You are on page 1of 2

TATABAHASA

1. ialah (名词) , adalah (形容词) (动词) (连词)
Cth: Wanita itu ialah artis baru.
Cth: Langkah keselamatan ini adalah diwajibkan.
Cth: Bonus ini adalah untuk menunjukkan tanda penghargaan.

*merupakan, sebagai boleh digantikan

2. (名词) yang (形容词) (动词)
Cth: a)Budak yang nakal
b) Pembunuh yang melakukan kekejaman itu dijatuhkan hukuman.

3. a) Hedonistik (形容词) , Hedonisme (名词)
b) Patrotik (形容词) , Patriotisme (名词)

4. Me .... i (直接) , Me .... Kan (间接 )
Cth: a) Ali memasuki kelas , Ali memasukkan buku ke dalam almari
b) Pesakit menjalani pembedahan ,Doktor menjalankan pembedahan

5. a) Membaca hobi saya. (名词)
b) Saya gemar membaca buku cerita. (动词)
c) Tragedi tanah runtuh itu sungguh menyayat hati. (形容词)

6. Me + kata kerja , Me + kata kerja + kan (需要解释 /更动句子)
Cth: a) Kerajaan memberi insentif kepada pengusaha industri desa.
b) Kerajaan memberikan insentif kepada pengusaha industri desa untuk
memajukan bidang yang kurang diminati golongan belia.
a) Cikgu memberi nasihat kepada calon ketika musim peperiksaan.
b) Cikgu memberikan nasihat kepada calon ketika musim peperiksaa untuk
mengelakkan diri daripada gagal.

7. Banyak memberi faedah. ( ) , Memberi banyak faedah. ( )
{动词和名词中间不能夹字, 要夹在它们前面, 因为它们是词汇. (Kosa Kata)}

8. Mempercantikkan ( ), mempercantik ( )
Mempertahankan ( ), mempertahan ( )
{me + per + 动 + kan , me + per + 形 = me + 形 + kan}

9. Membentukan ( X ), membentukkan (√ ), { me + 原本字有 k + kan = 2 个 K}
Kebanyakan ( √ ), kebanyakkan ( X ), { ke + 原本字有 k + an = 1 个 K}
Pembentukan (√ ), Pembentukkan ( X ), { Pe + 原本字有 k + an = 1 个 K}

10. Dari (ATM) 1. Arah: Pemain itu dari utara Malaysia.
2. Tempat: Durian itu dari Negara Thai.
3. Masa: Waktu pertanyaan terbuka dari 8 pagi hingga 10 malam.

keladi. Kambing daging (x) daging kambing (√). Daripada (KABOS) 1. deretan. keseluruhan. rombongan. kupu-kupu. empat. keledek. bermacam-macam. hotel. cili sos (x) siber cafe (x). 名 + 原动(√)} 15. para. kebanyakan. koleksi. Mini Bas ( X ){来自 BI 的字. gerombolan. Susu lembu (√) lembu susu (x). dedaun. daftar. Kotak plastik (√) Plastik kotak (x) 14. setiap. sayang akan = menyayangi. longgokan. Rebus mi (x) Cth: Goreng nasi. kombinasi. pengalaman. Bas mini (√ ). senarai. gabungan. kesemua. Abstrak: daripada mimpi. sesetengah. Bilangan Kata Nama Banyak guru-guru (X). persatuan. sepasang. timbunan. hospital. sejambak. rama-rama. kumpulan. rangkaian.顺口就是错.直接翻译. berjenis-jenis.. berbagai-bagai. Ayam telur (x) telur ayam (√). segala. pasangan. Sumber: diperbuat daripada tanah 11. Mi rebus (√) . kesatuan. Bandingan: lebih cantik daripada 4. antologi. rentetan. dalam kalangan. susunan. anai-anai. hormat akan = menghormati 12. Goreng pisang (x) Pisang goreng (√). jemaah. Minat akan = meminati {感觉词 + akan = me + 感觉 ( i ) Suka akan = menyukai . seluruh. persekutuan. barisan. 2. kelompok. gandingan. 5% daripada. pertemuan.因 BI=BC≠BM} Cth: Sos cili (√). sebahagian daripada. beraneka. anggaran 3. Orang: sumbangan daripada orang ramai 5. mesyuarat. tetangga siri {复数后面名词不重叠. sekawan. himpunan. sekalian. banyak. Antara punca-punca (X) Cth: Semua. pelbagai. Kafe siber (√) klinik.} . Keanggotaan: terdiri daripada 9 orang. 除了名字(kanak-kanak. restoran 13. ayam {原动 + 名 (x).