You are on page 1of 2

PIDATO SEKOLAH RENDAH

BORANG PEMARKAHAN
BORANG PEMARKAHAN
PIDATO SEKOLAH RENDAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Giliran : …………
Bahagian Pertama : 5 minit Peserta : ..................
Idea/ Isi Idea/Isi Huraian Contoh/Data Jumlah
Bilangan Idea/Isi
(30 markah) (2 markah) (4 markah) (3 markah)
Peserta akan diadili dari segi: Idea/ Isi 1
-idea/ isi yang bernas
-huraian yang jelas Idea/Isi 2
-data / contoh yang tepat/logik
-Maksimum 3 idea/isi Idea/Isi 3
Takrifan tajuk Markah maksimum 3
Jumlah markah idea/isi dan takrifan
Bahasa
(20 markah)
Tatabahasa (10 markah)
Peserta akan diadili dari segi:
- bahasa yang jelas Gaya bahasa yang berkesan (5 markah)
- bahasa baku
Bahasa baku (5 markah)
- gaya bahasa yang berkesan/ tepat
Jumlah markah bahasa
Penyampaian , persembahan , adab dan bonus.
(50 markah)
Peserta akan diadili dari segi: Kepetahan, kelancaran, dan intonasi suara ( 10 markah)
-kepetahan
-kelancaran Penyampaian/persembahan yang menarik (10 markah)
-intonasi suara
-gaya yang menarik/berkeyakinan Susunan idea/isi (10 markah)
-dapat mempengaruhi/menarik perhatian audiens
-susunan idea/isi Berkeyakinan, dapat mempengaruhi dan menarik perhatian audiens
(10 markah)
Adab
Peserta akan dipotong 5 markah maksimum jika :- Adab (5 markah)
- menyentuh isu sensitif
- menggunakan bahasa yang kurang sopan Bonus (5 markah)
- tidak sempat membuat kesimpulan
Bonus Jumlah markah persembahan , penyampaian, adab dan bonus
Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan, kesopanan dan
penampilan diri
Jumlah markah keseluruhan : 100 %
Disahkan oleh:

Tandatangan:……………………………………….

Nama Hakim :................................................................ Tarikh :.............................
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

...bahasa baku Sebutan bahasa (10 markah) . Jumlah markah persembahan ...............gaya bahasa yang berkesan/ tepat Jumlah markah bahasa Penyampaian ............. Nama Hakim:...... adab dan bonus Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan....... kelancaran nada.. PIDATO SEKOLAH RENDAH BORANG PEMARKAHAN BORANG PEMARKAHAN PIDATO SEKOLAH RENDAH B2 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Giliran Giliran: ………… Bahagian Kedua : 3 minit Peserta: .......menggunakan bahasa yang kurang sopan ....... (30 markah) Peserta akan diadili dari segi: Kepetahan...... Tarikh :...bahasa yang jelas Gaya bahasa yang berkesan (10 markah) .. intonasi suara menyakinkan ( 5 markah) -kepetahan -kelancaran Gaya yang menarik (5 markah) -intonasi suara Isi yang tertib (5 markah) -gaya yang menarik/berkeyakinan -dapat mempengaruhi/menarik perhatian audiens Penyampaian isi yang tersusun atau teratur (5 markah) -susunan idea/isi Adab ..persembahan ..... Adab (5 markah) Peserta akan dipotong 5 markah maksimum jika :- ..tidak sempat membuat kesimpulan Bonus .....menyentuh isu sensitif Istimewa (5 markah) ........ Isi Idea/Isi Huraian Contoh/Dat Jumlah (40 markah) Bilangan Idea/isi (5 markah) (10markah) a (4markah) Isi 1 Peserta akan diadili dari segi: -idea/ isi yang bernas Isi 2 -huraian yang jelas Markah maksimum 2 -data / contoh yang tepat/logik Takrifan tajuk (2m) -Maksimum 3 idea/isi Jumlah markah idea/isi Bahasa (30 markah) Tatabahasa (10 markah) Peserta akan diadili dari segi: . penyampaian.. kesopanan dan penampilan diri Jumlah markah keseluruhan : 100 % Disahkan oleh: Tandatangan:………………………………………....... adab dan bonus.......... KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ....