You are on page 1of 18

SULIT

1

Bahagian A
( 30 markah)

Jawab semua soalan. Hitamkan jawapan yang betul pada kertas jawapan objektif
yang diberikan.

1 Sekumpulan murid kelas 4 Berlian ingin memerhatikan tentang rupa bentuk dan
kedudukan spirakel seekor belalang.
Antara alat berikut, yang manakah boleh digunakan untuk menjalankan penyiasatan
tersebut ?

A C

B D

2 Antara berikut, yang manakah kemahiran manipulatif diamalkan ketika
menjalankan penyiasatan tentang pengaratan paku besi ?

I Paku besi dimasukkan ke dalam kelalang kon

II Menyimpan semula tabung uji dengan selamat

II Membersihkan tabung uji yang telah digunakan
I
IV Keadaan paku besi selepas seminggu diperhatikan

A I dan II sahaja C II dan III sahaja

B I dan III sahaja D III dan IV sahaja

[ Lihat halaman sebelah
018 © PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20014/ SAINS TAHUN 4
SULIT

Balang kedap udara Lipas Rajah 1 Apakah pemerhatian yang boleh direkodkan selepas enam jam ? A Kesemua lipas mati B Lipas mati kerana tidak mendapat udara C Bilangan lipas yang mati semakin berkurang D Beberapa ekor lipas mati dan terdapat lipas yang masih hidup 4 Rajah 2 menunjukkan satu penyiasatan tentang keperluan asas haiwan. SULIT 2 3 Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Siti Nurhaliza. Lapisan minyak Rajah 2 Apakah inferens yang menerangkan keadaan ikan selepas seminggu ? A Ikan mati kerana kekurangan oksigen B Ikan mati kerana air sungai tercemar C Ikan mati kerana kualiti air semakin bersih [ Lihat halaman sebelah 018 © PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20014/ SAINS TAHUN 4 SULIT .

Selepas dua minggu. SULIT 3 D Ikan mati kerana makanan tidak mencukupi 5 Satu penyiasatan dijalankan oleh sekumpulan murid 4 Mutiara. jisim anak ayam ditimbang dan direkodkan. Kesemua reban ayam diberikan 2 kg bijirin jagung dan air yang sama banyak setiap hari. Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam penyiasatan ini ? A Jisim anak ayam selepas dua minggu B Saiz anak ayam selepas dua minggu C Kuantiti makanan dan air yang diberikan D Bilangan anak ayam yang dimasukkan ke dalam reban 6 Rajah 3 menunjukkan bahagian dalam badan yang digunakan dalam proses pernafasan. Hidung Trakea Paru-paru Rajah 3 Manakah susunan aliran udara yang betul semasa pernafasan ? Menarik nafas Menghembus nafas Hidung → paru−paru → trakea Paru− paru → trakea→ hidung A B Hidung →trakea → paru−paru Paru− paru → trakea→ hidung [ Lihat halaman sebelah 018 © PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20014/ SAINS TAHUN 4 SULIT . Kesemua ayam pada awalnya mempunyai jisim yang sama. Sepuluh ekor anak ayam dimasukkan ke dalam reban A dan dua puluh ekor anak ayam dimasukkan ke dalam reban B.

II dan IV sahaja B I dan III sahaja D I. Apakah penyakit yang boleh dihidapi oleh manusia jika perkumuhan dan penyahtinjaan tidak berlaku ? I Batu karang II Kanser usus III Lemah jantung IV Kencing berdarah A I dan II sahaja C I. III dan IV sahaja 8 Kita perlu menyayangi diri kita dengan mengamalkan gaya hidup sihat.00 pagi I IV Mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi A I dan II sahaja C I dan IV sahaja B I dan III sahaja D II dan IV sahaja [ Lihat halaman sebelah 018 © PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20014/ SAINS TAHUN 4 SULIT .00 malam dan bangun pada pukul 6. Amalan manakah merupakan gaya hidup sihat ? I Minum air sebanyak lapan gelas sehari II Melakukan senaman sekali seminggu II Tidur pada pukul 10. SULIT 4 Paru− paru → trakea→ hidung Hidung →trakea → paru−paru C D Hidung →trakea → paru−paru Trakea → paru− paru →hidung 7 Bahan kumuh dan tinja yang terkumpul dalam badan manusia akan menjadi toksik dan beracun.

X Y Rajah 4 Haiwan yang manakah boleh dikelaskan dalam kumpulan X dan Y ? X Y A Belalang Ikan lumba-lumba B Beluncas Siput gondang C Berudu Salamander D Lintah Ketam 10 Rajah 5 menunjukkan sekumpulan haiwan bernafas dengan cara yang sama.  Katak  Salamander  P [ Lihat halaman sebelah 018 © PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20014/ SAINS TAHUN 4 SULIT . SULIT 5 9 Rajah 4 menunjukkan dua kumpulan haiwan mempunyai cara pernafasan yang berbeza.

Sebelum Selepas Daun Semalu Rajah 6 Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan rajah 6 ? A Daun semalu menguncup kerana terkena air hujan B Daun semalu menguncup apabila disentuh dengan jari C Daun semalu bergerak balas terhadap sentuhan D Daun semalu melindungi diri daripada musuh [ Lihat halaman sebelah 018 © PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20014/ SAINS TAHUN 4 SULIT . yang manakah mewakili P ? A Newt C Ular B Siput gondang D Berudu 11 Rajah 6 menunjukkan gerak balas sejenis tumbuhan. SULIT 6 Rajah 5 Antara haiwan berikut.

daun dan akar tumbuhan 13 Antara berikut. Karbon Klorofil Oksigen dioksida + + Kanji Air Cahaya matahari Rajah 7 Antara penyataan berikut. [ Lihat halaman sebelah 018 © PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20014/ SAINS TAHUN 4 SULIT . yang manakah dipadankan dengan betul tentang pengukuran panjang. yang manakah betul ? A Klorofil menyerap tenaga daripada air B Oksigen diperlukan dalam proses fotosintesis C Cahaya matahari menghalang penyerapan klorofil D Kanji yang dihasilkan boleh disimpan dalam buah. SULIT 7 12 Rajah 7 di bawah menunjukkan gambaran grafik tentang proses fotosintesis. Pengukuran Unit yang digunakan A Ketebalan wang syiling meter ( m ) B Panjang sebatang pensel milimeter ( mm ) C Panjang gelanggang badminton sentimeter ( cm ) D Jarak dari Johor Bahru ke Muar kilometer ( km ) 14 Rajah 8 menunjukkan magnet ladam kuda.

SULIT 8 Rajah 8 Apakah alat yang boleh digunakan untuk mengukur panjang magnet tersebut ? I Tali II Benang III Pembaris IV Pita pengukur A IV sahaja C II dan III sahaja B I dan IV sahaja D III dan IV sahaja 15 Encik Edry hendak memasang jubin pada lantai pejabatnya. [ Lihat halaman sebelah 018 © PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20014/ SAINS TAHUN 4 SULIT . Apakah yang perlu dilakukannya sebelum membeli jubin tersebut ? A Mengukur luas pejabat B Mengukur lebar pejabat C Mengukur panjang pejabat D Mengukur isi padu pejabat 16 Berikut ialah tiga langkah untuk menjalankan aktiviti Q.

[ Lihat halaman sebelah 018 © PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20014/ SAINS TAHUN 4 SULIT . Langkah 3 Pastikan mata separas dengan meniskus bawah Apakah yang diukur dalam aktiviti Q ? A Luas B Jisim C Panjang D Isi padu 17 Rajah 9 di bawah menunjukkan penyiasatan kaedah sesaran air. Langkah 2 Tuangkan cecair ke dalam alat pengukur dengan berhati-hati. SULIT 9 Langkah 1 Letakkan alat pengukur di tempat yang rata.

5 g [ Lihat halaman sebelah 018 © PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20014/ SAINS TAHUN 4 SULIT .20 g C 27.8 g D 227. Rajah 10 Apakah bacaan jisim tersebut ? A 7.7 g B 20. SULIT 10 Rajah 9 Apakah isi padu sebiji guli tersebut ? A 3 cm3 C 6 cm3 B 4 cm3 D 10 cm3 18 Rajah 10 menunjukkan bacaan jisim sebuah objek menggunakan neraca tiga palang.

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat ? A Aiman lebih pandai membuat kek berbanding Aniq B Saiz cawan yang digunakan oleh Aiman dan Aniq berbeza [ Lihat halaman sebelah 018 © PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20014/ SAINS TAHUN 4 SULIT . yang manakah betul ? A Bulatan yang kecil menunjukkan ukuran jam B Bulatan yang besar menunjukkan ukuran saat C Butang besar ditekan hanya untuk memulakan bacaan D Satu putaran lengkap putaran besar bersamaan dengan 60 minit 20 Maklumat di bawah menunjukkan resepi membuat kek muffin. SULIT 11 19 Rajah 11 menunjukkan sebuah alat pengukur masa. butang besar bulatan kecil bulatan besar Rajah 11 Antara pernyataan berikut. Didapati saiz dan rasa kek muffin Aiman tidak sama dengan kek muffin Aniq. 1 biji telur ½ cawan minyak 1 cawan susu segar 50 g tepung gandum 50 g gula pasir Aiman dan Aniq cuba membuat kek muffin dengan menggunakan resepi tersebut.

Y dan Z ? X Y Z A Petroleum Benang sutera Pasir B Petroleum Bulu Nilon C Bahan Kimia Tanduk Polimer D Bahan Kimia Daging Emas 22 Jadual 1 menunjukkan keputusan satu penyiasatan tentang jisim bahan-bahan L. Jisim selepas direndam selama satu minit ( Bahan Jisim awal ( g ) g) L 20 35 M 20 38 N 20 20 O 20 30 Jadual 1 Apakah sifat fizik bahan-bahan yang disiasat ? [ Lihat halaman sebelah 018 © PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20014/ SAINS TAHUN 4 SULIT . Sumber Asas Bahan Tumbuhan Haiwan Batuan X Getah Kulit Timah Pelet plastik Kapas Y Z Kain sintetik Rajah 12 Antara berikut. yang manakah mewakili X. SULIT 12 C Aiman dan Aniq menggunakan kaedah pengukuran yang berbeza D Pengukuran mestilah dibuat secara piawai dan kaedah yang betul 21 Rajah 12 di bawah menunjukkan pengelasan sumber asas bahan. M. N dan O selepas direndam dalam air selama satu minit.

SULIT 13 A Menyerap air B Membenarkan cahaya melaluinya C Terapung di atas air D Boleh diregang 23 Rajah 13 menunjukkan rantai basikal. yang manakah benar tentang ahli Sistem Suria ? I Terdapat sembilan buah planet II Zuhrah ialah planet yang paling panas III Semua planet berputar melawan arah jam IV Asteroid boleh dijumpai antara planet Marikh dan Musytari A I dan II sahaja B I dan III sahaja [ Lihat halaman sebelah 018 © PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20014/ SAINS TAHUN 4 SULIT . Rantai Rajah 13 Apakah cara terbaik untuk mencegah rantai basikal berkarat ? A Menyapu gris B Menyadur dengan timah C Menyalut dengan plastik D Mengecat dengan warna yang cantik 24 Antara penyataan berikut.

Unggun api mewakili cahaya Matahari. Rajah 14 Apakah kesimpulan yang boleh dibuat ? A Planet yang jauh dari Matahari keadaannya sangat panas B Bumi mempunyai suhu yang paling sesuai untuk hidupan C Planet yang dekat dengan Matahari dilitupi debu dan ais D Planet yang paling dekat dengan Matahari suhunya sangat rendah. Planet P terletak antara planet Q dan planet R Planet S terletak antara planet R dan Matahari Planet Q terletak paling jauh dari Matahari [ Lihat halaman sebelah 018 © PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20014/ SAINS TAHUN 4 SULIT . 26 Maklumat berikut dicatatkan oleh Amirah. dan tiga orang murid mewakili tiga buah planet. SULIT 14 C II dan IV sahaja D III dan IV sahaja 25 Rajah 14 di bawah menunjukkan tiga orang murid yang duduk berhampiran dengan unggun api.

Q C Q. P. R. P. Rajah 15 Jadual 2 menunjukkan nisbah bagi jarak antara Bulan. R. P. Bumi dan Matahari. Q. Bumi dan Matahari. Q 27 Rajah 15 di bawah menunjukkan guli. Jarak Nisbah Bumi ke Bulan 1 Bumi ke Matahari 400 Jadual 2 [ Lihat halaman sebelah 018 © PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20014/ SAINS TAHUN 4 SULIT . A P. glob dan lampu suluh yang digunakan dalam simulasi untuk membandingkan jarak di antara Bulan. SULIT 15 Susun planet tersebut bermula dengan planet yang paling dekat dengan Matahari. S D R. S B S. S. R.

berapakah jarak X ? A 400 cm C 600 cm B 500 cm D 800 cm 28 Rajah 16 menunjukkan Fariq tidak dapat mengingati nombor telefon rakannya dengan mudah. Rajah 16 Apakah cara yang terbaik untuk mengatasi had keupayaan Fariq itu ? A Menulis nombor telefon tersebut pada buku catatan B Menghafal semua nombor telefon satu per satu C Menyimpan nombor telefon di dalam komputer D Mendail nombor telefon setiap hari 29 Rajah 17 menunjukkan perkembangan teknologi bagi satu bidang. SULIT 16 Jika jarak di antara glob dan guli ialah 2 cm. [ Lihat halaman sebelah 018 © PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20014/ SAINS TAHUN 4 SULIT .

SULIT 17 Rajah 17 Manakah alat terkini yang dicipta mengikut perkembangan teknologi tersebut ? A Telefon C Komputer B Telegraf D Satelit 30 Maklumat di bawah menunjukkan perkembangan teknologi bidang pengangkutan air. Q P S T [ Lihat halaman sebelah 018 © PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20014/ SAINS TAHUN 4 SULIT .

SULIT 18 Susun semula perkembangan penciptaan tersebut. Q. Q. S B T. S. P. P. S C S. P. Q. T BAHAGIAN A TAMAT [ Lihat halaman sebelah 018 © PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20014/ SAINS TAHUN 4 SULIT . P. A T. T D Q.