You are on page 1of 5

design of colum

Fbc =assume 1 t/cm2 fbc =m/zx
M = 10 t.cm N = 76 t
Lb = 5 cm Œ=m1/m2
Lc = 4 cm Œ=-m1/m2
K =( GA &GB‫) من الكودبدﻻلة‬ 0.5 cb=1
Lx =(‫)للكمرة‬ 0.0125 cm cb=1.13
ibx =(‫)من الجدول‬ 2345 cm4
iby =(‫)من الجدول‬ 3456 cm4
d (‫= )للقطاع المختار‬ 467 cm
LU=(‫)الطول لمنطقة العزم موضع الدراسة‬ 45
GA=1 FOR FIXED & GA=10 FOR HINGED

GB=(IC/LC)/(Ib/Lb) Ic=Ib ‫بفرض‬

Lbx = k * Lx Lbx= 0.00625 cm
Lby = y ‫ فى أتجاة‬bracing‫= أكبر طول موضوع بة ال‬ 20

Fc ‫المسموح بها‬ Lbx/ ibx(‫)من الجدول‬
λ=
Lby/ iby(‫)من الجدول‬

≥ 100
λ max=
< 100

fca=N(‫)القوة المحورية‬/A(‫)للقطاع من الجدول‬
fca =

< 0.15 take A1 = A2 = 1
get fca/fc= 0.1297894
≥ 0.15 get FEx =7500/ (λx)^2
A1=Cm/(1-(Fca/FEX))
A1=
get Fbx=M/zx(‫= )للعمود‬ 0.002999 t/cm2

4 t/cm2 get Fbcx= FLtb=(750*AF*Cb)/(Lu * d) get (Fca/Fc) + (Fbx/Fbcx)* A1 = 0.129789 . 1.

λy )‫اﻻكبر من‬ λy = 0.I) ‫ ويفضل أستخدام‬zx ‫ من الجدول نجد القطاع الذى يحقق‬cb=1.6652E-06 λ max = ( λx .75+1.85 A1= .000065(λ max)2 CT .666210938 FC = 1.F.3*Œ2 Œ= 0.0.gn of colum zx=m/fbc= 10 cm3 Ly =(‫)للكمرة‬ 20 cm2 (B.9 cb= 2.4 .05581E+15 A1=Cm/(1-(Fca/FEX)) Cm = 0.6 for steel 44 cm 2.575976563 FC = 0.4 for steell 37 ft (t/cm2)= 1.0.000085(λ max)2 CT .1 for steel 52 λx = 2.6 .765443 tlcm2 0.00578704 λ max = 106. 44 FC=(t/cm2) 0.0. 37 FC=(t/cm2) 0.25 FC = 7500/ (λ max)2 FC = 0. 52 FC=(t/cm2) 0.640429688 FC = 2.000135(λ max)2 CT .099346405 take A1 = A2 = 1 get FEx =7500/ (λx)^2 FEX= 1.25 1.1 .938 fy = 2.6643599 FC = 1.05*Œ+0.4 t/cm2 ZX‫للقطاع المختار‬ 3334 cm3 A =(‫)للعمود‬ 765 cm2 Af =(‫)من الجدول‬ 7868 cm2 Cb = 34 ‫ فى تجاهين‬sport ‫ حسب‬Lcx&Lcy ‫ملحوظة يتم تحديد طول‬ & GA=10 FOR HINGED ‫ فى تجاهين‬sport ‫ حسب‬Lbx&Lby ‫ملحوظة يتم تحديد طول‬ GB=Lb/Lc 1.85 0.

18059‬‬ ‫‪≤ 1‬‬ ‫‪safe‬‬ ‫نكبر القطاع المستخدم‬ .4 t/cm2‬‬ ‫= ‪FLtb‬‬ ‫‪9547. ‫نأخذ اﻻقل منهما‬ ‫= ‪Fbcx‬‬ ‫‪1.