You are on page 1of 3

GERAKAN PRAMUKA

GUDEP 39-40 PANGKALAN SMA NEGERI 3 MURUNG
AMBALAN JENDERAL SUDIRMAN – RA. KARTINI
Alamat : Jl. Jend. Sudirman (Seberang) Km. 88, 081348885155 Kode Pos:
73911
Email: SMAN3Murung@yahoo.co.id NPSN: 69757899 NSS: 301141202003

KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS PEMBIMBING GUGUS DEPAN
PANGKALAN SMA NEGERI 3 MURUNG
Nomor: 422.16/197/SMAN 3 MR/XI/2016

TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERSAMI LCTP2
(LOMBA CERDAS TANGKAS PRAMUKA PENGGALANG)
TAHUN 2017

KAMABIGUS SMA NEGERI 3 MURUNG

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Kegiatan Persami Lomba Cerdas
Tangkas Pramuka Penggalang Tahun 2017, maka dipandang perlu untuk
menunjuk dan membagi tugas anggota Gerakan Pramuka Gudep 39-40
Pangkalan SMA Negeri 3 Murung dalam komposisi Kepanitiaan.
b. untuk memenuhi maksud pada poin a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kamabigus SMA Negeri 3 Murung.
Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan
Pramuka.
b. Undang–Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan.
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Tahun 2012.

Memperhatikan : Hasil musyawarah pengurus Ambalan Jenderal Sudirman – RA. Kartini gudep
39-40 pangkalan SMA Negeri 3 Murung tentang program kerja

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Persami Lomba Cerdas Tangkas
Pramuka Penggalang Tahun 2017 yang susunan kepanitiaannya sebagai mana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Semua anggota panitia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas
masing-masing.
KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berkoordinasi dengan Kepala
Sekolah.
KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusaan ini
dibebankan pada BOS Pusat SMA Negeri 3 Murung.
KELIMA : Keputusaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan pada keputusan ini akan dilakukan
perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada tanggal : 28 November 2016
Kamabigus,

ELAN BERNARDI, SE
NIP. 19751221 200604 1 011

Pd. Heni Kencana Wati 5. S. Alvia 2. Mega Mayfa 3. 88. S. Astria Wijayanti Seksi Humas : Erpan Anggeriawan.16/197/SMAN 3 MR/XI/2016 Tanggal : 28 November 2016 Tentang : Panitia Kegiatan Persami Lomba Cerdas Tangkas Pramuka Penggalang Tahun 2017 PELINDUNG : KETUA KWARTIR CABANG MURUNG RAYA PENASEHAT : KETUA KWARTIR RANTING MURUNG PENANGGUNG JAWAB : KAMABIGUS SMA NEGERI 3 MURUNG KELOMPOK KERJA Ketua : Khairullah. S. Purpileni. Sri Dewi Puspita.I Sekretaris : Syahrul Razikin.Pd Bendahara : Hinduniah. Hadmi 4.Pd Anggota : 1.Pd 9.Pd 2. Zainul Apriyadi 5. GERAKAN PRAMUKA GUDEP 39-40 PANGKALAN SMA NEGERI 3 MURUNG AMBALAN JENDERAL SUDIRMAN – RA. Sudirman (Seberang) Km. Siti Aisyah. KARTINI Alamat : Jl.Pd 6. Dandi Gunaldi 2. S.Pd 3. Wahyuda SANGGA KERJA Ketua : Achmad Akbar Sekretaris : Dian Hafsari Fitri Bendahara : Ninditha Deviarini Seksi-seksi: Seksi Kesekretariatan : Apriyono. 081348885155 Kode Pos: 73911 Email: SMAN3Murung@yahoo. Matius Topan 4. Noor Asiah. S. Aziriansyah 3. M. Detriana Meilani. S.Th 5. Dewa Agung Perkasa 4. S.Pd 7. Febriani . Panji 2. Emilda. Widia Heksaningtiyas 5. Yamaha Putra. S. S.Pd (Koordinator) Anggota: 1. Rosine Rosa. S.Pd (Koordinator) Anggota: 1.co.Pd. S. S.Pd 4.Pd 10. S. S. Wawang Sari. S. Aspul Hidayat 3.I (Koordinator) Anggota: 1. Komang Gina Rianti Seksi Acara : Daud Yusuf. Latifahani 11.Pd 8.id NPSN: 69757899 NSS: 301141202003 Lampiran : Keputusan Kamabigus SMA Negeri 3 Murung Nomor : 422. Jend.

id NPSN: 69757899 NSS: 301141202003 Seksi Publikasi dan Dokumentasi : Jamilludin. 081348885155 Kode Pos: 73911 Email: SMAN3Murung@yahoo.Pd (Koordinator) Anggota: 1.Pd (Koordinator) Anggota: 1.Pd (Koordinator) Anggota: 1. Herman 5. Ade Rianto Seksi Konsumsi : Mimi Ariantini. Sudirman (Seberang) Km. GERAKAN PRAMUKA GUDEP 39-40 PANGKALAN SMA NEGERI 3 MURUNG AMBALAN JENDERAL SUDIRMAN – RA. SE NIP. Nurdin Seksi Perlengkapan : Hari Yulianto (Koordinator) Anggota: 1. Wahyuda 3. Mela Dipta Rahayu 4. Jend. Harno 2. Rujian 6. Saprudin 2. S. Hendy 2. ELAN BERNARDI. Lia Contesa 5. 88. 19751221 200604 1 011 . Maulidah 4. Hainor Tanti Hadiah 6. S. Susi Susanti A 2. Uma Hani Mar’atus Solikha Ditetapkan di : Puruk Cahu Pada tanggal : 28 November 2016 Kamabigus. Liana 3. Siti Juleha 8. Siti Nurhalisa 7.co. Trisnandi 3. Hendy Seksi Keamanan : Tengku Durahman (Koordinator) Anggota: 1. S. Agus Manto 4. Rusdi 4. Ahmad Ridho 3. Anggi Saputra 3. Firdaus Seksi Keagamaan : Melvia Rahim. Muthohir 2. Noraidah Lestari 5. KARTINI Alamat : Jl.