You are on page 1of 12

PIDATO PIALA KPM SEKOLAH RENDAH

KERTAS KONSEP

KERTAS KONSEP
PIDATO SEKOLAH RENDAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

1.0 Pengenalan

Pidato ialah satu cabang seni penyampaian mesej secara lisan yang
mengandungi idea, menaakul konsep, menghuraikan dan merumuskannya
secara berkesan. Penyampaian pidato yang berkesan adalah secara bersahaja
dalam bentuk nasihat, peringatan, penegasan, sindiran dan selingan kecindan
yang bertujuan untuk mempengaruhi audien. Penyampaian pidato yang juga
bergantung kepada kesesuaian nada dan gaya bukannya menggunakan emosi
seperti dengan nada suara yang tinggi, menyanyi, dan bersyair. Sentuhan seni
pidato adalah unik tidak seperti seni bahas yang bertujuan menegakkan dan
mematikan hujah lawan. Justeru, pertandingan pidato ini dijalankan untuk
memastikan kemahiran seni ini tidak terus lenyap ditelan zaman.

1.1 Objektif Pertandingan

1.1.1 Membina keyakinan diri.
1.1.2 Meluaskan pengetahuan.
1.1.3 Memantapkan kemahiran komunikasi dan Bahasa Melayu baku.
1.1.4 Memupuk semangat patriotisme.
1.1.5 Menjana daya saing secara positif.

2.0 Peserta

2.1 Pertandingan ini terbuka kepada murid-murid Tahap 2 sekolah rendah
(Tahun 4, 5 dan 6) sama ada di sekolah kebangsaan atau sekolah jenis
kebangsaan. Murid tersebut mestilah warganegara Malaysia.

2.2 Penyertaan murid daripada pelbagai kaum adalah digalakkan.

3.0 Peringkat Pertandingan

Pertandingan ini akan dijalankan dalam beberapa peringkat :-

Pertandingan ini akan dijalankan dalam beberapa peringkat :-

3.1 Peringkat Sekolah

3.1.1 Pihak Panitia Bahasa Melayu dan Persatuan Bahasa Melayu
diminta mengadakan pertandingan ini bermula di peringkat antara
kelas dan juga antara rumah. Pertandingan ini merupakan aktiviti
sokongan kepada pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu.
16

2 Seorang peserta terbaik hendaklah dipilih mewakili daerah/bahagian ke pertandingan di peringkat negeri. 3. Pengacara majlis dan 17 .3 Seorang peserta terbaik hendaklah dipilih mewakili negeri ke pertandingan peringkat kebangsaan. 3.2 Seorang peserta dari setiap negeri (seorang peserta sekolah menengah dan seorang peserta sekolah rendah) akan mewakili negeri masing-masing ke pertandingan peringkat kebangsaan.1 Semua Pejabat Pendidikan Daerah / Bahagian diminta mengendalikan pertandingan di peringkat ini. 3.0 Format Pertandingan Pertandingan dijalankan dalam dua bahagian dan setiap peserta wajib bertanding dalam kedua-dua bahagian tersebut. 3.3 Setiap peserta hendaklah diiringi oleh seorang guru pembimbing dan seorang pegawai pengiring.3 Peringkat Negeri 3. PIDATO PIALA KPM SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP 3.4 Peringkat Kebangsaan 3.4. Giliran peserta setiap bahagian ditentukan mengikut undian.3. 3. 3.2.3.4 Jawatankuasa pertandingan peringkat negeri hendaklah menetapkan tarikh dan tempat pertandingan dan seterusnya memaklumkannya kepada urus setia di peringkat kebangsaan.4. 4.2. 3.1.1 Pertandingan di peringkat ini akan dikendalikan oleh Jawatankuasa Pertandingan Peringkat Kebangsaan.3.3. 3.4.2 Seorang peserta hendaklah dipilih mewakili sekolah ke pertandingan di peringkat daerah.2 Satu jawatankuasa pertandingan peringkat negeri perlu diwujudkan.1 Pertandingan di peringkat ini hendaklah dikendalikan oleh Jabatan Pendidikan Negeri.2 Peringkat Daerah 3. Proses undian ini dijalankan oleh Ketua Hakim di hadapan semua peserta sebelum pertandingan dimulakan. 3.

menggunakan bahasa yang kurang sopan dan tidak sempat membuat kesimpulan (semua kesalahan tersebut/ mana-mana satu daripadanya) tidak layak untuk diumumkan sebagai pemenang di semua kategori dan peringkat pertandingan. Peserta dikehendaki memilih tajuk di dalam sampul yang disediakan di meja ketua hakim. 4. dan TIGA (3 minit) untuk pidato bahagian kedua. peserta diberi masa satu minit untuk membuat persediaan di pentas pidato tanpa bantuan oleh mana-mana pihak. Pertandingan pidato secara spontan ini dijalankan selepas sahaja selesai pertandingan pidato bahagian pertama . 4. Setelah mendapat tajuk. sekolah dan negeri masing-masing. 4. 4. 4. dan dua kali setelah tamat bagi setiap kategori dan bahagian pertandingan. 4.2 Bahagian Kedua Peserta akan menyampaikan pidato masing-masing secara spontan atas tajuk yang ditentukan oleh jawatankuasa pertandingan.3.1 Bahagian Pertama Peserta akan menyampaikan pidato masing-masing dengan tajuk yang telah disediakan oleh jawatankuasa pertandingan terlebih dahulu.3 Penyampaian pidato selepas loceng penamat dibunyikan bagi setiap bahagian pertandingan tidak akan diberi markah. 4. alat komunikasi dan alat elektronik. PIDATO PIALA KPM SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP peserta pidato TIDAK DIBENARKAN memperkenalkan diri. menyentuh isu sensitif.3.7 Peserta pidato dikehendaki menggunakan pakaian seragam sekolah / blazer / pakaian kebangsaan.3.4 Sebarang kritikan terhadap isu sensitif yang berkaitan dengan agama.2 Loceng akan dibunyikan sekali. alat tulis. 4. bangsa dan kebudayaan atau terhadap keperibadian seseorang adalah dilarang.6 Peserta yang membaca nota atau teks.3 Syarat-syarat Pertandingan 4.3. Kesalahan ini akan menyebabkan markah adab dipotong.1 Peserta diberi masa LIMA (5 minit) untuk pidato bahagian pertama. 18 .3.3. kertas catatan.3. SATU (1 minit ) sebelum tamat. 4. Kesalahan ini akan menyebabkan markah adab dipotong.5 Penggunaan bahasa atau tutur kata yang kurang sopan adalah dilarang.

Isi/idea hendaklah bernas yang disokong oleh data / bahan yang tepat / logik sebagai peneguh huraiannya.2.4.5 Peraturan Pemarkahan 4. 4.3.4.2 Tajuk pidato bahagian pertama akan dihantar kepada peserta negeri sebaik sahaja semua keputusan peringkat negeri diterima oleh Jawatankuasa Pertandingan Peringkat Kebangsaan.5. 19 . Daerah dan Peringkat Negeri Jawatankuasa setiap peringkat hendaklah menetapkan tajuk Pidato Bahagian Pertama dan Kedua berdasarkan isu-isu semasa yang tersiar dalam media massa negara.3 Tajuk pidato bahagian kedua di peringkat ini ditentukan secara undian oleh Jawatankuasa Pertandingan Peringkat Kebangsaan.1 Tajuk pidato bahagian pertama dan kedua di peringkat ini disediakan oleh Jawatankuasa Pertandingan Peringkat Kebangsaan.2.4 Pemilihan Tajuk 4. 4.2. 4.8 Pengerusi majlis berhak menegur peserta yang melanggar mana- mana peraturan di atas.5.4. 4.2 Peringkat Separuh Akhir dan Peringkat Akhir Kebangsaan 4.4 Enam belas peserta setiap negeri dalam pertandingan peringkat separuh akhir kebangsaan dibahagi kepada dua kumpulan. Tiga peserta terbaik setiap kumpulan dipilih untuk ke pertandingan akhir peringkat kebangsaan.1.4. PIDATO PIALA KPM SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP 4.4.2. 4.4.1 Idea / Isi ( 30 markah ) Peserta pidato akan diadili dari segi pengutaraan tiga idea/ isi.1 Pembahagian Markah Pidato Bahagian Pertama 4. 4.1 Peringkat Sekolah.

4. (nada suara yang tinggi.5.5.2 Bahasa ( 20 markah ) Peserta pidato akan diadili dari segi bahasa yang jelas. 4.1 Peserta pidato akan diadili dari segi persembahan yang lancar dan menyakinkan. menyanyi. menjerit.2 Intonasi dan nada yang sesuai. 4.1.1 Isi ( 40 markah ) Peserta pidato akan diadili dari segi pengutaraan dua idea / isi.1.3.5.3 Penyampaian dan Persembahan ( 50 markah ) 4. gaya yang menarik dan susunan isi yang tertib.3.4 Peserta pidato WAJIB memberikan salam dan kata-kata aluan sebelum memulakan pidato.3.1.2. baku (struktur dan sebutan).5. bersyair tidak dibenarkan dan akan menjejaskan markah persembahan) 4. gaya bahasa yang berkesan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan.2 Pembahagian Markah Pidato Bahagian Kedua (Spontan) 4.1.1. Lima markah maksimum akan dipotong jika peserta menyentuh isu sensitif/menunjukkan pelakuan/ tutur kata yang kurang sopan. Panduan Pemarkahan Idea / isi – 5 markah Huraian – 10 markah Data / contoh – 4 markah 20 .5. Idea/isi hendaklah bernas/logik dan dihurai dengan jelas. berlakon.5. dialog. PIDATO PIALA KPM SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP Panduan Pemarkahan Idea/isi tepat – 2 markah Huraian – 4 markah Data / contoh – 3 markah Markah penuh bagi setiap isi/ idea ialah 9 markah (9m x 3 = 27 markah + 3 markah takrifan tajuk = 30 markah). (Pergerakan tangan yang keterlaluan tidak digalakkan dan akan menjejaskan markah persembahan) 4.5.

Peserta pidato WAJIB memberikan salam dan kata- kata aluan sebelum memulakan pidato.2.2 Bahasa ( 30 markah ) Peserta pidato akan diadili dari segi bahasa yang jelas dan baku (struktur dan sebutan). menjerit. dialog.3 Penyampaian dan Persembahan ( 30 markah ) 4. PIDATO PIALA KPM SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP Markah penuh bagi setiap isi/ idea ialah 19 markah (19m x 2 = 38 markah + 2 markah takrifan tajuk = 40 markah). bersyair tidak dibenarkan dan akan menjejaskan markah persembahan) 4.3. gaya yang menarik dan susunan isi yang tertib. (nada suara yang tinggi.5. menyentuh isu sensitif.2 Intonasi dan nada yang sesuai. berlakon.1 Peserta pidato akan diadili dari segi persembahan yang lancar dan menyakinkan.5. gaya bahasa yang berkesan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. 4. 4. (Pergerakan tangan yang keterlaluan tidak digalakkan dan akan menjejaskan markah persembahan) 4.6.5.2 Panel hakim diingatkan agar tidak memilih peserta pidato yang membaca nota/teks.2.5.2.3. menggunakan bahasa yang kurang sopan dan tidak sempat membuat kesimpulan (semua kesalahan tersebut/mana-mana satu daripadanya) sebagai pemenang.6 Panduan Kepada Panel Hakim 4.1 Peserta pidato setiap bahagian akan diadili dari segi isi/idea.5. bahasa dan persembahan. 4. 4. 21 .6.2. Lima markah maksimum akan dipotong jika peserta menyentuh isu sensitif/menunjukkan pelakuan/ tutur kata yang kurang sopan.4 Keputusan panel hakim adalah muktamad. 4. 4.6.2.6. Panel hakim tidak boleh terpengaruh dengan reaksi emosi/tepuk sorak penyokong.3.3 Panel hakim perlu membuat keputusan MENGGUNAKAN SISTEM JURI. menyanyi.

0. Kementerian Pendidikan Malaysia 22 . Jawatankuasa pertandingan Peringkat Kebangsaan berhak membuat keputusan yang difikirkan wajar dan munasabah jika berlaku sebarang perkara yang tidak diingini demi memastikan kelancaran perjalanan pertandingan pada satu-satu masa. PIDATO PIALA KPM SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP 5. Ahli Jawatankuasa terdiri daripada semua Jabatan Pendidikan Negeri. 7.1 Peringkat Sekolah : 5.0 AM Sebarang pindaan adalah tertakluk kepada Bahagian Kokurikulum dan Kesenian. Tarikh Pertandingan 5.0 Jawatankuasa Pertandingan Peringkat Kebangsaan Jawatankuasa Pertandingan Peringkat Kebangsaan dipengerusikan oleh Pengarah Bahagian Kokurikulum dan Kesenian.4 Peringkat Kebangsaan : 6.2 Peringkat Daerah : 5. Kementerian Pelajaran Malaysia.3 Peringkat Negeri : 5.

Bonus 3 Markah kematangan isi Jumlah keseluruhan markah isi (30 markah) Bahasa (20 markah) Diadili dari segi bahasa yang Tatabahasa (10 markah) jelas. dapat mempengaruhi dan memukau Adab (5 markah) Dipotong 5 markah maksimum penonton (10 markah) jika isi pidatonya mengandungi kritikan terhadap isu-isu sensitif Adab (5 markah) seperti politik. tersusun dan pengolahan isi yang tertib dan berkesinambungan (10 markah) berkesinambungan. agama. kesesuaian nada. baku (tatabahasa & sebutan). menunjukkan gaya yang menarik & Pengolahan isi yang tertib. bangsa.. Istimewa (5 markah) Diadili daripada keseluruhan Jumlah markah penyampaian dan persembahan persembahan. kesopanan dan (50 markah) ketepatan masa. Gaya yang menarik (10 markah) menyakinkan. Berkeyakinan. intonasi suara yang persembahan (40 markah) menyakinkan ( 10 markah) Diadili dari segi persembahan yang lancar.. Isi 2 Panduan pemarkahan Isi yang diperakukan ialah Isi 3 sebanyak 3 isi. gaya bahasa yang Gaya bahasa yang berkesan (5 markah) berkesan & tepat dengan maksud yang hendak Sebutan bahasa (5 markah) disampaikan.…. PIDATO PIALA KPM SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP BORANG MARKAH PIDATO SEKOLAH RENDAH C Kategori : Rendah Giliran Peserta Bahagian l : 5 minit Isi Idea/Isi Huraian Contoh/Dat Jumlah Jumlah (30 markah) Bilangan Isi (2 markah) (4 markah) a Besar (3 markah) Diadili dari segi pengutaraan isi Isi 1 yang bernas. 23 . kebudayaan & peribadi serta menunjukkan perlakuan atau Istimewa (5 markah) tutur kata yang kurang sopan. kelancaran nada. Jumlah markah bahasa (20 markah) Penyampaian dan Persembahan (50 markah) Penyampaian & Kepetahan. Pengesahan oleh Ketua Hakim : …………………………………. 3 markah bonus (3/30) bagi kematangan isi. Jumlah markah keseluruhan : 100 % Nama Hakim : …………………………………… Tandatangan : ……………. data dan bahan yang tepat serta logik termasuk huraian dan contoh.

Jumlah markah keseluruhan : 100 % Nama Hakim : ………………………………… Tandatangan : ……………. Panduan pemarkahan Isi yang diperakukan ialah sebanyak 2 isi. kesopanan dan (30 markah) ketepatan masa. menunjukkan gaya yang menarik & Pengolahan isi yang tertib. kesesuaian nada. kebudayaan & peribadi serta menunjukkan perlakuan atau Istimewa (5 markah) tutur kata yang kurang sopan. gaya bahasa yang Gaya bahasa yang berkesan (10 markah) berkesan & tepat dengan maksud yang hendak Sebutan bahasa (10 markah) disampaikan.. kelancaran nada. bangsa. data dan bahan yang tepat serta logik termasuk Isi 2 penghuraiannya. Jumlah markah bahasa (30 markah) Penyampaian dan Persembahan (30 markah) Penyampaian & Kepetahan. Jumlah keseluruhan markah isi (40 markah) Bahasa (30 markah) Diadili dari segi bahasa yang Tatabahasa (10 markah) jelas.….. baku (tatabahasa & sebutan). tersusun dan pengolahan isi yang tertib dan berkesinambungan (5 markah) berkesinambungan. PIDATO PIALA KPM SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP BORANG MARKAH D PIDATO SEKOLAH RENDAH Kategori : Rendah Giliran Peserta Bahagian ll : 3 minit Isi Idea/Isi Huraian Contoh/Dat Jumlah Jumlah (40 markah) Bilangan Isi (5 markah) (10 markah) a Besar (5 markah) Diadili dari segi pengutaraan isi Isi 1 yang bernas. agama. Berkeyakinan. Istimewa (5 markah) Diadili daripada keseluruhan Jumlah markah penyampaian dan persembahan persembahan. intonasi suara yang persembahan (20 markah) menyakinkan ( 5 markah) Diadili dari segi persembahan yang lancar. Gaya yang menarik (5 markah) menyakinkan. dapat mempengaruhi dan memukau Adab (5 markah) Dipotong 5 markah maksimum penonton (5 markah) jika isi pidatonya mengandungi kritikan terhadap isu-isu sensitif Adab (5 markah) seperti politik. 24 .

....... PIDATO PIALA KPM SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP Pengesahan oleh Ketua Hakim : …………………………………............ BORANG RUMUSAN HAKIM (Diisi oleh semua hakim) PIDATO SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN SEKOLAH RENDAH Markah Pidato Giliran Markah Pidato Bahagian kedua Jumlah Kedudukan Peserta Bahagian Pertama (spontan) Tandatangan: ................. 25 .

..... BORANG RUMUSAN HAKIM (Diisi oleh Ketua Hakim) PIDATO SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN SEKOLAH RENDAH KEDUDUKAN PESERTA Giliran Keputusan Peserta Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Catatan Panel 1 2 3 4 5 Hakim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tandatangan Tandatangan :................................. BORANG KEPUTUSAN PERTANDINGAN (Diisi oleh Ketua Hakim) PIDATO SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN SEKOLAH RENDAH 26 .. Tarikh :......... PIDATO PIALA KPM SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP Nama Hakim :...................................................................... Tarikh :........................................... Nama Ketua Hakim :....

........ 27 .......... ........ PIDATO PIALA KPM SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP KEPUTUSAN GILIRAN PESERTA JOHAN NAIB JOHAN KETIGA PENGESAHAN TANDATANGAN HAKIM NAMA HAKIM 1 HAKIM 2 HAKIM 3 HAKIM 4 HAKIM 5 Disahkan oleh............................................................ Tandatangan ( ) Nama Ketua Hakim Tarikh: .......................................