(١)‫سكوله كب ڠڠسأن تانه ميره‬

SEKOLAH KEBANGSAAN TANAH MERAH(1)
17500 TANAH MERAH, KELANTAN
Telefon Pejabat: 09-9556343/09-9502048 Faks : 09-
9551663
Rujukan Kami : SKTM
(1)700-5/1(05)
Tarikh : 5 FEBRUARI 2017

Kepada,
........................................................
AJK Peningkatan UPSR
Sekolah Kebangsaan Tanah Merah 1

Tuan,

EDARAN MINIT MESYUARAT PENINGKATAN UPSR BIL 1/2017

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Bersama-sama ini disertakan Minit Mesyuarat Peningkatan UPSR Bil
1/2017.
3. Semoga mendapat kerjasama daripada pihak tuan.

Sekian terima kasih.

“SKTM 1 GEMILANG 2017’
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

---------------------------------------
(ROJARINAWATI BINTI JAAFAR)
Setiausaha Peningkatan UPSR,
Sekolah Kebangsaan Tanah Merah 1
17500 Tanah Merah
Kelantan