You are on page 1of 11

Jawab Semua Soalan.

Tuliskan langkah-langkah penting untuk membantu kamu mendapatkan markah

Sulit Kegunaan
015/2 Pemeriksa

1. Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

385 160

Rajah 1

(i) Apakah nilai tempat bagi angka 5?

_________________________________ ( 1 markah)

(ii)
1 Bundarkan nombor di atas kepada ribu terdekat.

__________________________________ ( 1 markah)
2

2. Rajah 2 menunjukkan skor markah Nadia bagi lima pusingan dalam suatu
pertandingan.

40
30 50 30 30
Rajah 2

Nyatakan

i) mod __________________________

ii) median __________________________ (2 markah)

2

2

Pada pukul berapakah dia tiba di sekolah? Nyatakan dalam sistem 24 jam. 1 12 1 1 2 1 9 0 3 8 4 Rajah 4 7 6 5 i) Nyatakan waktu yang ditunjukkan dalam sistem 12 jam. 4 ( 3 markah) 4 . _________________________________________________ ( 1 markah) ii) Dia mengambil masa selama 55 minit bagi perjalanannya.Apakah jawapannya? [1markah] 3 ii) Apakah nombor yang perlu ditambah kepada hasil darab tersebut supaya menjadi seperti nombor dalam bulatan? (2 markah) 4 Rajah 4 menunjukkan waktu Jamal ke sekolah untuk menghadiri latihan sukan.3 2 13 259 50 000 Nombor di dalam segi empat sama didarabkan dengan i) nombor 3 di dalam segi tiga sama sisi .

( 1 markah) 5 3 ii) Guli dalam bekas P diagihkan kepada Ahmad dan Abu.5 Rajah 5 menunjukkan bilangan guli dalam dua buah bekas . i) Anggarkan bilangan guli dalam bekas Q. __________________________________ ( 1 markah) 6 3 . 660 P Q Rajah 5 . Berapakah guli Ahmad? ( 2 markah) 6 Rajah 6 menunjukkan jumlah jisim bagi sebiji tembikai. Ahmad mendapat 30 biji guli lebih daripada Abu. 50 kg 1 4 2 3 Rajah 5 Rajah 6 i) Nyatakan jisim tembikai.

dalam g. yang perlu ditambah supaya isipadu air dalam bekas menjadi 2 liter? ( 2 markah) 1 iii) Ahmad minum daripada air dalam bekas di atas. sebiji oren ? ( 2 markah 7 Rajah 7 menunjukkan isipadu air di dalam sebuah bekas. ( 1 markah) 8 ii) Kira jumlah jisim bawang merah dan halia yang dibeli yang dibeli oleh Puan Maria dalam g. (2 markah) 2 3 8 Puan Maria membeli kg bawang merah dan kg halia di Pasar Tani. ( 3 markah) 4 . (1 markah) 5 ii) Berapakah isipadu air.85kg . berat penimbang berubah menjadi 4. 2liter 1lite r Rajah 7 7 i) Nyatakan isipadu air dalam bekas itu. ii) Berat tiga biji oren diletakkan di atas penimbang tersebut. Berapakah berat. dalam ml. 5 4 i) Nyatakan jisim bawang merah dalam perpuluhan. Kirakan baki air 2 yang tinggal.

(2 markah) ii) Berapakah panjang dalam cm. Hadiah P memerlukan 85 cm reben dan hadiah Q memerlukan 7 m reben. 10 i) Hitung panjang dalam cm.18m reben untuk mengikat 3 buah hadiah P. Rajah 8 menunjukkan sebuah bentuk tiga matra.9 Normah menggunakan 6. reben yang digunakan untuk mengikat hadiah R. Rajah 8 i) Namakan bentuk di atas. ( 1 markah ) Rajah 9 menunjukkan sebuah segitiga sama sisi dan sebuah segi empat tepat. reben yang diperlukan untuk mengikat 5 buah hadiah Q? (2markah) 9 4 10. 7m 12m . dan R.Q.

Rajah 11 menunjukkan carta palang bilangan kereta yang dijual oleh sebuah syarikat. Bilangan Kereta 300 200 100 2003 2004 2005 2006Tahun . Q 4 cm P 12 cm Rajah 10 Hitungkan isipadu seluruh rajah dalam cm³ ? 10 (2 markah) 5 11. keseluruhan rajah. (2 markah) iii) Rajah 10 menunjukkan sebuah kuboid dan sebuah kiub. dalam m. Rajah 9 ii) Cari perimeter.

80 2 Pisau RM5.60 JUMLAH Jadual 1 12 i) Berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh Puan Rozila? ( 2 markah) 5 ii) Puan Rozila hanya membayar RM20.00. Kuantiti Barang Harga Seunit Harga 1 Sudip RM6. .50 RM11. Hitungkan peratus diskaun yang diberi oleh pekedai itu.00 2 Sudu RM2. Rajah 11 i) Cari beza jualan kereta tertinggi dan terendah? ( 2 markah) ii) Berapakah jumlah bilangan kereta yang telah dijual oleh syarikat itu pada jika bilangan kereta yang dijual pada tahun 2006 lebih 100 unit daripada tahun 2005? (3 markah) 11 5 12 Jadual 1.80 RM6. menunjukkan bil yang tidak lengkap barangan yang dibeli oleh Puan Rozila.

6) . 5 4 Masjid . ( 1 markah) iii) Rajah 13 menunjukkan kedudukan bagi dua buah bangunan. ( 3 markah) 13 Berdasarkan rajah 12 di bawah . jawab soalan berikut: y 5 4 3 2 1 0 x 1 2 3 4 5 i) Paksi mengufuk ialah ___________________ dan paksi mencancang ialah __________________________ ( 2 markah) ii) Pada satah Cartes di atas. tandakan kedudukan titik B(4.

hospit 3 al 2 1 13 0 x 5 1 2 3 4 5 Nyatakan koordinat bagi: a) Hospital ____________________ b) Masjid ____________________ ( 2 markah) 14 Jadual 2 menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh empat orang murid . Murid Bilangan buku yang dibaca Fahmi 73 Azli lebih 6 buku daripada Fahmi Wahid 38 Mazlan 2 kali daripada Wahid Jadual 2 i) Carikan jumlah buku yang dibaca oleh semua murid itu. (3 markah) .

Setem P Q R Bilangan 305 657 529 (i) Hitung purata bilangan setem yang dikumpul oleh Hana Zahirah dalam setiap album. Hana Zahirah menerima setem luar negara sebanyak 5 350 keping daripada abangnya. 5 ________________________________ ( 1 markah) 15 Jadual 3 menunjukkan bilangan setem Malaysia dan luar negara yang dikumpul oleh Hana Zahirah. Pada 15 hari lahirnya yang ke-11 tahun. ii) Nisbah bilangan segi tiga kepada bilangan segi empat sama ialah 14 ________________________________ ( 1 markah) iii) Tulis nisbah di soalan (ii) sebagai pecahan. Berapakah jumlah setem luar negara yang dimiliki oleh Hana Zahirah sekarang? (3 markah) . (2 markah) (ii) Jumlah setem Malaysia dalam ketiga-tiga album ialah 1 036 keping.