You are on page 1of 3

PERTANDINGAN GADJET

1. Tarikh : 8 Oktober 2016

2. Masa : Bermula jam 2:30 – 4:30 petang

3. Tempat : Padang sekolah SK Kampong Selamat

4. Syarat pertandingan :

4.1. Setiap satu pasukan disertai oleh 8 peserta.

4.2. Setiap pasukan perlu menyiapkan gadjet kerusi dan satu gajet ciptaan
kreatif dengan bahan yang diberikan.

4.3. Peralatan seperti, tali, gergaji, parang disediakan oleh kumpulan masing-
masing. Bahan asas seperti buluh atau kayu gajet disediakan oleh
kumpulan masing masing

4.4. Setiap pasukan hanya dibenarkan memasang gadjet dalam waktu
pertandingan sahaja

4.5. Semua ukuran dan saiz gadjet adalah munasabah.

4.6. Semua hasil kerja pasukan adalah hak milik Unit Kokurikulum SK Kampong
Selamat

4.7. Markah akan diberikan berdasarkan perkara berikut;

a. Kekemasan ikatan 25 markah

b. Kekukuhan binaan 25 markah

c. Kreativiti 25 markah

d. Keaslian hasil kerja 25 markah

4.8. Jumlah markah keseluruhan adalah dikira dari hasil jumlah kriteria perkara
4.7.

4.9. Penggunaan bahan daripada pasukan yang dibawa siap akan dikenakan
penalti 10 markah.

4.10. Penggunaan bahan selain yang disediakan juga dikenakan penalti 5
markah.

4.11. Sebarang bantuan daripada peserta selain daripada 8 orang peserta yang
terlibat juga akan dikenakan penalti 5 markah.

4.12. Keputusan hakim adalah muktamad.

8. 5. 4. 9. PENILAIAN PANEL HAKIM: NO KRITERIA PENILAIAN MARKA MARKAH PANEL H HAKIM PENUH A Kekemasan ikatan 25 25 B Kekukuhan binaan 25 C Kreativiti 25 D Keaslian hasil kerja JUMLAH BESAR 100 . 2.BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN GADJET Guru Penasihat : Pasukan Unit Beruniform : Nama Ketua Pasukan : Nama Ahli 1. 6. 3. 7. 10.

Tarikh : (Tandatangan Hakim Gajet) .