18 OKTOBER 2016 (SELASA

)

MASA AKTIVITI GURU TERLIBAT/ TEMPAT PENYELARAS
PENCERAMAN
7:30-8:20 Ambil kehadiran En. Yunus Jurait Bilik
pagi LDK (Games) Pn. Julia Kassiran Mesyuarat
8:20-8:50 Taklimat Mata Pn. Norizah Daud Bilik
pagi Pelajaran Mesyuarat
Fizik
8:50-9:20 Taklimat Mata Pn. Hasinah Ahmad Bilik
pagi Pelajaran Mesyuarat En. Yunus
Kimia Jurait
9:20-9:50 Taklimat Mata Pn. Noor Dalila Bilik
pagi Pelajaran Ghazali Mesyuarat
Biologi
9:50-10:20 Taklimat Mata Pn. Shahrul Bariah Bilik
pagi Pelajaran Mustapha Mesyuarat
Matematik
Tambahan
10:20-10:50 Taklimat Mata Pn. Norzaida Bilik
Pelajaran Abdullah Mesyuarat
Sains Komputer
10:50-11:10 REHAT
pagi
11:10-1:50 Taklimat dan Ujian Wan Nurul Fathiah Bilik
PVMA Julia Kassiran Mesyuarat
AKTIVITI SELEPAS PT3 TAHUN 2016

19 OKTOBER 2016 (RABU)

MASA AKTIVITI GURU TERLIBAT/ TEMPAT PENYELARAS
PENCERAMAN
7:30-8:40 Ambil kehadiran Bilik
pagi Mesyuarat
8:40-9:10 Taklimat Mata Pn. Rizana bAb Aziz Bilik Pn. Faizah
pagi Pelajaran Mesyuarat Yusof
Ekonomi Asas
9:10-9:40 Taklimat Mata Pn. Yumaiza Mohd Bilik
pagi Pelajaran Din Mesyuarat
Perdagangan
9:40-10:10 Taklimat Mata Pn. Noor Idayu Bilik
pagi Pelajaran Samsudin Mesyuarat
Prinsip Akaun
10:10-10:30 REHAT
pagi
10:30-1:50 Melawat Hari Kantin En. Mazlan Ahmad Bilik
di SMKKKB En. Yunus Jurait Mesyuarat
20 OKTOBER 2016 (KHAMIS)

MASA AKTIVITI GURU TERLIBAT/ TEMPAT PENYELARAS
PENCERAMAN
7:30-8:40 Ambil kehadiran Sarah Lee, Nuratikah Bilik
pagi &Leong Lechen Mesyuarat
8:40-10.50 Aktiviti Bidang Sarah Lee, Nuratikah Bilik Pn. Aliza Ahmat
pagi Bahasa &Leong Lechen Mesyuarat
10:50-11.10 REHAT
pagi
11.10- 1.50 Aktiviti Bidang Sarah Lee, Nuratikah Bilik
Bahasa &Leong Lechen Mesyuarat

21 OKTOBER 2016 (JUMAAT)

MASA AKTIVITI GURU TERLIBAT/ TEMPAT PENYELARAS
PENCERAMAN
7:30-8:40 Ambil kehadiran Pn. Rosnita & Pn Bilik
pagi Julia Mesyuarat
8:40-10.50 Aktiviti Bidang Pn. Rosnita & Pn Bilik Pn. Faizah
pagi Teknik Vokasional Julia Mesyuarat Yusof
10:50-11.10 REHAT
pagi
11.10- 12.30 Aktiviti Bidang Pn. Yumaiza Bilik
Teknik Vokasional Mesyuarat

24 OKTOBER 2016 (ISNIN)

MASA AKTIVITI GURU TERLIBAT/ TEMPAT PENYELARAS
PENCERAMAN
7:30-8:40 Ambil kehadiran Pn. Azrah & Pn Bilik
pagi Hasinah Mesyuarat
8:40-10.50 Aktiviti Bidang Pn. Azrah & Pn Bilik Pn. Norlaidah
pagi Matematik Hasinah Mesyuarat Jamaludin
*Pelajar perlu
membawa kalkulator
10:50-11.10 REHAT
pagi
11.10- 1.50 Aktiviti Bidang Sains Pn. Azrah & Pn Bilik
*Pelajar perlu Hasinah Mesyuarat
membawa kalkulator

25 OKTOBER 2016 (Selasa)

MASA AKTIVITI GURU TERLIBAT/ TEMPAT PENYELARAS
PENCERAMAN
7:30-8:40 Ambil kehadiran En Azhari, En Padang
pagi Kharuddin & Pn Sekolah
Norhafaliah En. Mazlan
8:40-10.50 Aktiviti Bidang En Azhari, En Padang Ahmad
pagi Kemanusiaan Kharuddin & Pn Sekolah
*Permainan Bola Norhafaliah
Jaring dan Bola
Sepak
10:50-11.10 REHAT
pagi
11.10- 1.50 Aktiviti Bidang Iswandy & Sylvester Bilik
Kemanusiaan Lau Mesyuarat

26 OKTOBER 2016 (Rabu)

MASA AKTIVITI GURU TERLIBAT/ TEMPAT PENYELARAS
PENCERAMAN
7:30-8:40 Ambil kehadiran Jelanie,Harold Blok K Pn Rahimah
pagi Misnon
8:40-10.50 Mengecat di Blok K Jelanie,Harold Blok K
pagi
10:50-11.10 REHAT
pagi Pn. Julia
11.10- 1.50 Tayangan Movie Pn. Julia Kassiran Bilik Kassiran
Mesyuarat

27 OKTOBER 2016 (Khamis)

MASA AKTIVITI GURU TERLIBAT/ TEMPAT PENYELARAS
PENCERAMAN
7:30-8:40 Ambil kehadiran Pn Zuraidah Mohd Bilik Pn Zuraidah
pagi Amin, Pn Fazney Mesyuarat Amin
MD Fadzil & Nurul
Zuhada
8:40-10.50 Taklimat Talentime Pn Zuraidah Mohd Bilik
pagi Amin, Pn Fazney Mesyuarat
MD Fadzil & Nurul
Zuhada
10:50-11.10 REHAT
pagi
11.10- 1.50 Latihan Talentime Pn Zuraidah Mohd Dewan
Amin, Pn Fazney
MD Fadzil & Nurul
Zuhada

2 & 3 NOVEMBER 2016 (Rabu & Khamis)

MASA AKTIVITI GURU TERLIBAT/ TEMPAT PENYELARAS
PENCERAMAN
8.50-9.30 Ambil kehadiran Pn Norhafaliah Abdul Bilik-bilik Pn Rahimah
pagi Latif dan Pn Noor khas Masnon
Idayu Samsudin
9.30-10.50 Aktiviti Gotong Pn Norhafaliah Abdul Bilik-bilik
pagi Royong Latif dan Pn Noor khas
-menceriakan bilik- Idayu Samsudin
bilik khas
10:50-11.10 REHAT En Yunus Jurait
pagi
11.10- 1.50 Tayangan Movie En Yunus Jurait Bilik
Mesyuarat

4 NOVEMBER 2016 (Jumaat)
MASA AKTIVITI GURU TERLIBAT/ TEMPAT PENYELARAS
PENCERAMAN
7:30-8:40 Ambil kehadiran Pn Zuraidah Mohd Dewan Pn Zuraidah
pagi Amin, Pn Fazney Amin
MD Fadzil & Nurul
Zuhada
8:40-10.50 Talentime Pn Zuraidah Mohd Dewan
pagi Amin, Pn Fazney
MD Fadzil & Nurul
Zuhada
10:50-11.10 REHAT
pagi
11.10- 1.50 Talentime Pn Zuraidah Mohd Dewan
Amin, Pn Fazney
MD Fadzil & Nurul
Zuhada

7-11 NOVEMBER 2016 (Isnin-Jumaat)

MASA AKTIVITI GURU TERLIBAT/ TEMPAT PENYELARAS
PENCERAMAN
7:30-8:40 Ambil kehadiran En Kharuddin En Padang En Kharuddin
pagi Azhari Sekolah Mohid
8:40-10.50 Karnival Sukan En Kharuddin, En Padang
pagi Azhari, Pn Sekolah
Roziana,Pn
Norhafaliah &Pn
Yumaiza
10:50-11.10 REHAT
pagi
11.10- 1.50 Indoor Games Pn Ummi Amelia PSS