You are on page 1of 18

0-1

ROK
YEAR

763 764
rozmiar rozmiar
size 34-42 size 34-42
WIOSNA
SPRING

765 766 767 768
rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar
size 34-44 size 34-44 size 34-46 size 34-42

769 770 771
rozmiar rozmiar rozmiar
size 34-44 size 34-42 size 34-44

2017 © REBOS / rebos.pl
0-1
ROK
YEAR

772 773
rozmiar rozmiar
size 34-42 size 34-42
WIOSNA
SPRING

774 775 777 778
rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar
size 34-44 size 34-46 size 34-46 size 34-46

779 707 708
rozmiar rozmiar rozmiar
size 34-42 size 34-44 size 34-42

2017 © REBOS / rebos.pl
1-3
LATA
YEARS

781 782 783
rozmiar rozmiar rozmiar
size 42-48 size 34-48 size 40-50
WIOSNA
SPRING

784 785 786 787
rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar
size 42-50 size 40-48 size 42-50 size 40-48

788 789 790
rozmiar rozmiar rozmiar
size 40-50 size 34-48 size 42-50

2017 © REBOS / rebos.pl
1-3
LATA
YEARS

792 793 795
rozmiar rozmiar rozmiar
size 34-50 size 42-48 size 40-50
WIOSNA
SPRING

796 797 798
rozmiar rozmiar rozmiar
size 40-48 size 40-48 size 40-48

799 817 816
rozmiar rozmiar rozmiar
size 42-56 size S/M size S/M/L

2017 © REBOS / rebos.pl
3+
LATA
YEARS

800 801
rozmiar rozmiar
size 46-56 size 46-54
WIOSNA
SPRING

802 803 804
rozmiar rozmiar rozmiar
size 46-54 size 46-56 size 46-56

806 808
rozmiar rozmiar
size 46-56 size 46-56

2017 © REBOS / rebos.pl
3+
LATA
YEARS

809 810 811
rozmiar rozmiar rozmiar
size 46-56 size 46-54 size 46-56
WIOSNA
SPRING

812 813 814
rozmiar rozmiar rozmiar
size 46-54 size 46-56 size 46-56

815 818
rozmiar rozmiar
size S/M/L size S/M/L

2017 © REBOS / rebos.pl
0-1
ROK
YEAR

CH1 CH2
rozmiar rozmiar
size 38-44 size 34-42
CAŁY ROK
WHOL YEAR

CH4 CH7
CH5 rozmiar
rozmiar rozmiar
size 36-44 size 36-46
size 36-44

CH8 CH9
rozmiar rozmiar
size 36-44 size S,M

2017 © REBOS / rebos.pl
0-1
ROK
YEAR

LATO 701 702
SUMMER rozmiar rozmiar
size 34-44 size 34-44

703
rozmiar
size 34-44

704 705
rozmiar rozmiar
size 34-44 size 34-50

2017 © REBOS / rebos.pl
0-1
ROK
YEAR

706 707
LATO rozmiar rozmiar
SUMMER size 34-44 size 34-44

708 709
rozmiar rozmiar
size 34-42 size 34-44

710 712
rozmiar rozmiar
size 34-44 size 34-44

2017 © REBOS / rebos.pl
1-3
LATA
YEARS

713 714 715
rozmiar rozmiar rozmiar
size 38-48 size 40-50 size 40-48
LATO
SUMMER

716 717 718 719
rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar
42-48
size size 40-46 size 42-48 size 40-50

720 721 722
rozmiar rozmiar rozmiar
size 40-48 size 40-48 size 40-46

2017 © REBOS / rebos.pl
1-3
LATA
YEARS

724
723 rozmiar
rozmiar size 40-48
size 42-48
LATO
SUMMER

725 726 727
rozmiar rozmiar rozmiar
size 40-48 size 40-50 size 40-48

728 729
rozmiar rozmiar
size 40-48 size 42-48

2017 © REBOS / rebos.pl
1-3
LATA
YEARS

LATO
SUMMER
730 731
rozmiar rozmiar
size S/M/L size S/M/L

733
rozmiar
size S/M/L

734
732 rozmiar
rozmiar size S/M/L
size S/M/L

2017 © REBOS / rebos.pl
3+
LATA
YEARS

735 736
rozmiar rozmiar
size 46-52 size 46-52
LATO
SUMMER

737 738 739
rozmiar rozmiar rozmiar
size 46-52 size 46-52 size 46-52

740 741
rozmiar rozmiar
size 46-52 size 46-52

2017 © REBOS / rebos.pl
3+
LATA
YEARS

742 743
rozmiar rozmiar
size 46-52 size 46-52
LATO
SUMMER

744 745
rozmiar rozmiar
size 46-52 size 46-52

746 747
rozmiar rozmiar
size 46-52 size 46-52

2017 © REBOS / rebos.pl
3+
LATA
YEARS

748 749
rozmiar rozmiar
size M/L size M/L
LATO
SUMMER

750 751 752
rozmiar rozmiar rozmiar
size M/L size 46-52 size 46-52

753 754
rozmiar rozmiar
size M/L size 46-52

2017 © REBOS / rebos.pl
3+
LATA
YEARS

755 756
rozmiar rozmiar
size 46-52 size 46-52
LATO
SUMMER

757 758 759
rozmiar rozmiar rozmiar
size 46-44 size 42-54 size 46-54

760 762
rozmiar rozmiar
size 46-52 size 46-52

2017 © REBOS / rebos.pl
Istniejąca od 1992 roku firma Rebos jest jednym
z najdłużej działających producentów czapek Established in 1992, Rebos Company is one of
dziecięcych w Polsce. the longest running children’s hats manufacturer
Swój sukces zawdzięcza doskonałej kombinacji in Poland.
atrakcyjnych wzorów czapek, wysokich Its success is a result of the perfect combination
jakościowo materiałów i przystępnych cen.
of attractive designs, high quality materials and
affordable prices.
Materiały wykorzystywane do produkcji
The materials used in the manufacture come from
czapek pochodzą od czołowych producentów
krajowych i zagranicznych. Gwarantują oni leading local and foreign producers. It guarantee
ich najwyższą jakość i bezpieczeństwo w the highest quality and safety in use, which the
użytkowaniu, co dla firmy Rebos jest i zawsze Rebos Company is and always will be a priority.
będzie priorytetem.

Nasze materiały certyfikowane są przez:
Our materials are certyficate by:
www. .pl

F.P.U.H Rebos
biuro@rebos.pl ul. Chylońska 257
tel./fax. (0048) 58 623 78 81 81-016 Gdynia
tel. kom. (0048) 602 217 477 POLAND 2017© REBOS