You are on page 1of 8

Pengenalan

Tajuk tugasan pada semester ini ialah tentang perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling di sekolah rendah berdasarkan inventori SDS. Tajuk ini berkaitan dengan
kemahiran-kemahiran asas kaunseling dan teori-teori kaunseling yang boleh diamalkan
oleh guru biasa di sekolah kelak bagi murid dapat memilih kerjaya mereka berdasarkan
minat mereka. Secara teorinya, ramai menganggap bahawa bimbingan dan kaunseling
adalah perkara yang sama tetapi ia mempunyai perbezaan dari segi pengaplikasinya
kepada klien.

Konsep asas bimbingan ialah bantuan atau pertolongan yang diberi kepada murid-
murid biasa atau normal yang sedang dalam perkembangan dan pertumbuhan mental,
sosial, intelek, fizikal, emosi, kejiwaan dan kerohanian mereka. Selain itu, ia juga
mengatakan bahawa erti bimbingan ialah sebarang bantuan atau pertolongan yang
diberikan kepada pelajar dengan betul. Hal itu boleh ditafsirkan sebagai suatu aspek
pendidikan yang fungsinya berhubung dengan perkembangan dan penyesuaian kanak-
kanak. Jadi, bimbingan boleh ditafsirkan sebagai suatu faktor yang disedari dan disusun
dalam alam sekeliling sekolah seseorang individu yang direka bentuk secara tidak
langsung, untuk membantuknya dalam penyesuaian kepada semua aspek hidup.

Seterusnya, definisi kaunseling menurut Jones (2004) dalam kajian Sapora Sipon &
Hapshah Md Yusof (2008) menjelaskan istilah kaunseling mempunyai pelbagai makna.
Pertama, ia melibatkan individu yang menerima kaunseling. Dimensi seterusnya ialah
sebagai satu perhubungan, intervensi, satu proses psikologikal dan mempunyai
matlamatnya. Menurut Patterson (1995) mendefinisikan kaunseling sebagai satu proses
interaktif melalui satu perhubungan yang unik antara kaunselor dengan klien yang
mengalami perubahan dalam aspek tingkah laku, kepercayaan dan kemahiran membuat
keputusan. Mereka juga menjelaskan perubahan dalam kaunseling juga melibatkan
kebolehan berdaya tindak balas ke atas situasi semasa untuk memaksimakan peluang
dan meminimakan keadaan yang merosakkan. Secara ringkasnya, kaunseling perlu
menghasilkan tingkah laku yang bebas dan bertanggungjawab di pihak klien diiringi
dengan kebolehan memahami dan mengurus emosi.

Alat ukuran Self-Directed Search (SDS) telah dibina oleh John L. inventori ujian minat kerjaya secara umumnya boleh mengenal pasti potensi individu daripada sudut minat. segala arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang mengambil ujian. Di sinilah maklumat inventori dan maklumat pekerjaan yang telah dikumpulkan digunakan bersama-sama dengan teori-teori kerjaya seperti teori Super. Dalam konteks ini. enterprising dan konvesional. persediaan kerjaya dan penempatan dan penyesuaian dalam pekerjaan merupakan pendapat Suradi pada tahun 1996. Holland dan lain-lain untuk memberi kaunseling kepada para pelajar. Secara mudahnya dapat disimpulkan bahawa bimbingan kerjaya adalah aktiviti yang dirancang untuk membantu seseorang individu supaya mengenali dirinya dan persekitaran pekerjaan seterusnya membuat pemilihan kerja yang sepadan dan bersesuaian dengan dirinya. Jika kita perhatikan Holland mengemukakan 6 personaliti iaitu realistik. sebagai panduan ujian ini perlu diselesaikan dalam masa 20- 30 minit. sosial. selain itu. investigatif. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa. lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Contoh ujian minat ialah Self Directed Search (SDS). Holland. Dengan pendapat beliau pemilihan kerjaya bukan satu hal yang sangat ringan malah ia merupakan meliputi masa depan seseorang individu. kaunseling diperlukan untuk membantu pelajar membuat beberapa keputusan. . Alat ukuran ini mengandungi 192 item yang mempunyai pilihan jawapan ‘Ya’ atau ‘Tidak’ untuk mengukur minat kerjaya atau jenis personaliti seseorang. Berikut adalah ciri-ciri yang terdapat dalam ujian SDS dan bagaimana ia mempengaruhi kerjaya seseorang berdasarkan minat mereka. Walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan.INVENTORI MINAT KERJAYA Bimbingan kerjaya sebagai bidang bimbingan yang merangkumi perkara yang berhubung dengan pemilihan pekerjaan atau perancangan kerjaya. artistik.

keras kepala. dan binatang. Mempunyai kemahiran atletik atau mekanikal. dan binatang Lebih suka bekerja di luar bangunan dari di dalam bangunan Investigatif Jenis personaliti Investigatif adalah jenis individu yang suka membuat pemerhatian. mempelejari. tumbuhan. tumbuhan. Artistik . Personaliti realistik mempunyai beberapa ciri berikut iaitu: tidak sosial. menilai dan menyelesaikan masalah melalui penyelidikan. Individu realistik biasanya akan memilih kerjaya yang akan membenarkan mereka mengekspresi segala ciri yang dimiliki oleh mereka. peralatan. tukang kayu dan lain-lain. Kerjaya yang mereka pilih adalah seperti mekanik. materialistik. tulen. membuat penyelidikan. menyelidik. Mereka juga lebih suka bekerja di luar bangunan dari di dalam bangunan. Seseorang individu suka bekerja dengan objek. Personaliti ini juga mempunyai ciri-ciri tertentu: Suka membuat pemerhatian. mesin. Mempunyai kemahiran saintifik dan matematik serta meminati kerja-kerjaya saintifik dan beberapa kerjaya bercorak teknikal.Suka bekerja dengan objek. akur. Personaliti ini sesuai dengan kerja-kerja berat yang memerlukan kemahiran. peralatan. tidak menyendiri dan lain-lain. keras hati. mempelajari sesuatu. menganalisis. jujur.Realistik Jenis personaliti Realistik adalah jenis individu yang mempunyai kemahiran etletik atau mekanikal. Individu jenis Investigatif juga mempunyai kemahiran saintifik dan metamatik serta meminati kerjaya-kerjaya saintifik dan beberapa kerjaya bercorak tekinikal. menilai dan menyelesaikan masalah melalui penyelidikan. Individu yang mempunyai personaliti investigatif akan memilih aliran sains selepas PT3 dan juga suka mengambil keputusan melalui penyelidikan. mesin. juruteknik. menganalisis.

individu yang meminati personaliti artistik merupakan orang yang sangat kreatif dan inovasi. Mereka mempunyai kemahiran dalam bidang perkeranian serta . Pendek kata. Tidak selesa dengan kerja yang rutin atau berulang-ulang dan selalu menggunakan imaginasi dan kreativiti. mengubati membuat kebajikan pada orang lain. mengubati serta membuat kebajikan pada orang lain. Mereka juga tidak selesa dengan kerja yang berstruktur tinggi. Setiap individu harus mempunyai personaliti sosial supaya sentiasa menjaga kebajikan diri dan orang lain. Matlamat utama mereka adalah membuat kebajikan. rutin atau berulang-ulang. Convensional Jenis personaliti Convensional adalah jenis individu yang suka bekerja dengan data dan nombor. mereka selalunya menggunakan imaginasi dan kreativiti. Jenis personaliti Artistik adalah jenis individu yang mempunyai kebolehan artistik dan inovatif. menolong. Mereka berminat dalam memberitahu. Mereka dapat mengubah sesuatu mengikut cita rasa sendiri. memperkembang. Contoh pekerjaan ialah guru.ciri artistik ialah: Mempunyai kebolehan artistik dan inovatif. Begitulah jenis individu yang meminati personaliti sosial. Berminat dalam memberitahu. Guru yang menjadi lilin iaitu bakar sendiri untuk mencahayakan hidup murid. Sosial Jenis personaliti Sosial adalah jenis individu yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. memperkembang. Mereka mempunyai kebolehan intituisi dan suka bekerja dalam situasi yang tidak atau kurang berstruktur. Ciri. menolong. Mereka mempunyai kemahiran mengguna kata-kata serta mahir berkomunikasi dengan orang lain. melatih. Mempunyai kebolehan intuisi dan suka bekerja dalam situasi yang tidak atau kurang berstruktur. melatih. Dalam kebanyakan hal. Suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia.

Suka mengikut arahan. Dia lebih suka berkomunikasi dengan orang lain. Anak juga terpaksa mengikuti arahan ibu bapa kerana tidak mempunyai hak bersuara. Murid ini mempunyai kepimpinan diri sendiri. Contoh kerjaya bagi personaliti konvensional ialah akauntan. Murid ini adalah seorang yang opstimitik iaitu mempunyai keyakinan diri yang sangat tinggi. Dia sentiasa . maka guru dapat mengetahui bidang apa yang paling digemari oleh muridnya. Investigatif dan Sosial. Berikut adalah keputusan ujian tersebut: Dharsika Graf di atas ialah dapatan penyelidikan saya. Hal yang sangat penting ialah murid ini mempunyai keinginan keuntungan dalam ekonomi. kerani gaji. kaunselor terdekat bagi murid harus meneroka minat kerjaya supaya mereka dapat menentukan hala tuju mereka. iaitu Enterprising. Murid juga meluahkan perasaan dan keinginan yang terpendam melalui ujian ini. Sebagai guru. Ciri bagi teori personaliti ini ialah: Suka terhadap nombor dan pengiraan. Sesetengah ibu bapa tidak mementingkan cita rasa anak sendiri. murid pertama bernama Dharsika mendapat skor EIS. Mereka selalunya melakukan sesuatu secara terperinci.mempunyai kebolehan dan kemahiran dalam mengguna nombor. pakar cukai dan sebagainya. Mereka membuat keputusan sendiri tentang kerjaya anaknya. bersifat akur dan mengikut arahan. Saya memilih 2 orang murid untuk menjalankan ujian SDS ini. Dengan adanya ujian tersebut. Guru boleh meneroka minat murid melalui inventori minat kerjaya iaitu ujian SDS. Suka kerja fail dan data.

Hal ini kerana orang yang berpersonaliti tersebut mempunyai perikemanusian. Kalidason Selain itu. Dengan itu. Hal ini kerana dia tidak ada keinginan untuk mematuhi rutin. Dia turut mempunyai nilai kesenian dalam dirinya. Dia boleh meluahkan sesuatu idea yang sangat kreatif dan inovatif terhadap sesuatu masalah yang dialami. Dengan itu. Dia kurang suka berkerja di pejabat dan tempat-tempat yang sentiasa mengemaskini fail-fail. Pilihan kedua pula konventional. dia gemar menganalisis. Pilihan kedua ialah Investigatif iaitu lebih suka mengambil keputusan daripada pemerhatian dan penyelidikan. murid bernama Kalidason mendapat skor ACS dalam kod Holland. Sosial menjadi pilihan ketiga bagi murid pertama saya. Murid ini mempunyai kebolehan artistik dan inovatif. Jika kita perhatikan setiap individu yang minat apa-apa kerjaya juga perlu mempunyai personaliti sosial. Dia merupakan .mementingkan pencapaian agar dapat keuntungan yang banyak. Murid ini telah meminati subjek sains dan matematik. Personaliti sosial kurang daripada conventional bagi murid ketiga ini. Dia lebih berfikiran luar biasa daripada murid-murid lain. menilai dan menyelesaikan masalah melalui penyelidikan. Dia lebih berselesa bekerja tempat yang kurang berstruktur tinggi. Seperti saya menyatakan murid pertama saya juga suka berinteraksi kepada orang lain. Dia juga tidak suka berkerja dengan mengikut rutin. pengubal lagu dan sepertinya. Di sekolah juga dia suka mempelajari matapelajaran sains dan sentiasa melibatkan diri dengan aktif dalam susuatu experimen. Murid ini lebih suka berimaginasi. Dia mahu bebas daripada peraturan dan undang-undang. murid ini kurang meminati personalit konventional iaitu mempunyai kemahiran dalam nombor. Dia sentiasa menyediakan diri untuk menolong orang yang ditimpa kesusahan. Biasanya murid ini mahu bekerja sebagai pemimpin.

penggubah lagu. guru hendaklah membimbing murid-murid berkenaan supaya mereka dapat membina sifat keyakinan diri semula dan menyertai aktiviti pembelajaran secara aktif dengan murid-murid yang lain. pencipta lagu. pemilihan minat kerjaya ini membantu setiap pelajar untuk memilih kerjaya yang sesuai untuk diri sendiri yang dapat menyumbang banyak kejayaan dalam bidang yang terpilih. PENGHARGAAN Selamat sejahtera. guru muzik. Tuntasnya. Bagi murid yang menghadapi masalah sosioemosi. Oleh itu. mereka melihat diri sebagai seorang yang bebas dan tidak bergantung dengan orang lain serta sentiasa menggunakan daya imaginasi dan daya kreativiti yang tinggi. muzik dan penulisan kreatif. Guru juga harus memainkan peranan yang penting dalam hal ini. dan sebagainya. pelukis. seni. inidividu yang mempunyai personaliti sebegini lebih gemar melakuakan aktiviti dalam bidang drama. Guru merupakan petunjuk yang efektif kepada pelajar untuk memilih kerjaya yang paling sesuai untuk diri masing-masing. Saya dari unit PISMP Sejarah SEM 7 mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Mulia yang selalu bersama saya dan mengiringi saya dalam keadaan . Biasanya. pereka bentuk pakaian. penyanyi.orang yang pendiam di kelas. seperti rasa kecewa. Setiap guru memainkan peranan yang penting dalam menolong murid membuat penyesuaian dalam peribadi sosial. pelawak. Ia dikenali dalam golongan individu yang memiliki kebolehan kesenian sangat kreatif dan berinovasi. Mereka juga mempunyai kebolehan intuisi di mana suka bekerja di dalam situasi tidak berstruktur. Contoh bidang pekerjaan yang ingini diceburi oleh individu tersebut ialah penyair. penari. Maksudnya. dia kurang menyukai personaliti sosial. Dia kurang bergaul dengan rakan-rakanya. pelajar cemerlang. pengarang. negara gemilang dalam semua bidang di era globalisasi ini. emosi akademik perkembangan mental dan akhlak. bosan dan sebagainya. Kesimpulannya. tarian. Artistik (kesenian)..

saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang menolong saya secara langsung dan tidak langsung dalam menyiapkan kerja kursus ini dengan sempurna. Mereka sanggup berkongsi maklumat dengan saya dan mengajar saya cara-cara untuk menyiapkan kerja kursus ini dengan lengkap dan kemas. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami En Meor Shaharudin Bin Hashim yang mengamanahkan tugasan ini kepada kami. Selain itu. Tanpa mereka pasti saya tidak dapat menyiapkan kerja kursus ini dengan lengkap. Tanpa sokongan dan didikan mereka saya tidak dapat mencapai tahap ini. . Akhir kata. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang selalu memberi sokongan moral dan sokongan kewangan kepada saya sepanjang menyiapkan kerja kursus ini. saya juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan yang telah banyak tunjuk ajar kepada saya. Tanpa restuNya saya tidak dapat menyiapkan kerja kursus ini dengan sempurna. Beliau memberi keterangan yang mencukupi dalam melaksanakan tugasan ini. Beliau banyak membantu dalam menyiapkan kerja kursus ini dengan berjaya.kesusahan dan kegembiraan. Sekian. Mereka telah menolong saya dalam meluangkan wang perbelanjaan untuk kerja kursus ini. terima kasih.