 56 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya.  . Nabi Sulaeman AS di bilang Sombong oleh ALLAH SWT karena tidak berwakil. dalam arti. Mengambil hikmah dari mana doa dan hajat tersebut ? Jawabannya : Penggabungan Doa Rosulullah SAW dan Doa Para Nabi-Nabi ALLAH SWT. Seluruh orang Makrifat e. Jika sudah merasakan kedua orang tuanya akan nikmat-nya doa-doa anak di alam kubur. Seluruh orang Hakekat d. bukan Waliyullah yang Makrifatullah.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. sehingga terus dalam kebodohan dan tetap dalam cinta dunia. Apa Hukumnya menuntut Ilmu ALLAH Ilmu RAW atau Mondok menjadi Penghafal Qur’an tapi tidak di restui oleh orang tua atau suami? Jawaban : Ada dua jawaban : a. SESUCI DAN SE-SEMPURNA TASBIH-NYA ALLAH SWT DAN SEBANYAK TASBIH-NYA ALLAH UNTUK DIRI-NYA”. Saat berdoa siapa yang di doakan oleh Pengamal RAW ? Jawabannya : Berwakil kepada ALLAH SWT untuk Memuliakan. Tauhid. Untuk seluruh orang ahli maksiat dan ahli ibadah. mencukupi ilmu ibadahnya. Tetap mondok menjadi Penghafal Qur’an atau belajar Ilmu RAW. Khususnya Nabi Sulaeman AS saat hendak memakmurkan se-dunia. Seluruh orang Syareat (Fiqih.

oleh karena itu. Silakan renungkan fenomena di atas dalam-dalam.…. termasuk Para Nabi dan Para Waliyullah. Apa bisa RAW dapat menolong dan menginsafkan ? merubah dari ahli Maksiat menjadi Ahli Taat kepada ALLAH SWT ? Jawabannya : Tidak ada seorang pun bisa. Ex Preman. di dalam al Qur’an dan Hadis dengan keutamaan-nya. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau]. maka kesalahannya dihapuskan walau sebanyak buih di lautan.   Jika tidak jadi mondok menjadi penghafal Qur’an atau belajar ilmu ALLAH SWT maka anak dan kedua orang tuanya dalam kebodohan dan tidak tahu aturan agama. Ex Narkoba dan Ahli Maksiat lainnya dapat terhapus dosa meski dosa-nya sebesar buih di lautan ? Jawaban : Insya Allah. Yang Mampu adalah ALLAH SWT. dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. 57 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. menjadi Waliyullah agung disisi ALLAH SWT. karena kalimat itu lebih dicintai daripada menginfakkan segunung emas dan perak di jalan Allah. beliau bersabda.  .” (Bukhari dan Muslim) 30. maka banyak-banyaklah membaca Subhanallah Wabihamdihi.. sesuai janji ALLAH. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. pelit untuk berinfak dan takut diserang musuh. FA INNAHU LAA YAGHFIRU ADZ-DZUNUUBA ILLA ANTA [Ya Allah! Engkau adalah Rabbku. sehingga akhirnya sama- sama celaka di akerat. Apakah Ex PSK.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya.. Aku adalah hamba-Mu. Maka Wajib di Rumah belajar sama kedua orang Tua. Ex Napi.Thabrani) “Barangsiapa yang mengucapkan Subhanallah Wabihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari. Engkaulah yang menciptakanku. ALLAHUMMA ANTA RABBI LAA ILAAHA ILLA ANTA KHALAQTANI WA ANA ‘ABDUKA WA ANA ‘ALA ‘AHDIKA WA WA’DIKA MASTATHA’TU A’UUDZU BIKA MIN SYARRI MAA SHANA’TU. “Penghulu istighfar adalah apabila engkau mengucapkan. 29. 6306) Seperti Amalan Tasbih Kamil “Barangsiapa yang malam-malamnya digelisahkan oleh pikiran. ABUU`U LAKA BINI’MATIKA ‘ALAYYA WA ABUU`U BIDZANBI FAGHFIRLI. ampunilah aku.” (HR. ilmu RAW mengajarkan inti-inti amalan istimewa disisi ALLAH SWT. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. karena itu kita berwakil kepada ALLAH SWT untuk merubah dari ahli maksiat kepada Ahli taat kepada ALLAH SWT.” (HR. Bukhari no. Berbeda hukumnya jika di dalam rumah atau kedua orang tua kita sudah ahli ilmu dan penghafal Qur’an. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Seperti Amalan Sayyidul istifar : Istighfar yang paling sempurna adalah penghulu istighfar (sayyidul istighfar) sebagaimana yang terdapat dalam shohih Al Bukhari dari Syaddad bin Aus radhiyallahu ‘anhu.

Binatang. Maka ALLAH SWT Pasti Maha Bisa dan Maha Kuasa atas Segala Sesuatu 31. padahal dia orang yg banyak kesalahan. Lisan DZAT ALLAH SWT.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. ALLAH SWT Memiliki sifat Mutakaliman artinya Maha Bercakap-cakap / Maha Berkalamullah Untuk Lisan Seluruh Makluk ALLAH. Bagaimana caranya agar kita selamat dari Azab kubur. 4. dan selamat dari Azab Neraka. Berwakil DZAT ALLAH SWT mewakili NUR MUHAMMAD 4.  . sebab dia sering sekali membacaku. tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya. Serta Saripati NUR dan Seluruh Makluk ALLAH tak terhitung lainnya tanpa terkecuali seperti termaksud dalam Q. aku mendapat kabar bahwa ada seorang laki-laki yg hanya membacanya & tak ada surat lain yg dibacanya. Lisan Sebanyak Seluruh makluk ALLAH.   Sesungguhnya engkau ( Muhammad ) tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Para Waliyullah. Berwakil DZAT ALLAH SWT mewakili DIRI KITA 5. Sebanyak Lisan yang di kehendaki ALLAH SWT 32. Serta catatan jelek kita. bagian terkecil Dzat Insan ( Lisan Sebanyak DZAT MAKLUK ALLAH ). Jika telah di Wakili Oleh ALLAH SWT. yaitu ALIF LAAM MIIM TANZIIL (surat As Sajdah). ampunilah dia. Sebab. Wahai Tuhanku. di hapus dan diganti ALLAH SWT menjadi catatan baik disisi ALLAH SWT menurut Al Qur’an dan hadis ? Jawaban : Bacalah Al Munajjiyah. bebas pertanyaan Kubur. Setiap Makluk ada Ruhani dan Jasmani dan Inti atom. Para Malaikat. Anasir Saripatai tanah. 2. tidak terhitung lagi. (Al-Qasas 28:56). Lisan Nur ALLAH. Sebanyak Suara lisan yang di kehendaki ALLAH yang mana ? Jawabannya : 1. Berwakil DZAT ALLAH SWT mewakili DZAT ALLAH SWT 2. Lisan Nur Muhammad. Angin. Jin. maka akan ditulis baginya 58 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. 3. Berwakil DZAT ALLAH SWT mewakili SELURUH MAKLUK ALLAH Maksimalnya untuk Kholifah RAW di detik yang sama saat Dzikir harus dapat mengeluarkan suara dan doa Hakekat sebanyak-banyaknya. Tumbuhan. Tuhan memberi izin kepada surat itu untuk menolongnya serya berfirman. maka sayap surat itu terbentang untuknya & berkata. Api. dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Air.S AL ISRO ayat : 44 33. Maka. Berwakil DZAT ALLAH SWT mewakili NUR ALLAH SWT 3. contohnya Di Gerakan lisan seluruh Para nabi. Bagaimana Cara Dzikir RAW Yang Kamil ? Jawaban : Cara Zikir RAW adalah dengan Berjamaah dan Berwakil Kepada ALLAH SWT Minimal untuk Kholifah RAW di detik yang sama harus dapat mengeluarkan 5 suara dan 5 doa Hakekat ? 1. Tuliskan untuknya setiap kesalahan menjadi satu kebaikan & angkat satu derajat baginya (Hadits Darimi 3274) Barangsiapa yg membaca ALIF LAAM MIIM TANZIIL (surat As Sajdah) & TABAARAKALLADZI BIYADIHIL MULKU (surat Al Mulk).

harus HAQUL YAQIN 100% harta-nya Milik ALLAH SWT. dengan cara Menangis setiap saat.5 % hanya untuk mensucikan harta tersebut. Sepanjang Siang ) bila mana di sebut nama ALLAH SWT. sepanjang hayat. Ia memberi syafaat kepada orang yang membacanya dengan mengeluarkannya dari Neraka dan memasukkannya ke dalam Syurga. Kita semuanya hanya berhak menjaga titipan ALLAH SWT ( Hidup. sampai ajal tiba. harus a. dari wajah-wajah mereka bercahaya. Bagaimana cara mendapat ridlo ALLAH SWT melalui kedua orang tua ? Jawaban : “Dari Abdullah Ibnu Amar al-’Ash Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Keridloan Allah tergantung kepada keridloan orang tua” (Riwayat Tirmidzi) Berhubungan dengan hadis di atas maka ada kisah “Uwais Al Karni”. belum infaq dan sedekahnya.” Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa membaca surah Al Mulk pada manamana malam. Mati dan Harta-nya di Akui sebenar-benarnya Milik ALLAH SWT.   tujuh puluh kebaikan & dihapuskan darinya tujuh puluh keburukan. sehingga berkenan memberikan hartanya seluruhnya 100% untuk ALLAH SWT. Seorang Waliyullah di zaman Rosulullah SAW.  . Surah itu surah Al Mulk.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. Bagaimana jika ada orang hanya memberikan zakat 2. Untuk Masuk Surga tanpa hisab. hak Mengelola dan hak Menikmati karunia nikmat dari-Nya. Kekasih ALLAH SWT ) 35. Bagaimana caranya masuk golongan yang 70. Baik karena takut azab-Nya atau karena Rindu Perjumpaan dengan-Nya. serta dgn surat itu diangkat baginya tujuh puluh derajat (Hadits Darimi 3275) Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesiapa membaca surah Al Mulk setiap malam.5 % saja. Subhanallah beliau telah di angkat Kekasih ALLAH menjadi Waliyullah di Sisi ALLAH SWT lewat Ridlo Ibu-nya. ( Mintalah Ridlo Ibu kalian.” 34. Karena Itulah cara termudah untuk menjadi Waliyullah.000 orang masuk Surga tanpa Hisab ? Jawabannya : Untuk Masuk Golongan yang masuk Surga tanpa hisab. c. Munajat Kepada ALLAH SWT. ( Sepanjang Malam. Lihat contoh Abu Bakar As Siddiq. didalamnya ada orang-orang yang pakaiannya dari cahaya. 59 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. Tirmidzi) 36. Mencintai orang lain melebihi diri sendiri. Mati dan Harta ). untuk di masukan ke Golongan yang Masuk Surga tanpa Hisap. Para Nabi dan syuhada iri kepada mereka. mereka bukan para Nabi ataupun Syuhada. Hidup. Apa bisa dia masuk surga tanpa hisab ? Jawabannya : Zakat 2. dan sedekah sekedarnya. (bukan milik kita) selanjutkan Milik ALLAH SWT tadi di berikan kembali 100% untuk ALLAH SWT b. Ketika ditanya para sahabat. menjadi Waliyullah. dengan Sebaik-baiknya. tidak pernah berjumpa kepada Rosulullah SAW dan tidak pernah Menimba Ilmu kepada Rosulullah SAW. nescaya datang ke dalam kuburnya surah itu sebagai penganti untuk bersoal jawab dengan Munkar Nakir”. Umar ibnu Khatab dan Sahabat lainnya. “Siapakah mereka ya Rasulullah?” Rasulullah menjawab. ‘’Di Sekitar Arsy ada menara-menara dari cahaya. diselamatkannya dari azab kubur. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Sebahagian surah-surah yang terdapat di dalam AlQuran ada satu surah yang mengandungi 30 ayat. “Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah’’ (HR. kekasih ALLAH SWT. d.

atau senyuman. berterima kasih kepada sesama atas jasa-jasa kebaikanya. a. Sedang Kemuliaan ALLAH dan Ke Agungan-Nya ALLAH SWT tidak dapat di timbang oleh siapapun kecuali ALLAH Sendiri 60 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. Qolam dan Pena tidak tahu. Yang harus di mohonkan Ampun kepada ALLAH SWT. untuk kembali kepada ALLAH SWT. orang yang di ajak maksiat akan menghalanginya untuk masuk surga. untuk diri kita dan Untuk semua orang dan Saksi-saksinya yang kita ajak berbuat dosa. semisal menjadi Guru. terlebih-lebih dalam menggapai ridlo ALLAH SWT ? Jawabannya : Kita Wajib Mendoakan sampai Akhir Hayat kita.. Semoga ALLAH SWT berkenan . Silakan berlomba-lomba untuk Akerat Kalian ……. dan khususnya Bersama-sama Rosulullah SAW masuk ke Surga-Nya. Bersama- sama Menangis mengemis Ampunan ALLAH SWT Umumnya kebanyakan orang awam. bahkan satupun Makluk-Nya ALLAH tidak ada yang tahu. Bagi Para Waliyullah ini adalah Dosa Paling Akbar. Jika Masih hidup maka kita harus mengajak-nya. Kita harus Menangis mengemis Ampunan ALLAH SWT. Mari Kita ajak semua yang kita ajak maksiat dan berdosa mohon Ampun kepada ALLAH SWT dan Mari Kita doakan sampai ahir hayat mereka semuanya selamat di dunia dan akerat. Memberi Ampunan-Nya dan Memasukan Ke Surga-Nya lebih dahulu dari kita. di banding dengan Trilliunan bahkan lebih jumlah Manusia dan Jin sejak nabi ADAM AS hingga Kiamat tiba. masuk Surga-Nya ALLAH SWT.   Karena itulah maka hanya sedikit yang masuk Surga tanpa hisab 70. b. Bagaimana caranya taubat dari dosa. kecuali ALLAH SWT 39. sehingga akibatnya di akerat. 37. Semulia diri ALLAH SWT memuliakan diri-Nya Sendiri. orang bersedekah Sebutir nasi. b. atau Seteguk Air. Yang derajat-nya hanya ALLAH SWT yang tahu. Bagaimana cara-nya. hanya sedikit yang tahu ilmu ini.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. Para Waliyullah memohon ampun atas semua dosa makluk ALLAH. Setiap dosa terkecil di Mohonkan “Ampunan Sebesar Agung-Nya DZAT ALLAH SWT” karena hanya ALLAH SWT yang Maha Agung dan tidak ada yang lebih Agung selain diri-Nya. hanya minta ampun buat dirinya. Para Waliyullah juga istifar Kabir memohon ampun atas ketidak berdayaanya di dalam Memuliakan dan Mengagungkan ALLAH SWT. orang atau siapapun yang berjasa berbuat baik kepada kita. memberikan Satu huruf ilmu. dari setiap dosa dari yang terkecil sampai dosa yang terbesar. apa bila kita ini sebelumnya adalah pemimpin atau pengajak orang banyak ikut berjamaah bermaksiat berbuat dosa sama kita ? Jawabannya : a. Memberikan Martabat Sempurna Manusia Nur disisi ALLAH SWT. 38. Apa Perbedaannya istifarnya Raja-Nya Para Wali ALLAH dan Istifar-nya para Ahli Maksiat pada umumnya ? Jawabannya : Semua ahli maksiat pada umum-nya memohon ampun untuk dirinya sendiri atas dosa-dosanya.000 orang. Alasannya semua dosa maksiat itu masih dapat di timbang oleh Mizan dan malaikat-malaikat ALLAH.  .

apa ada yang mampu memuliakan ALLAH SWT. Apa dalilnya Zikir dengan Suara Keras atau Jahar ? dan Suara Sir ? dan manakah yang lebih utama ? Jawabannya : Keutamaan Dzikir Secara Keras (Tulisan ini adalah karya Syaikh Ismail Utsman Zain al-Yamani al-Makki yang berjudul ”Irsyadul Mu'minin” Dan telah dicetak atas nama Lembaga Bahtsul Masail NU Sby) Dzikir sebagaimana boleh dilakukan secara lirih. maka Aku menyebutmu dalam diriku (tanpa diketahui yang lain). juga diperbolehkan dengan suara keras. Kedua-duanya memiliki keutamaan yang akan kami terangkan. mengeraskan tasbih dan tahlil saat keluar pada dua hari raya. suara yang sedang (tidak keras dan tidak lirih) adalah yang tengah-tengah dan cara untuk terus-menerus dalam berdzikir. beliau berkata: "Makna hadis Qudsi diatas adalah: Jika ia menyebut-Ku dalam dirinya maka Aku menyebutnya dengan pahala yang tidak Aku 61 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. Penafsiran ini sesuai dengan ahli hadis al-Hafidz Ibnu Hajar. al-Sunan al-Kubra No 3135). maka Aku menyebutmu dalam kelompok yang lebih baik dari pada kelompok yang kau sebut Aku di dalamnya" (HR al-Bazzar dengan sanad yang sahih (Syaikh Ismail berkata) "Yang dimaksud dengan 'Dzikir dalam kelompok yang mulia' adalah dzikir dengan suara keras. sebagaimana dijelaskan dalam hadis (Qudsi) riwayat Mu'adz bin Anas: "Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah berfirman: Tidak ada hamba-Ku yang menyebut-Ku dalam dirinya kecuali Aku menyebutnya dalam kelompok diantara malaikat-Ku. seperti dalam adzan dan iqamat.[1] Inilah dasar dalam menegakkan syiar dalam syariat Islam. para sahabat dan tabi'in. saat takbiratul ihram dalam salat. Kesemuanya itu sudah ada di masa Nabi. ajaran-ajarannya dan sunah- sunahnya. takbir. Dan tidak ada yang menyebut-Ku diantara kelompok yang mulia kecuali Aku menyebutnya dalam kelompok malaikat yang lebih tinggi"(HR al-Thabrani) Dan hadis (Qudsi) dari Ibnu Abbas: "Allah berfirman: Wahai anak Adam. ritual-ritual haji dalam bentuk talbiyah. Dan keutamaan dzikir dengan suara keras lebih sempurna. mengeraskan bacaan al-Quran saat salat Subuh dan dua rakaat permulaan salat Maghrib dan Isya'.[2] Hanya saja dianjurkan supaya tidak terlalu keras.   Sudah tahu hanya ALLAH sendiri yang tahu ke-Agungan-Nya tapi Manusia dan Jin di ciptakan dan di suruh Memuliakan diri-Nya ? Lantas bagaimana . Membaca dzikir dengan suara keras adalah sebuah cara untuk memperbanyak orang berdzikir supaya hati mereka condong untuk ikut berdzikir. Dan jika engkau menyebut-Ku dalam kelompok yang mulia. Jika engkau menyebut-Ku dalam dirimu sendiri. kumandang orang yang berhaji dengan doa. sebagaimana firman Allah Saw: "Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu"[3] (Al-Isra': 110).  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. semulia ALLAH SWT sendiri ? Istifar Kabir Ini yang membedakan Derajat Para Waliyullah disisi ALLAH SWT baik yang tertulis atau yang tidak tertulis di lauful Mahfus. Riwayat Ibnu Abbas ini juga diperkuat oleh sahabat Abdullah bin Zubair.  ." Dzikir dengan suara keras memiliki keutamaan dari pada dengan suara lirih. ia berkata: "Rasulullah Saw mengeraskan (yuhallilu) kalimat-kalimat dzikirnya setiap selesai salat" (Sahih Muslim No 1372. (Syaikh Ismail berkata) "Maka. Ahmad No 16150 dan al-Baihaqi. 40.

  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. maka harus dengan doa kalimat “Sempurna di atas Sempurna” Untuk Baginda Rosulullah SAW “Ya ALLAH. dan Segala Maha Kemulian Engkau. Sebagai-mana tempat-nya Baginda Rosulullah SAW di Surga-Mu. sebagaimana riwayat Ibnu Abbas ini: ”Sesungguhnya mengeraskan (bacaan) dzikir setelah para sahabat selesai melakukan salat wajib sudah ada sejak masa Nabi Muhammad Saw. “tidak terkatakkan lagi Kesempurnaan Derajat-nya disisi Engkau” Hanya ALLAH SWT yang tahu sendirian. Sempurnakanlah di atas Sempurna Derajat-nya dan Kedudukan-nya disisi Engkau. maka Aku menyebutnya dengan pahala yang Aku perlihatkan kepada kelompok malaikat yang paling tinggi" (Fath al-Bari XIII/386) Dari dalil-dalil dan keutamaan inilah sudah cukup untuk menjadi pegangan bagi orang yang berdzikir dengan suara keras. Sebagai-mana derajat Kedekatan Baginda Rosulullah SAW disisi-Mu. Sebagai tanda terima kasih kita ke beliau dengan adanya agama Islam. Qolam dan Pena. dan Sempurnakan Martabat Derajat Kedua Orang tua Kami. Sebagaimana Engkau memuliakan Baginda Rosulullah SAW. Ampuni Sebagaimana Engkau Memberi Ampunan kepada Baginda Rosulullah SAW. Sebagaimana Engkau menjauhkan Azab Engkau dari Baginda Rosulullah SAW. tiap-tiap saat dan tiap-tiap detik “Sempurnakan di Atas Sempurna derajat-nya” hingga tiada Akhirnya waktu berjalan hingga waktu kekal selama-nya." Keutamaan Dzikir Setelah Shalat Wajib Secara Keras Baik Sendiri atau Berjamaah Keutamaan dzikir dengan suara keras tidak dibatasi oleh waktu. Dan jika ia menyebut-Ku dengan suara keras. Diantara waktu-waktu yang ada adalah setelah salat wajib. yang martabat-nya tidak ada yang tahu kecuali engkau Sendiri di sisi Engkau. di dunia dan akerat. Sempurnakan martabatnya hingga Seluruh makluk Engkau tidak ada yang tahu.  . Amin YRA” 42. 41. melainkan hanya Engkau sendiri yang tahu Ya ALLAH. Dengan Maha Sempurna-Nya Engkau dengan segala Kekuasaan Engkau. Hamba Berwakil Kepada Engkau. dan segala sesuatu yang beliau berikan ke kita. tidak tahu. Karena ALLAH SWT dan Untuk ALLAH SWT . Manusia Nur Suci Sempurna disisi-Mu. Kapanpun dan dimanapun berada. Muliakan Baginda Rosulullah SAW hingga menjadi Satu-Satunya Kekasih Engkau dari Golongan Rosul Engkau. sampai Nur Muhammad dan Semua Makluk Engkau di Seluruh Alam Semesta. Hingga beliau Rosulullah SAW tidak tahu ketinggian Derajat- nya disisi Engkau Saking engkau Muliakan beliau. Muliakan Kedua orang tua Kami. Maka boleh melakukan dzikir dengan keras setelah salat. Selamatkan dari Azab Engkau. Serta Beliau Maksoem dan sudah Sempurna martabat derajatnya di sisi ALLAH SWT Karena itu untuk mendoakan Rosulullah SAW.   perlihatkan kepada siapapun. Amin YRA” 62 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. Paling Sempurna dan Paling Suci. Bagaimana mengungkapkan Syukur adanya Rosulullah SAW dan berterima Kasih kepada ROSULULLAH SAW ? Jawabannya : Kita semua Maklum bahwa Baginda Rosulullah SAW. Hamba Berwakil Kepada Engkau. Makluk ALLAH. Tempatkan kedua orang tua.”[8] Ibnu Abbas berkata: “Saya mengetahui yang demikian setelah mereka melakukan salat wajib dan saya mendengarnya”[9] Ini adalah dalil disyariatkannya dzikir secara keras setelah salat dan keutamaannya. Bagimana Mendoakan dan membalas kebaikan kedua orang tua menurut ilmu RAW ? Jawabannya : “YA ALLAH.

di dunia dan akerat. Bagaimana Mendoakan dan Membalas kebaikan MUASSIS RAW ? Jawabannya : “YA ALLAH. titipan ALLAH SWT tersebut. Sempurnakan martabatnya hingga Seluruh makluk Engkau tidak ada yang tahu. Asal niat datangnya karena hati nurani yang tulus karena ALLAH SWT dan Untuk Allah SWT dan di sertai Saksi 2 orang. Di sertai saksi 2 orang juga . dan Se. Sebagai-mana derajat Kedekatan Baginda Rosulullah SAW disisi-Mu.) 44. 43. Amin YRA. dan Sempurnakan Martabat Derajat MUASSIS RAW dan Keluarga-nya. melainkan hanya Engkau sendiri yang tahu Ya ALLAH. dan Semoga Allah SWT berkenan menerima Amal Soleh anda.Agung Dzat-Nya ALLAH Azza Wa Jalla”. juga demikian. Hamba Berwakil Kepada Engkau. ke beliau ? Jawaban : Boleh.  Martabat Makluk adalah Maha Hina Kekal Selama‐nya. Apa boleh saya sumbangkan seluruh harta saya. Secara individu bukan atas nama organisasi. karena Apa yang di berikan KHOLIFAH RAW kepada kamu sekalian. sebagai pembimbingmu. Semoga Allah SWT berkenan menerima Amal Soleh anda. Kapanpun dan dimanapun berada. Karena ALLAH SWT dan Untuk ALLAH SWT . Jika KHOLIFAH RAW Masih hidup. Amin YRA” Termasuk untuk mendoakan dan Membalas kebaikan KHOLIFAH RAW. Muliakan MUASSIS RAW dan Keluarga-nya. Ampuni Sebagaimana Engkau Memberi Ampunan kepada Baginda Rosulullah SAW. maka Muliakan dengan hidupmu dan semua harta-mu. yang hartawan memiliki harta yang melimpah dan timbul mahabah untuk memuliakan petugas Allah. Jika saya sebagai hamba ALLAH. Sebagaimana Engkau memuliakan Baginda Rosulullah SAW. Tempatkan MUASSIS RAW dan Keluarga-nya. Insya Allah Amin YRA. (Dengan Berjamaah dan Berwakil Kepada ALLAH SWT dalam Memuji-Nya. Amin YRA. Menjadi “Manusia Nur” Suci Sempurna disisi-Mu. Boleh juga. 63 | P a g e   Renungkanlah !  Martabat ALLAH Yaitu “SWT” adalah Maha Suci kekal Selama‐Nya. Sebagai-mana tempat-nya Baginda Rosulullah SAW di Surga-Mu. berikan dan kabulkan semua hajat dan permintaan Kedua orang tua. mengajari engkau beribadah sampai martabat “Puji Qodim Bagi Qodim hingga Baqo kekal Selama-Nya. sebagai pusat suluk. Se-Maha Suci dan Se-Maha Sempurna. adalah tidak terhitung nilai-nya disisi ALLAH SWT. contohnya di berikan kepada “Muassis RAW” atau “Kholifah RAW”. Kedua cara beramal di atas sama-sama mulia di sisi ALLAH SWT. sebagai takziem dan untuk amal saya di akerat. Sebagaimana Engkau menjauhkan Azab Engkau dari Baginda Rosulullah SAW. sejalan syareat Islam.  . Selamatkan dari Azab Engkau.   Jika Kedua orang tua masih ada di dunia. di berikan ke organisasi ( jika ada hati nurani ingin memberikan ke organisasi ) untuk pembuatan Markas Masjid Safaat Akbar Akhir Zaman.