You are on page 1of 13

BAHAGIAN A

30 markah

Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Pilih jawapan yang
betul.

1. Satu penyiasatan dijalankan di dalam bilik sains dan keputusan penyiasatan
ditunjukkan dalam Rajah 1.

Rajah 1

Apakah pemerhatian yang boleh dibuat?

A Setiap bahan mempunyai daya keapungan yang berbeza.
B Bahan X terapung dan bahan Y tenggelam dalam air.
C Semakin besar jisim sesuatu bahan, semakin berkurang daya keapungan.
D Kedua – dua bahan X dan Y diperbuat daripada bahan yang berlainan.

2. Rajah 2 menunjukkan carta palang yang dilukis oleh seorang murid berdasarkan
keputusan yang diperoleh daripada satu penyiasatan.

Rajah 2

Antara yang berikut, pernyataan yang manakah benar tentang carta palang
tersebut?

A Bahan J menyerap lebih banyak air daripada bahan M.
B Bahan K menyerap lebih banyak air daripada bahan J.
C Bahan M menerap paling banyak air.
D Bahan L menyerap lebih banyak air daripada bahan K

1

5 kg yang diletakkan pada spring. Jisim beban (kg) 0.5 Pemanjangan spring 2 4 6 (cm) Jadual 1 Ramalkan pemanjangan spring sekiranya jisim beban 2.0 1. Jadual 1 menunjukkan maklumat yang dikumpulkan dalam satu penyiasatan. Berdasarkan rajah 4 dibawah. Rajah 3 menunjukkan pengelasan haiwan berdasarkan cara pernafasan. Rajah 3 Apakah yang boleh diwakili oleh X dan Y? X Y A Beluncas Monyet B Ketam Belalang C Cacing tanah Lembu D Berudu Penyu 4.5 1. berapakah isipadu sebiji guli? Rajah 4 A 2 cm3 B 5 cm3 C 10 cm3 D 25 cm3 5.3. A 6 cm B 8 cm C 10 cm D 12 cm 2 .

6. C Menyimpan cacing di dalam bekas yang tertutup D Mengembalikan cacing itu ke tempat asalnya 7. Apakah yang harus dilakukannya terhadap cacing itu setelah habis penyiasatan? A Membunuh cacing itu B Membuang cacing itu ke dalam tong sampah. Antara yang berikut. Antara alat – alat yang berikut. yang manakah digunakan untuk menyukat isi padu cecair? A Botol B Gelas C Tabung uji D Silinder penyukat 9. Rajah 5 Apakah alat P? A Bikar B Tabung didih C Kelalang kon D Silinder penyukat 8. Perhatikan rajah 5 di bawah. yang manakah cara yang betul bagi mengendalikan spesimen hidup? 3 . Anis telah menggunakan seekor cacing sebagai spesimen dalam satu penyiasatan.

10. D Kutip serpihan kaca dan buang ke dalam tong sampah 12.  Anis menyalakan penunu Bunsen dengan pemetik api  Aliya membuang bahan buangan cecair ke dalam tong sampah  Ain menghidu bahan kimia di dalam botol untuk mengenal pasti bahan tersebut  Amna mengikat rambutnya dengan kemas semasa menjalankan eksperimen Siapakah yang tidak mematuhi peraturan bilik sains? A Anis dan Aliya B Aliya dan Ain C Ain dan Amna D Anis dan Amna 11. Antara yang berikut. haiwan yang manakah mempunyai sengat yang mengeluarkan racun yang berbisa? 4 . Tangan Amna terluka semasa mengutip serpihan kaca bikar yang pecah. B Basuh luka dengan air paip. Apakah yang harus dilakukan? A Laporkan segera kepada guru. C Balut luka dengan sapu tangan. Maklumat di bawah menunjukkan suatu situasi. Maklumat berikut menunjukkan aktiviti beberapa murid di dalam bilik sains.

yang manakah mewakili X dan Y? X Y A Sesumpah Gajah B Kumbang Harimau C Rama – rama Helang D Ular Labah – labah 14. Rajah menunjukkan beberapa jenis haiwan. Rajah 6 Antara yang berikut. Rajah 6 menunjukkan sejenis haiwan. 5 . haiwan yang manakah mempunyai ciri yang sama seperti haiwan di atas bagi melindungi diri daripada musuh? A Ular B Buaya C Tenggiling D Ikan buntal 15. Haiwan Cara melindungi diri daripada musuh X Menyamar Y Hidup dalam kumpulan Jadual 2 Antara yang berikut.13. Jadual 2 menunjukkan cara haiwan X dan Y melindungi diri daripada musuh.

yang manakah dapat hidup di kawasan yang sangat sejuk. Mengapakah badak sumbu berendam di dalam lumpur ketika cuaca panas? A Untuk membersihkan badannya B Untuk menyejukkan badannya C Untuk bersembunyi daripada musuh D Untuk menakutkan haiwan lain 18. Apakah ciri khas yang terdapat pada haiwan – haiwan di atas bagi melindungi diri daripada musuh? A Mempunyai tanduk B Mempunyai duri tajam C Mempunyai sisik keras D Melakukan penyamaran 16. Antara haiwan – haiwan berikut. Antara ciri – ciri dan tingkah laku berikut. yang manakah membantu beruang kutub untuk hidup di kawasan yang sangat sejuk? I Berhibernasi II Mempunyai telinga panjang III Mempunyai bulu yang tebal IV Bermigrasi ke tempat yang lebih panas A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 6 . 17.

Rajah 7 Apakah yang ditunjukkan oleh aktviti tersebut? A Kemandirian spesies B Kepupusan spesies C Pemuliharaan spesies D Persaingan antara spesies 21. Rajah 7 menunjukkan aktiviti seekor haiwan.L J.M D K. Rajah 8 menunjukkan pelbagai jenis haiwan.19.L K.M B K.K L. Apakah yang dimaksudkan dengan ‘kemandirian spesies’? A Keupayaan spesies untuk hidup B Keupayaan spesies untuk membiak C Keupayaan spesies untuk membuat makanan sendiri D Keupayaan spesies untuk melindungi diri daripada musuh 20.L C J.M J.M 7 . Rajah 8 Antara yang berikut. yang manakah yang betul? Melahirkan anak Bertelur A J.

Antara haiwan – haiwan berikut. manakah yang akan membahayakan kemandirian spesies haiwan? A Menyembunyikan telur di tempat yang selamat B Menghasilkan banyak telur yang berlendir C Meninggalkan telur atau anak di mana – mana sahaja D Menyusukan anaknya sehingga anaknya dapat mencari makanan sendiri 23. manakah yang mengeramkan telurnya? 25. manakah yang membantu memastikan kemandirian spesies katak? A Telur yang berlendir B Telur yang bersaiz kecil C Cangkerang yang keras D Katak dewasa yang menjaga telurnya 24. Antara yang berikut . Rajah 9 Apakah yang akan berlaku sekiranya haiwan – haiwan itu tidak menjaga anaknya? A Spesiesnya akan bertambah B Spesiesnya akan pupus C Anaknya akan bergabung dengan spesies lain D Anaknya akan hidup sendiri 8 .22. Rajah 9 menunjukkkan cara haiwan menjaga anaknya. Antara yang berikut.

Rajah menunjukkan haiwan P. Antara yang berikut. manakah yang menunjukkan kedudukan haiwan P yang betul dalam rantai makanan? A Padi  P  Ular  Helang B Padi  Ular  P  Helang C Padi  Helang  P  Ular D Padi  P  Helang  Ular 27.26. Carta palang dalam Rajah 10 menunjukkan bilangan hidupan tertentu yang terdapat di suatu habitat. carta palang manakah yang akan menunjukkan perubahan bilangan rumput dan katak? 9 . Rajah 10 Sekiranya semua belalang dimusnahkan .

28. Rajah 11 menunjukkan suatu rantai makanan. Rajah 12 Berapa banyakkah rantai makanan yang membentuk siratan makanan di atas? A 3 B 4 C 5 D 6 10 . Haiwan J makan tumbuhan L Haiwan K makan haiwan M Haiwan M makan haiwan J Rantai makanan manakah yang betul? A KJ L M B MLJ K C L JMK D LKMJ 30. Rajah 11 Antara yang berikut. Rajah 12 menunjukkan siratan makanan di suatu habitat. manakah yang boleh diwakili oleh X? A Ikan B Ular C Arnab D Ayam 29. Maklumat berikut menunjukkan tabiat pemakanan bagi tiga haiwan yang berbeza.

Dalam suatu penyiasatan. Jenny memanaskan suatu cecair di dalam tabung didih. 1. (a) Apakah yang perlu Jenny lakukan terhadap rambutnya yang panjang? _________________________________________________________ (b) Apakah yang perlu dipakai oleh Jenny untuk melindungi matanya? _________________________________________________________ (c) Apakah yang perlu digunakannya untuk memegang tabung didih? _________________________________________________________ (d) Jika Jenny masih tidak mengamalkan langkah keselamatan semasa mengendalikan ujikaji sains tersebut. BAHAGIAN B 20 Markah Jawab semua soalan. Dia tidak mengamalkan langkah keselamatan yang sepatutnya ketika berada didalam bilik sains. Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan. Jawab soalan – soalan berikut untuk menunjukkan langkah keselamatan yang perlu diambil oleh Jenny. apakah yang akan berlaku? _________________________________________________________ _________________________________________________________ (e) Nyatakan peraturan bilik sains lain yang perlu kamu patuhi? _________________________________________________________ ( 5 markah) 11 .

8 Q 200 4. i) Pembolehubah dimanipulasi (Apa yang diubah) ii) Pembolehubah bergerakbalas (Apa yang diukur) iii) Pembolehubah dimalarkan (Apa yang ditetapkan) ( 5 markah ) 12 . Semua pasu diletakkan di tempat yang sama dan disiram dengan kuantiti air yang berbeza.2 (a) Apakah tujuan penyiasatan ini dijalankan? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (b) Nyatakan corak perubahan bagi ketinggian tumbuhan dalam penyiasatan ini. Dalam suatu penyiasatan. Kuantiti air yang disiram setiap hari Ketinggian tumbuhan Pasu (ml) (cm) P 100 2. tumbuhan yang sama jenis ditanam di dalam pasu yang sama saiz dan berisi jenis tanah yang sama.3 R 300 6.2.7 S 400 9. _____________________________________________________________ (c) Nyatakan pembolehubah – pembolehubah dalam penyiasatan ini. Ketinggian tumbuhan direkodkan selepas 2 minggu seperti jadual di bawah.

Rajah 1 (a) Apakah yang diwakili oleh kumpulan X dan Y? (i) Kumpulan X : ________________________________ (ii) Kumpulan Y : ________________________________ (b) Haiwan yang manakah tidak menjaga ananknya? _____________________________________________________________ (c) Pilih seekor haiwan yang menjaga anaknya. Rajah 1 menunjukkan dua kumpulan haiwan. Rajah 2 (a) Berdasarkan siratan makanan di atas. Rajah 2 menunjukkan siratan makanan di suatu habitat. _______________________________________________________ (c) Apakah yang akan berlaku sekiranya rusa disingkirkan daripada habitat itu? ___________________________________________________________ ( 5 markah ) 13 .3. nyatakan yang berikut: (i) Pengeluar :_______________________________________________ (ii) Herbivor: ________________________________________________ (iii) Karnivor : _______________________________________________ (b) Tuliskan satu rantai makanan yang membentuk siratan makanan di atas. _____________________________________________________________ (d) Bagaimanakah haiwan yang kamu nyatakan di (c) menjaga anaknya? _____________________________________________________________ ( 5 markah ) 4.