INFERENS DAN PEMERHATIAN

TEKNIK DAN PANDUAN MENJAWAB KERTAS UPSR SAINS
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH

1. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan untuk mengkaji gerak balas tumbuhan
terhadap ransangan.

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

Selepas seminggu, pucuk tumbuh ke arah atas.
Selepas seminggu, akar tumbuh ke arah bawah.

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.
Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation about direction of shoot growth.
Berikan pemerhatian kamu tentang arah pertumbuhan pucuk..

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

91

.......... Pucuk tumbuk ke arah lubang... ......................................... Rajah di bawah menunjukkan dua kotak hitam P dan Q yang telah ditebuk sisinya bagi membolehkan pokok menerima cahaya matahari...... .......................... Berikan pemerhatian kamu tentang arah pertumbuhan pucuk................................................................ .............................................................................................................................................. Teknik Jawab Menyatakan keputusan ujikaji Pucuk tumbuh mengikut kedudukan lubang......................................... (b) Give your observation about direction of shoot growth................................................. Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan..............INFERENS DAN PEMERHATIAN RAJAH 2..... (a) Write one inference to explain the result of this investigation............................................................... RAJAH 92 ......................................................................... ............................................................................................

............... ....................................... Bentuk bayang-bayang yang terhasil direkodkan................................................................... (b) Give your observation to support your inferences in (a)........... Teknik Jawab Menyatakan keputusan ujikaji (a) Write one inference about property of light based on investigation above............................................................................................... ................INFERENS DAN PEMERHATIAN SIFAT CAHAYA 3.. ... Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a)....................... 93 ................................................................ Rajah di bawah menunjukkan satu objek yang diletakkan di antara lampu suluh dengan papan lebar dengan kedudukan yang berbeza.............................................................................................................................................................................. ........................... Tuliskan satu inferens (sebab) tentang sifat cahaya berdasarkan penyiasatan di atas............................................................................................

........................................................................................................................................................KONDENSASI 4....................... Rajah di bawah menunjukkan ujikaji yang dijalankan dan hasil pemerhatian pada permukaan luas gelas A dan gelas B............................................................. Gelas A dimasukkan beberapa ketulan ais dan gelas B diisi dengan air panas........................................................................................ Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a)............................INFERENS DAN PEMERHATIAN RAJAH KEADAAN BAHAN ................................ ..... ....... .................................... (b) Give your observation to support your inferences in (a)................... 94 ........................ Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan kehadiran titisan air pada permukaan luar gelas A........... Teknik Jawab Menyatakan keputusan ujikaji (a) Write one inference to explain the presence of water droplets on the outside surface of glass A................................. ......................................................... Pemerhatian terhadap permukaan luar gelas dilakukan................................................ Satu penyiasatan dijalankan bagi mengkaji proses kondensasi dengan menyediakan dua gelas A dan gelas B.......

.......................... Makanan berperisa masam Makanan berperisa pahit Warna kertas litmus Warna kertas litmus Merah Merah Biru Biru Merah Biru Teknik Jawab Menyatakan keputusan ujikaji (a) Write one inference about chemical property of sour substances.............................................................. Tuliskan satu inferens (sebab) tentang sifat kimia bahan yang berperisa masam...........INFERENS DAN PEMERHATIAN RAJAH ASID DAN ALKALI 5................................................................................... ..................................... Dua kumpulan makanan yang berlainan rasa telah diuji dengan menggunakan kertas litmus merah dan kertas litmus biru bagi menentukan sifat kimia kumpulan makanan tersebut............... .................................................... 95 .... Perubahan warna kertas litmus diperhatikan...... ........................................................................................................................ (b) Give your observation to support your inferences in (a)......................................................................................................................................... ........................................................ Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a)...................

....................................INFERENS DAN PEMERHATIAN RAJAH ASID DAN ALKALI 6.......................................................................................................... ........ Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan perubahan warna kertas litmus biru dan merah bagi bahan yang mempunyai rasa yang pahit............................... ........................................................................ ubat gigi dan syampu telah digunakan untuk satu penyiasatan.......................... (b) Give your observation to support your inferences in (a)..... ............ Warna kertas litmus merah tidak mengalami Warna kertas litmus biru tidak mengalami sebarang perubahan sebarang perubahan Teknik Jawab Menyatakan keputusan ujikaji (a) Write one inference to explain the changes of litmus paper colour for bitter substances.............................. 96 .................. peria..................................................................... Kesemua bahan tersebut mempunyai rasa yang berlainan dan sifat kimia yang berbeza di antara satu dengan yang lain...... Cuka dan peria menukarkan warna kertas litmus Ubat gigi dan syampu menukarkan warna kertas biru kepada merah............................................................................................................................... Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).............. ................ Cuka... litmus merah kepada biru.....................................................

..........INFERENS DAN PEMERHATIAN RAJAH BAHAN ORGANIK DAN BAHAN BUKAN ORGANIK 7.......... .............................................. Dalam penyiasatan ini................ Bahan yang tidak mereput Bahan yang mereput Teknik Jawab Menyatakan keputusan ujikaji (a) Write one inference about decayed material..................................................... 97 ..................................................... ............................................... .................................... (b) Give your observation to support your inferences in (a)..... ................ Sebaliknya.................................................................................. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis bahan yang berbeza yang diambil daripada tsatu tempat pelupusan sambah.......................................................................................... Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).................................................................. kotak kadbod dan kertas adalah bahan yang boleh mereput..................................................................... Tuliskan satu inferens (sebab) tentang bahan yang boleh mereput........... kebolehan bahan mereput disiasat.............. Bekas polistrena dan beg plastik adalah bahan yang tidak boleh mereput........

......... 98 ......... ................... Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menjelaskan keadaan indek pencemaran sungai A........ Rajah di bawah menerangkan dengan lebih terperinci tentang hasil pemerhatian pada sungai A dan sungai B.................................................................................................................. Kilang A merawat terlebih dahulu bahan buangan toksik sebelum ia dilepaskan ke dalam sungai B................ .... Hasil kajian menunjukkan bahawa Kilang A melepaskan semua bahan buangan toksik ke dalam sungai A................................................................................................................................INFERENS DAN PEMERHATIAN RAJAH PENGURUSAN SISA BUANGAN 8............... ........ Indeks pencemaran Sungai A tinggi Indeks pencemaran Sungai B rendah Teknik Jawab Menyatakan keputusan ujikaji (a) Write one inference to explain the condition of water pollution index at river A............ Keadaan sebaliknya berlaku pada sungai B............................................................................. .................................................................................. (b) Give your observation to support your inferences in (a).................................................................................. Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a)..... Kilang A dan kilang B yang berbeza kaedah rawatan sisa buangan telah dijadikan sebagai kawasan kajian tentang indeks pencemaran air di sungai A dan sungai B...........................................

............................................................................................................................................................... Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a). ........................ Tuliskan satu inferens (sebab) tentang kejadian fasa-fasa bulan.............................................................................................................................................................................. .............. (b) Give your observation to support your inferences in (a)........................................ 99 ........... Rajah di bawah menunjukkan maklumat yang dikumpulkan oleh seorang murid tentang saiz fasa-fasa bulan dalam tempoh sebulan takwim Qamari........................................................ ........................................... .............................................INFERENS DAN PEMERHATIAN RAJAH FASA BULAN 9.............................. Teknik Jawab Menyatakan keputusan ujikaji (a) Write one inference about the phases of the Moon phenomena..............................

..... ............................................................................ Rajah di bawah menunjukkan simulasi kejadian siang dan malam....................................................................................................................... 100 ............................................................. ......................................................................................... Bandar M Bandar N Metropolitan City Surrounding Temperature Bandar Metropolis Suhu persekitaran Bandar M 35 0C Bandar N 20 0C (a) Write one inference to explain the different between surrounding temperature of Bandar M and Bandar N......... ............................ (a) What is the aim of investigation? Apakah tujuan penyiasatan di atas? ...... Bahagian Bumi yang menghadap Matahari mengalami keadaan siang. ................................ (b) Write the conclusion from this investigation................................................ (b) Give your observation to support your inferences in (a)........................................................................................................................................................................................................................ Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan perbezaan suhu persekitaran Bandar M dan Bandar N................... ....................................................................................................................................................................................................................................INFERENS DAN PEMERHATIAN RAJAH – JADUAL MUTLAK 10......................... manakala bahagian Bumi yang membelakangi Matahari mengalami keadaan malam........................................................ .............................................................................. Tuliskan satu kesimpulan dari penyiasatan di atas............... Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a)...................................................................................................... ..............................

....... Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a)..................................................................................................... West East West East Barat Timur Barat Timur Time Morning Midday Afternoon Masa Pagi Tengah hari Petang Direction of shadow West No shadow East Arah bayang-bayang Barat Tiada bayang Timur Teknik Jawab Menyatakan keputusan ujikaji (a) Write one inference to explain the differences of shadow direction at the morning and the afternoon.....INFERENS DAN PEMERHATIAN RAJAH ARAH PUTARAN BUMI 11........ ................................................... ..... Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan perbezaan arah bayang-bayang pada waktu pagi dan petang................ .................. 101 ..................................... (b) Give your observation to support your inferences in (a)................................................................................................................................................................................................... Rajah di bawah menunjukkan seorang pelajar yang telah berdiri di satu kawasan tanah lapang bagi menjalankan satu penyiasatan..............................

........................................................................................... Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a)...................................................................... Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Sabit Separa Penuh Separa Sabit Malam 3rd Malam 7th Malam 15th Malam 23th Malam 27th Teknik Jawab Menyatakan keputusan ujikaji (a) Write one inference to explain the brightness of Moon surface on night of 15 th.............................INFERENS DAN PEMERHATIAN ....................... ........................................................................................................................................................................... Rajah di bawah menunjukkan fasa-fasa bulan yang telah direkodkan dalam satu penyiasatan................... .. Tuliskan satu inferens (sebab) bagi menerangkan kecerahan bulan pada malam ke-15..................................................................................................................................................... 102 .......... RAJAH FASA BULAN 12................. Pemerhatian terhadap fasa-fasa bulan dilakukan pada malam-malam yang berbeza.................................................. ................ ........................................................... (b) Give your observation to support your inferences in (a).............................................................................

... 103 ......................... ........................ .................................................................. ....................... (b) Give your observation to support your inferences in (a). Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).......... Teknik Jawab Menyatakan keputusan ujikaji (a) Write one inference about the eclipse of the Moon phenomena...........00 malam dan tamat sekitar jam 11.........................................................INFERENS DAN PEMERHATIAN RAJAH GERHANA BULAN 13....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ Tuliskan satu inferens (sebab) tentang kejadian gerhana bulan................................ Rajah di bawah menunjukkan hasil satu pemerhatian terhadap peringkat-peringkat gerhana bulan yang bermula sekitar dari pukul 8..45 malam........................

INFERENS DAN PEMERHATIAN 104 .