You are on page 1of 8

MARTABAT TUJUH

Mengenai martabat pengwujudan diri rahsia Allah S.W.T atau di kenali juga
Martabat Tujuh, itu terbahagi ia kepada 7 Alam:

Ke tujuh-tujuh martabat atau alam ini terkandung ia di dalam surah -Al Ikhlas..

Qulhuwallahu Ahad - Ahdah
Allahushomad - Wahdah
Lamyalidd - Wahidiah
Walamyuladd - Alam Roh
Walamyakullahu - Alam Mithal
Kuffuan - Alam Ijsam
Ahad - Alam Insan

Seperti FirmanNya lagi dalam Al- Quran:

“Setelah diketahui demikian maka tidaklah patut disamakan Allah Tuhan yang
berkuasa mengawas tiap-tiap diri dan mengetahui akan apa yang telah
diusahakan oleh diri-diri itu, (dengan makhluk yang tidak bersifat demikian).
Dalam pada itu, mereka yang kafir telah menjadikan beberapa makhluk sebagai
sekutu bagi Allah.”

Maka kita yang beriman pada Allah dan Rasullullah serta Hari Kiamat, percaya
bahawasanya Alam- Alam yang ada ini dengan nama Dunia, Buana, Maya Pada,
adalah dijadikan Allah Maha Esa. Demikian juga penghuni tiap- tiap Alam itu, serta apa
jua pada tiap- tiap Alam itu. Kewajipan kita sebagai seorang Muslim sekurang-
kurangnya mengetahui tujuh Alam.

1. ALAM LAHUT (LA’TAIN/AHADIAH)

Adapun Alam Lahut itu adalah mertabat Latain ertinya tidak ada kenyataan, maka
dinamakan Alam Lahut itu ialah Isma’ Zat, ertinya Isma’ Zat Allah Taala Zat yang belum
bernama Allah, hanya dengan bernama Zat Ahadiah

Di dalam mertabat Alam Lahut, Isma’ Zat yang Maha Suci itu adalah tujuh Isma’nya
iaitu:-

1.HU ertinya Zat Tuhan yang Esa semata- mata
2. GHAIBUL GHUYUB ertinya, tidak ada berpihak dan tiada bertempat, tiada Ia diatas,
di bawah, di kiri, di kanan, di hadapan dan di belakang.
3. AHADIAH ertinya daripada pihak yang tidak sampai kepada penhenalan para- para
Nabi, apa lagi yang lain daripada Nabi- nabi, yang mengetahui hanya dia.
4. GHAIBUL HAWIAH ertinya, daripada pihak Ia tiada berzat, berisma’ dan berakal
seperti manusia.
5. UJUDUL MUTLAK ertinya tiada segala yang Hakiki hanya DIA
6. ABADAN ABADA ertinya tiada siapa yang mengetahui Ujudnya sesuatu jua pun

ZATUL BUHTI ertinya zat semata-mata 10. Rupa hakikat-hakikat segala sesuatu adalh maujud secara ijmali Dinamakan AN-NUAT ertinya bijih benih yang di dalamnya terhimpun secara umum sautu pokok bersama batang. AGHNAGHUL MUTLAK 3. Berkenaan dengan ILMU TAJALI Alam Lahut tidak ada Ilmu pada Nur Muhammad. ‘ZIHIN’ ertinya tatkala sunyi ia daripada sesuatu 12. Dinamakan UMMUL KITAB iaitu Ibu Kitab. NURUL AHADIAH 7. Maka di kata itu ada NAFI dan ITHBAT dan berhimpun tiada bercerai. Ia juga menerima dan mengandung segala huruf yang hendak disuratakan. WAHDAH 2. UJUD AM YA 4. HATI LATIFUL KALBU. ALAM SIRR ertinya rahsia Allah 2. Alam Lahut pada mertabat Latain. Dinamakan NUQTHAH ertinya titik yang satu. NUR ALLAH 6. belum lagi bernama ALLAH. HAKIKAT ROH. NURL AHADIAH. MARTABAT ITHLAQ ertinya ghaib yang sepenuhnya 9. Erti Huruf itu Isma. NYAWA ROHANI. NUR SYAKSANI Dinamakan Isma’ Sifat Tuhan yang bernama ALLAH TAALA atau WAHDAH ertinya KASRAH. 8.TITIK IALAH BA. Zat Allah menjadi hakikatnya. Dinamakan AN-NUN yakni bukan tinta yang di dalam tintanya segala huruf. Zat yang berdiri pada Zat Allah yang menjadi hakikatnya. LATAIN ertinya tiada dapat difikirkan oleh akal.mata DIA. Juga dinamakan degan NURULLAH. Di kala Alam Jabarut itu nyatalah Nur Muhammad yang dijadikan Allah Taala daripada NUR ZAT ALLAH. GAHIBUL MUTLAK ertinya gahib yang sepenuhnya 11. Dinamakan HAKIKAT MUHAMMDIYAH iaitu sifat Allah bersama zat Allah. Ia adalah asal segala huruf. Makrifat orang. maka di dalam martabat Tain Awal itu Tuhan bernama:- 1. DIAlah ZATUL. daun-daun sebagai perbandingan hakikat segala sesuatu. NYAWA MUHAMAD. UJUD DOA 5.orang yang Arifin Billah. MUTLAK yang tiada bercerai dan tiada berhimpun. hanya DIA yang terjali semata.7.mata. semata. ALAM JABARUT (TAIN AWAL/WAHDAH/HAKIKAT MUHAMMADIIAH/KENYATAAN PERTAMA) Adapun Alam Jabarut adalah di dalam martabat Tain Awal ertinya kenyataan yang pertama atau kecintaan yang pertama. dahan. kerana belum ada NUR MUHAMMAD SAW. . ROH IZAPI. Erti KASRAH itu Huruf.

Ia tiada mencium bau wujud sekali-kali “kai-nun” iaitu tiap-tiap adanya itu wujud berkekalan seperti sedia ada jua. Maka nyawa kita yang belum bertubuh dengan nama ROHANIUN. Maka Rohani itulah yang mendoakan jasadnya yang menjadi ADAM. ALAM MISAL c. Dinamakan A’YAN TSABITAH ertinya . adapun Insan itu Sifat Muhammad. RAHIM 5. berhimpun dan bercerai. -Tiada di sana itu melainkan zatnya dan segala sifatnya yang qadim juga.rohani (Rohaniun) yang telah ada itu. ALAM AJSAM d. berkata mereka Bala Syahiduna. Di kala Tain Sani ada Nafi dan Isbat. .” . ALAM MALAKUT (TAIN TSANI/WAHIDIAH/A’YAN TSABITAH/KENYATAAN KEDUA) Adapun Alam Malakut itu adalah pada mertabat Tain Sani ertinya kenyataan yang kedua. ROHANI. ALAM INSAN BATIN. kerana itu Tuhan jadikan ALAM ROH daripada Alam Malakut. yang di dalam Alam Roh itu supaya dapat turun ke dunia dan mempunyai tubuh yang dinamakan lembaga manusia dan dengan tubuhnya itu yang dinamakan jasad itu. Tatkala Tain Sani Tuhan bernama: 1. adapun Zatul Muqid itu Zat Muhammad. NYAWA ADAM. adapun Ayan Sabitah itu Isma Muhamad. ALLAH 3. dapatlah Rohani mengerjakan ibadat dn tugas. ZATUL MA’BUD 7. Maka daripada Alam Malakut itu turunlah:- a. ALAM QALBI. RAHMAN 4. Dunia dijadikan supaya semua Rohani. sebagaimana yang diisyaratkan oleh Firman:. maka dunia ini untuk tempat Roh.tugasnya kepada Allah Taala sebagaimana yang diikrarnya. Dinamakan AL KANZUL MAKHFI ertinya perbendaharaan yang tersembunyi Dinamakan AL-‘AMA ertinya yang kelam atau gelap Dinamakan ALAM HAKIKAT. ALAM ROH b. ALAM INSAN Adapun Rohani itu Afaal Muhammad. BISMILLAHIRAHMANIRAHIM 6. ALAM AKHIRAH. WAHIDIAH 2.“Adakah tidak aku ini Tuhan kamu. maka dinamakan ISMUL ASMA’ Tuhan bernama WAHADIAH.roh berjasad dengan lembaganya yang berupa manusia iaitu Adam. nyawa kita. Maka semua yang tersebut itu adalah baharu.Benda-benda yang wujud sebelum dari wujudnya pada luar. Maka daripada Afaal Muhammad itu jadilah Pohon Dunia ini.3. maka jadilah Adam Awal. iaitu yang belum keluar lagi daripada kalimah “KUN” . Dinamakan Wahadiah itu ialah ZATUL AHADIAH MAUSUP SIFATUL WAHDAH. ALAM KAYANGAN Maka jadilah ROHANI yang dinamakan nyawa Adam. maka dunia ini. LAILAHAILLAH Muhammad masa itu di dalam A’YAN SABITAH.Benda-benda yang wujud sebelum dari wujudnya pada luar.

NYAWA KITA. mursalin dan segala mu’min Dinamakan ASHLUL ARWAH iaitu Mazh harul atam . setelah berganti dengan nama nyawa kerana ada mempunyai jasad masing- masing maka jadilah Roh itu tiga mertabat iaitu:- a. maka jadilah:- a. maka dengan itu maka adanya jalan nafsu itu dua iaitu:- a. jalan nafsu yang bernama Hati Nurani maka Roh. Adapun Dunia ini adalah ibarat layar putih dan pentas kepada Rohaniun itu yang datang ke dunia menjalankan tugas dan peranan masing. Pemerintah Alam Saghir dan Alam Kabir. SUDUR e. FUAD b. maka adanya JAWAHIR BASIT iaitu :- a. MARTABAT WUJUDIAH.masing dengan tempat atau makamnya. SAUDA’ g. ALAM ROH (ARWAH/TAIN TSALASA/NUR MUHAMMAD) Dinamakan NUR MUHAMMAD dan sekalian roh yang keluar driapanya itu yang berkekalan menajdi alam luaran iaitu daripada Nur Muhammad menerusi perkataan “KUN” maka jadilah: Arsyur Rahman Alam ghaib lagi ghaib Arsyur Azim Arsyur Karim Alam ghaib Al Kursi A’azam Alam Nyata Jabal Qaf 7 lapis bumi 7 lapis langit Segala galaksi Bumi Kita Dinamakan ALAM ARWAH atau ROH yakni arwah segala ambiya. LABBIN d. ALAM NYAWA.masing. Alama di bawah kalimat “KUN”. SYIFAP Maka semuanya itu adalah hal Roh. melakukan Mujahidah masing. Adapun Alam Roh lebih dahulu dijadikan Allah daripada Dunia yang fana ini.4. martabat Ubudiah . jalan nafsu yang bernama Hati Sanubari b. membuat Ahsan c. ALAM ROH. berperang Sabil dengan nafsunya yang jahat b. KALBUN c. Dinamakan juga CAHAYA MUHAMMAD . martabat Amar Rabbi b. yang jadi seniman dengan lakunnya. Jadi “Khatamun nabiyin wa syaidul mursalin wa rahmatul lil alamin” Dinamakan ALAM SUNYI daripada bergantung dengan tabiat lagi basith. martabat Hati Nurani c. Keranan adanya Rohani. TAIN TSALASA.roh yang taat pada sisi Tuhan. KABAD f.

senang atau susah. ALAM MISAL (ALAM SEGALA RUPA) Alam segala rupa. bahagia atau celaka. Bangsa haiwan b. penceraian Roh Muhammadiah. pada Nabi Muhammad SAW c. Jiwa Lawamah c. umpamanya:- a. Jiwa Natikah e. bukanlah Rohaniah daripada orang- orang Mukmin atau orang. Dinamakan bangsa syaitan c. pada Allah Taala b. maka jadilah tiga mertabat iaitu:- a.ruhul qudus dan Jisim haiwan – lahir maqam di jantung Jisim Mujadi – lahir di hati Jisim Nabati – lahir di hati Jisim Insani – lahir di otak.masing itu.rohani). tetapi ia telah bercerai di dalam mertabat Alam Misal. Dinamakan ALAM MISAL-MAKHLUK iaitu Roh Alui yang suci.roh yang lain yang berbagai nama. hanya apabila jasad itu mati ia akan berpulang mengadap Allah Taala dengan nama Roh. pada hari qiamat yang akan datang jika tidak berpegang kepada asas yang tiga itu. Alam ARDHUS SIMSIMAH.masing mempunyai tugas. Kerana itulah asas dan dasar Ilmu Rohani wajib beriman:- a. Alam Khayal. ARDHUL HAQIQAH. Jiwa Mulhammah f.mana.mana Roh yang tidak taat setelah ada mempunyai jasad masing. tetapi pada mulanya dinamakan Rohaniun (Rohani. Di dalam Alam Misal maka Roh Muhammadiah bercerailah dengan Roh. Dengan nama jiwa ia di kenal dengan nama jiwa. Hanya setelah ia berjasad dan hidup di dalam dunia ini masing. Alam segala warna.orang Islam. Daripada Roh Muhammad itulah jadi Roh seseorang. yang jadi hati seseorang. Ia lebih adanya daripada Dunia yang luas ini. 5. Dinamakan bangsa hati sanubari Maka Alam Roh itu adalah Alam Ghaib. Jiwa Sawiah d. Dengan nama Roh ia dikenal dengan nama Rohani Pulan bin Pulan tertulis kepadanya. Jiwa Amarah b. tetapi mertabat Roh dewasa itu seperti mertabat binatang. kerana tidak menanggung tugas dan tanggungjawab. Jiwa Mutmainnah Maka pada jiwa itulah tertulis namanya Pulan bin Pulan. menurut amal dan fielnya di dalam dunia ini menurut kadar ‘atikad- atikadnya dan Tauhidnya serta makrifatnya kepada Tuhan yang Maha Esa. di sanalah nyawa manusia yang sebelum bertubuh telah ada.maka semua Rohaniun itu berasal daripada Roh Muhammad Rasulullah SAW. yang jadi nyawa seseorang. iaitu Diri atau Jiwa. maka baharulah ada darjat masing- masing di sisi Tuhan dan nyawa itu tidak lagi dinamakan Roh. Segala roh.nyawa manusia itu di kenal dengan nama Roh.roh itu ialah jadi kata bidalan “Ulat . Setelah 125 tahun Nur Nabi Muhammad itu telah wujud dan semua nyawa.

Api Angin (anasi r 4 istimewa di sisi Allah) iaitu diajadikan daripada tanah Nurani. Alam Nabati (alam Tumbuhan).Roh Rihan iaitu roh keluar masuk . lupakan daun”. tetapi Nyata dalam tidak Nyata. ‘Insani’. Nyawa. 6. Alam Mithal ini terkandung ia di dalam "Walam yakullahu" dalam surah Al-Ikhlas iaitu dalam keadaan tidak boleh di bagaikan.nyawa manusia yang bukan alim dalam Ilmu Ketuhanan. kemuliaan. Dan ia tetap hidup tidak mengenal ia akan mati. Alam mithal jenis ini berada di Alam Malakut. Ia merupakan peralihan daripada alam Arwah (alam Roh) menuju ke alam Nasut maka itu dinamakan ia Alam Mithal di mana proses peryataan ini. kemashuran. Dinamakan Alam Tanah. "Wadi". iaitu perpindahan dari alam roh ke alam Bapa (mithal).Panas matahari – merasa sakit pedih.. Diri rahsia Allah pada martabat Wujud Allah ini mulai di tajallikan kepada ubun-ubun bapa. Air.Semangat iaitu roh keluar tanpa masuk. sanjunga . Alam Haiwani (alam binatang) . Angin Nurani. jadi hilang akal . hanya melakukan kehendak jalan nafsu yang bernama Hati Sanubari dengan syahwatnya dan jiwa raga yang memandang zahir alam ini semata.T. ALAM AJSAM (NASUT/A’YAN FARIJAH/ALAM MULKI) Dinamakan ALAM MULKI ertinya barang yang didapati dengan mata kepala. Maka terbentuklah apa yang di katakan "Maknikam" ketika berlakunya bersetubuhan diantara laki-laki dengan perempuan (Ibu dan Bapa) Perlu diingat tubuh rahsia pada masa ini tetap hidup sebagaimana awalnya tetapi di dalam keadaan rupa yang elok dan tidak binasa dan belum lagi zahir. AWAL BAPA MANUSIA. Dan seterusnya menjadi "DI". Dinamakan ALAM KHARIJAH ATAU ALAM FARIJAH yakni: . ‘nabat’.Roh Jasmani – bekehndak kepada seksual . ALAM ‘jamad’. minum. Untuk menjelaskan lagi Alam Mithal ini adalah dimana unsur rohani iaitu diri rahsia Allah belum bercantum dengan badan kebendaan. ALAM NAFS.mata ibarat sesuatu yang telah tersusun dari bagian-bagian. ‘Haiwani’. "Mani" yang kemudiannya di salurkan ke satu tempat yang bersekutu di antara diri rahsia batin (roh) dengan diri kasar Hakiki di dalam tempat yang dinamakan rahim ibu. ‘Jin’. ALAM NABI ADAM. Dinamaka ALAM MILADUTHALASA iaitu ALAM Maadan (alam galaksi. panas kepada tubuh Dinamakan juga ALAM JASMANI.Nafsu – berkehendak pada makan.W. terus menyatakan diriNya melalui diri rahsiaNya dengan lebih nyata dengan membawa diri rahsiaNya untuk di kandung pula oleh bapa iaitu dinamakan Alam Mithal. Untuk menyatakan dirinya Allah S. Alam Misal adalah peringkat kelima dalam proses pentajallian Empunya Diri dalam menyatakan rahsia diriNya untuk di tanggung oleh manusia.Hati – keran alim dan inayah . tidak dapat dipisah-pisahkan. Air nurani. pengujudan Allah pada martabat ini belum zahir. ALAM SEGALA TUBUH. Api Nurul Azam. tetapi masih bersifat halus.

mana makhluk yang ingin menjadikan Dirinya pada darjat sebenar. perhimpunan pada segala martabat.WAHDAH DARI WAHIDIAH (Tajjali akhir) Adapun Alam Insan itu. martabat anak raja. Insan Rabbubiah b. martabat datuk muda i.benar Insan iaitu:- a. iaitu Insan Kamil Mukamil Maka pada sisi makhluk martabat insan sangat banyak seperti:- a. Kata pepatah: “Guru kencing berdiri. Insan Mausup c.raja b. Kalau guru. bukan pada guru.guru yang bukan Mursyid itu akibatnya tidak mendapat Hidayah dan Taufik. Pada sisi Allah martabat Insan itu tiga perkara:- a. martabat tan sri f.orang Kristian dan Yahudi. martabat tun e.masing membawa haluan untuk hidup di . martabat datuk h. iaitu Insan Khas Ul Khas b. ALAM INSAN (MARTABAT INSAN KAMIL) Dinamakan ALAM MARTABAT INSAN KAMIL. martabat insan Rabbubiah. walaupun bersamaan mentauhidkan Tuhan.guru yang Mursyid. ALAM MARTABAT JAMI Dinamakan ALAM HIMPUNAN SEGALA ALAM yakni: . jantung sanubari dan itulah hati yang tabie. daripada Tasaup Islam dan daripada guru. martabat raja. sesudah ujud Alam Insan. Insan Ubudiah Pada merekalah yang tersebut itu mempelajari Ilmu Tasaup dan Ilmu Tasawwuf yang sebenarnya. martabat encik dll Maka jadilah martabat Alam Insan itu pernceraian manusia yang Kamil.bilang nama kerana menurut berapa banyaknya bilangan manusia dan haiwan yang dilahirkan di dunia ini dengan nama: a. Maka hati yang bernama Roh itu telah jadi berbilang. martabat Insan Ubudiah. martabat pegawai k. martabat tuan l. kerana asalnya dahulu ia kamil di sisi Allah. tetapi tiada berbilang pada Zat. maka manusia itu sudah tidak kamil kerana masing. Khalasahnya maka jadilah hati itu berbilang nama dan berbilang sifat. martabat insan Mausup. martabat menteri c.guru orang kafir seperti orang. martabat penghulu j. martabat datuk sri g. 7.AHADIAH (Ya nuraniyi yang qadim) . iaitu Insan Kamil Wa Mukamil c. Hati sanubari b. semula jadi kepada makhluk. murid kencing berlari”. di dalam Alam Ghaib.raja (tengku) d. Mana.ARWAH (Hadith) .

dinamakan Insan Nakus (Insan Haiwan) l. dinamakan Insan Mukamil e. Kerana itulah Insan. dinamakan Insan Zahir i. dinamakan Insan Kamil dan Mukamil d. dinamakan Insan Mutaiz j. dinamakan Insan Syaitani Dicatat oleh Wan Adeli pada 3:56 PG . dinamakan Insan (Rahsia Allah) b. di dalam ajaran Ilmiah yang mengatasi Sains yang dinamakan Rohani. dinamakan Insan Ghaib k. dinamakan Insan Kamil c. Ilmu Tasaup terbahagi sebagai berikut:- a. dinamakan Insan Sawaatun g. menurut apa yang diperolehi oleh panca indera yang lima. dinamakan Insan Batin h.dalam dunia ini. dinamakan Insan Sawaan f.